Идет загрузка документа (179 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые приказы Фонда государственного имущества Украины

Фонд государственного имущества
Приказ от 10.06.2013 № 799
Утратил силу

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2013

м. Київ

N 799

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 червня 2013 р. за N 940/23472

Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України

Наказ скасовано
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 серпня 2014 року N 358)

Додатково див. рішення
 Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
 від 21 лютого 2014 року N 22
,
оголошення
("Офіційний вісник України", N 47, 20 червня 2014 р.
,
"Офіційний вісник України", N 53, 11 липня 2014 р.)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність із вимогами чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та преамбулі наказу Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року N 1996 "Про затвердження Положення про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за N 956/6147 (із змінами), слова "які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів" замінити словами "для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача";

у пункті 1 наказу слова "які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів" замінити словами "для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача".

2. Заголовок наказу Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 року N 2357 "Про затвердження Порядку перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2002 року за N 25/6313 (із змінами), викласти у такій редакції:

"Про затвердження Порядку перевірки документів громадської організації (об'єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об'єднання саморегулівних організацій оцінювачів)";

пункт 1 наказу викласти у такій редакції:

"1. Затвердити Порядок перевірки документів громадської організації (об'єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об'єднання саморегулівних організацій оцінювачів), що додається".

3. Преамбулу наказу Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року N 479 "Про затвердження Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за N 312/6600 (із змінами), викласти у такій редакції:

"З метою реалізації Законів України "Про Фонд державного майна України", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

у пункті 1 слова ", погоджене Наглядовою радою з питань оціночної діяльності" виключити.

4. Преамбулу наказу Фонду державного майна України від 15 квітня 2004 року N 754 "Про затвердження Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за N 562/9161 (із змінами), після слів "професійну оціночну діяльність в Україні" доповнити словами та цифрами ", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

5. У преамбулі наказу Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року N 513 "Про затвердження Положення про порядок анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за N 417/12291 (із змінами), слово та цифри "статті 20" замінити словами "Закону України "Про Фонд державного майна України", після слів "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" доповнити словами та цифрами "постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

6. У наказі Фонду державного майна України від 19 лютого 2013 року N 210 "Про затвердження форм кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2013 року за N 378/22910:

преамбулу після слів "професійну оціночну діяльність в Україні" доповнити словами та цифрами ", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" або за спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" або напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (ОДЦО)";

доповнити новою формою кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (ОДЦО), що додається.

7. У наказі Фонду державного майна України від 19 лютого 2013 року N 211 "Про затвердження форм посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2013 року за N 379/22911:

преамбулу після слів "професійну оціночну діяльність в Україні" доповнити словами та цифрами ", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" або напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (ОДЦО)";

доповнити новою формою посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача (ОДЦО), що додається.

8. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України, що додаються.

9. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності.

11. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Державний Герб України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ _________________________________________________
                                                                                                                                      (найменування навчального закладу)

КВАЛІФІКАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО ОЦІНЮВАЧА

за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" або напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

ОДЦО N ___

"___" ____________ 20__ р.


Засвідчує те, що _______________________________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові)
успішно склав(ла) кваліфікаційний іспит (рішення Екзаменаційної комісії від ____________ 20__ року, протокол N ___) та підтверджує його (її) достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за програмою базової підготовки:
         __________________________________________________________________________
                                                             (зазначається необхідне)

Голова
Екзаменаційної
комісії

 
 
_____________________________________________________________________
       (підпис)              (ініціали,                (посада               (найменування           (підпис)        (ініціали,
                                    прізвище)              керівника           навчального                                      прізвище)
                                                                    навчального      закладу)
                                                                    закладу)

 

М. П.

 

 

 

М. П.

 


БЕЗСТРОКОВЕ

 

Державний Герб України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ _________________________________________________
                                                                                                                                   (найменування навчального закладу)

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОЦІНЮВАЧА

за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" або напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

ОДЦО N ___ - ПК

"___" ____________ 20__ р.


Видане ______________________________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові)
про те, що ним (нею) підвищено кваліфікацію оцінювача за:
         __________________________________________________________________________
                                                                                             (зазначається необхідне)

Це посвідчення є невід'ємною частиною кваліфікаційного свідоцтва оцінювача і підтверджує те, що оцінювач виконав вимоги частини третьої статті 14 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", та дійсне протягом чергового дворічного періоду з дати видачі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

Голова
Екзаменаційної
комісії

 
 
_____________________________________________________________________
       (підпис)              (ініціали,                (посада               (найменування           (підпис)        (ініціали,
                                    прізвище)              керівника           навчального                                      прізвище)
                                                                    навчального      закладу)
                                                                    закладу)

 

М. П.

 

 

 

М. П.

 


 

Зміни
до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України

1. У Положенні про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року N 1977, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за N 955/6146 (із змінами):

1) у розділі I:

у пункті 1 слово та цифри "статті 14" замінити словами "Закону України "Про Фонд державного майна України", після слів "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" доповнити словами та цифрами "постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

доповнити розділ новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Організаційне забезпечення складання іспитів керівниками суб'єктів оціночної діяльності здійснюється навчальними закладами, які уклали угоду про співробітництво з ФДМУ за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та/або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" та/або напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".".

У зв'язку з цим пункти 3 - 31 вважати відповідно пунктами 4 - 32;

пункт 7 після слів "організаціями оцінювачів" доповнити словами та знаками ", (їх об'єднаннями)";

2) у розділі II:

у пункті 9 слова "погоджені Наглядовою радою з питань оціночної діяльності" замінити словами та цифрами "встановлено наказом ФДМУ від 15 квітня 2004 року N 754 "Про затвердження Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за N 562/9161 (із змінами)";

пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Програми базової підготовки оцінювачів є єдиними для всіх навчальних закладів і затверджуються наказом ФДМУ. Навчальні заклади розробляють програми підвищення кваліфікації оцінювачів, які підлягають погодженню з ФДМУ. Навчальний заклад зобов'язаний забезпечити організацію навчального процесу оцінювачів відповідно до розробленого навчально-методичного комплексу за напрямом(ами) оцінки майна та спеціалізацією(ями) в межах напряму(ів).

Навчально-методичний комплекс повинен забезпечити всі основні етапи навчального процесу: надання навчальної інформації і її сприйняття, закріплення й удосконалення знань, умінь і навичок, їх застосування й контроль. Навчально-методичний комплекс розробляється для всіх модулів, зазначених у тематичних планах та програмах курсів базової підготовки оцінювачів за напрямами та спеціалізаціями оцінки майна.

Навчально-методичний комплекс включає:

робочу навчальну програму;

зміст лекційного курсу;

методичні вказівки та/або рекомендації для виконання практичних занять;

навчально-методичні матеріали для проміжного контролю.";

друге речення абзацу першого пункту 11 виключити;

пункт 12 доповнити словами та цифрами ", з урахуванням пункту 11 цього Положення";

друге речення пункту 16 викласти у такій редакції: "Фізичній особі, що прослухала навчальний курс за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів або якій зараховується підвищення кваліфікації відповідно до інших форм підвищення кваліфікації, зазначених у наказі ФДМУ від 15 квітня 2004 року N 754 "Про затвердження Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за N 562/9161, видається посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача за відповідним(и) напрямом(ами) та спеціалізацією(ями) в межах напряму(ів).";

у першому реченні пункту 18 слова ", а також рішення Екзаменаційної комісії про видачу або позбавлення кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів" виключити;

абзац другий пункту 19 після слів "організацій оцінювачів" доповнити словами та знаками "(їх об'єднань)", слова та цифру "у складі не менш як 9 осіб" замінити словами "науковців, фахівців у сфері оціночної діяльності";

у пункті 22:

після абзацу п'ятого доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту:

"здійснення перевірки змісту та якості розробки навчально-методичного комплексу;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - тринадцятим;

абзац одинадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий, тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим, дванадцятим;

абзац перший пункту 23 після слів "організаціями оцінювачів" доповнити словами та знаками "(їх об'єднаннями)".

3) у розділі III:

у пункті 29:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"документи, що підтверджують можливість здійснення навчання за формами, затвердженими цим Положенням, відповідно до чинного законодавства;";

абзац сьомий після слова "примірної" доповнити словом "форми";

абзац восьмий після слів "та вчених звань" доповнити словами та цифрою "згідно з додатком 3 до цього Положення";

в абзаці дев'ятому цифри "15" замінити цифрами "16";

в абзаці другому пункту 31 цифри та слово "28 та 29" замінити цифрами та словом "29 та 30";

4) додатки 1, 2 до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів викласти у такій редакції:

ЗАЯВА
про укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування навчального закладу)

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу)

Місцезнаходження _____________________________________________________________________
                                                                                       (поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок)

Телефон __________________________________ Телефакс ___________________________________

Поточний рахунок ________________________________ МФО _______________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ___________________________________________________

Прошу укласти угоду про співробітництво з професійної підготовки:

I. За такими напрямами базової підготовки оцінювачів*:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

а) оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

б) оцінка машин і обладнання;

в) оцінка колісних транспортних засобів;

г) оцінка літальних апаратів;

ґ) оцінка судноплавних засобів;

д) оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;

е) оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність;

є) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності*:

а) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності);

б) оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності;

в) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

II. За такими напрямами підвищення кваліфікації оцінювачів*:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

а) оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

б) оцінка машин і обладнання;

в) оцінка колісних транспортних засобів;

г) оцінка літальних апаратів;

ґ) оцінка судноплавних засобів;

д) оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;

е) оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність;

є) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності:

а) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності);

б) оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності;

в) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

__________________________________________________________________ згоден на проведення
                                                     (найменування навчального закладу)
перевірки робочою групою, утвореною відповідно до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року N 1977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за N 955/6146 (із змінами), щодо спроможності навчального закладу здійснювати професійну підготовку оцінювачів.

