Идет загрузка документа (104 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка приостановления действия и аннулирования лицензии на отдельные виды профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 14.05.2013 № 816
редакция действует с 25.02.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.05.2013

м. Київ

N 816

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 червня 2013 р. за N 862/23394

Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23 вересня 2014 року N 1246
,
 від 26 лютого 2016 року N 206
,
від 28 листопада 2017 року N 843
,
від 3 жовтня 2019 року N 581

(З дати набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців інформації про ліцензування до цього наказу будуть внесені зміни, передбачені абзацом восьмим підпункту 8 пункту 4 Змін, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 лютого 2016 року N 206)

Відповідно до абзацу п'ятого статті 3, пункту 9 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 червня 2006 року N 432 "Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2006 року за N 976/12850 (із змінами).

3. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

 

 

Порядок
зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідно до статей 16, 17, 19 - 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про акціонерні товариства", "Про депозитарну систему України", "Про господарські товариства", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про іпотечні облігації", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та інших нормативно-правових актів з питань, що регулюють діяльність професійних учасників фондового ринку, з метою визначення порядку та умов зупинення дії або анулювання ліцензії на здійснення певних видів професійної діяльності на фондовому ринку (крім діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)).

(пункт 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246
,
 від 26.02.2016 р. N 206)

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата Комісією права на провадження окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку;

зупинення дії ліцензії - зупинення на строк до одного року дії ліцензії у разі порушення ліцензіатом законодавства;

ліцензіат - професійний учасник фондового ринку, який має ліцензію на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів);

повторне порушення законодавства - вчинення ліцензіатом протягом двох років повторного порушення законодавства щодо ринку цінних паперів після застосування санкцій за аналогічне порушення.

(абзац п'ятий пункту 2 розділу І у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.02.2016 р. N 206)

Порушення не вважається повторним, якщо попередня справа щодо ліцензіата була закрита, постанова про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів була скасована за ініціативою Комісії, а також якщо санкція була скасована у судовому порядку або порушення вчинено ліцензіатом у період до застосування санкції;

порушення законодавства - порушення законодавства про цінні папери, нормативно-правових актів Комісії та ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів (фондовому ринку).

(абзац сьомий пункту 2 розділу І у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.02.2016 р. N 206)

3. Комісія у разі виявлення порушення законодавства застосовує до ліцензіата санкції, установлені Правилами розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 жовтня 2012 року N 1470, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 листопада 2012 року за N 1855/22167 (далі - Правила розгляду справ).

II. Зупинення дії ліцензії

1. Дія ліцензії може бути зупинена за відповідною постановою про накладення санкції за правопорушення (далі - постанова про накладення санкції) при встановленні таких порушень:

абзац другий пункту 1 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

абзац третій пункту 1 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246
,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами другим - сьомим
)

обслуговування ліцензіатом операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах без забезпечення можливості відновлення інформації щодо власників цінних паперів та належних їм цінних паперів;

(абзац другий пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

кількість членів фондової біржі стала менше ніж 20 осіб;

(абзац третій пункту 1 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

призначення керівником або виконуючим обов'язки керівника ліцензіата (крім банку) особи, яка не відповідає вимогам, встановленим для керівника ліцензіата, у разі звільнення керівника;

(абзац четвертий пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246,
 від 26.02.2016 р. N 206)

неповідомлення, емітентів або депонентів (якщо таке повідомлення передбачено умовами відповідного договору з цим депонентом та/або емітентом або нормативно-правовим актом) про зміну місцезнаходження ліцензіата;

(абзац п'ятий пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

абзац шостий пункту 1 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246
,
 у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом шостим
)

відмова ліцензіата, не передбачена нормативно-правовим актом Комісії з питань провадження депозитарної діяльності, та/або договором, укладеним між депозитарною установою та депонентом або емітентом, та/або внутрішнім положенням про депозитарну діяльність депозитарної установи, у проведенні депозитарних операцій, складанні та наданні облікового реєстру Центральному депозитарію цінних паперів, реєстру власників цінних паперів емітенту за відповідним розпорядженням, а також внесення завідомо недостовірних даних до системи депозитарного обліку або ухилення від проведення депозитарних операцій.

