Идет загрузка документа (767 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтеперерабатывающей промышленности

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
Приказ, Нормы от 27.05.2013 № 278
действует с 19.07.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.05.2013

м. Київ

N 278

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2013 р. за N 926/23458

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та абзацу п'ятого підпункту 6 пункту 4 Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 408,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості, що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, Типові галузеві норми безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям нафтопереробної та нафтохімічної промисловості, затверджені постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях 23 вересня 1980 року N 269/П-10 (НПАОП 23.2-3.25-80).

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) у встановленому порядку:

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

 

Міністр

Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони здоров'я України

Р. Богатирьова

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

В. Акопян

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Болотських

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

О. А. Миколайчук

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань

Г. В. Осовий

 

НОРМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Норми поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, виробнича діяльність яких пов'язана з виробництвом продуктів нафтоперероблення.

1.2. Ці Норми є обов'язковими для роботодавців та працівників, які зайняті виробництвом продуктів нафтоперероблення, що включає виробництво моторних палив, дистилятів, мастильних олив та консистентних мастил з нафти, продуктів для нафтохімічної промисловості та інших нафтопродуктів.

1.3. Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих виробництвом продуктів нафтоперероблення, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року N 327 (далі - Код згідно з ДК 003:2010).

1.4. Ці Норми визначають види і строки носіння (використання) спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками, які зайняті виробництвом продуктів нафтоперероблення.

1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги і класифікація".

Позначення захисних властивостей ЗІЗ здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 12.4.103-83 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.6. ЗІЗ мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року N 761.

1.7. Забезпечення необхідними для виконання виробничого процесу спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначаються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року N 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за N 446/15137.

1.8. У цих Нормах використовуються умовні скорочення, наведені у ГОСТ 12.4.103-83 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.9. Контроль за виконанням роботодавцем своєчасного забезпечення працівників ЗІЗ здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.

1.10. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах, в установах, організаціях здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

II. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості

N з/п

Код згідно з ДК 003:2010

Назва професії, посади

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей, тип, марка ЗІЗ за ГОСТ 12.4.103-83

Строк носіння в місяцях

1

2

3

4

5

6

1. Виробництво синтетичного спирту

1.1. Компримування і транспортування газу

1

8154

Апаратник абсорбції

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці

Ми Тп 100

2

Черевики

З Ми

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

2

8159
 
8159

Апаратник
газорозділення
Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

Костюм

ЗМиТп100

12

Берет

З

12

Рукавиці

Ми Тп 100

2

Черевики

МиТп

12

Фартух з поліхлорвінілу

МиМпЯж

6

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

3

8159

Обхідник лінійний

Костюм

ЗМи В

12

Берет

З

12

Чоботи кирзові

МиМпСм В

12

Рукавиці

Ми Тп 100

2

Плащ з капюшоном

Вн

36

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

4

1222.2
3115
1222.2

Майстер
Механік
Начальник зміни (промисловість)

Костюм

З Ми

12

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

5

7233
 
 
7233

Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

ЗМи НмВ

12

Берет

З

12

Чоботи кирзові або

Вн

12

черевики

ЗМи

 

Рукавиці

Ми Тп100

2

Фартух з нагрудником

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

ТнМи

36

6

9322

Підсобний робітник

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

Ми В

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Фартух з нагрудником

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

ТнМи

36

1.2. Сіркоочищення

7

8154

Апаратник абсорбції

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Черевики

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

При виконанні робіт у відділенні сіркоочищення:

 

 

Костюм

З Ми В

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці сукняні

Ми Тп100

2

Рукавички

Ву

чергові

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

8

8159

Апаратник виділення сірки

Костюм

З Ми Пм

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці або

Ми Тп100

2

рукавиці сукняні

Тп100

3

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

9

8154

Апаратник десорбції

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Черевики

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

10

8159

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

Костюм

З Ми Вп

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Берет

З

12

Черевики

З Ми См

12

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

При виконанні робіт з приймання, зберігання і транспортування:

 

 

Костюм

З Ми Нм

12

Чоботи гумові

В Нм

12

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці сукняні

Тп100

2

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

11

1222.2
1222.2
 
9322

Майстер
Начальник зміни
(промисловість)
Підсобний робітник

Костюм

З Ми

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Берет

З

12

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Підсобному робітнику на зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

ТнМи

36

12

7233
 
 
7233

Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

З Ми Нм

9

Чоботи гумові

В См

9

Рукавиці

Ми Нм

1

Берет

З

9

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

24

Шапка

ТнМи

24

13

8290

Зливальник-
розливальник

Костюм

МиВнТп100

12

Фартух з поліхлорвінілу

 

черговий

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Нарукавники прогумовані

Ми

2

Берет

З

12

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

1.3. Розділення газу

14

8159
 
8152
8159

Апаратник
газорозділення
Апаратник сушіння
Апаратник охолодження

Костюм

ЗМиТп100

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці або

МиТп100

2

рукавиці сукняні

Тп 100

3

Берет

З

12

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

15

8163
 
7233
 
 
7233

Машиніст насосних
установок
Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

З Ми Нм

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В Нм

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Рукавички

Вн

чергові

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Навушники протишумові

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Слюсарю з ремонту технологічних установок і слюсарю-ремонтнику узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

16

1222.2
1222.2

Майстер
Начальник зміни (промисловість)

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В См

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

17

9322

Підсобний робітник

Костюм

З Ми

12

Чоботи гумові

В См

9

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

1.4. Піроліз і компримування газу

18

8152
8159

Апаратник піролізу
Апаратник

Костюм

ЗМиТп100

12

Рукавиці

МиТп100

2

Берет

З

12

Черевики

ЗМи

12

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

19

8159
 
 
 
 
9322

Апаратник підготовки
сировини та
відпускання
напівфабрикатів і
продукції
Підсобний робітник

Костюм

ЗМиЩ20

12

Фартух з нагрудником

Вн

6

Чоботи

В Щ20

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Нарукавники прогумовані

Ми

6

Берет

З

12

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

При виконанні робіт з приймання і відпускання лугу:

 

 

Костюм брезентовий замість костюма

ЗМиТп100Щ50

12

Додатково:

 

 

Фартух з поліхлорвінілу

Вн Щ50

черговий

Чоботи гумові

В Щ20

чергові

1.5. Синтез і ректифікація спирту сірчанокислотної гідратації

20

8154
8154
8153

Апаратник абсорбції
Апаратник гідролізу
Апаратник промивання

Костюм

ЗМи Щ20 Тп100

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

6

Чоботи гумові

К20 Щ20

9

Рукавиці КР

К50 Щ20

2

Рукавички латексні

К50 Щ50

чергові

Берет

З Тп100

9

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

21

8152

Апаратник перегонки

При виконанні робіт на епюраційних установках:

 

 

Костюм

Ми Тп100

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Чоботи гумові

ВК20Щ20

9

Рукавички

К50 Щ50

чергові

Рукавиці

К50 Щ20

2

Берет

З Тп100

9

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

22

8159
 
 
 
 
1222.2
 
1222.2

Апаратник
підготовки сировини
та відпускання напівфабрикатів і
продукції
Начальник зміни
(промисловість)
Начальник відділення

Костюм

З Ми К20

12

Чоботи гумові

В К20

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Берет

З

12

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Апаратнику підготовки сировини додатково:

 

 

Фартух з нагрудником

ЗМиНм

6

Нарукавники прогумовані

МиНм

6

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

23

1222.2

Майстер

Костюм

З МиК20

12

Берет

З

12

Чоботи

В К20

12

Рукавиці

МиТп100

2

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

При виконанні роботи в цеху контрольно-вимірювальних приладів:

 

 

Калоші

В

9

24

3115

Механік

Костюм

Ми Тп100

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

25

7241
 
 
 
 
7212

Слюсар з контрольно-
вимірювальних
приладів та
автоматики
(електромеханіка)
Електрогазозварник

Костюм

Ми Тп100

9

Чоботи кирзові

В

9

Рукавички діелектричні

Эн Вн

чергові

Калоші діелектричні

Эн Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Берет

З

9

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Електрогазозварнику додатково:

 

 

Костюм брезентовий замість костюма

Тр

12

Рукавиці брезентові

Тр

1

Щиток захисний для електрозварника

 

до зносу

Окуляри захисні закриті зі світлофільтрами

 

до зносу

Шолом захисний

 

до зносу

Наколінники

 

до зносу

Нарукавники

 

до зносу

Електрогазозварнику на зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Костюм електрозварника утеплений

Тн

36

Чоботи

Тн30 Мун100

24

Шапка

Тн

24

26

9322

Підсобний робітник

При виконанні робіт у відділеннях абсорбції, гідролізу, відпарювання і нейтралізації:

 

 

Костюм

Ми Тп100

6

Чоботи гумові

ВК20 Щ20

9

Рукавички

К50 Щ50

чергові

Рукавиці КР

К20 Щ50

2

Берет

З

6

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

При виконанні робіт у відділенні ректифікації спирту:

 

 

Костюм

З Ми

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

27

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Костюм

Ми Тп100

12

Фартух з нагрудником

Вн Щ20

черговий

Берет

З

12

Чоботи гумові

В См

12

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці КР

Ми

2

1.6. Синтез і ректифікація спирту прямої гідратації

28

8154

Апаратник гідратації (хімічне виробництво)

Костюм

З Ми О

9

Чоботи гумові

В

9

Рукавички

Вн

3

Рукавиці

Ми Тп100

1

Берет

З

9

29

8152

Апаратник перегонки

Костюм

З Ми О

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Берет

З

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

30

8163

Машиніст насосних установок

При виконанні робіт у відділеннях синтезу та ректифікації:

 

 

Костюм

З МиНм

9

Чоботи гумові

ВНмМв

9

Рукавички

Вн

3

Рукавиці

МиНмМв

1

Берет

З

9

Протигаз фільтрувальний

Зн

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Навушники протишумові

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

31

1222.2

Начальник зміни (промисловість)

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

32

9322

Підсобний робітник

Костюм

З МиНм

12

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

12

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

Фартух з нагрудником

ЗМиНм

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

33

7241

Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

Костюм

З Ми

12

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

12

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Калоші діелектричні

Эн

чергові

1.7. Концентрування сірчаної кислоти

34

8152
 
8159
 
 
 
 
8151
 
 
7233
 
 
7233

Апаратник
випаровування
Апаратник підготовки
сировини та
відпускання
напівфабрикатів і
продукції
Апаратник
приготування
хімічних розчинів
Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

ЗМи КкТп400

6

Білизна натільна - 2 комплекти

З

6

Фартух з нагрудником

К50 Щ50

черговий

Чоботи кирзові

К50 Щ50

6

Рукавички

К50 Щ50

чергові

Нарукавники прогумовані

К50 Щ50

6

Берет

З

6

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Каска захисна

 

до зносу

Підшоломник під каску

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

35

8154

Апаратник гашення вапна

Костюм

З Ми К50 Щ50

12

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

К50 Щ50

6

Чоботи кирзові

Ми Тп100

12

Рукавиці

Щ50

2

Нарукавники прогумовані

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

36

8163

Апаратник очищення стічних вод

Костюм

З МиВн

12

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Черевики

ВМи

12

Рукавиці

Ми Тп100

1

Берет

З

12

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Каска захисна з підшоломником

 

чергова

Плащ з капюшоном

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

37

1222.2
1222.2

Майстер
Начальник зміни (промисловість)

Костюм

Ми Тп100

9

Чоботи гумові

В

9

Рукавиці комбіновані

Ми

1

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

38

8163
 
 
 
3115

Машиніст
вентиляційної та
аспіраційної
установок
Механік

Костюм

ЗМиТп100

12

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

12

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Навушники протишумові

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

39

8163
 
 
8163
 
 
8163
 
8163
 
 
 
7241
 
 
 
7241

Машиніст
компресорних
установок
Машиніст
холодильних
установок
Машиніст насосних
установок
Оператор з
обслуговування
установок для
пилогазоуловлювання
Електромонтер з
ремонту та
обслуговування електроустаткування
Електрослюсар
(слюсар) черговий та
з ремонту
устаткування

