Идет загрузка документа (97 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации зарегистрированных безработных

Министерство социальной политики Украины, Министерство образования и науки Украины (2)
Порядок, Приказ от 31.05.2013 № 318/655
редакция действует с 07.11.2017

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2013

м. Київ

N 318/655

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 червня 2013 р. за N 1029/23561

Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства соціальної політики України,
 Міністерства освіти і науки України
 від 23 травня 2014 року N 316/635
,
від 15 вересня 2017 року N 1482/1277

Відповідно до статті 35 Закону України "Про зайнятість населення" та з метою організації надання соціальних послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованим безробітним

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2001 року N 53/59 "Про затвердження Положення про порядок надання Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2001 року за N 345/5536.

3. Департаменту праці та зайнятості (Лазебна М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Міністерства соціальної політики України Коломійця В. М., заступника Міністра освіти і науки України Жебровського Б. М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр соціальної
політики України

Н. Королевська

Міністр освіти і науки України

Д. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Заступник Голови СПО
об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

 

Порядок
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних

(У тексті Порядку та додатках 1, 2, 4 до нього слова "територіальний орган" у всіх відмінках і числах замінено словами "центр зайнятості" у відповідних відмінках і числах згідно з наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2017 року N 1482/1277)

I. Загальні положення

1.1. Цим Порядком визначається механізм організації Центром зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими, міськими, районними і міськрайонними центрами зайнятості (далі - центри зайнятості) професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних (далі - професійне навчання безробітних).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
  соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 23.05.2014 р. N 316/635
,
у редакції наказу Міністерства соціальної політики України,
 Міністерства освіти і науки України від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

1.2. Професійне навчання безробітних організовується на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності, поточної та перспективної потреби ринку праці з урахуванням побажань безробітних і здійснюється у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі - навчальні заклади) або безпосередньо у роботодавців - замовників кадрів за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд).

(абзац перший пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 23.05.2014 р. N 316/635
,
від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

Професійне навчання зареєстрованих безробітних за робітничими професіями здійснюється за професіями, наведеними у Державному переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року N 1117, та в Національному класифікаторі України "Класифікатор професій" ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року N 327.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на зареєстрованих безробітних, які мають право на соціальні послуги з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (далі - безробітні).

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
  соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 23.05.2014 р. N 316/635)

1.4. Професійне навчання безробітних із числа осіб з інвалідністю організовується згідно з рекомендаціями медико-соціальної експертної комісії. У разі якщо такі безробітні потребують особливих умов для професійного навчання з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, адаптованих навчальних місць, їх професійне навчання організовується у навчальних закладах, де створені для цього відповідні умови.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

1.5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

курси цільового призначення - підвищення кваліфікації безробітних з метою вивчення нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки та фінансів, законодавчих та інших нормативно-правових актів тощо;

професійне навчання безробітних у роботодавця - замовника кадрів - набуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок безробітним, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації для подальшого працевлаштування у роботодавця;

(пункт 1.5 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 23.05.2014 р. N 316/635
,
 у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий
 вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим
)

стажування - підвищення кваліфікації безробітного з метою набуття практичних умінь і навичок для виконання професійних обов'язків за професією або на посаді, на яку претендує безробітний у роботодавця.

(абзац четвертий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 23.05.2014 р. N 316/635)

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України "Про освіту""Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту" та "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності".

(абзац п'ятий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної  політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

II. Організація професійного навчання

2.1. Для організації професійного навчання безробітних та (або) їх проживання в період такого навчання центр зайнятості здійснює відбір навчальних закладів відповідно до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року N 269, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2013 року за N 843/23375.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
  соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

2.2. Зареєстрованим безробітним, які відповідно до статті 46 Закону України "Про зайнятість населення" потребують професійного навчання, з метою виявлення їхніх здібностей, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір або зміну професії та виду трудової діяльності, надаються послуги з професійної орієнтації.

Якщо зареєстрований безробітний виявляє бажання пройти професійне навчання відповідно до результатів наданих послуг з професійної орієнтації, центр зайнятості за місцем реєстрації особи як безробітної укладає з ним договір та видає йому направлення на професійне навчання до навчального закладу за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

Безробітний зараховується до навчального закладу на підставі направлення на професійне навчання.

