Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 014/о "Направление на патологогистологическое исследование"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 29.05.2013 № 435
действует с 19.07.2013

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма ______________________
__________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ                       |___|______|___|___|___|___|___|___|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації

N 014/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

|__|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

НАПРАВЛЕННЯ
на патологогістологічне дослідження

"_____" _________________ 20____ року ________ годин
(дата і час направлення матеріалу)

Відділення _______________________________________      Медична карта стаціонарного (амбулаторного) хворого N ____________________
1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого                          ____________________________________________________________________________
2. Стать: чоловіча, жіноча (підкреслити). 3. Вік ______________ років. 4. Біопсія: первинна, вторинна (підкреслити).
                                                                                                  (повних років)
5. При повторній біопсії вказати номер і дату первинної          ____________________________________________________________________
6. Дата і вид операції ______________________________________________________________________________________________________
7. Маркування матеріалу, кількість об'єктів ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
8. Клінічні дані ___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(тривалість захворювання, проведене лікування, при пухлинах зазначити точну локалізацію, темпи росту, розміри, консистенцію, відношення до оточуючих тканин, метастази, наявність інших пухлинних вузлів, спеціальне лікування; при дослідженні: лімфовузлів вказати аналіз крові; зскрібків ендометрію, молочних залоз - початок і кінець останньої нормальної менструації, характер порушення менструальної функції, дату початку кровотечі).
9. Клінічний діагноз _______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________         Лікуючий лікар ____________________________
___________________________________________________________________________                                                  (прізвище, підпис)
 

10. Патологогістологічне дослідження N        __________ 11. Дата і час надходження        _____________________________________________
12. Біопсія діагностична _______________________ 13. Біопсія термінова ______________ 14. Операційний матеріал _____________________
_______________________________ 15. Кількість шматочків   _______, блоків   ______________   16. Методика забарвлення ______________
17. Макро- і мікроскопічний описи: __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
18. Патологогістологічний висновок (діагноз): _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Дата дослідження _______________ 20_____ року

Лікар-патологоанатом

_______________________________________
                                  (прізвище, підпис)

Лаборант

______________________________________
                                  (прізвище, підпис)


 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 014/о "Направлення на патологогістологічне дослідження"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 014/о "Направлення на патологогістологічне дослідження" (далі - форма N 014/о).

2. Форма N 014/о заповнюється у закладах охорони здоров'я всіх рівнів надання медичної допомоги.

3. Форма N 014/о є обов'язковим супровідним документом будь-якого видаленого матеріалу, який узятий під час операції чи при діагностичних втручаннях і підлягає обов'язковому гістологічному дослідженню.

4. Перша сторінка форми N 014/о заповнюється лікуючим лікарем в одному примірнику. На кожний випадок (або окремо взятий матеріал у одного хворого) заповнюється бланк-направлення на дослідження, який доставляється у патологоанатомічне бюро (відділення).

5. Усі пункти форми N 014/о заповнюються лікуючим лікарем детально, щоб патологоанатом, який буде проводити дослідження, мав достатню кількість клінічних відомостей для оцінки виявлених морфологічних змін.

6. На титульній стороні форми N 014/о записуються найменування відділення та номер медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого.

7. У пунктах 1 - 3 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові хворого, його стать та вік.

8. У пункти 4, 5 вписуються дані щодо біопсії: первинна чи повторна; при повторній зазначаються номер і дата первинної біопсії.

9. У пунктах 6, 7 зазначаються дата та вид операції, маркування матеріалу, кількість об'єктів дослідження.

10. У пункті 8 лікуючий лікар зазначає клінічні дані: тривалість захворювання, проведене лікування, при пухлинах - точну локалізацію, темпи росту, розміри, консистенцію, відношення до оточуючих тканин, метастази, наявність інших пухлинних вузлів, спеціальне лікування; при дослідженні: лімфовузлів вказується аналіз крові; зскрібків ендометрію, молочних залоз - початок і кінець останньої нормальної менструації, характер порушень менструальної функції, дата початку кровотечі.

11. У пункт 9 вписуються клінічний діагноз хворого та короткі дані анамнезу і лікування: загальна кількість введених цитостатичних та гормональних препаратів, характер променевої терапії.

Записи підтверджуються підписом лікуючого лікаря із зазначенням прізвища.

12. Лаборант патологоанатомічного бюро, патологоанатомічного відділення, приймаючи матеріал, що надходить в лабораторію разом із направленням, перевіряє правильність та повноту заповнення всіх граф та відповідність одержаного матеріалу вказаному на бланку.

13. У пунктах 10, 11 зазначаються відповідний номер патологогістологічного дослідження та дата і час надходження матеріалу в лабораторію.

14. У пункті 12 зазначається діагностична біопсія; у пункті 13 - біопсія термінова; у пункті 14 вказується операційний матеріал; у пункті 15 зазначається кількість шматочків, блоків; у пункті 16 - методика забарвлення, яку визначає лікар-патологоанатом.

15. У пункті 17 лікарем-патологоанатомом зазначаються макро- та мікроскопічний описи матеріалу, при цьому вказуються номери конкретно взятих органів.

16. У пункті 18 лікар-патологоанатом записує патологогістологічний висновок (діагноз) згідно з результатами досліджень.

17. Після заповнення форми N 014/о зазначається дата дослідження, проставляються прізвища та підписи лікаря-патологоанатома і лаборанта.

18. Форма N 014/о використовується при складанні таблиці 4501 розділу "Діяльність патологоанатомічного бюро (відділення)" форми звітності N 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20__ рік" (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня 2007 року N 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за N 1009/14276.

19. У разі ведення форми N 014/о в електронному форматі вона повинна включати в себе всі дані, які містяться на затвердженому паперовому носії інформації.

20. Строк зберігання форми N 014/о - 1 рік.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Опрос