Костюм

ЗМи Нм

9

Берет

З

9

Черевики

ЗМиМвСм

9

Рукавички

МиМпНм

2

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Навушники протишумові

 

до зносу

Каска захисна

 

до зносу

Підшоломник під каску

 

12

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Машиністу насосних установок під час перекачування кислот, лугів тощо додатково:

 

 

Білизна натільна - 2 комплекти

З

6

Фартух з нагрудником

ВнКкЩ50

6

Шолом сукняний

Кк

6

Чоботи гумові

ВКкЩ50

6

Рукавички

ВнКкЩ50

2

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Протигаз ізолювальний

 

черговий

Плащ прогумований з капюшоном

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

40

7212

Електрогазозварник

Костюм

Ми Тр

6

Білизна натільна - 2 комплекти

З

6

Фартух з нагрудником

ТрТиТв

6

Черевики

ТрТп Мун100

6

Чоботи гумові

В

чергові

Щиток захисний електрозварника

Эн

до зносу

Щиток захисний електрозварника

Эн

до зносу

Окуляри захисні із світлофільтрами

 

до зносу

Рукавиці діелектричні

Эн

до зносу

Калоші діелектричні

Ми Ти Тв

до зносу

Рукавиці комбіновані

Тп 100

2

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Костюм електрозварника утеплений

ТрТн
ТрТн

24
24

Чоботи

Тн30

24

Шапка

ТнМи

24

1.8. Виробництво каталізаторів

41

8152
8273

Апаратник сушіння
Мельник

Костюм

З Ми Тв

12

Черевики

Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми Тв

2

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

42

8264
 
 
 
8152
 
8153
 
1222.2
1222.2

Апаратник
просочування
(хімічне
виробництво)
Апаратник
прожарювання
Апаратник
промивання
Майстер
Начальник зміни
(промисловість)

Костюм

Ми Тп100

9

Чоботи гумові

В

9

Фартух з поліхлорвінілу

 

черговий

Рукавички

Вн

1

Рукавиці

Тп 100

1

Нарукавники прогумовані

 

до зносу

Берет

З

9

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

43

8159
 
 
 
 
7233
 
 
7233

Апаратник
підготовки сировини
та відпускання
напівфабрикатів і
продукції
Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

З Ми Пн

12

Черевики

ЗМиТп100

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми Мп

2

Фартух з нагрудником

 

черговий

Нарукавники прогумовані

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

Тн

36

1.9. Виробництво вищих жирних спиртів методом алюмоорганічного синтезу

44

8333

Машиніст крана (кранівник)

Комбінезон

З МиМп

12

Рукавиці комбіновані

Ми Мп

2

Черевики

З Ми

12

Берет

З

12

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

Тн

36

Рукавички

Тхп

12

45

8159
 
8290

Лаборант хімічного
аналізу
Пробовідбірник

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Туфлі або черевики

ЗМи

12

Шкарпетки

ЗМи

2

Рукавички

Вн

2

Нарукавники прогумовані

МиВн

6

Фартух з поліхлорвінілу

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Щиток захисний прозорий

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Пробовідбірнику додатково:

 

 

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

Тн

36

46

1222.2
1222.2
3115
1222.2

Майстер
Начальник цеху
Механік цеху
Начальник установки

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Черевики

Ми

12

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Шолом захисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

47

8163
 
 
7233
 
 
8159

Машиніст
технологічних
компресорів
Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Оператор товарний

Костюм

Зми Вн

9

Черевики

ЗМиНмСм Тп100

9

Берет

З

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Рукавички

Вн

чергові

Шолом із захисним екраном

З

черговий

Чоботи гумові

В

чергові

Нарукавники прогумовані

Зми Вн

6

Фартух з нагрудником

ЗМиВн

6

Протишумові навушники

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

48

8155
 
 
8155

Машиніст
технологічних
насосів
Оператор технологічних установок

Костюм

З Ми

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Черевики

Ми

9

Берет

З

9

Рукавиці комбіновані

МиНм

1

Нарукавники прогумовані

МиНм

6

Протишумові вкладиші

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

При роботі з кислотами та лугами:

 

 

Фартух з поліхлорвінілу

К50 Щ50

9

Костюм

МиК50Щ50

9

Рукавиці

МиТп 100

1

Шолом захисний з екраном

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

Тн

36

49

7241

Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

Костюм

З Ми

9

Черевики

Ми

9

Берет

З

9

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Шолом із захисним екраном

 

черговий

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

Тн

36

50

8162

Чистильник

Костюм

Ми Тп100 Пм

12

Чоботи кирзові

К20 Щ20

12

Рукавиці

Ми Тп100

1

Берет

З

12

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

Ми Тп100

черговий

Пояс запобіжний лямковий

 

черговий

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Респіратор пилозахисний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

51

7241

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

Костюм

З Ми

9

Черевики

Ми

9

Берет

З

9

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Рукавички діелектричні

Эн

до зносу

Калоші діелектричні

Эн

до зносу

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

1.10. Склад спирту

52

8159
 
 
 
 
7233
 
 
7233

Апаратник
підготовки сировини
та відпускання
напівфабрикатів і
продукції
Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

МиВнЯж

12

Чоботи гумові

ВНмЯж

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиМпЯж

2

Рукавички

ВнОе

2

Нарукавники прогумовані

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Каска захисна з підшоломником

 

чергова

Фартух з поліхлорвінілу

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

53

1222.2
1222.2

Майстер
Начальник зміни (промисловість)

Костюм

З Ми

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Берет

З

12

1.11. Загальні професії

54

1222.2
3115
1222.2
3119

Майстер
Механік
Начальник відділення
Технолог

Костюм

З Ми

12

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

12

55

8163
 
 
8163

Машиніст
компресорних
установок
Моторист електродвигунів

Костюм

З МиНм

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМвНсНм

12

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці комбіновані

МиПмМв

2

Навушники протишумові

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

56

7241

Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Окуляри захисні

Зн

до зносу

57

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Костюм

ЗМиВнПн

12

Чоботи гумові

МиВСм

12

Берет

ЗПн

12

Рукавиці

МиМп

2

Рукавички

МиМпВн

2

Під час прибирання місць загального користування додатково:

 

 

Фартух з нагрудником

МиВнЯж

12

Рукавички

ВнЯжЩ20

1

Респіратор газозахисний

 

до зносу

58

8162

Чистильник

Костюм

З МиПм

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Чоботи гумові

МиСм

12

Рукавиці

МиТп100

2

Берет

ЗПм

12

Каска захисна

 

до зносу

Підшоломник під каску

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

59

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

2. Виробництво синтетичного каучуку. Виробництво хлорпренового, ізопренового, спиртового, бутилового й інших синтетичних каучуків

2.1. Виробництво із застосуванням кислот

60

8159
1222.2
3115
1222.2
 
3119
9322
8159
 
 
7233
 
 
7233
7212

Апаратник
Майстер
Механік
Начальник зміни
(промисловість)
Технолог
Підсобний робітник
Ремонтувальник
полімеризаційного
інвентарю
Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник
Електрогазозварник

Костюм

ЗМиКк Тп100

9

Фартух з нагрудником

К50 Щ50

черговий

Чоботи кирзові або черевики шкіряні

К50 Щ50

9

Рукавички

К50 Щ50

3

Рукавиці

Ми Тп100

1

Берет

З

9

Окуляри захисні козиркові

 

до зносу

Щиток захисний зварника

 

до зносу

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Апаратнику при роботі з кислотою і приготуванні каталізатора додатково:

 

 

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Електрогазозварнику додатково:

 

 

Наколінники

 

до зносу

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

Електрогазозварнику замість куртки і штанів утеплених:

 

 

Костюм електрозварника утеплений

Тн

36

2.2. Виробництво без застосування кислот

61

8154
8159
 
 
8152
 
8154
 
8159
 
8152
 
8159
 
8162
 
8154
 
8163

Апаратник абсорбції
Апаратник
балансових
установок
Апаратник
випаровування
Апаратник
дегідратації
Апаратник
перегрівання
Апаратник
прожарювання
Апаратник виділення
псевдобутилену
Апаратник
теплоутилізації
Апаратник
екстрагування
Машиніст насосних
установок

Костюм

З МиВн

12

Черевики

МиВн

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиВ

2

Рукавички

Вн

2

Фартух з нагрудником

НмВн

черговий

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Навушники протишумові

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

62

8154

Апаратник дегідрування

Костюм

ЗМиО

12

Черевики

ЗМиО

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні робіт на стадії контактних печей виробництва стиролу:

 

 

Костюм

З МиТп100

12

Черевики

ЗМи

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

1

63

8151

Апаратник дозування

Костюм

З Ми Яж

12

Черевики

ЗМиЯж

12

Рукавиці комбіновані

МиЯж

2

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні робіт у каталізаторному цеху:

 

 

Костюм

З МиПн

6

Черевики

ЗМиПн

12

Респіратор пилогазозахисний

 

черговий

64

8159
 
 
8152
8159
 
8159
 
8159

Апаратник
диспергування
лужних металів
Апаратник плавлення
Оброблювач
натрієвих болванок
Відливальник
натрієвих болванок
Складальник полімеризаційного інвентарю

Костюм

То Ти Тп 400 Ву

6

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

Вн Щ20

черговий

Чоботи кирзові

МиМун100

6

Рукавички

Вн Щ20

чергові

Рукавиці

Ми Тп100

1

Берет

З

6

Каска захисна

 

чергова

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Щиток захисний прозорий

 

черговий

Респіратор газозахисний

 

черговий

65

8151
8151
 
 
8159

Апаратник коагуляції
Апаратник
приготування
емульсій
Апаратник формування синтетичного каучуку

Комбінезон

З Ми Вн

9

Чоботи гумові

В

9

Рукавиці комбіновані

Ми Вн

2

Берет

З

9

Фартух з нагрудником

Вн

6

Нарукавники прогумовані

Вн

2

66

8152

Апаратник конденсації

Костюм

З МиВн

12

Черевики

З МиВ

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

1

Берет

З

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні робіт на реакторі:

 

 

Чоботи гумові

В

12

Рукавички

Вн

2

67

8154

Апаратник кристалізації

Костюм

З Ми

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Берет

З

9

Чоботи гумові

В

9

Рукавиці комбіновані

МиТп100

2

68

8153
 
8153

Апаратник
віджимання
Апаратник відстоювання

Комбінезон

З Ми

12

Черевики

З Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці

Ми Тп100

1

Нарукавники прогумовані

ВуТп100

до зносу

Фартух з поліхлорвінілу

 

6

69

8152

Апаратник перегонки

Костюм

ЗМиТп100

12

Черевики

МиТп

12

Рукавиці комбіновані

МиТп100

2

Берет

З

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні робіт на стадії відгонки стиролу:

 

 

Калоші замість черевиків

В

12

70

8154

Апаратник полімеризації

Костюм

З МиО

12

Черевики

МиО

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

1

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні робіт при виробництві бутилкаучуку:

 

 

Черевики на латунних цвяхах

МиВ

9

71

8159

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

Костюм

З МиНм

12

Черевики

МиНм

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

Рукавички

Вн

до зносу

Нарукавники прогумовані

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Каска захисна

 

чергова

Фартух з поліхлорвінілу

 

6

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

72

8154

Апаратник приготування каталізатора

Костюм

З МиТп100

12

Черевики

МиТп

12

Рукавиці

МиТп100

2

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні робіт при виробництві бутилкаучуку:

 

 

Черевики на латунних цвяхах

МиТп

9

Рукавиці комбіновані

МиВн

2

При виконанні робіт у каталізаторному цеху і на відливанні болванок:

 

 

Комбінезон замість костюма

То Ти Тп 400 Ву

6

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

Вн Щ50

черговий

Нарукавники прогумовані

МиМп

до зносу

Чоботи кирзові

Вн Щ50

чергові

Рукавички

ВнЩ50

 

Берет

З

6

Капюшон з окулярами

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

73

8151

Апаратник приготування хімічних розчинів

Костюм

З МиК50 Щ50

12

Чоботи кирзові

ВК50Щ50

12

Рукавиці комбіновані

МиК50 Щ50

1

Берет

З

12

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

При виконанні робіт з виготовлення стабілізатора:

 

 

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

МиМп

1

При виконанні робіт з виготовлення розчинів, електроліту і емульсії:

