Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка обращения карточек, используемых в цифровых контрольных устройствах (тахографах)

Министерство инфраструктуры Украины
Порядок, Приказ от 30.05.2013 № 329
действует с 30.07.2013

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2013

м. Київ

N 329

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 червня 2013 р. за N 964/23496

Про затвердження Порядку обігу карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах)

Відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року N 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті, Закону України "Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)", Закону України "Про автомобільний транспорт", підпункту 4.8.40 підпункту 4.8 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обігу карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах), що додається.

2. Департаменту автомобільного транспорту забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

Міністр

В. В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції
України з безпеки на
наземному транспорті

Є. А. Пронченко

Голова Антимонопольного
комітету Ураїни

В. П. Цушко

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

В. Коломієць

Міністр внутрішніх
справ України

В. Ю. Захарченко

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Порядок обігу карток,
що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) (далі - ЄУТР), Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року N 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті і визначає процедури видачі, оновлення, заміни та анулювання дії карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах), а також строки дії таких карток.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

картка - картка цифрового контрольного пристрою (тахографа) із вбудованою мікросхемою, призначеною для використання в цифровому контрольному пристрої, типи якої затверджено відповідно до вимог ЄУТР (картка водія зі строком дії до 5 років; картка майстерні зі строком дії до 1 року; картка контролера зі строком дії до 2 років; картка підприємства зі строком дії до 5 років);

Компетентний орган - Міністерство інфраструктури України, визначене Компетентним органом з питань виконання ЄУТР відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року N 914 "Про виконання Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)";

контролер - особа, уповноважена відповідно до законодавства здійснювати контроль за режимом праці та відпочинку водіїв, а також державний контроль у сфері безпеки дорожнього руху;

ПСТ - спеціально облаштована виробнича ділянка для надання послуг щодо установлення та технічного обслуговування тахографів суб'єктами господарювання, що виконують передбачені ЄУТР функції майстерні або механіка та внесені до переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) у транспортних засобах (далі - Перелік), затвердженого Компетентним органом;

ТЗ - колісний транспортний засіб (автобус, вантажний та легковий автомобілі, причіп, напівпричіп), який використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спеціальних робочих функцій;

Центр з видачі карток Компетентного органу - орган із сертифікації, який призначений Компетентним органом для забезпечення обігу карток для цифрових контрольних пристроїв відповідно до вимог ЄУТР та не здійснює діяльності, пов'язаної з користуванням картками.

II. Умови отримання карток

2.1. Картки водія видаються фізичним особам:

які мають право керувати ТЗ;

які мають національне посвідчення водія хоча б однієї з категорій: C, C1, D, D1;

які не мають на дату подачі заяви, у випадку первинної видачі картки, іншої діючої картки водія;

які мають постійне місце проживання на території України.

2.2. Картки підприємства видаються суб'єктам господарювання, зареєстрованим на території України, які є власниками або користувачами ТЗ, які відповідно до чинного законодавства повинні бути обладнані тахографами. Суб'єкту господарювання може бути видано декілька карток цього типу.

2.3. Картка майстерні видається ПСТ, які внесені до Переліку та не мають права на картку підприємства. Суб'єкту господарювання може бути видано декілька карток цього типу.

Суб'єкт господарювання - виробник ТЗ, які відповідно до чинного законодавства повинні бути обладнані тахографами, може отримати картку майстерні (для виконання робіт з установлення тахографів на ТЗ та їх активації), а також картку підприємства (в разі виконання перевезень, пов'язаних з його виробничими потребами власними або орендованими ТЗ).

2.4. Картки контролера видаються особам, що уповноважені відповідно до законодавства здійснювати контроль за режимом праці та відпочинку водіїв, а також особам, які здійснюють державний контроль у сфері безпеки дорожнього руху.

Картка контролера видається за умови відсутності у зазначених осіб на дату подачі заяви, у випадку первинної видачі картки, іншої діючої картки (незалежно від її типу).

III. Порядок видачі та оновлення карток, що використовуються в цифрових тахографах

3.1. Для отримання картки заявник подає заяву до Центру з видачі карток Компетентного органу особисто або поштовим відправленням.

