Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оказания комплексной медицинской помощи беременной женщине во время нежелательной беременности, форм первичной учетной документации и инструкций по их заполнению

Министерство здравоохранения
Порядок, Приказ от 24.05.2013 № 423
редакция действует с 13.03.2020

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.05.2013

м. Київ

N 423

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 червня 2013 р. за N 1095/23627

Про затвердження Порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства охорони здоров'я України
 від 21 січня 2016 року N 29
,
 від 28 лютого 2020 року N 587

Відповідно до статей 8, 33 Основ законодавства України про охорону здоров'я, підпункту 6.21 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467, з метою уніфікації вимог до обсягів і якості надання акушерської та гінекологічної допомоги

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, що додається.

1.2. Форму первинної облікової документації N 002-1/о "Направлення на госпіталізацію вагітної жінки для проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів" та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.3. Форму первинної облікової документації N 028-2/о "Направлення вагітної жінки на комісію Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з визначення показань для проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів" та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.4. Форму первинної облікової документації N 028-3/о "Висновок комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з визначення показань для проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів" та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.5. Форму первинної облікової документації N 003-1/о "Медична карта переривання вагітності" та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.6. Форму первинної облікової документації N 035-1/о "Журнал реєстрації видачі висновків комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з визначення показань для проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів" та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.7. Положення про комісію Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з визначення показань для проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів, що додається.

1.8. Інформовану добровільну згоду вагітної жінки на проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності, що додається.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

2.1. Впровадження цього наказу в діяльність державних та комунальних закладів охорони здоров'я, рекомендовано для приватних закладів охорони здоров'я.

2.2. Надання медичної допомоги вагітним жінкам з небажаною вагітністю у підпорядкованих закладах охорони здоров'я відповідно до цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 20 липня 2006 року N 508 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення операції штучного переривання вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за N 1155/13029.

5. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

 

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент Національної академії
медичних наук України

А. М. Сердюк

 

ПОРЯДОК
надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає перелік заходів та послуг з профілактики небажаної вагітності, проведення операції (процедури) штучного її переривання та попередження можливих ускладнень.

1.2. Цей Порядок є обов'язковим для всіх акредитованих закладів охорони здоров'я. Обов'язково впровадження в діяльність державних та комунальних закладів охорони здоров'я, рекомендовано для приватних закладів охорони здоров'я.

1.3. Комплексна медична допомога вагітній жінці під час небажаної вагітності - організація заходів щодо надання якісної та ефективної медичної допомоги у закладах охорони здоров'я з метою профілактики для уникнення надалі небажаної вагітності, проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності та попередження можливих ускладнень.

1.4. У випадку прийняття вагітною жінкою рішення про проведення операції (процедури) штучного переривання вагітності обов'язково проводиться доабортне консультування відповідно до клінічного протоколу "Комплексна медична допомога під час небажаної вагітності", затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 грудня 2010 року N 1177 (далі - Клінічний протокол).

1.5. Профілактика для уникнення надалі небажаної вагітності здійснюється через інформування жінок, надання консультацій та рекомендацій із застосування сучасних методів планування сім'ї, розробки та поширення інформаційних матеріалів з питань попередження незапланованої вагітності.

1.6. Діагностика вагітності та обстеження вагітної жінки (у випадку прийняття жінкою рішення про її переривання) проводяться відповідно до Клінічного протоколу.

1.7. Дані загального та гінекологічного обстеження і результати досліджень вносяться до форми первинної облікової документації N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого N ___" (далі - форма N 025/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 (далі - наказ МОЗ України N 110), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974.

1.8. Проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності у вагітної жінки віком до 14 років або у недієздатної особи здійснюється за заявою її законних представників. Штучне переривання вагітності у вагітної жінки, яка досягла 14 років, здійснюється за її згодою відповідно до статті 284 Цивільного кодексу України.

1.9. Заклади охорони здоров'я після проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності жінкам, які працюють, видають їм листок непрацездатності відповідно до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 листопада 2001 року N 455, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за N 1005/6196.

1.10. Після проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності обов'язково проводиться післяабортне консультування відповідно до Клінічного протоколу.

1.11. Після штучного переривання першої небажаної вагітності жінкам з резус-негативним типом крові обов'язково проводиться імунізація антирезусним імуноглобуліном відповідно до клінічного протоколу "Ведення вагітності у жінок з імунними конфліктами", затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 грудня 2004 року N 676.

1.12. У випадку ускладнень, які виникли під час або після проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності, заповнюється форма первинної облікової документації N 025-2/о "Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів" (далі - форма N 025-2/о), затверджена наказом МОЗ України N 110.

1.13. Жінки, у яких виникли ускладнення під час або після проведення операції (процедури) штучного переривання вагітності, підлягають диспансерному спостереженню відповідно до Клінічного протоколу.

1.14. На кожну жінку, яка підлягає диспансерному нагляду, заповнюється форма первинної медичної документації N 030/о "Контрольна карта диспансерного нагляду", затверджена наказом МОЗ України N 110, де зазначаються діагноз, з приводу якого вона взята на облік, частота оглядів, методи обстеження та лікування відповідно до стандартів надання акушерсько-гінекологічної допомоги згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15 липня 2011 року N 417 "Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні".

II. Переривання небажаної вагітності у строк до 12 тижнів вагітності

2.1. Операція (процедура) штучного переривання небажаної вагітності проводиться за місцем звернення вагітної жінки в акредитованих закладах охорони здоров'я II та III рівнів із застосуванням безпечних методик відповідно до Клінічного протоколу.