Керівник

_________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20__ року
(дата заповнення заяви)

 

____________
* Непотрібне закреслити.

 

Примірна форма угоди
про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

м. Київ

"___" ____________ 20__ року

Фонд державного майна України в особі __________________________________________________
                                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
_____________________________________________________________________________________,
який (яка) діє на підставі Закону України "Про Фонд державного майна України" (далі - Фонд), з однієї сторони,
та ___________________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування навчального закладу)
_____________________________________________________________________________________
в особі _____________________________________________________________________, який (яка)
                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
діє на підставі ________________________________________________________________________,
                                                                                                     (назва установчого документа)
зареєстрованого _______________________________________________________________________
                                                                         (найменування органу, що зареєстрував установчий документ,
                                                                                                                 дата реєстрації)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         (серія та номер ліцензії)
з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цю угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1. Метою співробітництва Фонду та _____________________________________________________
                                                                                                                          (найменування навчального закладу)
є забезпечення професійної підготовки оцінювачів для виконання робіт з оцінки майна на високому кваліфікаційному рівні, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

1.2. Фонд та ___________________________________________________________________________
                                                                                                 (найменування навчального закладу)

взаємодіють при:

1.2.1. Організації навчального процесу з базової підготовки оцінювачів за такими напрямами оцінки майна*:

а) оцінка об'єктів у матеріальній формі:

оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

оцінка машин і обладнання;

оцінка колісних транспортних засобів;

оцінка літальних апаратів;

оцінка судноплавних засобів;

оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;

оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність;

оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

б) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності:

оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності);

оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності;

оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

в) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

1.2.2. Організації підвищення кваліфікації оцінювачів за такими напрямами оцінки майна*:

а) оцінка об'єктів у матеріальній формі:

оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

оцінка машин і обладнання;

оцінка колісних транспортних засобів;

оцінка літальних апаратів;

оцінка судноплавних засобів;

оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;

оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність;

оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

б) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності:

оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності);

оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності;

оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

в) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

2. Обов'язки Сторін

2.1. _____________________________________________________________________ зобов'язується:
                                                                     (найменування навчального закладу)

забезпечувати належну якість викладання навчального матеріалу;

здійснювати навчання згідно з програмами базової підготовки оцінювачів, затвердженими Фондом, та підвищення кваліфікації за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів, погодженими Фондом, відповідно до вимог законодавства; залучати досвідчених фахівців у галузі оцінки (у тому числі працівників Фонду, інших органів державної влади і місцевого самоврядування за їх згодою) до участі в процесі навчання та підвищення кваліфікації оцінювачів;

здійснювати попередній контроль рівня знань тестуванням або заліком відповідно до законодавства;

надавати рекомендації слухачам щодо складання навчального звіту;

забезпечувати складання слухачами не менше ніж чотирьох навчальних звітів під час навчання за програмами базової підготовки оцінювачів за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

забезпечувати складання оцінювачами не менше ніж двох навчальних звітів під час навчання за програмами базової підготовки оцінювачів за спеціалізацією(ями) 1.8 та/або 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" в межах напрямів 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності";

забезпечувати складання іспитів керівниками суб'єктів оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та/або за спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" та за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

готувати навчально-методичні матеріали та забезпечувати ними слухачів;

забезпечувати необхідні умови для роботи Екзаменаційної комісії, атестаційно-рецензійної комісії та слухачам для складання кваліфікаційного іспиту;

організовувати комплектування груп для складання кваліфікаційного іспиту та повідомляти про це Фонд з метою скликання Екзаменаційної комісії;

видавати слухачам, що пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, документ про те, що особа навчалася за відповідною базовою програмою;

видавати слухачам, що прослухали навчальний курс з підвищення кваліфікації або тематичний курс із системи курсів підвищення кваліфікації, посвідчення про підвищення кваліфікації за відповідним напрямом та у 10-денний строк інформувати Фонд про їх проведення;

у 10-денний строк з дати настання відповідної обставини інформувати Фонд про зміни в складі керівництва та найменуванні навчального закладу, його місцезнаходженні та надавати іншу інформацію про нього;

організовувати конференції та семінари з питань оцінки;

брати участь в організації базової підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та (або) майном, що є в комунальній власності;

організовувати у встановлених випадках стажування слухачів, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, відповідно до Положення про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року N 1996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за N 956/6147 (зі змінами);

у разі виявлення недоліків з професійної підготовки оцінювачів на підставі рішення Фонду усунути їх у встановлений Фондом строк.

2.2. Фонд зобов'язується:

брати участь у спільних з _______________________________________________________________
                                                                                                            (найменування навчального закладу)
заходах, спрямованих на виконання зобов'язань, що є предметом угоди, у тому числі з розробки програм базової підготовки оцінювачів;

погоджувати програми підвищення кваліфікації оцінювачів та зміни до них, які відповідають вимогам законодавства України та вносяться за пропозицією навчального закладу;

забезпечувати участь представників Фонду в навчальному процесі;

контролювати ________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування навчального закладу)
щодо виконання ним вимог законодавства України;

інформувати __________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування навчального закладу)
про розроблені нормативно-правові акти з оцінки майна;

разом з представниками саморегулівних організацій оцінювачів та іншими фахівцями 1 - 2 рази на рік здійснювати перевірки
______________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування навчального закладу)
щодо виконання ним умов угоди з Фондом (надання інформації Фонду, дотримання розкладу лекцій, правильність оформлення кваліфікаційних документів оцінювачів тощо);

за результатом перевірки відповідно до рішення Фонду приймати рішення щодо продовження (або розірвання) угоди про співробітництво з
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (найменування навчального закладу)

3. Строк дії угоди

3.1. Ця угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами і діє до "___" ____________ 20__ року.

3.2. Зміни до цієї угоди вносяться за взаємною згодою Сторін.

3.3. Угода втрачає чинність після закінчення строку її дії або за домовленістю Сторін.

3.4. Угода може бути розірвана у разі прийняття Фондом відповідного рішення за результатами проведення перевірок навчального закладу.

3.5. Спори між Сторонами у зв'язку з виконанням або тлумаченням цієї угоди вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

3.6. Цю угоду складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

4. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Фонд державного майна України

01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9

 
Код платника податків
згідно з ЄДРПОУ
_________________________________________

Банківські реквізити
_________________________________________
_________________________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

_________________________________
(найменування навчального закладу)
______________________________
(місцезнаходження)

Код платника податків
згідно з ЄДРПОУ
_________________________________________

Банківські реквізити
_________________________________________
_________________________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

____________
* Непотрібне закреслити.";

 

5) доповнити Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів новим додатком 3 такого змісту:

Відомості про викладачів, які залучаються до навчального процесу

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Освіта, дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (за наявності)

Місце роботи

Стаж, років

Наукові ступені, вчені звання

Відомості про членство у саморегулівних організаціях оцінювачів (далі - СРО)

Відомості про рекомендації СРО та/або державного органу приватизації щодо здійснення викладацької діяльності із зазначенням реквізитів рекомендаційного листа

Теми, які висвітлюватиме викладач, із зазначенням наявності планів лекцій

Підпис викладача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

".

2. У Положенні про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року N 1996, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за N 956/6147 (із змінами):

1) у заголовку Положення слова "які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів" замінити словами "для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача";

2) у розділі I:

у пункті 1:

в абзаці першому слово та цифри "статті 15" замінити словами "Закону України "Про Фонд державного майна України"," після слів "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" доповнити словами та цифрами ", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

в абзаці третьому слово та цифри "статті 12" виключити;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"стажування оцінювача за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - напрям 3) - складення фізичною особою під час навчання за програмою базової підготовки за напрямом 3 не менше чотирьох навчальних звітів про оцінку з отриманням відповідно до вимог Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231, позитивних рецензій про повну відповідність таких звітів вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

стажування оцінювача за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - спеціалізація 1.8) та/або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - спеціалізація 2.3) - складення фізичною особою під час навчання за програмою базової підготовки за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 не менше двох навчальних звітів про оцінку з отриманням відповідно до вимог Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231, позитивних рецензій про повну відповідність таких звітів вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності та позитивних рецензій про повну відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності не менше двох звітів про оцінку, складених таким оцінювачем за попередні періоди, незалежно від напряму (спеціалізації) оцінки.