3.2. Заява на видачу або оновлення (видачу на новий строк) картки водія повинна містити таку інформацію про водія:

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта водія (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

прізвище, ім'я, по батькові українськими літерами;

прізвище та ім'я латиницею (з національного посвідчення водія або відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року N 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею" (у разі відсутності транслітерації в національному посвідченні водія));

дату та місце народження;

серію та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, ким і коли він виданий;

місце проживання;

серію та номер національного посвідчення водія;

дату видачі національного посвідчення водія;

категорію (категорії) згідно з національним посвідченням водія;

найменування (код) установи, яка видала посвідчення водія;

причину оновлення картки водія (у разі видачі картки на новий строк);

відомості про надання згоди на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Зазначена в заяві на видачу або оновлення картки водія інформація підтверджується копіями:

сторінок документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, які містять відомості про прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер такого документа, ким і коли він виданий та про місце проживання водія;

національного посвідчення водія.

3.3. Заява на видачу або оновлення (видачу на новий строк) картки підприємства повинна містити таку інформацію:

1) про суб'єкта господарювання:

найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання;

код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті));

місцезнаходження (місце проживання);

номери телефону, факсу та електронну адресу;

причину оновлення картки підприємства (у разі видачі на новий строк);

2) про користувача картки підприємства (керівника підприємства або відповідальну особу, призначену наказом по підприємству):

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

прізвище, ім'я, по батькові українськими літерами;

прізвище та ім'я латиницею (з національного посвідчення водія або відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року N 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею" (у разі відсутності національного посвідчення водія або відсутності транслітерації в національному посвідченні водія));

дату та місце народження;

серію та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, ким і коли він виданий;

місце проживання;

відомості про надання згоди на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Зазначена в заяві на видачу або оновлення картки підприємства інформація підтверджується завіреними в установленому законодавством порядку копіями:

установчих документів суб'єкта господарювання;

документів, що підтверджують наявність трудових відносин між суб'єктом господарювання та користувачем картки;

сторінок документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, які містять відомості про прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер такого документа, ким і коли він виданий та про місце проживання користувача картки підприємства;

національного посвідчення водія (у разі написання прізвища та імені латиницею з національного посвідчення водія).

3.4. Заява на видачу або оновлення (видачу на новий строк) картки майстерні повинна містити таку інформацію:

1) про суб'єкта господарювання:

найменування (прізвище, ім'я, по батькові);

номер ПСТ, зазначений у Переліку;

код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті));

місцезнаходження (місце проживання);

місце розташування виробничої бази;

номери телефону, факсу та електронну адресу;

причину оновлення картки майстерні (у разі видачі на новий строк);

2) про користувача картки майстерні (керівника майстерні або відповідальну особу, призначену наказом по майстерні, дані про яких містяться в Переліку):

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

прізвище, ім'я, по батькові українськими літерами;

прізвище та ім'я латиницею (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року N 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею");

дату та місце народження;

серію та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, ким і коли він виданий;

місце проживання;

відомості про надання згоди на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Зазначена в заяві на видачу або оновлення картки майстерні інформація підтверджується завіреними в установленому законодавством порядку копіями:

установчих документів суб'єкта господарювання;

документів, що підтверджують наявність трудових відносин між суб'єктом господарювання та користувачем картки;

сторінок документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, які містять відомості про прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер такого документа, ким і коли він виданий та про місце проживання користувача картки майстерні.

3.5. Заява на видачу або оновлення (видачу на новий строк) картки контролера повинна містити таку інформацію:

1) про орган державного контролю:

найменування;

код згідно з ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

номери телефону, факсу та електронну адресу;

причину оновлення картки контролера (у разі видачі на новий строк);

2) про користувача картки (контролера):

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

прізвище, ім'я, по батькові українськими літерами;

прізвище та ім'я латиницею (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року N 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею");

дату та місце народження;

серію та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, ким і коли він виданий;

відомості про надання згоди на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Зазначена в заяві на видачу або оновлення картки контролера інформація підтверджується завіреними в установленому законодавством порядку копіями:

документів, що підтверджують наявність трудових відносин між органом державного контролю та користувачем картки;

сторінок документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, які містять відомості про прізвище, ім'я, по батькові користувача картки контролера, серію та номер документа, ким і коли він виданий.

3.6. До заяви на видачу або оновлення картки водія та картки контролера додається кольорова фотографія. Розмір фотографії повинен бути 3,5 х 4,5 см. Зображення має бути на білому фоні та займати 60 - 75 відсотків площі фотографії.

