Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о смотре предприятий, организаций и учреждений, проводящих подготовку моряков

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 07.05.2013 № 284
действует с 18.06.2013

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.05.2013

м. Київ

N 284

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 травня 2013 р. за N 826/23358

Про затвердження Змін до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків

Відповідно до підпункту 4.9.90 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, та підпунктів 40 та 53 пункту 4 Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 447,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 25 листопада 2004 року N 1042, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2004 року за N 1577/10176, що додаються.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

 

Міністр

В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції
України з безпеки на морському
та річковому транспорті

Г. Соболевський

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ЗМІНИ
до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків

1. У главі 1:

1.1. Пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Це Положення встановлює вимоги до порядку проведення огляду підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків, членів екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та навчально-тренажерних закладів, що проводять підготовку судноводіїв малих/маломірних суден (далі - НТЗ), формування та затвердження переліку НТЗ".

1.2. У пункті 1.4:

після слів "(далі - Конвенція ПДНВ)" доповнити словами "та у сфері підготовки членів екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та судноводіїв малих/маломірних суден відповідно до національних вимог";

доповнити пункт абзацом другим такого змісту:

"Для НТЗ, що вперше заявляються до огляду, встановлюється перехідний період строком до 1 року для розробки, впровадження та сертифікації системи управління якістю. Для видачі протоколу про відповідність (додаток 1) при позитивних результатах огляду НТЗ надає узгоджений з відповідним органом сертифікації план-графік розробки та впровадження системи управління якістю, який складається в довільній формі (далі - План-графік).".

2. У главі 2:

у абзаці другому слова "а також національним вимогам" замінити словами "національним вимогам, а також вимогам оцінки відповідності рівня підготовки членів екіпажів суден, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та судноводіїв малих/маломірних суден";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"надання НТЗ рекомендацій стосовно вдосконалення підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та судноводіїв малих/маломірних суден та інформування НТЗ про зміни, що були внесені до законодавства з питань підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та судноводіїв малих/маломірних суден".

3. У главі 3:

3.1. У пункті 3.2:

абзац другий доповнити словами "Для НТЗ, які вперше проходять огляд, надати узгоджений з відповідним органом сертифікації План-графік.";

у абзаці третьому:

слова "навчальних програм" замінити словами "погоджених Інспекцією навчальних програм";

після слів "морської організації" доповнити словами "(крім підготовки членів екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України).";

в абзаці четвертому слова "або право користування ними" виключити;

доповнити новими абзацами такого змісту:

"установчих документів, що регламентують діяльність НТЗ, його філій;

ліцензії на надання освітніх послуг, виданої Міністерством освіти і науки;

документів, що підтверджують право власності або право користування приміщеннями, що використовуються при підготовці.".

3.2. У пункті 3.4:

абзац перший доповнити словами "та повертає надіслані НТЗ документи.";

доповнити пункт абзацом другим такого змісту:

"Після усунення недоліків НТЗ звертається до Інспекції з метою проведення огляду в порядку, встановленому главою 3 цього Положення.".

3.3. Абзац перший пункту 3.7 викласти в такій редакції:

"3.7. Фактичний огляд проводиться шляхом перевірки стану матеріально-технічного, кадрового, документального, інформаційного та навчально-методичного забезпечення НТЗ на відповідність встановленим чинним законодавством вимогам до відповідних напрямів підготовки, спостереження за умовами проведення підготовки моряків та членів екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, судноводіїв малих/маломірних суден. НТЗ забезпечує документальне підтвердження достовірності наданої інформації.".

3.4. У пункті 3.11:

у абзаці першому після слів "підготовки моряків" доповнити словами "та членів екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України";

доповнити пункт абзацом четвертим такого змісту:

"У разі закінчення терміну дії Протоколу НТЗ забороняється проведення підготовки з напрямів, визначених у Протоколі.".

3.5. У пункті 3.13:

у абзаці п'ятому слова ", молоді та спорту" виключити;

доповнити пункт після абзацу п'ятого абзацом шостим такого змісту:

"неусунення зауважень та недоліків протягом трьох місяців з дати проведення позапланового огляду, наявність яких впливає на якість підготовки.".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацом сьомим.

3.6. У пункті 3.14 слово "щомісяця" замінити словом "щокварталу".

4. Пункт 4.1 глави 4 після слів "Кодексу ПДНВ" доповнити словами "та законодавства України".

 

Директор Департаменту державної
політики в галузі морського
та річкового транспорту

В. Севрюков

Опрос