 

 

Комбінезон замість костюма

ЗмиК50 Щ50

9

Чоботи гумові

ВК50Щ50

9

Рукавички

МиК50Щ50

2

Фартух з поліхлорвінілу

 

до зносу

Нарукавники прогумовані

МиМп

до зносу

Щиток захисний прозорий

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

74

8153
 
8151

Апаратник
промивання
Апаратник змішування

Костюм або комбінезон

З Ми Вн

12

Чоботи гумові

В См

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми Вн

1

Рукавички

Вн

2

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

75

8159
 
 
8229

Вальцювальник
(хімічне
виробництво)
Каландрувальник

Комбінезон

З МиВн

9

Чоботи на латунних цвяхах

Тп

12

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці

Ву

2

Берет

З

9

76

8153

Апаратник фільтрації

Костюм

З МиВн

9

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

9

Рукавички

Вн

2

77

8152

Апаратник сушіння

Костюм

ЗМиТп100

12

Черевики

МиТп

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиТп100

2

Фартух з поліхлорвінілу

 

черговий

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні робіт на стадії просівання і фасування:

 

 

Комбінезон замість костюма

З МиПн

9

При виконанні робіт на сушильних агрегатах:

 

 

Комбінезон

З МиТп100

12

Черевики

МиТп

12

Рукавиці

МиТп

1

Нарукавники прогумовані

 

до зносу

78

9411
8159
8229

Вагар
Просівальник
Сортувальник

Комбінезон

З МиПн

9

Черевики

МиПн

12

Берет

ЗПн

6

79

8334
 
8290
8159
 
 
9322

Водій електро- та
автовізка
Маркувальник
Намотувальник
матеріалів і
напівфабрикатів
Пудрівник

Комбінезон

З МиПн

12

Рукавиці комбіновані

МиПн

2

Черевики

МиПн

12

Берет

З

6

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

80

8159
 
8231
 
 
8159

Вивантажувач блоків
полімеру
Різальник
еластомерів, гумових
та азбестових виробів
Чистильник полімерізаційних стаканів

Комбінезон

ЗМи Тп100

12

Фартух з нагрудником

ВнТи

6

Черевики

Ми Тп

12

Рукавиці

Тп100

2

Нарукавники прогумовані

Вн

2

81

8231

Гумівник металовиробів

Комбінезон

З МиТп100

12

Чоботи кирзові

Ми Тп

12

Рукавиці

Тп100

1

Берет

З

6

Респіратор газозахисний

 

до зносу

При роботі всередині обладнання:

 

 

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Щиток захисний прозорий

 

до зносу

Наколінники

 

до зносу

Нарукавники

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

Тн

36

82

8159

Завантажувач-
вивантажувач

Костюм

З МиНм

12

Черевики

МиСм

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

При виконанні робіт з перевантаження каталізатора у виробництві полідієну, ізопрену, ізобутилену і бутилкаучуку додатково:

 

 

Черевики на латунних цвяхах

МиСм

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

ТнМи

24

При виконанні робіт із завантаження-вивантаження осушувачів додатково:

 

 

Фартух з нагрудником

Вн

6

Нарукавники прогумовані

Вн

2

Чоботи гумові

В

9

При виконанні робіт із завантаження вакуум-
мішалок:

 

 

Комбінезон замість костюма

З МиТп 100

6

Черевики шкіряні

Ми

6

Рукавиці

Тп

1

83

8273
8159
9322

Мельник
Просівальник
Укладальник-
пакувальник

Комбінезон

З МиПн

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці

Тп

2

Берет

З

6

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

84

9322

Підсобний робітник

Костюм

З МиМп

12

Фартух з нагрудником

Вн

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

МиМп

2

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні підсобних робіт з видалення відходів виробництва стиролу:

 

 

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Напівчоботи

ВСм

9

85

8261

Розкладач сировини

Костюм

З Ми

12

Черевики

Ми

12

Рукавички

Ми

2

Берет

З

12

86

7233

Слюсар-ремонтник

При виконанні робіт з ремонту цехової апаратури та механізмів:

 

 

Комбінезон

З МиВнПн

9

Чоботи

ВЗ

12

Рукавиці комбіновані

МиМп

1

При виконанні робіт з внутрішнього очищення обладнання:

 

 

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Напівчоботи

В З

12

Рукавиці

МиМп

1

Берет

З

6

Респіратор газозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

87

8290

Зливальник-
розливальник

Костюм

З МиВн

12

Черевики

МиВ

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

При виконанні робіт із зливання-розливання у виробництві стиролу:

 

 

Костюм

З МиВн

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

1

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

88

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Костюм

З МиВн

12

Чоботи гумові

В

9

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

МиМп

2

89

9322

Укладальник-
пакувальник

Костюм

З Ми

12

Черевики

МиМун100

12

Рукавиці

Ми

2

Берет

З

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні робіт з пакування каучуку:

 

 

Комбінезон замість костюма

ЗМи

9

90

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм

З Ми

12

Черевики

МиТп

12

Рукавиці

МиТп100

1

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

91

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм

ЗМиНм

12

Фартух з нагрудником

Вн

6

Напівчоботи

МиНм

12

Рукавиці

МиТп

2

Берет

З

6

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні роботи з транспортування вакуум-мішалок:

 

 

Комбінезон замість костюма

З МиТп100

6

Черевики шкіряні

МиТп

6

92

8266

Формувальник деталей та виробів

Костюм

З Ми

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми Тп

2

Берет

З

6

93

8162

Чистильник

Комбінезон

З МиПн

6

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Чоботи кирзові

ВПн

12

Рукавиці

Тп

1

Берет

З

6

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Екран захисний прозорий

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

94

8151

Шихтувальник (хімічне виробництво)

Костюм

З МиТи

12

Черевики

МиТп

12

Рукавиці комбіновані

МиТи

2

Берет

З

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні робіт на складі вуглеводнів і шихтувальній станції:

 

 

Чоботи замість черевиків

ВНм

9

Рукавиці

ТпНм

3

При виконанні робіт у холодильному відділенні:

 

 

Костюм утеплений

З МиТн

9

Черевики на латунних цвяхах

МиТн20

9

Шапка

Тн

9

2.3. Виробництво тіоколу

95

8152

Апаратник варіння

Костюм

З МиТи

12

Черевики

МиТп

12

Берет

З

12

Рукавиці

ВнТи

1

96

8151
8153
 
8151
 
8153
 
8153

Апаратник коагуляції
Апаратник
промивання
Апаратник
розчинення
Апаратник
центрифугування
Апаратник фільтрації

Костюм

ЗМи К20

12

Черевики

ЗмиК20

12

Берет

З

12

Рукавички

ВК20

1

Чоботи гумові

ВК20

12

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Фартух з нагрудником

 

черговий

97

8152
8154
 
8154
8151

Апаратник перегонки
Апаратник
поліконденсації
Апаратник синтезу
Шихтувальник (хімічне виробництво)

Костюм

З Ми

9

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

9

Рукавиці

Вн

1

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Фартух з нагрудником

 

черговий

98

8152

Апаратник сушіння

Костюм

З МиТп100

9

Черевики

МиТп

12

Берет

З

9

Рукавички

ВнТп100

1

99

8231

Вальцювальник гумових сумішей

Костюм

З Ми

6

Рукавиці

Тп100

1

Берет

З

6

100

9322

Підсобний робітник

Костюм

З Ми

9

Чоботи

В

9

Берет

З

9

Рукавиці комбіновані

Ми

1

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

101

7233
 
 
7233

Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

З МиНм

9

Чоботи гумові

ВСм

9

Берет

З

9

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

Рукавички

Вн

чергові

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

102

8162

Чистильник

Костюм

З МиПн

6

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Напівчоботи

ВПн

12

Рукавиці

Тп100

1

Берет

З

6

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Екран прозорий захисний

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

2.4. Виробництво наіриту і севаніту. Абсорбція

103

8159

Апаратник

Костюм

З Ми

9

Черевики

Ми

9

Берет

З

9

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

2.4.1. Полімеризація латексу наіриту

104

8154
 
8151
 
 
8159
 
9322
7233
 
 
7233

Апаратник
полімеризації
Апаратник
приготування
емульсій
Завантажувач-
вивантажувач
Підсобний робітник
Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник

Комбінезон

З МиВн

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Нарукавники прогумовані

Вн

до зносу

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

1

Берет

З

9

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

2.4.2. Полімеризація севаніту

105

8152
8154
 
8159
 
9322
7233
 
 
7233

Апаратник перегонки
Апаратник
полімеризації
Завантажувач-
вивантажувач
Підсобний робітник
Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник

Комбінезон

З МиВн

6

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Черевики

МиВ

6

Рукавиці

Тп

1

Берет

З

6

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

2.4.3. Полімеризація наіриту

106

8151
7233
 
 
9322

Апаратник дозування
Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Укладальник-
пакувальник

Комбінезон

З МиВн

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Черевики шкіряні

МиМун100

9

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Берет

З

6

107

8154
 
8151
 
 
8151

Апаратник
полімеризації
Апаратник
приготування
хімічних розчинів
Апаратник приготування емульсій

Костюм

З МиВн

6

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Нарукавники прогумовані

Вн

до зносу

Черевики

Ми

9

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Берет

З

6

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Щиток захисний прозорий

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

108

8151
 
 
8152
8159
 
 
 
8159
 
 
9322

Апаратник
приготування
хімічних розчинів
Апаратник сушіння
Апаратник
формування
синтетичного
каучуку
Намотувальник
матеріалів і
напівфабрикатів
Пудрівник

Костюм

З МиВн

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Нарукавники прогумовані

Вн

2

Черевики

Ми

9

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Берет

З

6

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Щиток захисний прозорий

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

109

9322

Укладальник-
пакувальник

Костюм

З Ми

12

Фартух з нагрудником

Вн

6

Черевики

Ми

12

Берет

З

12

2.5. Загальні професії виробництва каучуку

110

7241

Акумуляторник

Костюм

ЗМиК20 Щ20

12

Фартух з нагрудником

К50 Щ20

черговий

Берет

ЗК20 Щ20

12

Напівчоботи

ЗК50 Щ20

12

Рукавички

К50Щ20

2

Нарукавники прогумовані

К50Щ20

6

Шолом захисний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

111

5123
7415

Буфетник
Сатураторник

Халат (білий)

З Ми

12

Шапочка

З

3

Туфлі шкіряні жіночі

Ми

12

Сатураторнику додатково:

 

 

Черевики шкіряні

МиСм

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

3

112

8264
 
9133

Машиніст із прання
та ремонту спецодягу
Робітник з обслуговування лазні

Халат

З МиВу

12

Берет

З

12

Черевики

ЗВпСм

12

Рукавички

МиМп

3

Машиністу під час приготування розчинів для прання додатково:

 

 

Фартух з нагрудником

ВнЩ20

6

Рукавички

ВнЩ20

3

Чоботи гумові

ВМиЩ20

12

Нарукавники прогумовані

ВнЩ20

3

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

113

9152

Гардеробник

Халат

ЗМи

12

Рукавички

Ми

6

Тапочки

ЗМиСм

12

При прийманні забрудненого спецодягу для чищення, прання та ремонту додатково:

 

 

Фартух з нагрудником

ЗВнПм

12

Берет

З

12

Черевики

ЗВМиЯт

12

Рукавички

МиВн

6

Окуляри захисні

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

черговий

114

9142

Дезінфектор

Костюм

З МиЯж

12

Білизна натільна - 2 комплекти

ЗМи

12

Чоботи

ВЯж

12

Берет

З

12

Рукавички

ВнЯж

чергові

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

115

9332

Візник

Костюм

З Ми

12

Фартух з нагрудником

Вн

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

116

9151

Кур'єр

Куртка

ЗМи

12

Плащ з капюшоном

З Ми Вн

черговий

Черевики

МиМпПн

12

Берет

З

12

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

117

8163
 
 
8163
 
8163
 
 
8163
 
8163

Машиніст
вентиляційної та
аспіраційної установок
Машиніст газодувних
машин
Машиніст
компресорних
установок
Машиніст насосних
установок
Моторист
електродвигунів