3.7. Заяви на видачу або оновлення карток всіх типів повинні містити зразок підпису користувача картки.

3.8. Заява на видачу або оновлення картки підписується заявником або уповноваженою ним відповідно до чинного законодавства особою.

3.9. Заявник забезпечує:

достовірність інформації, зазначеної ним у заяві;

дотримання умов і строків використання картки;

використання своєї картки особисто;

повернення картки до Центру з видачі карток Компетентного органу в разі виникнення обставин, які роблять неможливим застосування картки згідно з її призначенням.

3.10. Заява на видачу або оновлення картки реєструється в день її надходження до Центру з видачі карток Компетентного органу.

3.11. Картка видається користувачу картки протягом 20 робочих днів з дати реєстрації заяви на видачу або оновлення картки, якщо не оформлено рішення про відмову у видачі картки згідно з пунктами 3.14, 3.15 цього розділу.

3.12. Після реєстрації заяви на видачу або оновлення картки уповноваженою особою Центру з видачі карток Компетентного органу перевіряються повнота та достовірність наданих даних, їх відповідність вимогам цього Порядку. Строк перевірки заяви на видачу або оновлення картки не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня реєстрації заяви на видачу або оновлення картки Центром з видачі карток Компетентного органу.

3.13. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності даних, зазначених у заяві на видачу або оновлення картки, Центр з видачі карток Компетентного органу може вимагати пред'явлення оригіналів документів, які підтверджують ці дані. У разі виникнення сумнівів стосовно достовірності оригіналів документів Центр з видачі карток Компетентного органу для проведення додаткової перевірки достовірності оригіналів документів може направити звернення у відповідні уповноважені органи. Строк проведення додаткової перевірки достовірності оригіналів документів не повинен перевищувати одного місяця.

3.14. У разі виявлення недостовірних даних, зазначених у заяві на видачу або оновлення картки, Центр з видачі карток Компетентного органу у триденний строк з дня виявлення недостовірних даних відмовляє у видачі картки та повідомляє про прийняте рішення заявника із зазначенням причин відмови.

3.15. Якщо заява та додані до неї документи відповідають вимогам, встановленим цим Порядком, Центр з видачі карток Компетентного органу перевіряє наявність (відсутність) раніше оформленої картки заявника в єдиній автоматизованій системі обліку карток, які видані Договірними Сторонами ЄУТР (TachoNET).

У разі відсутності раніше оформленої діючої картки того самого типу в єдиній автоматизованій системі обліку карток, які видані Договірними Сторонами ЄУТР, Центр з видачі карток Компетентного органу видає заявнику відповідну картку.

У разі виявлення раніше оформленої діючої картки того самого типу в єдиній автоматизованій системі обліку карток, які видані Договірними Сторонами ЄУТР, Центр з видачі карток Компетентного органу повідомляє про це заявника та видає нову картку у разі повернення раніше оформленої діючої картки. У разі письмової відмови заявника повернути раніше оформлену діючу картку того самого типу, видану іншою Договірною Стороною ЄУТР, Центр з видачі карток Компетентного органу оформляє рішення про відмову у видачі картки і направляє його заявнику.

3.16. Видача картки майстерні супроводжується передачею користувачу картки (керівнику майстерні або відповідальній особі, призначеній наказом по майстерні, дані про яких містяться в Переліку) PIN-коду (числовий пароль, що застосовується для ідентифікації користувача картки майстерні). PIN-код видається в конверті під спеціальним захисним покриттям.

3.17. Фізичній собі видається лише одна картка водія.

3.18. Фізична особа, яка є власником картки водія, може користуватися тільки власною карткою водія.

3.19. Картка підприємства оформляється на ім'я керівника суб'єкта господарювання та/або відповідальної особи, яка призначена наказом по підприємству для проведення внутрішнього контролю за режимами праці і відпочинку водіїв, які є співробітниками цього суб'єкта господарювання.

3.20. Картка майстерні оформляється на ім'я відповідальної особи, яка призначена наказом по майстерні для проведення робіт з установлення та технічного обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) у транспортних засобах, дані про яку містяться в Переліку. Особі, яка є користувачем картки майстерні, не може бути видана картка іншого типу.

