Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка личного приема граждан в территориальных органах управления, учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах и учебных заведениях, относящихся к сфере управления Государственной пенитенциарной службы Украины

Минюст
Порядок, Приказ от 30.05.2013 № 1018/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2013

м. Київ

N 1018/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 червня 2013 р. за N 866/23398

Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у територіальних органах управління, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 19 грудня 2016 року N 3698/5)

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" та з метою належної організації особистого прийому громадян у територіальних органах управління, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян у територіальних органах управління, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Мартиненко С. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної пенітенціарної служби України Сидоренка С. М. і департамент організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення Державної пенітенціарної служби України (Скоков С. І.).

 

Міністр

О. Лавринович

 

ПОРЯДОК
особистого прийому громадян у територіальних органах управління, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у територіальних органах управління, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України (далі - органи (установи) ДПтС України).

2. Посадові особи органів (установ) ДПтС України, які проводять особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Положенням про Державну пенітенціарну службу України, затвердженим Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 394, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

3. Особистий прийом громадян в органах (установах) ДПтС України проводиться регулярно в установлені дні та години в окремих кімнатах (приймальнях громадян), обладнаних належним інвентарем і забезпечених юридичною літературою та нормативно-правовими актами. Вхід до приймалень громадян здійснюється вільно, без оформлення перепусток.

4. Графіки особистого прийому громадян в органах (установах) ДПтС України затверджуються наказами цих органів (установ).

5. Інформація про порядок особистого прийому громадян, графіки особистого прийому громадян із зазначенням прізвищ посадових осіб, які здійснюють прийом відвідувачів, часу й місця прийому розміщуються на офіційних веб-сайтах органів (установ) ДПтС України та в приймальнях громадян на інформаційних стендах у доступних місцях, вільних для огляду громадян.

6. В органах (установах) ДПтС України із числа працівників структурних підрозділів, які здійснюють роботу із зверненнями громадян, визначаються особи, відповідальні за організацію особистого прийому громадян в цих органах (установах).

7. Попередній запис на особистий прийом громадян до керівництва органів (установ) ДПтС України проводиться особою, відповідальною за організацію особистого прийому громадян в цих органах (установах), щодня, крім вихідних та святкових днів.

8. Під час попереднього запису з'ясовуються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування свого звернення.

Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

Громадяни подають письмові звернення, викладені з дотриманням вимог статті 5 Закону України "Про звернення громадян", або в усній формі стисло висловлюють питання, які вони мають намір порушити на прийомі.

9. Особа, відповідальна за організацію особистого прийому громадян в органі (установі) ДПтС України, складає список громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до керівництва цього органу (установи), та повідомляє про це особу, уповноважену на проведення особистого прийому громадян відповідно до графіка особистого прийому.

10. Особистий прийом громадян проводиться в порядку черговості.

У першочерговому порядку здійснюється особистий прийом таких категорій громадян:

жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

інвалідів Великої Вітчизняної війни;

Героїв Соціалістичної Праці;

Героїв Радянського Союзу;

Героїв України.

11. Особлива увага приділяється вирішенню питань, з якими звертаються ветерани війни та ветерани праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

12. У записі на особистий прийом до керівництва органу (установи) ДПтС України може бути відмовлено з таких підстав:

12.1. Повторне звернення одного і того самого громадянина, з яким він раніше звертався до органу (установи) ДПтС України для розгляду і яке було вирішено по суті.

12.2. Заявник визнаний судом недієздатним (за винятком випадків, коли від імені особи діє її законний представник).

12.3. Звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян".

12.4. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство.

13. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз'яснення.

14. Особистий прийом іноземних громадян і осіб без громадянства проводиться на загальних підставах. У разі необхідності для забезпечення їх прийому запрошується перекладач відділу соціально-виховної та психологічної роботи органу (установи) ДПтС України (якщо посада передбачена організаційно-штатним розкладом).

15. Громадяни, які прибули на особистий прийом, попередньо реєструються особою, відповідальною за організацію особистого прийому громадян, у журналі обліку особистого прийому громадян, для чого вони повинні пред'явити документи, які посвідчують їх особу.

В особистому прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

16. Керівництво органів (установ) ДПтС України під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до законодавства обґрунтовані роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

17. Якщо вирішити порушене у зверненні питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Заявнику повідомляються порядок і строк розгляду його звернення. Про результати такого розгляду громадянину надається письмова відповідь.

18. Якщо вирішення питання, з яким звернувся заявник, не входить до компетенції органу (установи) ДПтС України, то посадова особа, яка проводить прийом, надає йому роз'яснення, до якого органу виконавчої влади (організації, установи) треба звернутися, та, по можливості, адреси і номери телефонів цих органів (організацій, установ). У разі коли заявник наполягає на поданні звернення саме до органу (установи) ДПтС України, звернення реєструється і відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян" та у п'ятиденний строк пересилається за належністю відповідному органу (установі, організації), про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

19. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення порушених громадянином питань керівництво органу (установи) ДПтС України, що здійснює особистий прийом громадян, може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів цих органів (установ) або в установленому порядку одержувати від них необхідну інформацію.

20. Під час особистого прийому громадян керівництвом органів (установ) ДПтС України на кожного заявника заводиться картка особистого прийому заявника, форма якої наведена в додатку до цього Порядку.

21. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому керівництвом органів (установ) ДПтС України, здійснюється структурними підрозділами, відповідальними за роботу із зверненням громадян в цих органах (установах).

 

В. о. директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної пенітенціарної
служби України

О. В. Лісіцков

 

____________________________________________________________________________
(найменування органу (установи) ДПтС України)

(дата) ___________________

КАРТКА
особистого прийому заявника

Прізвище, ім'я та по батькові ____________________________________________________________

Місце проживання ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Зміст звернення _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відмітка про виконання ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________

Опрос