(абзац шостий пункту 1 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.02.2016 р. N 206)

2. У постанові про накладення санкції у вигляді зупинення дії ліцензії уповноважена особа Комісії вказує підстави, відповідно до яких накладається санкція у вигляді зупинення дії ліцензії. Разом з постановою уповноважена особа виносить розпорядження, в якому вказується про необхідність усунення порушень, які стали підставою для зупинення дії ліцензії, та надання в установлений строк звіту і документів, передбачених пунктом 6 цього розділу.

3. Постанова про накладення санкції у вигляді зупинення дії ліцензії (з визначенням строку цього зупинення) виноситься в порядку, визначеному Правилами розгляду справ. Ліцензіат може оскаржити таку постанову в установленому законодавством порядку.

4. Підставою для зупинення дії ліцензій за певним видом професійної діяльності за відповідним рішенням Комісії на строк, встановлений цим рішенням, є:

1) несплата ліцензіатом фінансової санкції, що була застосована до нього при провадженні цього виду професійної діяльності, протягом 3 місяців з дати винесення відповідної постанови про накладення санкції, за винятком тих постанов, які були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, що набрало законної сили, або дію яких зупинено за ухвалою суду;

2) виникнення необхідності для проведення перевірки обставин щодо:

ознак маніпулювання на фондовій біржі;

розголошення, передачі або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законодавством);

надання з використанням інсайдерської інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів або інших фінансових інструментів;

вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів або інших фінансових інструментів;

3) виникнення необхідності проведення перевірки під час провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, якщо правопорушення призвело або могло призвести до порушення прав інвесторів;

(пункт 4 розділу ІІ у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.02.2016 р. N 206)

4) факт зменшення статутного капіталу ліцензіата до розміру, меншого, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, установлений законодавством України щодо цінних паперів для окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.

(пункт 4 розділу ІІ доповнено підпунктом 4 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.02.2016 р. N 206)

5. Умовою дострокового поновлення дії ліцензій за певним видом професійної діяльності є усунення підстав, які стали причиною зупинення дії ліцензій за відповідним рішенням Комісії. Рішення про дострокове поновлення дії ліцензії, яка була зупинена з підстав, зазначених у пункті 4 цього розділу, оформлюється відповідним рішенням Комісії.

(пункт 5 розділу ІІ у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

6. Комісія протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідної постанови (рішення) розміщує на офіційному вебсайті Комісії інформацію про зупинення (відновлення) дії ліцензії, а також у разі зупинення дії (відновлення дії) ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи надсилає копію такої постанови (такого рішення) Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України.

(пункт 6 розділу ІІ у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

7. Дія ліцензії зупиняється з дати, наступної від дати публікації вказаної інформації згідно з пунктом 6 цього розділу.

8. У разі усунення ліцензіатом порушень, які стали підставою для зупинення дії ліцензії (за постановою), ліцензіат в установлений строк зобов'язаний надати до Комісії звіт, що складається в довільній формі та містить перелік заходів, проведених ліцензіатом для усунення правопорушення, перелік підтверджуючих ці заходи документів та засвідчені копії відповідних документів, що підтверджують усунення цих порушень, не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня закінчення строку зупинення дії ліцензії.

(пункт 8 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

9. За підсумками розгляду звіту ліцензіата та відповідних документів уповноважена особа Комісії протягом 5 робочих днів з дати його надання може прийняти рішення про поновлення дії ліцензії, якщо строк, на який зупинено дію ліцензії, ще триває, про що письмово повідомляє ліцензіата.

10. Дія ліцензії відновлюється на наступний день після спливу строку, на який вона була зупинена.

11. У разі несвоєчасного надання відповідного звіту, в тому числі копій документів, які можуть підтвердити усунення порушень законодавства щодо цінних паперів, та за умови усунення цих порушень, що підтверджується наданим звітом та копіями документів, уповноважена особа Комісії здійснює дії, передбачені Правилами розгляду справ.

12. У разі неусунення ліцензіатом порушень законодавства про цінні папери, що стали підставою для зупинення дії ліцензії, та ненадання звіту і відповідних документів згідно з пунктом 8 цього розділу уповноважена особа Комісії приймає рішення про анулювання ліцензії.

13. Комісія публікує інформацію щодо прийняття рішення про застосування санкції у вигляді анулювання ліцензії згідно з пунктом 6 цього розділу.