3.21. Після видачі першої картки майстерні ПСТ протягом строку дії такої картки має отримати звіт про інспектування процесу технічного обслуговування цифрових контрольних пристроїв (тахографів), який видає акредитований відповідно до законодавства орган з оцінки відповідності в галузі інспектування процесів технічного обслуговування тахографів для підтвердження правильності виконання процесу технічного обслуговування цифрових контрольних пристроїв (тахографів).

3.22. Особі, яка претендує на видачу картки контролера, може бути видана тільки одна картка такого типу.

3.23. Особі, яка є користувачем картки контролера, не може бути видана картка іншого типу.

3.24. За необхідності оновлення картки у зв'язку із закінченням строку її дії заява про видачу картки на новий строк подається до Центру з видачі карток Компетентного органу не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення строку дії картки. У разі оновлення картки у зв'язку зі зміною даних, нанесених на картці, заява про видачу картки на новий строк подається до Центру з видачі карток Компетентного органу протягом 15 робочих днів з дати настання причини оновлення картки.

3.25. Оновлення карток здійснюється в порядку, передбаченому для їх видачі, за умови повернення раніше оформленої картки до Центру з видачі карток Компетентного органу.

3.26. Строк оновлення карток водія і підприємства не повинен перевищувати 20 робочих днів з дати реєстрації заяви Центром з видачі карток Компетентного органу. Для карток контролера і майстерні строк оновлення не може перевищувати 15 робочих днів з дати реєстрації заяви Центром з видачі карток Компетентного органу.

IV. Порядок заміни карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах)

4.1. Заміна карток, строк дії яких не закінчився, здійснюється у разі:

1) пошкодження чи непрацездатності картки;

2) втрати або крадіжки картки.

4.2. Заява на заміну картки передається до Центру з видачі карток Компетентного органу протягом 7 календарних днів з дати настання причин заміни картки. Після надходження такої заяви дія відповідної картки анулюється.

4.3. Картка, що підлягає заміні, повертається до Центру з видачі карток Компетентного органу, за винятком випадків втрати або крадіжки картки.

4.4. У разі втрати або крадіжки власник такої картки повинен повідомити про такі випадки Центр з видачі карток Компетентного органу та оприлюднити в засобах масової інформації відповідну інформацію про це.

4.5. Реєстрація заяви на заміну картки, перевірка повноти та достовірності поданих даних та прийняття рішення про видачу нової картки здійснюються в порядку, передбаченому для її видачі та оновлення.

4.6. Заміна картки, виданої іншою Договірною Стороною ЄУТР внаслідок зміни країни проживання, здійснюється відповідно до процедури видачі нової картки. При цьому Центр з видачі карток Компетентного органу на заміну попередньої картки видає нову, а попередню картку відправляє до відповідного Компетентного органу Договірної Сторони ЄУТР, що її видала, із зазначенням причини заміни.

4.7. Інформація про викрадені або втрачені картки розміщується на веб-сайтах Компетентного органу та Центру з видачі карток Компетентного органу.

4.8. Заміна карток проводиться протягом 20 робочих днів з дати реєстрації відповідної заяви.

4.9. Строк дії картки, яка видається на заміну попередньої, обчислюється з дня видачі попередньої картки. Якщо до закінчення строку дії картки залишилося менше 6 місяців, Центр з видачі карток Компетентного органу видає картку на новий строк.

4.10. У разі наявності дефекту картки та/або її роботи зі збоями проводиться перевірка картки. За відсутності зовнішніх пошкоджень заміна картки здійснюється безкоштовно протягом 20 робочих днів.

V. Порядок анулювання дії карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах)

5.1. Центр з видачі карток Компетентного органу протягом строку дії картки анулює дію картки у разі виявлення контролерами під час здійснення ними заходів державного контролю фактів:

підробки картки;

використання картки особою, яка не є її власником;

отримання картки на підставі недостовірної інформації, зазначеної в заяві, та/або підроблених документів.

5.2. Інформація про анулювання дії карток доводиться до відома Компетентних органів Договірних Сторін ЄУТР та розміщується на веб-сайтах Центру з видачі карток Компетентного органу та Компетентного органу.

5.3. Спірні питання щодо видачі карток розглядаються відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Директор Департаменту
автомобільного транспорту

Д. Петухов

Опрос