Идет загрузка документа (135 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения денежными средствами в иностранной валюте деятельности Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины

Минобороны
Приказ, Инструкция от 20.03.2013 № 187
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2013

м. Київ

N 187

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 червня 2013 р. за N 896/23428

Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення коштами в іноземній валюті діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства оборони України
 від 14 жовтня 2013 року N 697

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 9 лютого 2017 року N 85)

Відповідно до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", постанов Кабінету Міністрів України від 04 березня 1996 року N 287 "Про затвердження Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання та стажування" (із змінами), від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (із змінами) та з метою встановлення порядку забезпечення коштами в іноземній валюті діяльності Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України, інших органів військового управління, військових частин, національних контингентів та національного персоналу, військових навчальних закладів, установ та організацій Міністерства оборони України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок забезпечення коштами в іноземній валюті діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України, що додається.

2. Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України у разі зміни розмірів щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті організовувати внесення відповідних змін до штатів підрозділів, що входять до складу національних контингентів України.

(наказ доповнено новим пунктом 2 згідно з наказом
Міністерства оборони України від 14.10.2013 р. N 697,
у зв'язку з цим пункти 2, 3 вважати відповідно пунктами 3, 4)

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Цей наказ подати в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Міністр оборони України

П. В. Лебедєв

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок забезпечення коштами в іноземній валюті діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок направлення за кордон у службові відрядження, на навчання військовослужбовців, державних службовців та працівників Міністерства оборони України (далі - Міноборони), Збройних Сил України, забезпечення їх, а також національних контингентів, національного персоналу та інших підрозділів Збройних Сил України, які беруть участь в операціях з підтримання миру та безпеки, коштами в іноземній валюті.

1.2. Забезпечення готівковими коштами в іноземній валюті діяльності Міноборони та Збройних Сил України на території України покладається на Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України.

II. Порядок забезпечення коштами військовослужбовців, державних службовців та працівників при відрядженні за кордон

2.1. Військовослужбовці, державні службовці та працівники (далі - військовослужбовці (працівники)), направлені у відрядження за кордон, забезпечуються коштами у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (із змінами) (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98).

2.2. Військовослужбовці (працівники) за рахунок бюджетних коштів можуть відряджатися за кордон для участі у переговорах, консультаціях, відвідуваннях військових та інших об'єктів, конференціях, симпозіумах, семінарах, засіданнях, брифінгах, спільних (багатонаціональних) військових навчаннях (командно-штабних навчаннях, тренуваннях, комп'ютерних навчаннях), випробуваннях озброєння та військової техніки, виставках (презентаціях), інспекціях, місіях спостережних польотів та контролі обробки їх матеріалів, проведенні аудиту, рекогносцировках районів виконання завдань українським національним контингентом, перевірках національних контингентів, навчанні у навчальних закладах (навчальних центрах фахових або мовних курсах), стажуваннях, спортивних змаганнях, засіданнях міжнародних спортивних комітетів, Генеральній асамблеї військового спорту, фестивалях оркестрів.

2.3. Військовослужбовці (працівники) можуть відряджатися за кордон у складі делегацій, підрозділів, екіпажів, команд, робочих груп, оркестрів, інспекційних та (або) оперативних груп, а також в одиночному порядку (далі - делегація).

2.4. Рішення про службове відрядження Міністра оборони України приймається відповідно до чинного законодавства України.

2.5. Рішення про відрядження військовослужбовців (працівників) за кордон приймає Міністр оборони України, заступники Міністра оборони України, начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України або заступники начальника Генерального штабу Збройних Сил України відповідно до наданих повноважень.

2.6. Рішення про відрядження за кордон приймаються на підставі плану заходів міжнародного співробітництва на відповідний рік та обґрунтованої доповіді керівника структурного підрозділу, Генерального штабу Збройних Сил України (далі - Генштаб), іншого органу військового управління. Доповідь подається на розгляд не пізніше ніж за два тижні до початку планового заходу або відразу після отримання необхідної інформації стосовно планового (позапланового) заходу.

У доповіді викладаються:

найменування заходу, мета заходу, місце та строки проведення заходу, відповідність плану заходів міжнародного співробітництва на рік, а для позапланового заходу - пояснення доцільності проведення з обов'язковим зазначенням, за рахунок якого фінансового ресурсу пропонується забезпечити захід;

склад делегації із зазначенням військових звань (рангів для державних службовців) та посад членів делегації;

результати, які очікуються;

пропозиції щодо транспортування делегації;

фінансові умови проведення заходу, джерело фінансування із зазначенням бюджетної програми (підпрограми), коду економічної класифікації видатків та статті витрат кошторису Міноборони;

строк відрядження з урахуванням руху транспорту;

інші питання щодо організації проведення заходу (за наявності).

До доповіді обов'язково додаються:

директиви (технічні завдання), крім випадків направлення у відрядження військовослужбовців (працівників) на навчання;

розрахунок потреби коштів на проведення заходу;

витяг з переліку заходів міжнародного співробітництва у Збройних Силах України на два місяці;

отриманий лист-запрошення від приймаючої сторони (за винятком заходів, передбачених договорами у галузі контролю над озброєннями).

Розрахунок потреби в коштах на відрядження здійснюється Фінансовим управлінням Генерального штабу Збройних Сил України (далі - Фінансове управління) на підставі проекту доповіді, директиви (технічного завдання), витягу з переліку заходів міжнародного співробітництва у Збройних Силах на два місяці та листа-запрошення від приймаючої сторони (копії з перекладом). У розрахунку зазначаються всі напрями видатків та визначається джерело їх покриття (бюджетна програма (підпрограма), код економічної класифікації видатків, стаття витрат кошторису Міноборони).

Доповіді про відрядження, що не потребують витрат бюджетних коштів, повинні містити фразу: "Без витрат бюджетних коштів з боку Міністерства оборони України".

Бронювання квитків на всі види транспорту здійснюється особисто членами делегації після визначення способу транспортування та складання розрахунку потреби в коштах на відрядження за погодженням з Фінансовим управлінням.

2.7. Строк відрядження визначається рішенням відповідного керівника, визначеного у пункті 2.5 цього розділу.

З дозволу керівника, визначеного у пункті 2.5 цього розділу, може братися до уваги вимушена затримка у відрядженні (у разі захворювання, відсутності транспортних квитків, відміни авіарейсів, ремонту транспортного засобу або з інших причин, не залежних від військовослужбовця (працівника)) за наявності підтвердних документів в оригіналі.

Строк відрядження військовослужбовців (працівників) не може перевищувати 60 календарних днів (за винятком відрядження на навчання).

Якщо під час відрядження військовослужбовець (працівник) захворів, після його повернення документ про тимчасову непрацездатність підлягає обміну в закладах охорони здоров'я Міноборони на:

листок непрацездатності встановленого в Україні зразка - для працівників;

довідку лікаря (фельдшера) - для військовослужбовців.

Обмін здійснюється на підставі перекладених державною мовою та засвідчених документів, які підтверджують тимчасову втрату працездатності під час перебування за кордоном.

Рішення про продовження строку відрядження приймає той керівник, який надав дозвіл на відрядження.

2.8. Військовослужбовець (працівник), направлений у відрядження за кордон, забезпечується грошовими коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом) у вільно конвертованій валюті або в національній валюті в межах виділених бюджетних призначень на відповідний рік та згідно з фінансовими умовами проведення заходу.

Після прийняття відповідного рішення про відрядження Фінансовим управлінням здійснюється придбання іноземної валюти через банк.

Аванс на відрядження може зараховуватись на картковий рахунок корпоративних платіжних карток, що відкривається військовослужбовцю (працівнику) після прийняття рішення Міністром оборони України. Підставою для прийняття рішення Міністром оборони України є належним чином обґрунтована доповідь.

Якщо при видачі авансу загальна сума в іноземній валюті має дробову частину, можливе застосування арифметичного правила округлення до повної одиниці.

Для оплати витрат, що пов'язані із відрядженням за кордон та здійснюються на території України, аванс видається в національній валюті.

2.9. За час перебування у відрядженні військовослужбовцю (працівнику) відшкодовуються витрати на:

проїзд (у тому числі на перевезення багажу, бронювання транспортних квитків, оплату аеропортових зборів, користування постільними речами в поїздах) до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті);

оплату вартості проживання у готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях в межах затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 граничних сум витрат на найм житлового приміщення, встановлених з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат за користування телефоном, холодильником, телевізором, та інших витрат (крім витрат на побутові послуги та на оплату податку на додану вартість);

побутові послуги, що включені до рахунків на оплату вартості проживання у місцях проживання (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), але не більш як 10 відсотків сум добових витрат для держави, до якої відряджається військовослужбовець (працівник), визначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98, за всі дні проживання;

бронювання місць у готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях у розмірах не більш як 50 відсотків вартості місця за добу;

оформлення закордонних паспортів;

оформлення дозволів на в'їзд (віз);

оплату вартості страхового поліса життя або здоров'я відрядженого військовослужбовця (працівника) або його цивільної відповідальності (у разі використання транспортного засобу при здійсненні відрядження) за наявності його оригіналу з відміткою про сплату страхового платежу, якщо згідно із законами держави, до якої відряджається військовослужбовець (працівник), або держав, територією яких здійснюється транзитний рух до зазначеної держави, необхідно здійснити таке страхування;

обов'язкове страхування та інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду та перебування в місці відрядження (у тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв'язку із здійсненням таких витрат);

оплату службових телефонних розмов (у розмірах, погоджених з керівником, визначеним у пункті 2.5 цього розділу);

оплату комісійних витрат у разі обміну валюти;

інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду та перебування в місці відрядження (у тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв'язку із здійсненням таких витрат).

