Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности, связанной с промышленным выловом рыбы, кроме внутренних водоемов (прудов) хозяйств

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Условия, Приказ от 31.05.2013 № 341
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2013

м. Київ

N 341

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 червня 2013 р. за N 983/23515

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 26 лютого 2016 року N 61)

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, що додаються.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
рибного господарства України

В. С. Дроник

Голова
Антимонопольного комітету України

В. П. Цушко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" (із змінами).

1.2. Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, суб'єкти рибного господарства подають заяву про видачу ліцензії, форма якої наведена в додатку 1 до цих Ліцензійних умов.

До заяви про видачу ліцензії складається опис документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств (додаток 2).

Для отримання дубліката ліцензії, копії ліцензії або переоформлення ліцензії суб'єкти рибного господарства подають за встановленою формою заяву про видачу дубліката ліцензії (додаток 3), заяву про переоформлення ліцензії (додаток 4), заяву про видачу копії ліцензії (додаток 5).

1.3. Терміни, які використовуються у цих Ліцензійних умовах, вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

1.4. Порядок подання та розгляд документів, вичерпний перелік документів, які необхідно надавати суб'єктами рибного господарства, разом із заявою про видачу ліцензії, заявою про видачу дубліката ліцензії, заявою про переоформлення ліцензії, заявою про видачу копії ліцензії, визначено статтями 10, 14, 16 та 18 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.5. Підстави та умови для переоформлення ліцензії, видачі дубліката ліцензії або ії копії передбачені статтями 14, 16 та 18 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.6. Строк, протягом якого орган ліцензування розглядає заяви про видачу ліцензії, про видачу дубліката ліцензії, про переоформлення ліцензії, про видачу копії ліцензії, передбачений статтями 11, 16, 18 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.7. Підстави, відповідно до яких орган ліцензування може прийняти рішення про відмову у видачі ліцензії, передбачені статтею 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.8. Умови, за яких суб'єкти рибного господарства можуть повторно звернутися до органу ліцензування для отримання ліцензії, визначені статтями 10, 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.9. Підстави для анулювання ліцензії передбачені статтею 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.10. Строк дії ліцензії передбачено статтею 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.11. Строк дії переоформленої ліцензії передбачено статтею 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

II. Кваліфікаційні вимоги

2.1. Рибалки, які здійснюють промисловий вилов риби у складі виробничих підрозділів ліцензіата, повинні мати повну або базову загальну середню освіту без вимог до стажу роботи.

2.2. Рибалки, які відповідальні за здійснення промислового вилову риби виробничим підрозділом ліцензіата, повинні мати повну загальну середню освіту або професійно-технічну освіту, стаж роботи за фахом рибалки не менше 3 років.

2.3. Кваліфікаційні вимоги до персоналу, який працює на морських риболовних суднах, що мають право плавати під Державним Прапором України, визначаються Міжнародною конвенцією про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року (Закон України "Про приєднання України до Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року").

III. Організаційні вимоги

3.1. Ліцензіат повинен:

1) дотримуватись установленого чинним законодавством України порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог законодавства України про працю;

2) ознайомити осіб, які будуть здійснювати промисловий вилов риби, із:

Законом України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів";

Правилами промислового рибальства в басейні Чорного моря, затвердженими наказом Державного комітету рибного господарства України від 08 грудня 1998 року N 164 (із змінами), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 09 березня 1999 року за N 147/3440;

Тимчасовими правилами промислового рибальства в басейні Азовського моря, затвердженими наказом Державного комітету рибного господарства України від 31 грудня 1999 року N 172 (із змінами), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25 січня 2000 року за N 43/4264;

Правилами промислового рибальства в рибогосподарських водних об'єктах України, затвердженими наказом Державного комітету рибного господарства України від 18 березня 1999 року N 33 (із змінами), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25 травня 1999 року за N 326/3619;

вимогами цих Ліцензійних умов;

3) забезпечити зберігання, транспортування, а також здавання вилученої риби на приймальні пункти в установленому законодавством порядку;

4) видати рибалкам, відповідальним за промисловий вилов риби у їх виробничих підрозділах, усі необхідні документи, які надають право здійснювати промисловий вилов риби;

5) у разі здійснення промислового вилову риби отримати квоти на вилов (добування) водних біоресурсів;

6) подавати звіти до органів рибоохорони.

3.2. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, у визначений Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" строк.