Порядок проходження стажування за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 або напрямом 3 визначено розділом V цього Положення.";

3) пункт 7 розділу II після слова "напряму" доповнити словами "та спеціалізацій";

4) доповнити Положення новим розділом V такого змісту:

"V. Організація стажування оцінювачів-стажистів для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за спеціалізацією 1.8, спеціалізацією 2.3 та напрямом 3

23. Стажування оцінювача-стажиста для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 відбувається шляхом складення оцінювачем-стажистом під час навчання за програмою базової підготовки за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 не менше двох навчальних звітів про оцінку з отриманням рецензій, що містять висновки відповідно до абзацу другого пункту 67 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна, майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року N 1440 (далі - Національний стандарт N 1), та отриманням не менше двох рецензій, що містять висновки відповідно до абзацу другого пункту 67 Національного стандарту N 1 на звіти про оцінку, складені таким оцінювачем за попередні періоди незалежно від напряму (спеціалізації) оцінки.

24. Стажування оцінювача-стажиста за напрямом 3 відбувається шляхом складення оцінювачем-стажистом під час навчання за програмою базової підготовки за напрямом 3 не менше чотирьох навчальних звітів про оцінку з отриманням рецензій, що містять висновки відповідно до абзацу другого пункту 67 Національного стандарту N 1.

25. Рецензування навчальних звітів про оцінку та звітів про оцінку за попередні періоди здійснюють рецензенти-оцінювачі, які мають не менш як дворічний досвід провадження практичної оціночної діяльності з проведення оцінки майна незалежно від напряму (спеціалізації) та працюють у Фонді державного майна України або залучені Фондом державного майна України зі складу інших суб'єктів оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 та/або напрямом 3 для здійснення рецензування.

26. З метою отримання рецензії оцінювач-стажист надсилає до Фонду державного майна України необхідну кількість навчальних звітів та звітів про оцінку майна за попередні періоди незалежно від напряму (спеціалізації) оцінки разом із супровідним листом довільної форми.

27. Звіти про оцінку майна за попередні періоди незалежно від напряму (спеціалізації) оцінки Фонд державного майна України передає до Екзаменаційної комісії для забезпечення організації рецензування.

28. Строк рецензування навчальних звітів та звітів про оцінку майна за попередні періоди незалежно від напряму (спеціалізації) оцінки не може перевищувати 30 днів з дати отримання відповідних матеріалів.

29. Перелік суб'єктів оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 та/або напрямом 3, зі складу яких Фонд державного майна України залучає оцінювачів для проведення рецензування, затверджується наказом Фонду державного майна України та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.".

У зв'язку з цим розділ V вважати розділом VI, а пункти 23 і 24 - пунктами 30, 31 відповідно.

5) Перше речення пункту 30 розділу VI після слів "оцінювачів-стажистів" доповнити словами та цифрою "(крім випадків, визначених розділом V цього Положення)".

3. У Порядку перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 року N 2357, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 січня 2002 року за N 25/6313 (із змінами):

1) заголовок Порядку викласти в такій редакції:

"Порядок перевірки документів громадської організації (об'єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об'єднання саморегулівних організацій оцінювачів)";

2) пункт 1 після слів "відповідно до вимог" доповнити словами "Закону України "Про Фонд державного майна України",";

3) у пункті 2:

після слів "громадською організацією" доповнити словами "(об'єднанням громадських організацій)";

після слів "саморегулівної організації оцінювачів" доповнити словами "(об'єднання саморегулівних організацій оцінювачів)";

4) пункт 3 після слів "громадської організації" доповнити словами "(об'єднання громадських організацій)";

5) у пункті 4:

абзац перший після слів "громадської організації" доповнити словами "(в тому числі такої, що входить до складу об'єднання громадських організацій та має статус саморегулівної організації оцінювачів)";

абзац другий після слів "громадської організації" доповнити словами ", об'єднання громадських організацій", після слів "громадською організацією" доповнити словами "(об'єднанням громадських організацій)";

абзац третій після слів "реєстрі оцінювачів" доповнити словами "та суб'єктів оціночної діяльності";

6) пункт 5 після слів "громадської організації" доповнити словами "(в тому числі такої, що входить до складу об'єднання громадських організацій та має статус саморегулівної організації оцінювачів)".

4. У Положенні про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року N 479, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за N 312/6600 (із змінами):

1) у розділі I:

у пункті 1 слово та цифри "статті 19" замінити словами "Закону України "Про Фонд державного майна України", слова "(далі - Закон)" замінити словами та цифрами "та постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

абзац перший пункту 2 після слів "Державного реєстру" доповнити словами "оцінювачів та", після слів "напрямами оцінки майна" доповнити словами "та спеціалізаціями у межах таких напрямів";

у пункті 3:

слова "фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності" замінити словами "фізичним особам - підприємцям";

після слів "господарську діяльність" доповнити пункт словами та цифрами ", відповідають вимогам Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", іншим вимогам, що встановлені законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, у тому числі за окремими напрямами оцінки та спеціалізаціями у межах таких напрямів";

доповнити розділ новим пунктом 5 такого змісту:

"5. Сертифікат видається за напрямами та спеціалізаціями у межах таких напрямів, а саме:

напрям 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі":

спеціалізація 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них";

спеціалізація 1.2 "Оцінка машин і обладнання";

спеціалізація 1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів";

спеціалізація 1.4 "Оцінка літальних апаратів";

спеціалізація 1.5 "Оцінка судноплавних засобів";

спеціалізація 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність";

спеціалізація 1.7 "Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність";

спеціалізація 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

напрям 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності":

спеціалізація 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)";

спеціалізація 2.2 "Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності";

спеціалізація 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".";

2) у розділі II:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"для суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюватимуть оціночну діяльність за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - спеціалізація 1.8) у межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" (далі - напрям 1) та/або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - спеціалізація 2.3) у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" (далі - напрям 2) або напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - напрям 3), затверджену та впроваджену таким суб'єктом оціночної діяльності програму організації системи зовнішнього контролю якості.";

у пункті 2:

після слів "реєстрі оцінювачів" доповнити словами "та суб'єктів оціночної діяльності";

після слів "про оцінювачів" доповнити словами та цифрами "а у разі якщо ініціюється отримання сертифіката за спеціалізацією 1.8 у межах напряму 1 та/або спеціалізацією 2.3 у межах напряму 2 або напрямом 3, у заяві зазначається інформація про видачу керівнику свідоцтва керівника суб'єкта оціночної діяльності.";

доповнити розділ II новим пунктом такого змісту:

"7. Під час розгляду та перевірки документів, поданих суб'єктом господарювання, атестаційно-рецензійна комісія за дорученням Фонду державного майна України здійснює перевірку на відповідність правилам організації системи зовнішнього контролю якості, затвердженим Фондом державного майна України.";

3) у розділі III:

абзац третій пункту 1 після слів "Державного реєстру" доповнити словами "оцінювачів та";

у першому реченні пункту 2 слова та цифри "у статті 19 Закону" замінити словами та цифрами "Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", іншими нормативно-правовими актами з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності";

4) в абзаці другому пункту 2 розділу IV слова "відповідно до Закону" виключити;

5) додаток 2 до Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності викласти в такій редакції:

ЗАЯВА
про видачу сертифіката суб'єкта оціночної діяльності1

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                                   (найменування юридичної особи / прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                                                   ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові - для юридичних осіб)

Свідоцтво керівника суб'єкта оціночної діяльності від ____________ N ____________2
                                                                                                                               (дата видачі)                    (номер)
_____________________________________________________________________________________
(код платника податків згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (місцезнаходження / місце проживання)

Телефон (факс) ________________________________________________________________________

Поточний рахунок _________________________________ МФО ______________________________

Підтверджую, що згоден на перевірку дотримання системи зовнішнього контролю якості
_____________________________________________________________________________________
(дата і номер документа(ів), який (які) підтверджує(ють) наявність у суб'єкта господарювання запровадженої системи управління якістю відповідно до правил організації системи зовнішнього контролю якості, затверджених Фондом державного майна України)3

Прошу видати сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за такими напрямами оцінки:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі4:

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них.

1.2. Оцінка машин і обладнання.

1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.

1.4. Оцінка літальних апаратів.

1.5. Оцінка судноплавних засобів.

1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.

1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.

1.8. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності4:

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності).

2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

2.3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства4.

Підтверджую, що ______________________________________________________________________
                                               (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
не має ліцензій на здійснення діяльності, яка відповідно до законодавства є виключною.

Керівник

___________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року
(дата заповнення заяви)

 

Додаток: документ(и), який (які) підтверджує(ють) наявність у суб'єкта господарювання запровадженої системи управління якістю відповідно до правил організації системи зовнішнього контролю якості, затверджених Фондом державного майна України3, на ___ арк.