2.2. При направленні пацієнтки до акредитованих закладів охорони здоров'я II та III рівнів видається форма первинної облікової документації N 028/о "Консультаційний висновок спеціаліста", затверджена наказом МОЗ України N 110, зі штампом закладу охорони здоров'я, в якому зазначаються найменування закладу охорони здоров'я, до якого направляється вагітна жінка для переривання вагітності, строк вагітності, а також результати обстеження, проведені відповідно до Клінічного протоколу.

2.3. Операція (процедура) штучного переривання небажаної вагітності здійснюється після обов'язкового підписання вагітною жінкою інформованої добровільної згоди вагітної жінки на проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24 травня 2013 року N 423.

2.4. Операція (процедура) штучного переривання небажаної вагітності здійснюється лікарями-акушерами-гінекологами акредитованих закладів охорони здоров'я II та III рівнів, які мають відповідні підготовку та досвід.

2.5. У разі переривання вагітності лікарями-акушерами-гінекологами в амбулаторному закладі відомості вносяться до форми N 025/о за даними форми первинної облікової документації N 069/о "Журнал запису амбулаторних операцій (процедур)", затвердженої наказом МОЗ України N 110, та до форми первинної облікової документації N 003-1/о "Медична карта переривання вагітності", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24 травня 2013 року N 423 (далі - форма N 003-1/о).

2.6. Форма N 003-1/о заповнюється у всіх випадках переривання вагітності строком до 12 тижнів, крім абортів за медичними показаннями за наявності тяжких супутніх захворювань. У цих випадках заповнюється форма первинної облікової документації N 003/о "Медична карта стаціонарного хворого", затверджена наказом МОЗ України N 110 (далі - форма N 003/о).

У випадках виникнення ускладнень під час або після операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності, що вимагають надалі перебування жінки в стаціонарі, записи здійснюються у формі N 003/о. Відповіді повинні бути надані на всі зазначені в карті запитання шляхом підкреслювання і вписування інформації, якої бракує.

2.7. У разі переривання небажаної вагітності лікарями-акушерами-гінекологами в гінекологічному стаціонарі відомості вносяться до форми первинної облікової документації N 001/о "Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації" (далі - форма N 001/о), до форми первинної облікової документації N 008/о "Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі" (далі - форма N 008/о), затверджених наказом МОЗ України N 110, та до форми N 003-1/о.

2.8. У випадку виникнення ускладнень під час або після проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності в амбулаторних умовах вагітна жінка терміново госпіталізується до стаціонарного відділення акредитованого закладу охорони здоров'я II та III рівнів.

III. Переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів вагітності

3.1. Штучне переривання небажаної вагітності здійснюється відповідно до Переліку підстав, за наявності яких можливе штучне переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року N 144 (далі - Перелік).

Штучне переривання небажаної вагітності за наявності підстав немедичного характеру, зазначених у Переліку, здійснюють за заявою вагітної жінки або її законних представників (для неповнолітньої, недієздатної особи) та згідно з наданими документами, які підтверджують ці обставини.

У разі виявлення у вагітної жінки медичних показань, що не зазначені в Переліку, але за наявності яких продовження вагітності та пологи становлять загрозу для її здоров'я або життя, операція (процедура) штучного переривання вагітності здійснюється на підставі висновку консиліуму лікарів. У випадку виникнення невідкладних станів (маткова кровотеча тощо) медична допомога надається за місцем звернення пацієнта.

3.2. Після встановлення показань до переривання вагітності та проведення обстеження відповідно до Клінічного протоколу вагітній жінці видається направлення до комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з метою визначення показань для проведення операції (процедури) штучного переривання вагітності за формою первинної облікової документації N 028-2/о "Направлення вагітної жінки на комісію Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з визначення показань для проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів" (далі - форма N 028-2/о), затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24 травня 2013 року N 423.

3.3. Комісією Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій після вивчення показань для проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності заповнюється форма первинної облікової документації N 028-3/о "Висновок комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з визначення показань для проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів", що фіксується у формі первинної облікової документації N 035-1/о "Журнал реєстрації видачі висновків комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з визначення показань для проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів", видається направлення за формою первинної облікової документації N 002-1/о "Направлення на госпіталізацію вагітної жінки для проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24 травня 2013 року N 423, до стаціонару, де буде здійснено операцію (процедуру) штучного переривання небажаної вагітності.

3.4. Інформація щодо кожної вагітної жінки, яка госпіталізується для проведення операції (процедури) штучного переривання вагітності, заноситься до форми первинної облікової документації N 002/о "Журнал обліку приймання вагітних, роділь та породіль", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 лютого 2006 року N 67, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 02 березня 2006 року за N 221/12095, або до форми первинної облікової документації N 001/о "Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації", затвердженої наказом МОЗ України N 110.

3.5. На кожну вагітну жінку заповнюється форма N 003/о.

3.6. Операція (процедура) штучного переривання небажаної вагітності здійснюється лікарями-акушерами-гінекологами із застосуванням безпечних методик в акредитованих закладах охорони здоров'я III рівня, які пройшли відповідну підготовку та мають стаж роботи за фахом відповідно до Клінічного протоколу.

3.7. Відомості про проведену операцію (процедуру) штучного переривання небажаної вагітності заносяться до форми N 008/о.

3.8. Після проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності у разі встановлення вроджених вад розвитку плода, несумісних із життям, в обов'язковому порядку проводиться розтин плода. Результат патолого-анатомічного висновку додається до форми N 003/о та зазначається у виписному епікризі.

3.9. У випадку проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності з приводу вроджених вад розвитку плода вагітна жінка направляється для подальшого обстеження до медико-генетичної консультації.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Опрос