III. Дії професійного учасника в разі зупинення дії ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку

1. Дії ліцензіата, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльність з торгівлі цінними паперами (далі - торговець цінними паперами), у разі зупинення дії ліцензії:

1) торговець цінними паперами зобов'язаний з дати зупинення дії ліцензії припинити свою діяльність у частині укладання договорів на фондовому ринку (крім укладання договорів купівлі-продажу (міни) цінних паперів та інших фінансових інструментів на виконання раніше укладених договорів з брокерської діяльності, андеррайтингу, діяльності з управління цінними паперами);

2) протягом трьох робочих днів з дати припинення діяльності письмово повідомити своїх клієнтів та вжити всіх необхідних заходів щодо забезпечення захисту їхніх інтересів у зв'язку із зупиненням дії ліцензії;

3) на вимогу клієнтів згідно з їхніми письмовими розпорядженнями негайно повернути належні їм грошові кошти та цінні папери, які знаходяться у торговця цінними паперами;

4) торговець цінними паперами, який є інвестиційним керуючим інвестиційного фонду, повинен поінформувати інвестиційний фонд про факт зупинення дії ліцензії (із зазначенням підстав) протягом 10 робочих днів з дати зупинення дії ліцензії;

5) торговець цінними паперами (інвестиційна компанія) у разі зупинення дії ліцензії зобов'язаний укласти договір на управління активами своїх взаємних фондів з іншим торговцем цінними паперами протягом 10 робочих днів з дати зупинення дії ліцензії.

6) підпункт 6 пункту 1 розділу ІІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

2. Пункт 2 розділу ІІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246
,
 у зв'язку з цим пункти 3 - 5 вважати відповідно пунктами 2 - 4
)

2. Дії ліцензіата, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність депозитарної установи (далі - депозитарна установа) та/або діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, та/або діяльність із зберігання активів пенсійних фондів, у разі зупинення дії ліцензії:

1) депозитарна установа зобов'язана протягом 5 робочих днів з дати зупинення дії ліцензії (ліцензій) повідомити всіх осіб (депонентів, емітентів), з якими ліцензіатом в рамках цієї ліцензії (ліцензій) укладені договори, про зупинення дії такої ліцензії (ліцензій);

2) депозитарна установа щодо рахунків у цінних паперах, відкритих на дату зупинення ліцензії (ліцензій) в рамках цієї ліцензії (ліцензій), не припиняє свою діяльність виключно в частині обліку цінних паперів, прав на цінні папери, обслуговування безумовних операцій щодо цінних паперів на цих рахунках у цінних паперах та операцій списання цінних паперів і прав на цінні папери з таких рахунків у цінних паперах власників у зв'язку з їх переведенням до іншої депозитарної установи, а також проведення інформаційних та адміністративних операцій;

3) депозитарній установі протягом строку зупинення дії ліцензії (ліцензій) забороняється укладання нових договорів щодо надання депозитарних послуг в рамках ліцензії (ліцензій), дію якої (яких) зупинено.

У разі розірвання договору з депонентом у період зупинення дії ліцензії депозитарна установа зобов'язана дотримуватись вимог, установлених нормативно-правовим актом Комісії з питань провадження депозитарної діяльності, та договором про обслуговування рахунку у цінних паперах із цим депонентом.

(абзац п'ятий пункту 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.02.2016 р. N 206)

У разі розірвання договору з емітентом у період зупинення дії ліцензії депозитарна установа зобов'язана дотримуватись вимог Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Комісії від 22 січня 2014 року N 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за N 241/25018.

(пункт 2 розділу ІІІ у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

3. Дії ліцензіата, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (далі - організатор торгівлі), у разі зупинення дії ліцензії:

1) організатор торгівлі зобов'язаний з дати зупинення дії ліцензії припинити свою діяльність у частині проведення торгів;

2) письмово повідомити протягом 5 робочих днів з дати зупинення дії ліцензії усіх учасників запланованих торгів про її зупинення.

4. Пункт 4 розділу ІІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

IV. Анулювання ліцензії

(назва розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.02.2016 р. N 206)

1. Підставами для анулювання ліцензії є:

(абзац перший пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.02.2016 р. N 206)

1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням професійної діяльності на фондовому ринку або припиненням ліцензіата в результаті реорганізації (поділу, злиття, приєднання, перетворення) або ліквідації;

2) внесення відповідним державним органом до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (ліцензіата) у результаті її ліквідації, визнання її банкрутом, у тому числі за рішенням суду, відповідно до законодавства;

(підпункт 2 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

3) відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій - для банків;

4) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником (ліцензіатом) для одержання ліцензії;