____________
1 Інформація, що зазначається в заяві, має відповідати інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2 Вказується інформація та додається як додаток суб'єктами господарювання, які ініціюють отримання сертифіката за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" в межах напряму 1  "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" в межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності" або напряму 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

3 Додається суб'єктами господарювання, які ініціюють отримання сертифіката за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" в межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та за спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" в межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності" або напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

4 Непотрібне закреслити.";

6) у додатку 3 до Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності слова "відомості про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів (N та дата видачі свідоцтва про реєстрацію)" замінити словами "відомості про включення інформації до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності (N та дата видачі відповідного документа)".

5. У Положенні про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 13 листопада 2002 року N 1997, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2002 року за N 925/7213 (із змінами):

1) у розділі I:

у пункті 1 слова та цифри "статей 15 та 16" замінити словами "вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Дія цього Положення не поширюється на випадки видачі або позбавлення (анулювання) кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та/або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" або напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.";

в абзаці п'ятому пункту 2 слова "Наглядова рада з питань оціночної діяльності" замінити словами "Фонд державного майна України";

у пункті 3:

в абзаці восьмому слова "Наглядовою радою з питань оціночної діяльності" замінити словами "Фондом державного майна України";

в абзаці десятому слова "за рішенням Наглядової ради з питань оціночної діяльності розглядає питання про необхідність" замінити словами "приймає рішення щодо необхідності";

в абзаці одинадцятому слова "за рішенням Наглядової ради з питань оціночної діяльності" замінити словами "у разі необхідності";

2) у розділі II:

пункт 4 доповнити новим реченням такого змісту: "Загальна кількість оцінювачів-стажистів, які заявлені у списку для складання кваліфікаційного іспиту, не повинна перевищувати 50 осіб за кожним напрямом оцінки майна.";

у першому реченні абзацу другого пункту 7 слова та цифри "через 45 календарних днів після" замінити словами "з дня";

3) у розділі IV:

у пункті 1:

у першому реченні слова ", у тому числі Наглядової ради з питань оціночної діяльності" виключити;

у другому реченні слова "секретаріату Екзаменаційної комісії,", ", Наглядової ради з питань оціночної діяльності" виключити;

після пункту 1 доповнити розділ новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Екзаменаційна комісія на своєму засіданні розглядає питання щодо здійснення оціночної діяльності оцінювачами у формах:

практичної діяльності з оцінки майна, яка полягає у практичному виконанні оцінки майна та всіх процедур, пов'язаних з нею, відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, шляхом складання звітів з оцінки майна та актів оцінки майна;

консультаційної діяльності, яка полягає в наданні консультацій з оцінки майна шляхом складання у письмовій формі консультації. При цьому до розгляду приймаються документи, що містять: підпис, прізвище, ім'я, по батькові оцінювача, який зареєстрований у Державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, а також судження такого оцінювача про вартість майна та майнових прав, посилання на нормативно-правові акти з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності та/або застосування оціночних процедур та/або відомості про кваліфікаційні свідоцтва оцінювача та/або сертифіката суб'єкта оціночної діяльності;

рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), яке полягає в його критичному розгляді та наданні висновків щодо його повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в порядку, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та нормативно-правовими актами з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.".

У зв'язку з цим пункти 2 - 10 вважати відповідно пунктами 3 - 11;

після пункту 3 доповнити розділ новим пунктом 4 такого змісту:

"4. Грубим порушенням оцінювачем та/або рецензентом нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності вважається:

складання звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) оцінювачем, який не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

складання рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) рецензентом з порушенням вимог законодавства щодо процедури рецензування звіту про оцінку майна;

складання звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) з порушенням вимог законодавства щодо проведення оцінки, якщо звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) ґрунтується на явно неправдивих вихідних даних, навмисно використаних оцінювачем для надання необ'єктивного висновку про вартість об'єкта оцінки;

складання звіту про оцінку майна, який за результатами рецензування класифіковано як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний;

складання звіту про оцінку, який за результатами рецензування класифіковано як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків (у цьому випадку доопрацювання такого звіту про оцінку майна є неможливим, оскільки за результатами виконаної оцінки були реалізовані управлінські рішення);

складання за наслідками проведеної незалежної оцінки документа, що містить судження про вартість та інші відомості, зазначені в абзаці третьому пункту 2 цього розділу, складеного з порушенням вимог статей 3 та 12 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", пунктів 56, 57 Національного стандарту N 1;

складання рецензії відповідно до абзаців другого та третього пункту 67 Національного стандарту N 1 на звіт про оцінку майна, який на підставі розгляду та рішення Екзаменаційної комісії визнано таким, що відповідає абзацу п'ятому пункту 4 цього Положення.".

У зв'язку з цим пункти 4 - 11 вважати відповідно пунктами 5 - 12.

У пункті 11 слова "Державного реєстру оцінювачів та Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності" замінити словами "Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності";

4) у розділі V:

абзац перший пункту 7 доповнити новим реченням такого змісту: "У разі необхідності оцінювач може звернутися до Екзаменаційної комісії із заявою про розмежування (додаток 3) кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за окремими спеціалізаціями в межах напряму оцінки майна.";

5) доповнити додаток 2 після абзацу третього пункту 2.2 глави 2 новими абзацами такого змісту:

"Бажана форма отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача*:

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача щодо всіх спеціалізацій, за якими складено кваліфікаційний іспит, в межах напряму оцінки майна;

окремі кваліфікаційні свідоцтва щодо кожної окремої спеціалізації або групи спеціалізацій у межах напряму оцінки майна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (зазначити необхідне)".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

6) додаток 3 до цього Положення викласти в такій редакції:

 

Фонд державного майна України
Екзаменаційній комісії
______________________________
   (прізвище, ім'я та по батькові оцінювача)
______________________________
             (місце проживання, телефон)

ЗАЯВА ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ

Прошу розмежувати мій кваліфікаційний документ оцінювача
_____________________________________________________________________________________,
                                                                  (зазначаються назва документа, N, дата видачі)
виданий Фондом державного майна України та ___________________________________________,
                                                                                                                                    (зазначається навчальний заклад, який
                                                                                                                                 видав кваліфікаційне свідоцтво оцінювача)
шляхом видачі окремих кваліфікаційних свідоцтв за такими напрямами оцінки майна:
_____________________________________________________________________________________
                            (зазначаються напрями оцінки майна, відповідно до яких будуть видані окремі розмежовані
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       кваліфікаційні свідоцтва)

та (або) за спеціалізаціями в межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі":
_____________________________________________________________________________________
                               (зазначається кожна окрема спеціалізація або групи спеціалізацій, відповідно до якої(их)
_____________________________________________________________________________________,
                                                         будуть видані окремі розмежовані кваліфікаційні свідоцтва)
та (або) за спеціалізаціями в межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності":
_____________________________________________________________________________________
                                  (зазначається кожна окрема спеціалізація, відповідно до якої будуть видані окремі
_____________________________________________________________________________________.
                                                                           розмежовані кваліфікаційні свідоцтва)

До заяви додаються:

інформація про перелік виконаних звітів про оцінку майна за останній рік за підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності;

копія кваліфікаційного документа оцінювача;

копія свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.

 

"___" ___________ 20__ року
(дата)
____________".
(підпис)

6. У Загальних вимогах до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, затверджених наказом Фонду державного майна України від 15 квітня 2004 року N 754, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за N 562/9161 (із змінами):

1) у главі 1:

пункт 1.1 після слів "професійну оціночну діяльність в Україні" доповнити словами та цифрами "та постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

пункт 1.3 викласти у такій редакції:

"1.3. Відповідно до цих Загальних вимог за кожним напрямом оцінки майна Фонд державного майна України затверджує тематичні плани та програми курсів (за модульними схемами) базової підготовки оцінювачів. Програми базової підготовки оцінювачів є єдиними для всіх навчальних закладів. Програми підвищення кваліфікації оцінювачів навчальні заклади розробляють самостійно з урахуванням цих Загальних вимог. Програми підвищення кваліфікації підлягають погодженню з Фондом державного майна України.