(пункт 2.2 у редакції наказу Міністерства соціальної політики України,
 Міністерства освіти і науки України від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

2.3. Центр зайнятості для проходження професійного навчання направляє безробітного до закладів охорони здоров'я для проходження попереднього медичного, психіатричного та наркологічного оглядів, якщо правила прийому до професійно-технічних і вищих навчальних закладів вимагають надання відповідної довідки.

(абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

У разі направлення безробітних на професійне навчання за професіями, для набуття яких відповідно до чинного законодавства потребує обов'язкового професійного медичного відбору, психіатричного та наркологічного оглядів, відшкодовуються витрати для проходження такого огляду. Для цього центри зайнятості укладають договори з відповідними закладами охорони здоров'я.

(пункт 2.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 23.05.2014 р. N 316/635
,
абзац другий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України,
 Міністерства освіти і науки України від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

2.4. У разі направлення безробітного на професійне навчання до навчального закладу, що розташований не за місцем реєстрації його як безробітного та/або не за місцем реєстрації його місця проживання чи перебування, такий безробітний забезпечується місцем проживання на період навчання, йому видається направлення на проживання за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та компенсуються витрати на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку за добу до початку навчання та за добу, що настає після закінчення навчання, за наявності підтвердних документів. Для забезпечення проживання безробітних центри зайнятості укладають з навчальними закладами договори про проживання зареєстрованих безробітних у період навчання.

(абзац перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства
 освіти і науки України від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

У разі направлення безробітного на професійне навчання йому компенсуються витрати на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку за кожен день навчання (крім витрат на проїзд у міському транспорті).

(абзац другий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства
 освіти і науки України від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

Безробітному компенсуються витрати на проїзд транспортом загального користування (крім міського транспорту і таксі) на підставі квитків або довідки транспортного підприємства про вартість проїзду при відсутності квитків, табеля відвідування занять безробітним за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, маршрутного листа за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, та у разі компенсації проїзду до місця проходження виробничого навчання (практики) відповідно до витягу з наказу навчального закладу про направлення його на виробниче навчання (практику).

(абзац третій пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства
 освіти і науки України від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

(пункт 2.4 у редакції наказу Міністерства соціальної політики України,
 Міністерства освіти і науки України від 23.05.2014 р. N 316/635)

2.5. Професійне навчання безробітних здійснюється за очною (денною), заочною (дистанційною) формою або шляхом поєднання цих форм.

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

Навчання безробітних за заочною (дистанційною) формою навчання проводиться відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року N 466, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за N 703/23235.

(пункт 2.5 доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

2.6. Строк професійного навчання безробітних визначається робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами та не може перевищувати 12 місяців.

2.7. Професійне навчання безробітних може здійснюватися на умовах включення їх до складу груп слухачів, що формуються навчальним закладом. У такому разі сплачується вартість навчання пропорційно кількості безробітних.

2.8. Для організації професійного навчання безробітних та (або) їх проживання у період такого навчання навчальні заклади, з якими укладено договір про професійне навчання безробітних, подають центру зайнятості:

(абзац перший пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства
 освіти і науки України від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

робочі навчальні плани та робочі навчальні програми, кошториси витрат на професійне навчання, у разі потреби кошториси витрат на проживання - не пізніше трьох робочих днів до початку занять. Кошториси витрат на професійне навчання безробітних та (або) проживання безробітних у період навчання складаються відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами і Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N 1196/18491;

(абзац другий пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 23.05.2014 р. N 316/635
,
від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

копії наказів про зарахування безробітних - протягом п'яти робочих днів після початку занять;

акт приймання-передачі наданих послуг з професійного навчання та (або) проживання безробітних, рахунок на оплату навчання та (або) проживання - для проведення щомісячних фінансових розрахунків;

(абзац четвертий пункту 2.8 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

табель відвідування занять безробітними - протягом трьох робочих днів місяця наступного за звітним;

(абзац п'ятий пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 23.05.2014 р. N 316/635)

копії наказів про відрахування безробітних, протоколів засідань державної кваліфікаційної комісії, державної екзаменаційної комісії, що є підставою для проведення остаточних фінансових розрахунків - протягом п'яти робочих днів після закінчення навчання.

У разі дострокового відрахування безробітних, направлених до навчального закладу на професійне навчання, навчальний заклад протягом п'яти робочих днів з дня відрахування подає центру зайнятості копії наказів про їх відрахування.

