Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка воспитания и обучения в государственных и коммунальных дошкольных, общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях детей лиц из числа иностранцев и лиц без гражданства, которым предоставлена временная защита в Украине

Министерство образования и науки Украины (2)
Порядок, Приказ от 07.05.2013 № 488
действует с 14.06.2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.05.2013

м. Київ

N 488

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 травня 2013 р. за N 813/23345

Про затвердження Порядку виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні

На виконання частини другої статті 20 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" та з метою визначення особливостей виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні, що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Д. В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр внутрішніх справ України

В. Ю. Захарченко

Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України

О. Ю. Качур

 

Порядок
виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні

1. Цей Порядок визначає особливості виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні.

2. Цей Порядок розроблено на підставі Конституції України, Законів України "Про охорону дитинства", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 року N 1240 "Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад", від 12 березня 2003 року N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад", від 08 серпня 2007 року N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг", від 27 серпня 2010 року N 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад" та інших нормативно-правових актів.

3. Зарахування дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні, до дошкільного навчального закладу проводиться у порядку та на підставі документів, передбачених чинним законодавством для громадян України, та з пред'явленням до навчального закладу батьками або особами, які їх замінюють, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні, до якого внесено відомості про дітей. У разі відсутності свідоцтва про народження дитини орган управління освітою, у підпорядкуванні якого перебуває дошкільний навчальний заклад, протягом трьох робочих днів організовує проведення індивідуального психолого-медико-педагогічного обстеження для визначення рівня розвиненості дитини (фізичного, психічного) та надання рекомендацій щодо її зарахування і перебування у відповідній віковій групі.

4. Під час перебування в дошкільному навчальному закладі дітям осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні, надається психологічна підтримка, спрямована на забезпечення всебічного індивідуального розвитку, що сприяє їх адаптації до умов навчально-виховного процесу.

5. Зарахування дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні, до загальноосвітнього навчального закладу проводиться у порядку та на підставі документів, передбачених чинним законодавством для громадян України, та з пред'явленням до навчального закладу батьками або особами, які їх замінюють, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні, до якого внесено відомості про дітей. У разі відсутності свідоцтва про народження дитини та/або особової справи і документів про освіту орган управління освітою, у підпорядкуванні якого перебуває загальноосвітній навчальний заклад, протягом трьох робочих днів організовує проведення індивідуального психолого-медико-педагогічного обстеження для визначення рівня навчальних досягнень учня (вихованця) та надання рекомендацій для зарахування його до певного класу.

6. Під час навчального процесу у загальноосвітньому навчальному закладі та проведення виховної роботи з дітьми осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні, особлива увага приділяється вивченню української мови, історії, культури, державного устрою України, законодавства України з питань праці, освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення.

7. Зарахування дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні, до професійно-технічного навчального закладу (що має відповідну ліцензію для провадження діяльності з надання освітніх послуг щодо підготовки (зокрема первинна професійна), перепідготовки та підвищення кваліфікації іноземних громадян) проводиться у порядку та на підставі документів, передбачених чинним законодавством для громадян України, та з пред'явленням до навчального закладу батьками або особами, які їх замінюють, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні, до якого внесено відомості про дітей. У разі відсутності свідоцтва про народження дитини та/або особової справи і документів про освіту орган управління освітою або центральний орган виконавчої влади, якому підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, протягом трьох робочих днів організовує проведення індивідуального психолого-медико-педагогічного обстеження для визначення рівня навчальних досягнень учня та надання рекомендацій для зарахування його до певної групи.

8. Під час навчального процесу у професійно-технічному навчальному закладі та проведення виховної роботи з дітьми осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні, особлива увага приділяється вивченню української мови, історії, культури, державного устрою України, законодавства України з питань праці, освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення.

 

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

О. В. Єресько

Опрос