Навчальні заклади забезпечують навчання за формами, визначеними законодавством про освіту.";

2) у главі 2:

у пункті 2.1:

слова та цифри "визначених статтею 15 Закону," виключити;

підпункт 2.1.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"спеціалізація 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".";

підпункт 2.1.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"спеціалізація 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".";

доповнити пункт новим підпунктом 2.1.3 такого змісту:

"2.1.3. Напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".";

пункти 2.2, 2.3, 2.4 викласти в такій редакції:

"2.2. Мінімальний обсяг навчання за програми базової підготовки оцінювачів відповідно до тематичних планів становить:

311 академічних годин - за спеціалізаціями 1.1 - 1.7 в межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі";

194 академічні години - за спеціалізаціями 2.1, 2.2 в межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності";

80 академічних годин - за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та/або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності";

120 академічних годин - за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

2.3. Мінімальний обсяг навчання за програмою базової підготовки оцінювачів за напрямом 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" визначається відповідно до пункту 2.2 глави 2 цих Загальних вимог. Програма за зазначеним напрямом передбачає навчання за загальним модулем 1 "Загальні питання оцінки" та окремо за модулями за кожною спеціалізацією. Навчання за визначеним мінімальним обсягом годин передбачає лекції та практичні заняття. При цьому враховується те, що модуль 1 "Загальні питання оцінки" є обов'язковою складовою частиною програми базової підготовки оцінювачів за кожною спеціалізацією в межах напряму, крім спеціалізації 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства". Навчання за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" передбачає навчання за окремим модулем "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

2.4. Мінімальний обсяг навчання за програмою базової підготовки оцінювачів за напрямом 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" визначається відповідно до пункту 2.2 глави 2 цих Загальних вимог. Зазначена програма передбачає навчання за загальним модулем 1 "Загальні питання оцінки" та окремо за модулями за кожною спеціалізацією. Навчання за визначеним мінімальним обсягом годин передбачає лекції та практичні заняття. При цьому враховується те, що модуль 1 "Загальні питання оцінки" є обов'язковою складовою частиною програми базової підготовки оцінювачів за кожною спеціалізацією в межах напряму, крім спеціалізації 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства". Навчання за спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" передбачає навчання за окремим модулем "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".";

доповнити главу новим пунктом 2.5 такого змісту:

"2.5. Мінімальний обсяг навчання за програмою базової підготовки оцінювачів за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" визначається відповідно до пункту 2.2 цих Загальних вимог. Програма передбачає навчання за загальним модулем 1 "Загальні питання оцінки" та за окремим модулем "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства". Навчання за визначеним мінімальним обсягом годин передбачає лекції та практичні заняття.".

У зв'язку з цим пункти 2.5, 2.6 вважати відповідно пунктами 2.6, 2.7;

у пункті 2.6:

абзац другий після слова "двома" доповнити словами "або трьома";

друге речення абзацу третього виключити;

третє речення абзацу четвертого викласти в такій редакції: "Цей документ разом з іншими, передбаченими Положенням про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року N 1996, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за N 956/6147 (із змінами), слухач подає до Екзаменаційної комісії.";

абзац шостий пункту 2.7 викласти в такій редакції:

"професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України відповідно до законодавства.";

3) главу 3 викласти у такій редакції:

"3. Навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів

3.1. Навчальний заклад проводить навчання оцінювачів за програмами підвищення кваліфікації відповідно до угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, укладеної з Фондом державного майна України.

3.2. Підвищення кваліфікації здійснюється у таких формах:

за загальними програмами, за програмами, що включають тренінги та практичні заняття, а також за спеціальними тематичними програмами, що здійснюються навчальними закладами відповідно до угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, укладеної з Фондом державного майна України;

участь як доповідача не менше ніж у 2-х семінарах, симпозіумах, науково-практичних конференціях з питань оціночної діяльності протягом двох років, що передують даті подання заяви щодо зарахування підвищення кваліфікації;

навчання шляхом самоосвіти (опублікування не менше ніж 4-х статей у наукових (зокрема електронних) фахових та професійних виданнях України або інших держав, а також наукових монографій, посібників тощо протягом двох років, що передують даті подання заяви щодо зарахування підвищення кваліфікації);

здійснення викладацької діяльності оцінювачем, який рекомендований державним органом приватизації та/або саморегулівними організаціями оцінювачів як викладач на курсах базової підготовки та/або підвищення кваліфікації оцінювачів протягом двох років, що передують даті подання заяви щодо зарахування підвищення кваліфікації;

якщо оцінювач був протягом не менше одного року керівником стажування двох та більше оцінювачів-стажистів (далі - стажист), кожен з яких виконав програму стажування в повному обсязі та успішно склав кваліфікаційний іспит з оцінки майна з відповідного напряму та спеціалізації за дворічний період, що передує даті подання заяви щодо зарахування підвищення кваліфікації.

3.3. При розробленні загальних програм, програм, що включають тренінги та практичні заняття, а також спеціальних тематичних програм навчальні заклади мають дотримуватися вимог щодо мінімальної кількості годин на вивчення тем, передбачених для відповідних напрямів оцінки майна (окремих спеціалізацій).

3.4. Програми підвищення кваліфікації оцінювачів передбачають такий мінімальний обсяг годин для вивчення тем відповідно до напрямів оцінки майна:

3.4.1. За напрямом 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі", що передбачає теми за кожною спеціалізацією (крім спеціалізації 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність" та спеціалізації 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"), обсяг навчання становить не менше 48 годин; обсяг навчання за однією спеціалізацією становить не менше 18 годин; обсяг навчання за двома спеціалізаціями становить не менше 24 годин; обсяг навчання за трьома спеціалізаціями становить не менше 30 годин; обсяг навчання за чотирма спеціалізаціями становить не менше 36 годин; обсяг навчання за п'ятьма спеціалізаціями становить не менше 42 годин; обсяг навчання за шістьма спеціалізаціями становить не менше 48 годин. Обсяг навчання окремо за спеціалізацією 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність" - не менше 18 годин. Обсяг навчання окремо за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" - не менше 60 годин.

3.4.2. За напрямом 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності", що передбачає теми за кожною спеціалізацією (крім спеціалізації 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"), обсяг навчання становить не менше 32 годин; обсяг навчання окремо за кожною спеціалізацією становить не менше 16 годин. Обсяг навчання окремо за спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" - не менше 60 годин.

3.4.3. За напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" обсяг навчання становить не менше 60 годин.

3.4.4. Кількість практичних занять у межах кожного курсу з підвищення кваліфікації за кожним напрямом може становити не більше 1/3 передбаченого мінімального обсягу годин для вивчення тем.

3.5. Підвищення кваліфікації за загальними програмами підвищення кваліфікації, за програмами, що включають тренінги та практичні заняття, а також за спеціальними тематичними програмами завершується перевіркою рівня знань та кваліфікації оцінювачів - тестуванням з використанням тестових завдань, рекомендований перелік яких установлюється Екзаменаційною комісією.

3.6. Оцінювачі в межах установленого законом дворічного строку для чергового підвищення кваліфікації можуть вільно обирати час, місце та навчальний заклад для його проходження. Оцінювач повинен підвищити кваліфікацію за кожною спеціалізацією, що зазначена в його свідоцтві про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, шляхом проходження навчання на курсах з підвищення кваліфікації за відповідним напрямом оцінки майна або на курсах з підвищення кваліфікації за кожною спеціалізацією окремо.

3.7. Процедура підвищення кваліфікації оцінювачів за формою, визначеною абзацом третім пункту 3.2 цієї глави, проходить у такій послідовності:

3.7.1. Екзаменаційна комісія на своєму засіданні схвалює рекомендований перелік тестових завдань та процедуру складання письмового тестування за результатами навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів.

3.7.2. Навчальні заклади складають графіки підвищення кваліфікації на перше та на друге півріччя за два місяці до початку наступного півріччя та надають їх до секретаріату Екзаменаційної комісії.

3.7.3. Секретаріат Екзаменаційної комісії формує склад уповноважених представників Екзаменаційної комісії та представників, які тимчасово можуть заміщувати членів Екзаменаційних комісій, для залучення при проведенні письмового тестування за результатами проходження підвищення кваліфікації оцінювачами (два представники від саморегулівних організацій оцінювачів та один представник від органів державної влади).

3.7.4. Навчальні заклади листом за десять календарних днів до початку проведення навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів повідомляють секретаріат Екзаменаційної комісії про:

дату та місце проведення курсів;

тематику курсів;

перелік викладачів за темами;

список слухачів із зазначенням спеціалізацій, які відповідають курсам підвищення кваліфікації;

дату та місце проведення тестування із зазначенням напряму та спеціалізацій в межах напряму.

3.7.5. Навчальні заклади визначають окрему дату проведення письмового тестування відповідно до:

напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі";

напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності";

напряму 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

спеціалізації 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та/або спеціалізації 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності".

3.7.6. Секретаріат Екзаменаційної комісії визначає перелік тестових питань та письмових практичних завдань із рекомендованого переліку тестових завдань відповідно до напрямів оцінки майна та спеціалізацій в межах напрямів, за якими буде проведено письмове тестування у кожному окремому навчальному закладі.

3.7.7. Відповідальний секретар Екзаменаційної комісії передає перелік питань та письмових практичних завдань, за якими буде проведено письмове тестування, уповноваженому члену Екзаменаційної комісії у запечатаному конверті.

3.7.8. Фонд державного майна України листом повідомляє навчальні заклади щодо уповноваження секретаріатом Екзаменаційної комісії членів Екзаменаційної комісії, які будуть залучені до проведення письмових тестів за результатами підвищення кваліфікації оцінювачів.