Костюм

З МиПн

12

Черевики на латунних цвяхах

МипН

12

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Навушники протишумові

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

24

118

9161

Робітник з благоустрою

Костюм

З Ми Вн

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці

Ми Вн

2

Берет

З

12

Під час очищення градирень, відстійників, стічних колекторів додатково:

 

 

Костюм

ЗВуМи

12

Білизна натільна - 2 комплекти

ЗМи

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ВуМи

12

Чоботи

ВМиСм

12

Рукавиці

ВуМи

2

Нарукавники прогумовані

 

6

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково:

 

 

Плащ з капюшоном

Вн

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

Рукавиці

ТнВуМи

3

119

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Костюм

З МиВ

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

2

120

9162

Прибиральник територій

Фартух з нагрудником

З Ми

12

Чоботи кирзові

МиМун25

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

24

Штани утеплені

Тн

24

Чоботи

Тн 30

24

Шапка

Тн

24

2.6. Газорятувальні станції у виробництві каучуку

121

8159

Апаратник виділення псевдобутилену

Костюм

З Ми

12

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

12

Рукавиці

Ми Тп

2

122

9332

Візник

Костюм

З МиВнПн

12

Плащ з капюшоном

З Ми Вн

черговий

Фартух

МиТп

6

Черевики

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

123

8290
1222.2
1226.2

Газорятівник
Майстер
Начальник станції (на несамостійному балансі)

Костюм

З Ми ВнПн

9

Черевики

МиВ

12

Берет

З

9

Куртка утеплена

Тн

чергова

Штани утеплені

Тн

чергові

Чоботи

Тн

чергові

Респіратор газозахисний

 

до зносу

124

7136

Слюсар-сантехнік

Костюм

ЗмиВн Тп100

12

Берет

З

12

Чоботи кирзові

МиМун100

12

Рукавиці брезентові

ЗМиВн Тп100

2

Нарукавники прогумовані

ЗВнМи

6

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Під час ремонту мереж каналізації, виконання робіт на станціях очищення стічних вод:

 

 

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

ВЯжСм

12

Рукавиці

ВнЯжЩ20

2

Фартух з нагрудником

 

черговий

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Протигаз шланговий

 

черговий

Пояс запобіжний з карабіном

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

Рукавиці

Тн

12

125

8152
8159

Апаратник плавлення
Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

Костюм

ЗМи Тп100

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

Вн Щ20

черговий

Нарукавники прогумовані

Вн

2

Чоботи

К20 Щ20

12

Рукавички

К20 Щ20

3

Рукавиці

Ми Тп100

2

Берет

З

9

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Взуття утеплене

Тн30

36

Шапка

Тн

36

126

8154
 
8152

Апаратник
дегідрування
Апаратник перегонки

Костюм

З Ми

12

Черевики

Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Білизна натільна - 2 комплекти

З

6

127

7233

Слюсар-ремонтник

Комбінезон

З Ми

9

Черевики

Ми

12

Берет

З

9

Рукавиці комбіновані

Ми

2

128

9322
8290

Підсобний робітник
Зливальник-
розливальник

Костюм

Ми Тп100

12

Фартух з нагрудником

Вн Щ20

черговий

Чоботи гумові

К20 Щ20

12

Нарукавники прогумовані

К20 Щ20

3

Рукавички

К20Щ20

1

Рукавиці

Ми Тп100

3

Берет

З

9

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

2.7. Виробництво каталізатора стиролконтакту

129

8154

Апаратник приготування каталізатора

Костюм

ЗМиТп100

12

Черевики

МиТп

12

Рукавиці комбіновані

МиТп100

1

Берет

З

12

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

2.8. Виробництво синтетичного каучуку і дивінілу гідруванням бутилену

130

8159

Апаратник

Фартух з нагрудником

Вн

6

Чоботи гумові

В

12

Рукавички

Вн

2

Берет

З

12

При роботі з кислотою:

 

 

Костюм

З Ми К80

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні робіт з хімводоочистки додатково:

 

 

Костюм

ЗМиВу

9

Рукавиці діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці комбіновані

МиВн

2

131

8159

Завантажувач-
вивантажувач

Костюм

З МиПн

12

Фартух з нагрудником

ВнПн

6

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

132

8163

Машиніст насосних установок

Комбінезон

З МиНм

12

Чоботи гумові

ВНм

12

Берет

З

12

Рукавиці діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

Навушники протишумові

 

до зносу

133

9322

Підсобний робітник

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

134

8159
9322

Просівальник
Укладальник-
пакувальник

Комбінезон

З МиПн

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Берет

З

12

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

2.9. Виробництво моновінілацетилену

135

8159
9322

Апаратник
Підсобний робітник

Костюм

МиТп100 Щ20

12

Фартух з нагрудником

Вн Щ20

3

Чоботи

ВЩ20

9

Рукавички

Вн

3

Рукавиці комбіновані

МиЩ20

1

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

136

7233
 
 
7233

Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

ЗМи Щ20

12

Черевики

МиЩ20

12

Берет

З

12

Рукавиці

Ми Щ20

1

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

2.10. Виробництво хлоропрену

137

8159
 
8159
 
8159
 
 
 
 
9322

Апаратник
гідрохлорування
Апаратник
димеризації
Апаратник
підготовки сировини
та відпускання
напівфабрикатів і
продукції
Підсобний робітник

Костюм

Ми Тп100

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Черевики

МиТп

6

Рукавиці комбіновані

МиТп100

1

Берет

З

9

Фартух з нагрудником

 

черговий

Нарукавники

 

6

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

2.11. Виробництво метилетилпіридину і метилвінілпіридину

2.11.1. Відділення одержання паральдегіду

138

8159
8229

Апаратник
Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції

Костюм

ЗМи Тп100

12

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

9

Чоботи гумові

К20Щ20

12

Рукавиці

ВК20 Щ20

2

Рукавички

ТП 100

1

Берет

ЗК20 Щ20

12

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

139

8154

Апаратник дегідрування

Костюм

З Ми Вн

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Черевики

МиВ

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

2

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Берет

З

12

Рукавички

Вн

1

Респіратор газозахисний

 

до зносу

2.11.2. Відділення одержання метилетилпіридину

140

8159

Апаратник

Костюм

З МиВн

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Черевики

МиВ

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Берет

З

12

Рукавички

Вн

1

2.11.3. Відділення одержання метилвінілпіридину

141

8159

Апаратник

При виконанні робіт на стадії дегідрування і виділення:

 

 

Костюм

З МиВн

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Черевики

МиВ

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

2

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Берет

З

12

Рукавички

Вн

1

При виконанні робіт у відділенні високотемпературного органічного теплоносія:

 

 

Костюм

З МиТп100

12

Черевики

МиТп

12

Рукавиці комбіновані

МиТп100

2

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Берет

З

6

Рукавички

Вн

1

142

8159
 
 
 
 
9322

Апаратник підготовки
сировини та
відпускання
напівфабрикатів і
продукції
Підсобний робітник

Костюм

З МиВн

12

Черевики

МиВ

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

3

Окуляри захисні

Зн

до зносу

Берет

З

12

Рукавички

Вн

1

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

143

7212

Електрогазозварник

Костюм

З МиТр

12

Черевики

МиТр Мун100

12

Наколінники

 

до зносу

Окуляри захисні з світлофільтрами

 

до зносу

Фартух з нагрудником

 

черговий

Рукавиці брезентові

ТрТиТв Ми ТиТв

1

Рукавиці діелектричні

Эн

до зносу

Щиток захисний зварника

 

до зносу

Шолом захисний

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Костюм зварника 
утеплений

ТнТр
Тн30МпТр

24
24

Чоботи

ТнТр

24

Шапка

ТнМи

24

144

1222.2
3115
1222.2

Майстер
Механік
Начальник зміни (промисловість)

Костюм

З Ми

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Окуляри захисні

ОО

до зносу

Берет

З

12

145

8163

Машиніст насосних установок

Костюм

ЗМи Нм

12

Черевики

МиНм

12

Костюм

ЗМиТп100

12

Чоботи гумові

В

чергові

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Берет

З

12

Рукавички

Вн

2

Навушники протишумові

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

146

7233
 
 
7233
8162

Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник
Чистильник

Костюм

З МиНм

6

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Чоботи кирзові

МиМо Мун100

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

1

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

6

Рукавички

Вн

1

Чистильнику додатково:

 

 

Екран захисний прозорий

 

до зносу

Наколінники

 

до зносу

Нарукавники прогумовані

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Взуття утеплене

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

147

7241
 
 
7241

Слюсар з контрольно-
вимірювальних
приладів і автоматики
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Черевики

МиВ

12

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

148

8290

Зливальник-
розливальник

Костюм

З МиВн

12

Черевики

МиВ

12

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

1

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Рукавички

Вн

1

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Плащ прогумований

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

24

Шапка

ТнМи

24

2.12. Обробка каучуку

149

8231

Вальцювальник гумових сумішей

Комбінезон

З МиНм

6

Рукавиці комбіновані

МиМпВн

2

Берет

З

6

При роботі на змішувальних вальцях додатково:

 

 

Черевики

МиНм

6

При роботі на промивальних вальцях додатково:

 

 

Чоботи гумові замість черевиків

В

9

2.13. Ремонт і обслуговування контрольно-вимірювальних приладів і автоматики в основних цехах

150

3115
7241
 
 
 
 
7233
 
 
7233
7241
 
 
 
7241

Майстер
Слюсар з контрольно-
вимірювальних
приладів та
автоматики
(електромеханіка)
Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник
Електромонтер з
ремонту та
обслуговування
електроустаткування
Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

Комбінезон

З МиМп

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиМп

1

При виконанні слюсарних робіт додатково:

 

 

Черевики

МиМп Мун100

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні електро-
слюсарних робіт додатково:

 

 

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

3. Виробництво толуолу

3.1. Синтез толуолу

151

8154

Апаратник синтезу

Костюм

З Ми

9

Костюм прогумований

Вн

черговий

Берет

З

9

Черевики на латунних цвяхах

Ми
В

9
12

Чоботи гумові

Вн

чергові

Рукавиці

Ми Мп

1

Рукавиці комбіновані

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

152

8159

Апаратник

Костюм

З Ми

9

Берет

З

9

Черевики на латунних цвяхах

Ми

9

Чоботи гумові

В

чергові

Рукавиці комбіновані

Вн

2

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

24

Шапка

Тн

24

153

8163

Машиніст компресорних установок

Комбінезон

З Ми Нм

12

Напівчоботи

В

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми Нм

2

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Навушники протишумові

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

154

8333

Машиніст крана (кранівник)

Комбінезон

З Ми

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці

Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Каска захисна

 

чергова

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

24

Шапка

Тн

24

155

1222.2
1222.2
 
3115

Майстер
Начальник зміни
(промисловість)
Механік

Костюм

З Ми

12

Черевики на латунних цвяхах

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Костюм

Ми Тп 100

9

Черевики на латунних цвяхах

Ми

12

Рукавиці

Тп 100

1

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

Тн

36

156

8159

Перезарядник контактних апаратів

Костюм

Ми Тп 100

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Черевики на латунних цвяхах

МиТп

9

Рукавиці

Тп 100

1

Берет

З

9

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики

Тн30

36

Шапка

Тн

36

157

7122

Футерувальник (кислототривник)

Костюм

Ми Тп 100

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Черевики на латунних цвяхах

Ми Тп

9

Рукавиці комбіновані

МиТп100

1

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики

Тн 30

24

Шапка

Тн

24

158

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання

Комбінезон

З Ми

12

Берет

З

12

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Каска захисна

 

чергова

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Черевики

Тн30

36

Шапка

Тн

36

3.2. Дистиляція

159

8159
8152

Апаратник
Апаратник конденсації

Костюм

З МиТп100

12

Берет

З

12

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Черевики на латунних цвяхах

МиТп

9

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

160

8151
 
8163
 
7233
 
 
7233

Апаратник
розчинення
Апаратник очищення
стічних вод
Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

З МиВн

12

Костюм

Вн

черговий

Берет

З

12

Чоботи

В

12

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Нарукавники прогумовані

ЗВнМи

6

Окуляри захисні відкриті

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Фартух з нагрудником

 

черговий

Пояс запобіжний з карабіном

 

