Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку отбора кандидатов на обучение в высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, утвержденному приказом МВД Украины от 01 декабря 2010 года N 590, зарегистрированному в Министерстве юстиции Украины 24 декабря 2010 года под N 1340/18635 (с изменениями)

МВД
Приказ от 28.05.2013 № 517
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2013

м. Київ

N 517

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 червня 2013 р. за N 977/23509

Про затвердження Змін до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 01 грудня 2010 року N 590, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за N 1340/18635 (із змінами)

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 1 грудня 2010 року N 590

згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 15 січня 2015 року N 29)

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05 листопада 2012 року N 1244, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за N 1902/22214, та з метою приведення нормативно-правових актів МВС України у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 01 грудня 2010 року N 590, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за N 1340/18635 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту кадрового забезпечення МВС України (Дивак М. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Лекаря С. І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра освіти і науки України -
керівник апарату

О. С. Дніпров

Голова Професійної спілки
атестованих працівників
органів внутрішніх справ України

А. С. Онищук

 

ЗМІНИ
до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України

1. У пункті 1.2 глави 1 слова "Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР" замінити словами "Закону України "Про засади державної мовної політики", а слова та цифри "Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року N 1179, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за N 1221/19959" замінити словами та цифрами "Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05 листопада 2012 року за N 1244, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за N 1902/22214".

2. У главі 2:

2.1. У пункті 2.1:

підпункт 2.1.9 викласти в такій редакції:

"2.1.9. Особи, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, підготовка яких здійснювалася для експертно-криміналістичних служб, віком до 29 років.";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"2.1.10. Випускники поточного року, які закінчили вищий навчальний заклад МВС України III - IV рівня акредитації та отримали диплом з відзнакою, віком до 30 років - за рекомендацією вищого навчального закладу і органу внутрішніх справ (за місцем розподілу випускника)".

2.2. Доповнити пункт 2.2 новим підпунктом такого змісту:

"2.2.5. Випускники поточного року, які закінчили вищий навчальний заклад МВС України III - IV рівня акредитації та отримали диплом з відзнакою, віком до 30 років - за рекомендацією вищого навчального закладу і органу внутрішніх справ (за місцем розподілу випускника)".

3. У главі 3:

3.1. У пункті 3.1 слова "відбірковими комісіями" замінити словами "приймальною комісією".

3.2. Пункт 3.13 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.14 - 3.26 вважати відповідно пунктами 3.13 - 3.25.

3.3. Пункт 3.21 після слова та абревіатури "до ВНЗ МВС" доповнити словами "на денну форму навчання".

4. У главі 4:

4.1. У пункті 4.3 слова "з результатами проходження в поточному році незалежного оцінювання" вилучити.

4.2. У пункті 4.7 слова "приймальною комісією" замінити словами "правилами прийому до".

4.3. Доповнити пункт 4.18 новим абзацом такого змісту:

"Випускники денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки "Правознавство", підготовлені для підрозділів експертно-криміналістичної служби органів внутрішніх справ, на підставі власних рапортів зараховуються наказом ректора відповідного навчального закладу в розпорядження останнього для участі у вступних випробуваннях для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Судова експертиза".

5. У главі 5:

5.1. Абзац третій пункту 5.8 після слів "незалежного оцінювання" доповнити словами "з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому".

5.2. Абзац четвертий пункту 5.11 виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий-дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим-восьмим.

5.3. Пункт 5.23 викласти в такій редакції:

"5.23. Після оприлюднення другого та третього списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування".

5.4. Доповнити главу після пункту 5.24 новим пунктом 5.25 такого змісту:

"5.25. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5.19 глави 5 цього Порядку.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви про відрахування. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування), у цьому ВНЗ МВС відповідно до конкурсного бала".

У зв'язку з цим пункти 5.25 - 5.33 вважати відповідно пунктами 5.26 - 5.34.

6. У тексті цього Порядку слова "атестаційні комісії" в усіх відмінках замінити словами "фахові атестаційні комісії" у відповідних відмінках.

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
генерал-майор міліції

М. М. Дивак

Опрос