IV. Нормативні вимоги

4.1. Ліцензіат під час здійснення діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, повинен дотримуватися вимог:

1) Кодексу торговельного мореплавства України;

2) Законів України:

"Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

"Про охорону навколишнього природного середовища";

"Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів";

"Про природно-заповідний фонд України";

"Про тваринний світ";

"Про охорону праці";

"Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них";

"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

"Про безпечність та якість харчових продуктів";

"Про ветеринарну медицину";

3) постанов Кабінету Міністрів України:

від 27 серпня 1999 року N 1583 "Про технічний нагляд за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства" (із змінами);

від 26 вересня 1997 року N 1069 "Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України" (із змінами);

від 28 липня 2004 року N 963 "Про створення системи моніторингу риболовних суден" (із змінами);

від 06 квітня 1998 року N 449 "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розмірів збору за спеціальне використання" (із змінами);

4) Інструкцій:

про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11 листопада 2005 року N 623/404, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2005 року за N 1458/11738;

про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затвердженої наказом Державного комітету рибного господарства України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 1999 року N 167/156/299/300/650, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 січня 2000 року за N 17/4238;

з проведення технічного нагляду за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 13 листопада 2000 року N 226, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за N 949/5170;

про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затвердженої наказом Державного комітету рибного господарства України від 15 січня 2008 року N 4, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 січня 2008 року за N 64/14755;

5) Положень:

про систему дистанційного контролю риболовних суден, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 25 грудня 2003 року N 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2003 року за N 1258/8579 (із змінами);

про підготовку та підвищення кваліфікації стернових-мотористів маломірних суден Держкомрибгоспу України, затвердженого наказом Державного комітету рибного господарства України від 23 вересня 1998 року N 129, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 січня 1999 року за N 6/3299;

про систему моніторингу риболовних суден, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 09 листопада 2004 року N 407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2004 року за N 1491/10090;

про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 12 січня 2005 року N 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2005 року за N 101/10381;

6) Національного стандарту України ДСТУ 4248:2003 "Судна риболовні та знаряддя рибальства. Система маркування. Технічні вимоги та методи контролювання";

7) наказу Державного комітету рибного господарства України від 16 січня 2008 року N 5 "Про затвердження Положення щодо встановлення відповідності системи управління безпекою компаній та суден флоту рибного господарства вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2008 року за N 72/14763, та інших нормативно-правових актів у сфері рибного господарства.

4.2. За порушення цих Ліцензійних умов суб'єкти рибного господарства несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

V. Технологічні вимоги

5.1. Залежно від місцезнаходження рибогосподарського водного об'єкта ліцензіат зобов'язаний здійснювати промисловий вилов риби у строки та знаряддями лову, технічним і технологічним оснащенням, що визначені нормативно-правовими актами, зокрема:

Правилами промислового рибальства в басейні Чорного моря, затвердженими наказом Державного комітету рибного господарства України від 08 грудня 1998 року N 164 (із змінами), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 09 березня 1999 року за N 147/3440;

Тимчасовими правилами промислового рибальства в басейні Азовського моря, затвердженими наказом Державного комітету рибного господарства України від 31 грудня 1999 року N 172 (із змінами), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25 січня 2000 року за N 43/4264;

Правилами промислового рибальства в рибогосподарських водних об'єктах України, затвердженими наказом Державного комітету рибного господарства України від 18 березня 1999 року N 33 (із змінами), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25 травня 1999 року за N 326/3619.

5.2. Риболовні судна повинні відповідати вимогам безпеки мореплавства згідно з чинним законодавством України, включаючи міжнародні зобов'язання України.

5.3. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити на суднах, що експлуатуються, обладнання, приміщення і умови проживання екіпажу згідно з Кодексом торговельного мореплавства України і міжнародними договорами.

5.4. Судна, що експлуатуються, повинні мати суднові документи, передбачені Кодексом торговельного мореплавства України.

 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

_____________________________________________________________________________________
(орган ліцензування)

Заява про видачу ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                             (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи (філій,
_____________________________________________________________________________________
                        інших відокремлених підрозділів), прізвище, ім'я та по батькові керівника - юридичної особи)
або __________________________________________________________________________________
                           (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли
_____________________________________________________________________________________
                                                          виданий, місце проживання, місце провадження діяльності)
організаційно-правова форма ___________________________________________________________,
телефон/факс _________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ ______________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*
_____________________________________________________________________________________

Банківські реквізити:
банк ________________________________________________________________________________,
поточний рахунок _____________________ МФО __________________________________________,
рахунок в іноземній валюті (за наявності) ________ у ________________ МФО _________________.