2.10. Усі витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності оригіналів документів, що засвідчують вартість цих витрат, а саме: транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності посадкового талона та документа про сплату за всіма видами транспорту, у тому числі чартерних рейсів, рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого військовослужбовця (працівника), у тому числі бронювання місць у місцях проживання, страхових полісів.

2.11. Відшкодовування витрат на алкогольні напої, тютюнові вироби, суми "чайових" (за винятком випадків, коли суми таких "чайових" входять до рахунку згідно із законами держави перебування), а також плата за видовищні заходи не здійснюються.

2.12. Витрати на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) до місця відрядження і назад відшкодовуються у розмірі вартості проїзду повітряним, залізничним, водним і автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) з урахуванням усіх витрат, пов'язаних із придбанням проїзних квитків і користуванням постільними речами в поїздах, та страхових платежів на транспорті.

Витрати на проїзд залізницями в державах Азії та Африки відшкодовуються за тарифами 1-го класу.

Відрядженому військовослужбовцю (працівникові) відшкодовуються витрати на проїзд за місцем відрядження транспортом загального користування (рейсові автобуси, метро, тролейбуси, трамваї тощо, крім таксі) за умови, що військовослужбовцю (працівникові) керівником, визначеним у пункті 2.5 цього розділу, затверджено маршрут пересування.

У разі потреби пересування територією держави відрядження керівник, визначений у пункті 2.5 цього розділу, визначає відрядженому військовослужбовцю (працівникові) вид транспорту, яким він може користуватися. Якщо вид транспорту не визначено, військовослужбовець (працівник) самостійно приймає рішення про вибір виду транспорту з урахуванням необхідності економного використання бюджетних коштів.

Витрати за користування таксі або оренду автомобільного транспорту можуть бути відшкодовані лише з дозволу Міністра оборони України (згідно з підтвердними документами). Для отримання такого дозволу перед початком відрядження керівник, визначений у пункті 2.5 цього розділу, зазначає про необхідність користування таксі або оренди автомобільного транспорту в доповіді для прийняття рішення про відрядження.

Якщо військовослужбовець (працівник) вимушено користувався послугами таксі або орендував автомобільний транспорт, відшкодування витрат здійснюється з дозволу Міністра оборони України, для отримання якого після відрядження подається доповідь.

Витрати на проїзд відрядженого військовослужбовця (працівника) у м'якому вагоні, суднами морського та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1-го класу та бізнес-класу відшкодовуються в кожному випадку з дозволу керівника, визначеного у пункті 2.5 цього розділу, згідно з оригіналами підтвердних документів.

Витрати на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якої входить до вартості квитка того виду транспорту, яким користується військовослужбовець (працівник), відшкодовуються з дозволу керівника, визначеного у пункті 2.5 цього розділу, згідно з оригіналами підтвердних документів.

Рішення про відшкодування витрат Міністру оборони України на проїзд у м'якому вагоні, суднами морського та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1-го класу та бізнес-класу, перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якого входить до вартості квитка, а також витрат на найм житлових приміщень, що перевищують граничні суми, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98, приймається особами, з якими службове відрядження було погоджено.

2.13. Відрядженому військовослужбовцю (працівникові) понад установлені суми компенсації витрат у зв'язку з відрядженням відшкодовуються також витрати на оплату податку на додану вартість за придбані проїзні документи.

2.14. Витрати у зв'язку з поверненням відрядженим військовослужбовцем (працівником) квитка на потяг, літак або інший транспортний засіб можуть бути відшкодовані з дозволу керівника, який приймав рішення на відрядження, і лише з поважних причин (рішення про відміну відрядження, відкликання з відрядження тощо) за наявності документа, що засвідчує вартість таких витрат.

2.15. У разі використання електронного авіаквитка підставою для відшкодування витрат на його придбання є такий пакет документів:

оригінал розрахункового або платіжного документа, що підтверджує здійснення розрахункової операції у готівковій чи безготівковій формі (платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунка, квитанція до прибуткового касового ордера);

копія частини електронного авіаквитка з вказаним маршрутом (маршрут/квитанція);

оригінали відривних частин посадкових талонів пасажира.

У разі відсутності (втрати) оригіналу відривної частини посадкового талона відшкодування витрат здійснюється на підставі листа (акта, довідки) компанії-продавця, яким підтверджується перевезення військовослужбовця (працівника) за визначеними у електронному квитку маршрутом та датою.

Відшкодування витрат, пов'язаних з отриманням листа (акта, довідки) компанії-продавця щодо підтвердження перевезення військовослужбовця (працівника), за визначеними у електронному квитку маршрутом та датою, не здійснюється.

У разі коли авіаквиток (оформлений на паперовому бланку) є нероздільним і частково використаним, до звіту додається лист (акт-довідка) про повернення авіаквитка, складений компанією-продавцем, в якому зазначаються прізвище та ініціали відрядженого військовослужбовця (працівника), вартість здійсненого перельоту, сума повернутих коштів, комісійні та/або інші збори, пов'язані з поверненням частково використаного квитка, а також копія авіаквитка, завірена головним бухгалтером підприємства або уповноваженою на це особою.

2.16. У разі відрядження за кордон на службовому автомобілі витрати на пально-мастильні матеріали відшкодовуються з урахуванням встановлених норм за 1 кілометр пробігу та відповідно до затвердженого керівником, визначеним у пункті 2.5 цього розділу, маршруту. У маршруті руху автомобіля вказуються пункт виїзду, пункт призначення та транзитні пункти, відстань у кілометрах, запланована витрата пального на весь маршрут, список військовослужбовців (працівників), що планують пересуватися автомобілем, із визначенням старшого автомобіля.

Відшкодовуються також інші витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням, стоянкою та паркуванням службового автомобіля, збори за проїзд ґрунтовими, шосейними дорогами та водними переправами.

2.17. З дозволу Міністра оборони України відрядженому військовослужбовцю (працівнику) можуть бути відшкодовані фактичні витрати, що перевищують граничні суми відшкодування витрат на найм житлового приміщення та на службові телефонні розмови. Дозвіл Міністра оборони України на відшкодування витрат в іноземній валюті понад суми, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98, оформлюється письмово за довільною формою на підставі обґрунтованої доповіді відповідного керівника до початку відрядження або після його завершення.

Військовослужбовцям (працівникам) відшкодовується вартість страхового поліса (за наявності його оригіналу з відміткою про сплату страхового платежу), за яким передбачено відшкодування витрат на:

надання швидкої та невідкладної (екстреної) медичної допомоги страхувальнику і придбання необхідних медикаментів;

переміщення страхувальника на територію України для надання йому медичної допомоги;

відправлення труни з тілом (урни з прахом) страхувальника до місця поховання на території України та інші, пов'язані з цим, витрати.

У разі коли правилами в'їзду та перебування в державі, до якої відряджається військовослужбовець (працівник), встановлені вимоги щодо розміру страхової суми, у договорі страхування визначається мінімальна страхова сума. При цьому строк дії договору страхування повинен відповідати строку відрядження.

Якщо в державі, до якої відряджається військовослужбовець (працівник), медична допомога надається іноземним громадянам безоплатно, вартість страхового поліса не відшкодовується.

Інформація про надання медичних послуг громадянам України за кордоном та про держави, у разі відрядження до яких громадянам України надається невідкладна медична допомога на безоплатній основі, розміщується на офіційних веб-сайтах Міністерства закордонних справ України та Міністерства охорони здоров'я України.

2.18. Крім зазначених у пунктах 2.9 - 2.17 цього розділу витрат, відрядженому військовослужбовцю (працівникові) відповідно до Податкового кодексу України відшкодовуються не підтверджені документально витрати на харчування та фінансування інших власних потреб (добові витрати), понесені у зв'язку з таким відрядженням.

За кожний день (включаючи день вибуття та день прибуття) перебування військовослужбовця (працівника) у відрядженні, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та час перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками), йому виплачуються добові витрати в межах сум, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98.

Визначення кількості днів відрядження для виплати добових витрат проводиться з урахуванням дня вибуття у відрядження й дня прибуття до пункту постійної дислокації, що зараховуються як два дні.

2.19. Фактичний час перебування військовослужбовця (працівника) у відрядженні за кордоном визначається:

2.19.1. У разі відрядження з України до держав, в'їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи (дозволу на в'їзд), згідно з відмітками про перетинання державного кордону України в паспортному документі (закордонному паспорті або документі, що його замінює), що проставляються уповноваженою службовою особою Державної прикордонної служби України, яка здійснює прикордонний контроль, за особистим зверненням військовослужбовця (працівника) щодо проставляння такої відмітки.

