Идет загрузка документа (97 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг) - депозитарной деятельности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Условия, Решение от 14.05.2013 № 814
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.05.2013

м. Київ

N 814

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 червня 2013 р. за N 853/23385

Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24 червня 2014 року N 809)

Відповідно до абзаців другого і четвертого статті 3, статей 4, 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 349 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2006 року за N 975/12849 (із змінами).

3. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

Р. І. Кузьмін

Т. в. о. Голови Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

 

 

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності

I. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, глави III Кодексу законів про працю України, статей 16, 19, 26, 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про акціонерні товариства", "Про господарські товариства", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про банки і банківську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" з урахуванням статей 13, 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", інших нормативно-правових актів з питань, що регулюють діяльність професійних учасників фондового ринку, та встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші спеціальні вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, крім депозитарної діяльності - діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, провадження якої регулюється окремим нормативно-правовим актом Комісії.

2. У цих Ліцензійних умовах термін "депозитарна діяльність" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", терміни "зберігач" та "депозитарій" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".

3. Професійний учасник фондового ринку (далі - ліцензіат) згідно з отриманою ліцензією на здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зі зберігання та обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів має право здійснювати такі види діяльності:

депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів;

депозитарну діяльність зберігача цінних паперів;

діяльність з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів.

4. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись посадовими особами ліцензіата та ліцензіатами (зберігачами цінних паперів, у тому числі банками та депозитаріями) протягом усього строку провадження депозитарної діяльності.

II. Умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

1. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

1. Депозитарій на підставі отриманої ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, здійснює зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах.

2. При провадженні депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів частка депозитарію у статутному капіталі зберігача не може перевищувати п'яти відсотків.

3. Депозитарій при провадженні депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів повинен мати власний капітал за даними фінансової звітності за рік у розмірі не меншому, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством України щодо цінних паперів для цього виду професійної діяльності на фондовому ринку за підсумком другого та кожного наступного фінансового року з дати створення цього товариства. Розмір зареєстрованого статутного капіталу повинен бути не меншим, ніж установлений законодавством України щодо цінних паперів.

4. Депозитарій для провадження депозитарної діяльності депозитарію повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб. Для провадження діяльності відокремленим підрозділом депозитарію на підставі відповідної копії ліцензії або спеціалізованим структурним підрозділом депозитарію, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, депозитарій повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам.

Для провадження депозитарної діяльності депозитарію загальна площа нежитлового приміщення ліцензіата повинна становити не менше ніж 400 кв. м.

У разі організації ліцензіатом депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів у складі відокремлених підрозділів площа нежитлового приміщення по кожному такому підрозділу повинна становити не менше 50 кв. м.

У разі організації ліцензіатом депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат (у тому числі в іншому регіоні), та надання цим підрозділам повноважень, передбачених положенням про такий підрозділ, щодо прийому документів від клієнтів (у тому числі прийому на депонування глобальних чи тимчасових глобальних сертифікатів та свідоцтв про знерухомлення з наступною передачею їх депозитарію), складання та видачі документів клієнтам загальна площа нежитлового приміщення по кожному такому підрозділу повинна становити не менше 20 кв. м.

У разі надання ліцензіатом цим підрозділам повноважень, передбачених положенням про такий підрозділ, щодо прийому документів від клієнтів та видачі документів клієнтам, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах для емітентів та зберігачів, зберігання глобальних сертифікатів (тимчасових глобальних сертифікатів) площа нежитлового приміщення по кожному такому підрозділу повинна становити не менше 50 кв. м.

Виконавчий орган депозитарію повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії. Документи, що стосуються провадження професійної діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні депозитарію.

За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого підрозділу) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат), а також графіка роботи.

5. Приміщення депозитарію повинні бути обладнані охоронною, пожежною сигналізацією та забезпечені цілодобовою охороною, зокрема шляхом укладання договору щодо цілодобової охорони, у разі якщо документом, що підтверджує право власності або користування приміщенням, не передбачено здійснення такої охорони приміщень.

Депозитарій зобов'язаний забезпечити безперешкодне входження уповноважених осіб Комісії до приміщень, у яких він провадить професійну діяльність на фондовому ринку, у зв'язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законів України.

6. Для забезпечення функції зберігання депозитарних активів на паперовому носії депозитарій повинен мати спеціально обладнане сховище із забезпеченням неможливості викрадення, знищення, викривлення або псування сертифікатів цінних паперів, свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів.

Для зберігання депозитарних активів на паперовому носії депозитарій може користуватися сховищами банку в разі укладання з ним відповідного договору.

При цьому відповідальною за зберігання цих активів є особа, яка має доступ до сховища відповідно до внутрішньої посадової інструкції.

7. Депозитарій повинен забезпечити надійність та безпечність своєї діяльності шляхом відповідності кваліфікації працівників, системи безпеки, технічних засобів та механізму внутрішнього контролю вимогам законодавства України.

8. У разі поєднання професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію, з депозитарною діяльністю, а саме діяльністю з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, депозитарій зобов'язаний провадити діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів в організаційно та функціонально відокремленому структурному підрозділі.

Фахівці (у тому числі керівні посадові особи) структурних підрозділів депозитарію, які безпосередньо провадять депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів, не мають права поєднувати свою діяльність у тих підрозділах, що здійснюють інші види професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності.

