Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по сбору, первичной обработке отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней и Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по сбору, первичной обработке отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней

Минфин
Условия, Приказ от 06.03.2013 № 374
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.03.2013

м. Київ

N 374

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 липня 2013 р. за N 1111/23643

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 31 липня 2015 року N 686)

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

2. Департаменту державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності Міністерства фінансів України (Клепчуков В. П.) та Департаменту пробірного контролю та контрольно-наглядової роботи Державної пробірної служби України (Бірюков О. І.) забезпечити в установленому порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України - керівника апарату Шевченка Ю. І. та Голову Державної пробірної служби України Назимка М. М.

 

Виконуючий обов'язки
Міністра

А. Мярковський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби з
питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

Р. І. Кузьмін

 

Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" і встановлюють організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (далі - відходи і брухт дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння).

1.2. Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (далі - Ліцензіат).

1.3. У межах діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснюються:

а) збирання та первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів;

б) збирання та первинна обробка відходів дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

1.4. Ліцензуванню не підлягає господарська діяльність, пов'язана зі збиранням відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння від власного виробництва.

1.5. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у таких значеннях:

брухт із вмістом дорогоцінних металів - деталі, вузли, вироби та матеріали, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність і містять дорогоцінні метали у будь-якому вигляді;

відходи із вмістом дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння - технологічні відходи виробництва або виробничий брак, які містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння;

збирання відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння - господарська діяльність, пов'язана із збиранням, набуттям у власність, зберіганням та реалізацією відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Інші терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними".

1.6. Органом ліцензування господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння є Державна пробірна служба України (далі - Пробірна служба України).

1.7. Форма заяви про видачу ліцензії, відомості про наявність власних або орендованих нежитлових приміщень, відомості про наявність матеріально-технічної бази, відомості про стан охорони виробничих приміщень, форма заяви про видачу копії ліцензії, форма заяви про переоформлення ліцензії, форма заяви про видачу дубліката ліцензії, опис документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії, наведені в додатках 1 - 8 до цих Ліцензійних умов.

1.8. Ліцензіат повинен повідомляти Пробірну службу України про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом десяти робочих днів надати до Пробірної служби України письмове повідомлення разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, що підтверджують зазначені зміни.

2. Організаційні та технологічні вимоги

2.1. Ліцензіат повинен забезпечити наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (повністю або частково), зокрема ваговимірювальні засоби повинні мати чинне свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки.

2.2. Ліцензіат під час провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння зобов'язаний забезпечити їх охорону.

Охорона здійснюється в установленому порядку органами внутрішніх справ або суб'єктами господарювання, які мають одержані в установленому порядку ліцензії на здійснення такої діяльності, або працівниками ліцензіата.

2.3. Ліцензіат зобов'язаний:

2.3.1. Дотримуватися вимог:

Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними";

Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Правил торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб'єктам підприємницької діяльності на праві власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 1998 року N 802;

Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06 квітня 1998 року N 84, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1998 року за N 271/2711 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 листопада 2012 року N 1230);

державних стандартів, що діють у сфері, пов'язаній зі збиранням, первинною обробкою відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (ДСТУ 2250-93, ДСТУ 2964-94, ДСТУ 2897-94, ДСТУ 2829.0-94 - ДСТУ 2829.7-94).

2.3.2. Розробляти, затверджувати наказом керівника та дотримуватись:

внутрішньої інструкції про порядок одержання, використання, обліку і зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

технологічного регламенту, який повинен відповідати законодавству, що діє у сфері, пов'язаній з обігом дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, та містити вимоги до комплексу технологічного обладнання, техніки безпеки й охорони навколишнього середовища;

схеми руху відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням стану та складу вихідної сировини, особливостей технологічного процесу первинної обробки та вимог до кінцевої продукції.

2.3.3. Забезпечувати проведення аналізів вмісту дорогоцінних металів у зібраних та оброблених відходах і брухті дорогоцінних металів в лабораторіях, атестованих (акредитованих) у встановленому порядку відповідно до вимог Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, затверджених наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 березня 2005 року N 71, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2005 року за N 392/10672, або ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій", або ГСТУ 75.1-000134480-003-2003 "Метали дорогоцінні та їх сплави. Правила акредитації вимірювальних лабораторій", або інших нормативних документів, нормативно-правових актів з питань державного пробірного контролю.