2.19.2. У разі відрядження з України до держав, в'їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в'їзд), згідно з відмітками в посвідченні про відрядження та датами відправлення до місця відрядження поза межами України (датами прибуття в Україну) транспортного засобу, вказаними в проїзних документах, або згідно з відмітками про перетинання державного кордону України в паспортному документі (закордонному паспорті або документі, що його замінює). При цьому добові в іноземній валюті виплачуються з дня відправлення транспортного засобу за межі України, вказаного у проїзному документі, по день прибуття в Україну включно.

2.19.3. У разі відсутності посвідчення про відрядження та відміток відповідно до підпункту 2.19.1 пункту 2.19 цього розділу добові витрати відрядженому військовослужбовцю (працівникові) не відшкодовуються.

Військовослужбовці (працівники), які відряджаються за кордон на літаках, суднах Збройних Сил України, дата перетину кордону може визначатися згідно з польотними листами або витягами з бортового журналу відповідно.

При відрядженні військовослужбовця (працівника) строком на один день добові витрати відшкодовуються як за повну добу.

2.20. Добові витрати за час перебування у відрядженні відшкодовуються за правилами, визначеними в підпунктах 16.2 - 16.8 пункту 16 розділу III Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року N 59, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за N 218/2658 (із змінами).

2.21. Якщо за умовами заходу сторона, яка приймає, забезпечує військовослужбовця (працівника), відрядженого за кордон, додатковими коштами в іноземній валюті у вигляді компенсації поточних витрат (крім витрат на проїзд до держави відрядження і назад та на найм житлового приміщення) або добових витрат, йому зменшується виплата добових витрат на суму додатково наданих коштів. Якщо сума, надана стороною, яка приймає, перевищує або дорівнює встановленим сумам добових витрат, виплата добових витрат військовослужбовцю (працівнику) не проводиться.

2.22. Якщо за умовами заходу сторона, яка приймає, в подальшому відшкодовує Міноборони вартість харчування військовослужбовця (працівника) під час проведення заходу, військовослужбовцю (працівнику) виплачуються добові в повному обсязі відповідно до чинного законодавства України.

2.23. Якщо за умовами заходу сторона, яка приймає, в подальшому відшкодовує Міноборони вартість понесених витрат, відповідний орган військового управління надсилає стороні, що приймає, заявку на відшкодування витрат разом з копіями підтвердних документів про витрати та рахунок-фактуру (іноземною мовою), оформлений Фінансовим управлінням.

2.24. Після повернення з відрядження військовослужбовець (працівник) зобов'язаний до закінчення п'ятого банківського дня, наступного за днем прибуття до основного місця служби (роботи), подати звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт. Звіт затверджується начальником Фінансового управління. Сума надміру витрачених коштів (залишку коштів понад суму, витрачену згідно із звітом про використання коштів, наданих на відрядження) підлягає поверненню військовослужбовцем (працівником) до каси або зарахуванню на банківський рахунок Фінансового управління у грошових одиницях, в яких було надано аванс.

У разі якщо під час службових відряджень відряджений військовослужбовець (працівник) отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає звіт про використання виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня (банківського дня, наступного за днем прибуття до основного місця служби (роботи)) після завершення відрядження.

У разі якщо під час службових відряджень відряджений військовослужбовець (працівник) застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі і строк подання звіту про використання виданих на відрядження коштів не перевищив 10 банківських днів, за наявності поважних причин начальник Фінансового управління може продовжити такий строк до 20 банківських днів (до з'ясування питання у разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).

Разом із звітом подаються документи (оригінали):

що засвідчують вартість понесених у зв'язку з відрядженням витрат, із зазначенням форми їх оплати (готівкова або безготівкова);

один примірник посвідчення про відрядження або засвідчені гербовою печаткою ксерокопії сторінок закордонного паспорта чи документа, що його замінює, з прізвищем відрядженого військовослужбовця (працівника), відмітками про перетин кордону України у разі відрядження з України до держав, в'їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в'їзд);

засвідчені гербовою печаткою ксерокопії сторінок закордонного паспорта чи документа, що його замінює, з прізвищем відрядженого військовослужбовця (працівника), відмітками про перетин кордону України і візою держави відрядження у разі відрядження до держав, в'їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи (дозволу на в'їзд).

2.25. Якщо військовослужбовець (працівник) отримав аванс на відрядження за кордон і не виїхав, він повинен протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відміну поїздки повернути до каси Фінансового управління зазначені кошти в тих грошових одиницях, в яких було видано аванс.

У разі неповернення військовослужбовцем (працівником) залишку коштів у визначений строк відповідна сума стягується з нього Фінансовим управлінням у встановленому чинним законодавством порядку.

2.26. Якщо для остаточного розрахунку за відрядження необхідно виплатити додаткові кошти, виплата здійснюється в національній валюті України за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день проведення остаточних розрахунків. Виплата зазначених коштів здійснюється до закінчення третього банківського дня після затвердження начальником Фінансового управління звіту про використання коштів, наданих на відрядження.

У разі відсутності підтвердних документів про обмін валюти, в якій видано аванс, на національну валюту держави відрядження або у вільно конвертовану валюту перерахунок витрат, здійснених у відрядженні, що підтверджені документально, здійснюється, виходячи з крос-курсу, розрахованого за офіційним обмінним валютним курсом, що встановлений Національним банком України на день затвердження звіту про використання коштів, наданих на відрядження.

У разі якщо підтвердних документів про обмін валюти, в якій видано аванс, на національну валюту держави відрядження надано не на повну суму витрат, здійснених у відрядженні, що підтверджені документально, різниця суми витрат розраховується, виходячи з крос-курсу, розрахованого за офіційним обмінним валютним курсом, що встановлений Національним банком України на день затвердження звіту про використання коштів, наданих на відрядження.

Якщо Національним банком України офіційний курс гривні до валюти країни, до якої був відряджений військовослужбовець (працівник), не встановлюється, крос-курс розраховується за офіційним обмінним валютним курсом, що встановлюється національним банком країни відрядження до долара США.

2.27. Не дозволяється направляти у відрядження та видавати аванс військовослужбовцю (працівнику), який не відзвітував про витрачені кошти в попередньому відрядженні.

2.28. Для окремих категорій працівників встановлюється надбавка до затверджених сум добових витрат в іноземній валюті, наведених у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98.

2.29. Курсантам військових навчальних закладів, військовослужбовцям строкової служби відшкодування витрат, понесених у відрядженні, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98, а добові витрати відшкодовуються за рішенням Міністра оборони України.

2.30. Військовослужбовцям (працівникам), що прибувають з іншої місцевості для отримання закордонних паспортів, інструктажу та в подальшому відбувають у відрядження за кордон, всі витрати, пов'язані з відрядженням у межах України, оплачуються за рахунок тих самих статей витрат кошторису Міноборони та бюджетних програм (підпрограм), що і відрядження поза межами України. У доповідях, що подаються для прийняття рішення про відрядження, обов'язково вказується загальний строк відрядження з урахуванням руху автомобільного, залізничного, водного, повітряного транспорту і часу на пересадки та окремо строк відрядження поза межами України.

III. Порядок забезпечення коштами в іноземній валюті національних контингентів поза межами України

1. Розпорядники бюджетних коштів

1.1. Розпорядниками бюджетних коштів для фінансового забезпечення національних контингентів є:

Міноборони в особі Міністра оборони України (головний розпорядник бюджетних коштів);

Генеральний штаб Збройних Сил України в особі начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня);

національні контингенти в особі командирів національних контингентів (розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня).

Розпорядники коштів реалізують свої функції через Департамент фінансів Міністерства оборони України, Фінансове управління, фінансові служби національних контингентів відповідно.

1.2. Національним контингентам заборонено здійснювати запозичення в будь-якій формі або надавати за рахунок бюджетних коштів позики юридичним і фізичним особам.

1.3. Усі отримані кошти національні контингенти зберігають на банківських рахунках, які відкриваються в банках за кордоном, за винятком коштів, які отримані з цих банківських рахунків, або як асигнування готівкою від Фінансового управління в касі національного контингенту. Усі без винятку отримані матеріальні цінності відображаються у відповідних облікових регістрах.

2. Порядок забезпечення коштами в іноземній валюті національних контингентів

2.1. Забезпечення коштами в іноземній валюті національних контингентів здійснюється для забезпечення їх потреб поза межами України.

2.2. Фінансове управління іноземну валюту для забезпечення національних контингентів отримує від органів Державної казначейської служби України через банківські рахунки шляхом конвертації бюджетних асигнувань, отриманих від Департаменту фінансів Міністерства оборони України.

2.3. Для оплати зобов'язань, пов'язаних із функціонуванням національних контингентів за кордоном, та виплати щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті військовослужбовцям Збройних Сил України зі складу національних контингентів Фінансове управління здійснює окремі видатки, передбачені розділом VII Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662.

2.4. Фінансове управління подає до Державної казначейської служби України заявку-доручення на забезпечення іноземною валютою Державною казначейською службою України за формою згідно з додатком 23 до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662.

2.5. За операціями, проведеними в іноземній валюті, Фінансове управління складає довідку про операції в іноземній валюті за формою, наведеною у додатку до Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті, затвердженого наказом Державного казначейства України від 24 липня 2001 року N 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2001 року за N 670/5861, та надає її Державній казначейській службі України до закінчення звітного періоду.