Відомості про наявність раніше отриманої ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств (якщо отримувалась):
серія _______, N _______________, термін дії _____________________________________________,
орган ліцензування, що видав ліцензію ___________________________________________________.

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.

З порядком отримання ліцензії ознайомлений. Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, затвердженим Міністерством аграрної політики та продовольства України, відповідаю і зобов'язуюсь їх виконувати.

До заяви додаються документи, прийняті за описом N _______

Підпис заявника ____________

________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

М. П.

 

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ року N _________

__________________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

 

_____________________________________________________________________________________
(орган ліцензування)

Опис N ___
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств

від __________________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування суб'єкта господарювання)

Заява від "___" ____________ 20__ року N _______

N
з/п

Найменування документа

Кількість аркушів

Відмітки про наявність/відсутність документів

Примітки

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийняв ___________________________________________________________________ документів
                                                                                                      (цифрами і словами)

"___" ____________ 20__ року

__________________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

Копію опису отримав _____________________________________
                                                          (підпис представника суб'єкта господарювання)

________________________
(прізвище, ініціали)

Дата "___" ____________ 20__ року

 

Відмітка про дату прийняття документів, що підтверджують унесення заявником плати за видачу ліцензії

Дата "___" ____________ 20__ року

_______________________________
(підпис відповідальної особи)

 

________________________
(прізвище, ініціали)

 

_____________________________________________________________________________________
(орган ліцензування)

Заява про видачу дубліката ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                     (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи (філій,
_____________________________________________________________________________________
                           інших відокремлених підрозділів), прізвище, ім'я та по батькові керівника - юридичної особи)
або __________________________________________________________________________________
                            (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли
_____________________________________________________________________________________,
                                                      виданий, місце проживання, місце провадження діяльності)
код за ЄДРПОУ ______________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*
_____________________________________________________________________________________,
вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію __________________________________,
орган ліцензування, що видав ліцензію ___________________________________________________,
реєстраційний номер ліцензії: серія ______________, N _____________________________________,
термін дії ліцензії _____________________________________________________________________.

Прошу видати дублікат ліцензії у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________.
                                                      (зазначити підставу: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії)

До заяви додаються:
_____________________________________________________________________________________
                                     (указати: документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії)

Підпис заявника ____________

________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

М. П.

 

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ року N ____________

__________________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

 

_____________________________________________________________________________________
(орган ліцензування)

Заява про переоформлення ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                            (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи (філій,
_____________________________________________________________________________________
                        інших відокремлених підрозділів), прізвище, ім'я та по батькові керівника - юридичної особи)
або __________________________________________________________________________________
                             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли
_____________________________________________________________________________________,
                                                          виданий, місце проживання, місце провадження діяльності)
код за ЄДРПОУ ______________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*
_____________________________________________________________________________________,
вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію __________________________________,
орган ліцензування, що видав ліцензію ___________________________________________________,
реєстраційний номер ліцензії: серія _____________, N ______________________________________,
термін дії ліцензії _____________________________________________________________________.

Прошу переоформити ліцензію у зв'язку з _________________________________________________
                                                                                                                                           (зазначити підставу)

Перелік документів, що підтверджують зміни, які підлягають унесенню до
ліцензії (додаються): ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Підпис заявника ____________

________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

М. П.

 

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ року N _________

__________________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

 

_____________________________________________________________________________________
(орган ліцензування)

Заява про видачу копії ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                          (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи (філій,
_____________________________________________________________________________________,
                         інших відокремлених підрозділів), прізвище, ім'я та по батькові керівника - юридичної особи)
або __________________________________________________________________________________
                               (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли
_____________________________________________________________________________________,
                                                        виданий, місце проживання, місце провадження діяльності)
організаційно-правова форма ___________________________________________________________,
телефон/факс _________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ ______________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*
_____________________________________________________________________________________.

Банківські реквізити:
банк ________________________________________________________________________________,
поточний рахунок _______________________ МФО ________________________________________,
рахунок в іноземній валюті (за наявності) _______ у _________________ МФО _________________.

Прошу видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.

З порядком отримання ліцензії ознайомлений. Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, затвердженим Міністерством аграрної політики та продовольства України, відповідаю і зобов'язуюсь їх виконувати.

Підпис заявника ____________

________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

М. П.

 

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ року N _________

__________________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

____________

Опрос