Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования кандидатур претендентов на должности руководителей юридических служб в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Порядок, Приказ от 23.05.2013 № 283
редакция действует с 31.03.2015

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2013

м. Київ

N 283

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2013 р. за N 929/23461

Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 3 березня 2015 року N 109

Відповідно до підпункту 21 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додається.

2. Юридичному управлінню Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

Г. А. Резніков

 

ПОРЯДОК
погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

(У тексті Порядку слова "Юридичне управління" в усіх відмінках замінено словами "юридична служба" у відповідних відмінках згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 3 березня 2015 року N 109)

1. Цей Порядок застосовується під час розгляду питань щодо призначення на посади керівників юридичних служб територіальних органів Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку), Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв'язку, підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку (далі - підрозділ Держспецзв'язку), а також юрисконсультів відповідної категорії, які в підрозділах Держспецзв'язку виконують функції юридичної служби.

Керівник юридичної служби Адміністрації Держспецзв'язку призначається на посаду на підставі висновку Міністерства юстиції України з урахуванням вимог Порядку погодження у Міністерстві юстиції України призначення на посаду керівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 16 червня 2011 року N 1615/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2011 року за N 731/19469 (із змінами).

(пункт 1 у редакції наказу Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 03.03.2015 р. N 109)

2. Для погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби керівник підрозділу Держспецзв'язку вносить подання до юридичної служби Адміністрації Держспецзв'язку.

3. У поданні в довільній формі зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження претендента, громадянство, займана ним посада, посада, на яку претендент рекомендується, стаж роботи за фахом, рівень фахової та професійної підготовки, спроможність забезпечити виконання функцій на дорученій ділянці роботи, відомості про перебування в кадровому резерві, проходження стажування чи іншої процедури, визначеної для прийняття на посаду.

До подання додаються біографічна довідка, копії трудової книжки, документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, проходження перепідготовки, письмова згода претендента щодо обробки персональних даних, засвідчені кадровою службою підрозділу Держспецзв'язку, що вносить подання.

За бажанням претендента до подання додаються інші документи, які можуть бути враховані при прийнятті рішення щодо погодження (документи, що підтверджують вчене звання, нагородження тощо).

4. Юридична служба Адміністрації Держспецзв'язку попередньо розглядає документи, що надійшли на погодження, і за потреби не пізніше ніж на третій робочий день з моменту їх отримання запрошує претендента на співбесіду.

Співбесіда проводиться з метою з'ясування рівня знань чинного законодавства України, в тому числі Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040, і нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відповідного підрозділу Держспецзв'язку.

5. Рішення щодо погодження (відмови у погодженні) претендента приймається юридичною службою Адміністрації Держспецзв'язку, яке оформлюється висновком за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, у двох примірниках, один примірник якого протягом семи робочих днів з дня отримання подання, зазначеного в пункті 2 цього Порядку, надсилається керівнику відповідного підрозділу Держспецзв'язку.

6. У разі подання документів, що не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку, юридична служба Адміністрації Держспецзв'язку протягом п'яти робочих днів з моменту їх отримання повертає їх без розгляду.

7. Виявлення невідповідності претендента кваліфікаційним вимогам чи рівню фахової підготовки є підставою для повернення матеріалів і відмови у погодженні призначення його на посаду.

8. Матеріали щодо погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби повертаються підрозділу Держспецзв'язку.

 

В. о. начальника Юридичного
управління Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

А. А. Качуровська

 

ВИСНОВОК
юридичної служби Адміністрації Держспецзв'язку щодо погодження (відмови у погодженні) призначення претендента на посаду керівника юридичної служби територіального органу Адміністрації Держспецзв'язку, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв'язку, підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку

За поданням __________________________________________________________________________
                                                                          (найменування підрозділу Держспецзв'язку)

Прізвище, ім'я, по батькові претендента ___________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________

Громадянство _________________________________________________________________________

Освіта _______________________________________________________________________________

Стаж роботи за фахом __________________________________________________________________

Найменування підрозділу Держспецзв'язку (територіального органу Адміністрації Держспецзв'язку, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв'язку, підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку), на посаду керівника юридичної служби якого погоджується кандидатура
_____________________________________________________________________________________

Місце роботи та посада, яку претендент займає на цей час (з якого року)
_____________________________________________________________________________________

Висновки ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
(П. І. Б. керівника юридичної служби Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України, який погодив кандидатуру
претендента на посаду керівника юридичної служби (юрисконсульта))

_________
(дата)

_____________
(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 03.03.2015 р. N 109)

____________

Опрос