черговий

161

8153
 
8163

Апаратник
відстоювання
Машиніст насосних установок

Комбінезон

З Ми

12

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Берет

З

12

Черевики на латунних цвяхах

Ми

9

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Респіратор газозахисний

 

до зносу

162

1222.2
1222.2

Майстер
Начальник зміни (промисловість)

Костюм

З Ми

12

Черевики на латунних цвяхах

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

163

3115
1222.2

Механік
Начальник зміни (промисловість)

Костюм

З Ми

12

Черевики на латунних цвяхах

Ми

12

164

8155

Оператор газгольдерної станції

Костюм

З Ми Тп100

12

Рукавиці

Тп100

2

Берет

З

12

Черевики на латунних цвяхах

МиТп

12

Каска захисна з підшоломником

 

чергова

Респіратор газозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

Тн

36

3.3. Нагнітання шихти

165

8159
8151
 
 
7233
 
 
7233

Апаратник
Шихтувальник
(хімічне
виробництво)
Слюсар
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

З МиТп100

12

Костюм

Вн

черговий

Черевики на латунних цвяхах

Ми Тп

12

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

МиТп100

1

Фартух з нагрудником

 

черговий

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Пояс запобіжний з карабіном

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики

Тн30

36

Шапка

Тн

36

166

1222.2
3115
1222.2

Майстер
Механік
Начальник зміни (промисловість)

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Черевики на латунних цвяхах

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

3.4. Промислові склади

167

8159
8290

Апаратник
Зливальник-
розливальник

Костюм

З МиВн

12

Костюм

Вн

черговий

Черевики на латунних цвяхах

Ми Вн

12

Рукавиці

Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

Тн

36

168

8163
 
7233
 
 
7233

Машиніст насосних
установок
Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник

Комбінезон

З МиВн

12

Черевики на латунних цвяхах

МиВн

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

1

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

169

3115
1222.2

Механік
Начальник зміни (промисловість)

Костюм

З Ми

12

Черевики на латунних цвяхах

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

3.5. Приготування каталізатора

170

8151
 
7233
 
 
7233

Апаратник
змішування
Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

МиТп100

12

Чоботи

В

12

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці

МиТп100

2

Шолом захисний

З Тп100

9

Нарукавники прогумовані

ЗМиВн

6

Фартух з нагрудником

 

черговий

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Пояс запобіжний лямковий

 

черговий

171

8159

Апаратник

Костюм

Ми Тп 100

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці

Тп100

2

172

8154

Апаратник приготування каталізатора

Костюм

З МиВн

9

Калоші

В

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

1

173

9411

Вагар

Костюм

З Ми

12

Черевики

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

174

3115
1222.2

Механік
Начальник зміни (промисловість)

Костюм

З Ми

12

Калоші

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

3.6. Загальні професії виробництва толуолу

175

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Комбінезон

З Ми

12

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Каска захисна

 

чергова

4. Виготовлення маслофільтрів

176

8231
 
8231
8143

Вирубник заготовок
та виробів
Гофрувальник трубок
Різальник паперу, картону та целюлози

Костюм

З Ми Пн

12

Берет

З

12

Черевики

МиМп Мун100

12

Рукавиці комбіновані

Ми Мп

1

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор пилозахисний

 

до зносу

177

8159
 
 
 
 
7311

Контролер якості
продукції та
технологічного
процесу (хімічне
виробництво)
Завивальник спіралей

Халат

З Ми

12

Черевики

Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці

МиМп

2

178

8122

Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами

Халат

З Ми

12

Берет

З

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

179

8141

Складальник

Халат

З Ми

12

Берет

З

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці

Ми

2

180

9322

Укладальник-
пакувальник

Фартух з нагрудником

З МиНм

12

Черевики

ЗМиМун50

12

Берет

З

12

Рукавиці

МиТп100

2

Нарукавники прогумовані

Ми

6

Окуляри захисні відкриті

 

до зносу

Респіратор пилозахисний

 

черговий

5. Виробництво мастил на основі органічного синтезу

181

8152

Апаратник оброблення

Комбінезон

З МиНм

9

Костюм прогумований

Вн

черговий

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Берет

З

9

Черевики

МиНм

9

Чоботи гумові

В

чергові

Рукавички

Нм

1

Рукавиці

Тп100

1

182

8159

Апаратник

Костюм

Ми Тп100

12

Берет

З

12

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Черевики

Ми

12

Чоботи гумові

В

чергові

Рукавички хлорпренові

 

1

Рукавиці

Тп100

6

183

8154

Апаратник електролізу

Костюм

Ми Тп 100

9

Комбінезон

Вн

черговий

Берет

З

12

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Чоботи гумові

В

9

Рукавички хлорпренові

 

1

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

184

8159

Апаратник

Халат білий

З Ми

12

Берет

З

12

Черевики

Ми

12

185

8154

Апаратник регенерації

Комбінезон

З Ми

6

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Черевики

Ми

9

Берет

З

9

Рукавиці комбіновані

Ми

1

186

1222.2
3115
1221.2
1222.2

Майстер
Механік
Начальник відділення
Начальник зміни

Костюм

З Ми

12

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

12

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

3

187

1222.2
1222.2

Начальник цеху
Начальник установки

Костюм

З Ми

12

Черевики

Ми

12

Берет

З

12

188

8163
 
 
7241

Машиніст
холодильних
установок
Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

Комбінезон

З МиНм

12

Черевики

МиНм

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

3

189

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Комбінезон або костюм

ЗМиТп100

12

Черевики

Ми

12

Берет

З

12

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці

Тп100

1

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Пояс запобіжний з карабіном

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

190

7233
 
 
7233

Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

З МиНм

9

Комбінезон

Вн

черговий

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Чоботи кирзові

МиНмВ

9

Рукавички хлорпренові

 

1

Рукавиці

Тп100

1

Берет

З

9

Окуляри захисні відкриті

 

до зносу

Каска захисна з підшоломником

 

чергова

Пояс запобіжний з карабіном

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

191

9322
8264
 
 
8152

Підсобний робітник
Оператор
просочувального
устаткування
Апаратник варіння

Комбінезон

З МиВн

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Черевики

МиВн

12

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Рукавиці комбіновані

МиВн

2

Респіратор пилогазозахисний

 

черговий

192

8212

Оператор заготівельного відділення

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

193

8276
 
8111

Оператор виробничої
дільниці
Центрифугувальник (збагачення)

Халат

З Ми Вн

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Берет

З

12

Черевики

Ми

12

194

7233
 
 
7233
9132

Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник
Прибиральник виробничих приміщень

Костюм

З МиНмВн

12

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиМп

2

Прибиральнику виробничих приміщень під час прибирання вручну додатково:

 

 

Фартух з нагрудником

ВнЯжМи

12

Рукавички

ВнЯжМи

1

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

6. Допоміжні виробництва і професії

195

8223
1222.2

Гальванік
Майстер

Фартух з нагрудником

Вн

12

Берет

З

12

Калоші

В

9

Рукавички

Вн

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

196

2149.2
3119
7341
113.2

Інженер
Технік
Препаратор
Хімік

Халат

З МиЯж

12

Рукавички

Вн

2

Берет

З

12

Туфлі шкіряні

ВМиСм

12

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Щиток захисний прозорий

 

до зносу

При постійній роботі з аніліном, бензолом, пальним, севантіном, наіритом, лаками і фарбами, нітропродуктами, амінами, канцерогенними речовинами, миш'яковистими, фосфоритними, ртутними, свинцевими і ціанистими речовинами додатково:

 

 

Фартух прогумований з нагрудником

ВуМиЯж

черговий

Чоботи гумові

ВЯж

12

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

197

9132

Мийник посуду

Халат

З МиВн

12

Берет

З

12

Калоші

В

12

Рукавички

Вн

1

Фартух з нагрудником

 

черговий

Нарукавники прогумовані

 

до зносу

198

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат або костюм

З Ми Щ50К50

12

Куртка

З Ми Щ50К50

12

Берет

ЗЩ20К20

12

Черевики шкіряні

МиК20Щ20

12

Рукавички

Вн Щ50К50

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

При постійній роботі з аніліном, бензолом, пальним, севантином, наіритом, лаками та фарбами, нітропродуктами, амінами, канцерогенними речовинами, миш'яковистими, фосфоритними, ртутними, свинцевими та ціанистими речовинами додатково:

 

 

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з поліхлорвінілу з нагрудником

ВпЩ50К50

до зносу

Нарукавники прогумовані

 

6

Чоботи гумові

ВЩ20К20

12

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Щиток захисний прозорий

 

до зносу

При обслуговуванні кислотних цехів:

 

 

Халат або костюм

МиК50

12

Чоботи або калоші

ВК50

12

Рукавички

ВнК50

чергові

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

При обслуговуванні цехів їдких лугів:

 

 

Халат

З МиЩ50

12

Рукавички

ВнЩ50

чергові

Калоші

ВЩ50

12

Респіратор газозахисний

 

до зносу

199

8290

Пробовідбірник

Костюм

ЗМиВнНм

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

6

Рукавиці комбіновані

 

1

Рукавички

Вн

2

Черевики

Ми

12

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Каска захисна

 

чергова

Підшоломник під каску

 

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При відбиранні проб у кислотному цеху:

 

 

Костюм

ЗМиК50

12

Чоботи або калоші

З МиК50 ВК50

12

200

9322
9132

Підсобний робітник
Прибиральник виробничих приміщень

Костюм

З МиВн

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

2

Берет

З

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

201

8211

Шліфувальник

Фартух з нагрудником

Вн

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

2

Респіратор протипиловий

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Берет

З

12

6.1. Виробництво захисного одягу

202

1222.2
1222.2
 
9322

Майстер
Начальник зміни
(промисловість)
Укладальник деталей та виробів

Халат

З Ми

12

Туфлі шкіряні жіночі

ЗМиПн

12

Шапочка

З

6

7. Склади сировини та готової продукції

203

9411

Комірник

Халат

З Ми

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці

Ми

3

204

9322

Підсобний робітник

Костюм

МиТп100

12

Чоботи кирзові

ВМиМп

12

Берет

З

12

Рукавички

 

чергові

Рукавиці

Вн

3

Фартух з нагрудником

Тп100Вн

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

205

8163

Роздавальник нафтопродуктів

Фартух з нагрудником

З Ми Нм

12

Черевики

МиНм

12

Берет

З

12

Рукавиці

МпМиНм

3

При роботі з пальним:

 

 

Костюм замість фартуха з нагрудником

З МиНм

12

Чоботи замість черевиків

ВНм

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

206

8159

Оператор товарний

Костюм

З МиНм Ву

12

Чоботи

В

12

Рукавиці комбіновані

ВТп100

1

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Протигаз ізолювальний

 

черговий

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Рукавички маслобензостійкі

МпНсНм

2

Плащ прогумований

 

черговий

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики шкіряні

Тн30

24

Шапка

Тн

24

При роботі зі скрапленим вуглеводневим газом:

 

 

Рукавиці нафтоморозостійкі з латексним покриттям

МпТнНм

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Берет

З

12

207

8264

Оператор розподілу хімічних матеріалів

Комбінезон

МиТп100

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Нарукавники прогумовані

Вн

6

Берет

З

12

Чоботи гумові або 
черевики

В
МиТп

12
12

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці

МиТп100

3

Респіратор газозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

208

8159

Розливальник хімічної продукції

Костюм

ЗМиТп100

12

Фартух з нагрудником

ЗМиВн

черговий

Нарукавники прогумовані

ЗМиВн

6

Берет

З

12

Черевики на латунних цвяхах

Ми

12

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

МиТп100

3

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

209

8159

Оператор товарний

Фартух з нагрудником

З МиТп100

12

Чоботи гумові

Вн

12

Рукавиці комбіновані

МиТп100

2

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

При роботі з пилоутворюючими матеріалами додатково:

 

 

Комбінезон

З МиПн

12

Берет

З

12

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

210

7233

Слюсар-ремонтник

При роботі на складі кислот:

 

 

