Идет загрузка документа (120 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверения судоводителя малого/маломерного судна

Министерство инфраструктуры Украины
Положение, Приказ от 07.05.2013 № 283
редакция действует с 24.03.2020

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.05.2013

м. Київ

N 283

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 травня 2013 р. за N 831/23363

Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства інфраструктури України
 від 26 серпня 2014 року N 413
,
від 27 грудня 2019 року N 987

Відповідно до абзацу дев'ятнадцятого частини першої статті 163 Закону України "Про транспорт"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна (далі - Положення), що додається.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

2.3. Державній службі морського та річкового транспорту України забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з виготовленням бланків посвідчень судноводія малого/маломірного судна, в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на її утримання.

(підпункт 2.3 пункту 2 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

2.4. Організацію обліку та видачі посвідчень судноводія малого/маломірного судна згідно з Положенням.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

 

Міністр

В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної інспекції України
з безпеки на морському та
річковому транспорті

Г. Соболевський

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна

(У тексті Положення слова "теоретичні знання та підтвердження навичок кандидата щодо практичного управління відповідним типом ММС", "теоретична та практична підготовка кандидатів", "теоретичні знання та/або практичні навички кандидата", "теоретичні знання та практичні навички на право управління кількома або усіма типами ММС" в усіх відмінках замінено словами "знання з керування ММС відповідного типу та вміння кандидатом застосовувати ці знання на практиці" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 27 грудня 2019 року N 987)

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок видачі посвідчень судноводіїв малих/маломірних суден (далі - Посвідчення) відповідно до проведеної підготовки та за результатами підтвердження кваліфікації судноводіїв малих/маломірних суден.

1.2. Дія цього Положення поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які проходять підготовку та підтвердження кваліфікації з метою отримання Посвідчення, а також на посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського та річкового транспорту (Морська адміністрація) (далі - орган видачі).

(абзац перший пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

Дія цього Положення не поширюється на осіб, які керують:

суднами, що плавають під військово-морським прапором України;

спортивними суднами;

весловими суднами, що використовуються без двигуна.

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

відкрите море - морські води за межами прибережних морських шляхів;

вітрильне судно - будь-яке судно, що пересувається за допомогою вітрила, у тому числі за умови знаходження на судні двигуна, якщо він використовується періодично. У разі якщо на вітрильному судні встановлений та використовується двигун потужністю більше ніж 15 к. с., судноводій повинен пройти підготовку для управління моторним судном та мати у Посвідченні відповідну відмітку на право управління моторним судном;

внутрішні водні шляхи - річки, озера, водосховища, канали, інші водойми за межами морських вод, придатні для судноплавства;

водний мотоцикл (гідроцикл) - судно довжиною менше ніж 4 метри, на якому встановлена водометна пропульсивна установка, спроектована для управління ним у положенні стоячи, зокрема на колінах, або сидячи;

водний об'єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт);

кандидат - особа, яка подала в установленому порядку заяву та усі необхідні документи з метою проходження підтвердження кваліфікації для отримання Посвідчення;

кваліфікаційна комісія (далі - КК) - колегіальний орган, що утворюється органом видачі у містах розташування територіальних органів з метою підтвердження кваліфікації кандидатів на отримання Посвідчення;

мале/маломірне судно (далі - ММС) - моторне судно з корпусом довжиною до 24 метрів та вітрильне судно з корпусом довжиною від 2,5 до 24 метрів валовою місткістю менш як 80 одиниць (за винятком суден, що перевозять більше 12 пасажирів, суден, що перевозять небезпечні вантажі, буксирів, штовхачів, криголамів, поромів, суден допоміжного та технічного флоту), а також водні мотоцикли (гідроцикли);

моторне судно - самохідне судно будь-якого типу з корпусом довжиною до 24 метрів, конструкція та призначення якого відповідають вимогам Технічного регламенту прогулянкових суден, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року N 1147;

посвідчення судноводія ММС - документ, що надає право управління ММС, оформлений та виданий у порядку, визначеному цим Положенням;

прибережні морські шляхи - водна смуга вздовж морського узбережжя в межах територіальних вод, придатна для судноплавства;

пропульсивна установка - механічний пристрій, гвинт чи водомет, призначений для забезпечення руху судна і керування ним;

самохідне судно - судно, яке використовує будь-яку пропульсивну установку.

1.4. Розрізняють такі типи ММС:

вітрильне судно;

водний мотоцикл (гідроцикл);

моторне судно.