2.6. Забезпечення національних контингентів іноземною валютою здійснюється на підставі:

кошторису;

планів асигнувань загального фонду бюджету;

розрахунків, які обґрунтовують показники видатків, що включаються до проекту кошторису.

2.7. Фінансування готівковою іноземною валютою здійснюється під час направлення національного контингенту та планових ротацій повноважним представником Фінансового управління, який визначається рішенням начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України за поданням начальника Фінансового управління.

2.8. Для забезпечення національних контингентів готівковою іноземною валютою:

командування видів Збройних Сил України, відповідальне за підготовку та переміщення національних контингентів до району виконання завдань за призначенням, розробляє та подає на затвердження командувачу виду Збройних Сил України обґрунтований належним чином проект переліку товарно-матеріальних цінностей (у кількісних та вартісних показниках), які підлягають придбанню за межами України у готівковій іноземній валюті, погодженого з Фінансовим управлінням, службами забезпечення Збройних Сил України, у віданні яких знаходиться відповідна номенклатура товарів, та відповідальним за формування і виконання бюджетної програми (підпрограми), за рахунок коштів якої здійснюватиметься закупівля;

Фінансове управління готує та подає на затвердження начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України пропозиції щодо:

обсягу готівкових коштів в іноземній валюті, які підлягають вивезенню за межі України для забезпечення національних контингентів іноземною валютою;

способів забезпечення готівковою іноземною валютою національних контингентів;

кандидатури повноважного представника на вивезення коштів за межі України, з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

Командир національного контингенту подає до Фінансового управління заявку на потребу в коштах на відповідний період з покупюрною розбивкою.

2.9. Фінансове управління оформлює довіреність на повноважного представника щодо вивозу готівкової іноземної валюти із зазначенням суми коштів, що підлягають вивезенню.

2.10. Командування виду Збройних Сил України, відповідальне за підготовку та направлення національних контингентів до району виконання завдань за призначенням, забезпечує повноважного представника:

озброєною охороною від банка, в якому отримується готівка, до пункту перетину Державного кордону України;

транспортним засобом.

2.11. Командир національного контингенту:

забезпечує повноважного представника транспортним засобом та озброєною охороною від пункту перетину державного кордону країни перебування до каси національного контингенту;

повноважний представник зобов'язаний здати готівкові кошти в касу національного контингенту в день прибуття у пункт постійної дислокації національного контингенту.

3. Права та обов'язки посадових осіб національних контингентів щодо ведення фінансового господарства

3.1. Права та обов'язки посадових осіб національних контингентів щодо ведення фінансового господарства визначені в Положенні про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженому наказом Міністра оборони України від 16 липня 1997 року N 300, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за N 615/2419 (із змінами).

3.2. Командир національного контингенту зобов'язаний щотижня надавати письмову доповідь до Фінансового управління про стан фінансового господарства, у якій зазначати:

залишок коштів на банківських рахунках та в касі національного контингенту;

інформацію про відкриті банківські рахунки, наявність дебіторської та кредиторської заборгованості.

3.3. Командир національного контингенту відповідає за:

здійснення видатків за цільовим призначенням, відповідність їх обсягів затвердженим кошторисам, планам асигнувань загального фонду бюджету національного контингенту;

погодження всіх проектів договорів з Фінансовим управлінням;

забезпечення озброєною охороною (не менше двох осіб), транспортним засобом (з визначенням резервного на випадок виходу з ладу основного транспортного засобу) та засобами зв'язку начальника фінансової служби контингенту під час доставки готівки в касу;

своєчасність та повноту оприбуткування готівки, про що робиться відповідний запис у касовій книзі.

3.4. Начальник штабу, заступники (помічники) командира національного контингенту і начальники служб відповідають за своєчасне та правильне визначення потреб у коштах підпорядкованих служб, а також за законне та ефективне використання коштів, що знаходяться у їх розпорядженні.

3.5. Начальник штабу, заступники (помічники) командира національного контингенту і начальники служб зобов'язані:

у встановлені командиром національного контингенту строки складати розрахунки, які обґрунтовують показники видатків, що входять до проектів кошторисів;

планувати заходи діяльності відповідно до компетенції, у межах доведених обсягів видатків та затверджених кошторисних призначень на відповідні цілі;

у межах компетенції завчасно подавати рапорти на ім'я командира контингенту, погоджені начальником фінансової служби національного контингенту, про необхідність закупівлі товарів (робіт, послуг);

забезпечувати неофіційний переклад всіх платіжних документів та додатків до них державною мовою за зверненням начальника фінансової служби національного контингенту.

3.6. Начальник штабу національного контингенту чи інша посадова особа, яка очолює підрозділ з обліку особового складу, забезпечує передачу начальнику фінансової служби національного контингенту необхідних для розрахунків щомісячної грошової винагороди відомостей про чисельність особового складу, наказів про прибуття і вибуття, про наліт військовослужбовців льотного складу національного контингенту, про безпосередню участь у розмінуванні місцевості, документів, що підтверджують перетин Державного кордону України, переміщення, а також організовує перевірку відповідності роздавальних відомостей для виплати щомісячної грошової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2006 року N 401 "Деякі питання забезпечення діяльності національних контингентів і національного персоналу, що утримуються за рахунок державного бюджету" (із змінами), обліковому складу та штату національного контингенту.

За правильність і своєчасну передачу штабом національного контингенту в фінансову службу національного контингенту довідок та інших документів, за перевірку відповідності видаткових відомостей обліковому складу і штату національного контингенту відповідає начальник штабу чи інша посадова особа, яка очолює облік особового складу.

3.7. Начальник фінансової служби національного контингенту підпорядковується командиру національного контингенту і разом з ним організовує фінансове господарство, забезпечує коштами потреби контингенту та використовує їх за цільовим призначенням.

3.8. Начальник фінансової служби національного контингенту зобов'язаний:

організовувати та вести фінансове господарство у повному обсязі та згідно з чинним законодавством України;

щотижня доповідати командиру про стан фінансового господарства;

щомісяця до 3 числа поточного місяця подавати до Фінансового управління списки на зарахування військовослужбовцям з числа національних контингентів щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті;

одержувати готівкову іноземну валюту в касі національного контингенту з урахуванням забезпечення невідкладних потреб;

вживати заходів щодо збереження готівкових коштів в іноземній валюті з урахуванням кліматичних умов перебування контингенту;

у місячний строк після завершення ротації національного контингенту передавати на зберігання документи до Фінансового управління та Галузевого державного архіву Міністерства оборони України.

3.9. Начальник фінансової служби національного контингенту, одержавши наказ, який суперечить чинному законодавству України щодо використання коштів, повинен письмово доповісти про це командиру національного контингенту. У разі письмового підтвердження командиром національного контингенту відданого ним наказу виконує його, про що у одноденний строк інформує начальника Фінансового управління.

3.10. Наказом командира національного контингенту призначається склад внутрішньої перевірної комісії з фінансового господарства.

4. Кошти в іноземній валюті

4.1. Кошти в іноземній валюті виділяються національному контингенту Фінансовим управлінням відповідно до кошторису Міноборони та спрямовуються тільки на ті потреби, на які вони призначені, відповідно до затвердженого кошторису, плану асигнувань, кодів економічної та програмної класифікації видатків та статей витрат кошторису Міноборони. Вони використовуються національним контингентом в період того бюджетного року, на який призначені.

4.2. Залишки невикористаних коштів загального фонду, які утворилися на кінець року, використовуються відповідно до пункту 7.8 розділу VII Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662.

4.3. Відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662, на кінець бюджетного періоду національний контингент формує показники залишків валютних коштів, виділених з державного бюджету на утримання національного контингенту. На суму залишків відпрацьовуються пропозиції щодо кодів економічної класифікації видатків та статей витрат кошторису Міноборони для відкриття асигнувань у поточному році на суму залишків та в межах показників кошторису на поточний рік, на підставі яких подається заявка на відкриття асигнувань з поміткою "в межах залишку на початок року".

4.4. Фінансове управління опрацьовує надані пропозиції та надсилає до національного контингенту повідомлення про відкриття асигнувань з поміткою "коригування відкритих асигнувань".

4.5. Національний контингент використовує залишки коштів, які склались на початок року, у поточному бюджетному році за призначенням у межах затвердженого кошторису.

4.6. Фінансове управління повідомляє Державну казначейську службу України, Департамент фінансів Міністерства оборони України та відповідального за формування та виконання бюджетної програми (підпрограми), за якою здійснювалися видатки на утримання національного контингенту, про суми залишків коштів у касах та на банківських рахунках національних контингентів відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662.

4.7. Зазначені в повідомленні залишки коштів відображаються у формах річної фінансової звітності Фінансового управління.

5. Фінансове планування, порядок витребування та використання коштів в іноземній валюті

5.1. Фінансове планування у національному контингенті здійснюється відповідно до вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228 (зі змінами).

5.2. Начальники служб національного контингенту у процесі фінансового планування відповідно до своїх повноважень зобов'язані:

визначати та обґрунтовувати потребу в коштах на наступний бюджетний рік у національній валюті з еквівалентом в іноземній валюті;

розробляти плани своєї діяльності та відпрацьовувати розрахунки, що обґрунтовують показники кошторису в метричній системі (кілограми, тонни, метри, літри).

