Идет загрузка документа (760 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оформления расчетных и отчетных документов при осуществлении продажи проездных и перевозочных документов на железнодорожном транспорте (Продолжение)

Министерство инфраструктуры Украины, Министерство доходов и сборов Украины
Порядок, Приказ от 30.05.2013 № 331/137
действует с 09.07.2013

(Продовження Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті
Додаток 34 див. окремо в базі)

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ АСК "ЕКСПРЕС"

Корінець перевізного документа. Додатковий примірник

  

 

ФОРМА КАСОВОГО ЧЕКА КВИТКА ПРИМІСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ

Форма ФКЧ-1К(зал)

Рядок
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
 
17.
 
18.
 
19.

 
 

СТ. <Назва станції, за якою закріплено РРО> <Скорочене найменування залізниці>
АДРЕСА <Адреса станції, за якою закріплено РРО>
ПН <Індивідуальний податковий номер платника ПДВ>                  <Код касира>
КВИТОК N    <Порядковий номер квитка>    <Вид квитка>     <Пільгова ставка>*
ПОСВІДЧЕННЯ*                        <Серія і N посвідчення на право отримання пільги>1
ВІД <Назва станції відправлення>
ДО <Назва станції призначення>
Ч-З <Назва вузлового пункту, через який прямує поїзд>
ПЕР <Найменування пункту пересадки пасажира>
ПРОДАНО <Дата і час продажу у форматі ДД.ММ.РРРР ГГ:XX>
ДАТА ДІЇ <Дата дії у форматі ДД.ММ.РРРР>
ТАРИФ                                                                                                 <Сума тарифу> А
СТР. ПЛАТ.                                                                          <Сума страхового збору> В
СУМА <Форма оплати>                        <Загальна сума, що стягується з пасажира>
ПДВ А = 20 %                                                                                            <Сума ПДВ>
<Логотип виробника>                                                ФН <Фіскальний номер РРО>

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК

<Інформація про страхову компанію>
<Штрих-кодовий символ Код-128>2


 

____________
1 Роздруковується у разі оформлення пільгового квитка.

2 Штрих-кодовий символ Код-128 містить захищену відповідно до вимог ГОСТ 28147-89 інформацію про тип квитка, термін його дії, номер квитка і касу його продажу.

 

ФОРМА КАСОВОГО ЧЕКА БАГАЖНОЇ КВИТАНЦІЇ

Форма ФКЧ-1Б(зал)

Рядок
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
 

14.
 

15.

 
 

СТ. <Назва станції, за якою закріплено РРО> <Скорочене найменування залізниці>
АДРЕСА <Адреса станції, за якою закріплено РРО>
ПН <Індивідуальний податковий номер платника ПДВ>               <Код касира>
БАГАЖНА КВИТАНЦІЯ N <N багажної квитанції>         <Кількість місць багажу>
ВІД <Назва станції відправлення>
ДО <Назва станції призначення>
Ч-З <Назва вузлового пункту, через який прямує поїзд>
ПЕР <Найменування пункту пересадки пасажира>
ПРОДАНО   <Дата і час продажу у форматі ДД.ММ.РРРР ГГ:XX>
ДАТА ДІЇ     <Дата дії у форматі ДД.ММ.РРРР>  
СУМА                                               <Загальна сума, що стягується з пасажира> А
ПДВ А = 20 %                                                                                     <Сума ПДВ>
<Логотип виробника>                                          ФН <Фіскальний номер РРО>

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК

<Штрих-кодовий символ Код-128>1


____________
1 Штрих-кодовий символ Код-128 містить захищену відповідно до вимог ГОСТ 28147-89 інформацію про багажну квитанцію, термін її дії, номер квитка і касу її продажу.

 

ФОРМА КОНТРОЛЬНОЇ СТРІЧКИ РРО

Рядок
 
1.
2.
3.
4.
5.
 
6.
7.
8.
 
9.
10.
11.
12.
 
13.
 
14.
15.
 
16.
 
17.

 
 
 

                                                            КОНТРОЛЬНА СТРІЧКА
СТ. <Назва станції, за якою закріплено РРО><Скорочене найменування залізниці>
АДРЕСА <Адреса станції, за якою закріплено РРО>
ПН <Індивідуальний номер платника ПДВ>
<Логотип виробника РРО>                                         ЗН <Заводський номер РРО>
                                                                                       ФН <Фіскальний номер РРО>
                    ---------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   УСЬОГО = ТАРИФ + СТР. ПЛ. + ПДВ
                    ---------------------------------------------------------------------------------------------
<Вид розрахункового документа>1 N <Номер><Дата і час роздрукування>2
<Складові та вартість квитка в грн. у форматі XX.XX+XX.XX+XX.XX=XXХ.XX>3
<Вид розрахункового документа>1 N <Номер><Дата і час роздрукування>2
<Складові та вартість квитка в грн. у форматі XX.XX+XX.XX+XX.XX=XXХ.XX>3
        ............................................................................................................................................

<Вид розрахункового документа>1 N <Номер><Дата і час роздрукування>2
<Складові та вартість квитка в грн. у форматі XX.XX+XX.XX+XX.XX=XXХ.XX>3

----------------------------------------------------------------------------------------------

<Дата і час роздрукування контрольної стрічки>


 

____________
 1 Вид розрахункового документа дозволяється друкувати скорочено: КВ. - "КВИТОК", Б. К. - "БАГАЖНА КВИТАНЦІЯ", Ч. П. - "ЧЕК ПОВЕРНЕННЯ".

2 Дата друкується у форматі: ДД.ММ.РРРР (відповідно: день, місяць, рік), час - у форматі ГГ:ХХ (години, хвилини).

3 Складові і повна вартість квитка (багажної квитанції) друкуються у вигляді таблиці під відповідними скороченими назвами реквізитів, що зазначені в рядку 7.