(підпункт 4 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.02.2016 р. N 206)

5) акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування;

6) акт про повторне порушення ліцензіатом законодавства;

(підпункт 6 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.02.2016 р. N 206)

7) невиконання ліцензіатом вимог розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, які стали підставою для зупинення дії ліцензії;

(підпункт 7 пункту 1 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

8) підпункт 8 пункту 1 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

9) підпункт 9 пункту 1 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246
,
 у зв'язку з цим підпункти 10 - 20 вважати відповідно підпунктами 8 - 18
)

8) акт про відсутність ліцензіата за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

(підпункт 8 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.02.2016 р. N 206)

9) невступ ліцензіата (крім управителів іпотечним покриттям, фондових бірж та клірингових установ) протягом строку, установленого законодавством, до саморегулівної організації за відповідним видом професійної діяльності на фондовому ринку, що об'єднує професійних учасників фондового ринку, та/або об'єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі після виключення його зі складу членів такої саморегулівної організації та/або об'єднання професійних учасників фондового ринку, за умови реєстрації Комісією таких саморегулівних організацій та об'єднань;

(підпункт 9 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

10) нездійснення ліцензіатом певного виду професійної діяльності на фондовому ринку протягом року (у тому числі з дати отримання ліцензії);

11) подання Антимонопольного комітету України, складене на підставі статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", у зв'язку з вчиненням ліцензіатом під час дії ліцензії порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

12) анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи у ліцензіата, який поєднує цей вид діяльності з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльністю із зберігання активів пенсійних фондів, та неотримання ним нової ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи (підстава для анулювання ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів);

(підпункт 12 пункту 1 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

13) вимога власників іпотечних облігацій про дострокове припинення повноважень управителя, якщо є факти неналежного виконання управителем своїх обов'язків відповідно до законодавства, у результаті чого зафіксовані порушення законних прав та інтересів власників іпотечних облігацій, що призвели до збитків, які управитель не в змозі погасити або ухиляється від їх погашення;

14) анулювання ліцензії компанії з управління активами на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

15) виключення небанківської фінансової установи, яка не є професійним учасником фондового ринку, з відповідного державного реєстру фінансових установ;

16) умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку;

17) умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законодавством), надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація;

18) невідкриття рахунку у цінних паперах у Центральному депозитарії депозитарною установою протягом місяця з дня отримання ліцензії на провадження депозитарної діяльності;

19) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

(пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом 19 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.02.2016 р. N 206)

20) несплата за видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

(пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом 20 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.02.2016 р. N 206)

21) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності.

(пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом 21 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.02.2016 р. N 206)

2. Для анулювання ліцензії за власною ініціативою ліцензіат надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про анулювання ліцензії на окремий вид професійної діяльності на фондовому ринку, складену державною мовою, згідно з додатком до цього Порядку (із зазначенням на конверті структурного підрозділу Комісії, якому надані повноваження здійснювати розгляд цих документів).

(абзац перший пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

Для анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіат надає в установленому цим пунктом порядку заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку згідно з додатком до цього Порядку та бланк ліцензії (оригінал) (у разі наявності).

(абзац другий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.02.2016 р. N 206)

3. До заяви про анулювання ліцензії, яка надається згідно з абзацом першим пункту 2 цього розділу, додаються бланк ліцензії (оригінал) (у разі наявності) і такі документи:

(абзац перший пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.02.2016 р. N 206)

1) копія рішення уповноваженого органу ліцензіата про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку та/або припинення юридичної особи (рішення про анулювання ліцензії);

2) для торговців цінними паперами: копії документів, що підтверджують виконання (припинення) зобов'язань перед клієнтами, які обслуговувались ліцензіатом на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії (у разі наявності таких клієнтів);

(підпункт 2 пункту 3 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

3) для ліцензіата, який здійснює професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - клірингову діяльність:

перелік учасників клірингу, яким на дату прийняття рішення про анулювання було відкрито у внутрішній системі обліку ліцензіата кліринговий рахунок (клірингові субрахунки);

копії документів, що підтверджують припинення виконання ліцензіатом функцій особи, яка провадить клірингову діяльність, а саме:

документів, які підтверджують розірвання договорів, передбачених Положенням про клірингову діяльність, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року N 429, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2013 року за N 562/23094 (далі - Положення про клірингову діяльність), та інших договорів, які передбачені внутрішніми документами ліцензіата щодо провадження клірингової діяльності та припинення зобов'язань перед клієнтами - учасниками клірингу.