5.3. Підставою для складання проектів кошторисів, розрахунків, які обґрунтовують показники видатків національного контингенту, є:

накази та директиви Міністра оборони України щодо проведення ротацій;

положення міжнародних договорів, що стосуються національного контингенту;

норми і тарифи на послуги, що надаються на підставі міжнародних договорів.

5.4. Національний контингент всі фінансово-планові документи та планові документи на постачання матеріальних цінностей в одному примірнику (крім проектів кошторисів та розрахунків, які обґрунтовують показники видатків, що подаються у двох примірниках) подає електронними засобами передачі інформації до Фінансового управління та служб забезпечення відповідних органів військового управління.

До усіх фінансово-планових документів долучається пояснювальна записка з посиланням на норми, тарифи, ціни, вимоги міжнародних договорів.

5.5. Видатки на придбання обладнання, капітальний та поточний ремонт приміщень передбачаються лише, якщо проведення таких ремонтів за рахунок України передбачено відповідними міжнародними договорами.

5.6. Затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету та розрахунків, які обґрунтовують показники видатків, здійснюється шляхом їх підписання начальником Фінансового управління (із зазначенням дати) та скріпленням відбитком гербової печатки. Зазначені документи затверджуються у двох примірниках, один з яких повертається до національного контингенту під час ротації, а другий залишається у Фінансовому управлінні. До проведення ротації у національний контингент надсилається електронна фотокопія зазначених документів.

5.7. На підставі затверджених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету та розрахунків, які обґрунтовують показники видатків, начальником фінансової служби національного контингенту складається план використання коштів, який підписується начальниками служб та затверджується командиром національного контингенту. Цей план є підставою для використання коштів начальниками служб, а начальнику фінансової служби національного контингенту - для контролю за використанням коштів. Окремі плани по службах не складаються.

5.8. Контроль за здійсненням видатків, відповідність їх обсягів затвердженим кошторисам, планам асигнувань загального фонду бюджету національного контингенту здійснюють командир та начальник фінансової служби національного контингенту.

5.9. З метою своєчасного та повного отримання коштів відповідно до затверджених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету протягом поточного місяця національний контингент, що має відкриті банківські рахунки, здійснює аналіз стану виконання кошторису, уточнює потребу в коштах на наступний місяць та до 15 числа кожного місяця подає заявки та пояснювальну записку до заявленої потреби в коштах до Фінансового управління.

5.10. Національний контингент, що отримує асигнування у готівковій іноземній валюті, здійснює щомісячний аналіз стану виконання кошторису та прогнозує потребу в коштах на наступну ротацію. За 30 діб до початку ротації командир національного контингенту подає заявку та пояснювальну записку до заявленої потреби в готівкових коштах на чергову ротацію до Фінансового управління.

У разі введення національного контингенту до району виконання завдань з території України потреба в готівкових коштах визначається на підставі відомостей, що отримані під час рекогносцировок району виконання завдань та містяться в положеннях міжнародних договорів.

6. Обслуговування національного контингенту в банках поза межами України, здійснення безготівкових та готівкових розрахунків

6.1. Відкриття національним контингентом банківських рахунків на території іноземної країни здійснюється на підставі окремого дозволу Департаменту фінансів Міністерства оборони України, наданого національному контингенту за поданням Фінансового управління.

Запит повинен бути підписаний командиром і начальником фінансової служби національного контингенту. Запит завіряється гербовою печаткою національного контингенту.

У національному контингенті мають право першого та другого підписів виключно командир та начальник фінансової служби національного контингенту відповідно.

Фотокопія картки із зразками підписів командира, начальника фінансової служби національного контингенту та відбиток гербової печатки надсилаються до Фінансового управління та поновлюються при проведенні кожної ротації.

Про відкриття (закриття) банківських рахунків та про будь-які зміни банківських реквізитів командир національного контингенту невідкладно подає письмову доповідь до Департаменту фінансів Міністерства оборони України через Фінансове управління.

У разі відсутності командира національного контингенту або начальника фінансової служби національного контингенту (через відрядження, відпустку, хворобу) банківські документи підписують особи, які їх заміщують, за наявності окремого дозволу Фінансового управління. При цьому підписи осіб, які їх заміщують, в одноденний строк вносяться до банківської картки зразків підписів, а фотокопія надсилається до Фінансового управління.

6.2. Рішення щодо оплати в безготівковому порядку товарів (робіт, послуг) приймається командиром національного контингенту (або особою з правом першого підпису) шляхом накладання на оригіналах розрахункових документів резолюції "Оплату дозволяю" та завіряється власноручним підписом.

6.3. Для здійснення контролю за безготівкову оплату товарів (робіт, послуг) начальник фінансової служби національного контингенту отримує виписки щодо руху коштів на банківських рахунках не пізніше трьох робочих днів з дня здійснення платежу (платежів).

У разі відсутності операцій на банківських рахунках отримання виписок здійснюється не рідше одного разу на два тижні та в останній робочий день місяця.

6.4. Дозвіл на використання готівкової іноземної валюти для оплати товарів (робіт, послуг), які не можуть бути оплачені у безготівковому порядку, надається Фінансовим управлінням у довільній формі на підставі звернення командира національного контингенту. При цьому вартість товарів (робіт, послуг), що плануються придбати за готівкові кошти, не може перевищувати 1000 гривень (в еквіваленті валюти платежу за офіційним курсом Національного банку України, установленим на день здійснення готівкової операції) за одиницю, та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить до одного року.

6.5. Придбання за готівкові кошти товарів (робіт, послуг), вартість яких перевищує 1000 гривень (в еквіваленті валюти платежу за офіційним курсом Національного банку України, установленим на день здійснення готівкової операції) за одиницю, та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік), здійснюється за наявності письмового дозволу начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

Для отримання дозволу командир національного контингенту подає обґрунтовану доповідь за підпорядкованістю.

Проект доповіді щодо отримання дозволу для придбання за готівкові кошти товарів (робіт, послуг), вартість яких перевищує 1000 гривень (у еквіваленті валюти платежу), готується відповідною службою забезпечення виду Збройних Сил України (за номенклатурою військового майна, яке планується закупити) та обов'язково погоджується Фінансовим управлінням.

6.6. За наявності дозволу на використання готівкових коштів в іноземній валюті начальник фінансової служби національного контингенту видає аванс підзвітній особі для оплати товарів (робіт, послуг). Перелік осіб, що можуть отримувати кошти під звіт, визначається у наказі командира національного контингенту.

6.7. Підтвердження придбання (оплати) товарів (робіт, послуг) за готівку, а також правильність, своєчасність і повнота їх оприбуткування та прийняття на склад на відповідальне зберігання засвідчується актами внутрішньої перевірної комісії, які підлягають затвердженню командиром національного контингенту.

Після висновків внутрішньої перевірної комісії оформлюється звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 05 грудня 2012 року N 1276 "Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за N 2185/22497, за придбані (оплачені) товари (роботи, послуги) згідно з вимогами Податкового кодексу України.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти в іноземній валюті та здійснення розрахунків за укладеними національним контингентом договорами

7.1. Національний контингент для забезпечення потреб життєдіяльності (експлуатаційні витрати) може бути замовником та здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти.

7.2. Закупівля товарів, робіт і послуг національним контингентом повинна здійснюватися з дотриманням принципу максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів на підставі договорів, які укладаються в письмовій формі.

7.3. Перед підписанням проект договору попередньо перевіряється начальником фінансової служби національного контингенту.

У разі наявності у національному контингенті посади помічника командира з правової роботи кожна сторінка договору візується ним.

7.4. Завізований начальником фінансової служби національного контингенту та помічником командира з правової роботи проект договору надсилається на погодження до Фінансового управління.

Командиром національного контингенту договори не підписуються без віз начальника фінансової служби національного контингенту, помічника командира з правової роботи (за наявності) та без погодження Фінансового управління.

7.5. Укладені договори обліковуються в журналі обліку.

7.6. Контроль за оплатою зобов'язань за договорами покладається на начальника фінансової служби національного контингенту.

7.7. Контроль за отриманням матеріалів, прийняттям виконаних робіт та наданих послуг згідно з умовами договору покладається на:

відповідного начальника служби;

офіцера з договірної роботи (у разі наявності в штаті національного контингенту);

внутрішню перевірну комісію (у разі оплати готівковими коштами).

8. Особливості закупівлі деяких товарів, робіт і послуг

8.1. Відшкодування витрат на оплату вартості телекомунікаційних послуг.

У національному контингенті порядок ведення міжнародних телефонних переговорів (у тому числі приватних) та здійснення фінансових розрахунків затверджуються наказом командира національного контингенту, у якому визначаються:

список номерів телефонів абонентів, з якими ведуться службові переговори;

посадові особи, що безпосередньо відповідають за дотримання встановленого порядку;

особи, які відповідають за правильність набору номерів та облік телефонних з'єднань;

особи, які відповідають за своєчасність та повноту розрахунків особового складу за послуги зв'язку, подання до фінансової служби національного контингенту щомісячних табуляграм і передачу коштів за послуги зв'язку, здійснення щомісячних звірок з надавачем послуг.

