Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения Государственного реестра оценщиков и субъектов оценочной деятельности

Фонд государственного имущества
Порядок, Приказ от 10.06.2013 № 796
редакция действует с 01.08.2017

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2013

м. Київ

N 796

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 червня 2013 року за N 937/23469

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Фонду державного майна України
 від 8 червня 2017 року N 923

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", підпункту 2 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Фонду державного майна України:

від 19 грудня 2001 року N 2355 "Про затвердження Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2001 року за N 1092/6283 (зі змінами);

від 09 вересня 2002 року N 1594 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2002 року за N 752/7040 (зі змінами);

від 25 травня 2004 року N 995 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності та надання довідок з нього", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 червня 2004 року за N 715/9314 (зі змінами).

3. Установити, що оцінювачі, включені до Державного реєстру оцінювачів, та суб'єкти оціночної діяльності, включені до Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності, автоматично включаються до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності за тими самими напрямами та спеціалізаціями у межах таких напрямів, за якими вони були включені до Державного реєстру оцінювачів та Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності відповідно.

4. Документи оцінювачів (суб'єктів оціночної діяльності), зазначених у пункті 3 цього наказу, не потребують приведення у відповідність до вимог, установлених розділом V Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого цим наказом.

5. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Порядок
ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає правові засади та процедури збирання, накопичення, обробки та отримання інформації з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності (далі - Державний реєстр), встановлює вимоги і порядок включення інформації про оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності до Державного реєстру.

2. Державний реєстр є автоматизованою системою збирання, накопичення та обробки інформації про оцінювачів в Україні, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, та суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, які отримали сертифікати суб'єкта оціночної діяльності.

3. Державний реєстр є системою, що створюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних" та діє з метою забезпечення інформування суспільства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні.

4. Метою ведення Державного реєстру є:

забезпечення повного автоматизованого обліку оцінювачів, які в установленому порядку отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювача (кваліфікаційні документи оцінювача - у разі їх отримання до набрання чинності Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"), та суб'єктів господарювання, які в установленому порядку отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності;

моніторинг розвитку інфраструктури оцінки майна в Україні та створення конкурентного середовища серед оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності;

забезпечення доступності інформації про оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності відповідно до законодавства для суб'єктів господарювання та фізичних осіб, а також органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, їх об'єднань, інших заінтересованих осіб;

узагальнення інформації про оцінювачів і суб'єктів оціночної діяльності, у тому числі за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів;

забезпечення моніторингу дотримання оцінювачами і суб'єктами оціночної діяльності вимог законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

5. Суб'єктами Державного реєстру є:

Фонд державного майна України (далі - Фонд) (розпорядник Державного реєстру, адміністратор Державного реєстру);

оцінювачі;

суб'єкти оціночної діяльності;

користувачі інформації Державного реєстру.

6. Інформація до Державного реєстру подається в порядку, встановленому статтями 17 та 22 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та цим Порядком.

Розпорядником Державного реєстру є відповідний структурний підрозділ Фонду з питань оціночної діяльності (далі - Розпорядник).

Аналіз та контроль даних Державного реєстру здійснюються Розпорядником.

Адміністратором Державного реєстру є відповідний структурний підрозділ Фонду з питань інформаційних технологій та моніторингу (далі - Адміністратор).

Зберігання і захист даних Державного реєстру та контроль за доступом до них здійснюються Адміністратором.

7. Фонд веде Державний реєстр. Власником інформації, яка міститься в Державному реєстрі, є держава в особі Фонду. Фонд здійснює розпорядчі повноваження щодо Державного реєстру.

8. Розпорядник Державного реєстру виконує такі функції:

удосконалює Державний реєстр;

визначає організаційні та методологічні засади ведення Державного реєстру;

організовує створення системи збирання та накопичення інформації, що надається оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності;

контролює подання оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності інформації до Державного реєстру;

використовує інформацію Державного реєстру для виконання повноважень Фонду, визначених законами, з метою державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

аналізує та узагальнює інформацію з Державного реєстру щодо діяльності оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, готує та оприлюднює відповідну інформацію;

здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення функціонування Державного реєстру та отримання достовірної інформації з нього.

9. Адміністратор Державного реєстру виконує такі функції:

забезпечує технічне функціонування автоматизованої комп'ютерної системи Державного реєстру, збереження даних і їх захист від несанкціонованого доступу та руйнування;

забезпечує технічне оформлення інформації, що надається Фондом з Державного реєстру, та відповідність цієї інформації змісту Державного реєстру;

забезпечує доступ користувачів Державного реєстру до інформації, що міститься в ньому, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних;

здійснює інші повноваження, необхідні для функціонування Державного реєстру та отримання достовірної інформації з нього.

II. Структура Державного реєстру

1. Державний реєстр складається з розділів "Оцінювачі" та "Суб'єкти оціночної діяльності". До розділу "Оцінювачі" вноситься інформація про фізичних осіб - оцінювачів, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювача. До розділу "Суб'єкти оціночної діяльності" вноситься інформація про суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, які отримали сертифікати суб'єкта оціночної діяльності.

