Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организации проведения конкурса по определению культурно-творческих программ (проектов, мероприятий), разработанных всеукраинскими общественными организациями и творческими союзами, для выполнения (реализации) которых предоставляется финансовая поддержка

Министерство культуры Украины (2)
Приказ от 12.06.2013 № 513
действует с 23.07.2013

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.06.2013

м. Київ

N 513

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 червня 2013 р. за N 1102/23634

Про організацію проведення конкурсу з визначення культурно-мистецьких програм (проектів, заходів), розроблених всеукраїнськими громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка"

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс з визначення культурно-мистецьких програм (проектів, заходів), розроблених всеукраїнськими громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2013 році (далі - конкурс).

2. Затвердити такі, що додаються:

2.1. Цілі та пріоритетні завдання, на реалізацію яких повинні спрямовуватися програми (проекти, заходи), що можуть бути подані для участі у конкурсі, перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані в межах конкурсу, їх цільова аудиторія, а також граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів;

2.2. Вимоги до конкурсної документації, умови її подання.

3. Встановити, що:

3.1. Конкурс проводиться з 13 по 27 серпня 2013 року. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства культури України http://mincult.kmu.gov.ua та на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада";

3.2. Збільшення обсягів витрат за окремими статтями або включення нових статей витрат, які не були заявлені в кошторисі витрат, який подавався для участі у конкурсі, не допускається;

3.3. Департамент у справах релігій та національностей (В. П. Любчик) здійснює організаційне забезпечення проведення конкурсу, а також поточної діяльності конкурсної комісії.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Кохана Т. Г.

 

Міністр

Л. М. Новохатько

 

Цілі та пріоритетні завдання,
на реалізацію яких повинні спрямовуватися програми (проекти, заходи), що можуть бути подані для участі у конкурсі, перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані в межах конкурсу, їх цільова аудиторія, а також граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів

1. Ціль - відтворення культури національних меншин (КПКВК 1801260)

Пріоритетні завдання:

збереження та розвиток культурного розмаїття в Україні;

задоволення культурних, мовних, інформаційних потреб національних меншин в Україні.

Види діяльності:

організація та проведення всеукраїнських форумів, фестивалів, виставок;

організація та проведення семінарів, конференцій, засідань за "круглим столом".

Цільова аудиторія - члени національно-культурних товариств, представники національних меншин, громадськість.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених всеукраїнськими громадськими організаціями або творчими спілками, становить 50 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 25 тис. грн. Всеукраїнська громадська організація або творча спілка, яка буде визнана переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше ніж 50 відсотків необхідного обсягу фінансування.

2. Ціль - реалізація Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (КПКВК 1801260)

Пріоритетне завдання - здійснення заходів, спрямованих на реалізацію в Україні положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин в межах, визначених Законом України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин".

Види діяльності:

організація та проведення міжнародних, всеукраїнських конкурсів, олімпіад на краще знання регіональних мов або мов меншин (в тому числі мов національних меншин);

організація та проведення культурно-мистецьких акцій, конференцій, симпозіумів, семінарів з питань функціонування та розвитку регіональних мов або мов меншин (в тому числі мов національних меншин);

видання посібників, словників, розмовників, довідників з регіональних мов або мов меншин (в тому числі мов національних меншин), програм, планів, науково-методичних видань для недільних шкіл;

видання друкованих засобів масової інформації, що виходять регіональними мовами або мовами меншин (в тому числі мовами національних меншин), крім тих, співзасновником яких є Мінкультури України.

Цільова аудиторія - діти, молодь, викладачі, члени національно-культурних товариств, громадськість.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених всеукраїнськими громадськими організаціями або творчими спілками, становить 50 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 100 тис. грн. Всеукраїнська громадська організація або творча спілка, яка буде визнана переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше ніж 50 відсотків необхідного обсягу фінансування.

3. Підтримка творчо обдарованих дітей та молоді (КПКВК 1801170)

Пріоритетне завдання - здійснення заходів, спрямованих на підтримку та розвиток творчо обдарованих дітей та молоді.

