Идет загрузка документа (95 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм Персональной карточки и приложений к ней, заявления о предоставлении статуса безработного и направления на трудоустройство

Министерство социальной политики Украины
Приказ, Заявление от 16.05.2013 № 270
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.05.2013

м. Київ

N 270

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 червня 2013 р. за N 908/23440

Про затвердження форм Персональної картки та додатків до неї, заяви про надання статусу безробітного та направлення на працевлаштування

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 17 серпня 2015 року N 848)

Відповідно до пунктів 3, 5 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року N 198, та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства соціальної політики України до вимог Законів України "Про зайнятість населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми, що додаються:

1.1. Персональної картки та додатків до неї.

1.2. Заяви про надання статусу безробітного.

1.3. Направлення на працевлаштування.

2. Департаменту праці та зайнятості (М. Лазебна) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Заступник Міністра - керівник апарату

В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО профспілок України

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

 

ПЕРСОНАЛЬНА КАРТКА ТА ДОДАТКИ ДО НЕЇ

ЗМІСТ

Персональна картка.

Додаток 1. Відвідування особою територіального органу та отримані послуги.

Додаток 2. Рішення, прийняті територіальним органом щодо зареєстрованого безробітного.

Додаток 3. Періоди зайнятості та страховий стаж особи (2 частини).

Додаток 4. Нарахування допомоги по безробіттю та платежі.

Додаток 5. Проходження професійного навчання, дані про отримання ваучера та результати підтвердження неформального професійного навчання.

Додаток 6. Участь у громадських роботах, участь в інших роботах тимчасового характеру.

Додаток 7. Індивідуальні рекомендації щодо сприяння працевлаштуванню.

Додаток 8. Зміни до Персональної картки.

ПЕРСОНАЛЬНА КАРТКА (ПК)

N:

Дата створення:

Код за Єдиною інформаційно-аналітичною системою, найменування територіального органу Державної служби зайнятості України


Прізвище

 

Ім'я

 

По батькові

 


 

Особа є мігрантом

• так
• ні


 

 

I. МЕТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ

Пошук роботи:

• постійної

• тимчасової

• за сумісництвом

• громадських або інших робіт тимчасового характеру

Соціальне забезпечення:

• отримання допомоги по безробіттю

• отримання допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності

• достроковий вихід на пенсію

Професійне навчання:

• професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації

• отримання ваучера для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації, здобуття освіти на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня

• підтвердження результатів неформального професійного навчання

Отримання інших послуг:

• юридичні консультації з питань законодавства у сфері зайнятості

• самостійне отримання інформації

• консультації з питань вибору/зміни професії

• консультації з організації та провадження власної справи

II. РЕЄСТРАЦІЙНІ ДАНІ*

Документ, що посвідчує особу:

Серія ___ N ______, виданий: ____________

дата: дд.мм.рррр

Дата закінчення строку дії документа, що посвідчує особу:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта:

Громадянство:

Дата народження:

Стать:

Адреса

Зареєстроване місце проживання

Місцеперебування

Область

 

 

Район

 

 

Населений пункт

 

 

Поштовий індекс

 

 

Вулиця, будинок, квартира

 

 

Телефони: дом. _______________ моб. _______________ Електронна адреса: _________@_____

III. ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

• початкова загальна

• базова загальна середня

• повна загальна середня

• професійно-технічна

• неповна вища

• базова вища

• повна вища

__________________________________________
(підпис відповідального працівника
територіального органу Державної
служби зайнятості України)

 

_______________
(підпис особи)

____________
* Для осіб, які мають намір отримати статус безробітного, розділ заповнюється на підставі поданих документів.

IV. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОШУКУ РОБОТИ

4.1. З УРАХУВАННЯМ ОСВІТИ

Спеціальність /
напрям підготовки (код, найменування)

Кваліфікація (код, найменування) / професія (код, найменування)

Розряд/
клас

Навчальний заклад

Дата закінчення

Враховувати під час пошуку роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. З УРАХУВАННЯМ ОСТАННЬОГО МІСЦЯ РОБОТИ

Трудова книжка:

серія ________ номер ________

Найменування підприємства, установи, організації:

_____________________________________

Місце знаходження підприємства, установи,
організації:

 
_____________________________________

Період роботи

Професія/посада
(код, найменування)

Розряд/
клас

Заробітна плата

Підходяща робота

з

до

 

 

 

 

 

  

4.3. ІНША ІНФОРМАЦІЯ (З ДОКУМЕНТІВ ОСОБИ)

Професія/посада (код, найменування)

Група посад, до якої належить професія

Досвід роботи, років

Підходяща робота

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до статті 46 Закону України "Про зайнятість населення" підходящою для особи є робота із заробітною платою, що не менша __________ грн.

Бажаний рівень заробітної плати __________ грн.

4.4. ЗГОДЕН (ЗГОДНА) НА РОБОТУ В ІНШІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОДИНИЦІ

_____________________________________________________________________________________

V. ВІДНЕСЕННЯ ДО КАТЕГОРІЇ ГРОМАДЯН, ЯКІ МАЮТЬ ДОДАТКОВІ ГАРАНТІЇ У СПРИЯННІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ

Найменування категорії

Документ, що підтверджує віднесення до категорії

Віднесено до категорії

з

по

 

 

 

 

VI. РЕКОМЕНДОВАНА МСЕК РОБОТА (ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ)

Група інвалідності

Інвалідність встановлено

з

по

 

 

 

Професії (спеціальності), доступні за станом здоров'я (заповнюється з індивідуальної програми реабілітації):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

   робота вдома

   спеціальні умови для інваліда

______________________________________
(підпис відповідального працівника територіального
органу Державної служби зайнятості України)

 

________________________
(підпис особи)

VII. ДАНІ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ1

7.1. Страховий стаж ____ років.

Страховий стаж за останні 12 місяців, що передують реєстрації, _____ місяців.

7.2. Кількість місяців за останні 12 місяців, що передують реєстрації, протягом яких особа перебувала у трудових відносинах або займалась іншим видом діяльності згідно з частиною першою статті 4 Закону України "Про зайнятість населення" _______.

7.3. Причина звільнення з останнього місця роботи: _____________________________________.

VIII. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОПЕРЕДНЮ РЕЄСТРАЦІЮ

Дата реєстрації як безробітного

Дата припинення реєстрації

Підстава для припинення реєстрації

Проведені виплати

Застосовані скорочення виплат

Дата закінчення виплат у межах дворічного періоду

вид виплати

кількість днів

вид скорочень

кількість днів

 

 

 

 

 

 

 

 

Для здійснення реалізації державної політики у сфері зайнятості населення відповідно до Законів України "Про зайнятість населення" та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" територіальні органи Державної служби зайнятості України здійснюють обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Підставою для обробки відомостей про безробітного в обсязі, визначеному наказом Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року N 270 "Про затвердження форм Персональної картки та додатків до неї, заяви про надання статусу безробітного та направлення на працевлаштування", є згода безробітного на обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Зареєстрований безробітний повідомляється територіальним органом Державної служби зайнятості України про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права такого суб'єкта, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

______________________________________
(підпис відповідального працівника територіального
органу Державної служби зайнятості України)

 

____________
(підпис особи)

____________
1 Розширена інформація наведена у додатку 3.

 

Директор Департаменту праці та зайнятості

М. Лазебна

 

ВІДВІДУВАННЯ ОСОБОЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ ТА ОТРИМАНІ ПОСЛУГИ

Заплановані дата та час відвідування

Підпис особи

Фактичні дата та час відвідування

Відмітка про поважну причину несвоєчасного відвідування

Назва послуги

Результат наданої послуги

Прийняте рішення за результатом наданої послуги

Підпис та прізвище спеціаліста територіального органу

Підпис особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту праці та зайнятості

М. Лазебна

 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ОРГАНОМ ЩОДО ЗАРЕЄСТРОВАНОГО БЕЗРОБІТНОГО

Дата, N наказу

Назва рішення

Підстава для прийняття рішення

Рішення діє

Кількість днів

Дата скасування рішення

Підстава для скасування рішення

Підпис особи, дата ознайомлення з прийнятим рішенням

Підпис відповідального працівника територіального органу

з

по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту праці та зайнятості

М. Лазебна

 

ПЕРІОДИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА СТРАХОВИЙ СТАЖ ОСОБИ

ЧАСТИНА I. ПЕРІОДИ ЗАЙНЯТОСТІ

Період зайнятості

Категорія застрахованої особи*

Професія (код, найменування), опис виконуваних робіт, наданих послуг, незалежної професійної діяльності

Розряд/
клас

Документ, на підставі якого внесено дані

Держава перебування

Найменування підприємства, установи, організації

Підтверджено даними Державного реєстру загально-
обов'язкового державного соціального страхування

Підходяща робота

з

по

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

____________
* Заповнюється у разі надходження даних від Пенсійного фонду України щодо категорії застрахованої особи відповідно до переліку, наведеного в Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженому постановою правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року N 22-2, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1014/18309.

ЧАСТИНА II. СТРАХОВИЙ СТАЖ ОСОБИ

РОЗРАХУНОК СТАЖУ
(З УРАХУВАННЯМ ВІДОМОСТЕЙ, ОТРИМАНИХ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ)

станом на ____________20... року

Місяць, рік

Держава перебування

Суми, з яких сплачено страхові внески

Мінімальна заробітна плата

Кількість місяців страхового стажу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядок підсумків

 

-

 

 

Страховий стаж, років __________.

Страховий стаж за останні 12 місяців, що передують реєстрації, ____________ місяців.

Кількість місяців за останні 12 місяців, що передують реєстрації, протягом яких особа перебувала у трудових відносинах або займалась іншим видом діяльності згідно з частиною першою статті 4 Закону України "Про зайнятість населення", ____________.

 

Директор Департаменту праці та зайнятості

М. Лазебна

 

НАРАХУВАННЯ ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ ТА ПЛАТЕЖІ

ІНФОРМАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НАРАХУВАННЯ

Середньоденний дохід (грошове забезпечення) за 12 місяців до місяця реєстрації особи у територіальному органі (за даними щодо доходів, з яких сплачено єдиний соціальний внесок)

Дата розрахунку

Сума, грн

 

 

 

 


Особовий рахунок __________________________

Аліменти

Підстава

Дата початку виплати

Дата закінчення виплати

% утримання

одержувач, МФО банку та особовий рахунок або поштова адреса

 

 

 

 

 

Дані про виконані платежі

Дата, N наказу

Призначено нарахування

Розраховано

До виплат, грн

Дата перерахування коштів до банку

період

кількість днів

розмір призначеної допомоги (мінімальний, % від середньої заробітної плати)

% від призначеної допомоги

дата розрахунку

вид нарахування/
утримання

з

по

нараховано, грн

утримано, грн

з

до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту праці та зайнятості

М. Лазебна

 

ПРОХОДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Дата та N договору з особою

Дата та N направ-
лення особи на навчання

Навчальний заклад

Спеціальність
(код, наймену-
вання) /
професія
(код, наймену-
вання)

Кваліфікація
(код, наймену-
вання) /
рівень кваліфікації

Вид профе-
сійного навчання

Період навчання

Вид та N документа про закінчення навчального закладу

Припинення навчання

дата та N наказу про зарахування

дата початку навчання

дата та N наказу про закінчення навчання

дата закінчення навчання

дата та N наказу про відрахування

дата припи-
нення навчання

причина

наймену-
вання

договір
від ______ 
N ______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАНІ ПРО ОТРИМАННЯ ВАУЧЕРА

Дата та N видачі ваучера

Вид професійного навчання

Спеціальність
(код, найменування)
/ професія
(код, найменування), напрям підвищення кваліфікації

Кваліфікація
(код, найменування)
/ рівень кваліфікації

Навчальний заклад

Період навчання

Вид та N документа про закінчення навчального закладу

Припинення навчання

Вартість витрат

дата та N наказу про зарахування

дата початку навчання

дата та N наказу про закінчення навчання

дата закінчення навчання

дата та N наказу про відрахування

дата припинення навчання

причина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОГО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Дата реєстрації заяви

Дата та N направлення

Найменування підприємства, установи, організації

Дата та N договору (для осіб із числа безробітних)

Професія

Рівень кваліфікації

Період проходження навчання, підтвердження результатів

Найменування та N документа про підтвердження неформального навчання

Не підтверджені результати (надані рекомендації)

Вартість підтвердження результатів неформального навчання

всього

у тому числі

підтвердження кваліфікації

проїзд

проживання

медичний огляд

з

до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту праці та зайнятості

М. Лазебна

 

УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКИХ РОБОТАХ

Підприємство, організація, установа

Дата та N договору між роботодавцем та територіальним органом

Професія (посада)/
вид робіт

Дата та N направлення

Дата прийняття на роботу

Виконання робіт

Кількість відпрацьованих

Заробітна плата, грн

Продовжує працювати

дата початку роботи

дата закінчення роботи

днів

годин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТЬ В ІНШИХ РОБОТАХ ТИМЧАСОВОГО ХАРАКТЕРУ

Підприємство, організація, установа

Професія (посада)/
вид робіт

Дата та N направлення

Дата прийняття на роботу

Виконання робіт

Кількість відпрацьованих

Заробітна плата, грн

Продовжує працювати
(так/ні)

дата початку роботи

дата закінчення роботи

днів

годин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту праці та зайнятості

М. Лазебна

 

Міністерство соціальної політики України

Державна служба зайнятості України

_____________________________________________________________________________________
(найменування, адреса, телефон територіального органу Державної служби зайнятості України)

ІНДИВІДУАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ*

N _________________ від ____________

______________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові зареєстрованого безробітного)

Вам рекомендовано здійснити заходи, пов'язані зі сприянням працевлаштуванню:

N з/п

Рекомендований захід (зміст)

Дата виконання заходу

Результат виконання заходу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст територіального органу

____________
(підпис)

______________________________________
(прізвище, ініціали, контактний телефон)

____________
* Інформуємо, що для Вас відповідно до статті 46 Закону України "Про зайнятість населення":

є підходящою робота за професією (спеціальністю): __________________________________________ із заробітною платою, що не нижча _____ грн;

участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру є підходящою роботою, починаючи з ____________;
                                                                                                                                                                              (дата)

робота за професією (спеціальністю) _____________________ з ___________ є підходящою за умови попереднього
                                                                            (
назва)                          (дата)
професійного навчання (підвищення кваліфікації).

 

Директор Департаменту праці та зайнятості

М. Лазебна

 

ЗМІНИ ДО ПЕРСОНАЛЬНОЇ КАРТКИ

N з/п

Дата внесення зміни

Дані про особу, що змінились

Підстава для внесення змін

Підпис, прізвище та ініціали працівника територіального органу

Підпис особи

до внесення змін

після внесення змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту праці та зайнятості

М. Лазебна

 

ЗАЯВА
про надання статусу безробітного

Прошу зареєструвати (перереєструвати) мене як безробітного (безробітну) відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" та призначити (поновити) виплату допомоги по безробіттю у розмірі, передбаченому Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", з 8-го дня після реєстрації (перереєстрації).

Інформую, що через відсутність роботи не маю заробітку або інших передбачених законодавством доходів, у тому числі не забезпечую себе роботою самостійно.

Пенсію на пільгових умовах та за вислугу років не отримую.

Не є суб'єктом підприємницької діяльності.

Не отримую відповідно до законодавства:

допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного (6-річного) віку;

допомогу, компенсацію та/або надбавку по догляду за:

грошове забезпечення як батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки;

грошову допомогу по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.

Член особистого селянського господарства

_________________.
(так/ні)

Фермер або член фермерського господарства

_________________.
(так/ні)

Навчаюсь на денній (очній) формі навчання

_________________.
(так/ні)

Ознайомлений (ознайомлена) з правами та обов'язками
зареєстрованого безробітного, що визначені Законами України
"Про зайнятість населення"
та "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття"

___ ____________ 20__ р.                  ________________
                                                                                        (підпис заявника)

 
 
 
_________________.

(_________________)
(прізвище, ініціали)

 

Директор Департаменту праці та зайнятості

М. Лазебна

 

Міністерство соціальної політики України
Державна служба зайнятості України

________________________________________________________________
(найменування, адреса, телефон територіального органу Державної служби зайнятості України)

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

N __________ від ____________

(залишається у роботодавця)

________________________________________________________________
(на вільне робоче місце, на громадські та інші роботи тимчасового характеру, на робоче місце,
призначене для працевлаштування інваліда, на створене спеціальне робоче місце для інваліда,
на робоче місце у рахунок 5 % квоти)

________________________________________________________________
(
код за ЄДРПОУ, найменування підприємства, установи, організації, прізвище фізичної особи -
підприємця, місцезнаходження)

Територіальний орган направляє для працевлаштування

________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи)

за професією / на посаду ______________________________________ відповідно
до: ___________________________________________________________________
(інформації про потребу у працівниках від ____________ 20__ р., договору про організацію та
проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру від ____________ 20__ р. N ____)

Особа належить до категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (так/ні).

У разі працевлаштування зазначеної особи на нове робоче місце здійснюється компенсація роботодавцю єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування згідно зі статтями 26, 27 Закону України "Про зайнятість населення".

Корінець направлення на працевлаштування з прийнятим рішенням необхідно повернути територіальному органу через направлену особу протягом семи календарних днів з дати направлення особи на працевлаштування.

Додаток: резюме особи
Спеціаліст,
який видав направлення
на працевлаштування ______________   ________________________________
                                                     (підпис)                (прізвище, ініціали, контактний телефон)

Відповідь про прийняте рішення (заповнюється роботодавцем)

*прийнято з "___" ____________ р., наказ від ____________ N ____
буде прийнято за умови надання дотації з Фонду соціального захисту інвалідів (спеціальне робоче місце для інваліда) __________________________________
                                                     (наявне, новостворене)
буде прийнято за умови проходження особою профнавчання за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (Фонду соціального захисту інвалідів) згідно з договором на працевлаштування після закінчення навчання
рішення буде прийнято до "___" ____________ р. _______________________
                                                                                                   (вказати причину)
 відмовлено в прийнятті на роботу з причини:
                  робоче місце зайняте з "___" ____________ р.
                  кандидатура не відповідає вимогам у зв'язку з:
               ___________________________________________________________
               (недостатній освітньо-кваліфікаційний рівень або досвід роботи, відсутні додаткові
               навички, передбачаються зміни у штатному розкладі, інше - зазначити)
Просимо направити (не направляти) на це робоче місце іншу кандидатуру (необхідне підкреслити).
відмова особи _______________________________________  ___________
                                                                  (причина відмови)                (дата, підпис)
____________
*
Для отримання компенсації єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за працевлаштовану особу на нове робоче місце рекомендуємо звернутися до центру зайнятості протягом 60 календарних днів з дня працевлаштування особи.

Дякуємо за співпрацю!

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
16.05.2013 N 270


Міністерство соціальної політики України
Державна служба зайнятості України

________________________________________________________________
(найменування, адреса, телефон територіального органу Державної служби зайнятості
України, П. І. Б. спеціаліста, який видав направлення)

КОРІНЕЦЬ НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

N __________ від ____________

(заповнюється роботодавцем)

________________________________________________________________
(на вільне робоче місце, на громадські та інші роботи тимчасового характеру,
на робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда, на створене спеціальне
робоче місце для інваліда, на робоче місце у рахунок 5 % квоти)

________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ, найменування підприємства, установи, організації, прізвище
фізичної особи - підприємця, адреса)

________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи)

на професію/посаду _______________________________________________

Відповідь про прийняте рішення (необхідне заповнити)

прийнято з "___" ____________ р., наказ від ____________ N ____

буде прийнято за умови надання дотації з Фонду соціального захисту інвалідів (спеціальне робоче місце для інваліда) ________________________________
                                                                                (наявне, новостворене)

буде прийнято за умови проходження особою профнавчання за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (Фонду соціального захисту інвалідів) згідно з договором на працевлаштування після закінчення навчання

рішення буде прийнято до "___" ____________ р. ____________________
                                                                                             (вказати причину)

відмовлено в прийнятті на роботу з причини:

                    робоче місце зайняте з "___" ____________ р.

                    кандидатура не відповідає вимогам у зв'язку з:
                __________________________________________________________
                (недостатній освітньо-кваліфікаційний рівень або досвід роботи, відсутні
                додаткові навички, передбачаються зміни у штатному розкладі, інше - зазначити)

Просимо направити (не направляти) на це робоче місце іншу кандидатуру (необхідне підкреслити).

Керівник ПОУ (ФОП)             __________    _________________________
(або уповноважена особа)          
(підпис)                   (прізвище, ініціали)

М. П.                                                      "____" ____________ 20__ р.

відмова особи _____________________________________   ___________
                                                               (причина відмови)                 (дата, підпис)

 

Директор Департаменту праці та зайнятості

М. Лазебна

Опрос