Костюм

ЗМиК50

12

Чоботи

ВК50

12

Берет

З

12

Рукавички

ВнК50

чергові

Рукавиці

К50Тп100

3

Респіратор газозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

При роботі на складі отруйних хімпродуктів: динітробензолу, паранітроаніліну, альфанафтиламіну, миш'яку, фосфору, технічного вуглецю, свинцевих пігментів та інших подібних продуктів:

 

 

Комбінезон

З МиЯж

12

Фартух з нагрудником

ВнЯж

черговий

Чоботи або черевики

ВЯж

12

Рукавички

МиЯж

чергові

Рукавиці

ВнЯж

2

Протигаз фільтрувальний

Тп100

черговий

При роботі на складі аніліну, бензолу, толуолу, ксилолу, нітробензолу та інших подібних продуктів:

 

 

Костюм

З МиЯж

12

Фартух з нагрудником

ВнЯж

черговий

Калоші

ВЯж

12

Рукавички

ВнЯж

чергові

Рукавиці

Тп100Яж

3

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

При роботі на складі лугів та їдких продуктів:

 

 

Костюм

ЗМиВнЩ50

12

Чоботи гумові

ВнЩ50

12

Рукавиці

ВнЩ50

3

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

211

9322

Укладальник-
пакувальник

Комбінезон

З Ми

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Калоші

В

12

Рукавички

Вн

2

212

8162

Чистильник

Костюм

ЗмиВуНм

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиМп

1

Рукавиці маслобензостійкі

ВнНм

2

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Плащ прогумований

 

черговий

Костюм хімічного захисту (Л-1)

 

черговий

Чоботи гумові

В

чергові

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики шкіряні

Тн30

24

Шапка

Тн

24

213

8159

Обхідник лінійний

Костюм

ЗмиВуНм

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

 

2

Рукавиці маслобензостійкі

ВнНм

2

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Плащ прогумований

Вн

черговий

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Чоботи

В

до зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики

Тн30

24

Шапка

Тн

24

8. Антикорозійні цехи (відділення)

214

8229

Контролер

Костюм

ОМиТп100

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавички

Вн

чергові

Наколінники

МиТп100

3

Рукавиці

Тп100

2

Нарукавники

НмВн

6

215

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм

ЗМиК50

12

Наколінники брезентові

МиК50

12

Чоботи гумові

В

6

Берет

З

12

Рукавиці

МиТп100

1

Нарукавники прогумовані

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Фартух з нагрудником

 

черговий

216

8163

Машиніст компресорних установок

Комбінезон

ЗО МиНм

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці

МиТп100

2

Навушники протишумові

 

до зносу

9. Газорятувальні станції

217

8290

Газорятівник

Костюм

З Ми

12

Костюм з вогнезахисним просоченням

З Ми Тп100

черговий

Костюм

Вн

черговий

Черевики

Ми

12

Чоботи гумові

В

чергові

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці

МиТп100

2

Шолом захисний

З Тп100

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Костюм хімічного захисту (Л-1)

 

черговий

Пояс запобіжний з карабіном

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

10. Переробка нафти та газу. Виробництво синтетичного рідкого палива. Деемульсація і переробка твердого палива

10.1. Деемульсація і знесолювання нафти

218

8155

Оператор технологічних установок

Костюм

ЗмиВуНм

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці комбіновані

МиТп100

1

Рукавиці маслобензостійкі

ЯжНм

2

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Протигаз ізолювальний

 

черговий

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Чоботи гумові

В

12

Костюм хімічного захисту (Л-1)

 

черговий

Навушники протишумові

 

до зносу

Пояс запобіжний лямковий

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

При роботі зі скрапленим вуглеводневим газом:

 

 

Рукавиці нафтоморозостійкі з латексним покриттям

МиНмТн

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

При роботі з лугом:

 

 

Костюм

ЗМиТпЩ50

черговий

Фартух прогумований з нагрудником

Вн

черговий

Рукавички кислотолугостійкі

К50Щ50

2

Щиток захисний прозорий

 

черговий

10.2. Перегонка нафти, дистилятів, смоли та мазуту. Крекинг-виробництво та гідроформінг

219

8155

Оператор технологічних установок

Костюм

ЗМиВнНм

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці комбіновані

МиТп100

1

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Рукавички маслобензостійкі

ЯжНм

2

Плащ прогумований

 

черговий

Чоботи гумові

В

12

Костюм хімічного захисту (Л-1)

 

черговий

Навушники протишумові

 

до зносу

Пояс запобіжний лямковий

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики

Тн30

24

Шапка

Тн

24

При роботі з лугом:

 

 

Костюм

ЗМиТп100

черговий

Фартух прогумований з нагрудником

Ву

черговий

Рукавички кислотолугостійкі

К50Щ50

2

Щиток захисний прозорий

 

черговий

10.3. Очищення нафтопродуктів

220

8155

Оператор технологічних установок

При очищенні лугами:

 

 

Костюм

Щ50ЗМиПн

12

Черевики

МиЩ50

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиЩ50

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Каска захисна

 

до зносу

На роботах по кислотно-лужному очищенню:

 

 

Костюм

МиК50Щ50

9

Черевики

МиК50Щ50

12

Рукавиці

МиК50Щ50

1

Рукавички

Вн

3

Каска захисна

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

При роботі з регенерації кислоти з кислотного гудрону:

 

 

Костюм

ЗМиК50

12

Черевики

МиК50

12

Рукавиці сукняні

МиТп100

1

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

На роботах по отриманню спеціальних мастил:

 

 

Костюм

З МиНм

12

Черевики

МиНм

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

При роботі на фільтр-
пресах додатково:

 

 

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

На роботах по контактному і селективному очищенню:

 

 

Костюм

З Ми Пн

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Рукавички

Вн

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

На роботах по депарафінізації мастил:

 

 

Костюм

З Ми Пн

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

221

8276

Оператор виробничої дільниці

Костюм

МиТп100

12

Берет

З

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці

МиТп100

1

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

10.4. Виробництво консистентних мастил, присадок і мийних засобів

222

8155

Оператор технологічних установок

На роботах з варіння, затарювання і складування мастил, виробництва мийних засобів та синтетичних жирів:

 

 

Костюм

З Ми Нл

12

Черевики

ПнНм

12

Берет

З

12

Фартух брезентовий

МиНм

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

Рукавички трикотажні

 

2

Каска захисна

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Щиток захисний прозорий

 

до зносу

Калоші

В

чергові

На роботах з виробництва синтетичних жирів та мийних засобів з використанням сірчаної кислоти:

 

 

Костюм

ЗМиК50

12

Черевики

МиК50

12

Рукавиці

К50Тп100

2

Рукавички

К50Вн

3

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

На роботах з виробництва присадок:

 

 

Костюм

Ми Тп100

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Черевики

ЗМи

12

Рукавиці

ЗТп100

1

Рукавички

ВнТп100

3

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн30

36

Шапка

Тн

36

10.5. Парафінове та церезинове виробництво

223

8155

Оператор технологічних установок

При виконанні робіт у відділеннях кристалізації і регенерації:

 

 

Костюм

З Ми Нм

12

Черевики

МиНм

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Берет

З

12

При виконанні робіт з очищення парафіну та церезину:

 

 

Костюм

МиТп100

12

Черевики

К50 Щ50

12

Рукавиці комбіновані

МиТп100

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

На кислотно-лужному очищенні додатково:

 

 

Фартух з нагрудником

ЗМиК50Щ50

черговий

При виконанні робіт по фільтрації та обслуговуванню камер пітніння:

 

 

Костюм

З Ми Вн

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

2

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

З МиВн

черговий

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

224

8290

Зливальник-
розливальник

При виконанні робіт з розливання парафіну та церезину:

 

 

Костюм

З Ми Нм

12

Черевики

ЗМиНм

12

Рукавиці

МиТп100

2

Фартух з нагрудником

З МиНм

черговий

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

При виконанні роботи з розливання протистарителя:

 

 

Костюм

З Ми Нм

12

Черевики

МиНм

12

Рукавиці комбіновані

МиТп100

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

10.6. Алкілуючі установки. Виробництво азоляту і октолу

225

8155

Оператор технологічних установок

Костюм

З Ми Нм

12

Черевики

МиНм

12

Рукавиці комбіновані

МиТп100

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При роботах по сірчанокислотному алкілуванню, алкілуванню хлористим алюмінієм і у виробництві азоляту і октолу:

 

 

Костюм

ЗМиК50 Тп100

12

Черевики

МиК50

12

Рукавиці

МиТп100

1

Окуляри захисні

Зн

до зносу

Каска захисна

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

226

8155

Оператор технологічних установок

Костюм

МиТп100

12

Черевики

МиТп100

12

Рукавиці

МиТп100

1

Окуляри захисні

Зн

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

10.7. Полімеризаційні та гідрогенізаційні установки

227

8155

Оператор технологічних установок

Костюм

З МиНл

12

Черевики

МиНл

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиНл

1

Окуляри захисні

Зн

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

228

9333
7233

Вантажник
Слюсар з ремонту технологічних установок

Костюм

З Ми

9

Чоботи кирзові

МиМп

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Берет

З

9

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Каска захисна з підшоломником

 

чергова

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

229

3115
 
1222.2

Механік з ремонту
устаткування
Начальник установки (бурової, газобензинової, кисневої, збагачувальної, регенераційної тощо)

Куртка

ЗМи

12

Черевики

Ми

12

Берет

З

12

Рукавички

Вн

чергові

Нарукавники

Ми

чергові

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Каска захисна

 

чергова

10.8. Виробництво нафтобітуму і рубраксу

230

8155

Оператор технологічних установок

Костюм

ЗМиНмВн

12

Черевики

Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці

МиТп100

1

Каска захисна

 

до зносу

Підшоломник під каску

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Протигаз ізолювальний

 

черговий

Рукавички маслобензостійкі

НмЯж

2

Плащ прогумований

 

черговий

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Чоботи гумові

 

чергові

Костюм хімічного захисту (Л-1)

В

черговий

Пояс запобіжний лямковий

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

231

8290

Зливальник-
розливальник

Костюм

ЗМиНмВн

12

Черевики

Ми Вн

12

Берет

З

12

Рукавиці КР

МиТп100

1

Каска захисна

 

до зносу

Підшоломник під каску

 

до зносу

Рукавички маслобензостійкі

Вн Нм Яж

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Протигаз ізолювальний

 

черговий

Плащ прогумований

Ву

черговий

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Чоботи гумові

В

чергові

Костюм хімічного захисту (Л-1)

 

черговий

Пояс запобіжний лямковий

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики шкіряні

Тн30

24

Шапка

Тн

24

10.9. Виробництво нафтового коксу

232

8155

Оператор технологічних установок

Костюм

З Ми Тп100

12

Черевики

МиТп

12

Берет

З

12

Рукавиці

МиТп100

1

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Каска захисна

 

чергова

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

233

8159

Коксорозвантажувач

Костюм

ЗМиТп100

9

Черевики шкіряні

МиТп

9

Берет

З

9

Рукавиці брезентові

МиТп100

1

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Каска захисна

 

до зносу

Підшоломник під каску

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

10.10. Піроліз та ректифікація ароматичних вуглеводнів

234

8155

Оператор технологічних установок

По печах Пікерінга:

 

 

Костюм

ЗМиТп100

12

Берет

З

12

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Черевики

МиТп100

12

Рукавиці

МиТп100

1

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Каска захисна

 

до зносу

При виконанні робіт в нафталіновому відділенні, робіт по ректифікації та азеотропній перегонці:

 

 

Костюм

З МиЯа

12

Берет

З

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

При обслуговуванні скруберів:

 

 

Костюм

З Ми Тп400

12

Берет

З

12

Черевики

МиТп

12

Рукавиці комбіновані

МиТп400

2

При виконанні робіт на пірогенних трубчатих установках і газогенераторах:

 

 

Костюм

З Ми Тп400

18

Черевики

МиТп

12

Рукавиці комбіновані

МиТп400

2

Окуляри захисні

Зн

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Каска захисна

 