2.3.4. У разі направлення відходів і брухту іншим суб'єктам господарювання для їх переробки здійснювати це за договорами купівлі-продажу або на умовах давальницької сировини.

2.3.5. Вести бухгалтерський і оперативний облік дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до вимог чинного законодавства.

2.3.6. Не допускати використання виробничих приміщень, у яких здійснюється господарська діяльність зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, іншими суб'єктами господарювання для провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння. Виробничі приміщення, які використовуються ліцензіатом для здійснення господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинні мати чітко окреслені межі.

 

Директор Департаменту державної
політики у сфері пробірного нагляду,
документів суворої звітності
та лотерейної діяльності

В. П. Клепчуков

 

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник
___________________________________________________________________________________
                (повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
___________________________________________________________________________________
                                місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця,
___________________________________________________________________________________
                                             посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання,
___________________________________________________________________________________
                                              серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий)

_________________________
                       (телефон)

_________________________
(факс)

________________________
(адреса електронної пошти)

_________________________________________
_________________________________________
                       (організаційно-правова форма)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків)
_______________________________________
(серія, номер паспорта*)

просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності зі збирання та первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                 (вид господарської діяльності повністю або частково відповідно до пункту 1.3 глави 1 Ліцензійних умов)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

Банківські реквізити __________________________________________________________________

поточний рахунок N _______________________________ в ________________________________
рахунок в іноземній валюті N ____________________ в ____________________________________

N
з/п

Відомості про філії, відокремлені підрозділи, що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії (для юридичних осіб)

найменування

місцезнаходження

тел./факс

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Адреса, за якою здійснюється господарська діяльність:

вид господарської діяльності повністю або частково відповідно до пункту 1.3 глави 1
Ліцензійних умов

місцезнаходження

тел./факс

 

 

 

 

 

 

 

 

До заяви додаються:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

 

_____________________
(підпис заявника)
М. П.

____________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Дата і номер реєстрації заяви

"___" ____________ 20__ р.

N ___________________

________________________________________
(посада особи Державної пробірної служби України,
яка звірила наявність указаних в описі документів)

______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

ВІДОМОСТІ
про наявність власних або орендованих нежитлових приміщень

N
з/п

Вид господарської діяльності повністю або частково відповідно
до пункту 1.3 глави 1 Ліцензійних умов

Місце провадження діяльності

Документи, що підтверджують право власності або оренди нежитлових приміщень

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________
(підпис заявника)
М. П.

___________________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

 

ВІДОМОСТІ
про наявність матеріально-технічної бази

За адресою місця провадження господарської діяльності ____________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                             (місце провадження господарської діяльності)
наявна     матеріально-технічна база:
              обладнання: ________________________________________________________________
                                                              (перелік наявного виробничого обладнання, пристроїв, інструментів
___________________________________________________________________________________
                                                              із зазначенням їх найменувань та кількості)
___________________________________________________________________________________;

              ваговимірювальні засоби: _____________________________________________________
                                                                                                   (перелік ваговимірювальних засобів із зазначенням їх
____________________________________________________________________________________
                   назви та кількості, номер та дата свідоцтва про повірку робочого засобу вимірювальної техніки)
____________________________________________________________________________________

Розроблено та затверджено наказом керівника заявника - суб'єкта господарювання (позначити необхідне):
              схеми руху дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
              технологічний регламент.

 

________________________
(підпис заявника)
М. П.

________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

 

ВІДОМОСТІ
про стан охорони виробничих приміщень

За адресою місця провадження господарської діяльності ___________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                                (місце провадження господарської діяльності)
              здійснюється фізична охорона відповідно до договору від "___" ____________ 20___ р. N
__________ із _______________________________________________________________________
                                                                                            (назва суб'єкта господарювання, який надає послуги з
___________________________________________. Суб'єкт господарювання, який надає послуги з
                                     охорони власності)
охорони власності, має ліцензію серії ________ N ____________ від "____" _____________ 20___ р.;
              здійснюється електронна охорона (сигналізація, відеоспостереження інше) відповідно до договору від "___" __________ 20___ р. N ______ із
____________________________________________________________________________________.
                                                  (назва суб'єкта господарювання, який надає послуги з охорони власності)
Суб'єкт господарювання, який надає послуги з охорони власності, має ліцензію серії ________ N ____________ від "____" _____________ 20___ р.;
              охорона здійснюється штатним(ми) працівником(ами) суб'єкта господарювання, який (які) зарахований(ні) в штат суб'єкта господарювання наказом керівника від "____" ___________ 20___ р.;
              охорону забезпечує орендодавець на підставі пункту ______ договору оренди від "____" _____________ 20___ р.