1.5. Вітрильні судна за довжиною та площею вітрил розподіляються таким чином:

довжиною до 6 м та площею вітрил до 12 кв. м;

довжиною до 8,5 м та площею вітрил до 30 кв. м;

довжиною до 15 м та площею вітрил до 80 кв. м;

довжиною до 24 м та площею вітрил понад 80 кв. м.

1.6. Моторні судна за довжиною розподіляються таким чином:

до 6 метрів;

від 6 до 24 метрів.

1.7. Для судноводіїв ММС встановлюються райони плавання:

внутрішні водні шляхи (ВВШ);

прибережні морські шляхи (ПМШ);

відкрите море (ВМ) - для вітрильних суден довжиною понад 8,5 м та площею вітрил понад 30 кв. м.

1.8. Посвідчення отримують кандидати, які:

мають вік не молодше 18 років;

мають чинний документ про придатність для управління транспортним засобом за станом здоров'я (фізично та психічно придатні для керування ММС, зокрема мають необхідний для цього рівень зору, слуху та розрізнення кольорів);

успішно пройшли документально підтверджену теоретичну та практичну підготовку на підприємстві, в установі або організації, що проводять підготовку судноводіїв ММС (навчально-тренажерний заклад) (далі - НТЗ), перелік яких затверджується Мінінфраструктури України за поданням органу видачі (далі - перелік схвалених НТЗ);

успішно підтвердили кваліфікацію в КК.

На першому етапі підготовки в НТЗ практична підготовка відпрацьовується на закритій ділянці акваторії, на якій не дозволено плавання інших суден та осіб, які купаються, на другому етапі - в умовах реальної судноплавної обстановки. Практична підготовка з управління ММС проводиться інструктором, який має документ на право управління тим типом ММС, за яким здійснюється підготовка, та досвід плавання на морському, річковому або маломірному судні не менше трьох років. Схема руху суден під час проведення практичних вправ затверджується керівником НТЗ.

Ділянка акваторії, на якій відпрацьовуються практичні навички на першому етапі та приймаються практичні заліки, повинна мати частину берегової смуги з причалом, безпечним для підходу плавзасобів, посадки та висадки людей.

Практична підготовка та підтвердження кваліфікації судноводіїв моторних суден можуть проводитися також на повномасштабному навігаційному тренажері з візуалізацією з використанням моделі судна та органів управління, наближених до реального моторного судна відповідної довжини, та з реальною візуалізацією навігаційного району. НТЗ повинен мати документ, що підтверджує право власності НТЗ на тренажер, документи про відповідність тренажера встановленим техніко-експлуатаційним характеристикам.

Практична підготовка та підтвердження кваліфікації судноводіїв (водних мотоциклів) гідроциклів та вітрильних суден на повномасштабному навігаційному тренажері з візуалізацією проводитися не можуть.

НТЗ повинен мати матеріально-технічне, кадрове та навчально-методичне забезпечення відповідно до вимог до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїв малих/маломірних суден, з метою надання теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для безпечної експлуатації ММС відповідно до вимог національного законодавства.

1.9. Видачу Посвідчень здійснюють орган видачі або його територіальні органи.

Посвідчення має вигляд пластикової картки відповідно до зразка й технічного опису бланка Посвідчення судноводія малого/маломірного судна у вигляді пластикової картки, наведених у додатку 1 до цього Положення.

(пункт 1.9 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

1.10. Огляди НТЗ та включення до переліку схвалених НТЗ здійснюються відповідно до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 25 листопада 2004 року N 1042, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2004 року за N 1577/10176.

1.11. Контроль за проведенням підготовки судноводіїв ММС здійснюється органом видачі.

1.12. Посвідчення або інший раніше виданий чинний документ, який надає право на управління ММС, має бути у судноводія під час управління ММС.

Посвідчення з відмітками на право управління вітрильним та моторним судном або окреме Посвідчення на право управління моторним судном разом з Посвідченням на право управління вітрильним судном має бути у судноводія під час управління вітрильним судном, на якому встановлений двигун потужністю понад 15 к. с.

У разі відсутності Посвідчення під час управління ММС судноводій несе відповідальність згідно із законодавством України або країни перебування.

1.13. У разі втрати або пошкодження Посвідчення або іншого раніше виданого документа, який надає право на управління ММС, його власник за особистою заявою, складеною у довільній формі, може отримати нове Посвідчення під новим номером замість втраченого або пошкодженого.

При цьому втрачене або пошкоджене Посвідчення або інший раніше виданий документ, який надає право на управління ММС, вважається недійсним.

Дублікат Посвідчення або іншого раніше виданого документа, який надає право на управління ММС, не видається.