9. Фахівці депозитарію (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо провадять професійну діяльність, повинні мати кваліфікацію фахівця з депозитарної діяльності, що підтверджується сертифікатом установленого зразка (далі - сертифіковані фахівці), виданим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією, та відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.

У разі виникнення у депозитарію при провадженні депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів факту зменшення встановленої кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії, але не менше ніж до чотирьох фахівців, такий депозитарій повинен відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

У разі виникнення у відокремленому підрозділі депозитарію при провадженні депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів факту зменшення встановленої кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні копії ліцензії, але не менше ніж до трьох фахівців, депозитарій повинен відновити потрібну кількість у такому відокремленому підрозділі протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

У разі виникнення у спеціалізованому структурному підрозділі депозитарію, який має інше місцезнаходження, ніж ліцензіат (у тому числі в іншому регіоні), факту зменшення встановленої кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при створенні такого підрозділу, але не менше ніж до одного фахівця, при наявності повноважень, передбачених положенням про такий підрозділ, щодо прийому документів від клієнтів (у тому числі прийому на депонування глобальних чи тимчасових глобальних сертифікатів та свідоцтв про знерухомлення з наступною передачею їх до депозитарію), складання та видачі документів клієнтам або не менше ніж до двох фахівців за наявності повноважень, передбачених положенням про такий підрозділ, щодо прийому документів від клієнтів та видачі документів клієнтам, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах для емітентів та зберігачів, зберігання глобальних сертифікатів (тимчасових глобальних сертифікатів), укладання договорів з фондовими біржами депозитарій повинен відновити потрібну кількість фахівців у такому підрозділі протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

Сертифіковані фахівці депозитарію (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) не можуть одночасно працювати в інших підрозділах депозитарію, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів, та в інших професійних учасниках фондового ринку.

10. Керівник депозитарію (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при провадженні депозитарної діяльності не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

Керівник депозитарію повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.

Крім того, у разі призначення на посаду нового керівника ліцензіат повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

При цьому, якщо звільнено керівника депозитарію, що мав відповідний стаж роботи на ринку цінних паперів, виконувачем його обов'язків може бути призначено особу, яка відповідає вимогам, установленим для керівника депозитарію.

На час відсутності керівника уповноважений орган депозитарію повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається із числа сертифікованих фахівців депозитарію.

11. За наявності у депозитарію особи, яка займає посаду головного бухгалтера, вона при провадженні депозитарної діяльності повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 квітня 2013 року N 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за N 793/23325.

Депозитарій у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або припинення договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку депозитарію, повинен протягом трьох місяців призначити особу, на яку будуть покладені зазначені обов'язки, або укласти відповідний договір з юридичною особою.

Депозитарій повинен дотримуватись установленого законодавством України порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником).

12. Ділова репутація депозитарію, а також керівника (членів) виконавчого органу, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера депозитарію (за наявності посади головного бухгалтера) повинна відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.

13. Депозитарій повинен мати два незалежних джерела електроживлення, а також джерела додаткового безперервного електроживлення у разі зникнення електричного струму в електромережі.

14. Депозитарій повинен мати обладнання та програмний комплекс, який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, у тому числі подання до Комісії адміністративних даних та інформації.

15. Депозитарій повинен бути обладнаний системними і програмно-технічними засобами та засобами зв'язку, які мають запобігати втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідати вимогам міжнародних та національних стандартів.

Функціонування системних, програмно-технічних засобів та засобів зв'язку повинно забезпечувати дублювання роботи всіх систем та елементів у депозитарії.

16. Депозитарій повинен забезпечити архівацію даних стану рахунків та інформації щодо проведених операцій за кожний операційний день.

Носії з архівними даними стану рахунків та інформації депозитарію повинні зберігатися у надійно захищеному приміщенні окремо від приміщення, де встановлено комп'ютерне обладнання депозитарію.

Норми технічного захисту інформації встановлюються відповідно до законодавства України, зокрема нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Комісії, погоджених з державним органом, що визначений законодавством України, відповідальним за встановлення норм технічного захисту інформації в Україні. Депозитарій для забезпечення побудови та використання інформаційної мережі щодо обміну інформацією (електронними документами) зі зберігачами, емітентами та іншими професійними учасниками фондового ринку зобов'язаний отримати відповідну ліцензію на надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису).

17. Депозитарій повинен розробити та затвердити відповідним органом управління такі документи:

внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарію;

регламент здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів;

регламент щодо здійснення функцій номінального утримувача;

інструкції та правила користування засобами захисту інформації;

порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) за депозитарною діяльністю депозитарію цінних паперів.

Зміст зазначених документів повинен відповідати вимогам нормативно-правового акта Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Комісії, що регулює питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності.

18. Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарію повинно містити:

організаційно-функціональну схему управління професійною депозитарною діяльністю, яка повинна відобразити схему підрозділів депозитарію залежно від завдань, що на них покладені;

кваліфікаційні вимоги до фахівців, які здійснюють депозитарну діяльність;

перелік та опис основних процедур професійної депозитарної діяльності;

перелік та форми вхідних та вихідних документів;

перелік та опис заходів загальної безпеки та збереження інформації під час здійснення професійної депозитарної діяльності;

довідник, у якому вказуються повна схема та послідовність записів, що належать до конкретної депозитарної операції;

перелік процедур з виконання корпоративних операцій емітента.