У разі неможливості розірвання договорів, укладених з клієнтами (з причини припинення учасника клірингу), надається перелік таких учасників клірингу, письмове пояснення ліцензіата із зазначенням причин неможливості розірвання договорів та документи, які підтверджують дії ліцензіата по відношенню до вказаних клієнтів;

(підпункт 3 пункту 3 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

4) для депозитарної установи, яка подала заяву на анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності депозитарної установи:

копія рішення уповноваженого органу депозитарної установи - правонаступника про приєднання ліцензіата у разі припинення ліцензіата шляхом його приєднання до цієї депозитарної установи;

перелік депонентів, з якими ліцензіатом укладені договори про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, договори про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування та/або договори про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, та/або емітентів, з якими ліцензіатом укладені договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії;

перелік депонентів ліцензіата, які закрили свої рахунки у цінних паперах у строк, установлений нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності, перелік емітентів, які закрили рахунки у цінних паперах власників, які обслуговувалися у депозитарній установі на підставі договорів з цими емітентами;

копії розпоряджень, наданих депонентами, емітентами, які закрили рахунки у цінних паперах, на списання цінних паперів та закриття рахунків у цінних паперах;

копії актів приймання-передавання документів, баз даних, архівів баз даних, передбачених нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності, якщо не всі депоненти, емітенти, з якими ліцензіатом укладені відповідні договори, закрили рахунки у цінних паперах у строк, установлений нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності;

копії виписок про стан рахунку у цінних паперах ліцензіата у Центральному депозитарії та/або Національному банку України, з якими були укладені депозитарні договори.

У разі наявності у депозитарної установи ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів депозитарна установа разом із заявою на анулювання ліцензії на депозитарну діяльність депозитарної установи надає заяви на анулювання інших видів депозитарної діяльності.

Для депозитарної установи, яка подала заяву на анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або зберігання активів пенсійних фондів:

перелік депонентів, з якими депозитарною установою на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії укладені договори про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування та/або договори про обслуговування пенсійного фонду зберігачем;

копії документів, які підтверджують розірвання договорів про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування та/або договорів про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, та документів, які підтверджують передачу активів фондів іншим депозитарним установам;

копії виписок про стан рахунку депонентів, з якими укладені відповідні договори;

(підпункт 4 пункту 3 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

5) для ліцензіатів, які здійснюють діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку: копії документів, що підтверджують припинення зобов'язань за договорами з особами, які провадять клірингову діяльність, та Центральним депозитарієм цінних паперів;

(підпункт 5 пункту 3 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

6) для ліцензіатів, які здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям: перелік емітентів, з якими на дату прийняття рішення про припинення провадження діяльності з управління іпотечним покриттям ліцензіат мав договори на управління іпотечним покриттям; копії документів, що підтверджують розірвання договору про управління іпотечним покриттям, засвідчені ліцензіатом (щодо кожного емітента, з яким укладено договір).

(підпункт 6 пункту 3 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

У документах, що надаються згідно з цим розділом та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені ліцензіатом.

(пункт 3 розділу IV доповнено абзацом двадцять третім
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та
 фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

4. У разі прийняття ліцензіатом рішення про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності за власною ініціативою ліцензіат зобов'язаний виконувати усі дії, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності.

(пункт 4 розділу IV у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

5. У разі прийняття ліцензіатом рішення про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами за власною ініціативою ліцензіат повинен до дати подання заяви про анулювання ліцензії виконати вимоги, установлені Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року N 819, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за N 857/23389.

Після дати подання заяви на анулювання ліцензії торговець цінними паперами не має права здійснювати торгівлю цінними паперами, крім продажу цінних паперів, що належать йому на праві власності.

(пункт 5 розділу IV у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

6. Комісія повертає заяву ліцензіата про анулювання ліцензії та відповідні документи без розгляду, якщо:

(абзац перший пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

заява та документи, що додаються, оформлені з порушенням вимог, установлених цим Порядком;

надано неповний перелік документів, передбачений цим Порядком для окремого виду професійної діяльності;

у Комісії на дату подання заяви про анулювання ліцензії або у період її розгляду наявне судове рішення, яке набрало законної сили, що забороняє анулювання ліцензії заявнику, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення, або якщо у період розгляду такої заяви Комісією в установленому законодавством порядку здійснюється перевірка ліцензіата (крім випадку, передбаченого пунктом 10 цього розділу);

(пункт 6 розділу IV доповнено абзацом четвертим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та
 фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

на дату подання заяви про анулювання ліцензії не закінчився строк у тридцять календарних днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, виданого за результатом проведення перевірки (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов).