2.9. Центри зайнятості здійснюють контроль за виконанням робочих навчальних планів та робочих навчальних програм, індивідуальних програм стажування, дотриманням строків навчання безробітних, умов навчання та (або) проживання.

(пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 23.05.2014 р. N 316/635
,
від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

2.10. У разі припинення безробітним професійного навчання без поважних причин або відмови працювати за одержаною професією (спеціальністю) безробітний відшкодовує центру зайнятості, який уклав з ним договір на професійне навчання, суму витрат на професійне навчання, проїзд до місця розташування навчального закладу та у зворотному напрямку, проживання у період навчання.

Поважними причинами дострокового припинення безробітним професійного навчання вважаються:

працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту) або забезпечення роботою самостійно;

поновлення на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;

набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням), застосування судом примусового лікування особи;

подання заяви про здійснення догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або закінчення періоду, визначеного у медичному висновку;

смерть безробітного або визнання його за рішенням суду померлим або безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;

подання довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією з висновком про умови і характер праці;

стан здоров'я безробітного, який має медичні протипоказання щодо продовження навчання за професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань) або працевлаштування за набутою професією (спеціальністю), що підтверджено документально;

(пункт 2.10 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України, Міністерства освіти і науки України від 23.05.2014 р. N 316/635)

призначення безробітній жінці допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;

(пункт 2.10 доповнено абзацом десятим згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України, Міністерства освіти і науки України від 23.05.2014 р. N 316/635)

переїзд на постійне місце проживання в іншу місцевість;

(пункт 2.10 доповнено абзацом одинадцятим згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України, Міністерства освіти і науки України від 23.05.2014 р. N 316/635)

призов на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;

(пункт 2.10 доповнено абзацом дванадцятим згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України, Міністерства освіти і науки України від 23.05.2014 р. N 316/635)

отримання повістки про призов на навчальні або перевірочні та спеціальні збори у Збройні Сили згідно із Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу";

(пункт 2.10 доповнено абзацом тринадцятим згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України, Міністерства освіти і науки України від 23.05.2014 р. N 316/635)

призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

(пункт 2.10 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України, Міністерства освіти і науки України від 23.05.2014 р. N 316/635)

інші причини, що не залежать від безробітного, підтверджені документально.

(пункт 2.10 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України, Міністерства освіти і науки України від 23.05.2014 р. N 316/635)

2.11. Після успішного завершення повного курсу навчання за відповідними робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами безробітні отримують документ державного зразка - свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації - за результатами первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації безробітних за робітничими професіями.

(абзац перший пункту 2.11 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

абзац другий пункту 2.11 виключено

(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України,
 Міністерства освіти і науки України від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

абзац третій пункту 2.11 виключено

(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України,
 Міністерства освіти і науки України від 15.09.2017 р. N 1482/1277,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 вважати відповідно абзацами другим - четвертим)

За результатами підвищення кваліфікації безробітні з вищою освітою отримують документ про підвищення кваліфікації.

(абзац другий пункту 2.11 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

Після завершення підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення безробітні отримують посвідчення, а після завершення стажування, професійного навчання безробітних у роботодавця - замовника кадрів - довідку.

(абзац третій пункту 2.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 23.05.2014 р. N 316/635)

Слухачам, які навчалися з професій, пов'язаних із роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом із свідоцтвом про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації видається посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на зазначених об'єктах.

(пункт 2.11 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 23.05.2014 р. N 316/635)

2.12. Про період професійного навчання безробітного навчальним закладом вноситься запис до його трудової книжки (за наявності) або видається довідка.

(пункт 2.12 у редакції наказу Міністерства соціальної політики
 України, Міністерства освіти і науки України від 23.05.2014 р. N 316/635)

2.13. Пункт 2.13 виключено

(розділ ІІ доповнено пунктом 2.13 згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 23.05.2014 р. N 316/635
,
пункт 2.13 виключено згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

III. Професійне навчання безробітних за робітничими професіями

3.1. Професійне навчання безробітних за робітничими професіями здійснюється шляхом первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням поточної та перспективної потреби ринку праці.

