Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы отчетности N 3-ПН "Информация о спросе на рабочую силу (вакансиях)" и Порядка ее представления

Министерство социальной политики Украины
Порядок, Форма, Приказ от 31.05.2013 № 316
редакция действует с 07.02.2017

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2013

м. Київ

N 316

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 червня 2013 р. за N 988/23520

Про затвердження форми звітності N 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)" та Порядку її подання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 5 грудня 2016 року N 1476

Додатково див. оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 10, 7 лютого 2014 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 24 березня 2014 року
,
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 16 липня 2014 року

Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України "Про зайнятість населення"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму звітності N 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)".

1.2. Порядок подання форми звітності N 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)".

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19 грудня 2005 року N 420 "Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2005 року за N 1534/11814 (зі змінами).

3. Департаменту праці та зайнятості (М. Лазебна) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату В. Коломійця.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Н. Королевська

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
служби статистики України

О. Осауленко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови СПО
об'єднань профспілок України

Г. В. Осовий

 

Звітність

Інформація про попит на робочу силу (вакансії)

Подають

Термін подання

Юридичні особи, фізичні особи - підприємці, які використовують працю найманих працівників (незалежно від місцезнаходження),
- районним, міським, районним у містах і міськрайонним центрам зайнятості

За наявності попиту на робочу силу (вакансії) - не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії


Форма N 3-ПН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
31 травня 2013 року N 316

(за погодженням із Державною службою
статистики України)

Вид звітності:
  первинна;
  уточнювальна (на заміну звітності, поданої _____________________________________________).
                                                                                                                                      (дата подання попередньої звітності)

I. ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ВАКАНСІЇ

Додаток: на ____ арк.

Дата подання _____________ 20__ р.

Керівник юридичної особи або уповноважена ним особа / фізична особа - підприємець

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, підпис)

Телефон _______________ Факс ___________________ Електронна адреса _____________________

Дата прийняття ____________ 20 __ р.

Відповідальна особа центру зайнятості, яка приймає звітність

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, підпис)

II. КОМЕНТАРІ ДО ДАНИХ ПРО ВАКАНСІЇ

1. N (згідно з розділом I) _________, кількість вакансій (усього) ____________

2. Кількість осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння
працевлаштуванню та можуть бути працевлаштовані _________

За бажанням зазначаються відповідні категорії громадян:

один з батьків або особа, яка їх замінює, має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;

один з батьків або особа, яка їх замінює, виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

один з батьків або особа, яка їх замінює, утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності);

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної служби і яка вперше приймається на роботу;

особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років;

інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19, 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Інші категорії громадян:

внутрішньо переміщені особи.

Керівник юридичної особи або уповноважена ним особа / фізична особа - підприємець
____________________________________________________________________________________
                                                 (прізвище, ім'я, по батькові, посада, підпис)

 

Директор Департаменту ринку
праці та зайнятості

С. Кікіна

(форма у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 05.12.2016 р. N 1476)

 

ПОРЯДОК
подання форми звітності N 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)"

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм подання форми звітності N 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)" (далі - форма N 3-ПН).

2. У цьому Порядку термін "роботодавець" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності", термін "вакансія" - у значенні, наведеному в Законі України "Про зайнятість населення", термін "базові центри зайнятості" - у значенні, наведеному в Положенні про державну службу зайнятості.

3. Форма N 3-ПН заповнюється роботодавцями та подається до базового центру зайнятості незалежно від місцезнаходження роботодавця.

4. Актуальність зазначених у формі N 3-ПН вакансій уточнюється базовим центром зайнятості не рідше ніж двічі на місяць під час особистої зустрічі з роботодавцем, у телефонному режимі або через засоби електронного зв'язку.

5. Форма N 3-ПН подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії. Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

6. Роботодавець визначає вид звітності - первинна або уточнювальна.

Первинна звітність подається з метою інформування про наявність попиту на робочу силу (вакансії).

Уточнювальна звітність подається в разі необхідності на заміну первинної та містить уточнення характеристик вакансії: умов праці, розміру заробітної плати, вимог до претендента тощо. При цьому не можуть бути змінені дані щодо кількості вакансій та назви професії (посади).

II. Порядок заповнення розділу I форми N 3-ПН

1. У розділі I форми N 3-ПН відображаються основні дані про вакансії.

У графі А вказується порядковий номер запису.

Під одним порядковим номером наводяться дані про загальну кількість вакансій за однойменними професіями з однаковими даними щодо оплати праці та місця проведення робіт. В інших випадках дані про вакансії відображаються під окремими порядковими номерами.

У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до чинного Національного класифікатора України "Класифікатор професій".

У графі 2 наводиться кількість вакансій, що відповідають даним, відображеним у графах 1, 3, 4, 5, 6.

У графі 3 відображається розмір заробітної плати з урахуванням основної заробітної плати, премій, надбавок, інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

У графі 4 зазначається виключно розмір основної заробітної плати.

У графі 5 вказується місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село).

У графі 6 робиться запис "так", якщо у розділі II форми N 3-ПН надано додаткові коментарі, або запис "ні", якщо таких коментарів не надано.

2. Приклад заповнення розділу I з урахуванням усіх можливих випадків наведено у додатку до цього Порядку.

III. Порядок заповнення розділу II форми N 3-ПН

1. За наявності у роботодавців коментарів до вакансії заповнюється розділ II, у якому відображаються порядковий номер відповідного запису в розділі I, а також характеристики вакансій (умови праці, розмір заробітної плати та вимоги до претендентів).

У пункті 1 зазначається порядковий номер відповідного запису з розділу I та вказується кількість вакансій.

У пункті 2 наводиться загальна кількість осіб із числа громадян, що мають додаткові гарантії щодо сприяння працевлаштуванню (відповідно до статті 14 Закону України "Про зайнятість населення"), яких роботодавець може працевлаштувати. За бажанням роботодавця може проводитись деталізація категорій претендентів на вакансію з урахуванням категорій громадян, перелік яких наведений у статті 14 Закону України "Про зайнятість населення", а також внутрішньо переміщених осіб.

У пункті 3 зазначаються завдання, обов'язки, наводиться стислий опис робіт, які має виконувати працівник на робочому місці, а також зазначаються інші коментарі (за потреби).

У пунктах 4 - 6 із запропонованого переліку вибираються відповідно режим роботи, характер виконуваної роботи, умови праці та ставляться відповідні відмітки.

У пункті 7 із запропонованого переліку вибираються додаткові відомості щодо вакансії та ставляться відповідні відмітки.

У пунктах 8, 9 із запропонованого переліку вибираються відповідно освітні, освітньо-кваліфікаційні рівні, наукові ступені та ставляться відповідні відмітки.

У пункті 10 зазначаються спеціальність (спеціалізація) та/або галузь знань, професійна кваліфікація.

У пункті 11 вказується стаж роботи (в роках).

У пункті 12 зазначаються у довільній формі вимоги роботодавця стосовно додаткових умінь, знань, навичок.

2. Розділ II форми N 3-ПН підписується роботодавцем або уповноваженою ним особою окремо щодо кожної вакансії.

 

Директор Департаменту ринку
праці та зайнятості

С. Кікіна

 

Приклад заповнення розділу I форми N 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)".

I. ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ВАКАНСІЇ

(Порядок у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 05.12.2016 р. N 1476)

____________

Опрос