чергова

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

235

8161

Оператор реакторного відділення

Костюм

З

12

Черевики

МиТп100

12

Берет

МиТп

12

Рукавиці комбіновані

З

2

Окуляри захисні закриті

МиТп100

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

236

8264

Оператор розподілу хімічних матеріалів

Костюм

ЗМиТп100

12

Черевики

МиТп

12

Берет

З

12

Рукавиці

МиТп100

2

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

10.11. Підготовка і подача твердого палива

237

9333
8159

Вантажник
Завантажувач-
вивантажувач печей

Комбінезон

ЗМиТп100

12

Черевики шкіряні

МиТп

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиТп100

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

238

8124
 
8333

Машиніст вантажних
механізмів
Машиніст вагоноперекидача

Костюм

З МиМп

12

Берет

З

12

Жилет сигнальний

Со

12

Черевики

МиМо Мун100

12

Рукавиці

МиТп100

2

Рукавиці діелектричні

Эн

чергові

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

Респіратор пилозахисний

 

до зносу

Плащ з капюшоном

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

239

8163

Моторист електродвигунів

Комбінезон

З Ми

12

Черевики

Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці діелектричні

Эн

чергові

240

8155

Оператор технологічних установок

Куртка

ЗМиТп100

12

Штани

Ми Тп 100

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

МиТп100

3

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

10.12. Печі для виробництва газу. Печі напівкоксування, камерні і тунельні печі

241

8159
8159

Барильєтник
Завантажувач-
вивантажувач печей

Костюм

З Ми Тп400

12

Берет

З

12

Черевики

МиТп

12

Рукавиці

МиТп400

1

Плащ з капюшоном

Вн

24

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Каска захисна

 

чергова

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

242

8124

Кантувальник-
укладальник

Костюм

З МиМп

15

Берет

З

15

Черевики

МиТп

15

Рукавиці комбіновані

МиМп

3

Рукавиці діелектричні

Эн

чергові

243

8122

Машиніст завантажувальних механізмів

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Черевики

Ми-

12

Рукавиці

Мун100

1

Окуляри захисні закриті

Тп100

до зносу

Каска захисна

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

244

8159

Завантажувач-
вивантажувач печей

Костюм

ЗмиТп400

12

Черевики

МиТп

12

Берет

З

12

Рукавиці

МиТп400

1

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

245

8155

Оператор технологічних установок

Костюм

З Ми Тп100

12

Черевики

МиТп

12

Берет

З

12

Рукавиці

МиТп100

1

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Плащ прогумований

Вн

черговий

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Каска захисна

 

чергова

При виконанні роботи по конденсації, уловлюванню смоли, на установці інертного газу та електрофільтрах:

 

 

Костюм

ЗМиТп100

12

Черевики

МиТп

12

Рукавиці

МиТп100

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

На обслуговуванні електрофільтрів додатково:

 

 

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці діелектричні

Эн

чергові

При виконанні роботи по печах та по пневмопиловидаленню:

 

 

Костюм

З МиПн

12

Черевики

Тп100

12

Рукавиці

МиТп

1

Окуляри захисні закриті

МиТп100

до зносу

Респіратор пилозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

10.13. Канатні дороги

246

8333
 
8159
8333

Машиніст повітряно-
канатної дороги
Відкатник-вакуумник
Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Комбінезон

З МиПн

12

Черевики

МиТп

12

Берет

З

12

Рукавиці

МиТп100

2

Плащ прогумований

Вн

черговий

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

10.14. Переробка смол, отримання фенолів, переробка продуктів напівкоксування

247

8155

Оператор технологічних установок

При дистиляції, ректифікації, десорбції, регенерації лугів та очищення дистилятів лугами, роботах з виробництва антисептиків креоліну, клебемаси та литтєвого закріплювача, карбюризатора, фенолів і попереднього очищення, обезфенолювання і біологічного доочищення фенольних вод:

 

 

Костюм

ЗМиТп100 Щ50

12

Черевики

МиТпЩ50

12

Рукавиці

МиТп100 Щ50

2

Рукавички

Вн

чергові

Каска захисна

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Взуття утеплене

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

При роботі з кислотою, з очищення дистилятів та регенерації кислот:

 

 

Костюм

К50Щ20

9

Чоботи

ВК80

12

Рукавиці

МиК50 Щ50

2

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Рукавички

ВнК50Щ50

чергові

10.15. Очищення газу

248

8159

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

Костюм з масловодовідштовхувальним просоченням

З Ми Вн Нм

12

Берет

З

12

Черевики

МиВНм

12

Рукавиці комбіновані

 

2

Рукавиці маслобензостійкі

МиВн

2

Фартух з нагрудником

 

12

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Каска захисна

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

ТнМи

24

249

8155

Оператор технологічних установок

При виконанні роботи по скруберах, регенерації і з приготування і нейтралізації миш'яково-содових розчинів на миш'яково-содовому очищенні, з фільтрації та плавлення сірки та з отримання гіпосульфіту:

 

 

Костюм

ЗМиК20Щ20

12

Фартух з нагрудником

ВнК20Щ20

12

Черевики шкіряні

МиК20 Щ20

12

Рукавиці комбіновані

МиК20Щ20

2

Рукавички гумові

Вн

до зносу

Окуляри захисні

Зн

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При роботі з фільтрації і плавлення сірки і з виготовлення і нейтралізації миш'яково-содових розчинів додатково:

 

 

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

При сухому сіркоочищенні:

 

 

Костюм

З Ми

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці

МиТп100

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

При виконанні робіт з етанолового, фенолятного та лужного очищення газу від окису вуглецю, відмивання, дегазації вуглекислоти з води, з очищення газу від аміаку і нафталіну:

 

 

Костюм

З МиВн

12

Черевики шкіряні

МиВ

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

2

Каска захисна

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

250

8159

Завантажувач-
вивантажувач

Костюм

З МиПн

12

Черевики

МиМун100

12

Рукавиці

МиТп100

2

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Респіратор протипиловий

 

до зносу

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

251

8290

Зливальник-
розливальник

Костюм

З МиВн

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Черевики

МиВ

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

2

Рукавички

Вн

до зносу

Каска захисна

 

до зносу

Окуляри захисні

Зн

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики

Тн30

36

Шапка

Тн

36

10.16. Конверсія окису вуглецю та вуглеводнів, розщеплення вуглеводних газів

252

8155

Оператор технологічних установок

Костюм

З МиНл

12

Берет

З

12

Черевики

МиНм

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики

Тн30

36

Шапка

Тн

36

10.17. Гідрогенізація та гідроочищення

253

8155
 
 
8155

Оператор
технологічних
установок
Машиніст технологічних насосів

Костюм

З МиНм

12

Берет

З

12

Черевики

МиНм

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

Рукавички

Вн

чергові

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Протишумові навушники

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики

Тн30

36

Шапка

Тн

36

10.18. Синтез вуглеводнів і спиртів, ректифікація спиртів

254

8155

Оператор технологічних установок

Костюм

З МиНл

12

Берет

З

12

Черевики

МиНм

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

10.19. Дегідрування газу, ароматизація бензину, виробництво спиртового концентрату

255

8155

Оператор технологічних установок

Костюм

З МиНм

12

Берет

З

12

Черевики

МиНм

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

10.20. Виробництво каталізатора

256

8155

Оператор технологічних установок

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Черевики

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Рукавички

Вн

чергові

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При роботі з кислотами, їдкими хімікатами:

 

 

Костюм

ЗМи К50Щ50

12

Фартух з поліхлорвінілу

К50Щ50

черговий

Нарукавники прогумовані

 

6

Черевики

К20Щ20

12

Рукавиці

К50Щ50

2

Рукавички хлорпренові

К50Щ50

чергові

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

257

8159

Оператор товарний

Костюм

З МиВнЯа

12

Берет

З

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

10.21. Газофракціонуючі установки, виробництво газбензину і газоліну, компримування і скраплення природного і нафтового газів, наповнюючі і розподільчі станції стиснених і скраплених горючих газів

258

8163

Наповнювач балонів

Костюм

З МиНл

12

Фартух з нагрудником

ЗМиНлВн

6

Черевики

МиНм

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

3

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

Плащ прогумований з капюшоном

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

259

8155

Оператор технологічних установок

Костюм

З МиНл

12

Берет

З

12

Черевики

МиНм

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики

Тн30

36

Шапка

Тн

36

10.22. Виробництво контакту, деемульгатора і піноутворювача

260

8155

Оператор технологічних установок

Костюм

ЗМиТп100

12

Берет

З

12

Черевики

МиТп

12

Рукавиці сукняні

МиТп100

1

Фартух прогумований

Вн

черговий

Рукавички гумові

Вн

чергові

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики

Тн30

36

Шапка

Тн

36

10.23. Виробництво асидолу, асидолмилонафти, що використовуються при різанні металу

261

8155

Оператор технологічних установок

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

10.24. Виробництво вазеліну

262

8155

Оператор технологічних установок

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

10.25. Виробництво із спалювання нафтошламу

263

8155
 
 
8163
 
 
8155

Оператор
технологічних
установок
Машиніст
технологічних
компресорів
Машиніст технологічних насосів

Костюм

З МиНм Тп100

12

Берет

З

12

Черевики

МиНмТп

12

Рукавиці комбіновані

МиНм Тп100

2

Каска захисна

 

до зносу

Підшоломник під каску

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Фартух з нагрудником

 

черговий

Навушники протишумові

 

до зносу

Пояс запобіжний комбінований

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

264

8163

Машиніст компресорних установок

Костюм

МиНмВм

12

Берет

З

12

Черевики шкіряні

МиСмНм

12

Рукавиці комбіновані

МиТп100

1

Каска захисна

 

до зносу

Підшоломник під каску

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Протигаз ізолювальний

 

черговий

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Рукавички маслобензостійкі

МпНмЯж

2

Плащ прогумований

Вн

черговий

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Чоботи гумові

В

чергові

Навушники протишумові

 

до зносу

Пояс запобіжний лямковий

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики шкіряні

Тн30

24

Шапка

Тн

24

10.26. Установка радіаційної тепломеризації

265

8159
7233
 
 
7233

Апаратник
Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

ЗМиРз

6

Білизна натільна - 2 комплекти

ЗРз

6

Черевики

ЗМиРз

12

Берет

ЗРз

6

Фартух з нагрудником

ВнРзМи

6

Нарукавники

РзМи

6

Рукавиці комбіновані

МиРз

2

Рукавички з просвинцьованої гуми

ВнРз

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

11. Лабораторії

266

7322

Кварцодув

Халат

ЗМиТо

12

Тапочки

ЗМи

12

Нарукавники

МиТо

6

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

267

8159
 
3119
 
3116
 
2149.2
2149.2

Лаборант хімічного
аналізу
Лаборант (галузі
техніки)
Технік-лаборант
(хімічне виробництво)
Інженер-лаборант
Інженер з якості

Костюм

ЗМиК20Щ

12

Шапочка лаборанта

12

Туфлі шкіряні жіночі

Ми

12

Чоботи гумові

В

чергові

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Рукавички кислотолугостійкі

ВнЯжК20 Щ20

1

Каска захисна

 

до зносу

Підшоломник під каску

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

При роботі з бензином та іншими отруйними речовинами додатково:

 

 

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Нарукавники прогумовані

 

чергові

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики

Тн30

36

Шапка

Тн

36

268

9132

Мийник посуду

Костюм

ЗМи ВнВп

12

Фартух прогумований з нагрудником

ЗМиВн

6

Туфлі шкіряні жіночі

Ми Вн

12

Шапочка

О

12

Нарукавники прогумовані

 

6

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

269

8340

Моторист (машиніст)

Костюм з масловодовідштовхувальним просоченням

ЗМиВнНм

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці

МиНмВн

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Протишумові навушники

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

270

8155

Машиніст з моторних випробувань палива

Костюм з масловодовідштовхувальним просоченням

ЗМиВнНм

12

Берет

З

12

Черевики шкіряні

МиМпСм

12

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Чоботи гумові

В

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Каска захисна

 

до зносу

Підшоломник під каску

 

до зносу

Рукавички кислотолугостійкі

 

1

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Навушники протишумові

 

до зносу

271

7322

Склодув

Фартух з нагрудником

МиТо

12

Рукавиці комбіновані

МиТо

2

Напівчеревики

МиТи

12

Нарукавники прогумовані

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

272

9132

Прибиральник службових приміщень

Халат

З Ми

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Чоботи гумові

В

12

Рукавички

Вн

1

273

8290

Пробовідбірник

Костюм

ЗМиВнНм

12

Черевики

ЗМиМп

12

Рукавиці комбіновані

МиТп100

1

Плащ з капюшоном

Вн

черговий

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

Плащ прогумований

 