(пункт 6 розділу IV доповнено абзацом п'ятим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.02.2016 р. N 206)

7. Про залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду ліцензіата повідомляють у письмовій формі (за підписом члена Комісії) із зазначенням підстав для залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дати надходження цих документів.

(абзац перший пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до цього Порядку.

8. Комісія у разі отримання інформації відповідно до підпунктів 2, 3, 14 та 15 пункту 1 цього розділу повинна у строк не пізніше 15 робочих днів від дати отримання такої інформації прийняти рішення про анулювання ліцензії.

(пункт 8 розділу IV у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

9. Комісія у разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата установленого зразка про анулювання ліцензії з доданням усіх документів, передбачених пунктом 3 цього розділу для певних видів діяльності, повинна у строк не пізніше 30 календарних днів від дати надходження заяви про анулювання ліцензії та цих документів прийняти рішення про анулювання ліцензії.

(пункт 9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

10. Комісія має право здійснювати позапланову перевірку достовірності відомостей, які зазначені в документах, наданих ліцензіатом на анулювання ліцензії.

11. Рішення про анулювання ліцензії або відмову в її анулюванні приймається на засіданні Комісії та оформлюється відповідним рішенням Комісії, крім випадків, передбачених пунктом 18 цього розділу.

Рішення про анулювання ліцензії або відмову в її анулюванні приймається з урахуванням результатів перевірки, якщо така перевірка проводилась згідно з пунктом 10 цього розділу. Акт перевірки надсилається до Комісії протягом 3 днів з дати його підписання.

У рішенні про відмову в анулюванні ліцензії обов'язково зазначаються підстави для такої відмови з відповідним обґрунтуванням згідно з цим Порядком.

(пункт 11 розділу IV у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

12. Прийняття відповідного рішення про анулювання ліцензії на підставі підпунктів 10, 11 пункту 1 цього розділу може відбуватись за участю заявника, який за три робочі дні до засідання Комісії повідомляється про це у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який виносить проект відповідного рішення Комісії) та/або шляхом оперативного повідомлення засобами телефонного зв'язку (факсом) чи електронною поштою.

(пункт 12 розділу IV у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

13. Письмове повідомлення (лист) підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про анулювання ліцензії та відповідних документів про прийняття рішення про анулювання ліцензії або відмову в її анулюванні (з доданням копії відповідного рішення), надсилається (видається) ліцензіату. Одночасно на поданому оригіналі бланка ліцензії органом ліцензування (для емітентів - відповідним територіальним органом) ставиться штамп щодо її анулювання і бланк ліцензії повертається юридичній особі (рекомендованим листом).

(пункт 13 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

14. При відмові в анулюванні ліцензії подані документи ліцензіату не повертаються, крім бланка ліцензії (оригіналу) (у разі наявності).

(пункт 14 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.02.2016 р. N 206)

15. Підставами для прийняття рішення Комісії про відмову в анулюванні ліцензії є:

недостовірність даних у заяві та документах, поданих заявником для анулювання ліцензії;

невиконання ліцензіатом вимог, передбачених для анулювання ліцензії на здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку.

16. У разі відмови в анулюванні ліцензії на підставі невиконання ліцензіатом вимог, установленим цим Порядком, він може подати до Комісії нову заяву та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для такої відмови.

(пункт 16 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

17. У разі відмови в анулюванні ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих ліцензіатом у встановленому порядку, він може подати до Комісії нову заяву тільки після здійснення відповідним територіальним органом Комісії перевірки та надання ним висновку до Комісії щодо здійснення ліцензіатом усіх дій, передбачених пунктом 3 цього розділу.

18. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі підпунктів 4 - 9, 16 та 17, 21 пункту 1 цього розділу здійснюється уповноваженою особою (уповноваженими особами) Комісії відповідно до Правил розгляду справ.