 

ДОПОМІЖНИЙ ДОКУМЕНТ АСК "ЕКСПРЕС"

Лицьовий бік

  

Зворотний бік

  

Розташування елементів захисту

  

 

ФОРМА ЗВІТУ РРО ПРО ЗІПСОВАНІ КВИТКИ
(форма ФС-1а)

 

Рядок
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

 
СТ. <Назва станції, за якою закріплено РРО> <Скорочене найменування залізниці>
АДРЕСА <Адреса станції, за якою закріплено РРО>
ПН <Індивідуальний податковий номер платника ПДВ>
<Прізвище касира>                                                                                      <Код касира>
ПЗ <Дата і час початку зміни у форматі: ДД.ММ.РРРР ГГ:XX>
КЗ <Дата і час закінчення зміни у форматі: ДД.ММ.РРРР ГГ:XX>
                                                     ЗІПСОВАНО КВИТ. І БАГ. КВ.
<N квитка>           <Дата і час повернення квитка у форматі ДД.ММ.РРРР ГГ:XX>
                                              ............................................................
<N квитка>           <Дата і час повернення квитка у форматі ДД.ММ.РРРР ГГ:XX>
КІЛЬК. ЗІПС. КВ.                         <Загальна кількість зіпсованих за зміну квитків>
<Логотип виробника РРО>                                            ЗН <Заводський номер РРО>
                                                                                          ФН <Фіскальний номер РРО>

ЗВІТ ПРО ЗІПС. КВ. N <Порядковий номер звіту>


 

 

ФОРМА КАСОВОГО ЧЕКА ВИДАЧІ КОШТІВ ЗА ПОВЕРНЕНИЙ ПРОЇЗНИЙ/ПЕРЕВІЗНИЙ ДОКУМЕНТ
(Форма N ФКЧ-2зал)

Рядок

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
 
12.

 
СТ. <Назва станції, за якою закріплено РРО> <Скорочене найменування залізниці>
АДРЕСА <Адреса станції, за якою закріплено РРО>
ПН <Індивідуальний податковий номер платника ПДВ>                     <Код касира>
ПОВЕРНЕННЯ                                                                   <Повна вартість квитка>
СУМА А                                                                              <Тарифна вартість квитка> А
СУМА В                                                                              <Вартість страхового збору> В
КОМ. ЗБІР                                                                           <Комісійний збір> А
СУМА                         <Форма оплати>                       <Загальна сума виданих коштів>
ПДВ А = 20 %                                                                                                 <Сума ПДВ>
<Дата і час проведення розрахунку у форматі ДД.ММ.РРРР ГГ:XX>
<Логотип виробника>                                                       ФН <Фіскальний номер РРО>

ВИДАТКОВИЙ ЧЕК N <Порядковий номер чека>


 

 

0022 УКРЗАЛІЗНИЦЯ
________________ залізниця

Форма ФС-2

ВІДОМІСТЬ N ______
повернення пасажирам коштів за невикористані проїзні документи

на станції ____________ за "___" ____________ 20__ р.

Порядковий N

Прізвище, ім'я та по батькові

Серія та номер документа, що посвідчує особу, адреса

N поїзда, станція відправлення - станція призначення

Код, серія та номер повернутого проїзного документа

Вартість проїзного документа

Утримано з пасажира, усього

Комісійний збір за повернення

Сума до видачі пасажиру

Підпис пасажира

загальна вартість

складові вартості

квиток

плацкарта

ПДВ

страховий збір

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума коштів, повернутих пасажирам __________________________________________________________
                                                                                                                                                                           (словами)

Касир

__________________
(підпис)

(___________________)
(прізвище, ініціали)

Начальник станції (вокзалу)

_________________
(підпис)

(___________________)
(прізвище, ініціали)

 

0022 УКРЗАЛІЗНИЦЯ
________________ залізниця

Форма ФДУ-28

КНИГА
ОБЛІКУ БЛАНКІВ ПРОЇЗНИХ І ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ

 

 

 

 

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

ЗМІСТ

N з/п

Назва позиції

Вид квитків

N сторінки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N з/п

Назва позиції

Вид квитків

N сторінки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ФДУ-28

Коди квитків або форми бланків ___________________________________
                                                                                         (указується повна назва)

Замовлено у друкарні

Одержано з друкарні

Відправлено на станцію

Назва станції, на яку відправ-
лено квитки

N відом. замов-
лення

на який квар-
тал

се-
рія

N квитків або бланків

кіль-
кість

дата отри-
мання

N наклад-
них

се-
рія

N квитків або бланків

кіль-
кість

міс-
це схо-
ву

N станцій-
них вимог

N книги обліку форми ФДУ-14

дата відправ-
лення квитків або бланків

се-
рія

N квитків або бланків

кіль

кість

пер-
ший

остан-
ній

пер-
ший

остан-
ній

пер-
ший

остан-
ній

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФДУ-28

Для особливих відміток

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
У цій книзі пронумеровано,
прошнуровано та скріплено печаткою
________________________ сторінок
(словами)
Начальник
фінансово-економічної служби залізниці
___________________________________
(підпис)
"___" ____________ 20__ р.

 

0022 УКРЗАЛІЗНИЦЯ
_________________ залізниця

Форма ЛУ-1
Надсилається разом з накладною в НФ

ВИМОГА N ____
щодо отримання бланків проїзних і перевізних документів з Дорожнього складу бланків

Станція відправлення _______________

 


(код)

 

Для каси N

 


Вид бланка

Наявність на станції

Необхідна кількість

Висилається складом бланків

Примітка

серія

N бланків

серія

N бланків

кількість бланків

назва

код

останнього отриманого

першого, що залишився

код

літерне позначення

першого

останнього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

Начальник станції ________________

Зворотний бік вимоги

Склав витратний документ та провів за контрольною книгою ________________________________
_____________________________________________________________________________________

Видав комірник _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відштемпелював ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Наклав гриф __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Зшив та опломбував ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Упакував _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відправив на пошту за видатковим списком _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вага тюків ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

0022 УКРЗАЛІЗНИЦЯ
_________________ залізниця

Форма ЛУ-1
Залишається на станції

КОРІНЕЦЬ ВИМОГИ N ___
щодо отримання бланків проїзних і перевізних документів з Дорожнього складу бланків

Станція відправлення _______________

 


код

 

Для каси N

 


Вид бланка

Наявність на станції

Необхідна кількість

Примітка

серія

N бланків

назва

код

останнього отриманого

першого, що залишився

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

0022 УКРЗАЛІЗНИЦЯ
____________________ залізниця

Форма ФДУ-14

 
  

КНИГА
ОБЛІКУ ВИМОГ, ЩО НАДІЙШЛИ ЗІ СТАНЦІЙ, ЩОДО ВИДАЧІ БЛАНКІВ ПРОЇЗНИХ І ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ

 

  

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Поряд-
ковий N

N вимог, що надійшли

Дата надход-
ження вимог

Назва станції

Дата вико-
нання вимоги

Дата надход-
ження розписки

Дата направле-
ння запиту про неотри-
мання розписки

Кіль-
кість місць

N мішків

Дата повер-
нення мішків

Дата направ-
лення запиту про неотри-
мання мішків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФДУ-14