3.7.9. Члени Екзаменаційної комісії, уповноважені секретаріатом Екзаменаційної комісії, виконують такі функції:

перевіряють дотримання навчальними закладами мінімально достатнього обсягу годин для вивчення тем відповідно до напрямів оцінки майна;

перевіряють журнал відвідування оцінювачів на курсах підвищення кваліфікації, у разі виявлення системних порушень відвідуваності приймають рішення про недопущення до складання тестів такого оцінювача;

перед проведенням письмового тестування затверджують список осіб, допущених до складання письмових тестів за напрямами оцінки майна;

проводять письмове тестування за результатами навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів;

підписують протокол за результатами письмових тестів у 2-х примірниках.

При цьому перший примірник зберігається в секретаріаті Екзаменаційної комісії, другий - у навчальному закладі.

3.7.10. Голова або заступник Екзаменаційної комісії мають право без попереднього інформування навчального закладу бути присутніми при складанні письмового тестування з метою здійснення процедури контролю за правилами складання письмового тестування.

3.7.11. Усі оцінювачі повинні ознайомитися з процедурою складання письмового тестування за результатами навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів, схваленою Екзаменаційною комісією, до початку складання письмового тестування та засвідчити це своїм підписом. Аркуш з тестування, який є окремим додатком до тестових завдань, готується навчальним закладом для кожного оцінювача та містить: найменування навчального закладу, прізвище, ім'я, по батькові оцінювача, напрями та спеціалізації, щодо яких складається тестування, дату тестування, фотокартку оцінювача та копію першої та другої сторінок паспорта.

3.7.12. Час роботи над письмовим тестуванням не повинен перевищувати 80 хвилин для складання однієї спеціалізації та 20 хвилин для складання кожної наступної спеціалізації.

3.7.13. Письмове тестування полягає у наданні відповідей на питання за такими блоками:

тестові завдання із загальних теоретичних питань напряму;

тестові завдання за кожною спеціалізацією, що заявлена оцінювачем;

практичні письмові завдання.

3.7.14. Письмове тестування вважається складеним за умови надання вірної відповіді на:

не менше ніж на 70 % тестових завдань із загальних теоретичних питань напряму;

не менше ніж на 70 % тестових завдань за спеціалізацією(ями);

дві третини практичних письмових завдань.

Підвищення кваліфікації зараховується за умови успішного складання всіх блоків тестових завдань.

3.7.15. Оцінювачу може бути зараховано складання практичного блоку письмового тестування у таких випадках:

якщо оцінювач надав до секретаріату Екзаменаційної комісії звіти про оцінку майна, щодо яких здійснено рецензування експертними радами саморегулівних організацій оцінювачів;

якщо оцінювач був протягом не менше одного року керівником стажування хоча б одного стажиста, що виконав програму стажування в повному обсязі та успішно склав кваліфікаційний іспит незалежно від кількості спеціалізацій в межах напряму оцінки майна.

3.7.16. Про намір щодо складання практичного блоку письмового тестування оцінювач за 30 днів до дати складання письмового тестування надає відповідну заяву в довільній формі до секретаріату Екзаменаційної комісії із зазначенням дати та навчального закладу, на базі якого відбуватиметься складання письмового тестування.

До заяви додаються такі документи:

оригінали звітів про оцінку майна. При цьому, якщо оцінювач зареєстрований в Державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності за однією спеціалізацією в межах напряму 1 "Оцінка об'єктів в матеріальній формі" або зареєстрований в Державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності за напрямом 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" незалежно від кількості спеціалізацій в межах напряму, до секретаріату Екзаменаційної комісії надаються два звіти. Якщо оцінювач зареєстрований в Державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності за двома та більше спеціалізаціями в межах напряму 1 "Оцінка об'єктів в матеріальній формі", до секретаріату Екзаменаційної комісії надаються чотири звіти за окремими спеціалізаціями. Якщо оцінювач зареєстрований в Державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та/або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" та/або за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", до секретаріату Екзаменаційної комісії надаються два звіти;

оригінали рецензій на кожен із звітів, складених експертною радою тієї саморегулівної організації оцінювачів, до складу якої за даними Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності входить оцінювач. При цьому в рецензіях має міститися висновок про те, що звіти класифіковані згідно з абзацом другим або третім пункту 67 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року N 1440.

Дата оцінки, дата складання звіту та дата складання рецензій на звіти мають передувати даті подання заяви, складеної відповідно до підпункту 3.7.15 цього пункту, але не раніше ніж за два роки до дати подання такої заяви.

Успішне складання практичного блоку письмового тестування зараховується щодо напряму, за яким складені звіти про оцінку майна. При цьому оцінювач, що виконував звіти про оцінку майна, повинен за даними Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності входити до штатного складу суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, керівник якого підписав звіти про оцінку майна.

У разі якщо зарахування практичного блоку письмового тестування оцінювачу здійснюватиметься відповідно до абзацу третього підпункту 3.7.15 цього пункту, до заяви додається копія відповідного договору між навчальним закладом та суб'єктом оціночної діяльності, на базі якого здійснювалось стажування, в якому заявник призначений керівником стажування. Вимоги до керівника стажування визначені пунктом 7 розділу II Положення про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року N 1996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за N 956/6147 (із змінами).

Строк зберігання у секретаріаті Екзаменаційної комісії заяв оцінювачів з додатками становить два роки.

3.7.17. Підбиття підсумків складання письмового тестування та оголошення результатів відбуваються не пізніше ніж через три години після завершення складання письмового тестування.

3.7.18. Оцінювачі, які не склали письмове тестування, мають право подати письмову апеляцію до уповноважених членів Екзаменаційної комісії після оголошення результатів письмового тестування.

3.7.19. Предметом апеляційного оскарження є:

недоліки, що були допущені під час реєстрації особи для складання письмового тестування за результатами навчання за програмою підвищення кваліфікації оцінювачів;

порушення процедури проведення письмового тестування;

результати письмового тестування.

3.7.20. Апеляція розглядається у день складання письмового тестування, а у разі надходження до апеляційної комісії більше десяти апеляційних скарг направляються на розгляд до секретаріату Екзаменаційної комісії.

3.7.21. У разі розгляду апеляції у день складання письмового тестування апеляційна комісія складається із голови або заступника Екзаменаційної комісії (у разі їх присутності на письмовому тестуванні), уповноважених членів Екзаменаційної комісії, а також представника навчального закладу. Кількісний склад апеляційної комісії - не менше чотирьох осіб.

3.7.22. Розгляд апеляційних скарг секретаріатом Екзаменаційної комісії відбувається на її окремих засіданнях протягом місяця після надання оцінювачем апеляції.

3.7.23. Апеляція проходить у формі додаткової перевірки результатів письмового тестування, обговорення обставин, що стали причиною для подання апеляції. За результатами розгляду апеляційних заяв складається окремий протокол у 2-х примірниках за підписом усіх членів апеляційної комісії. При цьому перший примірник протоколу зберігається в секретаріаті Екзаменаційної комісії, другий - у навчальному закладі.

3.7.24. За наслідками розгляду апеляції апеляційна комісія має право прийняти одне з таких рішень:

залишити результати письмового тестування без змін;

вважати оцінювача таким, що склав письмове тестування.

3.7.25. Оцінювачі, які не склали письмове тестування, мають право повторно скласти письмове тестування без додаткового прослуховування загальних програм підвищення кваліфікації на базі навчального закладу, у якому відбулось навчання за програмою підвищення кваліфікації оцінювачів, або на базі будь-якого іншого навчального закладу, який проводить навчання за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів. Результат успішно складених тестових завдань із будь-якого блоку письмового тестування дійсний упродовж одного року. Успішне складання практичного завдання зараховується за всіма заявленими спеціалізаціями.

3.7.26. Для повторного складання письмового тестування оцінювач не пізніше ніж за тиждень до дати тестування письмово звертається до навчального закладу. Навчальний заклад надає такому оцінювачу лист із зазначенням дати та успішно складеного блоку письмового тестування. Лист надає право оцінювачу додатково скласти письмове тестування у будь-якому навчальному закладі.

3.7.27. Навчальний заклад не пізніше ніж за три календарних дні до початку проведення навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів повідомляє секретаріат Екзаменаційної комісії про оцінювачів, які виявили бажання додатково скласти письмове тестування у цьому навчальному закладі, із зазначенням дати складання та успішно складених блоків письмового тестування у разі необхідності.

3.7.28. За результатами тестування навчальний заклад складає протокол у двох примірниках за підписом уповноважених членів Екзаменаційної комісії та голови або заступника Екзаменаційної комісії у разі їх присутності.

3.8. Оцінювачам, які рекомендовані державними органами приватизації та саморегулівними організаціями оцінювачів як викладачі на курсах підвищення кваліфікації (далі - викладачі), зараховується фактичний обсяг лекційних, семінарських, практичних та інших занять, а також тестування, що проведене ними як підвищення кваліфікації відповідно одна година викладання як дві години навчання на курсах підвищення кваліфікації оцінювачів.

