Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 042/о "Карта больного, лечащегося в кабинете лечебной физкультуры"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 29.05.2013 № 435
действует с 19.07.2013

  

13. Перебіг хвороби ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

14. Функціональні проби

Дата

До навантаження

Після навантаження

пульс

АТ

дихання

пульс

АТ

дихання

реституція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15. Антропометричні дані

Дата

Зріст

Вага

Обхват грудної клітки

Спіро-
метрія

Динамометрія ручна

стоячи

сидячи

вдих

видих

пауза

екску-
рсія

права

ліва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16. Вимірювання об'єму рухів у суглобах

Дата

Суглоб

Об'єм рухів

Дата

Суглоб

Об'єм рухів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

17. Призначення лікаря з ЛФК: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
18. Примітки лікаря з ЛФК:       _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 

19. Облік результатів процедур ЛФК

Дата

Пульс

Суб'єктивні дані

Дата

Пульс

Суб'єктивні дані

до занять

після занять

до занять

після занять

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лікар з ЛФК

__________________
(прізвище, підпис)


Вкладний листок до форми N ________

Карта хворого з порушенням опорно-рухового апарату

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Дані функціонального дослідження

Дата

Рухливість хребта

Силова витривалість м'язів

вперед

назад

вправо

вліво

спини

черевного преса

тулуба

зліва

справа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дата

Відносна довжина ніг

Обхват живота

Величина поперекового лордозу

правої

лівої

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Лікар з ЛФК

__________________
(прізвище, підпис)


 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 042/о "Карта хворого, який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 042/о "Карта хворого, який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури" (далі - форма N 042/о).

2. Форма N 042/о ведеться в усіх закладах охорони здоров'я, які мають кабінети лікувальної фізкультури (далі - ЛФК).

3. Форма N 042/о заповнюється лікарем з ЛФК на кожного хворого, який займається лікувальною фізкультурою, незалежно від кількості і видів призначених йому процедур.

4. У пунктах 1 - 6 зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові, стать, місце проживання згідно з паспортними даними (у разі якщо хворим є дитина, зазначається місце проживання її батьків або інших законних представників), дата народження, місце роботи, посада хворого та відомості про заняття фізкультурою і спортом (систематичність та тривалість). Також на титульній сторінці форми вказуються: відділення (палата), номер медичної карти стаціонарного (амбулаторного) хворого та дати захворювання (одержання травми) і надходження у лікарню, призначення процедур.

5. У пунктах 7 - 9 вказуються: діагноз хворого при надходженні в лікарню з вказівкою кількості днів лікування; діагноз при надходженні в кабінет ЛФК та дні лікування у ньому; дата, коли хворий розпочав лікування.

6. У пунктах 10 - 13 зазначаються: короткий анамнез хвороби, проведене лікування, вписуються скарги хворого, основні клінічні дані, перебіг хвороби.

7. У пункті 14 вказуються функціональні проби до навантаження та після нього (зазначаються дата, пульс, артеріальний тиск, дихання).

8. У пункті 15 проставляються антропометричні дані хворого, а саме: зріст (стоячи, сидячи), вага, обхват грудної клітки (вдих, видих, пауза, екскурсія), спірометрія, динамометрія ручна (права, ліва) із зазначенням дати заповнення.

9. У пункті 16 відмічається вимірювання об'єму рухів у суглобах із зазначенням дати, найменування суглоба та об'єму рухів.

10. У пунктах 17, 18 записуються призначення та примітки лікаря з ЛФК.

11. У пункті 19 зазначається облік результатів процедур з ЛФК, а саме: дата, пульс (до занять та після них), суб'єктивні дані.

12. Усі вищезазначені пункти мають бути завірені підписом лікаря з ЛФК.

13. До форми N 042/о додається вкладний листок, що має додаткові відомості про хворих, які отримують ЛФК у зв'язку з порушенням опорно-рухового апарату, де зазначаються: дата, прізвище, ім'я, по батькові хворого та дані функціонального дослідження (рухливість хребта, силова витривалість м'язів, відносна довжина ніг, обхват живота, величина поперекового лордозу). Цей листок має бути завірений підписом лікаря з ЛФК.

14. Після закінчення лікування хворого форма N 042/о підписується лікарем з ЛФК і є підставою для заповнення даних таблиці 4204 форми звітності N 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20__ рік" (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня 2007 року N 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за N 1009/14276.

15. У разі ведення форми N 042/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

16. Строк зберігання форми N 042/о - 1 рік.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Опрос