Для отримання нового Посвідчення замість втраченого Посвідчення, виданого після набрання чинності Положенням про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 07 травня 2013 року N 283, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за N 831/23363, його власник подає до друкованого засобу масової інформації оголошення про втрату. Після публікації оголошення власник має право подати заяву до органу видачі або його територіальних органів, до якої додається примірник друкованого засобу масової інформації, де опубліковано оголошення про втрату, та без підтвердження кваліфікації в КК отримати нове Посвідчення. Видача нового Посвідчення здійснюється протягом десяти робочих днів з дати прийняття заяви від судноводія.

(абзац четвертий пункту 1.13 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

У разі втрати іншого раніше виданого документа, який дає право на управління ММС, виданого до набрання чинності Положенням про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 07 травня 2013 року N 283, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за N 831/23363, видача нового Посвідчення здійснюється за результатом підтвердження кваліфікації у КК без додаткового навчання.

(пункт 1.13 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

Видача нового Посвідчення здійснюється протягом десяти робочих днів з дати проведення засідання КК.

(пункт 1.13 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати
 відповідно абзацами сьомим - дев'ятим)

У разі якщо втрачене Посвідчення або інший раніше виданий документ, який надає право на управління ММС, знайдено після отримання заявником нового Посвідчення, воно повинно терміново бути здане до органу видачі або його територіальних органів.

(абзац сьомий пункту 1.13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

Абзац восьмий пункту 1.13 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

При цьому уповноважена особа органу видачі або його територіальних органів надає інформацію про втрачене або пошкоджене Посвідчення або інший раніше виданий документ, який надає право на управління ММС, до органу видачі та вилучає пошкоджене Посвідчення або інший раніше виданий документ, який надає право на управління ММС, для подальшого анулювання та знищення.

(абзац дев'ятий пункту 1.13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

II. Порядок допуску кандидатів на право управління ММС до підтвердження кваліфікації у кваліфікаційній комісії

2.1. Підтвердження кваліфікації кандидата з метою отримання Посвідчення проводиться КК, що утворюються органом видачі за місцезнаходженням органу видачі або його територіальних органів.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

2.2. Підтвердження кваліфікації кандидата здійснюється за його письмовою заявою, зразок якої наведено в додатку 2 до цього Положення.

Заява та додані до неї документи оформлюються у паперовому або електронному вигляді.

(пункт 2.2 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987,
у зв'язку з цим абзаци другий - восьмий
 вважати відповідно абзацами третім - дев'ятим)

До заяви додаються такі документи:

копія документа, що підтверджує успішне проходження теоретичної та практичної підготовки в НТЗ (за пред'явленням оригіналу);

дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см на матовому папері;

копія чинного документа про придатність для управління транспортним засобом за станом здоров'я (за пред'явленням оригіналу);

особова картка судноводія ММС (додаток 3);

копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (за пред'явленням оригіналу);

згода на обробку персональних даних (додаток 4).

2.3. Кандидати, які не надали документи, перераховані в пункті 2.2 цього розділу, до підтвердження кваліфікації не допускаються.

2.4. Кандидати, які мають документи, що підтверджують кваліфікацію судноводія, судноводія-механіка чи капітана морських, річкових або військових суден, можуть отримати Посвідчення на право управління моторним судном за результатами успішного підтвердження кваліфікації у КК без додаткового навчання. При цьому замість копії документа, що підтверджує успішне проходження теоретичної та практичної підготовки в НТЗ, кандидат подає копію документа, що підтверджує кваліфікацію судноводія, судноводія-механіка чи капітана морських, річкових або військових суден.

2.5. У разі дотримання вимог пункту 2.2 з урахуванням пункту 2.4 цього розділу секретар КК на особовій картці судноводія ММС робить відмітку щодо допуску кандидата до підтвердження кваліфікації із зазначенням місця, дати та часу проведення засідання КК.

2.6. У випадку відмови кандидатові в допуску до підтвердження кваліфікації у зв'язку з наданням неповного пакета документів, передбачених пунктом 2.2 з урахуванням пункту 2.4 цього розділу, секретар КК зазначає причини відмови в особовій картці судноводія ММС та повертає її власникові протягом двох робочих днів.

2.7. Особова картка судноводія ММС оформлюється НТЗ (заповнюються пункти 1 - 8, записи засвідчуються підписом керівника НТЗ та печаткою НТЗ) та видається кандидату після закінчення навчання. Під час подачі документів для підтвердження кваліфікації особова картка реєструється секретарем КК і повинна бути пред'явлена її власником під час підтвердження кваліфікації.

