Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения "горячей" телефонной линии в Министерстве юстиции Украины

Минюст
Порядок, Приказ от 10.06.2013 № 1125/5
редакция действует с 30.01.2015

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2013

м. Київ

N 1125/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 червня 2013 р. за N 943/23475

Про затвердження Порядку проведення "гарячої" телефонної лінії в Міністерстві юстиції України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 12 січня 2015 року N 3/5

Відповідно до пункту 1 статті 1 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", з метою підвищення ефективності роботи Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст України) зі зверненнями громадян, об'єктивного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення "гарячої" телефонної лінії в Міністерстві юстиції України, що додається.

2. Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення (Мудрий С. І.), прес-службі Мін'юсту України:

1) забезпечити організацію та проведення "гарячої" телефонної лінії в Мін'юсті України відповідно до цього наказу;

2) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

3. Керівникам структурних підрозділів Мін'юсту України, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту України, в межах повноважень забезпечити виконання цього наказу.

4. Прес-службі Мін'юсту України забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Мін'юсту України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Лавринович

 

ПОРЯДОК
проведення "гарячої" телефонної лінії в Міністерстві юстиції України

(У тексті слова "Управління розгляду звернень та прийому громадян" в усіх відмінках замінено словами "Управління по роботі зі зверненнями громадян" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2015 року N 3/5)

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" з метою підвищення ефективності роботи Мін'юсту України зі зверненнями громадян, об'єктивного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України.

2. Посадові особи Мін'юсту України, які забезпечують роботу "гарячої" телефонної лінії, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

3. "Гаряча" телефонна лінія працює в адміністративній будівлі Мін'юсту України за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10; тел.: 271-17-86. Час проведення: з 15:30 до 16:30 згідно з окремим графіком.

4. Графік "гарячої" телефонної лінії готується Управлінням по роботі зі зверненнями громадян Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення, узгоджується з керівниками структурних підрозділів та затверджується наказом Мін'юсту України.

5. Організацію "гарячої" телефонної лінії забезпечують Департамент організаційного та ресурсного забезпечення та прес-служба Мін'юсту України.

6. У роботі "гарячої" телефонної лінії відповідно до затвердженого графіка беруть участь керівники структурних підрозділів або уповноважені ними особи та працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту України.

7. На "гарячій" телефонній лінії можуть бути присутні представники засобів масової інформації відповідно до статті 26 Закону України "Про інформацію" (телефон прес-служби: 271-16-76).

8. Усі звернення громадян, що надійшли на "гарячу" телефонну лінію, реєструються Управлінням по роботі зі зверненнями громадян Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення в день їх надходження, і на кожне звернення заповнюється картка телефонного звернення громадянина (додається).

9. Діловодство за зверненнями громадян, що надійшли на "гарячу" телефонну лінію, ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348.

10. Питання, з якими звертається громадянин, за можливості вирішуються під час телефонної розмови.

11. Усі звернення, що потребують детальнішого вивчення, після реєстрації передаються до відповідного структурного підрозділу Мін'юсту України для вирішення по суті.

Строк розгляду не повинен перевищувати строків, які визначені чинним законодавством.

12. Звернення, що потребують детальнішого вивчення, розглядаються в такому самому порядку, що й письмові звернення, відповідно до Закону України "Про звернення громадян".

13. Звернення громадян, які мають установлені законодавством пільги, розглядаються в першочерговому порядку.

14. Структурний підрозділ Мін'юсту України після надання відповіді заявнику наступного робочого дня повинен надати копію відповіді Управлінню по роботі зі зверненнями громадян Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення.

15. Контроль за вчасним розглядом звернень громадян, що надійшли на "гарячу" телефонну лінію, здійснює Управління по роботі зі зверненнями громадян Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення.

16. Оприлюднення інформації щодо роботи "гарячої" телефонної лінії забезпечує прес-служба Мін'юсту України.

 

Директор Департаменту
організаційного та
ресурсного забезпечення

С. І. Мудрий

 

  

Міністерство юстиції України

Картка телефонного звернення громадянина

(дата проведення)

Пряма телефонна лінія
Міністерства юстиції України

за участю_____________________________________________________________________________
                                                               (найменування посади, ініціали (ініціал імені), прізвище)

Дані заявника:
 
Прізвище, ім'я та по батькові:
 
Місце проживання / місце реєстрації:
 
Зміст звернення:
 
Відповідальний підрозділ:
 
Строк виконання:
 

_________________________________
                    (найменування посади)

___________
(підпис)

__________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

____________

Опрос