19. Регламент здійснення депозитарної діяльності депозитарію, орієнтований на клієнтів, повинен містити перелік, порядок і строки виконання операцій, способи зберігання цінних паперів, порядок приймання первинних документів та вимоги до їх оформлення, а також вичерпний перелік підстав для відмови від приймання документів.

До регламенту повинні бути додані зразки форм розпоряджень і запитів. Регламент повинен бути доступний клієнтам для вільного ознайомлення та повинен містити, зокрема:

1) порядок приймання клієнтів;

2) вимоги до клієнтів депозитарію;

3) умови відкриття рахунку в цінних паперах;

4) підстави для відмови у відкритті рахунку в цінних паперах;

5) порядок оформлення та подання документів при прийманні клієнтів та перелік процедур надання інформації клієнтам, обміну повідомленнями з клієнтами відповідно до укладених з ними договорів;

6) порядок приймання сертифікатів цінних паперів, свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів та глобальних (тимчасових глобальних) сертифікатів;

7) порядок та підстави для закриття рахунків у цінних паперах;

8) перелік та вартість послуг, що надаються клієнтам, які можуть містити розміри плати, зокрема, за:

відкриття рахунку в цінних паперах;

зберігання цінних паперів;

видачу довідок з рахунку в цінних паперах;

корпоративні операції емітента;

блокування цінних паперів;

закриття рахунку в цінних паперах.

20. За рішенням наглядової ради (у разі наявності) або вищого органу управління депозитарію створюється структурний підрозділ або призначається окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль).

Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується наглядовій раді (у разі наявності) або вищому органу управління та організаційно не залежить від інших підрозділів депозитарію.

Депозитарій повинен організувати роботу структурного підрозділу (окремої посадової особи), що проводить внутрішній аудит (контроль), відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку.

21. Депозитарій зобов'язаний створити власну веб-сторінку для оприлюднення до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком.

22. Депозитарій повинен забезпечити реалізацію функцій державного представника Комісії в депозитарії згідно із законодавством України.

23. Депозитарій протягом строку провадження діяльності депозитарію цінних паперів зобов'язаний дотримуватись вимог, зокрема:

установленого законодавством України порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником);

Законів України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

нормативно-правових актів Комісії, що регулюють питання організації та функціонування системи управління ризиком та системи внутрішнього аудиту (контролю);

Норм та правил обліку цінних паперів у Національній депозитарній системі, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 квітня 2000 року N 40, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2000 року за N 616/4837 (далі - Норми та правила обліку цінних паперів у Національній депозитарній системі);

нормативно-правового акта Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Комісії, що регулює питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності;

пруденційних нормативів, визначених Комісією для відповідного виду діяльності;

внутрішніх документів депозитарію, які стосуються зазначеної в ліцензії діяльності.

24. Депозитарій, який прийняв рішення про припинення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, зобов'язаний виконати всі дії, що встановлені Положенням про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 02 жовтня 2012 року N 1341, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2012 року за N 1781/22093.

Після цього депозитарій, який прийняв рішення про припинення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, повинен подати заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та відповідні документи, передбачені для депозитарію цінних паперів нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку.

25. Депозитарій зобов'язаний виконувати вимоги законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

26. Депозитарії при провадженні депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів повинні встановити договірні двосторонні повнофункціональні кореспондентські відносини щодо цінних паперів між собою, а також зобов'язані мати спеціальний рахунок у цінних паперах у кожному іншому депозитарії та відкривати такі рахунки всім іншим депозитаріям.

27. Депозитарій може здійснювати депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів за умови включення його до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, відповідно до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 2004 року N 296, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за N 957/9556.

2. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

1. Зберігач на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зі зберігання та обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, здійснює зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах.

Зберігач (крім банку) для провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії. Для провадження діяльності відокремленим підрозділом зберігача на підставі відповідної копії ліцензії або спеціалізованим структурним підрозділом зберігача, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, зберігач повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам.

Загальна площа нежитлового приміщення зберігача (крім банку), яке складається з окремих кімнат для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, повинна становити не менше ніж 35 кв. м. При цьому приміщення зберігача повинно відповідати встановленим для цього виду професійної діяльності вимогам та мати операційний зал для провадження цієї діяльності. Вимоги до приміщення відокремленого підрозділу зберігача такі самі, як і до приміщення зберігача.

Загальна площа нежитлового приміщення зберігача (крім банку), яке складається з окремих кімнат для провадження депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів та депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, повинна становити не менше ніж 50 кв. м. При цьому приміщення зберігача та реєстратора повинно відповідати встановленим для цього виду професійної діяльності вимогам.

У разі організації зберігачем (крім банку) діяльності в складі відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та мають інше місцезнаходження, ніж зберігач, площа нежитлового приміщення кожного такого підрозділу повинна становити не менше 15 кв. м.

Виконавчий орган зберігача (крім банку) повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії. Документи, що стосуються провадження професійної діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні ліцензіата.

За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) зберігача (його відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат), а також графіка роботи.

Зберігач зобов'язаний забезпечити безперешкодне входження уповноважених осіб Комісії до приміщень, у яких він провадить професійну діяльність на фондовому ринку, у зв'язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законів України.