3.8.1. З цією метою навчальні заклади ведуть облік часу викладацької роботи викладачів, які мають кваліфікацію оцінювача, та подають до секретаріату Екзаменаційної комісії щодо кожного викладача за його заявою такі документи:

копію переліку осіб, що рекомендовані як викладачі на курсах підвищення кваліфікації, за формою, наведеною у додатку 1 до цих Загальних вимог, засвідчену печаткою навчального закладу;

копії сторінок журналу обліку навчального процесу (додаток 2), які підтверджують участь конкретного викладача у навчальному процесі, засвідчені печаткою навчального закладу.

довідку про фактичний обсяг занять, що проведені викладачем на курсах підвищення кваліфікації оцінювачів (додаток 3).

Інформація, що міститься в зазначених документах, має бути чинною протягом двох років, що передують даті заяви від викладача щодо зарахування підвищення кваліфікації.

3.8.2. З метою зарахування підвищення кваліфікації, яке відбулось відповідно до цього пункту, до секретаріату Екзаменаційної комісії надається заява викладача із зазначенням навчального закладу, на базі якого буде видане посвідчення про підвищення кваліфікації. До заяви додаються документи згідно з додатками 2, 3 до цих Загальних вимог.

3.8.3. За результатами розгляду наданої викладачем інформації секретаріат Екзаменаційної комісії готує лист до навчального закладу за підписом голови Екзаменаційної комісії щодо переліку викладачів, які вважаються такими, що пройшли підвищення кваліфікації відповідно до напрямів з оцінки майна.

3.9. З метою зарахування підвищення кваліфікації, яке відбулось відповідно до абзацу третього пункту 3.2 цієї глави, до секретаріату Екзаменаційної комісії надається заява оцінювача із зазначенням навчального закладу, на базі якого буде видане посвідчення про підвищення кваліфікації. До заяви долучаються оригінали листів від організаційного комітету із зазначенням місця проведення, дати, теми, що була висвітлена учасником, та оригінал або завірена організаційним комітетом копія друкованих тез доповіді. Тези також надаються на електронному носії. Підвищення кваліфікації зараховується за напрямами оцінки майна, відповідно до яких доповідав учасник. Обсяг опублікованих тез загалом має становити не менше 17 тисяч друкованих знаків, включаючи пробіли.

За результатами розгляду заяви оцінювача секретаріат Екзаменаційної комісії готує лист до навчального закладу за підписом голови Екзаменаційної комісії щодо погодження зарахування підвищення кваліфікації відповідно до напрямів оцінки майна, за якими доповідав учасник.

3.10. З метою зарахування підвищення кваліфікації, яке відбулось відповідно до абзацу четвертого пункту 3.2 цієї глави, до секретаріату Екзаменаційної комісії надається заява оцінювача із зазначенням навчального закладу, на базі якого буде видане посвідчення про підвищення кваліфікації. До заяви долучаються надані редакцією відповідні документи (інформаційна довідка про прийняття до друку тощо) для підтвердження факту підготовки матеріалів, монографій, статей, книг для опублікування у фахових та професійних (зокрема електронних) виданнях України або інших держав. У разі підготовки таких матеріалів у співавторстві право на зарахування таких матеріалів належить авторам спільно. Публікації також подаються на електронному носії. Загальний обсяг всіх публікацій має становити не менше 35 тисяч друкованих знаків, включаючи пробіли, незалежно від кількості публікацій. Строк зберігання заяв оцінювачів з додатками у секретаріаті Екзаменаційної комісії становить два роки.

За результатами розгляду заяви оцінювача секретаріат Екзаменаційної комісії готує лист до навчального закладу за підписом голови Екзаменаційної комісії щодо погодження зарахування підвищення кваліфікації за всіма напрямами оцінки майна.

3.11. Підвищення кваліфікації може бути зараховане шляхом комбінування форм підвищення кваліфікації у відсотковому вираженні відповідно до абзаців третього - п'ятого пункту 3.2 цієї глави.

3.12. З метою зарахування підвищення кваліфікації, яке відбулось відповідно до абзацу шостого пункту 3.2 цієї глави, до секретаріату Екзаменаційної комісії надається заява оцінювача із зазначенням навчального закладу, на базі якого буде видане посвідчення про підвищення кваліфікації. До заяви додаються копії відповідних договорів між навчальним закладом та суб'єктом оціночної діяльності, на базі якого здійснювалось стажування, в якому заявник призначений керівником стажування.

За результатами розгляду заяви оцінювача секретаріат Екзаменаційної комісії готує лист до навчального закладу за підписом голови Екзаменаційної комісії щодо погодження зарахування підвищення кваліфікації за напрямом та спеціалізацією оцінки майна, за якою щонайменше два стажисти-заявники отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювача протягом двох років, що передують даті заяви щодо зарахування підвищення кваліфікації.

3.13. Відповідно до листа Екзаменаційної комісії навчальні заклади зобов'язані підготувати посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача, яке зараховується відповідно до абзаців четвертого - сьомого пункту 3.1 цієї глави.

3.14. За результатами успішно складеного тестування за результатами підвищення кваліфікації та/або інших форм зарахування підвищення кваліфікації оцінювачів навчальний заклад надає до Фонду державного майна України протокол(и) та підготовлені для підписання посвідчення про підвищення кваліфікації.";

4) пункт 4.2 глави 4 виключити;

5) доповнити Загальні вимоги додатками 1 - 3 такого змісту:

М. П.

ПОГОДЖЕНО
______________________________
(посада керівника навчального закладу)

М. П.

РЕКОМЕНДОВАНО
______________________________
(посада керівника державного органу
приватизації (чи уповноваженої ним особи)
або керівника саморегулівної організації
оцінювачів)

 

__________   ____________________
(підпис)           (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

__________   ____________________
(підпис)           (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року

Перелік осіб,
що рекомендовані як викладачі на курсах підвищення кваліфікації

у ____________________________________
(найменування навчального закладу)

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце роботи, посада

Відомості про членство у саморегулівних організаціях оцінювачів

За яким напрямом оцінки майна буде проводитися викладацька діяльність

Освіта, наявність кваліфікаційного свідоцтва оцінювача

Наукові ступені, вчені звання

Строк, на який видається рекомендація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________
(посада відповідального працівника
навчального закладу)

________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

Журнал обліку навчального процесу

у ____________________________________
(найменування навчального закладу)

Угода про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України від ____________ N _______

Курс підвищення кваліфікації оцінювачів

N
з/п

Дата

Години проведення

Напрям, спеціалізація

Кількість слухачів

Тема

Вид занять (лекційні, семінарські, практичні, тестування тощо)

Кількість академічних годин

Прізвище, ініціали викладача

Підпис викладача

початок

закінчення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал склав*:

_____________________________________
(посада відповідального працівника
навчального закладу)

________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

____________
* Підпис відповідального працівника навчального закладу із зазначенням посади, ініціалів, прізвища та дати проставляється на кожній сторінці журналу.

Довідка
про фактичний обсяг занять, що проведені викладачем на курсах підвищення кваліфікації оцінювачів

у ____________________________________
(найменування навчального закладу)

Угода про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України від ____________ N _______

Повідомляємо, що ______________________________________________________________________
                                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
брав(ла) участь як викладач у навчальній діяльності __________________________________________
                                                                                                                                          (найменування навчального закладу)
на курсах підвищення кваліфікації оцінювачів. Фактичний обсяг лекційних, семінарських, практичних та інших занять, а також тестування за період _________________________ становить:

N
з/п

Дата

Години проведення

Напрям, спеціалізація

Тема

Вид занять (лекційні, семінарські, практичні, тестування тощо)

Кількість академічних годин

початок

закінчення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

_____________________________________
(посада керівника навчального
закладу

________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

_____________________________________
(посада відповідального працівника
навчального закладу)

________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року.".

 

 

7. У Положенні про порядок анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року N 513, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за N 417/12291 (із змінами):

1) у главі 1:

у пункті 1.1 слово та цифри "статті 20" замінити словами "Закону України "Про Фонд державного майна України"," слова "(далі - Закон)" замінити словами та цифрами "та постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Анулювання Фондом державного майна України сертифікатів можливе за таких підстав:

виявлення порушень вимог нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, які призвели до визнання неякісною оцінки майна, проведеної суб'єктом оціночної діяльності або оцінювачами, які працюють у його штатному складі;

звільнення всіх оцінювачів, які заявлені суб'єктом господарювання у своєму штатному складі під час прийняття рішення про видачу сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, або позбавлення чи зупинення дії їх кваліфікаційних свідоцтв;

набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими задоволено позов до оцінювача та/або суб'єкта оціночної діяльності щодо проведення ним неякісної оцінки;

виявлення порушень оцінювачем та/або суб'єктом оціночної діяльності обмежень щодо проведення оцінки майна, встановлених Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

ліквідація суб'єкта оціночної діяльності, який отримав сертифікат;

відсутність у штатному складі суб'єкта оціночної діяльності хоча б одного оцінювача, який має кваліфікаційне свідоцтво за напрямами (спеціалізаціями) оцінки, що зазначені в сертифікаті;

неінформування письмово в тижневий строк Фонду державного майна України стосовно змін, що відбулися у суб'єкта оціночної діяльності з дати дії сертифіката і мають суттєве значення для здійснення контролю за провадженням оціночної діяльності (зміни в складі такого суб'єкта, його юридичному статусі, інша суттєва інформація, з урахуванням якої приймається рішення про видачу або анулювання сертифіката).