2. Кожен з розділів Державного реєстру ведеться за окремими напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах кожного напряму.

3. Розділ "Оцінювачі" ведеться за такими напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах кожного напряму:

1) напрям 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі":

спеціалізація 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них";

спеціалізація 1.2 "Оцінка машин і обладнання";

спеціалізація 1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів";

спеціалізація 1.4 "Оцінка літальних апаратів";

спеціалізація 1.5 "Оцінка судноплавних засобів";

спеціалізація 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність";

спеціалізація 1.7 "Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність";

2) напрям 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності":

спеціалізація 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)";

спеціалізація 2.2 "Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності".

4. Розділ "Суб'єкти оціночної діяльності" ведеться за такими напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах кожного напряму:

1) напрям 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі":

спеціалізація 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них";

спеціалізація 1.2 "Оцінка машин і обладнання";

спеціалізація 1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів";

спеціалізація 1.4 "Оцінка літальних апаратів";

спеціалізація 1.5 "Оцінка судноплавних засобів";

спеціалізація 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність";

спеціалізація 1.7 "Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність";

2) напрям 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності":

спеціалізація 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)";

спеціалізація 2.2 "Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності".

III. Інформація Державного реєстру

1. Інформацією, що вноситься до Державного реєстру, є така інформація:

про оцінювачів (прізвище, ім'я та по батькові оцінювача, дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва, найменування навчального закладу, який здійснював підготовку оцінювача, дата та номер протоколу засідання Екзаменаційної комісії, на якому прийнято рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва, місце роботи оцінювача (за наявності));

про суб'єктів оціночної діяльності, які отримали сертифікати, дата їх видачі та термін їх дії, місцезнаходження суб'єкта, інформація про склад оцінювачів суб'єкта та їх кваліфікацію;

щодо напряму(ів) оцінки майна та спеціалізації(ій) у межах такого(их) напряму(ів), за яким (якими) оцінювачі, суб'єкти оціночної діяльності мають право здійснювати професійну оціночну діяльність;

про членство оцінювача в одній або декількох саморегулівних організаціях оцінювачів;

про результати рецензування звітів про оцінку майна, виконаних оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності, у разі рецензування звітів про оцінку майна рецензентами, що працюють в штаті Фонду або його регіональному відділенні, а також у разі рецензування звітів про оцінку майна експертними радами саморегулівних організацій оцінювачів, якщо такі рецензії надійшли до Фонду або його регіональних відділень;

щодо рішень, прийнятих за результатами розгляду скарг на професійну оціночну діяльність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності;

про рішення судів, які набрали законної сили, за фактами непрофесійної оцінки майна, що проведена оцінювачами або суб'єктами оціночної діяльності;

про факти порушення оцінювачами або суб'єктами оціночної діяльності обмежень щодо проведення оцінки майна, майнових прав, установлених законодавством;

про підвищення кваліфікації оцінювачами за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів;

щодо зупинення, поновлення дії чи позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача;

про анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності;

інша додаткова інформація, що подається оцінювачами або суб'єктами оціночної діяльності за власною ініціативою.

2. Унесення інформації про оцінювача та суб'єкта оціночної діяльності до Державного реєстру здійснюється після її отримання та відповідної перевірки. Фонд визначає перелік посадових осіб Фонду, які здійснюють перевірку інформації, що вноситься до Державного реєстру.

3. Під час ведення Державного реєстру Фонд повинен забезпечити дотримання вимог Закону України "Про захист персональних даних".

4. Зміни до інформації, зазначеної в Державному реєстрі, вносяться після їх надходження, розгляду і перевірки Фондом.

IV. Порядок надання інформації з Державного реєстру

1. Доступ до інформації з Державного реєстру забезпечується шляхом систематичного й оперативного оприлюднення інформації, надання інформації за запитами на інформацію.

Інформація в загальному форматі, наведеному в додатку 1 до цього Порядку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду.

На запит користувача інформація, що відповідно до законодавства належить до публічної інформації, надається з Державного реєстру у формі довідки.

Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється і надається на запит за умови додержання вимог, передбачених законодавством у сфері доступу до публічної інформації.

2. Довідки з Державного реєстру надаються Фондом протягом п'яти робочих днів з дати надходження письмового запиту, який містить обґрунтування щодо необхідності отримання інформації. Довідки надаються на офіційному бланку Фонду за підписом уповноваженої особи Фонду.

3. Поширення інформації з Державного реєстру здійснюється з дотриманням вимог, передбачених частиною другою статті 101 Закону України "Про доступ до публічної інформації", з обов'язковим посиланням на Державний реєстр як джерело такої інформації.

V. Порядок включення інформації про оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності до Державного реєстру

1. Інформація до Державного реєстру включається Фондом на підставі заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності за формою, наведеною в додатку 2 до Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду від 13 листопада 2002 року N 1997, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2002 року за N 925/7213 (із змінами) (далі - Заява про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру).