2. Зберігач може провадити свою професійну діяльність тільки за умови вступу до щонайменше одного об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів за цим видом професійної діяльності, та включення зберігача (крім банку) до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, відповідно до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 2004 року N 296, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за N 957/9556.

3. Зберігач, для якого здійснюються депозитарієм кліринг та розрахунки відповідно до договору про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів, повинен бути учасником гарантійного фонду цього депозитарію.

4. Для провадження депозитарної діяльності зберігач зобов'язаний створити структурний підрозділ. Цей підрозділ повинен бути відокремлений від інших підрозділів цієї юридичної особи та розташовуватися в окремому (окремих) приміщенні (приміщеннях). Організація діяльності такого підрозділу повинна регламентуватись положенням про внутрішній структурний підрозділ.

Сертифіковані фахівці зберігача (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо провадять професійну діяльність, повинні мати кваліфікацію фахівця з депозитарної діяльності, що підтверджується сертифікатом установленого зразка, виданим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією, та відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.

У разі виникнення у зберігача (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні депозитарної діяльності зберігача цінних паперів факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії (копії ліцензії або при створенні спеціалізованого структурного підрозділу), але не менше ніж до одного фахівця, такий зберігач повинен відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

Сертифіковані фахівці зберігача (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) не можуть одночасно працювати в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

5. Банк (відокремлений підрозділ) для провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку, та забезпечувати дотримання вимог, установлених Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2006 року N 160, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2006 року за N 409/12283.

6. Керівник зберігача (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при провадженні депозитарної діяльності зберігача цінних паперів не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

Керівник зберігача (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.

Крім того, у разі призначення на посаду нового керівника ліцензіат (крім банку) повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

При цьому, якщо звільнено керівника зберігача (крім банку), що мав відповідний стаж роботи на ринку цінних паперів, виконувачем його обов'язків може бути призначено особу, яка відповідає вимогам, встановленим для керівника зберігача.

На час відсутності керівника уповноважений орган зберігача повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається із числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що провадить зберігач.

Зберігач (крім банку) повинен дотримуватись установленого законодавством України порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником).

7. За наявності у зберігача (крім банку) особи, яка займає посаду головного бухгалтера, вона при провадженні депозитарної діяльності зберігача цінних паперів повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 квітня 2013 року N 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за N 793/23325.

Зберігач у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або припинення договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинен протягом трьох місяців призначити особу, на яку будуть покладені зазначені функції, або укласти відповідний договір з юридичною особою.

8. Ділова репутація зберігача, а також керівника (членів) виконавчого органу, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку) (за наявності посади головного бухгалтера) повинна відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.

9. Приміщення зберігача повинні бути обладнані охоронною, пожежною сигналізацією та забезпечені цілодобовою охороною, зокрема шляхом укладання договору щодо цілодобової охорони, у разі якщо документом, що підтверджує право власності або користування приміщенням, не передбачено здійснення такої охорони приміщень.

10. Для забезпечення функції зберігання депозитарних активів на паперовому носії зберігач повинен користуватися спеціально обладнаним сховищем із забезпеченням неможливості викрадення, знищення, викривлення або псування сертифікатів цінних паперів, свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, яке відокремлено від операційного залу, де встановлено комп'ютерне обладнання зберігача.

11. Для зберігання депозитарних активів на паперовому носії зберігач може користуватися сховищами банку у разі укладання з ним відповідного договору.

12. Відповідальною за зберігання активів на паперовому носії у зберігача є особа, яка має доступ до сховища відповідно до внутрішньої посадової інструкції.

13. Для інвестиційного фонду та взаємного фонду інвестиційної компанії, які створені відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року N 55 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", зберігачем може бути банк, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Зберігачем для інвестиційного фонду та інвестиційної компанії не може бути банк, який виконує функцію їх інвестиційного керуючого.

Для венчурних фондів зберігачем активів може бути юридична особа, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

14. Для недержавного пенсійного фонду зберігачем може бути банк, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, та не здійснює управління активами створеного ним корпоративного пенсійного фонду.

15. Для інститутів спільного інвестування зберігачем активів є банк, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

16. Зберігач повинен забезпечити надійність і безпечність своєї діяльності відповідно до законодавства України, а також відповідність цим вимогам кваліфікації працівників, системи безпеки, технічних засобів, програмного забезпечення, організації діловодства та механізму внутрішнього контролю.

Зберігач повинен мати два незалежних джерела електроживлення, а також джерела додаткового безперервного електроживлення на випадок зникнення електричного струму в електромережі.

Зберігач повинен мати програмно-технічний комплекс, який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, у тому числі забезпечить виконання вимог щодо взаємодії зберігача з депозитарієм та подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису.

Зберігач зобов'язаний створити власну веб-сторінку для оприлюднення до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком.

Зберігач повинен бути обладнаний системними і програмно-технічними засобами та засобами зв'язку, які мають запобігати втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідати вимогам міжнародних та національних стандартів.

Зберігач повинен забезпечити архівацію даних стану рахунків та інформації щодо проведених операцій за кожний операційний день.

Носії з архівними даними стану рахунків повинні зберігатися у сховищі.

