Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 032/о "Журнал записи родильной помощи на дому"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 29.05.2013 № 435
действует с 19.07.2013

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я
   ______________________________________________________
   ______________________________________________________
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
   ______________________________________________________

Код за ЄДРПОУ                         |___|___|___|___|___|___|___|___|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 032/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
|___|___|___|___|___|___|___|___| N |___|___|___|___|

ЖУРНАЛ
запису пологової допомоги вдома

Почато "_____" ______________________ 20_____ року

Закінчено "_____" _________________ 20_____ року


 

 

 

 

 

Номер з/п

Прізвище, ім'я, по батькові (роділлі, породіллі)

Місце проживання

Дата пологів (число, місяць, рік, години, хвилини)

Ким була надана допомога в пологах: лікарем, акушеркою (із вказівкою прізвища)

Особливості перебігу пологів, надання допомоги

Пологи залежно від строку вагітності

Відомості про новонародженого

Профілактика гонобленореї проведена
(так, ні, чим)

Вакцинація проти туберкульозу (дата, доза, серія препарату)

Відмітка про госпіталізацію в лікарню, пологовий будинок (вказати куди, дату, годину)

Відмітка про відвідування в після-
пологовому періоді, стан породіллі

Додаткові дані. Примітка

живий/
мертво-
народжений, доношений/
недоношений

стать

зріст, вага

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 032/о "Журнал запису пологової допомоги вдома"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 032/о "Журнал запису пологової допомоги вдома" (далі - форма N 032/о).

2. Форма N 032/о призначена для обліку пологів, які відбулися поза межами пологового стаціонару (вдома, в машині швидкої медичної допомоги, в іншому місці) у строк вагітності з 22 тижнів і більше, незалежно від того, чи були в подальшому госпіталізовані породілля і новонароджений (плід) в пологовий стаціонар.

3. Форму N 032/о заповнюють медичні працівники сільських лікарських амбулаторій, центрів первинної медико-санітарної допомоги, сільських дільничних лікарень, станцій швидкої медичної допомоги, фельдшерсько-акушерських пунктів, інших закладів охорони здоров'я, які приймали пологи вдома або надавали медичну допомогу, проводили спостереження за породіллею в післяпологовому періоді.

4. Форма N 032/о ведеться у закладах, визначених пунктом 3 цієї Інструкції, незалежно від кількості пологів поза пологовим стаціонаром.

5. На титульному аркуші форми N 032/о обов'язково вказуються найменування закладу охорони здоров'я, дати (число, місяць, рік) початку та закінчення ведення журналу з дотриманням усіх вимог щодо журнальних форм обліку. Форма N 032/о має бути прошнурована, пронумерована, завірена підписом керівника та печаткою закладу.

6. Записи в форму N 032/о вносяться власноруч медичним персоналом, який надавав медичну допомогу безпосередньо під час пологів або в післяпологовому періоді (якщо пологи відбулися без присутності медичного персоналу), чи проводив вдома нагляд за породіллею та новонародженим (плодом) у випадках, коли вони не були госпіталізовані в пологовий стаціонар.

Якщо персонал станції швидкої медичної допомоги за викликом медичного персоналу іншого закладу тільки транспортував породіллю і новонародженого (плід) в пологовий стаціонар, а пологи були прийняті персоналом закладу, який викликав бригаду швидкої медичної допомоги, то запис у формі N 032/о проводиться лише персоналом цього закладу і не проводиться персоналом швидкої медичної допомоги.

7. На кожний випадок пологів у формі N 032/о відводиться одна сторінка.

8. У графі 1 вказується порядковий номер пологів, починаючи з першого дня від початку ведення журналу.

9. У графі 2 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові роділлі (породіллі).

10. У графі 3 вказується постійне місце проживання роділлі (породіллі).

11. Дані граф 2, 3 заповнюються на підставі паспортних даних роділлі (породіллі). У випадках, коли пологи проходять у місці, яке не збігається із зазначеним у паспорті місцем проживання, крім постійного місця проживання необхідно вказати повну адресу, за якою фактично проходили пологи.

12. У графі 4 записується дата пологів (число, місяць, рік, години, хвилини) арабськими цифрами.

13. У графі 5 зазначається, ким була надана допомога вдома (лікарем, акушеркою, фельдшером) із зазначенням прізвища.

14. У графі 6 детально описується перебіг пологів та наданої медичної допомоги (якщо пологи відбувались в присутності медичного персоналу).

15. У графі 7 виконується запис про пологи залежно від строку вагітності: пологи у строк від 22 до 27 повних тижнів; передчасні пологи - від 28 до 37 повних тижнів; у строк - від 37 до 42 повних тижнів; запізнілі - від 42 повних тижнів і більше.

16. При заповненні графи 8 відомості про новонародженого вносяться у такому порядку: "жив." - живий, "мерт." - мертвий, "дон." - доношений, "недон." - недоношений.

17. У графі 9 вказується стать новонародженого (плоду): "чол." - чоловіча, "жін." - жіноча.

18. У графі 10 зазначаються зріст новонародженого (плоду) в сантиметрах та вага при народженні в грамах.

19. При багатоплідних пологах (двійня, трійня тощо) відомості про кожного новонародженого в графах 8 - 10 записуються окремими рядками.

20. У графі 11 зазначається наявність профілактики гонобленореї.

21. У графі 12 вказується наявність чи відсутність вакцинації проти туберкульозу з відміткою дати, дози, серії препарату.

22. У графі 13 зазначаються дані щодо госпіталізації в лікарню, пологовий будинок (вказати куди, дату і час).

23. У графі 14 проводяться записи щодо відвідування медичним персоналом породіллі вдома, якщо вона після пологів не була госпіталізована, а також у випадках, коли породілля була госпіталізована не в перший день після пологів - до дня її перебування вдома, включаючи і день госпіталізації. Обов'язково вказуються число, місяць і години відвідування, дається оцінка стану породіллі.

Якщо породілля під час вагітності перебувала під наглядом акушерки фельдшерсько-акушерського пункту, то у вказаній графі відмічаються тільки дати її відвідувань вдома.

24. У графу 15 записуються інші необхідні додаткові дані про породіллю та новонародженого, які не передбачені графами 1 - 14 (наприклад, відмітка про те, чи перебувала породілля на обліку в жіночій консультації закладу охорони здоров'я, дата смерті породіллі, новонародженого (плоду), дата і номер виданої форми первинної облікової документації N 103/о "Медичне свідоцтво про народження" (далі - форма N 103/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 серпня 2006 року N 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за N 1150/13024).

25. Дані форми N 032/о використовуються при складанні форми звітності N 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20__ рік" (річна) (таблиці 2400 і 2401) та форми звітності N 24 "Звіт фельдшерсько-акушерського пункту за 20__ рік" (річна) (таблиці 2200, 2300, 2400, 2401), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня 2007 року N 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за N 1009/14276.

26. У разі ведення форми N 032/о в електронному форматі вона повинна включати в себе всі дані, які містяться на затвердженому паперовому носії інформації.

27. Форма N 032/о зберігається в медичному закладі протягом 5 наступних календарних років після року, в якому закінчено її заповнення.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Опрос