Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 07.06.2013 № 213
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

07.06.2013

м. Київ

N 213

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 липня 2013 р. за N 1106/23638

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 12 травня 2015 року N 316)

На виконання статей 3, 6, 14, 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та відповідно до статей 7, 55 та 56 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. В абзаці третьому пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 15 червня 2011 року N 192 "Про затвердження Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 липня 2011 року за N 836/19574 (зі змінами), слова та цифри "в порядку, передбаченому Положенням N 369" виключити.

2. Унести до Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 червня 2011 року N 192, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2011 року за N 836/19574, такі зміни:

1) у розділі I:

пункт 1.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Національний банк у випадках, передбачених пунктами 3.9, 3.13 розділу III, підпунктами "ґ" - "е" пункту 4.1 та пунктом 4.6 розділу IV цього Положення, приймає відповідні рішення на підставі результатів контролю за усуненням банком порушень / виконанням банком рішень про застосування санкцій (письмових вимог) / вимог цього Положення";

у пункті 1.5 слова та цифри "28.08.2001 N 369, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036" замінити словами та цифрами "17 серпня 2012 року N 346, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за N 1590/21902";

пункт 1.8 після слів "порушені банком" доповнити словами "(опис фактів, що свідчать про невиконання банком Рішення (письмової вимоги), вимог цього Положення)";

2) пункт 2.3 розділу II викласти в такій редакції:

"2.3. Банк сплачує нараховану суму штрафу протягом строку, установленого Національним банком, та повідомляє Національний банк про сплату штрафу в установленому ним порядку.

Національний банк (територіальне управління Національного банку) звертається до адміністративного суду з позовною заявою про стягнення з банку відповідної суми штрафу, якщо банк не сплатить штраф у встановлені строки";

3) у розділі III:

пункт 3.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Обсяг (перелік) операцій, які обмежуються/зупиняються або припиняються, визначається Національним банком";

у пункті 3.3 слова "(щодо виду, суми здійснюваних операцій та/або кола клієнтів)" замінити словами "(щодо виду, обсягу, суми здійснюваних операцій та/або кола клієнтів/регіону)";

4) у підпункті "б" пункту 4.1 розділу IV слова "на письмову вимогу" замінити словами ", подання недостовірної інформації на письмову вимогу (запит)".

3. Департаменту фінансового моніторингу (Смахтіна Л. Н.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ткаченка О. О.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

І. В. Соркін

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

Опрос