Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы отчетности N 1-ПА "Информация о количестве трудоустроенных граждан субъектами хозяйствования, предоставляющими услуги по посредничеству в трудоустройстве" и Порядка ее представления

Министерство социальной политики Украины
Порядок, Форма, Приказ от 31.05.2013 № 315
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2013

м. Київ

N 315

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 червня 2013 р. за N 987/23519

Про затвердження форми звітності N 1-ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні" та Порядку її подання

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 7 серпня 2015 року N 815)

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 36 Закону України "Про зайнятість населення"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму звітності N 1-ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні".

1.2. Порядок подання форми звітності N 1-ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні".

2. Департаменту праці та зайнятості (М. Лазебна) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату В. Коломійця.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Міністр

Н. Королевська

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
статистики України

О. Осауленко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник Голови СПО
об'єднань профспілок України

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

Звітність

Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні

за 20__ рік

Подають

Термін подання

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні або здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців, незалежно від місцезнаходження
- територіальному органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті

Не пізніше
01 лютого після звітного року


Форма N 1-ПА
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
31.05.2013 N 315

за погодженням із Державною службою статистики України

Респондент:

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта) ______________________________________________________________________________________

Найменування / прізвище, ім'я, по батькові: ______________________________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ______________________________________________________________________________________
                                                                             (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт,
______________________________________________________________________________________
                                                 вулиця / провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

I. Кількість громадян, працевлаштованих шляхом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордон ___________ (осіб) суб'єктом господарювання, що має ліцензію на здійснення цього виду діяльності N _____________________________

II. Кількість громадян, працевлаштованих шляхом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні в Україні _____________ (осіб), з них за професіями (посадами) та розмірами заробітної плати:

N
з/п

Професія (посада)

Кількість працевлаштованих громадян, осіб

у тому числі за розмірами заробітної плати (грн)

до 1000,00

від 1000,01 до 1500,00

від 1500,01 до 2000,00

від 2000,01 до 5000,00

від 5000,01 до 10000,00

понад 10000,00

А

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Кількість громадян, направлених на роботу суб'єктом господарювання, що наймає працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців (включаючи фізичних осіб), ______ (осіб)

Кількість роботодавців (включаючи фізичних осіб), у яких працювали громадяни, направлені на роботу суб'єктом господарювання, що наймає працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, __________ (одиниць)
 

Дата заповнення  "___" ____________ 20__ року

Керівник (власник) / фізична особа - підприємець,
яка використовує працю найманих працівників
(відповідальна за подання інформації особа)

 
 
_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 
 
_____________
(підпис)

Телефон: ________________ Факс: ________________ Електронна пошта: ______________________

Дата прийняття  "___" ____________ 20__ року

 

Відповідальна особа, яка прийняла інформацію

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________
(підпис)

 

Директор Департаменту
праці та зайнятості

М. Лазебна

 

ПОРЯДОК
подання форми звітності N 1-ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні"

1. Форма звітності N 1-ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні" (далі - інформація) заповнюється суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктами господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців.

2. У цьому Порядку термін "роботодавці" вживається у значенні, наведеному в Законах України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності" та "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

3. Інформація подається щороку не пізніше 01 лютого після звітного року до територіального органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті (далі - територіальний орган) за місцем здійснення діяльності незалежно від місця свого розташування. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подачі звіту є перший після нього робочий день.

4. Розділ I заповнюється суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. У цьому розділі зазначаються кількість громадян, працевлаштованих у звітному році, а також номер ліцензії відповідного суб'єкта господарювання.

5. Розділ II заповнюється суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні. У цьому розділі зазначається кількість громадян, працевлаштованих у звітному році, у тому числі за професіями (посадами) та розмірами заробітної плати.

5.1. У графі А вказується порядковий номер запису.

5.2. У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до діючого Національного класифікатора України "Класифікатор професій".

5.3. У графі 2 вказується кількість працевлаштованих громадян за зазначеними професіями (посадами). Сума даних, наведених у графі 2, повинна дорівнювати загальній кількості працевлаштованих громадян.

5.4. У графах 3 - 8 зазначається розподіл працевлаштованих громадян за розмірами заробітної плати, включаючи додаткові матеріальні заохочення.

6. Розділ III заповнюється суб'єктом господарювання, що наймає працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця. У цьому розділі зазначається кількість громадян, направлених на роботу суб'єктом господарювання у звітному році відповідно до укладених трудових договорів, а також кількість роботодавців (включаючи фізичних осіб), у яких працювали такі особи у звітному році.

7. Форма підписується керівником (власником) або фізичною особою - підприємцем. Зазначаються прізвище, ініціали та дата складання звіту. Вказуються номери телефону, факсу та адреса електронної пошти суб'єкта господарювання або фізичної особи - підприємця.

 

Директор Департаменту
праці та зайнятості

М. Лазебна

Опрос