2. Інформація про суб'єктів оціночної діяльності включається Фондом на підставі документів, визначених пунктом 1 розділу II Положення про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 14 березня 2002 року N 479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за N 312/6600 (із змінами).

3. Документи, що подаються оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності відповідно до пунктів 1, 2 цього розділу, повинні бути складені державною мовою.

4. Розгляд та перевірка документів, поданих оцінювачами, здійснюються Фондом у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати їх отримання.

Розгляд та перевірка документів, поданих суб'єктом господарювання, здійснюються Фондом у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати їх подання. Включення інформації про суб'єкта оціночної діяльності до Державного реєстру здійснюється після прийняття рішення Фондом про видачу такого сертифіката у встановленому законодавством порядку шляхом видачі відповідного наказу.

Датою подання є дата реєстрації у Фонді вхідних документів (дата присвоєння реєстраційного індексу).

5. Інформація про оцінювача включається до Державного реєстру у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати отримання Фондом документів, поданих оцінювачем відповідно до пункту 1 цього розділу.

Інформація про суб'єктів оціночної діяльності включається до Державного реєстру у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати реєстрації сертифіката суб'єкта оціночної діяльності.

6. Рішення про відмову у включенні інформації про оцінювача до Державного реєстру приймається Фондом у таких випадках:

подання неналежно оформленої Заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру та додатків до неї;

подання недостовірної інформації.

Про відмову у включенні інформації про оцінювача до Державного реєстру Фонд повідомляє листом у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати отримання Фондом поданих оцінювачами документів, із зазначенням підстав для відмови.

7. Інформація про оцінювача включається до Державного реєстру у розділ "Оцінювачі". Інформація про суб'єкта оціночної діяльності включається до Державного реєстру у розділ "Суб'єкти оціночної діяльності".

Інформація про оцінювача включається винятково за тим напрямом та спеціалізацією (спеціалізаціями) у межах такого напряму, який зазначено у кваліфікаційному(их) свідоцтві(ах) оцінювача. Інформація про суб'єкта оціночної діяльності включається винятково за тим напрямом та спеціалізацією (спеціалізаціями) у межах такого напряму, який зазначено у сертифікаті суб'єкта оціночної діяльності. Перелік напрямів та спеціалізацій у межах таких напрямів відповідно до кваліфікаційного(их) свідоцтва (свідоцтв) оцінювача зазначається у Державному реєстрі.

8. Інформація про оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності) підлягає обов'язковому включенню до Державного реєстру.

9. Невиконання оцінювачем вимог, встановлених частиною третьою статті 14 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача шляхом видання наказу Фонду із включенням відповідної інформації до Державного реєстру.

Після підвищення кваліфікації оцінювачем за програмою підвищення кваліфікації кваліфікаційне свідоцтво (кваліфікаційний документ) оцінювача поновлюється шляхом видання наказу Фонду із включенням відповідної інформації до Державного реєстру.

10. З метою вчасного відображення достовірної інформації про оцінювачів (суб'єктів оціночної діяльності), інформація про яких включена до Державного реєстру, оцінювачі (суб'єкти оціночної діяльності) зобов'язані у тижневий строк з дати виникнення змін в інформації, що подавалася оцінювачем (суб'єктом оціночної діяльності) для включення інформації про оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності) до Державного реєстру, направити повідомлення про такі зміни листом до Фонду.

У разі зміни прізвища, власного імені, по батькові оцінювача до Фонду подається заява згідно з додатком 2 до цього Порядку.

 

Директор Департаменту оцінки
майна, майнових прав та
професійної оціночної діяльності

Н. Кравцова

 

Інформація з розділу "Оцінювачі" Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, яка підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Фонду державного майна України

КАРТКА ОЦІНЮВАЧА

________________________________
        (прізвище, ім'я, по батькові оцінювача)

 

Інформація з розділу "Суб'єкти оціночної діяльності" Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, яка підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Фонду державного майна України

КАРТКА СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

____________
* Серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

Заява

У зв'язку зі зміною _____________________________ з _____________________________________
                                                (прізвища, власного імені,
                                               по батькові (зазначити потрібне))
на ___________________________________________________________________, що підтверджено
_____________________________________________________________________________________,
                                                  (документ, що підтверджує зміну прізвища, власного імені, по батькові)
прошу внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.

До звернення додаю копію _______________*.

______________
             (підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Якщо на дату подання інформації до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності оцінювач:

постійно проживає на території України і є громадянином України, подаються копії першої - четвертої, одинадцятої сторінок паспорта громадянина України;

постійно (або тимчасово) проживає за кордоном і є громадянином України, подається копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

постійно (або тимчасово) проживає на території України і є іноземцем або особою без громадянства, подається копія посвідки про постійне або тимчасове проживання.

Для осіб, визначених статтею 1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", крім паспорта громадянина України, також подається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

(Порядок у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 08.06.2017 р. N 923)

____________

Опрос