Приміщення обладнане:
              металевими дверима;
              віконними гратами;
              металевими ролетами;
              сейфами.

 

_______________________
(підпис заявника)
М. П.

_________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

 

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії

Заявник
_____________________________________________________________________________________
                 (повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
_____________________________________________________________________________________
                              місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця,
_____________________________________________________________________________________
                                        посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання,
_____________________________________________________________________________________
                                        серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий)

_______________________
                   (телефон)

_______________________
(факс)

______________________
(адреса електронної пошти)

______________________________________
______________________________________
                  (організаційно-правова форма)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків)
_______________________________________
(серія, номер паспорта*)

просить видати копію ліцензії на підставі виданої органом ліцензування ліцензії:
номер ліцензії: N _________ серія ____
дата видачі ліцензії: "___" ____________ 20__ р.

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

N
з/п

Відомості про філії, відокремлені підрозділи, що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії (для юридичних осіб)

найменування

місцезнаходження

тел./факс

 

 

 

 

До заяви додаються:
____________________________________________________________________________________

 

_____________________
(підпис заявника)
М. П.

____________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Дата і номер реєстрації заяви

"___" ____________ 20__ р.

N ___________________

_______________________________________
(посада особи Державної пробірної служби України,
яка звірила наявність указаних в описі документів)

______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

ЗАЯВА
на переоформлення ліцензії

Заявник
____________________________________________________________________________________
                 (повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
___________________________________________________________________________________
                            місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця,
___________________________________________________________________________________
                                           посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання,
___________________________________________________________________________________
                                             серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий)

_________________________
                     (телефон)

_________________________
(факс)

_______________________
(адреса електронної пошти)

________________________________________
________________________________________
                   (організаційно-правова форма)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків)
___________________________________
(серія, номер паспорта*)

просить переоформити ліцензію, видану органом ліцензування:
номер ліцензії: N _________ серія ____
дата видачі ліцензії: "___" ____________ 20__ р.

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

Підстава для переоформлення ліцензії (обрати зі списку):
            зміна найменування юридичної особи (якщо зміна не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта господарювання;
            зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - суб'єкта господарювання;
            зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності.
До заяви додаються:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 

_______________________
(підпис заявника)
М. П.

______________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Дата і номер реєстрації заяви

"___" ____________ 20__ р.

N ___________________

________________________________________
(посада особи Державної пробірної служби України,
яка звірила наявність указаних в описі документів)

______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії

Заявник
____________________________________________________________________________________
              (повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
___________________________________________________________________________________
                       місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця,
___________________________________________________________________________________
                                   посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання,
___________________________________________________________________________________
                                   серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий)

_________________________
                       (телефон)

_________________________
(факс)

________________________
(адреса електронної пошти)

_______________________________________
_______________________________________

організаційно-правова форма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

_____________________________________
(серія, номер паспорта*)

просить видати дублікат ліцензії, виданої органом ліцензування:
номер ліцензії: N _________ серія ____
дата видачі ліцензії: "___" ____________ 20__ р.

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

Підстава для видачі дубліката ліцензії (обрати зі списку):
              втрата ліцензії;
              пошкодження ліцензії.
До заяви додаються:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 

_______________________
(підпис заявника)
М. П.

______________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Дата і номер реєстрації заяви

"___" ____________ 20__ р.

N ___________________

________________________________________
(посада особи Державної пробірної служби України,
яка звірила наявність указаних в описі документів)

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

ОПИС

документів __________________________________________________________________________
                                                     (повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я
____________________________________________________________________________________
                                                                та по батькові фізичної особи - підприємця)

Дата та номер реєстрації заяви "___" __________ 20 ____ р. N _______________________________

N
з/п

Найменування документа

Кількість аркушів у документі

Статус документа (завірена копія / оригінал)

Відмітка посадової особи Органу ліцензування про наявність документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________
(підпис заявника)
М. П.

___________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Прийняв документи в кількості

_________________________________ аркушів.
(цифрами та словами)

______________________________________
(посада особи Державної пробірної служби України,
яка звірила наявність указаних в описі документів)

_________________
(підпис)
М. П.

_________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Копію опису отримав

_________________
(підпис)
М. П.

_________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

____________

Опрос