17. Норми технічного захисту інформації повинні відповідати законодавству України, зокрема нормативно-правовим актам Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Комісії, погодженим з державним органом, що визначений законодавством України відповідальним за встановлення норм технічного захисту інформації в Україні.

18. Функціонування системних, програмно-технічних засобів та засобів зв'язку повинно забезпечувати дублювання роботи всіх систем та елементів у зберігача для забезпечення збереження інформації та забезпечення неможливості її знищення з будь-яких обставин засобами, передбаченими зберігачем.

19. Зберігач може здійснювати свою діяльність через відокремлені підрозділи, які отримали відповідну копію ліцензії, або в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж зберігач.

Вимоги до матеріально-технічного, програмного та технологічного забезпечення, а також захисту інформації відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу зберігача такі самі, як і до зберігача.

Відокремлений підрозділ зберігача не має права делегувати повноваження, які надані йому зберігачем, іншим особам.

20. Зберігач повинен розробити та затвердити відповідним органом управління такі документи:

внутрішнє положення про депозитарну діяльність зберігача цінних паперів;

регламент здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

регламент щодо здійснення функцій номінального утримувача;

положення про відокремлений підрозділ зберігача (крім банку) та/або спеціалізований структурний підрозділ, які провадять депозитарну діяльність зберігача цінних паперів (у разі наявності);

положення про внутрішній структурний підрозділ зберігача;

інструкцію щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній, інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів (для зберігачів, що обслуговують таких інституційних інвесторів);

порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) (крім банку);

інструкції та правила користування засобами захисту інформації, які, зокрема, містять перелік інформації, яку віднесено до службової, та перелік заходів і процедур, направлених на запобігання неправомірному використанню такої інформації при здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку.

Зміст зазначених документів повинен відповідати вимогам нормативно-правового акта Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Комісії, що регулює питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності.

21. Внутрішнє положення про депозитарну діяльність зберігача повинно містити:

організаційно-функціональну схему управління депозитарною діяльністю, яка повинна відобразити схему підрозділів зберігача залежно від завдань, що на них покладені;

перелік та опис основних процедур депозитарної діяльності;

кваліфікаційні вимоги до фахівців, які здійснюють депозитарну діяльність;

перелік та форми вхідних та вихідних документів;

перелік та опис заходів загальної безпеки та збереження інформації під час здійснення депозитарної діяльності;

довідник, у якому вказуються повна схема та послідовність записів, що належать до конкретної депозитарної операції;

перелік процедур з виконання корпоративних операцій емітента.

22. Регламент здійснення депозитарної діяльності зберігача, орієнтований на депонентів, повинен містити перелік, порядок і строки виконання операцій зберігачем, способи зберігання цінних паперів, порядок приймання первинних документів та вимоги до їх оформлення, а також вичерпний перелік підстав для відмови від приймання документів.

До регламенту повинні бути додані зразки форм розпоряджень і запитів. Регламент повинен бути доступний депонентам для вільного ознайомлення та повинен містити, зокрема:

1) порядок приймання депонентів;

2) умови відкриття рахунку в цінних паперах;

3) підстави для відмови у відкритті рахунку в цінних паперах;

4) процедуру відкриття рахунків у цінних паперах;

5) порядок оформлення та подання документів при прийманні депонентів та перелік процедур надання інформації депонентам, обміну повідомленнями з депонентами відповідно до укладених з ними договорів про відкриття рахунку в цінних паперах;

6) порядок приймання сертифікатів цінних паперів, свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;

7) порядок виконання розпоряджень;

8) перелік та вартість послуг, що надаються депонентам, які можуть містити розмір плати, зокрема, за:

відкриття рахунку в цінних паперах;

зберігання цінних паперів;

видачу виписок з рахунку в цінних паперах;

корпоративні операції емітента;

блокування цінних паперів;

поставку та одержання цінних паперів;

закриття рахунку в цінних паперах.

23. Зберігач (крім банку) при створенні відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу, який має інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ, повинен розробити та затвердити відповідним органом управління положення про цей підрозділ, яке повинно містити:

основні види діяльності та повноваження щодо провадження таким відокремленим та/або спеціалізованим структурним підрозділом депозитарної діяльності зберігача цінних паперів з урахуванням установлених вимог;

місцезнаходження;

процедуру взаємодії відокремленого підрозділу та/або спеціалізованого структурного підрозділу зі зберігачем, який їх створив;

вимоги до наявності мінімальної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб);

вимоги до наявності комп'ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення;

вимоги до приміщення;

вимоги до окремого матеріально-технічного та технологічного забезпечення роботи відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу, зокрема охоронної та протипожежної сигналізації, а також забезпечення цілодобовою охороною;

вимоги до системи захисту інформації від несанкціонованого доступу;

умови ліквідації.

24. Зміст положення про внутрішній структурний підрозділ зберігача має відповідати вимогам, установленим пунктом 23 цієї глави, за винятком абзаців четвертого, п'ятого та одинадцятого.

25. За рішенням наглядової ради (у разі наявності) або вищого органу управління зберігача (крім банку) створюється структурний підрозділ або призначається окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль).

Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується наглядовій раді (у разі наявності) або вищому органу управління та організаційно не залежить від інших підрозділів зберігача.

Зберігач (крім банку) повинен організувати роботу структурного підрозділу (окремої посадової особи), що проводить внутрішній аудит (контроль), та свою діяльність відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку.