Пункти 9 - 11 особової картки заповнюються секретарем КК.

Після успішного підтвердження кваліфікації особова картка залишається в особовій справі кандидата.

У разі незадовільних результатів перевірки знань з керування ММС відповідного типу та вмінь кандидатом застосовувати ці знання на практиці особова картка повертається кандидату із заповненням пунктів 9, 10 та зазначенням у пункті 11 факту незадовільного підтвердження кваліфікації та дати проведення засідання КК для повторного підтвердження кваліфікації.

Кандидати, які мають документи, що підтверджують кваліфікацію судноводія, судноводія-механіка чи капітана морських, річкових або військових суден, власноруч вносять дані до особової картки відповідно до цих документів, копії яких додаються до особової картки (за пред'явленням оригіналу). При цьому записи в особовій картці засвідчуються підписом кандидата. У разі сумнівів орган видачі може здійснити перевірку чинності цих документів.

Електронна версія особової картки судноводія ММС після її оформлення надсилається НТЗ до органу видачі.

Після отримання електронної версії особової картки судноводія ММС вона зберігається у відповідній електронній базі даних, ведення якої забезпечується органом видачі.

III. Організація роботи та проведення засідань кваліфікаційної комісії

3.1. Персональний склад КК затверджується наказом органу видачі щороку до 25 грудня року, що передує наступному. У разі необхідності до складу КК можуть бути внесені зміни протягом року.

3.2. Кількість членів КК визначається залежно від обсягу роботи, але не менше ніж у складі чотирьох осіб, у тому числі - голова і секретар КК.

Головою КК призначається посадова особа органу видачі, яка має документ про присвоєння кваліфікації судноводія чи судноводія-механіка або Посвідчення на право управління тим типом ММС, за яким підтверджується кваліфікація кандидатів, а також стаж судноводіння не менше трьох років.

Члени КК призначаються з посадових осіб органу видачі або досвідчених фахівців у галузі морського і річкового транспорту, які мають документи про присвоєння кваліфікації судноводія чи судноводія-механіка або Посвідчення на право управління тим типом ММС, за яким підтверджується кваліфікація кандидатів, а також стаж судноводіння не менше двох років.

3.3. Секретар КК входить до її складу без права голосу та відповідає за розгляд документів кандидатів та допуск кандидатів до засідання КК, відповідність документів, що приймаються від кандидатів, вимогам цього Положення, формування особових справ кандидатів, правильність заповнення заяв і протоколів, ведення діловодства у порядку, передбаченому цим Положенням.

3.4. Викладачі НТЗ не можуть бути залучені до підтвердження кваліфікації кандидатів, яких вони навчали (приймали іспит/залік з теоретичних та практичних (тренажерних) занять).

3.5. Графіки засідань КК для підтвердження кваліфікації кандидатів затверджуються наказами органу видачі.

Проведення засідань КК плануються не рідше одного разу на місяць в органі видачі або його територіальних органах. У разі потреби проводяться додаткові засідання КК.

(абзац другий пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

Засідання КК проводиться у разі наявності заяв не менше ніж від п'яти кандидатів.

3.6. Підтвердження кваліфікації у КК включає перевірку знань з керування ММС відповідного типу та вмінь кандидатом застосовувати ці знання на практиці.

(абзац перший пункту 3.6 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

Абзац другий пункту 3.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

3.7. Висновки КК щодо рівня знань з керування ММС відповідного типу та вмінь кандидатом застосовувати ці знання на практиці оформлюються протоколом засідання кваліфікаційної комісії (далі - Протокол) (додаток 5), який підписується присутніми на засіданні членами КК та головою КК.

Будь-які виправлення у Протоколі не допускаються, за винятком граматичних або орфографічних помилок. При цьому виправлення засвідчуються підписами голови, усіх членів та секретаря КК.

Рішення приймається під час засідання КК відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів КК, які брали участь у її засіданні. При рівності голосів голос голови КК є вирішальним.

Якщо будь-який член КК має окрему думку стосовно кваліфікації кандидата, він може викласти її письмово. Цей документ залишається в особовій справі кандидата. При цьому в протоколі робиться відмітка про викладання такої окремої думки.

3.8. Протокол оформлюється та залишається в особовій справі судноводія ММС, яка зберігається 75 років.

3.9. Після закінчення роботи КК кандидат ознайомлюється з рішенням КК, що підтверджується його особистим підписом у Протоколі.