Національному контингенту дозволяється оплачувати послуги місцевого оператора мобільного зв'язку як резервного джерела зв'язку та місцевого провайдера доступу до мережі Інтернет у межах виділених бюджетних призначень на відповідний рік.

Кількість абонентів мобільного зв'язку та точок доступу до мережі Інтернет, що дозволяється оплачувати за рахунок бюджетних коштів, визначається у дозволі начальника військ зв'язку - начальника Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України.

Дозвіл надається у довільній формі на підставі обґрунтованих пропозицій командира національного контингенту (із зазначенням кількості абонентів, вартості тощо). Пропозиції командира погоджуються начальником фінансової служби національного контингенту щодо наявності бюджетних призначень на відповідний період.

8.2. Для забезпечення своєчасної оплати послуг, пов'язаних з прийомом повітряних суден Збройних Сил України в іноземних аеропортах, начальник фінансової служби національного контингенту повинен завчасно отримати інформацію про дату прибуття повітряного судна, його тип, назву, бортовий номер, вантажопідйомність, вагу вантажу, орієнтовний строк перебування в аеропорту, необхідність заправки, орієнтовну вартість надання послуг персоналом аеропорту, а також мати належним чином оформлений допуск на територію аеропорту.

9. Особливості оплати витрат на відрядження військовослужбовцям з числа національних контингентів

9.1. Військовослужбовцям, що проходять службу в національному контингенті поза межами України, за час перебування у відрядженні в межах країни виконання завдань або у разі відрядження до інших країн (крім України) добові витрати не виплачуються. Витрати за найм житла, транспортування, бронювання відшкодовуються на загальних підставах та за нормами, встановленими постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98.

9.2. У разі відрядження військовослужбовця до України з подальшим поверненням до національного контингенту добові витрати виплачуються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 за всі дні перебування в Україні, крім днів перетину Державного кордону України.

10. Виплата особовому складу національного контингенту добових та інших виплат за рахунок ООН

10.1. Виплата особовому складу національного контингенту, який входить до складу місії ООН, добових, отриманих від штабу цієї місії, здійснюється відповідно до правил, установлених цим штабом, на підставі належним чином оформлених розрахунково-платіжних відомостей, підписаних командиром національного контингенту, начальником фінансової служби національного контингенту та затверджених до виплати штабом місії ООН.

10.2. Кошти, отримані від штабу місії ООН, у повному обсязі оприбутковуються в касі національного контингенту в установленому порядку та видаються під особистий підпис кожному військовослужбовцю.

11. Порядок ліквідації фінансового господарства національного контингенту

11.1. У разі якщо національний контингент виводиться в Україну, начальник фінансової служби національного контингенту подає до Фінансового управління зведення про виконання кошторису (додаток 1) на день останньої фінансової операції.

11.2. Командир та начальник фінансової служби національного контингенту повинні закінчити всі розрахунки з установами, підприємствами та організаціями за поставлені товари (роботи, послуги), з особовим складом контингенту за щомісячну грошову винагороду в іноземній валюті.

За рішенням начальника Фінансового управління залишки коштів перераховуються до Фінансового управління чи визначеному директивою правонаступнику, а у разі забезпечення національного контингенту готівкою - здаються в касу Фінансового управління чи визначеного правонаступника особисто начальником фінансової служби національного контингенту.

11.3. Уся фінансова звітність національного контингенту (ліквідаційний баланс) складається на день завершення фінансових операцій за формами, передбаченими для річного фінансового звіту, і подається до Фінансового управління в строки, установлені для розформування національного контингенту.

11.4. Документи, строк зберігання яких більше 10 років, після їх аудиту здаються національним контингентом до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України.

Підготовка документів для передачі на зберігання до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України здійснюється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242.

11.5. Про здачу документів до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України ліквідаційна комісія національного контингенту видає Фінансовому управлінню довідку із зазначенням номерів описів і дати здачі. Один примірник звіту про результати аудиту фінансового господарства національного контингенту надсилається до Фінансового управління разом із довідкою про здачу документів до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України із зазначенням номерів описів і дати здачі.

12. Направлення військовослужбовців (працівників) у закордонне службове відрядження до національного контингенту

12.1. Під час направлення відповідно до наказу керівника, визначеного у пункті 2.5 розділу II цієї Інструкції, військовослужбовців (працівників) Збройних Сил України в закордонне службове відрядження до національних контингентів Фінансовим управлінням видається атестат (в іноземній валюті), зразок якого наведено в додатку 2 до цієї Інструкції. На зворотному боці атестата (в іноземній валюті) зазначається список осіб, направлених у закордонне службове відрядження разом з особою, якій було видано цей атестат.

12.2. Атестат (в іноземній валюті) разом з оформленим належним чином посвідченням про відрядження та копіями сторінок закордонного паспорта (першої сторінки та сторінки з відмітками Державної прикордонної служби України про перетин державного кордону України) передається начальнику фінансової служби національного контингенту та є підставою для забезпечення осіб, зазначених у цьому атестаті, коштами на відрядження.

12.3. Під час вибуття відряджених осіб в Україну начальником фінансової служби національного контингенту видається атестат (в іноземній валюті), в якому зазначаються обсяги та період забезпечення коштами на відрядження.

Зазначений атестат (в іноземній валюті) разом з оформленим належним чином посвідченням на відрядження та копіями сторінок закордонного паспорта (першої сторінки та сторінки з відмітками Державної прикордонної служби України про перетин державного кордону України) передається у 5-денний строк до Фінансового управління та є підставою для здійснення остаточних розрахунків з особами, зазначеними в цьому атестаті.

13. Особливості ведення бухгалтерського обліку

13.1. Бухгалтерський облік і фінансова звітність здійснюються відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (із змінами) та Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті, затвердженого наказом Державного казначейства України від 24 липня 2001 року N 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2001 року за N 670/5861 (із змінами).

Бухгалтерський облік у національних контингентах здійснюється за формами, визначеними Інструкцією про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженою наказом Державного казначейства України від 27 липня 2000 року N 68, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2000 року за N 570/4791.

13.2. Відображення в бухгалтерському обліку операцій здійснюється згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Головного управління Державного казначейства України від 10 грудня 1999 року N 114, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 року за N 890/4183 (із змінами).

13.3. До другого числа кожного місяця начальники служб національного контингенту подають до фінансової служби національного контингенту донесення про рух та використання майна, акти на списання майна, яке стало непридатним, акти установок агрегатів, які складаються комісією, визначеною установчим наказом на відповідну ротацію, та затверджуються командиром контингенту.

13.4. Командування виду Збройних Сил України у кожному випадку доставки майна в національний контингент з України організовує не пізніше ніж через 10 діб після відправлення майна доведення до командира контингенту інформації про умови вивезення майна за митну територію України (тимчасове або безповоротне) з наданням копій митних декларацій.

13.5. Командир національного контингенту організовує облік та списання майна відповідно до чинного законодавства України.

13.6. Інвентаризація майна проводиться відповідно до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління державного казначейства України від 30 жовтня 1998 року N 90, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 листопада 1998 року за N 728/3168.

Результати інвентаризації у десятиденний строк після її проведення надсилаються до командування виду Збройних Сил України із обов'язковим зазначенням майна, яке отримане та знаходиться в режимі тимчасового вивезення з території України, в режимі експорту (остаточного вивезення), а також придбане поза межами України.

13.7. У місячний строк після завершення ротації національного контингенту начальник фінансової служби особисто передає на відповідальне зберігання:

до Фінансового управління - оригінали первинних документів, інших документів з фінансових питань та книги обліку фінансової служби національного контингенту, перевірені під час аудиту;

до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України - картки особових рахунків з нарахування військовослужбовцям щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті.

13.8. Копії фінансових документів, перевірених під час аудиту, зберігаються у справах національного контингенту.

13.9. Національний контингент складає фінансову звітність на основі даних бухгалтерського обліку. Показники звітності перевіряються під час проведення контрольних заходів. Фотокопія квартальної (річної) звітності надсилається до Фінансового управління.

Щомісяця до 5 числа поточного місяця національний контингент надсилає до Фінансового управління зведення про виконання кошторису.

13.10. Фінансове забезпечення підрозділів, що беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки на підставі міжнародних договорів, коштами в іноземній валюті здійснюється відповідно до чинного законодавства.

IV. Особливості забезпечення коштами в іноземній валюті екіпажів повітряних та морських суден Збройних Сил України, що здійснюють польоти, походи за межі України

4.1. Екіпажі повітряних суден Повітряних Сил Збройних Сил України, що виконують завдання, передбачені статтею 1 Закону України "Про Збройні Сили України", забезпечуються коштами на відрядження відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98.

4.2. Військовослужбовцям, які займають посади на кораблях (суднах) Військово-Морських Сил Збройних Сил України, та особам, направленим на кораблі (судна), за час закордонного плавання виплачується морське грошове забезпечення, за винятком періодів, за які у передбачених законодавством випадках проводиться виплата щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2006 року N 401 "Деякі питання забезпечення діяльності національних контингентів і національного персоналу, що утримуються за рахунок державного бюджету" (із змінами).

4.3. Для отримання авансу на оплату експлуатаційних витрат із складу екіпажу визначається відповідальна особа, з якою укладається договір про повну матеріальну відповідальність (за згодою).