Робочі навчальні плани та робочі навчальні програми професійного навчання безробітних за робітничими професіями розробляються та затверджуються навчальними закладами на основі державних освітніх стандартів з конкретних професій, професійних стандартів, типових навчальних планів та типових навчальних програм за погодженням з роботодавцями - замовниками робітничих кадрів і центрами зайнятості, які уклали договір на професійне навчання.

3.2. Строк професійної перепідготовки безробітних встановлюється на основі строків, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому робочий навчальний план та програма перепідготовки можуть бути скорочені до 50 % за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у безробітного свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

3.3. Тривалість навчального тижня слухача не перевищує 36 академічних годин. Навчальний (робочий) час слухача в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства.

3.4. Професійне навчання безробітних може здійснюватися в групах або шляхом індивідуального навчання.

3.5. Слухачі навчальних закладів комплектуються у навчальні групи теоретичної підготовки від 7 до 30 осіб. У разі професійного навчання за професіями художніх промислів та ремесел, а також на третьому ступені професійно-технічної освіти чисельність групи становить не менше 6 осіб.

(абзац перший пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 23.05.2014 р. N 316/635)

Навчальна група чисельністю від 24 до 30 осіб поділяється на дві підгрупи при проведенні виробничого навчання та лабораторно-практичних занять.

3.6. У разі професійного навчання за індивідуальними робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами безробітні вивчають теоретичний курс самостійно та шляхом одержання консультацій (15 % від загальної кількості годин на теоретичне навчання) у викладачів та фахівців підприємств, установ, організацій.

Виробниче навчання та виробнича практика проводяться індивідуально у навчально-виробничих майстернях, на робочих місцях підприємств, організацій, установ під керівництвом майстрів виробничого навчання, інструкторів виробничого навчання з числа кваліфікованих робітників роботодавця в обсягах, передбачених робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.

(абзац другий пункту 3.6 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 23.05.2014 р. N 316/635)

3.7. Пункт 3.7 виключено

(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України,
 Міністерства освіти і науки України від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

IV. Професійне навчання безробітних з вищою освітою

4.1. Професійне навчання безробітних з вищою освітою здійснюється на замовлення роботодавців з урахуванням поточної та перспективної потреби ринку праці шляхом підвищення кваліфікації, спеціалізації, перепідготовки за робітничими професіями.

(пункт 4.1 у редакції наказу Міністерства соціальної політики
 України, Міністерства освіти і науки України від 23.05.2014 р. N 316/635
,
абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства
 освіти і науки України від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

Перепідготовку за робітничими професіями безробітні з вищою освітою проходять згідно з пунктами 3.1 - 3.6 розділу III цього Порядку.

(пункт 4.1 доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства
 соціальної  політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

4.2. Робочі навчальні плани та робочі навчальні програми перепідготовки за робітничими професіями, підвищення кваліфікації, спеціалізації розробляються та затверджуються навчальними закладами за погодженням із роботодавцем - замовником кадрів і центром зайнятості, який уклав договір на професійне навчання.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 соціальної політики України від 23.05.2014 р. N 316/635
,
від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

4.3. Тижневе навчальне навантаження безробітних не перевищує 40 годин.

(пункт 4.3 у редакції наказу Міністерства соціальної політики України,
 Міністерства освіти і науки України від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

4.4. Пункт 4.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України,
 Міністерства освіти і науки України від 15.09.2017 р. N 1482/1277,
у зв'язку з цим пункт 4.5 вважати пунктом 4.4)

4.4. Підвищення кваліфікації безробітних здійснюється у групах чисельністю 7 - 25 слухачів.

Строк підвищення кваліфікації установлюється з урахуванням мети і складності навчання від 20 до 500 годин.

Строк спеціалізації безробітних із вищою освітою визначається робочими навчальними планами і робочими навчальними програмами з метою набуття безробітними здатності виконувати окремі завдання та обов'язки, що мають особливості в межах спеціальності.

(пункт 4.4 доповнено абзацом третім згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 23.05.2014 р. N 316/635
,
абзац третій пункту 4.4 у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

V. Стажування та підвищення кваліфікації безробітних на курсах цільового призначення

5.1. Стажування безробітних здійснюється на замовлення роботодавців за індивідуальною програмою, що затверджується роботодавцем і погоджується центром зайнятості.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 23.05.2014 р. N 316/635)

5.2. Курси цільового призначення організовуються у групах з чисельністю від 7 до 30 осіб.