Анулювання Фондом державного майна України сертифікатів за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та/або за спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" та/або за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - спеціалізація 1.8 та/або 2.3 та/або напрям 3) можливе також за таких підстав:

невідповідність суб'єкта оціночної діяльності правилам організації системи зовнішнього контролю якості, затвердженим Фондом державного майна України;

виявлення недостовірних даних у звіті про оцінку, складеному суб'єктом оціночної діяльності (крім випадків, коли така інформація надана замовником оцінки);

виявлення факту позбавлення кваліфікаційного свідоцтва хоча б одного з оцінювачів, що працює у складі суб'єкта оціночної діяльності;

позбавлення керівника суб'єкта оціночної діяльності свідоцтва керівника суб'єкта оціночної діяльності;

ненадання (надання не в повному обсязі та/або надання недостовірних) документів (матеріалів), у тому числі звітів про оцінку за попередні періоди, під час здійснення Фондом державного майна України контролю відповідно до правил організації системи зовнішнього контролю якості, затверджених Фондом державного майна України, та виконання Фондом державного майна України своїх повноважень.";

2) у главі 2:

назву глави викласти в такій редакції:

"2. Анулювання сертифіката за результатами рецензування звітів про оцінку майна та його поновлення";

пункти 2.1, 2.2 викласти у такій редакції:

"2.1. Рецензування звітів про оцінку майна здійснюється у порядку, визначеному Національним стандартом N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року N 1440, постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", порядком роботи атестаційно-рецензійної комісії, затвердженим Фондом державного майна України.

2.2. За результатами рецензування звітів про оцінку майна Фонд державного майна України може прийняти такі рішення:

попередити суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання щодо недопущення надалі порушень нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (у разі якщо порушення не мають системного характеру);

анулювати сертифікат суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання (у разі грубого порушення Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та інших нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, що призвело до визнання неякісним та (або) непрофесійним звіту про оцінку майна, а також таким, який не може бути виправлений та використаний згідно з абзацом п'ятим пункту 67 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року N 1440);

звернутися до Екзаменаційної комісії з пропозицією розглянути на її засіданні питання щодо позбавлення (анулювання) кваліфікаційних свідоцтв (кваліфікаційних документів) оцінювачів (оцінювача), які безпосередньо складали звіт про оцінку майна;

звернутися до Екзаменаційної комісії з пропозицією розглянути на її засіданні питання про необхідність пройти підвищення кваліфікації оцінювачами (оцінювачем) за напрямом оцінки майна та за спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають напрямам та спеціалізаціям звіту про оцінку майна, щодо якого були зауваження;

звернутися до Екзаменаційної комісії з пропозицією розглянути на її засіданні питання про необхідність надати Екзаменаційній комісії для рецензування додатково декілька звітів за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, які відповідають напрямам та спеціалізаціям звіту, щодо якого були зауваження.";

у пункті 2.4:

в абзаці першому слова та цифри "відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Рішення про видачу сертифіката суб'єктові оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 та/або 2.3 або за напрямом 3, сертифікат якого анульований, може бути прийняте Фондом державного майна України не раніше ніж через один рік з дати анулювання сертифіката.";

3) у главі 3:

абзац перший пункту 3.2 доповнити словами та цифрами ", а у разі якщо це сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 або напрямом 3 - не раніше ніж через один рік.";

у пункті 3.3:

у другому реченні абзацу першого слова "від суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання" виключити;

в абзаці другому слова "від суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання" виключити;

4) у главі 4:

у назві глави слова та цифру "статті 8 Закону" замінити словами "оцінювачами (суб'єктами оціночної діяльності) обмежень щодо проведення оцінки майна";

в абзаці другому пункту 4.2 слова "у разі подання до Фонду державного майна України повного пакета документів, передбаченого" замінити словами "у порядку, передбаченому";

пункт 4.3 викласти у такій редакції:

"4.3. У разі виявлення факту порушення суб'єктом оціночної діяльності обмежень щодо проведення оцінки майна, встановлених Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Фонд державного майна України розглядає зазначене питання. При цьому предметом розгляду є звіт про оцінку майна та інші документи, що підтверджують факт порушення суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачами, що брали участь у підготовці звіту) обмежень щодо проведення оцінки майна, встановлених Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Звернення до Фонду державного майна України щодо порушення оцінювачем та/або суб'єктом оціночної діяльності обмежень щодо проведення оцінки майна, встановлених Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", можуть надходити від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, саморегулівних організацій оцінювачів, їх об'єднань, інших заінтересованих осіб. Якщо факт такого порушення підтверджується, Фонд державного майна України видає відповідний наказ про анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності.

Поновлення сертифіката відбувається відповідно до Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності.";

5) доповнити Положення новими главами 5 - 8 такого змісту:

"5. Анулювання сертифіката у зв'язку з неінформуванням письмово в тижневий строк Фонду державного майна України стосовно змін, що відбулися у суб'єкта оціночної діяльності з дати дії сертифіката і мають суттєве значення для здійснення контролю за провадженням оціночної діяльності (зміни в складі такого суб'єкта, його юридичному статусі, інша суттєва інформація, з урахуванням якої приймається рішення про видачу або анулювання сертифіката)

5.1. У разі якщо суб'єкт оціночної діяльності не поінформував письмово в тижневий строк Фонд державного майна України про зміни, що відбулися у суб'єкта оціночної діяльності з дати дії сертифіката і мають суттєве значення для здійснення контролю за провадженням оціночної діяльності (зміни в складі такого суб'єкта, його юридичному статусі, інша суттєва інформація, з урахуванням якої приймається рішення про видачу або анулювання сертифіката), Фонд державного майна України видає наказ про анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності.

5.2. Поновлення сертифіката відбувається відповідно до Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності.

6. Анулювання сертифіката у зв'язку з невідповідністю суб'єкта оціночної діяльності правилам організації системи зовнішнього контролю якості, а також у зв'язку з ненаданням (наданням не в повному обсязі та/або наданням недостовірних) документів (матеріалів), у тому числі звітів про оцінку за попередні періоди, під час здійснення Фондом державного майна України контролю відповідно до правил організації системи зовнішнього контролю якості, затверджених Фондом державного майна України

6.1. У разі виявлення Фондом державного майна України невідповідності суб'єкта оціночної діяльності правилам організації системи зовнішнього контролю якості, затвердженим Фондом державного майна України, а також у разі ненадання (надання не в повному обсязі та/або надання недостовірних) документів (матеріалів), у тому числі звітів про оцінку за попередні періоди, під час здійснення Фондом державного майна України контролю відповідно до правил організації системи зовнішнього контролю якості, затверджених Фондом державного майна України, Фонд державного майна України видає відповідний наказ про анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності.

6.2. Поновлення сертифіката відбувається відповідно до Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, але не раніше ніж через один рік з дати анулювання попереднього сертифіката.

7. Анулювання сертифіката у зв'язку з виявленням недостовірних даних у звіті про оцінку, складеному суб'єктом оціночної діяльності

7.1. У разі виявлення Фондом державного майна України недостовірних даних у звіті про оцінку Фонд державного майна України видає відповідний наказ про анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності. Фонд державного майна України не видає такий наказ у разі, якщо суб'єкт оціночної діяльності надасть документальне підтвердження, що недостовірні дані надані замовником оцінки.

7.2. Поновлення сертифіката відбувається відповідно до Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, але не раніше ніж через один рік з дати анулювання попереднього сертифіката.

8. Анулювання сертифіката у зв'язку з виявленням факту позбавлення кваліфікаційного свідоцтва хоча б одного з оцінювачів, що працює у складі суб'єкта оціночної діяльності, а також у зв'язку з позбавленням керівника суб'єкта оціночної діяльності свідоцтва керівника суб'єкта оціночної діяльності

8.1. У разі позбавлення Фондом державного майна України кваліфікаційного свідоцтва хоча б одного з оцінювачів, що працює у складі суб'єкта оціночної діяльності, а також у зв'язку з позбавленням керівника суб'єкта оціночної діяльності свідоцтва керівника суб'єкта оціночної діяльності Фонд державного майна України видає наказ про анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності.

8.2. Поновлення сертифіката відбувається відповідно до Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року N 479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за N 312/6600 (із змінами), але не раніше ніж через один рік з дати анулювання попереднього сертифіката.";

6) у тексті Положення слово "Закону" замінити словами "Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

 

Директор Департаменту координації
розробки та виконання програмних
документів, оцінки та розпорядження
об'єктами державної власності

М. Горяйнов

Опрос