Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке рассмотрения запросов и обращений народных депутатов Украины в Министерстве внутренних дел Украины

МВД
Приказ от 18.05.2013 № 472
действует с 14.06.2013

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2013

м. Київ

N 472

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 травня 2013 р. за N 814/23346

Про затвердження Змін до Положення про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України

Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, Закону України від 13 квітня 2012 року N 4652-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України" та з метою приведення у відповідність до їх положень нормативно-правових актів МВС України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28 березня 2012 року N 254, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 квітня 2012 року за N 513/20826, що додаються.

2. Департаменту забезпечення діяльності Міністра, стратегічного аналізу та прогнозування МВС України (Євграфов Л. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Лекаря С. І. та директора Департаменту забезпечення діяльності Міністра, стратегічного аналізу та прогнозування МВС України Євграфова Л. О.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

 

ЗМІНИ
до Положення про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України

1. У розділі I:

1.1. Пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Порядок прийому, реєстрації, зберігання запитів і звернень народних депутатів України, відправлення відповідей на них, а також здійснення контролю за їх виконанням установлено наказами Міністерства внутрішніх справ від 10 жовтня 2004 року N 1177 "Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 року за N 1361/9960, від 23 квітня 2012 року N 350 "Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі МВС України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2012 року за N 805/21118, та від 19 листопада 2012 року N 1050 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2012 року за N 2095/22407.".

1.2. Абзац другий пункту 1.5 викласти в такій редакції:

"Авторам таких звернень у 10-денний строк надаються роз'яснення щодо неприпустимості втручання в діяльність органів досудового розслідування органів внутрішніх справ з посиланням на вищезазначене Рішення Конституційного Суду України та кримінальне процесуальне законодавство.".

2. Пункти 2.2 - 2.4 розділу II викласти в такій редакції:

"2.2. Запити і звернення народних депутатів України, що адресовані Міністерству внутрішніх справ або Міністру внутрішніх справ України (далі - Міністр), після реєстрації підрозділом документального забезпечення та перевірки щодо повторного їх надходження того самого дня передаються до підрозділу забезпечення діяльності Міністра.

2.3. Працівниками підрозділу забезпечення діяльності Міністра після попереднього розгляду запиту або звернення народного депутата України готується проект резолюції з визначенням виконавця (виконавців), строку виконання, необхідних дій для вирішення порушених питань, який подається на підпис Міністрові.

2.4. Після підписання резолюцій Міністром запити або звернення народних депутатів України того самого дня повертаються працівниками підрозділу забезпечення діяльності Міністра до підрозділу документального забезпечення. Посадовими особами підрозділу документального забезпечення оригінали запитів або звернень народних депутатів України з резолюціями до них передаються головному виконавцю для їх розгляду.

Співвиконавцям та підрозділу документального забезпечення надаються копії запитів або звернень народних депутатів України та резолюцій до них.

У разі викладення в запитах або зверненнях народних депутатів України обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, такі звернення або запити народних депутатів України розглядаються відповідно до кримінального процесуального законодавства та в порядку, визначеному наказом Міністерства внутрішніх справ від 19 листопада 2012 року N 1050 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2012 року за N 2095/22407, про що письмово інформуються народні депутати України, а в разі розгляду депутатських запитів - і Голова Верховної Ради України.".

3. У розділі III:

3.1. Пункт 3.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.4 - 3.10 вважати відповідно пунктами 3.3 - 3.9.

3.2. Пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. У випадку, коли народний депутат України відповідно до статей 15, 16 Закону України "Про статус народного депутата України" виявив намір безпосередньо брати участь у розгляді запиту або звернення народного депутата України, керівник органу внутрішніх справ, якому адресовано запит або звернення, чи керівник територіального органу, якому доручено розгляд запиту, зобов'язаний не пізніше ніж за три дні до дати розгляду повідомити народного депутата України про день і місце розгляду запиту, а за зверненням - не пізніше ніж за один день до дати розгляду.".

3.3. У пункті 3.6 друге речення виключити.

4. У пункті 4.5 розділу IV друге речення викласти в такій редакції: "Такі заяви розглядаються органом внутрішніх справ у порядку та строки, передбачені кримінальним процесуальним законодавством.".

5. У розділі V:

5.1. Пункт 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1. Відповідь на запит або звернення народних депутатів України з питань забезпечення контролю за законністю ведення досудового розслідування повинна бути підготовлена з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства щодо недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.".

5.2. Пункт 5.3 після першого речення доповнити другим реченням такого змісту: "У разі якщо вирішення порушених народним депутатом України питань належить безпосередньо до компетенції територіального органу внутрішніх справ, відповідь надається за підписом його керівника.".

У зв'язку з цим друге речення вважати третім реченням.

 

Директор Департаменту
забезпечення діяльності Міністра,
стратегічного аналізу та
прогнозування МВС України

Л. О. Євграфов

Опрос