5.3. Строк підвищення кваліфікації безробітних шляхом стажування на курсах цільового призначення установлюється з урахуванням мети і складності навчання від 20 до 500 годин.

(пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 23.05.2014 р. N 316/635)

VI. Організація професійного навчання безробітних на договірних засадах

6.1. Професійне навчання безробітних організовується на договірних засадах з безробітними, роботодавцями, навчальними закладами.

Для організації професійного навчання безробітних центрами зайнятості укладаються у письмовій формі договори з:

навчальним закладом (договір про професійне навчання безробітних у навчальному закладі);

безробітним (договір про професійне навчання безробітного);

роботодавцем (договір про організацію професійного навчання безробітних на замовлення роботодавця);

безробітним і роботодавцем (договір про професійне навчання безробітного у роботодавця).

6.2. Предметом договору про професійне навчання безробітних у навчальному закладі є забезпечення професійного навчання безробітних за професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань) із зазначенням виду та строку професійного навчання та у разі потреби забезпечення проживання безробітних у період навчання відповідно до списків осіб, що додаються до договору.

Навчальний заклад має право отримувати суму витрат на професійне навчання, проживання безробітних, передбачених кошторисами витрат, складеними відповідно до пункту 2.8 розділу II цього Порядку; зобов'язаний забезпечити проведення навчально-виробничого процесу, умови для проживання та своєчасне надання точної, достовірної інформації та документації для фінансових розрахунків, інформувати центр зайнятості, який направив на професійне навчання безробітного, про відвідування занять слухачами, припинення занять без поважних причин для вирішення питання щодо відрахування безробітного.

6.3. На підставі договору з навчальним закладом центром зайнятості та безробітним укладається договір про професійне навчання, предметом якого є направлення безробітного на професійне навчання за професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань) із зазначенням виду професійного навчання, найменування навчального закладу та проходження ним повного курсу навчання у визначені строки.

Безробітний під час виконання договору має право на збереження виплати допомоги по безробіттю у розмірах і строки, що встановлені відповідно до законодавства; зобов'язаний успішно пройти повний курс навчання, виконувати правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, гуртожитку, дотримуватися письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню.

Безробітний зобов'язується працевлаштуватися за професією (спеціальністю) протягом 30 календарних днів після закінчення навчання у разі професійного навчання на замовлення роботодавця.

(пункт 6.3 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України, Міністерства
 освіти і науки України від 15.09.2017 р. N 1482/1277,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

Обґрунтованість вартості навчання і достовірність інформації про навчання особи, що подається центру зайнятості, забезпечує навчальний заклад.

(пункт 6.3 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 23.05.2014 р. N 316/635)

6.4. У разі замовлення роботодавцем організації професійного навчання безробітних у навчальному закладі та їх працевлаштування після завершення навчання центром зайнятості укладається договір з роботодавцем. До договору про організацію професійного навчання безробітних на замовлення роботодавця додається список безробітних, які будуть працевлаштовані після завершення навчання.

Роботодавець - замовник кадрів, який має право брати участь у визначенні змісту навчання, кваліфікаційній атестації безробітних, забезпечувати проходження виробничого навчання та виробничої практики або стажування безробітних і зобов'язаний протягом 30 календарних днів з дня завершення навчання працевлаштувати безробітних.

У разі безпідставного невиконання зобов'язань, визначених договором, роботодавець відшкодовує центру зайнятості загальну суму витрат на професійне навчання, проїзд до місця розташування навчального закладу та у зворотному напрямку, проживання у період навчання.

6.5. При забезпеченні роботодавцем професійного навчання безробітного за індивідуальним навчальним планом або шляхом стажування та його подальшого працевлаштування центром зайнятості укладається договір з роботодавцем і безробітним у порядку, визначеному пунктами 6.2 - 6.4 цього розділу.

VII. Фінансування та моніторинг ефективності професійного навчання безробітних

7.1. Фінансування професійного навчання безробітних та пов'язаних із ним витрат здійснюється за рахунок коштів Фонду в межах затвердженого бюджету.