Вид діяльності - проведення заходів з підтримки та розвитку дитячої творчості.

Цільова аудиторія - діти, молодь.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених всеукраїнськими громадськими організаціями або творчими спілками, становить 50 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 50 тис. грн. Всеукраїнська громадська організація або творча спілка, яка буде визнана переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше ніж 50 відсотків необхідного обсягу фінансування.

4. Ціль - збереження історико-культурної та архітектурної спадщини (КПКВК 1801490)

Пріоритетне завдання - здійснення заходів з охорони культурної спадщини з метою забезпечення захисту, запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди об'єктам культурної спадщини.

Види діяльності:

проведення охоронно-пошукових експедицій на об'єктах культурної спадщини;

визначення меж і режимів зон охорони пам'яток архітектури і пам'яток культурної спадщини;

розроблення планів організації території заповідників;

науково-технічне та організаційне забезпечення дослідницьких робіт на об'єктах культурної спадщини з оприлюдненням їх результатів шляхом проведення семінарів і конференцій, видання збірників і каталогів.

Цільова аудиторія - творча інтелігенція, фахівці у пам'яткоохоронній галузі, громадськість.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених всеукраїнськими громадськими організаціями або творчими спілками, становить 75 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 100 тис. грн. Всеукраїнська громадська організація або творча спілка, яка буде визнана переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше ніж 25 відсотків необхідного обсягу фінансування.

 

Директор Департаменту у справах
релігій та національностей

В. П. Любчик

 

Вимоги до конкурсної документації, умови її подання

I. Вимоги до конкурсної документації

1. Конкурсна пропозиція може подаватись громадськими організаціями та творчими спілками, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу та мають всеукраїнський статус.

Внесок для виконання програми (реалізації проекту, заходу) може здійснюватися переможцем конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання. Громадська організація, творча спілка може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

2. Конкурсна пропозиція подається у друкованій формі. Крім того, конкурсна пропозиція в частині документів, зазначених у підпунктах 1, 5 та 7 пункту 3 цього розділу, направляється на електронну адресу: serbia_08@inbox.ru. Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

3. Для участі у конкурсі громадські організації або творчі спілки подають конкурсну документацію, яка має бути складеною державною мовою і містити:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за встановленою формою (додаток 1), із зазначенням найменування громадської організації, творчої спілки та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, творчої спілки, скріпленим її печаткою (у разі її наявності) (оригінал і три копії);

2) виписку з ЄДРПОУ (видану не менше ніж за 3 місяці до подання конкурсної документації), копію статуту (положення) громадської організації, творчої спілки, завірену в установленому законодавством порядку;

3) копію рішення органу державної податкової служби про включення громадської організації, творчої спілки до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) копію податкового звіту громадської організації, творчої спілки за попередні два роки;

5) оригінал і три копії опису та кошторису витрат, необхідних для виконання програми (реалізації проекту, заходу), складені за встановленою формою (додаток 2). Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання програми (реалізації проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання програми (реалізації проекту, заходу) інші громадські організації, творчі спілки, способи інформування громадськості про хід виконання програми (реалізації проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

6) листи підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок, залучених до виконання програми (реалізації проекту, заходу);

7) інформацію про діяльність громадської організації, творчої спілки, зокрема про досвід виконання програм (реалізації проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, творчої спілки, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (оригінал і три копії).

4. Всі документи, перераховані в пункті 3 цього розділу, та окремо їх копії мають бути пронумеровані, прошнуровані, підписані керівником або уповноваженою особою громадської організації та скріплені її печаткою (у разі наявності).

II. Умови подання конкурсної документації

1. Громадські організації, творчі спілки не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:

документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про громадську організацію, творчу спілку;

громадська організація, творча спілка не відповідає вимогам пункту 1 розділу I цих Вимог;

громадська організація, творча спілка відмовилася від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;

громадська організація, творча спілка перебуває у стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог пункту 3 цього розділу;

культурно-мистецька програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають загальнодержавному та/або відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації);

передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;

установлено факт порушення громадською організацією, творчою спілкою вимог бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.

2. Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі конкурсна комісія розглядає конкурсні пропозиції щодо їх відповідності вимогам пунктів 1, 3 розділу I цих Вимог та пункту 1 цього розділу.

Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсною комісією Міністерства культури України перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що подається громадською організацією, творчою спілкою, затвердженого наказом Мінкультури України від 07 травня 2012 року N 459, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 824/21136.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій та перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції (у разі потреби), конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу.

3. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:

відповідність визначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням;

очікувана результативність програми (проекту, заходу);

ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування програми (проекту, заходу);

повнота охоплення цільової аудиторії;

інноваційність;

рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми (реалізації проекту), досвід діяльності у відповідній сфері;

спроможність громадської організації, творчої спілки продовжувати виконання програми (реалізацію проекту, заходу) або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки.

4. Реєстрація подання конкурсної пропозиції громадськими організаціями, творчими спілками ведеться відповідальним секретарем конкурсної комісії в окремому журналі. Для підтвердження надходження конкурсної пропозиції громадській організації, творчій спілці видається довідка із зазначенням дати (час зазначається у разі безпосереднього подання документів відповідальному секретарю конкурсної комісії) надходження конкурсної пропозиції.

5. Використання та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

 

Директор Департаменту у справах
релігій та національностей

В. П. Любчик

 

Дата реєстрації заяви

 

Реєстраційний номер

 

Підпис відповідального секретаря конкурсної комісії

 

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з визначення культурно-мистецьких програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, які мають всеукраїнський статус, для виконання (реалізації) яких надається фінансована підтримка за рахунок коштів державного бюджету у 2013 році

Найменування громадської організації, творчої спілки

 

Назва програми (проекту, заходу)

 

Пріоритетне завдання, на розв'язання якого спрямовано програму (проект, захід)

 

Загальна сума кошторису витрат на здійснення програми (проекту, заходу) (словами)

 

Очікувана дата отримання фінансування від Мінкультури України (зазначити бажану дату надходження коштів на рахунок організації-виконавця)

 

Термін реалізації програми (проекту, заходу)

 

Прізвище та ім'я керівника організації, творчої спілки, поштова адреса організації, творчої спілки, телефон, факс, e-mail

 

Прізвище, ім'я та посада керівника програми (проекту, заходу), поштова адреса, телефон, факс, e-mail

 

До заяви додаються:

виписка з ЄДРПОУ, копія статуту (положення) громадської організації, творчої спілки, завірена в установленому законодавством порядку;

копія рішення органу державної податкової служби про включення громадської організації, творчої спілки до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

копія податкового звіту громадської організації, творчої спілки за попередні два роки;

опис та кошторис витрат, необхідних для виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу);

листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок, залучених до виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу);

інформація про діяльність громадської організації, творчої спілки, зокрема про досвід виконання культурно-мистецьких програм (реалізації проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, творчої спілки, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Керівник або
уповноважена особа
громадської організації,
творчої спілки

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Дата ______________

 

 

 

Опис та кошторис витрат, необхідних для виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу)

Загальні відомості

Повна назва культурно-мистецької програми (проекту, заходу) _______________________________
_____________________________________________________________________________________

Найменування громадської організації, творчої спілки _______________________________________
_____________________________________________________________________________________

Поштова адреса громадської організації, творчої спілки, телефон, факс, e-mail
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

П. І. Б. керівника громадської організації, творчої спілки _____________________________________
_____________________________________________________________________________________

Банківські реквізити учасника конкурсу
_____________________________________________________________________________________

П. І. Б. керівника культурно-мистецької програми (проекту, заходу), місце роботи, посада,
контактні телефони ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Досвід роботи громадської організації, творчої спілки (стисло перерахуйте культурно-мистецькі програми (проекти, заходи), що були здійснені організацією останнім часом) ____________________
_____________________________________________________________________________________