(пункт 18 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246
,
 від 26.02.2016 р. N 206)

19. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним професійної діяльності на фондовому ринку ліцензіат зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дати ліквідації вказаного відокремленого підрозділу та/або з дати припинення діяльності таким відокремленим підрозділом подати до Комісії такі документи:

копію рішення відповідного органу з цього питання, підписану керівником ліцензіата;

(абзац другий пункту 19 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.11.2017 р. N 843)

копію ліцензії (у разі наявності), отриману в Комісії.

(пункт 19 розділу IV у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 26.02.2016 р. N 206)

20. Письмове повідомлення про прийняття рішення про анулювання ліцензії надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про анулювання ліцензії та відповідних документів) з додаванням копії рішення про анулювання засвідченого в установленому Комісією порядку.

(пункт 20 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.09.2014 р. N 1246
,
 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 26.02.2016 р. N 206)

21. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте на підставах, передбачених пунктами 4 - 11, 13 - 19, 21 пункту 1 цього розділу, набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його прийняття.

У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії згідно з підпунктами 1 - 3 та 12, 20 пункту 1 цього розділу воно набирає чинності з дати його прийняття.

(пункт 21 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.09.2014 р. N 1246
,
 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 26.02.2016 р. N 206)

22. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) уноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії (копії ліцензії).

23. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено:

протягом строку набрання чинності вказаним рішенням до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;

в судовому порядку.

(пункт 23 розділу IV у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 26.02.2016 р. N 206)

24. Дія анульованої ліцензії, рішення про анулювання якої не було оскаржено в установленому законодавством порядку або якщо оскарження такого рішення не призвело до його відміни, не може бути поновлена.

25. Інформація щодо анулювання ліцензії підлягає обов'язковому опублікуванню та наданню Центральному депозитарію цінних паперів відповідно до пункту 6 розділу II цього Порядку.

(пункт 25 розділу IV у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

26. У разі якщо рішення про анулювання ліцензії скасовується Комісією, то воно набирає чинності з дати його прийняття та підлягає обов'язковому розміщенню на офіційному вебсайті Комісії протягом 3 робочих днів з дати його прийняття.

(абзац перший пункту 26 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.10.2019 р. N 581)

Абзац другий пункту 26 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

V. Дії професійного учасника у випадку анулювання ліцензії на певні види професійної діяльності на фондовому ринку

1. Дії торговця цінними паперами у випадку анулювання ліцензії:

1) торговець цінними паперами зобов'язаний припинити здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії;

2) надати оригінал ліцензії (дублікат) (у разі наявності) до Комісії протягом 15 робочих днів з дати набрання чинності відповідним рішенням (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі);

(підпункт 2 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.02.2016 р. N 206)

3) протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії торговець цінними паперами зобов'язаний повідомити про це всіх своїх клієнтів, інвестиційний фонд та депозитарій, депонентом якого є торговець цінними паперами (якщо торговець цінними паперами є інвестиційною компанією і здійснює діяльність з управління активами такого фонду), саморегулівну організацію професійних учасників фондового ринку та/або об'єднання професійних учасників фондового ринку, членом якої є торговець;

4) повернути клієнтам усі документи, належні їм кошти та/або цінні папери;

5) вжити всіх необхідних заходів для забезпечення захисту прав своїх клієнтів, що можуть бути порушені у зв'язку з анулюванням ліцензії;

6) торговець цінними паперами (інвестиційна компанія), який здійснює управління своїми взаємними фондами, зобов'язаний укласти договір на управління активами своїх взаємних фондів з іншим торговцем цінними паперами протягом 15 робочих днів з дати анулювання його ліцензії.

2. Пункт 2 розділу V виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

3. Пункт 3 розділу V виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246
,
 у зв'язку з цим пункти 4 - 10 вважати відповідно пунктами 2 - 8
)

2. Дії депозитарної установи у випадку анулювання ліцензії за певним видом депозитарної діяльності:

1) депозитарна установа зобов'язана припинити провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності за певним видом з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії за цим видом депозитарної діяльності;

2) депозитарна установа зобов'язана надати оригінал ліцензії (дублікат) (у разі наявності) до Комісії протягом 15 робочих днів з дати набрання чинності відповідним рішенням (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі);

(підпункт 2 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.02.2016 р. N 206)

3) депозитарна установа зобов'язана здійснити дії, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності.

