Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые приказы Минрегиона Украины

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Приказ от 20.05.2013 № 199
редакция действует с 26.12.2017

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.05.2013

м. Київ

N 199

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 червня 2013 р. за N 879/23411

Про внесення змін до деяких наказів Мінрегіону України

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 6 листопада 2017 року N 289

З метою приведення нормативно-правових актів Мінрегіону України у відповідність до Законів України від 16 жовтня 2012 року N 5459-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів" та від 20 листопада 2012 року N 5496-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що додаються.

2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Ішутко С. Ю.) разом з Департаментом містобудування, архітектури та планування територій (Соколов І. А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д. В.

 

Міністр

Г. П. Темник

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр культури України

Л. М. Новохатько

Заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України - 
керівник апарату

О. В. Сень

Т. в. о. виконавчого директора
Асоціації міст України

В. В. Сидоренко

 

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1. У Порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту, затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02 червня 2011 року N 64, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 24 червня 2011 року за N 781/19519:

у розділі II:

пункт 2.1 викласти у такій редакції:

"2.1. Історико-архітектурний опорний план розробляється на замовлення виконавчих органів місцевого самоврядування суб'єктами господарювання, спеціалізованими у сфері вивчення, охорони і використання культурної спадщини, які мають у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат (далі - розробник).";

у пункті 2.2:

після слів "план розробляється" доповнити пункт словами "під керівництвом головного архітектора проекту, який має кваліфікаційний сертифікат,";

слова "державних будівельних норм, які встановлюють вимоги до складу та змісту історико-архітектурних опорних планів" замінити словами та цифрами "ДБН Б.2.2.-3:2012 "Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Історико-архітектурний опорний план підписується та скріплюється печаткою головного архітектора проекту, який має кваліфікаційний сертифікат.";

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Оригінал затвердженого історико-архітектурного опорного плану зберігається у відповідному уповноваженому органі містобудування та архітектури та центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.

Дані історико-архітектурного опорного плану вносяться до містобудівного кадастру.

Електронні копії історико-архітектурного опорного плану постійно зберігаються у замовника, центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, а також у відповідних спеціально уповноважених органах охорони культурної спадщини.".

2. У Типовому положенні про архітектурно-містобудівні ради, затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07 липня 2011 року N 108, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 липня 2011 року за N 903/19641:

2.1. Абзац четвертий пункту 2.1 глави 2 виключити.

2.2. Пункт 5.5 глави 5 викласти в такій редакції:

"5.5. Уповноважений орган містобудування та архітектури, при якому функціонує Рада, за 20 робочих днів до розгляду на засіданні Ради проекту містобудівної документації письмово інформує про дату та місце такого розгляду органи державної влади, які відповідно до закону мають повноваження щодо розгляду проекту містобудівної документації, та забезпечує можливість ознайомлення з її розділами (за відповідним напрямом). За результатами розгляду зазначені органи подають уповноваженому органові містобудування та архітектури свої висновки. Письмові висновки додаються до матеріалів засідання Ради.

У разі ненадання письмових висновків до проекту містобудівної документації протягом 20 днів з дня надходження інформації про розгляд містобудівної документації такий проект вважається погодженим цими органами.".

2.3. У тексті Типового положення слово "спеціально" виключити.

3. Пункт 3 втратив чинність

4. У Порядку проведення містобудівного моніторингу, затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 вересня 2011 року N 170, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2011 року за N 1268/20006:

4.1. У розділі I:

пункт 1.2 після слів "система спостережень" доповнити словами ", аналіз реалізації містобудівної документації,";

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Містобудівний кадастр ведеться уповноваженими органами містобудування та архітектури, які можуть утворювати для цього служби містобудівного кадастру.".

4.2. У пункті 2.2 розділу II:

в абзаці першому слова "відповідних Служб містобудівного кадастру" виключити;

в абзаці тридцять першому слова "початок будівельних" замінити словами "початок виконання будівельних";

в абзаці тридцять третьому слово "надання" замінити словом "виданих";

абзац тридцять четвертий доповнити словами "та виданих сертифікатів";

після абзацу тридцять четвертого доповнити пункт новим абзацом тридцять п'ятим такого змісту:

"реєстрації декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт,".

У зв'язку з цим абзаци тридцять п'ятий - п'ятдесят сьомий вважати відповідно абзацами тридцять шостим - п'ятдесят восьмим;

в абзаці п'ятдесят восьмому слова "Службою містобудівного кадастру" замінити словами "уповноваженим органом містобудування та архітектури".

4.3. У розділі III:

у пункті 3.1 слова "Службами містобудівного кадастру" виключити;

перше речення пункту 3.5 доповнити словами "та оформляються у вигляді аналітичного звіту, який враховується під час розроблення програм соціально-економічного розвитку та внесення змін до містобудівної документації".

5. У Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року N 290, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за N 1468/20206:

5.1. Перше речення пункту 1.7 розділу I викласти в такій редакції: "Оригінал розробленої містобудівної документації, зміни до неї зберігаються в архіві розробника на паперових і електронних носіях в порядку, встановленому наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року N 578/5 "Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за N 571/20884.".

5.2. У розділі II:

у пункті 2.1 слова "Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласні ради" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні (районні) державні адміністрації";

у пункті 2.3 слова "які мають ліцензію на розроблення схем планування території" замінити словами "які мають в своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат".

5.3. У розділі III:

пункт 3.1 після слова "або" доповнити словом "про", а після слів "до неї" доповнити словами "чи окремих її розділів";

у пункті 3.3 слова ", коригування показників і затвердження" замінити словами "та внесення змін до";

у пункті 3.4 слова "які мають ліцензію на розроблення схем планування території" замінити словами "які мають в своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат";

у пункті 3.5 слова "відповідних рад" замінити словами "Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної або районної ради".

5.4. У розділі IV:

у пункті 4.2 слова "районна рада" замінити словами "районна державна адміністрація", а слова "Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна";

у пункті 4.5 слова "які мають ліцензію на розроблення генеральних планів населених пунктів" замінити словами "які мають в своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат";

у пункті 4.6 слова "які мають ліцензію на розроблення детальних планів території" замінити словами "які мають у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат";

у пунктах 4.7 та 4.8 слова "спеціально" та "з питань" виключити;

абзац другий пункту 4.9 викласти в такій редакції:

"звертається до обласної державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим (для міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим значення), Мінрегіону України (для міст Києва та Севастополя) щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення генерального плану населеного пункту;";

у пункті 4.12:

в абзаці першому слово "пункту," замінити словами "пункту розглядається і", а слова "міською радою" замінити словами та цифрами "міською радою протягом 30 днів з дня його подання";

в абзаці другому слово "пункту," замінити словами "пункту розглядається і", а слова "районною державною адміністрацією" замінити словами та цифрами "відповідною районною державною адміністрацією протягом 30 днів з дня його подання";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, відповідна районна державна адміністрація забезпечують оприлюднення детального плану території протягом 10 днів з дня його затвердження.".

5.5. У пункті 5.2 розділу V слова "органом з питань" замінити словами "уповноваженим органом".

 

Директор Департаменту
містобудування, архітектури
та планування територій

І. А. Соколов

Опрос