V. Особливості направлення та умови відшкодування витрат військовослужбовцям (працівникам), направленим за кордон на навчання

5.1. Порядок направлення у відрядження військовослужбовців (працівників) за кордон на навчання, виплати авансу на відрядження, відшкодування витрат у відрядженні, складання звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, здійснюються згідно з Положенням про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання та стажування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1996 року N 287, та розділом II цієї Інструкції.

5.2. Строк навчання військовослужбовців Збройних Сил України не повинен перевищувати 90 календарних днів (за умови відшкодування фінансових витрат стороною, що приймає, та за рішенням Віце-прем'єр-міністра України відповідно до розподілу функціональних обов'язків - 18 місяців).

Строк навчання працівників та державних службовців не повинен перевищувати 56 календарних днів (за умови відшкодування фінансових витрат стороною, що приймає, та за рішенням Віце-прем'єр-міністра України відповідно до розподілу функціональних обов'язків - 18 місяців).

Строк навчання наукових і науково-педагогічних працівників, які направляються на стажування до провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном, не повинен перевищувати шість місяців, а аспірантів - один рік.

5.3. За військовослужбовцями, направленими за кордон на навчання, зберігається місце служби та середнє грошове забезпечення.

Середнє грошове забезпечення розраховується за два останніх календарних місяці до направлення за кордон з урахуванням виплат, передбачених законодавством.

5.4. За працівниками, направленими за кордон на навчання, зберігається місце роботи, посада та середня заробітна плата.

Середня заробітна плата розраховується за два останні календарні місяці до направлення за кордон з урахуванням виплат, передбачених законодавством.

5.5. Добові за час проїзду від місця служби (роботи) в Україні до місця навчання за кордоном і повернення до місця служби (роботи) в Україні виплачуються з урахуванням розділу II цієї Інструкції.

Добові за час проїзду від місця служби (роботи) в Україні до місця навчання за кордоном і повернення до місця служби (роботи) в Україні виплачуються у порядку, передбаченому законодавством про службові відрядження, якщо сторона, що приймає, не провадить зазначених виплат.

5.6. Кошти в іноземній валюті можуть виплачуватися військовослужбовцю (працівнику), направленому за кордон на навчання, за рішенням керівника, визначеного в пункті 2.5 розділу II цієї Інструкції, в розмірі, що визначається у відсотках до норм добових витрат на відрядження для конкретної зарубіжної країни, зокрема:

80 відсотків - коли сторона, що приймає, не забезпечує осіб, направлених за кордон на навчання, харчуванням;

65 відсотків - коли сторона, що приймає, забезпечує осіб, направлених за кордон на навчання, одноразовим харчуванням;

45 відсотків - коли сторона, що приймає, забезпечує осіб, направлених за кордон на навчання, дворазовим харчуванням;

30 відсотків - коли сторона, що приймає, забезпечує осіб, направлених за кордон на навчання, триразовим харчуванням.

За наявності підтвердних документів військовослужбовцям (працівникам) можуть здійснюватись доплати до грошових виплат, здійснених стороною, що приймає, за найм житла, проїзд до місця навчання і назад.

Міністр оборони України може встановлювати обмеження щодо виплати добових коштів військовослужбовцю (працівникові), направленому на навчання за кордон.

Якщо сторона, що приймає, забезпечує військовослужбовця (працівника) додатковими коштами в іноземній валюті у вигляді компенсації поточних витрат (крім витрат на проїзд до держави відрядження і назад та на найм житлового приміщення) або добових витрат, виплата добових витрат таким особам зменшується на суму додатково наданих коштів. Якщо сума, надана стороною, яка приймає, перевищує затверджену суму добових витрат, дорівнює такій сумі або не відома, виплата добових витрат зазначеним особам не проводиться.

5.7. Якщо за спільною згодою сторона, що приймає, не забезпечує військовослужбовців (працівників), направлених за кордон на навчання, безоплатним житлом, витрати на наймання житла відшкодовуються їм у межах сум витрат, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98, для відповідної країни.

VI. Особливості нарахування та виплати щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті та надбавок до цієї винагороди військовослужбовцям Збройних Сил із складу національних контингентів та особам із складу національного персоналу України

6.1. Нарахування щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті (далі - винагорода) військовослужбовцям здійснюється у підрозділах, в яких відповідно до вимог Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року N 59, утворена бухгалтерська служба або визначено особу, на яку покладається виконання обов'язків бухгалтерської служби.

Підтвердження факту виплати винагороди здійснюється військовослужбовцем у картці особового рахунку військовослужбовця (додаток 3) шляхом проставляння особистого підпису за кожний місяць.

6.2. Виплата винагороди військовослужбовцям національних контингентів та особам із складу національного персоналу України здійснюється через Фінансове управління за наявності коштів в іноземній валюті на рахунках у перші п'ять робочих днів поточного місяця за минулий місяць шляхом зарахування коштів на спеціальні карткові рахунки цих осіб.

6.3. Для забезпечення своєчасного та повного зарахування винагороди на спеціальні карткові рахунки військовослужбовців національних контингентів та осіб із складу національного персоналу України командування підрозділу Збройних Сил, який входить до складу національного контингенту та/або здійснює безпосереднє нарахування винагороди, зобов'язане подавати до Фінансового управління списки військовослужбовців, щомісячна грошова винагорода в іноземній валюті яких підлягає зарахуванню на картковий рахунок в іноземній валюті (додаток 4), із зазначенням конкретної суми вкладу до першого числа поточного місяця за минулий.

6.4. Виплата винагороди військовослужбовцям здійснюється за роздавальними відомостями, у яких вони проставляють особистий підпис. Підставами для складання відомостей є:

штат національного контингенту;

розміри винагороди, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2006 року N 401 "Деякі питання забезпечення діяльності національних контингентів і національного персоналу, що утримуються за рахунок державного бюджету" (із змінами);

накази відповідних командирів (начальників) та первинні документи.

6.5. Дні перетину державного кордону України військовослужбовцями національних контингентів та особами із складу національного персоналу України оголошуються наказами відповідних командирів (начальників) та визначаються за відмітками Державної прикордонної служби України в:

паспортах громадянина України для виїзду за кордон;

пасажирських маніфестах (Passenger manifest) під час транспортування організованих груп військовослужбовців.

6.6. День зарахування національного контингенту та прикомандированих осіб до оперативного підпорядкування командуванню, що проводить морську операцію з підтримання миру і безпеки, та день виключення з такого підпорядкування, оголошуються наказом командира національного контингенту (корабля).

6.7. Нарахування винагороди військовослужбовцям, прикомандированим до кораблів для участі в морських операціях з підтримання миру і безпеки, здійснюється відповідно до чинного законодавства. Розміри винагороди визначаються, виходячи з військових звань для офіцерського складу та розрядів для рядового, сержантського та старшинського складу, які зазначаються у довідці (додаток 5) з основного місця служби.

У разі зміни військового звання військовослужбовця офіцерського складу (прикомандированого до корабля для участі в морській операції з підтримання миру і безпеки) за основним місцем служби повторно складається довідка, яка надсилається до підрозділу, що здійснює нарахування винагороди.

6.8. Військовослужбовцям національних контингентів та особам із складу національного персоналу України (учасникам сухопутних операцій з підтримання миру і безпеки) винагорода виплачується також за час прийняття і здачі посад у межах установлених строків, за час після здачі справ та обов'язків за посадами, в тому числі за час проїзду по іноземній території, по день перетину державного кордону України включно, виходячи з розмірів винагороди за тими посадами, на які вони призначені або які виконували.

6.9. Військовослужбовцям національних контингентів та особам із складу національного персоналу України, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою з більшим розміром винагороди, виплата різниці у розмірах винагороди за основною посадою і посадою, що тимчасово виконується, здійснюється з дня вступу в її виконання і по день припинення тимчасового виконання посади включно одночасно з виплатою винагороди за відповідний місяць.

За тимчасове виконання обов'язків за невакантною посадою з більшим розміром винагороди виплата різниці у розмірах винагороди за основною посадою і посадою, що тимчасово виконується, не здійснюється.

Військовослужбовцям національних контингентів та особам із складу національного персоналу України, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою з меншим розміром винагороди ніж за основною посадою, винагорода виплачується за основною посадою.

6.10. У разі прийняття відповідними посадовими особами, яким надане право призначення військовослужбовців на посади національних контингентів та осіб зі складу національного персоналу України, рішень щодо продовження строку тимчасового проходження військової служби за межами України винагорода за новими посадами виплачується з того дня, з якого військовослужбовці стали до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про їх призначення на ці посади.

6.11. Виплата винагороди за час перебування у відрядженні на території України, за винятком днів перетину державного кордону України, військовослужбовцям національних контингентів та особам із складу національного персоналу України не здійснюється.

6.13. Виплата встановлених Кабінетом Міністрів України надбавок до винагороди здійснюється одночасно з виплатою винагороди у поточному місяці за минулий.

6.14. Перелік посад у національних контингентах та національного персоналу України, за якими передбачається безпосереднє виконання польотів льотним складом та виплата відповідних надбавок до винагороди за особливі умови служби, визначається командуванням виду Збройних Сил України за погодженням з Департаментом фінансів Міністерства оборони України та затверджується начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.

