Идет загрузка документа (159 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке (рыне ценных бумаг) - депозитарной деятельности и клиринговой деятельности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Условия, Решение от 21.05.2013 № 862
редакция действует с 24.11.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.05.2013

м. Київ

N 862

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 червня 2013 р. за N 897/23429

Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15 березня 2016 року N 282
,
від 28 вересня 2017 року N 718

Відповідно до абзаців другого і четвертого статті 3, статті 4, пунктів 9, 27 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності (додається).

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

Р. І. Кузьмін

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

 

 

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності

(У тексті Ліцензійних умов після слів "печаткою ліцензіата" доповнено словами "(за наявності)" згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 березня 2016 року N 282)

I. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, глави III Кодексу законів про працю України, статей 16, 17, 19, 271 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про акціонерні товариства", "Про господарські товариства", "Про депозитарну систему України", "Про торгово-промислові палати в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", "Про банки і банківську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про ліцензування видів господарської діяльності", інших нормативно-правових актів з питань, що регулюють діяльність професійних учасників фондового ринку, та встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші спеціальні вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності (крім депозитарної діяльності Центрального депозитарію та Національного банку України) та клірингової діяльності.

(пункт 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282
,
від 28.09.2017 р. N 718)

2. У цих Ліцензійних умовах терміни "депозитарна діяльність", "депозитарна установа" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про депозитарну систему України".

Терміни "депозитарна діяльність депозитарної установи", "діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування", "діяльність із зберігання активів пенсійних фондів", "клірингова діяльність" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

Термін "форс-мажорні обставини" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

(пункт 2 розділу І  доповнено абзацом третім згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

3. Професійний учасник фондового ринку (ліцензіат) згідно з отриманою ліцензією на здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, передбаченого пунктом 1 цього розділу, має право провадити такі види діяльності:

1) депозитарну діяльність:

депозитарну діяльність депозитарної установи;

діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;

2) клірингову діяльність.

4. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись ліцензіатами та їх посадовими особами протягом усього строку провадження депозитарної або клірингової діяльності.

5. Відбиток печатки не є обов'язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до Комісії передбачено цими Ліцензійними умовами. Копії документів, подання яких до Комісії передбачено цими Ліцензійними умовами, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи ліцензіата.

(розділ І доповнено пунктом 5 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2017 р. N 718)

II. Умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

1. Депозитарна діяльність депозитарної установи

1. Депозитарна установа на підставі отриманої ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, здійснює діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать такій депозитарній установі.

Депозитарна установа (крім банку) для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинна мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Для провадження діяльності відокремленим підрозділом депозитарної установи або спеціалізованим структурним підрозділом депозитарної установи, який є невід'ємною частиною її внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, депозитарна установа повинна мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам.

(абзац другий пункту 1 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

Загальна площа нежитлового приміщення для провадження ліцензіатом депозитарної діяльності депозитарної установи (крім банку), яке складається з окремих кімнат, повинна становити не менше ніж 20 кв. м При цьому таке приміщення повинно відповідати встановленим для цього виду професійної діяльності вимогам та мати операційний зал для провадження цієї діяльності. Вимоги до приміщення відокремленого підрозділу депозитарної установи такі самі, як і до приміщення депозитарної установи.

Загальна площа нежитлового приміщення депозитарної установи (крім банку) для провадження депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та депозитарної діяльності депозитарної установи, яке складається з окремих кімнат, повинна становити не менше ніж 40 кв. м.

(абзац четвертий пункту 1 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

Загальна площа нежитлового приміщення депозитарної установи (крім банку) для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, яке складається з окремих кімнат, повинна становити не менше ніж 60 кв. м.

(абзац п'ятий пункту 1 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

Загальна площа нежитлового приміщення депозитарної установи (крім банку), яке складається з окремих кімнат, для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності депозитарної установи повинна становити не менше ніж 40 кв. м.

(абзац шостий пункту 1 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

У разі організації депозитарною установою (крім банку) діяльності в складі відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які є невід'ємною частиною її внутрішньої організаційної структури та мають інше місцезнаходження, ніж депозитарна установа, загальна площа нежитлового приміщення за кожним таким підрозділом повинна становити не менше 15 кв. м.

Виконавчий орган депозитарної установи (крім банку) повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням депозитарної установи, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Документи, що регламентують провадження професійної діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні ліцензіата.

(абзац восьмий пункту 1 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) депозитарної установи (її відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця її розташування (поверху та номерів кімнат), а також графіка роботи.

(абзац дев'ятий пункту 1 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

Депозитарна установа зобов'язана забезпечити безперешкодне входження уповноважених осіб Комісії до приміщень, у яких вона провадить професійну діяльність на фондовому ринку, у зв'язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законів України.

2. Депозитарна установа може провадити свою професійну діяльність тільки за умови вступу до щонайменше одного об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності, та включення депозитарної установи (крім банку) до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

(пункт 2 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

3. Для провадження депозитарної діяльності депозитарна установа зобов'язана створити структурний підрозділ. Цей підрозділ повинен бути відокремлений від інших підрозділів цієї юридичної особи та розташовуватися в окремому (окремих) приміщенні (приміщеннях). Організація діяльності такого підрозділу повинна регламентуватись положенням про внутрішній структурний підрозділ.

