Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к приказу МВД Украины от 12 октября 2009 года N 436

МВД
Приказ от 16.05.2013 № 460
действует с 21.06.2013

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.05.2013

м. Київ

N 460

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 червня 2013 р. за N 867/23399

Про затвердження Змін до наказу МВС України від 12 жовтня 2009 року N 436

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, статей 10 та 11 Закону України "Про міліцію", пунктів 4 та 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 383, та з метою вдосконалення системи інформаційного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України з питань протидії злочинності та іншим правопорушенням і приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 12 жовтня 2009 року N 436, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2009 року за N 1256/17272, що додаються.

2. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення (Аршинов І. А.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра генерал-майора міліції Дубовика В. Б.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

О. Г. Цуркан

 

Зміни
до Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України

1. У главі 3:

1.1. У пункті 3.1:

абзаци перший - третій викласти в такій редакції:

"3.1. Інформаційними ресурсами (об'єктами обліку) ІІПС є об'єктивно поєднаний набір відомостей, що безпосередньо стосується осіб, кримінальних та адміністративних правопорушень, а також інших подій, який накопичується в процесі службової діяльності ОВС в обсязі, структурі й порядку, що визначаються завданнями, покладеними на ОВС, відповідно до чинного законодавства. До складу інформаційних ресурсів належать відомості щодо:

осіб, яких затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, які обвинувачені у вчиненні кримінального правопорушення, узяті під варту або на яких накладено стягнення у вигляді адміністративного арешту, у тому числі їх фотографії та дактилоскопічні дані;

осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання, пропали безвісти, та в інших випадках, передбачених законами України;";

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим;

абзац десятий викласти в такій редакції:

"знайдених, вилучених у громадян і службових осіб предметів і речей, у тому числі заборонених або обмежених в обороті, а також документів з ознаками підробки, які мають індивідуальні (заводські) номери;";

доповнити пункт після абзацу одинадцятого новим абзацом дванадцятим такого змісту:

"викраденої, втраченої, вилученої, знайденої зброї, а також добровільно зданої із числа тієї, що незаконно зберігалася.".

У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим.

1.2. У пункті 3.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"зареєстровані в ОВС заяви і повідомлення про кримінальні та адміністративні правопорушення, кримінальні провадження";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"інформація, отримана від громадян і посадових осіб, про вчинені кримінальні правопорушення під час проведення слідчих (гласних) розшукових дій".

2. В абзаці другому пункту 5.4 глави 5 слова "(банків даних)" виключити.

3. В абзаці дев'ятому пункту 6.2, в абзаці дев'ятому пункту 6.3, в абзаці другому пункту 6.4 глави 6 слова "(баз даних)" виключити.

4. У главі 7:

4.1. У пункті 7.1:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Право доступу до інформаційних ресурсів (інформаційних підсистем) центрального вузла ІІПС надається розпорядником ІІПС користувачам апарату МВС та апаратів ГУМВС, УМВС, центральним органам виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром внутрішніх справ України, та іншим правоохоронним органам України за умов забезпечення захисту інформації згідно з вимогами законодавства у сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.";

слова "(баз даних)" замінити словами "(інформаційних підсистем)".

4.2. В абзаці першому пункту 7.3 слова "банках даних" замінити словами "інформаційних підсистемах".

4.3. У пункті 7.4 слова "банках даних" замінити словами "інформаційних підсистемах".

4.4. У пункті 7.5 слова "банків даних" замінити словами "інформаційних підсистем".

5. У тексті Положення:

слова "Департамент інформаційних технологій" у всіх відмінках замінити словами "Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення";

слова "управління (відділ) інформаційних технологій" у всіх відмінках замінити словами "управління (відділ) інформаційно-аналітичного забезпечення";

слова "відділами (секторами) інформаційних технологій" у всіх відмінках замінити словами "відділами (секторами) інформаційно-аналітичного забезпечення" у відповідних відмінках.

 

Начальник Департаменту
інформаційно-аналітичного
забезпечення МВС України
генерал-майор міліції

І. А. Аршинов

Опрос