 

0022 УКРЗАЛІЗНИЦЯ
__________________ залізниця

Форма ФДУ-29

 
 

 

КНИГА
ОБЛІКУ СТАНЦІЯМИ ВИТРАТ БЛАНКІВ ПРОЇЗНИХ І ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ

 

 

 

 

ЗМІСТ

N з/п

Назва проїзного/перевізного документа

Стор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N з/п

Назва проїзного/перевізного документа

Стор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


НАДІСЛАНО НА СТАНЦІЮ

ПРОДАНО

Примітка

дата надси-
лання

N вимоги

серія

з N

до N

кіль-
кість

місяць

серія

з N

до N

кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФДУ-29

Для відміток про звірення з відомостями наявності

Дата звірення

Кінцева дата періоду звірення

Звірена відомість НФР або ДС

Результат звірення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФДУ-29

У цій книзі пронумеровано,
прошнуровано та скріплено печаткою
________________________ сторінок
(словами)
Начальник
фінансово-економічної служби

"___" ____________ 20__ р.

 

0022 УКРЗАЛІЗНИЦЯ
__________________ залізниця

Форма ФДУ-29а

 

 

 

 

КНИГА
ОБЛІКУ СТАНЦІЯМИ ВИТРАТ БЛАНКІВ ПРОЇЗНИХ І ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ

Назва бланків _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

ЗМІСТ

N з/п

Назва проїзного/перевізного документа

Стор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N з/п

Назва проїзного/перевізного документа

Стор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ФДУ-29а

Станція ___________________________________________

НАДІСЛАНО НА СТАНЦІЮ

ВИТРАЧЕНО СТАНЦІЄЮ

дата надсилання

N вимоги

серія

з N

до N

кількість

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

з N

до N

з N

до N

з N

до N

з N

до N

з N

до N

з N

до N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФДУ-29а

Станція ___________________________________________

НАДІСЛАНО НА СТАНЦІЮ

ВИТРАЧЕНО СТАНЦІЄЮ

дата надсилання

N вимоги

серія

з N

до N

кількість

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

з N

до N

з N

до N

з N

до N

з N

до N

з N

до N

з N

до N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФДУ-29а

Для відміток про звірення з відомостями наявності

Дата звірення

Кінцева дата періоду звірення

Звірена відомість НФР або ДС

Результат звірення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФДУ-29а

У цій книзі пронумеровано,
прошнуровано та скріплено печаткою
________________________ сторінок
(словами)
Начальник
фінансово-економічної служби
__________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 

0022 УКРЗАЛІЗНИЦЯ
_______________ залізниця

Форма ЛУ-7

 
 
 

КНИГА
надходження бланків проїзних і перевізних документів

на станції ___________________

 

 

 

 

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Коди бланків проїзних/перевізних документів _______________________

Отримано

N накладних, за якими отримано бланки

Серія

N бланків

Кількість бланків

Дата витрати останнього бланка

місяць

число

першого

останнього

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУ-7

ЗВІТ КАСИРА АСК "ЕКСПРЕС"

   АСК "ЕКСПРЕС"

 

ЗВІТ КАСИРА

 
 

 
 


 

ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ КАСИРА АСК "ЕКСПРЕС"

   АСК "ЕКСПРЕС"

ЗВІТ КАСИРА

 

КІНЦЕВИЙ ЗВІТ

ОСТАННІЙ

 

ГОТІВКА

БЕЗГОТІВ.

 

ПРД.

ПОГ.

ПОВ.

ВИК.

з N до N

ВИКОРИСТ.

ПРОД.

543.60

345.12

ПР. ДОК.

30

2

3

30

001 - 030

АБ111030

ПОВ.

-32.00

 

БАГ. Д.

0

0

0

0

000 - 000

НЕ ВИКОР.

С. ЗБ

7.10

5.65

ПРИМ. Д.

0

0

0

0

000 - 000

НЕ ВИКОР.

ПДВ

58.10

42.09

МІСЦЯ

30

2

3

 

 

 

УСЬОГО

576.80

392.86

ТАЛОНИ

Б/К

ПІЛЬГ.

ЗАЛ

ВК

 

 

КЗБ. ПР

45.00

24.00

К-СТЬ

2

2

1

1

 

 

КЗБ. ПОВ

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

МД УСЬОГО

49.50

24.00

2001-08-17    16:21:31    1314115    01К Л88Л51            МАРЧЕНКО А. В. ЗАПАС 050


 


 

 

ФОРМА КАСОВОГО ЧЕКА Х-ЗВІТУ

Рядок
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
 
39.

 
СТ.  <Назва станції, за якою закріплено РРО>  <Скорочене найменування 
залізниці>
АДРЕСА <Адреса станції, за якою закріплено РРО>
ПН  <Індивідуальний податковий номер платника ПДВ>
<Прізвище касира>                                                                                              <Код касира>
ПЗ  <Дата і час початку зміни у форматі:                 ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ>
КЗ  <Дата і час закінчення зміни у форматі:             ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ>
А = 20 %
Б = 00 %
№ ПРОБН. КВ.                                                         <Порядковий номер пробного квитка>
№ ОСТАН. КВ.                                                        <Порядковий номер останнього квитка>
КІЛЬК. ПРОБН. КВ.                                                <Кількість пробних квитків за зміну>
КІЛЬК. ЗІПС. КВ.                                                    <Кількість зіпсованих за зміну квитків>
                                                     ПРОД. КВИТ. І БАГ. КВ.
ПОВН.            <Кількість квитків>          <Кількість пасажирів>          <Загальна вартість>
ДИТ.               <Кількість квитків>          <Кількість пасажирів>          <Загальна вартість>
ПІЛЬГ.            <Кількість квитків>          <Кількість пасажирів>          <Загальна вартість>
РАЗОМ           <Кількість квитків>          <Кількість пасажирів>          <Загальна вартість>
АБОН             <Кількість абонементних квитків>                                  <Загальна вартість>
РАЗОМ           <Кількість квитків>          <Кількість пасажирів>          &l t;Загальна вартість>
БЕЗКОШ        <Кількість квитків>          <Кількість пасажирів>
РАЗОМ           <Кількість квитків>          <Кількість пасажирів>          <Загальна вартість>
БАГ.               <Кількість багажних квитанцій>                                      <Загальна вартість>
РАЗОМ          <Кількість квитків>          <Кількість пасажирів>           <Загальна вартість>
ПВРН. КВ.    <Кількість повернутих квитків>                                        <Загальна вартість>
ПВРН. Б. К.  <Кількість повернутих багажних квитанцій>                  <Загальна вартість>
ГАШ. КВ.      <Кількість погашених квитків>                                         <Загальна вартість>
ГАШ. Б. К.    <Кількість погашених багажних квитанцій>                    <Загальна вартість>
ВИТОРГ                                                                                                        <Виторг за зміну>
ГОТІВКА                                                                                                       <Загальна сума>
БЕЗГОТ.                                                                                                         <Загальна сума>
УНЕСЕНО                                                                                                      <Загальна сума>
ВИЛУЧЕНО                                                                                                    <Загальна  сума>
ТАРИФ                                                       <Загальна сума тарифних платежів за зміну>   A
СТР. ПЛАТ.                                                   <Загальна сума страхового збору за зміну>   B
ПДВ А                                                                              <Загальна сума ПДВ за ставкою A>
ПДВ В                                                                              <Загальна сума ПДВ за ставкою B>
<Логотип виробника РРО>                                                       ЗН <Заводський номер РРО>
                                                                                                    ФН <Фіскальний номер РРО>