6.15. Підставою для нарахування військовослужбовцям льотного складу національних контингентів надбавки до винагороди за особливі умови служби є наказ командира національного контингенту, виданий на підставі щодобових звітів за виконання польотних завдань. Для командира національного контингенту наліт оголошується наказом вищого командира (начальника).

6.16. У разі загибелі, смерті, зникнення безвісти військовослужбовця національного контингенту або особи із складу національного персоналу України винагорода виплачується по день загибелі, смерті, зникнення безвісти включно.

6.17. Для забезпечення першочергових потреб військовослужбовців національних контингентів щомісяця, у другій декаді місяця, виплачується аванс готівкою в іноземній валюті у розмірі до 250 доларів США на одну особу (за бажанням одержувача), який утримується під час нарахування винагороди за поточний місяць.

Особам із складу національного персоналу України перед відправленням за межі України видається аванс в іноземній валюті у розмірі до 250 доларів США на особу (за бажанням одержувача) за кожний місяць перебування за кордоном, але не більше 3000 доларів США на одну особу, який утримується під час нарахування винагороди упродовж трьох наступних місяців.

6.18. Військовослужбовцям, які перебувають в інших країнах (крім України) у зв'язку з виконанням службових завдань, хворобою, виплата винагороди здійснюється за всі дні перебування поза межами країни виконання завдань за призначенням. Надбавки до винагороди виплачуються згідно з чинним законодавством.

6.19. Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні командира національного контингенту, виплата винагороди здійснюється за попередньою посадою, але не більше двох місяців з дня звільнення від виконання обов'язків за попередньою посадою. Надбавка за виконання службових обов'язків у важких кліматичних умовах виплачується згідно з чинним законодавством.

6.20. Військовослужбовцям, затриманим відповідними компетентними органами, в тому числі іноземними, виплата винагороди та надбавок до неї призупиняється з дня такого затримання.

6.21. У разі постановлення виправдувального вироку суду, закриття кримінального провадження (відсутність події кримінального правопорушення; відсутність у діянні складу кримінального правопорушення; не встановлено достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпано можливості їх отримати) військовослужбовцям, які були відсторонені від посад, поновлюється виплата винагороди та надбавки до неї, на отримання якої вони втратили право у зв'язку з відстороненням від посад, з дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою. При цьому винагорода та надбавки до неї, виплату яких було призупинено, відшкодовуються військовослужбовцям у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду".

6.22. Виплата підйомної допомоги в іноземній та національній валютах не здійснюється.

6.23. Особи з числа національного персоналу України зараховуються на фінансове забезпечення у національній та іноземній валютах до Фінансового управління.

6.24. Порядок та умови виплати грошового забезпечення у національній валюті військовослужбовцям національного контингенту та особам із складу національного персоналу України визначено Інструкцією про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженою наказом Міністра оборони України від 11 червня 2008 року N 260, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 липня 2008 року за N 638/15329.

6.25. Порядок та умови утримання національного персоналу визначаються міжнародними договорами.

(розділ VI у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 14.10.2013 р. N 697)

 

Начальник Фінансового
управління Генерального
штабу Збройних Сил України
полковник

Ю. В. Гулай

 

ЗВЕДЕННЯ
про виконання кошторису

КПКВ

КЕКВ

Стаття

Заборгованість на початок року

Залишок коштів на початок року

Призначено на рік
(з урахуванням змін)

Отримано

Перераховано
до забезпечувального фінансового органу

Використано

Залишок коштів
(гр. 5 + гр. 7 - гр. 8 - гр. 9)

Залишок призначень на звітну дату
(гр. 6 - гр. 9)

Заборгованість на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир військової частини

_________________
(військове звання)

___________________
(прізвище, ініціали)

Начальник фінансової служби

_________________
(військове звання)

___________________
(прізвище, ініціали)

                     М. П.

"     " _____________________ 20___ р.

 

ЗРАЗОК

Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України
м. Київ, 01168

АТЕСТАТ (в іноземній валюті) N 12

________________________________________________майор МІРОШНИЧЕНКО О. В.____________________________________________
відряджений згідно з наказом                 НГШ-ГК ЗСУ N 1999/с від 12.02.13               та з ним 3 (три) особи відповідно до списку на звороті, _
вибувають до Республіки Ліберія на строк з 20 березня по 30 березня 2013 року.___________________________________________________
За час фактичного перебування за кордоном йому (їм) слід виплачувати добові кошти в іноземній валюті, виходячи з____________________
36 (тридцяти шести) доларів США._________________________________________________________________________________________
При забезпеченні безкоштовним харчуванням добові кошти виплачуються в розмірі 35, 55, 80 % встановленої норми залежно від кількості разів харчування на добу.
При неможливості забезпечення безкоштовним житлом за рахунками відшкодовуються фактичні витрати за проживання, але не більше
                                                                                                                         40 (сорок) доларів США._____________________________________
Витрати віднести на рахунок                                                                           2250, стаття 0308__________________________________________
На дорогу видано аванс                                                                                   1500 (одна тисяча п'ятсот) доларів США,______________________
який підлягає утриманню при черговій виплаті добових грошей в іноземній валюті.
Залишок невитраченого авансу здається до каси ФУ ГШ ЗСУ.
Зворотний квиток на проїзд із-за кордону до України                                                  ---------____________________________________

Зворотний бік

СПИСОК

N
з/п

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові

Норма добових

Примітка

1

підполковник Чуніхін В. В.

36 доларів США

 

2

майор Слободнік Р. А.

36 доларів США

 

3

підполковник Демух В. А.

36 доларів США

 

 

Начальник Фінансового
управління Генерального
штабу Збройних Сил України
полковник

Ю. В. Гулай

Начальник валютного відділу
Фінансового управління
Генерального штабу
Збройних Сил України
підполковник

Д. О. Тарасюк

 

КАРТКА
особового рахунка військовослужбовця

Військова частина А0000 (країна)

Прізвище _____________/_______________
                                              (укр./англ.)
Ім'я _________________/_______________
                                            (укр./англ.)
По батькові __________________________
Військове звання ____________/_________
                                                              (укр./англ.)
Посада ______________________________

Номер облікової картки платника податків ___________________________
Банківський рахунок: _____________________________________________
Дата перетину державного кордону (вибуття з України): _______________
Призначений на посаду:                 наказ _________ N ____ від __________
Приступив до виконання посади:  наказ _________ N ____ від __________
Здав справи та посаду:                    наказ _________ N ____ від __________
Дата перетину державного кордону (прибуття в Україну): ______________

N
з/п

Місяць та рік

Нарахування

Разом нараховано

Утримання

Разом утримано

Підпис про отримання виплати

Примітка

розмір винагороди

надбавка за ...

надбавка за ...

аванс

зарахування на спеціальний картковий рахунок

інші

відсоток

сума

відсоток

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир військової частини А0000 ____________________________________________________
                                                                                                           (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

Начальник фінансової служби військової частини А0000 ________________________________________
                                                                                                                                          (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

М. П.

 

СПИСКИ
військовослужбовців, щомісячна грошова винагорода в іноземній валюті яких підлягає зарахуванню на картковий рахунок в іноземній валюті

(найменування валюти)

Командир військової частини А0000

___________________________________________________
                         (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

Начальник фінансової служби
військової частини А0000

 
_____________________________________________
                 (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

Примітки:

1. Списки складаються в алфавітному порядку.

2. Кожний аркуш підписується командиром та начальником фінансової служби національного контингенту та скріплюється гербовою печаткою.

(Інструкцію доповнено додатком 4 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 14.10.2013 р. N 697)

 

Штамп військової частини (за
умовним найменуванням, а за
відсутності умовного - за дійсним
найменуванням військової частини)

 

ДОВІДКА

Видана _________________________________________________________________________
                                                       (умовне, а за відсутності умовного - дійсне найменування
_______________________________________________________________________________,
                                                                   військової частини та її місцезнаходження)

засвідчує, що ____________________________________________________________________
                                                                          (найменування посади, військове звання,
_______________________________________________________________________________,
                                               прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)
особистий номер __________________________________, станом на ____________ 20__ року:

1. Має військове звання ___________________________________________________________,
                                                     (військове звання для офіцерського складу на дату вибуття з основного місця служби)
присвоєне наказом _______________________________________________________________.

2. Згідно зі штатом N _______ має тарифний розряд ____________________________________.

3. Присвоєне військове звання __________________________________________________,
                      (військове звання під час відрядження на корабель для офіцерського складу) 
присвоєне наказом _______________________________________________________________.

Довідка видана для нарахування щомісячної винагороди в іноземній валюті.

Командир
військової частини А0000

 
__________________ ____________ ____________________
          (військове звання)             (підпис)            (ініціали та прізвище)

Начальник штабу
військової частини А0000

 
__________________ ____________ ____________________
          (військове звання)             (підпис)            (ініціали та прізвище)

Начальник
фінансового органу

 
__________________ ____________ ____________________
          (військове звання)             (підпис)            (ініціали та прізвище

"___" ____________ 20__ року

 

М. П.

 

(Інструкцію доповнено додатком 5 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 14.10.2013 р. N 697)

____________

Опрос