7.2. Державна служба зайнятості проводить моніторинг ефективності професійного навчання безробітних, у тому числі шляхом відстеження протягом року тривалості роботи працевлаштованих за направленням державної служби зайнятості осіб із числа зареєстрованих безробітних після проходження ними професійного навчання за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

(розділ VII у редакції наказу Міністерства соціальної політики України,
 Міністерства освіти і науки України від 15.09.2017 р. N 1482/1277)

 

Директор Департаменту праці
та зайнятості Міністерства
соціальної політики України

М. Лазебна

Директор Департаменту
професійно-технічної освіти
Міністерства освіти і науки України

В. Супрун

 

Направлення на професійне навчання

Відповідно до договору від _____ ______________ 20____ року N ____________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                (найменування центру зайнятості)
направляє на професійне навчання _____________________________________________________
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові зареєстрованого безробітного)
для ________________________________________________________________________________
                                    (професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, стажування)
за професією, спеціальністю, навчальною програмою ______________________________________
____________________________________________________________________________________
зі строком навчання ________________ місяців.

Прибуття до навчального закладу ______ _____________ 20____ року

_______________________________
(підпис працівника центру зайнятості)

М. П.

______ ____________ 20_____ року

_____________________________
(прізвище та ініціали)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                                                                                    (лінія відрізу)

Відмітка про прийняття на професійне навчання
(повертається у 5-денний строк центру зайнятості, що направив зареєстрованого безробітного на
професійне навчання)

За направленням ____________________________________________________________________
                                                                                      (найменування центру зайнятості)
наказом від ______ ____________ 20____ року N _________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім'я, по батькові зареєстрованого безробітного)
зараховано до складу навчальної групи N ________________________________________________

Строк навчання з _____ _______ 20___ року    до _____ _______ 20___ року

Керівник

_____________________________
(найменування навчального закладу)

___________________
(підпис)

_________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

______ ____________ 20_____ року

 

Направлення на проживання

Відповідно до договору від _____ ___________ 20____ року N ______________________________
___________________________________________________________________________________
                                            (найменування центру зайнятості, який направляє на проживання)
___________________________________________________________________________________
направляє на проживання ____________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові зареєстрованого безробітного)
на період професійного навчання в ____________________________________________________
                                                                                                                    (найменування навчального закладу)
зі строком навчання ___________ місяців.

Поселення забезпечити з _____ ______________ 20____ року
                                         до _____ ______________ 20____ року

Прибуття до навчального закладу ______ _____________ 20____ року

___________________________________
    (підпис працівника центру зайнятості)

М. П.

______ _____________ 20____ року

________________________________
(прізвище та ініціали)

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                                                                                     (лінія відрізу)

Відмітка про прийняття на проживання
(повертається у 5-денний строк центру зайнятості, який направив зареєстрованого безробітного на
професійне навчання)

За направленням ____________________________________________________________________
                                                 (найменування центру зайнятості, який направляє зареєстрованого безробітного)
зареєстрованого безробітного _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові зареєстрованого безробітного)
забезпечено поселенням до гуртожитку з _____ ______________ 20____ року
                                                                 до _____ ______________ 20____ року

Керівник

____________________________
(найменування навчального закладу)

___________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

______ _____________ 20____ року

 

Кутовий штамп навчального закладу

Табель відвідування занять слухачами
за ____________ 20__ року
(місяць)

Прізвище, ім'я та по батькові слухачів

Числа місяця / відмітка про відвідування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка:

"+" - присутній;

"-" - вихідні та святкові дні;

"н" - відсутній.

Керівник

_________________________________
(найменування навчального закладу)

____________________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

______ _____________ 20____ року

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 23.05.2014 р. N 316/635)
 

Кутовий штамп
центру зайнятості

Маршрутний лист

проїзду безробітного ______________________________________________________________, який
                                                                                                    (ініціали та прізвище)

проживає ___________________________________________________________________________,
                                                                                             (адреса місця проживання)

направленого на професійне навчання до ________________________________________________
                                                                                                                          (найменування, адреса місцезнаходження)

                                                             за ____________ 20__ року
                                                                                                 (місяць)

Маршрут проїзду _____________________________________________________________________
                                                                                                     (найменування)

Працівник, відповідальний за навчальну групу ___________________________________________
                                                                                                                                         (посада, ініціали та прізвище)

Підтверджую

_________________
              (посада)

_______________
(підпис)

М. П.

________________________________
(ініціали та прізвище)

(Порядок доповнено додатком 4 згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України
 від 23.05.2014 р. N 316/635)

____________

Опрос