Х-ЗВІТ N <Порядковий номер звіту> 


 

 

ФОРМА КАСОВОГО ЧЕКА Z-ЗВІТУ

Рядок
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
 
25. 

 
СТ. <Назва станції, за якою закріплено РРО><Скорочене найменування 
залізниці>
АДРЕСА <Адреса станції, за якою закріплено РРО>
ПН    <Податковий номер платника податку>
А = 20 %                                 <Дата останнього занесення у форматі ДД.ММ.РРРР>*
В = 00 %                                 <Дата останнього занесення у форматі ДД.ММ.РРРР>*
ТАРИФ                                                                       <Сума тарифних платежів за добу>   A
СТР. ПЛАТ.                                                                   <Сума страхового збору за добу>   B
УСЬОГО                                                     <Сума денного обороту з реалізації квитків>
ГОТІВКА                                                                          <Сума готівкових надходжень>
БЕЗГОТ.                                                                       <Сума безготівкових надходжень>
ПДВ А                                                                                        <Сума ПДВ за ставкою А>
ПДВ В                       &nbs p;                                                                 <Сума ПДВ за ставкою В>
ПДВ УСЬОГО                                                                                    <Загальна сума ПДВ>
СУМА ПОВЕРН. A                                        <Загальна сума повернення за ставкою А>  A
СУМА ПОВЕРН. B                                         <Загальна сума повернення за ставкою Б>  B
ПДВ А ПОВЕРН.                                                        <Загальна сума ПДВ за ставкою А>
ПДВ В ПОВЕРН.                                                         <Загальна сума ПДВ за ставкою Б>
ВНЕСЕНО                                      <Сума готівки за операціями службового внесення>
ВИЛУЧЕНО                                           <Сума готівки за операціями службової видачі>
ПРОДАНО КВИТКІВ                                            <Кількість проданих за добу квитків>
ПОВЕРНЕНО КВИТКІВ                                    <Кількість повернутих за добу квитків>
<Дата і час роздрукування фіскального звітного чека>
<Логотип виробника РРО>            &nbs p;                                  ЗН <Заводський номер РРО>
                                                                                             ФН <Фіскальний номер РРО>

Z-ЗВІТ N <Порядковий номер звіту> 


____________
* Роздруковується у разі, якщо зміна ставки ПДВ проводилась у день друкування звіту.

 

ФОРМА КАСОВОГО ЧЕКА ПОВНОГО ПЕРІОДИЧНОГО ЗВІТУ

Рядок
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
 
30. 

 
СТ.  <Назва станції, за якою закріплено РРО>    <Скорочене найменування 
залізниці> 
АДРЕСА <Адреса станції, за якою закріплено РРО>
ПН <Індивідуальний номер платника ПДВ>
ПЕРІОД З  <Дата у форматі ДД.ММ.РР>   ДО  <Дата в форматі ДД.ММ.РР> 
НОМЕРИ ТА ДАТИ Z-ЗВІТІВ:
ПЕРШОГО            № <номер першого Z-звіту>              <дата першого Z-звіту> 
ОСТАН.                 № <номер останнього Z-звіту>     <дата останнього Z-звіту> 
А = 20 %                         <Дата останнього занесення у форматі ДД.ММ.РРРР>*
В = 00 %                         <Дата останнього занесення у форматі ДД.ММ.РРРР>*
ТАРИФ                                            <Сума тарифних платежів за звітний період>    А 
СТР. ПЛАТ.                                         <Сума страхового збору за звітний період>   В 
УСЬОГО                             <Сума обороту з реалізації квитків за звітний період> 
ПДВ А                                                <Сума ПДВ за ставкою А за звітний період> 
ПДВ В                                                <Сума ПДВ за ставкою В за звітний період> 
СУМА ПОВЕРН. А                     <Сума повернення за звітний період, ставка А>   А 
СУМА ПОВЕРН. В                      <Сума повернення за звітний період, ставка Б>   В
ПДВ А ПОВЕРН.                            &nbs p;                 <Загальна сума ПДВ за ставкою А> 
ПДВ В ПОВЕРН.                                               <Загальна сума ПДВ за ставкою Б> 
Z-ЗВІТИ ЗА ПЕРІОД (ДАТА, СУМА)
№ <номер Z-звіту><дата отримання Z-звіту><Загальний підсумок 
розрахунків>    
                                                ...........................................
№ <номер Z-звіту> <дата отримання Z-
звіту> <Загальний підсумок розрахунків>       
ДАТИ АВАРІЙНИХ ОБНУЛЕНЬ
<дата аварійного обнулення у форматі ДД.ММ.РРРР>
....................
<дата аварійного обнулення у форматі ДД.ММ.РРРР>
<Дата і час роздрукування фіскального звітного чека>
<Логотип виробника РРО>                                      ЗН <Заводський номер РРО> 
                                                                                   ФН <Фіскальний номер РРО> 

ПОВН. ПЕРІОД. ЗВІТ N <Порядковий номер звіту> 


____________
* Виділене курсивом роздруковується у разі, якщо зміна ставки ПДВ проводилась у день друкування звіту.

 

ФОРМА КАСОВОГО ЧЕКА СКОРОЧЕНОГО ПЕРІОДИЧНОГО ЗВІТУ

Рядок
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. 