26. Зберігач, який прийняв рішення про припинення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, зобов'язаний виконати всі дії, що встановлені Положенням про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 травня 2009 року N 480, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 серпня 2009 року за N 807/16823. Після цього зберігач, який прийняв рішення про припинення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, повинен подати заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та відповідні документи, передбачені для зберігача цінних паперів нормативно-правовим актом Комісії з питань порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку.

Крім того, зберігач зобов'язаний не менше ніж за шістдесят календарних днів повідомити Комісію про намір або відсутність наміру провадити зазначений у ліцензії вид діяльності після закінчення строку її дії (за наявності відповідного строку в бланку ліцензії) (у довільній формі).

27. Зберігач протягом строку провадження депозитарної діяльності зберігача зобов'язаний дотримуватись вимог, зокрема:

установленого законодавством України порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником) (крім банку);

Законів України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

Норм та правил обліку цінних паперів у Національній депозитарній системі;

нормативно-правового акта Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Комісії, що регулює питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності;

нормативно-правових актів Комісії, що регулюють питання організації та функціонування системи управління ризиком та системи внутрішнього аудиту (контролю);

пруденційних нормативів, визначених Комісією для відповідного виду діяльності;

внутрішніх документів зберігача, які стосуються зазначеної в ліцензії діяльності.

28. Ліцензіат (крім банку) при провадженні депозитарної діяльності зберігача цінних паперів повинен мати власний капітал за даними фінансової звітності за рік у розмірі не меншому, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством України для певного виду професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (крім товариств, для яких другий фінансовий рік з дати їх створення ще не закінчився).

Розмір зареєстрованого статутного капіталу повинен бути не меншим, ніж установлений законодавством України щодо цінних паперів.

29. У разі одержання зберігачем ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, зберігачу забороняється здійснювати будь-які операції з цінними паперами, реєстр власників іменних цінних паперів яких він веде, крім операцій реєстратора за договором з емітентом.

30. Банк (його відокремлені підрозділи) повинен (повинні) організувати свою діяльність відповідно до вимог Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2006 року N 160, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2006 року за N 409/12283 (із змінами).

31. Зберігач зобов'язаний виконувати вимоги законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

3. Діяльність з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів

1. Кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів здійснюються винятково кліринговими депозитаріями, які забезпечують поставку цінних паперів на рахунки зберігачів у депозитарії з одночасною оплатою грошових коштів на рахунках зберігачів.

2. Програмне забезпечення депозитарію для провадження діяльності з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів повинно передбачати можливість визначати випадкові, неправомірні та недобросовісні дії співробітників депозитарію та/або неправомірні дії, що пов'язані з виконанням розпоряджень клієнтів, та забезпечувати здійснення розрахунково-клірингової діяльності, пов'язаної з обліком грошових коштів.

Спеціальні вимоги до програмного забезпечення, що використовує депозитарій, установлюються його внутрішніми документами відповідно до законодавства України.

3. Депозитарій повинен забезпечити функціонування системних та програмно-технічних засобів захисту інформації, а також збереження інформації та доступ до неї протягом п'яти років з дати одержання або складання інформації, визначеної нормативно-правовим актом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулює питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів.

4. Депозитарій повинен забезпечити надійність та безпечність своєї діяльності з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів шляхом відповідності технічних засобів, системи безпеки, підготовки та кваліфікації працівників, механізму внутрішнього контролю вимогам законодавства України, зокрема нормативно-правового акта Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулює питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів.

5. Для провадження діяльності з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів депозитарій зобов'язаний мати в своєму розпорядженні автоматизовані системи, які відповідають специфіці його діяльності, обсягу інформації, яку він повинен обробляти, та забезпечують необхідну надійність зберігання, швидкість обробки і достатній рівень автоматизації процесів збору, передачі та обробки інформації, у тому числі забезпечують подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису.

6. Депозитарій повинен розробити та затвердити такі документи:

регламент здійснення діяльності з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів;

внутрішній порядок проведення депозитарієм діяльності з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів;

внутрішнє положення про гарантійний фонд (у разі здійснення депозитарієм розрахунково-клірингових операцій);

внутрішнє положення про діяльність з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів;

внутрішнє положення про систему обробки інформації при провадженні діяльності з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів;

внутрішнє положення про систему безпеки при провадженні діяльності з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів депозитарієм.

Зміст зазначених документів повинен відповідати вимогам нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів.

7. Внутрішнє положення про гарантійний фонд для зниження ризиків невиконання або несвоєчасного виконання договорів із цінними паперами повинно включати:

порядок формування, розміщення та використання гарантійного фонду для забезпечення розрахунків клієнтів за операціями із цінними паперами;

вимоги до клієнтів клірингового депозитарію щодо формування і використання гарантійного фонду;

перелік активів, які допускаються як джерела формування гарантійного фонду;

розмір внесків до гарантійного фонду та механізм їх оцінки;

порядок здійснення перерахувань до гарантійного фонду;

повноваження, які надаються клієнтами кліринговому депозитарію для забезпечення виконання зобов'язань за договорами, щодо яких здійснюються кліринг та розрахунки;

порядок взаємодії клірингового депозитарію та розрахункового банку щодо розрахункового обслуговування внесків до гарантійного фонду у вигляді грошових коштів;

порядок депозитарного обслуговування внесків до гарантійного фонду у вигляді цінних паперів;

порядок розподілу та компенсації збитків від невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань клієнтів депозитарію за договорами щодо цінних паперів (у разі здійснення депозитарієм розрахунково-клірингових операцій із застосуванням методів взаємозаліку);

порядок використання коштів гарантійного фонду для погашення заборгованості неплатників;

порядок та процедури погашення заборгованості клієнтів за рахунок їхніх власних внесків до гарантійного фонду;

порядок та процедури погашення заборгованості клієнтів клірингового депозитарію за рахунок внесків інших клієнтів клірингового депозитарію до гарантійного фонду;

порядок застосування санкцій до учасників фонду, які вчасно не здійснюють поповнення внесків до гарантійного фонду;

порядок унесення змін до положення про гарантійний фонд.

8. Внутрішнє положення про систему обробки інформації, що використовується при провадженні діяльності з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів, повинно включати:

перелік та опис технічного обладнання, що використовується депозитарієм;

перелік та опис програмного забезпечення, яке використовується депозитарієм для здійснення діяльності з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів та захисту інформації;

порядок використання програмного забезпечення;

вимоги до програмного та технічного обладнання клієнтів депозитарію.

9. Внутрішнє положення про систему безпеки при провадженні діяльності з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів депозитарію повинно включати:

перелік та повний опис заходів щодо захисту інформації при проведенні депозитарієм діяльності з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів;

внутрішню інструкцію про захист інформації щодо діяльності з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів та правила користування засобами захисту інформації щодо діяльності з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів;

внутрішню інструкцію щодо відновлення інформації у разі порушення цілісності інформації, а також у разі втрат, крадіжок, несанкціонованого знищення, викривлення, підроблення, копіювання інформації;

внутрішню інструкцію щодо дій працівників на випадок надзвичайної ситуації в приміщенні, де провадяться розрахунково-клірингові операції;

внутрішню інструкцію щодо провадження депозитарієм контролю за захистом інформації при здійсненні клірингу та розрахунків за операціями щодо цінних паперів.

10. Депозитарій організовує контроль за проведенням розрахунково-клірингових операцій на всіх етапах виконання діяльності з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів.

11. Усі договори щодо здійснення депозитарної діяльності та/або діяльності з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів, які кліринговий депозитарій буде укладати після отримання ліцензії, повинні відповідати вимогам Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та нормативно-правових актів Комісії, які регулюють питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності.

12. Кліринговий депозитарій зобов'язаний дотримуватись вимог, зокрема:

Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", у тому числі щодо розміру власного капіталу;

нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які регулюють питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів;

внутрішніх документів депозитарію, які стосуються зазначеної в ліцензії діяльності.

13. У разі виникнення у депозитарію при провадженні діяльності з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів факту зменшення визначеної нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії, але не менше ніж до чотирьох фахівців, такий депозитарій повинен відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

14. У разі виникнення у відокремленому підрозділі депозитарію при провадженні діяльності з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні копії ліцензії, але не менше ніж до трьох фахівців, депозитарій повинен відновити потрібну кількість у такому відокремленому підрозділі протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

III. Відомості, які ліцензіат зобов'язаний подавати до Комісії протягом строку дії ліцензії

1. У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата за межами України, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарну діяльність згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати заяву про отримання погодження на створення професійними учасниками фондового ринку відокремлених підрозділів за межами України та відповідні документи в порядку, встановленому нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України.

2. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) разом з оригіналом ліцензії, заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.

У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.

3. У разі виникнення у процесі професійної діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи), зміна місцезнаходження юридичної особи, ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів подати заяву про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та відповідні документи для переоформлення ліцензії відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.

4. Якщо в процесі діяльності ліцензіатом утрачена ліцензія або бланк ліцензії не придатний для користування унаслідок його пошкодження, ліцензіат зобов'язаний подати заяву про видачу дубліката ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та відповідні документи для отримання дубліката ліцензії відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.

5. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати заяву про видачу копії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та відповідні документи для отримання копії ліцензії відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.

6. У разі створення ліцензіатом в процесі провадження депозитарної діяльності спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат, і яким надаються повноваження провадити цю діяльність, ліцензіат повинен до початку провадження діяльності таким структурним підрозділом подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу Комісії, який має повноваження здійснювати розгляд документів на видачу ліцензії):

довідку про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат), за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії;

засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) депозитарна діяльність, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладено ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копію документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною цього приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

7. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про цей відокремлений підрозділ повинен подати заяву в довільній формі та відповідні документи, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.

8. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним депозитарної діяльності зберігача цінних паперів згідно з отриманою в Комісії копією ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати заяву в довільній формі для анулювання копії ліцензії та відповідні документи, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку.

9. Ліцензіат у процесі провадження депозитарної діяльності зобов'язаний повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за формами, встановленими нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.

У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу Комісії, який має повноваження здійснювати розгляд документів на видачу ліцензії) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зазначені зміни, а саме:

1) нотаріально засвідчену копію змін до статуту ліцензіата з відміткою державного реєстратора про проведення їх державної реєстрації.

У разі якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління про внесення відповідних змін до цього рішення;

2) копію відповідного документа банку, що підтверджує сплату збільшення статутного капіталу винятково за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів);

3) довідку про керівних посадових осіб та фахівців ліцензіата (його відокремленого підрозділу), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані в установленому порядку, за формою цієї довідки, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії;

4) засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата копію змін до затвердженої організаційної структури ліцензіата з доданням відомостей щодо структурних підрозділів ліцензіата, працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності, та зміни штатного розпису ліцензіата;

5) засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата копію змін до положення про гарантійний фонд, яке повинно відповідати вимогам, установленим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією (надається кліринговим депозитарієм);

6) засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії змін до документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладено ліцензіатом), з доданням копії акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

7) засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копію змін до документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною цього приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо);

8) довідку про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат), із урахуванням змін, за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.

У разі зміни місцезнаходження такого спеціалізованого структурного підрозділу реєстратор (крім банку) повинен додати до цієї довідки копії документів, передбачених підпунктами 6, 7 цього пункту;

9) інформацію у довільній формі щодо звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або звільнення/зміни особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), із зазначенням прізвища, імені, по батькові - для фізичної особи та найменування, коду за ЄДРПОУ - для юридичної особи, дати такого звільнення/зміни (закінчення/розірвання відповідного договору), засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата;

10) інформацію про призначення особи на посаду головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), із зазначенням прізвища, імені, по батькові - для фізичної особи та найменування, коду за ЄДРПОУ - для юридичної особи, дати такого призначення (підписання відповідного договору), засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата.

Надати копію кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника, після його отримання в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією порядку;

11) довідку про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата), з відповідними змінами, за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.

Подається ліцензіатом у разі отримання відповідної інформації;

12) у разі зміни керівника (членів) виконавчого органу, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку) подається анкета щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії;

13) довідку про персональний склад наглядової ради / спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата), яка додається до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії;

14) довідку щодо структури власності (заявника) ліцензіата та власників з істотною участю в ньому в частині розділу І "Структура власності заявника (ліцензіата)" (крім пункту 3 та таблиці 6, яка додавалась ним до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)) за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.

10. Ліцензіат протягом десяти робочих днів з дати виникнення змін у процесі провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності зобов'язаний подати до Комісії інформацію про:

арешт банківських рахунків ліцензіата;

вступ, виключення зберігача з об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності;

зміни у графіку роботи;

припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу товариства, з доданням копії відповідного рішення;

припинення депозитарної діяльності у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в бланку ліцензії), засвідчену ліцензіатом, з доданням копії відповідного рішення;

порушення зберігачем вимог щодо програмного та технічного забезпечення та норм технічного захисту інформації, які встановлені депозитарієм (надається депозитарієм);

зміни до положення про гарантійний фонд, затверджені депозитарієм, засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата з доданням відповідної копії змін до нього.

У разі виключення ліцензіата з об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності, він повинен протягом двох місяців стати членом об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності, та протягом п'яти робочих днів з дати видачі відповідного свідоцтва організації повідомити про це Комісію.

11. Зберігач зобов'язаний надавати до Комісії адміністративні дані відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 11 вересня 2012 року N 1221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2012 року за N 1666/21978.

12. Депозитарій зобов'язаний надавати адміністративні дані до Комісії у терміни та в порядку, установлені Положенням про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Комісії від 08 травня 2012 року N 647, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 липня 2012 року за N 1120/21432.

13. Документи, які надаються ліцензіатом відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на сайті Комісії.

14. Ліцензіат (крім банку) у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) менше ніж на шість місяців повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити Комісію про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження та графіка роботи) та протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін надати до Комісії копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати тридцять календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в друкованому засобі масової інформації.

Ліцензіат (крім банку) при поверненні на місцезнаходження, зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії, повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити про це Комісію.

15. Ліцензіат зобов'язаний щороку до 01 лютого подавати до Комісії станом на 01 січня поточного року такі документи, які додавались заявником (ліцензіатом) до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), за формами, установленими нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії:

довідку про асоційованих осіб фізичної особи - власника з істотною участю у заявника;

довідку про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером;

довідку щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому з доданням схематичного зображення такої структури.

16. Ліцензіат (крім банку) зобов'язаний щороку до 01 червня подавати до Комісії інформацію органу державної податкової служби України про стан виконання обов'язків юридичною (фізичною) особою як платником податків або письмове запевнення у довільній формі із зазначенням причин щодо неможливості отримання такої інформації, засвідчене підписом керівника та печаткою заявника.

Подається щодо всіх осіб, у відношенні яких заповнюється інформація про їхню ділову репутацію.

17. Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом, у якому необхідно зазначити номер ліцензії ліцензіата, за підписом керівника ліцензіата, засвідченим печаткою ліцензіата (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії).

У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), то ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

IV. Державний контроль за здійсненням професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

1. Державний контроль за здійсненням професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності здійснюють центральний апарат Комісії та відповідні територіальні органи відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", цих Ліцензійних умов та інших нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Комісії.

Інші державні органи здійснюють контроль за вказаною діяльністю у межах своїх повноважень, визначених законодавством України.

2. Скарги на дії територіальних органів Комісії, пов'язані із здійсненням ними контролю за депозитарною діяльністю, розглядаються Комісією. Прийняті за результатами розгляду таких скарг рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна

Опрос