(пункт 2 розділу V у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

3. Дії організатора торгівлі у випадку анулювання ліцензії:

1) організатор торгівлі зобов'язаний припинити здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії;

2) надати оригінал ліцензії (дублікат) (у разі наявності) до Комісії протягом 15 робочих днів з дати набрання чинності відповідним рішенням (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі);

(підпункт 2 пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.02.2016 р. N 206)

3) протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії організатор торгівлі зобов'язаний повідомити про це всіх своїх членів;

4) протягом 15 робочих днів з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії організатор торгівлі зобов'язаний розірвати договори з особами, що провадять клірингову діяльність, Центральним депозитарієм цінних паперів.

(підпункт 4 пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

4. Дії особи, яка провадить клірингову діяльність, у випадку анулювання ліцензії:

1) особа, яка провадить клірингову діяльність, зобов'язана припинити провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії;

2) особа, яка провадить клірингову діяльність, зобов'язана надати оригінал ліцензії (дублікат) (у разі наявності) до Комісії протягом 15 робочих днів з дати набрання чинності відповідним рішенням (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі);

(підпункт 2 пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.02.2016 р. N 206)

3) протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії особа, яка провадить клірингову діяльність, зобов'язана повідомити про це учасників клірингу;

4) протягом 30 робочих днів з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії особа, яка провадить клірингову діяльність, зобов'язана розірвати договори, передбачені Положенням про клірингову діяльність, та інші договори щодо провадження клірингової діяльності, які передбачені її внутрішніми документами, та припинити свої зобов'язання в установленому законодавством порядку.

(пункт 4 розділу V у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

5. Дії управителя у випадку анулювання ліцензії:

1) припинити діяльність з управління іпотечним покриттям з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії;

2) надати оригінал ліцензії (дублікат) (у разі наявності) до Комісії протягом 15 робочих днів з дати набрання чинності відповідним рішенням (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі);

(підпункт 2 пункту 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.02.2016 р. N 206)

3) протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії він зобов'язаний повідомити про це в письмовій формі всіх емітентів, з якими були укладені договори про управління іпотечним покриттям;

4) виконати всі дії, необхідні для завершення провадження цього виду діяльності, що передбачені законодавством.

6. Пункт 6 розділу V виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246
,
у зв'язку з цим пункти 7 та 8 вважати відповідно пунктами 6 та 7
)

6. У разі прийняття Комісією рішення про анулювання ліцензії на підставі підпунктів 3 - 15 пункту 1 розділу IV цього Порядку суб'єкт господарювання протягом 15 робочих днів після вчинення всіх необхідних заходів, передбачених цим розділом для окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, повідомляє про це Комісію (уповноважену особу Комісії, яка приймала рішення про анулювання ліцензії) з доданням копій підтвердних документів.

(абзац перший пункту 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246)

У разі якщо суб'єкт господарювання не повідомив Комісію (уповноважену особу Комісії, яка приймала рішення про анулювання ліцензії), це є підставою для здійснення перевірки такого суб'єкта щодо провадження ним професійної діяльності на фондовому ринку після анулювання ліцензії.

7. Суб'єкт господарювання може подати заяву про отримання ліцензії з доданням відповідних документів на отримання нової ліцензії на здійснення окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, якщо анулювання ліцензії здійснювалось на підставі підпунктів 4 - 8, 13, 15 та 16, 19, 20 пункту 1 розділу IV цього Порядку, але не раніше ніж через рік з дати набрання чинності рішенням про анулювання попередньо виданої ліцензії.

(пункт 7 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246
,
 від 26.02.2016 р. N 206)

VI. Державний контроль за ліцензіатами

1. Державний контроль здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

(пункт 1 розділу VI у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 26.02.2016 р. N 206)

2. Скарги на дії територіальних органів Комісії, пов'язані зі здійсненням ними контролю за діяльністю ліцензіатів, розглядаються Комісією. Прийняті за результатами розгляду таких скарг рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна

 

"___" ____________ 20__ N ___
    (дата підписання заяви)

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

Заявник ______________________________________________________________________________,
                                                                                                      (повне найменування)
місцезнаходження _____________________________________________________________________,
телефон, факс _________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________________

просить анулювати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку:

1) _________________________________________________________________;

2) _________________________________________________________________;

3) __________________________________________________________________
(указується вид професійної діяльності на фондовому ринку згідно з пунктом 6 розділу
I Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної
діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії
)

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

Керівник юридичної особи

 

____________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

(додаток із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1246
,
від 28.11.2017 р. N 843)

____________

Опрос