 СТ.    <Назва станції, за якою закріплено РРО>   <Скорочене найменування  
залізниці>
АДРЕСА <Адреса станції, за якою закріплено РРО>
ПН   <Індивідуальний номер платника ПДВ>
ПЕРІОД З <Дата в форматі ДД.ММ.РРРР> ДО <Дата в форматі ДД.ММ.РРРР>
НОМЕРИ ТА ДАТИ Z-ЗВІТІВ:
ПЕРШОГО                   № <номер Z-звіту за період>       <дата Z-звіту за період>
ОСТАН.                        № <номер Z-звіту за період>       <дата Z-звіту за період>
А = 20 %                         <Дата останнього занесення у форматі ДД.ММ.РРРР>*
В = 00 %                          <Дата останнього занесення у форматі ДД.ММ.РРРР>*
ТАРИФ                                             <Сума тарифних платежів за звітний період>    А
СТР. ПЛАТ.                                         <Сума страхового збору за звітний період>    В
УСЬОГО                             <Сума обороту з реалізації квитків за звітний період>
ПДВ А                                                <Сума ПДВ за ставкою А за звітний період>
ПДВ В                                                <Сума ПДВ за ставкою В за звітний період>
СУМА ПОВЕРН. А                     <Сума повернення за звітний період, ставка А>   А
СУМА ПОВЕРН. В                      <Сума повернення за звітний період, ставка Б>   В
ПДВ А ПОВЕРН.                                               <Загальна сума ПДВ за ставкою А>
ПДВ В ПОВЕРН.                                               <Загальна сума ПДВ за ставкою Б>
<Дата і час роздрукування фіскального звітного чека>
<Логотип виробника РРО>                                       ЗН <Заводський номер РРО>
                                                                                    ФН <Фіскальний номер РРО>

                        СКОР. ПЕРІОД. ЗВІТ N <Порядковий номер звіту> 


____________
* Виділене курсивом роздруковується у разі, якщо зміна ставки ПДВ проводилась у день друкування звіту.

 

0022 УКРЗАЛІЗНИЦЯ
__________________ залізниця

Форма ЛУ-8

____________________________________________
(найменування підприємства)
____________________________________________
(адреса підприємства)
____________________________________________
(код за ЄДРПОУ /номер за ДРФО/)

КНИГА
обліку розрахункових операцій на залізничному транспорті

N _______________

на ____________ місяць 20__ р.

Запас бланків N ___________

Зареєстровано державною податковою інспекцією __________________________________________
                                                                                                  (назва органу ДПІ)

Номер установленого засобу контролю _________ Кількість аркушів ____

Реєстрацію здійснив ___________________________________________________________________
                                                    (посада, підпис, прізвище та ініціали посадової особи органу ДПІ)

Дата реєстрації ______________________
Розпочато __________________________
Закінчено ___________________________

 

Розмінний фонд каси встановлено в розмірі: _______________________________________________
                                                                                                 (сума словами)

 

Прізвища квиткових касирів: ________________________________________

Прізвище таксувальника: ____________________________________________

Дата

Вартість перевезення

Страх. збір

Різні збори

Комісійний збір

ПДВ

Повернення

пасажирів

багажу або вантажобагажу

загальна сума

страховий збір

комісійний збір за поверн.

готівкою

безго-
тівково

готівкою

безго-
тівково

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУ-8

Дата

Загальна сума, яка здана інкасатору

Сума словами

Підпис інкасатора

Відмітки ЦОП

нестача внеску

надлишок внеску

підпис таксувальника

13

14

15

16

17

18

19

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

I д.

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

ЛУ-8

Дата

Вартість перевезення

Страх. збір

Різні збори

Комісійний збір

ПДВ

Повернення

пасажирів

багажу або вантажобагажу

загальна сума

страховий збір

комісійний збір за повер- нення

готівкою

безго-
тівково

готівкою

безго-
тівково

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУ-8

Дата

Загальна сума, яка здана інкасатору

Сума словами

Підпис інкасатора

Відмітки ЦОП

нестача внеску

надлишок внеску

підпис таксувальника

13

14

15

16

17

18

19

17

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

II д.

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

III д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУ-8

Код (форма) документа ________________________________________

Дата

Серія

Номер та серія розрахунк. документів

Дані про рух розрахункових документів та коштів

кількість документів

коштів (грн., коп.)

усього вико-
ристано

у тому числі

отримано

повернено

усього (з ПДВ)

сума ПДВ

перші

останні

оформлено

зіпсовано

готівкою

безго-
тівково

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУ-8

Код (форма) документа ________________________________________

Дата

Серія

Номер та серія розрахунк. документів

Дані про рух розрахункових документів та коштів

кількість документів

коштів (грн., коп.)

усього вико-
ристано

у тому числі

отримано

повернено

усього (з ПДВ)

сума ПДВ

перші

останні

оформлено

зіпсовано

готівкою

безго-
тівково

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУ-8

Дата

Прізвище касира (розбірливо)

Примітка

1

 

 

1

 

 

2

 

 

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

 

 

8

 

 

9

 

 

9

 

 

10

 

 

10

 

 

11

 

 

11

 

 

12

 

 

12

 

 

13

 

 

13

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

16

 

 


Дата

Прізвище касира (розбірливо)

Примітка

17

 

 

17

 

 

18

 

 

18

 

 

19

 

 

19

 

 

20

 

 

20

 

 

21

 

 

21

 

 

22

 

 

22

 

 

23

 

 

23

 

 

24

 

 

24

 

 

25

 

 

25

 

 

26

 

 

26

 

 

27

 

 

27

 

 

28

 

 

28

 

 

29

 

 

29

 

 

30

 

 

30

 

 

31

 

 

31

 

 


ЛУ-8

 

0022 УКРЗАЛІЗНИЦЯ
__________________ залізниця

Форма ЛУ-8а

____________________________________________
(найменування підприємства)
____________________________________________
(адреса підприємства)
____________________________________________
(код за ЄДРПОУ /номер за ДРФО/)

КНИГА
обліку розрахункових операцій на залізничному транспорті

N _______________

на 20__ рік

Зареєстровано державною податковою інспекцією

_______________________
(назва органу ДПС)

для використання з реєстратором розрахункових операцій

_______________________
(модифікація РРО)

заводський N _____________, фіскальний N _____________

Версія програмного забезпечення ____________________________________

Номер установленого засобу контролю _________. Кількість аркушів ______

Реєстрацію здійснив ___________________________________________________________________
                                                 (посада, підпис, прізвище та ініціали посадової особи органу ДПС)

Дата реєстрації _______________________
Розпочато ___________________________
Закінчено ___________________________