Ресурси громадської організації, творчої спілки (перерахуйте, якими ресурсами для виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу) володіє громадська організація, творча спілка: яке приміщення належить організації, творчій спілці, склад і кількість працівників, яким устаткуванням володіє організація, творча спілка тощо. Вкажіть, які ресурси ви привернете з інших джерел для реалізації культурно-мистецької програми (проекту, заходу)) __________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ресурси

Перелік

Спосіб використання у програмі (проекті, заході)

Матеріальні

 

 

Технічні

 

 

Інформаційні

 

 

Людські

 

 

Фінансові

 

 

Опис культурно-мистецької програми (проекту, заходу)

Місце проведення та строк реалізації культурно-мистецької програми (проекту, заходу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Пріоритетне завдання, на розв'язання якого спрямовано культурно-мистецьку програму (проект,
захід) ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Актуальність культурно-мистецької програми (проекту, заходу), обґрунтування необхідності її реалізації, в чому полягає новизна, інноваційність __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цільова аудиторія, на яку спрямовано культурно-мистецьку програму (проект, захід) (опишіть, на кого конкретно направлена програма (проект, захід), яку групу населення вони представляють, кількість осіб, яких планується охопити програмою (проектом, заходом)) _______________________
_____________________________________________________________________________________

Очікувані результати та конкретні результативні показники виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу) (Необхідно зазначити очікувані результати від реалізації культурно-мистецької програми (проекту, заходу), кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність культурно-мистецької програми (проекту, заходу)) ______________________________

План виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу)

Етапи реалізації програми
(проекту, заходу)

Опис заходів для здійснення етапу

Строк реалізації етапу,
місце проведення

Очікувані результати

Відповідальний виконавець на кожному етапі
(прізвище та ініціали, посада)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способи інформування громадськості про хід та результати виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Як буде продовжуватись виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу) після припинення державного фінансування програми ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Залучення до виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу) інших організацій

Найменування організації
 
 

П. І. Б. та посада відповідальної особи

Контактний телефон

Діяльність по програмі (проекту, заходу)

Джерела фінансування (тис. грн)

Загальна сума кошторису витрат

 

Очікуване фінансування від Мінкультури України

 

З яких джерел і яку частину коштів очікуєте отримати для виконання програми (проекту, заходу)

 

Внесок учасника конкурсу

 

Кошторис витрат на виконання програми (проекту, заходу) (починати з нового аркуша, зазначити лише ті витрати, які потрібні для виконання програми (проекту, заходу))

Назва статті витрат на виконання програми
(проекту, заходу)

Розрахунок витрат

Сума фінансування від Мінкультури України
(тис. грн)

Сума коштів з інших джерел
(тис. грн)

Власний внесок організації, творчої спілки
(тис. грн)

Загальна сума коштів на виконання програми (проекту, заходу)
(тис. грн)

Витрати на проїзд, проживання, харчування учасників заходу

 

 

 

 

 

Відрядження

 

 

 

 

 

Оренда місць проведення заходу

 

 

 

 

 

Транспортні послуги

 

 

 

 

 

Оренда обладнання, оргтехніки

 

 

 

 

 

Прокат костюмів, одягу

 

 

 

 

 

Витрати на обслуговування та експлуатацію обладнання

 

 

 

 

 

Художнє оформлення місць проведення заходу

 

 

 

 

 

Послуги зв'язку

 

 

 

 

 

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

Канцелярські витрати

 

 

 

 

 

Призи, сувеніри

 

 

 

 

 

Представницькі витрати

 

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

 

Всього витрат

 

 

 

 

 

Обґрунтування кількості товарів (робіт, послуг) з урахуванням чинних цін (тарифів), особливостей програми та принципу економного витрачання бюджетних коштів, а також максимальної ефективності їх використання ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Інші матеріали (у разі наявності), які засвідчують спроможність виконати програму (проект, захід) (газетні публікації, нагородні дипломи тощо).

Керівник або
уповноважена особа
громадської організації,
творчої спілки

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Дата ______________

 

 

____________

Опрос