Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типовых правил приема в заведения профессионального (профессионально-технического) образования Украины

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ, Правила от 14.05.2013 № 499
редакция действует с 06.03.2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.05.2013

м. Київ

N 499

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 травня 2013 р. за N 823/23355

Про затвердження Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства освіти і науки України
 від 9 квітня 2014 року N 344
,
від 7 лютого 2019 року N 152
,
від 12 грудня 2019 року N 1550

На виконання статті 7 Закону України "Про професійно-технічну освіту"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові правила прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, що додаються.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2006 року N 441 "Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 липня 2006 року за N 790/12664 (із змінами).

3. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Департаменту управління справами (Запольська Н. М.) у встановленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

Типові правила прийому
до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України

(заголовок Типових правил із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

(У тексті Типових правил слова "професійно-технічні навчальні заклади", "професійно-технічна освіта", "навчальний заклад" в усіх відмінках та числах замінено відповідно словами "заклад професійної (професійно-технічної) освіти", "професійна (професійно-технічна) освіта", "заклад освіти" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2019 року N 1550)

I. Загальна частина

1.1. Ці Типові правила є обов'язковими для закладів професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.2. До закладів професійної (професійно-технічної) освіти приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров'я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

(абзац перший пункту 1.3 у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у закладах освіти України відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів.

(абзац другий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550
,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим
)

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

кваліфікований робітник;

молодший спеціаліст.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

(пункт 1.5 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

1.6. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

(пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

II. Приймальна комісія

2.1. Прийом до закладу професійної (професійно-технічної) освіти здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор закладу професійної (професійно-технічної) освіти, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі цих Типових правил, затверджуються керівником закладу професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням зі структурними підрозділами з питань професійної (професійно-технічної) освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

(абзац третій пункту 2.4 у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до закладу професійної (професійно-технічної) освіти доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і мають обумовлювати:

перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;

вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

форми та ступеневість навчання;

обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;

(абзац шостий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань, умінь та навичок;

(абзац сьомий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

(абзац восьмий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

порядок проходження медичного огляду вступників до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов'язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому закладу професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

III. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

документ про освіту;

(абзац другий пункту 3.1 у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за результатами закінчення другого ступеня навчання у закладі освіти другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у закладах освіти третього атестаційного рівня);

(абзац третій пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

6 фотокарток розміром 3 х 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);

копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності).

Вступники пред'являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

(абзац сьомий пункту 3.1 у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

Абзац восьмий пункту 3.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 освіти і науки України від 09.04.2014 р. N 344)

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

IV. Умови прийому

4.1. Прийом до закладу професійної (професійно-технічної) освіти проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

за рейтинговим списком вступників;

за результатами співбесіди;

за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;

(абзац четвертий пункту 4.1 у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 07.02.2019 р. N 152)

за результатами вступних випробовувань;

запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Здобувачі освіти закладу професійної (професійно-технічної) освіти, які успішно закінчили другий ступінь професійної (професійно-технічної) освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" у закладах освіти III атестаційного рівня здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник" відповідного напряму (спеціальності).

Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту".

(абзац третій пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року N 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);

діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";

(абзац четвертий пункту 5.1 у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надано таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року N 524 "Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах";

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року N 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді".

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього закладу освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього закладу освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;

(пункт 5.2 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";

(пункт 5.2 доповнено новим абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550
,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий
 вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим
)

випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями);

особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за обраною формою здобуття освіти.

(пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється наказом директора цього закладу.

5.6. Пункт 5.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти
 і науки України від 12.12.2019 р. N 1550
,
у зв'язку з цим пункт 5.7 вважати пунктом 5.6
)

5.6. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

(пункт 5.6 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

VI. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.

(пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з закладу професійної (професійно-технічної) освіти. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) заклад професійної (професійно-технічної) освіти може проводити додатковий прийом.

(пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. N 1550)

6.3. Особам, які не зараховані до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням цих Типових правил закладами професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форм власності та підпорядкування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані заклади професійної (професійно-технічної) освіти, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та створеними ними органами управління професійною (професійно-технічною) освітою.

 

Директор департаменту
професійно-технічної освіти

В. В. Супрун

Опрос