Сторінка _____

РОЗДІЛ 1. ФІСКАЛЬНІ ЗВІТНІ ЧЕКИ

Місце для підклеювання чеків

Місце для підклеювання чеків

Місце для підклеювання чеків

 
 
 
 

 

 

 

ЛУ-8а

Сторінка _____

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РУХУ ГОТІВКИ ТА СУМ РОЗРАХУНКІВ

Дата

Номер Z-звіту (назва проїзних та перевізних документів)

Сума розрахунків

Сума ПДВ

готівкою

безготівково

повернено

разом з ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУ-8а

Сторінка _____

РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ПРОЇЗНИХ І ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ

Номери фіскальних чеків за контрольною стрічкою

Назва проїзного чи перевізного документа

Початок використання

Закінчення використання

Номер Z-звіту після встановлення РРО

першого на початку робочого дня

останнього перед виходом РРО з ладу

дата і час

серія та номер документа

дата і час

серія та номер документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУ-8а

Сторінка _____

РОЗДІЛ 4. ОБЛІК РЕМОНТІВ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ РРО

N з/п

Дата і час виходу РРО з ладу

Характер несправності (вид техобслуговування)

Дата і час відновлення роботи РРО

Підпис та індивідуальне клеймо працівника ЦСО, який проводив ремонт (обслуговування) РРО

Засіб реєстрації розрахунків під час ремонту РРО

Номер першого Z-звіту після відновлення роботи РРО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУ-8а

 

                   0022 УКРЗАЛІЗНИЦЯ
________________ залізниця

Форма ФО-7

Поштова - місячна
Надається: ДС - НФ на наступну добу після звітного періоду

ЗВІТ
про надходження різних зборів

станції _______________________

за ____________ 20__ р.

Номери форм

N використаних квитанцій

Кількість

Сума

Сума в гривнях, яка встановлена НФ*

з N

до N включно

готівкою

безготівково

готівкою

безготівково

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник станції (вокзалу) ______________

(__________________)
(прізвище, ініціали)

 

Виконавець

Телефон

Примітки:

1. До звіту додаються перераховані талони та додатки.

2. Відмічене знаком "*" заповнюється Управлінням залізниці.

ЗВЕДЕННЯ N ____
різних зборів та інших надходжень*

за _______________ 20_ р.

Номери статей

Назва статей

Сума

грн.

коп.

3

Усього - надійшло відповідно до звіту готівкою

 

 

4

Безготівково

 

 

5

Пред'явлено рахунків

 

 

6

Недобори

 

 

7

Недовнески

 

 

9

Усього

 

 

10

Розраховано надходжень за зберігання вантажів і багажу

 

 

11

За подачу та прибирання вагонів

 

 

13

Інші додаткові збори

 

 

14

Оренда рухомого складу

 

 

15

Телеграфний та телефонний збір

 

 

16

Тариф за перевезення вантажів (у межах станції)

 

 

17

Тариф за перевезення пасажирів (штрафні квитанції)

 

 

18

Тариф за перевезення надлишку ручної поклажі (штрафні квитанції)

 

 

19

Штраф за простій вагонів

 

 

20

Штраф за невиконання плану перевезень та зрив маршруту

 

 

21

Штраф за безквитковий проїзд

 

 

22

Штраф за перевезення надлишку ручної поклажі

 

 

24

Інші штрафні надходження

 

 

25

Доходи начальників станцій

 

 

26

Виручка від реалізації вантажів

 

 

27

Інші надходження

 

 

28

Погашення нарахувань

 

 

32

Перебори

 

 

33

Результат звірення з касовим звітом
Перевнески

 

 

34

Розбіжність сум: чеками (+ - більше, - - менше)

 

 

Звіт склав _________________

(___________________)
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20_ р.

Виконавець

Телефон

____________
* Заповнюється НФ залізниці.

 

0022 УКРЗАЛІЗНИЦЯ
________________ залізниці

Форма ФО-3а

ЗВІТ
про відправлення багажу/вантажобагажу

на станції ______________________

за "___" ____________ 20__ р.

Код (форма) бланка

Нумерація

Усього

У тому числі зіпсованих

Стягнута сума

Примітка

серія

першого використаного

першого, що залишився

готівкою

безготівково

грн.

коп.

грн.

коп.

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

Багажний касир

____________________
(підпис)

(_________________)
(прізвище, ініціали)

Начальник станції

____________________
(підпис)

(__________________)
(прізвище, ініціали)

 

0022 УКРЗАЛІЗНИЦЯ
_______________ залізниця

Форма ГУ-58

 

 

КНИГА
обліку надходжень та витрат від продажу проїзних і перевізних документів

на станції _______________________

на ____________ 20__ р.

 

Записи заносяться щоденно не пізніше наступної доби за звітною

Розмінний фонд станції встановлено
в сумі ______________________ грн.

Агент, відповідальний за правильне ведення касової книги

________________ (посада)
________________ (прізвище, ініціали)

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Звітний місяць ____________ 20__ р.

Числа місяця

НАДХОДЖЕННЯ

від продажу квитків

за відправлення багажу та вантажобагажу

за відправлення вантажів

за видачу вантажів

страховий збір

усього надійшло зборів

готівкою

безготівково

готівкою

безготівково

готівкою

безготівково

готівкою

безготівково

готівкою

безготівково

готівкою

безготівково

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ-58

"___" ____________ 20__ р.

Начальник станції

________________
(підпис)

(____________________)
(прізвище та ініціали)

Звітний місяць ____________ 20__ р.

Числа місяця

ВИДАТКИ

Примітка

А. Здано виручки в банк

Б. Виплачено за документами з каси станції (готівкою)

Усього витрат (А + Б)

повернуто готівки пасажирам за невикористані проїзні документи

оплачено претензій пасажирам за несвоєчасне прибуття багажу

з дозволу Управління залізниці

інші виплати

усього виплачено (Б)

готівкою

безготівково

готівкою

безготівково

готівкою

безготівково

готівкою

безготівково

готівкою

безготівково

готівкою

безготівково

готівкою

безготівково

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

коп.

грн.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ-58

"___" ____________ 20__ р.

Начальник станції

______________
(підпис)

(____________________)
(прізвище, ініціали)

 

0022 УКРЗАЛІЗНИЦЯ
_________________ залізниця

Форма ФО-8
(Лицьовий бік)

ЗВІТ
про надходження касової виручки та її здачу в банк

на станції _______________________

за ____________ місяць 20__ р.