до зносу

При роботі з кислотами і лугами додатково:

 

 

Рукавички п'ятипалі

К50Щ50

1

Фартух з нагрудником

В

черговий

Чоботи гумові

Вн

12

Рукавички

Вн

чергові

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики

Тн30

24

Шапка

Тн

24

12. Виробництво дифенілолпропану

274

8159

Апаратник

Костюм

ЗМиК50

9

Берет

З

9

Чоботи гумові

ВК20Щ20

9

Рукавиці

МиК50

2

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Рукавички

К50Щ50

чергові

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

275

8334

Водій навантажувача

Костюм

МиТп100

9

Берет

З

9

Чоботи гумові

В

9

Рукавиці

МиТп100

2

Рукавички

Вн

чергові

Каска захисна

 

до зносу

Підшоломник під каску

 

до зносу

Окуляри захисні відкриті

 

до зносу

Навушники протишумові

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

276

1222.2
3115
1222.2
1222.2

Майстер
Механік
Начальник відділення
Начальник зміни (промисловість)

Костюм

МиТп100

12

Чоботи гумові

В

12

Окуляри захисні відкриті

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

277

8163

Машиніст насосних установок

Комбінезон

ЗМиТп100

12

Берет

З

12

Черевики

МиТп

12

Рукавички

ВнНм

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Навушники протишумові

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики

Тн30

24

Шапка

Тн

24

278

7233
 
 
7233

Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

МиТп100

9

Берет

З

9

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Чоботи кирзові

МпМун100

9

Рукавиці

МиТп100

2

Рукавички

Вн

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Каска захисна

 

чергова

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

13. Виробництво дифенілоксиду

279

8159

Апаратник

Костюм

ЗМиК50

6

Берет

З

6

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Чоботи кирзові

МиМпЯж

12

Рукавички

К20Щ20

чергові

Рукавиці

К50Щ50

1

Окуляри захисні закриті

К50

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

280

1222.2
1222.2

Майстер
Начальник зміни (промисловість)

Костюм

З Ми

9

Черевики на латунних цвяхах

Ми

9

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Каска захисна

 

чергова

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

281

8155

Машиніст технологічних насосів

Костюм

ЗМиНжВн

9

Берет

З

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Черевики шкіряні

МиМп

12

Рукавички

Вн

1

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Каска захисна

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Навушники протишумові

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

282

7233
 
 
7233

Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

МиТп100

9

Берет

З

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Чоботи гумові

В

9

Рукавички

Вн

1

Рукавиці

МиТп100

2

Каска захисна

 

чергова

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

283

8290

Зливальник-
розливальник

Костюм

ЗМиВнНм

6

Берет

З

6

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з поліхлорвінілу

Вн

6

Чоботи гумові

В

6

Рукавички

Вн

6

Рукавиці

МиВнНм

1

Нарукавники прогумовані

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

14. Магістральний трубопровід (етиленопровід)

284

8159

Апаратник

Костюм

З МиНм

12

Черевики

МиНм

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Шолом захисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

285

8159

Обхідник лінійний

Костюм

З МиМп

12

Черевики

МиМо Мун100

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Плащ з капюшоном

ЗМиВн

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

24

Шапка

Тн

24

286

1222.2
3115
1222.2
3113

Майстер
Механік
Начальник дільниці
Енергетик

Костюм

З Ми

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Берет

З

12

Плащ з капюшоном

ЗМиВн

черговий

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Шолом захисний

 

до зносу

Окуляри захисні

Зн

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

Тн

36

287

1222.2

Майстер дільниці

Костюм

З Ми

12

Черевики

Ми

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Плащ з капюшоном

Вн

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

288

8163
 
8163

Машиніст насосних
установок
Машиніст компресорних установок

Костюм або комбінезон

З МиНм

12

Черевики

МиНм

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

1

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Чоботи гумові

В

12

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Протишумові навушники

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Шолом захисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

ТнМи

24

289

7233
7136

Слюсар-ремонтник
Слюсар-сантехнік

Костюм

ЗМиНмСм

6

Черевики

Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Плащ з капюшоном

Вн

черговий

Пояс запобіжний лямковий

 

черговий

Рукавички гумові

Вн

1

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

24

Шапка

ТнМи

24

290

8290

Зливальник-
розливальник

Костюм

З МиВн

12

Черевики

МиВ

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

Мив

1

Рукавички гумові

Вн

1

Плащ з капюшоном

З Ми Вн

черговий

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Каска захисна з підшоломником

 

чергова

15. Загальні професії

291

8334
 
7241
 
 
7241

Водій електро- та
автовізка
Електрослюсар
(слюсар) черговий та з
ремонту устаткування
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Костюм

З МиМп

12

Берет

З

12

Чоботи кирзові

МиМп

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Пояс запобіжний лямковий

 

черговий

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Каска захисна

 

до зносу

Підшоломник під каску

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

292

8290

Газорятівник

Костюм

ЗМиТп100

18

Чоботи

ЗМиМун 100

18

Рукавиці

МиТп100

3

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Пояс запобіжний лямковий

 

черговий

Протигаз фільтрувальний

 

до зносу

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

293

9152

Гардеробник

Халат

З Ми

18

Тапочки

ЗМиСм

18

Рукавички

Ми

3

Під час приймання забрудненого спецодягу для чищення, прання та ремонту додатково:

 

 

Фартух з нагрудником

ЗЯтВн

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиВЯт

24

Рукавиці

МиВнЯт

6

Окуляри захисні відкриті

 

до зносу

Респіратор пилозахисний

 

до зносу

294

7134
 
7122
7122
 
7122
7122
7122
7124

Ізолювальник з
термоізоляції
Пічник
Футерувальник
(кислототривник)
Футерувальник-муляр
Вогнетривник
Муляр
Тесляр

Комбінезон

ЗмиТп100

12

Костюм

МиТп400

черговий

Фартух з нагрудником

ЗмиТп100

до зносу

Черевики

МиТп Мун100

12

Рукавиці

МиТп400

2

Нарукавники прогумовані

МиТп100

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Каска захисна

 

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

При роботі на висоті додатково:

 

 

Пояс запобіжний лямковий

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

Пічникам додатково:

 

 

Шолом захисний з вогнезахисним просоченням

ТиТп100

черговий

Примітки:
1. Пічникам, футерувальникам-мулярам та футерувальникам (кислототривникам) сірчанокислотних апаратів та на ремонті коксових кубів замість комбінезона бавовняного видається костюм сукняний на 12 місяців.
2. Пічникам, футерувальникам-мулярам, футерувальникам (кислототривникам) та теслярам на гарячому ремонті печей та апаратів замість комбінезона бавовняного видається костюм брезентовий на 12 місяців.

295

8159

Коксоочисник

Костюм

З МиТп100

12

Черевики

МиТп

12

Рукавиці

МиТп100

1

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

ТнМи

24

296

8333

Ліфтер

Костюм

З Ми

15

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Черевики

Ми

15

297

8163

Машиніст компресорних установок

Костюм

З МиНм

12

Черевики

МиНм

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

3

Протишумові навушники

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор газозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

298

8162

Чистильник

Костюм

З МиТп100 Яж

9

Чоботи гумові

ЗВЯж

12

Берет

З

12

Рукавиці

МиТп100

1

Черевики на латунних цвяхах

МиЯж

12

Каска захисна з підшоломником

 

чергова

На очищенні ємностей, вагонів-цистерн і посудин з-під бензину додатково:

 

 

Костюм хімічного захисту (Л-1)

 

черговий

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

 

черговий

Пояс запобіжний з карабіном

 

черговий

Протигаз шланговий

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

24

Шапка

ТнМи

24

299

7233
 
 
7233
7136
7215

Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник
Слюсар-сантехнік
Такелажник

Костюм

ЗМиТп100

12

Берет

З

112

Чоботи кирзові

З Ми

12

Рукавиці комбіновані

МиТп100

2

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Пояс запобіжний лямковий

 

черговий

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Каска захисна

 

чергова

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені або

Тн

36

Костюм утеплений замість куртки і штанів утеплених

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

Тн

36

При обслуговуванні та ремонті кислотної апаратури, обладнання та трубопроводів замість перерахованого вище спецодягу та взуття видаються:

 

 

Костюм

ЗМиК50

12

Чоботи гумові

ВК50

12

Рукавиці

МиК50

2

Фартух з нагрудником

ВнК50

черговий

Рукавички

ВнК50

чергові

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Пояс запобіжний з карабіном

 

черговий

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

300

9322

Мастильник

Костюм

З МиНм

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

3

Берет

З

12

Черевики

ЗМиНм

12

Фартух з нагрудником

НмМи

6

Нарукавники прогумовані

МиНм

6

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

24

301

8229

Сортувальник (хімічне виробництво)

Костюм

З Ми

12

Черевики

Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиТп100

2

Фартух з нагрудником

ЗМиТп100

черговий

Респіратор газозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

302

8153

Регенераторник відпрацьованого масла

Костюм

З МиНм

12

Черевики

МиНмСм

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

Фартух хлорвініловий з нагрудником

Вн

12

Нарукавники прогумовані

 

до зносу

Навушники протишумові

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

ТнМи

24

303

7415

Сатураторник

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиМун 100

12

Рукавиці комбіновані

МиМо

3

Під час хімічного промивання сатураторної установки та арматури, усунення несправностей у роботі устаткування додатково:

 

 

Фартух з нагрудником

ВнЩ20

черговий

Нарукавники

Ми

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Чоботи гумові

ВМп

чергові

304

8155

Оператор технологічних установок

Комбінезон

З Ми

12

Берет

З

12

Черевики

Ми См

12

Рукавиці комбіновані

ЗМи

2

Рукавички

Вн

1

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Каска захисна

 

чергова

Респіратор пилогазозахисний

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Плащ прогумований

Вн

черговий

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

ТнМи

24

305

7311
 
 
 
 
 
 
8283

Приладист
(перероблення нафти,
нафтопродуктів, газу,
сланців, вугілля та
обслуговування
магістральних
трубопроводів)
Слюсар-монтажник приладового устаткування

Костюм

З МиНм

12

Берет

З

12

Черевики

МиМпВ

12

Рукавиці ПВХ п'ятипалі

МиНмЯж

2

Рукавички трикотажні

Вн

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Плащ прогумований з капюшоном

 

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

306

8163
 
8155

Машиніст насосних
установок
Машиніст технологічних насосів

Комбінезон

З МиНм

12

Чоботи гумові

ЗНм

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

Берет

З

12

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Респіратор газозахисний

 

до зносу

Протишумові навушники

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

 

 

Плащ прогумований

 

черговий

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

307

8163
 
 
8163

Машиніст
компресорних
установок
Машиніст насосних установок

Комбінезон

З МиНм

12

Чоботи гумові

ЗНм

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

3

Берет

З

12

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Протишумові навушники

 

до зносу

Каска захисна з підшоломником

 

до зносу

При роботі на компресорних станціях відкритого виконання магістральних газопроводів узимку додатково:

 

 

Костюм утеплений

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

Тн

36

308

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Костюм

З Ми Вн

12

Рукавиці комбіновані

МиВу

2

Черевики

Ми См

12

Берет

З

12

При митті підлоги і місць загального користування додатково:

 

 

Фартух прогумований з нагрудником

 

черговий

Калоші

В

12

Рукавички

Вн

2

Протигаз фільтрувальний

 

черговий

Примітка.

Комірникам та працівникам складів (баз) і завідуючим складами (базами) та їх заступникам, що безпосередньо виконують обов'язки комірників, коли їх робота виконується на відкритих майданчиках і в неопалюваних приміщеннях, а також вантажникам узимку на зовнішніх роботах додатково видаються куртка та штани утеплені на 18 місяців та взуття на 24 місяці (якщо діючими нормами цей теплий одяг та взуття не передбачено).

 

Директор Департаменту промислової
безпеки, охорони праці, цивільного
та фізичного захисту, трудової
та соціальної політики

О. М. Онищенко

Опрос