3.10. Підтвердження кваліфікації кандидата здійснюється за заліковим принципом перевірки знань з керування ММС відповідного типу та вміння кандидатом застосовувати ці знання на практиці.

Перевірка теоретичних знань вважається успішною, якщо кандидат надав вірні відповіді на 80 % запитань екзаменаційного білета, який має містити по одному питанню з кожної теоретичної теми, які зазначені в Протоколі, з урахуванням типу судна та району плавання.

Перелік питань для перевірки теоретичних знань кандидатів визначається органом видачі та розміщується на його офіційному сайті.

Перевірка знань з керування ММС відповідного типу та вмінь кандидатом застосовувати ці знання на практиці може здійснюватися за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем шляхом тестування.

(абзац четвертий пункту 3.10 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

Під час проведення тестування питання для кожного кандидата обираються за допомогою програмного забезпечення з переліку питань для перевірки знань з керування ММС відповідного типу та вмінь кандидатом застосовувати ці знання на практиці.

(пункт 3.10 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

Одне тестове завдання включає 30 тестових питань. Кожне питання передбачає три - чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним. Загальний час для проведення тестування становить 30 хвилин.

(пункт 3.10 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

Після закінчення кандидатом проходження тестування або після закінчення часу, відведеного для його проведення, здійснюється автоматичне визначення результатів тестування за допомогою програмного забезпечення.

(пункт 3.10 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

3.11. Результати підтвердження теоретичних знань та практичних навичок керування ММС відповідного типу оформлюються відповідним записом в особовій картці судноводія малого/маломірного судна ("залік", "незалік") та у Протоколі.

3.12. У разі незадовільних результатів перевірки знань з керування ММС відповідного типу та вмінь кандидатом застосовувати ці знання на практиці в протоколі зазначається, що кандидат не може управляти ММС. При цьому кандидат допускається до повторного підтвердження кваліфікації на будь-яке з наступних засідань КК, але не раніше ніж через місяць після проведення засідання КК, на якому кандидату не була підтверджена кваліфікація, у порядку, встановленому цим Положенням.

При цьому записи щодо повторного підтвердження кваліфікації вносяться в ту саму особову картку, яку кандидат надавав під час попереднього підтвердження кваліфікації.

Дата повторного підтвердження кваліфікації узгоджується з головою КК та зазначається в особовій картці судноводія ММС.

Кандидат, який повторно не підтвердив кваліфікацію, допускається до чергового підтвердження кваліфікації не раніше ніж через три місяці після проведення засідання КК, на якому кандидату повторно не була підтверджена кваліфікація.

3.13. У разі незгоди кандидата з рішенням КК він має право оскаржити рішення КК до Голови органу видачі або особи, що його заміщує, протягом 10 робочих днів з дати засідання КК, або до адміністративного суду у порядку, встановленому законодавством.

(абзац перший пункту 3.13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

Скарга кандидата має бути розглянута протягом 10 робочих днів з дати надходження. Кандидат має бути письмово поінформований про результати розгляду скарги.

Якщо за результатами розгляду скарги було встановлено, що КК діяла в межах повноважень та відповідно до законодавства, рішення КК залишається незмінним.

Якщо за результатами розгляду скарги було виявлено порушення з боку членів КК вимог цього Положення та/або інших вимог законодавства, що стосуються підтвердження кваліфікації, кандидату пропонується підтвердити кваліфікацію на найближчому засіданні КК з оновленим складом.

При цьому особи, які порушили вимоги цього Положення та/або інші вимоги законодавства, що стосуються підтвердження кваліфікації, не допускаються до виконання обов'язків членів КК протягом року.

3.14. Ведення діловодства, визначення строків зберігання документів КК та організація присвоєнь номерів Посвідчень забезпечуються органом видачі відповідно до законодавства.

3.15. З метою забезпечення централізованого обліку Посвідчень, а також здійснення заходів контролю інформація, що міститься у Протоколах, секретарями КК заноситься у відповідну електронну базу даних, ведення якої забезпечується органом видачі відповідно до законодавства.

3.16. Обов'язки та права членів КК:

члени КК та голова КК:

беруть участь у засіданнях КК відповідно до графіків їх проведення;

оцінюють кваліфікацію кандидатів;

виносять рішення стосовно кваліфікації кандидатів у складі комісії.

Голова КК додатково:

здійснює загальне керівництво КК;

знайомить усіх членів КК з їхніми правами та обов'язками;

розподіляє обов'язки між членами КК;

головує на засіданнях КК;

контролює якість підготовки необхідних документів для засідання КК та оформлення протоколів засідання КК;

відповідає за якість роботи КК та виконання вимог законодавства під час роботи КК.

IV. Порядок видачі Посвідчень

4.1. Видачу Посвідчень здійснюють орган видачі або його територіальні органи на підставі Протоколу протягом десяти робочих днів з дати проведення засідання КК.

(пункт 4.1 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

4.2. З метою забезпечення централізованого обліку Посвідчень орган видачі веде відповідну базу даних.

4.3. Якщо судноводій ММС успішно підтвердив знання з керування ММС відповідного типу та вміння кандидатом застосовувати ці знання на практиці, у Посвідченні робляться відповідні записи про право управління тими типами ММС, щодо яких судноводій ММС підтвердив кваліфікацію.

4.4. Якщо судноводій ММС успішно підтвердив кваліфікацію на право управління ММС в одному або кількох районах плавання, у Посвідченні робляться відповідні записи.

4.5. Судноводій, який має намір отримати право управління додатково іншими типами ММС та/або в інших районах плавання, після відповідної підготовки подає заяву та підтверджує кваліфікацію щодо таких додаткових типів ММС та районів плавання в порядку, визначеному розділами II та III цього Положення. При цьому після підготовки та успішного підтвердження кваліфікації судноводій здає раніше оформлене Посвідчення, яке анулюється, та отримує нове Посвідчення, в яке вносяться дані з раніше оформленого Посвідчення, а також додатково дані щодо права управління іншими типами ММС та/або в інших районах плавання відповідно до Протоколу КК.

4.6. Видача Посвідчень, зокрема видача нових Посвідчень на заміну втрачених або пошкоджених, реєструється у журналах обліку видачі посвідчень судноводіїв малих/маломірних суден (додаток 6) під особистий підпис власника Посвідчення.

4.7. Журнал обліку видачі посвідчень судноводіїв малих/маломірних суден повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений підписом керівника органу видачі та його печаткою.

(пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

4.8. Журнал обліку видачі посвідчень судноводіїв малих/маломірних суден зберігається протягом 75 років.

4.9. Захист персональних даних і технічний захист інформації здійснюються органом видачі відповідно до законодавства.

4.10. Використані бланки Посвідчень списуються, а зіпсовані знищуються в установленому порядку.

V. Порядок обміну свідоцтв судноводія ММС старих зразків на Посвідчення

5.1. Власники свідоцтв судноводія ММС або інших документів, які давали право на управління ММС, виданих в установленому законодавством порядку в СРСР та в Україні до набрання чинності Положенням про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 07 травня 2013 року N 283, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за N 831/23363, мають право за бажанням обміняти їх на Посвідчення, у яких зазначається право на управління ММС, рівноцінними за технічними параметрами ММС, що зазначені у свідоцтві.

Для обміну власник свідоцтва подає заяву (додаток 7), до якої додаються копія документа на право управління малого/маломірного судна (за пред'явленням оригіналу), копія чинного документа про придатність для управління транспортним засобом за станом здоров'я (фізично та психічно придатні для керування ММС, зокрема мають необхідний для цього рівень зору, слуху та розрізнення кольорів) (за пред'явленням оригіналу); копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (за пред'явленням оригіналу); дві фотографії (кольорові матові розміром 3 х 4 см); згода на обробку персональних даних та особова картка, яка заповнюється власником свідоцтва та засвідчується його підписом.

(пункт 5.1 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

5.2. Обмін здійснюють орган видачі або його територіальні органи протягом десяти робочих днів з дати подання заяви.

(пункт 5.2 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

5.3. Обмін свідоцтв, виданих в СРСР, свідоцтв судноводія ММС або інших документів, які давали право на управління ММС, або Посвідчень, виданих в Україні в установленому законодавством порядку, на Посвідчення нового зразка згідно з цим Положенням здійснюється за бажанням власника раніше виданого Посвідчення на підставі його заяви без підтвердження кваліфікації у КК.

(пункт 5.3 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

5.4. У разі сумнівів орган видачі здійснює перевірку чинності таких Посвідчень та свідоцтв.

 

Директор Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

Д. Демидович

 

Зразок й технічний опис бланка Посвідчення судноводія малого/маломірного судна у вигляді пластикової картки

I. Технічний опис бланка Посвідчення судноводія малого/маломірного судна у вигляді пластикової картки

1. Бланк посвідчення судноводія малого/маломірного судна (далі - бланк Посвідчення) виготовляється у формі пластикової картки розміром 54 х 86 мм (формат ІД-1 відповідно до стандарту ISO/IEC 7810:2008 "Карти ідентифікаційні. Фізичні характеристики").

2. Для виготовлення бланка Посвідчення використовується полімерна основа (полівінілхлорид).

3. З обох боків бланк Посвідчення містить фонове графічне зображення та текстову інформацію, що виконані цифровим друком.

4. Оформлення бланка Посвідчення виконано з використанням унікальних спеціальних захисних фонових малюнків, що утворюють захисну сітку з обох боків бланка Посвідчення у вигляді горизонтальних ліній блакитного та жовтого кольору, на які накладено хвилястий орнамент з емблемою Морської адміністрації, що складається з пересічених ліній блакитного кольору, які виконані способом кольорового цифрового друку.

5. Текст з обох боків бланка Посвідчення друкується українською та англійською мовами фарбою чорного кольору.

6. Шрифт заповнення бланка Посвідчення Arial Narrow. Для заголовка використовується шрифт розміром 6 пунктів, для підзаголовку 4.5, для внесення даних - 5.

7. На лицьовому боці Посвідчення у верхньому лівому куті розміщено овал темно-синього кольору з літерами "UA".

8. У верхньому правому куті розміщено зображення малого Державного Герба України.

9. На лицьовому боці Посвідчення відображено:

1) відомості (персональні дані) про особу, якій оформлюється Посвідчення:

прізвище та ім'я, виконані українськими та англійськими літерами відповідно до правил транслітерації;

дата й місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

громадянство;

відцифрований образ обличчя особи;

відцифрований підпис особи;

місце проживання;

2) службову інформацію та відмітки:

дата видачі;

код органу видачі, який прийняв рішення про видачу Посвідчення;

унікальний номер Посвідчення.

10. На зворотному боці Посвідчення дублюється унікальний номер Посвідчення, технічне скорочення та перелік категорій.

II. Зразок бланка Посвідчення судноводія малого/маломірного судна у вигляді пластикової картки

Лицьовий бік Посвідчення

Зворотний бік Посвідчення

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до підтвердження кваліфікації на право управління
______________________________________________________________________________________
                                                                            (зазначити тип малого/маломірного судна)
для плавання в районі __________________________________________________________________.
                                                                                                        (зазначити район плавання)

До заяви додаються:

1. Копія документа про закінчення навчально-тренажерного закладу (навчального закладу).

2. Дві фотографії (кольорові матові розміром 3 х 4 см).

3. Особова картка судноводія малого/маломірного судна від __________________________________.

4. Копія документа, що підтверджує особу _________________________________________________.

5. Згода на обробку персональних даних.

"___" ____________ 20__ р.
_________________________
  (підпис кандидата)

 

ОСОБОВА КАРТКА
судноводія малого/маломірного судна

1. Прізвище                              ____________________________________________________________

2. Ім'я                                        ____________________________________________________________

3. По батькові                           ____________________________________________________________

4. Дата народження                 ____________________________________________________________

5. Громадянство, серія, номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу _______________
_____________________________________________________________________________________

6. Місце проживання               ____________________________________________________________

7. Пройшов(ла) навчання за програмою підготовки судноводія малого/маломірного судна

Тип                                            ____________________________________________________________

Довжина                                   ____________________________________________________________

Площа вітрил                            ____________________________________________________________

Район плавання                       ____________________________________________________________

8. Документ про закінчення навчально-тренажерного закладу (номер, дата видачі, ким
виданий)                                   ____________________________________________________________

"___" ____________ 20__ р.

Керівник НТЗ

Печатка НТЗ

____________________
                 (підпис)

____________________
(П. І. Б.)

 

_____________________________________________________________________________________

 

9. Дата, час та місце проведення засідання кваліфікаційної комісії ______________________________

Результати підтвердження кваліфікації:

Знання з керування ММС відповідного типу та вміння застосовувати ці знання на практиці

10. Номер та дата складання протоколу кваліфікаційної комісії ________________________________

11. Особливі відмітки                               ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Секретар кваліфікаційної комісії __________________
                                                                                        (підпис)

______________________________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ р.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

 

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" даю згоду на обробку моїх персональних даних: ідентифікаційні дані (прізвище, ім'я, по батькові, освіта, місце проживання, телефон), паспортні дані; інформація про результати підготовки в навчально-тренажерному закладі, інформація стосовно посвідчення судноводія малого/маломірного судна, володільцем яких є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті, з метою виконання заходів контролю та централізованого обліку інформації щодо посвідчень судноводія малого/маломірного судна у встановленому законодавством порядку та перевірки їх дійсності.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про захист персональних даних" мені роз'яснено мої права.

"___" ____________ 20__ р.

____________________
(підпис)

 

ПРОТОКОЛ N ___
засідання кваліфікаційної комісії

                                             "___" ____________ 20__ р.          м. __________
з підтвердження кваліфікації кандидата _____________________________________________________
                                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________ на право управління малим/маломірним судном (ММС)
                                 (дата народження)
типу _______________________________ в районі плавання _______________________________, під час якого здійснено підтвердження
знань з керування ММС відповідного типу та вмінь кандидатом застосовувати ці знання на практиці. Результати підтвердження кваліфікації викладено нижче.

N з/п

Назва теми

Результат підтвердження кваліфікації

Дата

Підпис члена КК

1

Лоція внутрішніх водних шляхів.
Лоція прибережних морських шляхів

 

 

 

2

Правила плавання на внутрішніх водних шляхах України.
МППЗС-72.
ЄПСВВШ.
Засоби навігаційної обстановки (ВВШ, МАМС, ЄВВШ).
Правила користування водними об'єктами для плавання ММС.
Основні положення обов'язкових постанов по морських портах

 

 

 

3

Будова ММС.
Загальне знання судна, використання та наявність засобів забезпечення безпеки.
Будова та обслуговування двигунів ММС.
Електрообладнання ММС.
Будова вітрильних суден, обслуговування вітрил та такелажу

 

 

 

4

Управління ММС з урахуванням сили вітру, течій, їх взаємодії та мінімальної глибини під кілем.
Управління ММС під час зустрічного плавання та обгону інших суден.

 

 

 

5

Маневрування в портах, на підходах до портів.
Постановка на якір та швартування в будь-яких умовах.
Правила пропуску суден через шлюзи, маневрування в шлюзах

 

 

 

6

Загальні знання погодних умов.
Плавання в несприятливих погодних умовах.
Вихід судна з району несприятливих погодних умов

 

 

 

7

Навігація. Визначення положення судна, вибір безпечного курсу

 

 

 

8

Використання рятувального обладнання та спорядження.
Рятування людей, що знаходяться за бортом

 

 

 

9

Техніка безпеки.
Протипожежна безпека: запобігання та гасіння пожежі.
Запобігання забрудненню водних шляхів

 

 

 

10

Дії у випадках аварійних подій: зіткнення суден, вихід з ладу двигуна, посадка на мілину, усунення течі води, допомога у надзвичайних ситуаціях.
Запобігання аварійним подіям

 

 

 

11

Абзац перший виключено
Уміння застосовувати навігаційні та технічні знання на практиці

 

 

 

Примітка. Під час підтвердження кваліфікації враховується тип судна.

Кандидат _____________________________________________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ініціали)
за результатами підтвердження кваліфікації може (не може) управляти
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (зазначити тип ММС)
в районі плавання _____________________________________________________________________
                                                                                                       (зазначити район плавання)

Голова комісії
__________________________/_______________________

Члени комісії
__________________________/_______________________
__________________________/_______________________
__________________________/_______________________

Секретар
__________________________/_______________________

З рішенням кваліфікаційної комісії ознайомлений:
_____________________________________________________________________________________
                                                             (особистий підпис кандидата, прізвище, ініціали та дата)

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

 

ЖУРНАЛ
обліку видачі посвідчень судноводіїв малих/маломірних суден,

виданих  _____________________________________________________________________________
           (найменування територіального органу центрального органу виконавчої влади,
                  що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті)

 

ЗАЯВА

Прошу здійснити обмін документа на право управління малим/маломірним судном старого зразка на посвідчення судноводія малого/маломірного судна
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (зазначити тип малого/маломірного судна)
для плавання в районі _________________________________________________________________.
                                                                                                                 (зазначити район плавання)

До заяви додаються:

копія документа на право управління малого/маломірного судна (за пред'явленням оригіналу), копія чинного документа про придатність для управління транспортним засобом за станом здоров'я (фізично та психічно придатні для керування ММС, зокрема мають необхідний для цього рівень зору, слуху та розрізнення кольорів) (за пред'явленням оригіналу); копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (за пред'явленням оригіналу); дві фотографії (кольорові матові розміром 3 х 4 см); згода на обробку персональних даних та особова картка судноводія малого/маломірного судна.

"___" ____________ 20__ р. _____________________________________________________________
                                                                                                                                     (підпис судноводія)
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________   _____________________________
                                       (П. І. Б. та підпис посадової особи)                                                                         (дата отримання)

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 27.12.2019 р. N 987)

(Положення у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 26.08.2014 р. N 413)

____________

Опрос