1. Службове речення

Початок повідомлення

Номер повідомлення

Шифр пункту передачі

Дата передачі

Порядковий номер повідомлення

Шифр станції

Місяць

Рік

Кінець фрази

2

3

2

4

4

5

2

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження

За даними станції

За результатами перевірки Управління

Видатки

За даними станції

За результатами перевірки

Різниця

Різниця

недовнески

перевнеси

більше

менше

А 34. Залишок на 1 число місяця

 

 

 

А Передано в банк
28. Готівкою

 

 

 

 

Б Надійшло зборів
35. За продаж квитків готівкою: ручним способом; через "Експрес"

 

 

 

 29. Безготівково

 

 

 

 

36. За продаж квитків безготівково

 

 

 

Б 22. Сплачено з каси станції за невикористані квитки

 

 

 

 

37. За відправлення багажу

 

 

 

38. За відправлення багажу безготівково

 

 

 

23. Сплачено з каси станції за несвоєчасне прибуття багажу

 

 

 

 

39. За відправлення вантажу готівкою

 

 

 

40. За відправлення вантажу безготівково

 

 

 

24. Сплачено платіжним дорученням

 

 

 

 

41. За видачу вантажу готівкою

 

 

 

25. Сплачено за розпорядженням Управління

 

 

 

 

42. За видачу вантажу безготівково

 

 

 

43. За звітом різних зборів готівкою

 

 

 

26. Інші розрахунки

 

 

 

 

44. За звітом різних зборів безготівково

 

 

 

В Залишок у касі станції
27. Розмінний фонд

 

 

 

 

УСЬОГО готівкою: розділ Б

 

 

 

УСЬОГО готівкою: розділи А, Б і В

 

 

 

 

УСЬОГО безготівково: розділ Б

 

 

 

УСЬОГО безготівково: розділи А, Б і В

 

 

 

 

УСЬОГО готівкою: розділи А і Б

 

 

 

УСЬОГО: розділи А, Б і В

 

 

 

 

Форма ФО-8
(Зворотний бік)

Внески в банк упродовж звітного місяця

Перелік документів, що підтверджують видатки з отриманої виручки*

числа місяця

сума (в грн.)

назва документа

N документа

сума (у грн.)

готівкою

безготівково

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

Разом за місяць

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

Начальник станції

________________
(підпис)

____________
* Документи долучаються до звіту.

 

ФОРМА Х-ЗВІТУ спеціалізованого РРО

Рядок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41


 

 

 

<Найменування

підприємства>

 

<Податковий номер платника податку>

 

<Заводський номер> <Фіскальний номер>

 

<Назва звіту, номер>

 

 

Загалом

 

 

 

Повернення

Продаж

<Вид оплати 0>

<сума повернення по 0 виду оплати>

<сума продажу по 0 виду оплати >

<Вид оплати 1>

<сума повернення по 1 виду оплати  >

<сума продажу по 1 виду оплати >

<Вид оплати 2>

<сума повернення по 2 виду оплати >

<сума продажу по 2 виду оплати >

<Вид оплати 3>

<сума повернення по 3 виду оплати >

<сума продажу по 3 виду оплати >

<Вид оплати 4>

<сума повернення по 4 виду оплати >

<сума продажу по 4 виду оплати >

<Вид оплати 5>

<сума повернення по 5 виду оплати >

<сума продажу по 5 виду оплати >

<Вид оплати 6>

<сума повернення по 6 виду оплати >

<сума продажу по 6 виду оплати >

<Вид оплати 7>

<сума повернення по 7 виду оплати >

<сума продажу по 7 виду оплати >

<Вид оплати 8>

<сума повернення по 8 виду оплати >

<сума продажу по 8 виду оплати >

<Вид оплати 9>

<сума повернення по 9 виду оплати >

<сума продажу по 9 виду оплати >

ВСЬОГО

<загальна сума повернення>

<загальна сума продажу>

 

 

 

 

 

 

 

Податок

Обіг

 

 

 

ДОД. А

<Сума податку по групі А>

<Сума обігу по групі А>

ДОД. Б

<Сума податку по групі Б>

<Сума обігу по групі Б>

ДОД. В

<Сума податку по групі В>

<Сума обігу по групі В>

ДОД. Г

<Сума податку по групі Г>

<Сума обігу по групі Г>

ДОД. Д

<Сума податку по групі Д>

<Сума обігу по групі Д>

Чеків продажу

<Кількість чеків продажу>

 

ВІД. А

<Сума податку по групі А>

<Сума обігу по групі А>

ВІД. Б

<Сума податку по групі Б>

<Сума обігу по групі Б>

ВІД. В

<Сума податку по групі В>

<Сума обігу по групі В>

ВІД. Г

<Сума податку по групі Г>

<Сума обігу по групі Г>

ВІД. Д

<Сума податку по групі Д>

<Сума обігу по групі Д>

Чеків повернення

<Кількість чеків повернення>

 

 

 

 

<Літерне позначення, перелік відсоткових значень податків, які використовуються>*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Дата формування звіту>

<Час формування звіту>

 

 

 


____________
* Повторюється згідно з кількістю податкових груп, які використовуються.

 

ФОРМА Z-ЗВІТУ спеціалізованого РРО

Рядок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41


 

 

 

 

<Найменування

підприємства>

 

<Податковий номер платника податку>

 

<Заводський номер> <Фіскальний номер>

 

 

 

 

<Назва звіту,  

 

 

Загалом

 

 

 

Повернення

Продаж

<Вид оплати 0>

<сума повернення по 0 виду оплати>

<сума продажу по 0 виду оплати >

<Вид оплати 1>

<сума повернення по 1 виду оплати >

<сума продажу по 1 виду оплати >

<Вид оплати 2>

<сума повернення по 2 виду оплати >

<сума продажу по 2 виду оплати >

<Вид оплати 3>

<сума повернення по 3 виду оплати >

<сума продажу по 3 виду оплати >

<Вид оплати 4>

<сума повернення по 4 виду оплати >

<сума продажу по 4 виду оплати >

<Вид оплати 5>

<сума повернення по 5 виду оплати >

<сума продажу по 5 виду оплати >

<Вид оплати 6>

<сума повернення по 6 виду оплати >

<сума продажу по 6 виду оплати >

<Вид оплати 7>

<сума повернення по 7 виду оплати >

<сума продажу по 7 виду оплати >

<Вид оплати 8>

<сума повернення по 8 виду оплати >

<сума продажу по 8 виду оплати >

<Вид оплати 9>

<сума повернення по 9 виду оплати >

<сума продажу по 9 виду оплати >

ВСЬОГО

<загальна сума повернення>

<загальна сума продажу>

 