Фахівці депозитарної установи (у тому числі керівні посадові особи), її відокремлених підрозділів або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо провадять професійну діяльність, повинні мати кваліфікацію фахівця з депозитарної діяльності, що підтверджується сертифікатом установленого зразка, виданим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією (далі - сертифіковані фахівці), та відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії та/або при створенні відокремленого підрозділу.

(абзац другий пункту 3 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

Ці вимоги не поширюються на керівників депозитарної установи - банку за наявності заступника керівника банку або членів виконавчого органу, які згідно з розподілом обов'язків відповідно до внутрішніх документів банку відповідають за здійснення банком депозитарної діяльності.

(пункт 3 глави 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом третім згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

При створенні відокремленого підрозділу ліцензіата кваліфікаційні вимоги повинні бути такими: два сертифікованих спеціалісти (в тому числі керівна посадова особа).

(пункт 3 глави 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282
,
 у зв'язку із цим абзаци третій, четвертий
 вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим
)

У разі виникнення у депозитарної установи (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні депозитарної діяльності за її окремими видами факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії (при створенні відокремленого підрозділу та/або спеціалізованого структурного підрозділу), але не менше ніж до одного фахівця, така депозитарна установа повинна відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

(абзац п'ятий пункту 3 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

У разі зменшення у депозитарній установі при провадженні депозитарної діяльності за її окремими видами визначеної кількості сертифікованих фахівців, установленої при отриманні ліцензії, пов'язаного із введенням тимчасової адміністрації, така депозитарна установа повинна відновити потрібну кількість сертифікованих фахівців протягом трьох місяців після припинення тимчасової адміністрації і поновлення діяльності депозитарної установи та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

(пункт 3 глави 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом шостим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282
,
 у зв'язку із цим абзац шостий вважати абзацом сьомим
,
абзац шостий пункту 3 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно
 з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718)

Сертифіковані фахівці депозитарної установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку та в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж депозитарна діяльність.

4. Банк для провадження депозитарної діяльності депозитарної установи повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на ринку цінних паперів.

(пункт 4 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

5. Керівник депозитарної установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при провадженні депозитарної діяльності депозитарної установи не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

Керівник депозитарної установи (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи на керівних посадах не менше одного року.

(абзац другий пункту 5 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно
з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718)

Крім того, у разі призначення на посаду нового керівника ліцензіат (крім банку) повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

(абзац третій пункту 5 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата зобов'язаний призначити нового керівника або особу, яка виконує його обов'язки. Особа, яка тимчасово виконує обов'язки керівника, повинна мати сертифікат за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат, та може не мати стажу роботи на фондовому ринку, встановленого для керівника. Така особа призначається строком не більше ніж на два місяці.

(абзац четвертий пункту 5 глави 1 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2017 р. N 718)

Уповноважений орган ліцензіата не пізніше тримісячного строку перебування на посаді особи, яка тимчасово виконує обов'язки керівника, повинен призначити на посаду нового керівника (крім випадку тимчасової відсутності керівника). Такий керівник повинен відповідати вимогам, встановленим до керівника.

(пункт 5 глави 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом п'ятим згідно
 з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим)

На час тимчасової відсутності керівника уповноважений орган депозитарної установи повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат.

(абзац шостий пункту 5 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно
 з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718)

6. Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку депозитарної установи, при провадженні депозитарної діяльності депозитарної установи повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 квітня 2013 року N 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за N 793/23325.

(абзац перший пункту 6 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

Депозитарна установа у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або припинення договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинна протягом трьох місяців призначити особу, на яку будуть покладені зазначені функції, або укласти відповідний договір з юридичною особою.

7. Ділова репутація ліцензіата, а також керівника (членів) виконавчого органу, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку) (за наявності посади головного бухгалтера) повинна відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.

(пункт 7 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718)

8. Приміщення депозитарної установи (крім банку) повинні бути обладнані охоронною, пожежною сигналізацією та забезпечені цілодобовою охороною, зокрема шляхом укладання договору щодо цілодобової охорони, у разі якщо документом, що підтверджує право власності або користування приміщенням, не передбачено здійснення такої охорони приміщень.

(пункт 8 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

9. Депозитарна установа повинна забезпечити надійність і безпечність своєї діяльності відповідно до законодавства України, а також відповідність цим вимогам кваліфікації працівників, системи безпеки, технічних засобів, програмного забезпечення, організації діловодства та механізму внутрішнього контролю.

Депозитарна установа повинна мати два незалежних джерела електроживлення, а також джерела додаткового безперервного електроживлення на випадок зникнення електричного струму в електромережі.

Депозитарна установа повинна мати програмно-технічний комплекс, який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, у тому числі забезпечить виконання вимог щодо взаємодії депозитарної установи з Центральним депозитарієм та подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису.

Депозитарна установа зобов'язана до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо це передбачено законом) у періодичному або неперіодичному виданні (для банків - на власному веб-сайті та/або шляхом публікації у періодичному або неперіодичному виданні (у повному обсязі).

(абзац четвертий пункту 9 глави 1 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2017 р. N 718)

Фінансова звітність ліцензіата повинна відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, що є її концептуальною основою.

(пункт 9 глави 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом п'ятим згідно
 з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718)

Річна фінансова звітність ліцензіата має бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

(пункт 9 глави 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом шостим згідно
 з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718)

Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, має відповідати вимогам, встановленим рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року N 160 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за N 386/22918 (із змінами).

(пункт 9 глави 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом сьомим згідно
 з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718)

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

(пункт 9 глави 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом восьмим згідно
 з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати
 відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим)

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF-файлів у вільному доступі у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п'яти років від дати її оприлюднення.

(пункт 9 глави 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282
,
 у зв'язку із цим абзаци
дев'ятий - одинадцятий
 вважати абзацами десятим - дванадцятим)

Депозитарна установа повинна бути обладнана системними і програмно-технічними засобами та засобами зв'язку, які мають запобігати втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідати вимогам міжнародних та національних стандартів.

Депозитарна установа повинна забезпечити резервне збереження (копіювання) інформації у порядку та відповідно до складу, визначених нормативно-правовим актом Комісії, який регулює порядок провадження депозитарної діяльності.

(абзац одинадцятий пункту 9 глави 1 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

Носії з архівними даними стану рахунків повинні зберігатися у сховищі.

10. Норми технічного захисту інформації повинні відповідати законодавству України, зокрема нормативно-правовим актам Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Комісії, погодженим з державним органом, що визначений законодавством України відповідальним за встановлення норм технічного захисту інформації в Україні.

11. Функціонування системних, програмно-технічних засобів та засобів зв'язку повинно забезпечувати дублювання роботи всіх систем та елементів у депозитарної установи для забезпечення збереження інформації та забезпечення неможливості її знищення з будь-яких обставин засобами, передбаченими депозитарною установою.

12. Депозитарна установа може здійснювати свою діяльність через відокремлені підрозділи або в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж депозитарна установа. Вимоги до матеріально-технічного, програмного та технологічного забезпечення, а також захисту інформації відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу депозитарної установи такі самі, як і до депозитарної установи.

(абзац перший пункту 12 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

Відокремлений підрозділ депозитарної установи не має права делегувати повноваження, які надані йому депозитарною установою, іншим особам.

13. Депозитарна установа повинна розробити та затвердити відповідним органом управління внутрішні документи, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок провадження депозитарної діяльності.

14. За рішенням наглядової ради (у разі наявності) або вищого органу управління депозитарної установи (крім банку) створюється структурний підрозділ або призначається окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль).

Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується наглядовій раді (у разі наявності) або вищому органу управління та організаційно не залежить від інших підрозділів депозитарної установи.

Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль), повинен(на) організувати свою діяльність відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку.

15. Депозитарна установа, яка прийняла рішення про припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, зобов'язана виконати всі дії, що встановлені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення провадження депозитарної діяльності.

Після цього депозитарна установа, яка прийняла рішення про припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повинна подати заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та відповідні документи, передбачені для депозитарної установи нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку.

16. Депозитарна установа протягом строку провадження депозитарної діяльності зобов'язана дотримуватись вимог, зокрема:

Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України" з питань, що стосуються провадження діяльності - депозитарної діяльності;

Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо особливостей ведення бухгалтерського обліку в частині застосування міжнародних стандартів, подання та оприлюднення фінансової звітності;

Законів України "Про акціонерні товариства" та "Про господарські товариства" у частині виконання вимог щодо формування резервного капіталу (фонду) товариства;

установленого законодавством України порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником) (крім банку);

нормативно-правового акта Комісії, що регулює правила (порядок) провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності;

пруденційних нормативів, встановлених Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженим рішенням Комісії від 01 жовтня 2015 року N 1597, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за N 1311/27756, для діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку;

внутрішніх документів депозитарної установи, які стосуються зазначеної в ліцензії діяльності.

(пункт 16 глави 1 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

17. Абзац перший пункту 17 глави 1 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282
,
у  зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом першим
)

Розмір зареєстрованого статутного капіталу депозитарної установи повинен бути не менше, ніж установлений законодавством України щодо цінних паперів для отримання ліцензії.

(абзац перший пункту 17 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

18. Депозитарна установа зобов'язана протягом усього строку провадження депозитарної діяльності виконувати вимоги законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

(пункт 18 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

19. Банк (його відокремлені підрозділи) повинен (повинні) організувати свою діяльність відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.

Банк (його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи) для провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку повинен (повинні) мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.

(абзац другий пункту 19 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

20. Депозитарна установа зобов'язана забезпечити та задекларувати доступ до приміщення та доступність послуг, які надаються згідно з ліцензією на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, інвалідам та маломобільним групам населення.

(главу 1 розділу ІІ доповнено пунктом 20 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

2. Депозитарна діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування

1. Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування здійснюється депозитарною установою, яка отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності із зберігання активів інституційних інвесторів та дотримується всіх вимог глави 1 цього розділу, з урахуванням особливостей, визначених цією главою.

Депозитарна установа для провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування повинна мати у власності або у користуванні приміщення, яке відповідає вимогам, визначеним у пункті 1 глави 1 розділу II цих Ліцензійних умов.

(абзац другий пункту 1 глави 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно
 з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718)

2. Керівна посадова особа та фахівець підрозділу, яким надані повноваження здійснювати діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування при провадженні такої діяльності, повинні мати кваліфікацію фахівця з депозитарної діяльності, що підтверджується сертифікатами установленого зразка, виданими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією, та відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.

(абзац перший пункту 2 глави 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно
 з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718)

При створенні відокремленого підрозділу ліцензіата кваліфікаційні вимоги повинні бути такими: два сертифікованих спеціалісти (в тому числі керівна посадова особа).

(пункт 2 глави 2 розділу ІІ доповнено новим абзацом другим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282
,
 у зв'язку із цим абзаци другий, третій
 вважати відповідно абзацами третім, четвертим
)

У разі виникнення у такої депозитарної установи при провадженні діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах) факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівної посадової особи), установленої при отриманні ліцензії або при створенні відокремленого підрозділу та/або спеціалізованого структурного підрозділу, але не менше ніж до одного фахівця, така депозитарна установа повинна відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

(абзац третій пункту 2 глави 2 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

Керівна посадова особа та фахівець депозитарної установи (її відокремлених підрозділів та/або спеціалізованих структурних підрозділів), яким надані повноваження щодо провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку та в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж депозитарна діяльність.

(абзац четвертий пункту 2 глави 2 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

3. При провадженні діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування депозитарна установа повинна мати сплачений коштами статутний капітал у розмірі не менше ніж 25 мільйонів гривень.

4. Депозитарна установа, яка провадить діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, повинна розробити та затвердити відповідним органом управління внутрішні документи, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання провадження депозитарною установою діяльності щодо зберігання активів інституційних інвесторів.

5. Депозитарна установа, яка провадить діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, зобов'язана дотримуватись вимог, зокрема:

Закону України "Про депозитарну систему України";

законів України з питань регулювання діяльності інститутів спільного інвестування;

нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання провадження депозитарною установою діяльності щодо зберігання активів інституційних інвесторів;

внутрішніх документів депозитарної установи, які стосуються зазначеної в ліцензії діяльності.

6. Банк (його відокремлені підрозділи) повинен (повинні) організувати свою діяльність відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.

3. Депозитарна діяльність зі зберігання активів пенсійних фондів

1. Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів здійснюється депозитарною установою - банком за умови отримання ліцензії на провадження депозитарної діяльності із зберігання активів пенсійних фондів та дотримання всіх вимог глави 1 цього розділу з урахуванням особливостей, визначених цією главою.

Банк не може зберігати активи створеного ним корпоративного пенсійного фонду.

2. Керівна посадова особа та фахівець підрозділу, яким надані повноваження здійснювати діяльність із зберігання активів пенсійних фондів, при провадженні такої діяльності повинні мати кваліфікацію фахівця з депозитарної діяльності, що підтверджується сертифікатами установленого зразка, виданими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією, та відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.

(абзац перший пункту 2 глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно
 з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718)

При створенні відокремленого підрозділу ліцензіата кваліфікаційні вимоги повинні бути такими: два сертифікованих спеціалісти (в тому числі керівна посадова особа).

(пункт 2 глави 3 розділу ІІ доповнено новим абзацом другим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282
,
 у зв'язку із цим абзаци другий, третій
 вважати відповідно абзацами третім, четвертим
)

У разі виникнення у такої депозитарної установи при провадженні діяльності із зберігання активів пенсійних фондів (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах) факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівної посадової особи), установленої при отриманні ліцензії або при створенні відокремленого підрозділу та/або спеціалізованого структурного підрозділу, але не менше ніж до одного фахівця, така депозитарна установа повинна відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

(абзац третій пункту 2 глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

Керівна посадова особа та фахівець депозитарної установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), яким надані повноваження щодо провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку та в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж депозитарна діяльність.

3. Депозитарна установа, яка провадить діяльність із зберігання активів пенсійних фондів, повинна розробити та затвердити відповідним органом управління внутрішні документи, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання провадження депозитарною установою діяльності щодо зберігання активів інституційних інвесторів.

4. Депозитарна установа, яка провадить діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, зобов'язана дотримуватись вимог, зокрема:

Закону України "Про депозитарну систему України";

Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання провадження депозитарною установою діяльності щодо зберігання активів інституційних інвесторів;

внутрішніх документів депозитарної установи, які стосуються зазначеної в ліцензії діяльності.

5. Банк (його відокремлені підрозділи) повинен (повинні) організувати свою діяльність відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.

(пункт 5 глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

III. Умови провадження клірингової діяльності

1. Особами, які провадять клірингову діяльність, є клірингові установи та Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках. Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України можуть провадити клірингову діяльність з урахуванням вимог, встановлених законодавством України.

2. Особа набуває статусу клірингової установи з дня отримання ліцензії Комісії на провадження клірингової діяльності та ліцензії Національного банку України на здійснення окремих банківських операцій.

Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова установа або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках до початку провадження клірингової діяльності повинні в установленому порядку зареєструвати в Комісії Правила провадження клірингової діяльності, які визначають загальний порядок здійснення клірингової діяльності.

Клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, укладеними на певній фондовій біржі, може провадити лише одна особа, яка має ліцензію на провадження клірингової діяльності.

3. Особа, яка провадить клірингову діяльність, протягом строку провадження такої діяльності зобов'язана дотримуватись вимог, зокрема:

Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" з питань, що стосуються провадження діяльності - клірингової діяльності;

Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо особливостей ведення бухгалтерського обліку в частині застосування міжнародних стандартів, подання та оприлюднення фінансової звітності;

установленого законодавством України порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником);

нормативно-правового акта Комісії, що регулює правила (порядок) провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності;

пруденційних нормативів, встановлених Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженим рішенням Комісії від 01 жовтня 2015 року N 1597, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за N 1311/27756, для діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку;

внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність, що стосуються зазначеного в ліцензії виду діяльності.

Особа, яка провадить клірингову діяльність, повинна мати програмно-технічний комплекс для забезпечення виконання вимог, установлених Комісією для цього виду діяльності, для подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису.

(розділ ІІІ доповнено новим пунктом 3 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282
,
 у зв'язку із цим пункти 3 - 6 вважати відповідно пунктами 4 - 7
)

4. Клірингова діяльність є виключним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів, крім її поєднання у встановленому законом випадку за умови провадження таких видів діяльності окремими структурними підрозділами.

5. При провадженні клірингової діяльності особи, які її провадять, повинні мати власний капітал за даними фінансової звітності за рік у розмірі не менше, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений для особи, яка отримала ліцензію на провадження клірингової діяльності (крім товариств, для яких другий фінансовий рік з дати їх створення ще не закінчився).

Розмір зареєстрованого статутного капіталу повинен бути не менше, ніж установлений законодавством України.

6. Загальна площа нежитлового приміщення для провадження кліринговою установою клірингової діяльності повинна становити не менше 35 кв. м.

(розділ ІІІ доповнено новим пунктом 6 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

7. Фахівці особи, яка провадить клірингову діяльність (у тому числі керівні посадові особи), її відокремлених підрозділів або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо провадять професійну діяльність, повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку, затвердженим рішенням Комісії від 13 серпня 2013 року N 1464, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за N 1572/24104, за спеціалізацією "Клірингова діяльність".

Фахівці особи, яка провадить клірингову діяльність (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які безпосередньо провадять професійну діяльність, не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку та в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж клірингова діяльність.

(абзац другий пункту 7 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718)

У разі зменшення у особи, яка провадить клірингову діяльність (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах), при провадженні професійної діяльності визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії (при створенні спеціалізованого структурного підрозділу), така особа повинна відновити потрібну кількість сертифікованих фахівців протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

Зменшення кількості сертифікованих фахівців менше ніж до трьох фахівців не допускається.

(розділ ІІІ доповнено новим пунктом 7 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

8. Керівник клірингової установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при провадженні професійної діяльності не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

Керівник клірингової установи (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.

У разі призначення на посаду нового керівника клірингова установа (крім банку) повинна перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У разі звільнення керівника клірингової установи уповноважений орган клірингової установи зобов'язаний призначити особу, яка виконує його обов'язки. Така особа повинна відповідати вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами до керівника.

На час відсутності керівника уповноважений орган особи, яка провадить клірингову діяльність, повинен забезпечити призначення особи для виконання обов'язків керівника. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців особи, яка провадить клірингову діяльність.

(розділ ІІІ доповнено новим пунктом 8 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282
,
у зв'язку із цим пункти 6, 7 вважати відповідно пунктами 9, 10
)

9. Для провадження клірингової діяльності клірингова установа, Центральний депозитарій цінних паперів або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках зобов'язані зареєструвати в Комісії в порядку та строки, встановлені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, такі внутрішні документи:

(абзац перший пункту 9 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718)

1) Правила провадження клірингової діяльності;

2) правила клірингу, погоджені Національним банком України;

3) документ, що визначає порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту (контролю);

4) документ, що визначає систему управління ризиками та гарантій із зазначенням видів ризиків, методики їх розрахунку, заходи зниження ризиків, порядок та умови їх застосування.

10. Зміст правил клірингу повинен відповідати вимогам, установленим Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" та нормативно-правовим актам з питань провадження клірингової діяльності.

IV. Відомості, які ліцензіат зобов'язаний подавати до Комісії протягом строку дії ліцензії

1. У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата за межами України, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати заяву про отримання погодження на створення професійними учасниками фондового ринку відокремлених підрозділів за межами України та відповідні документи в порядку, встановленому нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України.

2. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення (крім перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство), якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку разом з оригіналом ліцензії (за наявності), заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.

(абзац перший пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282
,
від 28.09.2017 р. N 718)

У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.

3. Пункт 3 розділу IV виключено

(пункт 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2017 р. N 718,
у зв'язку з цим пункти 4 - 25 вважати відповідно пунктами 3 - 24)

4. Пункт 4 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282
,
 у зв'язку із цим пункти 5 - 26 вважати відповідно пунктами 4 - 25
)

3. У разі створення ліцензіатом в процесі провадження депозитарної діяльності відокремлених підрозділів, яким надаються повноваження провадити цю діяльність, ліцензіат повинен до початку провадження діяльності таким відокремленим підрозділом подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу Комісії, який має повноваження здійснювати розгляд документів на видачу ліцензії):

для всіх ліцензіатів, крім банку, - копію рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата, копію затвердженого в установленому порядку положення про його відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами;

для банку - копію положення про відокремлений підрозділ банку, затвердженого в установленому порядку, та копію положення про структурні підрозділи цього відокремленого підрозділу, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку;

для банку - довідку в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника (за наявності);

довідку про відокремлені підрозділи ліцензіата, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток до цих Ліцензійних умов);

довідку про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку. Заповнюється лише щодо керівних посадових осіб та фахівців відокремленого підрозділу ліцензіата;

(абзац шостий пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно
 з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718)

засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності) (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, укладений ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності) (крім банку) копію документа, що підтверджує забезпечення цілодобової охорони вищевказаного приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

У разі якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови для здійснення такої охорони, вказаний документ не надається.

(пункт 3 розділу IV у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

4. У разі створення ліцензіатом в процесі провадження депозитарної діяльності спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат, і яким надаються повноваження провадити цю діяльність, ліцензіат повинен до початку провадження діяльності таким структурним підрозділом подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу Комісії, який має повноваження здійснювати розгляд документів на видачу ліцензії):

довідку про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат), за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів);

(абзац другий пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282
,
від 28.09.2017 р. N 718)

засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності) (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) депозитарна діяльність, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладено ліцензіатом), з доданням копії акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності) (крім банку) копію документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною цього приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

5. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про цей відокремлений підрозділ повинен подати заяву в довільній формі та відповідні документи, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.

(пункт 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282
,
від 28.09.2017 р. N 718)

6. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним депозитарної діяльності депозитарної установи (діяльності зі зберігання активів інституційних інвесторів та/або діяльності зі зберігання активів пенсійних фондів) ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати документи, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку.

(пункт 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

7. Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі провадження депозитарної діяльності зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів повідомити Комісію (із зазначенням структурного підрозділу Комісії, який має повноваження здійснювати розгляд документів на видачу ліцензії), а саме надати інформацію, яка підтверджує зазначені зміни, за такими змістом та формою:

(абзаци перший, другий пункту 7 розділу IV замінено новим абзацом першим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

1) повідомлення у довільній формі щодо внесення змін до статуту із зазначенням усіх змін, що були внесені, та дати державної реєстрації;

(підпункт 1 пункту 7 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

2) копію відповідного документа (документів) банку, що підтверджує сплату збільшення статутного капіталу винятково за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).

(абзац перший підпункту 2 пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

Подається протягом двадцяти робочих днів після повної сплати збільшення статутного капіталу;

(підпункт 2 пункту 7 розділу IV доповнено абзацом другим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

3) довідку про керівних посадових осіб та фахівців ліцензіата (його відокремленого підрозділу), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані в установленому порядку, за формою цієї довідки, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку;

(підпункт 3 пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718)

4) засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності) (за наявності) копію затвердженої організаційної структури ліцензіата із змінами;

(підпункт 4 пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

5) відомості щодо структурних підрозділів ліцензіата, працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку;

(пункт 7 розділу IV доповнено новим підпунктом 5 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282
,
 у зв'язку із цим підпункти 5 - 13
 вважати відповідно підпунктами 6 - 14
,
підпункт 5 пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718)

6) засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності) (крім банку) копії змін до документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладено ліцензіатом), з доданням копії акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру), або повідомлення у довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за новим місцезнаходженням ліцензіата, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність, з доданням плану приміщення (із зазначенням його розміру).

Зазначені зміни надаються згідно з вимогами цих Ліцензійних умов до приміщення ліцензіата (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів);

(підпункт 6 пункту 7 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

7) для банку - інформацію в довільній формі про зміну місцезнаходження ліцензіата (його відокремленого підрозділу та/або спеціалізованого структурного підрозділу);

(пункт 7 розділу IV доповнено новим підпунктом 7 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

8) для банку - копію положення про відокремлений підрозділ банку, затвердженого в установленому порядку, та копію положення про структурні підрозділи цього відокремленого підрозділу, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку;

(пункт 7 розділу IV доповнено новим підпунктом 8 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

9) для банку - довідку в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника (за наявності);

(пункт 7 розділу IV доповнено новим підпунктом 9 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282
,
 у зв'язку із цим підпункти 7 - 14 вважати відповідно підпунктами 10 - 17
)

10) засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності) (крім банку) копію змін до документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною цього приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо);

11) довідку про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат), із урахуванням змін за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.

(абзац перший підпункту 11 пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282
,
від 28.09.2017 р. N 718)

У разі зміни місцезнаходження такого спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіат (крім банку) повинен додати до цієї довідки копії документів, передбачених підпунктами 6, 7 цього пункту;

(абзац другий підпункту 11 пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

12) довідку про відокремлені підрозділи ліцензіата, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), із урахуванням змін за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.

(абзац перший підпункту 12 пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718)

У разі зміни місцезнаходження такого відокремленого підрозділу (крім банку) повинен надати із цією довідкою копії документів, передбачених підпунктами 6, 7 цього пункту;

(пункт 7 розділу IV доповнено новим підпунктом 12 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282
,
у зв'язку із цим підпункти 12 - 17 вважати відповідно підпунктами 13 - 18
)

13) інформацію у довільній формі щодо звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або звільнення/зміни особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), із зазначенням прізвища, імені, по батькові - для фізичної особи та найменування, коду за ЄДРПОУ - для юридичної особи, дати такого звільнення/зміни (закінчення/розірвання відповідного договору), засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності);

14) інформацію про призначення особи на посаду головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), із зазначенням прізвища, імені, по батькові - для фізичної особи та найменування, коду за ЄДРПОУ - для юридичної особи, дати такого призначення (підписання відповідного договору), з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо таких осіб, засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності).

(абзац перший підпункту 14 пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

Якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), на момент прийняття на роботу або укладання договору про надання послуг не має кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, така особа повинна у тримісячний строк з дати прийняття на роботу або укладання відповідного договору пройти підвищення кваліфікації, отримати таке посвідчення та подати його до Комісії;

(абзац другий підпункту 14 пункту 7 розділу IV у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

15) довідку про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата) з відповідними змінами, за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.

(абзац перший підпункту 15 пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282
,
від 28.09.2017 р. N 718)

Подається ліцензіатом у разі отримання відповідної інформації;

16) анкета щодо ділової репутації органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.

(абзац перший підпункту 16 пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718)

Зазначена анкета подається у разі змін щодо ідентифікації, трудової діяльності, ділової репутації зазначених осіб та/або призначення нових осіб, які виконують такі обов'язки (крім випадку тимчасової відсутності керівника);

(абзац другий підпункту 16 пункту 7 розділу IV у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2017 р. N 718)

(підпункт 16 пункту 7 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

17) довідку про персональний склад наглядової ради / спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата), яка додається до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку;

(підпункт 17 пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282
,
від 28.09.2017 р. N 718)

18) довідку про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника (ліцензіата) згідно з таблицею 1 "Структура власності заявника (ліцензіата)" та таблицею 2 "Інформація про юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат) має частку у статутному (складеному) капіталі цих юридичних осіб", яка додається до заяви про видачу ліцензії, з доданням схематичного зображення такої структури.

Подається у разі зміни прямих власників, які володіють 5 і більше відсотками, та/або у разі зміни осіб, які здійснюють опосередкований контроль за заявником;

(підпункт 18 пункту 7 розділу IV у редакції рішень Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282
,
від 28.09.2017 р. N 718)

19) копію рішення про надання повноважень на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діючому відокремленому підрозділу ліцензіата.

(пункт 7 розділу IV доповнено новим підпунктом 19 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

8. Ліцензіат, крім документів, передбачених пунктом 7 цього розділу, зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення змін подати до Комісії інформацію про:

(абзац перший пункту 8 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2017 р. N 718)

арешт банківських рахунків ліцензіата;

вступ, виключення депозитарної установи з об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності;

зміну графіка роботи ліцензіата (крім зміни графіка роботи у зв'язку з перенесенням вихідних та робочих днів відповідно до рішень Кабінету Міністрів України та Національного банку України), адреси веб-сторінки (веб-сайту) ліцензіата;

настання або закінчення форс-мажорних обставин з наданням письмових пояснень щодо таких обставин та копій документів, які підтверджують настання або закінчення зазначених обставин (у разі їх наявності);

(абзац четвертий пункту 8 розділу IV замінено новими
 абзацами четвертим, п'ятим згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282
,
 у зв'язку із цим абзаци п'ятий - сьомий
 вважати відповідно абзацами шостим - восьмим
)

припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу товариства, з доданням копії відповідного рішення;

порушення депозитарною установою вимог щодо програмного та технічного забезпечення та норм технічного захисту інформації, які встановлені депозитарієм (надається депозитарієм).

У разі виключення ліцензіата з об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності, він повинен протягом двох місяців стати членом об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності, та протягом п'яти робочих днів з дати видачі відповідного свідоцтва організації повідомити про це Комісію.

9. Депозитарна установа зобов'язана надавати до Комісії адміністративні дані відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок звітування депозитарними установами до Комісії.

10. Документи, які надаються ліцензіатом відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на сайті Комісії.

11. Ліцензіат (крім банку) у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) менше ніж на шість місяців повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити Комісію про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження та графіка роботи) та протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін надати до Комісії копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати тридцять календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в друкованому засобі масової інформації.

Ліцензіат (крім банку) при поверненні на місцезнаходження, зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та ліцензії, повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити про це Комісію.

(абзац другий пункту 11 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718)

12. Ліцензіат зобов'язаний щороку до 01 квітня подавати до Комісії станом на 01 січня поточного року такі документи, які додавались заявником (ліцензіатом) до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за формами, встановленими нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку:

(абзац перший пункту 12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282,
від 28.09.2017 р. N 718)

довідку про асоційованих осіб фізичної особи - власника з істотною участю у заявника;

довідку про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером;

довідку про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власника заявника (ліцензіата) з доданням схематичного зображення такої структури.

(абзац четвертий пункту 12 розділу IV у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718)

13. У разі внесення змін до внутрішніх документів особа, яка провадить клірингову діяльність, зобов'язана подавати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу Комісії) на реєстрацію всі зміни, що вносяться до внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність, протягом двадцяти робочих днів з дати їх затвердження відповідним органом особи, яка провадить клірингову діяльність.

(пункт 13 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

14. Для реєстрації змін до внутрішніх документів особа, яка провадить клірингову діяльність, подає (із зазначенням структурного підрозділу Комісії) такі документи:

(абзац перший пункту 14 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

заяву про реєстрацію змін до внутрішніх документів;

обґрунтування причин унесення змін до внутрішніх документів;

внутрішні документи у новій редакції з урахуванням внесених змін, засвідчені печаткою особи, яка провадить клірингову діяльність, затверджені відповідним органом особи, яка провадить клірингову діяльність та підписані головою цього органу, які подаються в двох примірниках, сторінки яких прошиті та пронумеровані. Крім паперової форми, правила клірингової діяльності у новій редакції з урахуванням внесених змін надаються у електронній формі;

(абзац четвертий пункту 14 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

порівняльну таблицю старої та нової редакцій внутрішніх документів, сторінки якої прошиті та пронумеровані. Крім паперової форми, порівняльна таблиця надається також у електронній формі.

15. У разі подання неповного переліку документів або їх невідповідності вимогам, передбаченим пунктом 14 цього розділу, вони повертаються заявнику без розгляду.

(пункт 15 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2017 р. N 718)

16. За наслідками розгляду заяви та поданих на реєстрацію документів Комісією приймається рішення про:

реєстрацію змін до внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність;

(абзац другий пункту 16 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

відмову в реєстрації змін до внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність.

(абзац третій пункту 16 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

17. Рішення приймається не пізніше 30 робочих днів з дня одержання документів, передбачених пунктом 14 цього розділу.

(пункт 17 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2017 р. N 718)

18. У разі наявності в Комісії зауважень до змісту поданих документів вона має право у 30-денний строк з дати приймання заяви та документів на реєстрацію змін до внутрішніх документів направити заявнику повідомлення про необхідність урахування таких зауважень. Після доопрацювання документи, передбачені пунктом 16 цього розділу, подаються до Комісії.

19. Підставою для відмови в реєстрації змін до внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність, є:

(абзац перший пункту 19 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.03.2016 р. N 282)

невідповідність поданих документів вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правовим актам Комісії;

подання документів не в повному обсязі, наявність у них неповної або недостовірної інформації;

невідповідність розміру статутного капіталу вимогам закону.

20. У рішенні про відмову в реєстрації змін до внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність, мають бути зазначені підстави для відмови з відповідним обґрунтуванням.

(пункт 20 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

21. Повідомлення про прийняте Комісією рішення в письмовій формі та копію відповідного рішення надсилають заявнику протягом десяти робочих днів з дати його прийняття.

22. Якщо Комісією прийняте рішення про реєстрацію змін до внутрішніх документів, то особа, яка провадить клірингову діяльність, має право здійснювати діяльність з урахуванням унесених змін до правил з дати прийняття відповідного рішення Комісією. У цьому разі на обох примірниках відповідних змін до внутрішніх документів, один з яких повертається заявнику, ставиться відмітка Комісії про реєстрацію із зазначенням дати та номера відповідного рішення Комісії.

(пункт 22 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

23. Якщо Комісією прийняте рішення про відмову в реєстрації змін до внутрішніх документів, то особа, яка провадить клірингову діяльність, не може використовувати зазначені зміни у своїй діяльності й повинна скасувати їх.

(пункт 23 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

24. Усі відомості подаються до Комісії з супровідним листом, у якому необхідно зазначити номер ліцензії (у разі наявності) ліцензіата, за підписом керівника ліцензіата та засвідченим печаткою ліцензіата (за наявності) (із зазначенням структурного підрозділу Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії).

(абзац перший пункту 24 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.09.2017 р. N 718)

У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), то ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

У разі настання форс-мажорних обставин строк надання інформації, передбаченої цим розділом, продовжується Комісією до дати отримання документів щодо закінчення таких обставин.

(пункт 24 розділу IV доповнено абзацом третім згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

V. Державний контроль за провадженням професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарними установами та клірингової діяльності

1. Державний контроль здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

(пункт 1 розділу V у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

2. Скарги на дії територіальних органів Комісії, пов'язані із здійсненням ними контролю за депозитарною діяльністю депозитарних установ та клірингової діяльності, розглядаються Комісією.

Прийняті за результатами розгляду таких скарг рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна

 

Довідка про відокремлені підрозділи ліцензіата, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

Дата підписання довідки:

Керівник юридичної особи

М. П.
(за наявності)

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

(Ліцензійні умови доповнено додатком згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 р. N 282)

____________

Опрос