 

 

 

Податок

Обіг

 

 

 

ДОД. А

<Сума податку по групі А>

<Сума обігу по групі А>

ДОД. Б

<Сума податку по групі Б>

<Сума обігу по групі Б>

ДОД. В

<Сума податку по групі В>

<Сума обігу по групі В>

ДОД. Г

<Сума податку по групі Г>

<Сума обігу по групі Г>

ДОД. Д

<Сума податку по групі Д>

<Сума обігу по групі Д>

Чеків продажу

<Кількість чеків продажу>

 

ВІД. А

<Сума податку по групі А>

<Сума обігу по групі А>

ВІД. Б

<Сума податку по групі Б>

<Сума обігу по групі Б>

ВІД. В

<Сума податку по групі В>

<Сума обігу по групі В>

ВІД. Г

<Сума податку по групі Г>

<Сума обігу по групі Г>

ВІД. Д

<Сума податку по групі Д>

<Сума обігу по групі Д>

Чеків повернення

<Кількість чеків повернення>

 

 

 

 

<Літерне позначення, перелік відсоткових значень податків, які використовуються>*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Дата формування звіту>

<Час формування звіту>

<Повідомлення про обнуління>

 


____________
* Повторюється згідно з кількістю податкових груп, що використовуються.

 

ФОРМА ПОВНОГО ПЕРІОДИЧНОГО ЗВІТУ спеціалізованого РРО

Рядок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38


 

 

 

<Найменування         підприємства>

 

 

<Податковий номер платника податку>

 

<Заводський номер> <Фіскальний номер>

 

 

<Назва звіту>

 

 

<Назва підзвіту>

 

<Початкова дата та номер звіту>

<Кінцева дата та номер звіту>

<Інформація про фіскалізацію (дата фіскалізації, ФН, ПН, дата та номер звіту, від якого

фіскальні параметри набули чинності>

 

<Літерне позначення, перелік відсоткових значень податків, які використовуються>*

 

 

 

 

 

 

Звіт

Повернення

Продаж

<Номер Z-звіту та дата>

<Сума повернень>

<Сума продажу>

<Дата аварійного обнулення>**

 

 

 

<Дата аварійного обнулення>**

 

<Номер Z-звіту та дата>

<Сума повернень>

<Сума продажу>

 

ЗАГАЛОМ

 

 

Податок

Обіг

ДОД. А

<Сума податку по групі А>

<Сума обігу по групі А>

ДОД. Б

<Сума податку по групі Б>

<Сума обігу по групі Б>

ДОД. В

<Сума податку по групі В>

<Сума обігу по групі В>

ДОД. Г

<Сума податку по групі Г>

<Сума обігу по групі Г>

ДОД. Д

<Сума податку по групі Д>

<Сума обігу по групі Д>

Загалом

<Загальна сума податків>

<Загальна сума обігу>

ВСЬОГО

<Загальна сума обігу та податків>

Чеків продажу

<Кількість чеків продажу>

 

ВІД. А

<Сума податку по групі А>

<Сума обігу по групі А>

ВІД. Б

<Сума податку по групі Б>

<Сума обігу по групі Б>

ВІД. В

<Сума податку по групі В>

<Сума обігу по групі В>

ВІД. Г

<Сума податку по групі Г>

<Сума обігу по групі Г>

ВІД. Д

<Сума податку по групі Д>

<Сума обігу по групі Д>

Загалом

<Загальна сума податків>

<Загальна сума обігу>

ВСЬОГО

<Загальна сума обігу та податків>

Чеків повернення

<Кількість чеків повернення>

<Номер документа, дата та час формування звіту>

 


____________
* Повторюється згідно з кількістю податкових груп, що використовуються.

** Виводиться у разі наявності.

 

ФОРМА СКОРОЧЕНОГО ПЕРІОДИЧНОГО ЗВІТУ спеціалізованого РРО

Рядок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38


 

 

 

<Найменування         підприємства>

 

 

<Податковий номер платника податку>

 

<Заводський номер> <Фіскальний номер>

 

 

<Назва звіту>

 

 

<Назва підзвіту>

 

<Початкова дата та номер звіту>

<Кінцева дата та номер звіту>

<Інформація про фіскалізацію (дата фіскалізації, ФН, ПН, дата та номер звіту, від якого

фіскальні параметри набули чинності>

 

<Літерне позначення, перелік відсоткових значень податків, які використовуються>*

 

 

 

 

 

 

Звіт

Повернення

Продаж

<Номер Z-звіту та дата>

<Сума повернень>

<Сума продажу>

<Дата аварійного обнулення>**

 

 

 

<Дата аварійного обнулення>**

 

<Номер Z-звіту та дата>

<Сума повернень>

<Сума продажу>

 

ЗАГАЛОМ

 

 

Податок

Обіг

ДОД. А

<Сума податку по групі А>

<Сума обігу по групі А>

ДОД. Б

<Сума податку по групі Б>

<Сума обігу по групі Б>

ДОД. В

<Сума податку по групі В>

<Сума обігу по групі В>

ДОД. Г

<Сума податку по групі Г>

<Сума обігу по групі Г>

ДОД. Д

<Сума податку по групі Д>

<Сума обігу по групі Д>

Загалом

<Загальна сума податків>

<Загальна сума обігу>

ВСЬОГО

<Загальна сума обігу та податків>

Чеків продажу

<Кількість чеків продажу>

 

ВІД. А

<Сума податку по групі А>

<Сума обігу по групі А>

ВІД. Б

<Сума податку по групі Б>

<Сума обігу по групі Б>

ВІД. В

<Сума податку по групі В>

<Сума обігу по групі В>

ВІД. Г

<Сума податку по групі Г>

<Сума обігу по групі Г>

ВІД. Д

<Сума податку по групі Д>

<Сума обігу по групі Д>

Загалом

<Загальна сума податків>

<Загальна сума обігу>

ВСЬОГО

<Загальна сума обігу та податків>

Чеків повернення

<Кількість чеків повернення>

<Номер документа, дата та час формування звіту>

 


____________
* Повторюється згідно з кількістю податкових груп, що використовуються.

** Виводиться у разі наявності.

 

0022 УКРЗАЛІЗНИЦЯ
___________________ залізниця

Станція ___________________

 

АРКУШ
обліку звітних документів

до __________________________________________________________________________________
(назва книги обліку)

Дата (зміна)

Серія та номер використаного бланка

Прізвище та ініціали особи, відповідальної за звіт

Підпис

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос