Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка замены свидетельства (свидетельств) о регистрации выпуска (выпусков) эмиссионных ценных бумаг в связи с изменением наименования эмитента и/или обеспечением существования именных ценных бумаг в бездокументной форме

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 23.04.2013 № 736
редакция действует с 07.08.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.04.2013

м. Київ

N 736

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 травня 2013 р. за N 802/23334

Про затвердження Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі

(заголовок із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 р. N 435)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 8 квітня 2014 року N 435
,
 від 23 вересня 2014 року N 1250
,
 від 29 квітня 2015 року N 621
,
 від 11 вересня 2015 року N 1433
,
 від 18 жовтня 2016 року N 1017
,
від 10 серпня 2017 року N 605
,
від 16 квітня 2019 року N 214

Відповідно до статті 90 і частини третьої статті 152 Цивільного кодексу України, пунктів 1, 3, 5 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини четвертої статті 3 Закону України "Про акціонерні товариства" та з метою удосконалення порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або переведенням випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 р. N 435)

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 серпня 2011 року N 1180 "Про затвердження Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або зміною форми існування акцій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2011 року за N 1275/20013.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Петрашка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

 

Порядок
заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі

(заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.04.2014 р. N 435)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює:

а) строки та порядок заміни або відмови у заміні Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів), облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій, іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, опціонних сертифікатів (далі - цінні папери) у зв'язку з прийняттям уповноваженим органом емітента емісійних цінних паперів рішення про зміну найменування емітента та/або рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі (переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування) (далі - рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів);

(підпункт "а" пункту 1 розділу І у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 р. N 435)

б) перелік документів, які подаються для заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів (далі - свідоцтво (свідоцтва)), та вимоги до оформлення таких документів.

2. Дія цього Порядку поширюється на емітентів цінних паперів (далі - емітенти), уповноважений орган яких прийняв рішення про внесення змін до установчих документів емітента, пов'язаних зі зміною найменування емітента, та/або рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів, у разі якщо вид / тип / різновид / найменування цінних паперів, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, серія цінних паперів - за наявності, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів), кількість цінних паперів випуску залишаються незмінними.

(абзац перший пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.04.2014 р. N 435)

Цей Порядок застосовується у випадках зміни найменування емітента та/або прийняття рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів та не поширюється на емітентів у разі їх припинення шляхом реорганізації.

(абзац другий пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.04.2014 р. N 435)

3. Емітент зобов'язаний здійснити заміну свідоцтва (свідоцтв) у разі зміни найменування (крім випадку, зазначеного в абзаці третьому цього пункту) та/або забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі.

(абзац перший пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.04.2014 р. N 435
,
від 10.08.2017 р. N 605)

У разі розміщення емітентом більше ніж одного випуску цінних паперів здійснюється заміна свідоцтва за кожним випуском.

Зміна найменування юридичної особи у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства не є обов'язковою підставою для заміни свідоцтва (свідоцтв).

(пункт 3 розділу I доповнено абзацом третім згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 10.08.2017 р. N 605)

4. Документи для заміни свідоцтва (свідоцтв) подаються емітентом до структурного підрозділу Комісії, в якому було зареєстровано відповідний випуск (випуски) цінних паперів (у разі якщо відповідний випуск (випуски) цінних паперів було зареєстровано відповідним територіальним органом Комісії або територіальним органом Комісії / Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який знаходився на території адміністративно-територіальної одиниці відповідного структурного підрозділу Комісії, - до структурного підрозділу Комісії у відповідному регіоні).

Емітент подає документи для заміни свідоцтва (свідоцтв) не пізніше 60 календарних днів з дати державної реєстрації в органах державної реєстрації змін до установчих документів емітента, пов'язаних зі зміною його найменування (крім випадку, зазначеного в абзаці третьому пункту 3 цього розділу), і не пізніше 5 робочих днів від дати прийняття уповноваженим органом емітента рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів.

(пункт 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.04.2014 р. N 435,
 від 11.09.2015 р. N 1433,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 605)

5. Заміна свідоцтва (свідоцтв) або відмова у заміні свідоцтва (свідоцтв) здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень.

Рішення про заміну свідоцтва (свідоцтв) або про відмову в заміні свідоцтва (свідоцтв) приймається Комісією або відповідним структурним підрозділом Комісії. У разі прийняття рішення про заміну свідоцтва (свідоцтв) або про відмову в заміні свідоцтва (свідоцтв) відповідним структурним підрозділом Комісії таке рішення оформлюється відповідним розпорядженням (додатки 1, 2).

(абзац другий пункту 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 11.09.2015 р. N 1433
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 605)

На підставі рішення про заміну свідоцтва (свідоцтв) відповідним структурним підрозділом Комісії оформлюється (оформлюються) та видається (видаються) свідоцтво (свідоцтва) установленого зразка (додатки 3 - 11).

(абзац пункту 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.04.2014 р. N 435
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 605)

Загальна сума випуску (випусків), вид, тип, клас (класи), різновид, номінальна вартість, кількість, реєстраційний номер (номери) та дата реєстрації повинні відповідати раніше виданому (виданим) свідоцтву (свідоцтвам).

У новому (нових) свідоцтві (свідоцтвах) зазначається дата видачі свідоцтва (свідоцтв), якою є дата прийняття рішення про заміну свідоцтва (свідоцтв).

6. Рішення про заміну свідоцтва (свідоцтв) або про відмову в заміні свідоцтва (свідоцтв) приймається протягом 10 робочих днів після отримання Комісією заяви та необхідних документів для заміни свідоцтва (свідоцтв).

(абзац перший пункту 6 розділу I у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 605)

Датою отримання заяви та документів є дата їх реєстрації у відповідному підрозділі Комісії.

(абзац другий пункту 6 розділу I у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 605)

Повідомлення емітента про прийняте Комісією рішення про заміну свідоцтва (свідоцтв) здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.

(пункт 6 розділу І доповнено абзацом третім згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 29.04.2015 р. N 621)

7. Заміна свідоцтва (свідоцтв) є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Абзац другий пункту 7 розділу І виключено

(абзац другий пункту 7 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.04.2014 р. N 435
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2019 р. N 214)

8. Підставами для відмови в заміні свідоцтва (свідоцтв) є:

а) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

б) відсутність будь-якого з документів, визначених у пункті 1 розділу II цього Порядку.

9. Рішення про відмову в заміні свідоцтва (свідоцтв) доводиться до відома емітента письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови.

10. Центральний апарат Комісії або її територіальні органи мають право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в поданих документах, а також повноважень органів емітента.

До закінчення строку, встановленого для заміни свідоцтва (свідоцтв), і до прийняття відповідного рішення про заміну або відмову в заміні свідоцтва (свідоцтв) уповноважена особа Комісії відповідно до наданих повноважень може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих емітентом для заміни свідоцтва (свідоцтв).

11. За письмовим зверненням емітента, отриманим Комісією до прийняття рішення про заміну свідоцтва (свідоцтв) або відмову в заміні свідоцтва (свідоцтв), Комісія повертає всі документи, подані для заміни свідоцтва (свідоцтв), на доопрацювання.

(абзац перший пункту 11 розділу I у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 605)

Після доопрацювання емітент подає документи для заміни свідоцтва (свідоцтв) у загальному порядку.

12. У разі коли в заміні свідоцтва відмовлено з мотивів, які емітент уважає необґрунтованими, він може звернутися до суду.

13. Для заміни свідоцтва (свідоцтв) емітент подає документи, визначені цим Порядком (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Відбиток печатки є необов'язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до Комісії передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до Комісії передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

(абзац другий пункту 13 розділу I у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 605)

(розділ I доповнено пунктом 13 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1250
,
пункт 13 розділу І у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 18.10.2016 р. N 1017)

II. Документи, які подаються для заміни свідоцтва (свідоцтв)

1. Для заміни свідоцтва (свідоцтв) емітентом подаються:

1.1. Заява про заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента (додаток 12), або заява про заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку із забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі (додаток 13), або заява про заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі (додаток 14).

(підпункт 1.1 пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.04.2014 р. N 435)

1.2. Копія рішення уповноваженого органу емітента з питання внесення змін до установчих документів емітента, які, зокрема, передбачають зміну найменування емітента, та/або копія рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів, що має містити кількість та відсоток голосів учасників (членів) уповноваженого органу емітента, які беруть участь у засіданні цього органу (у разі прийняття рішення загальними зборами акціонерів - кількість та відсоток голосів акціонерів - власників голосуючих з відповідного питання порядку денного акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах), кількість та відсоток голосів учасників (членів) уповноваженого органу емітента, які голосували за прийняття такого рішення (рішень), при цьому:

(абзац перший підпункту 1.2 пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.04.2014 р. N 435)

у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів подається копія протоколу (виписки з протоколу) загальних зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 Закону України "Про акціонерні товариства";

у разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства подається копія такого рішення, оформленого відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства";

у разі прийняття відповідного рішення суб'єктом управління об'єктами державної власності подається копія такого рішення, оформленого наказом (постановою, розпорядженням, рішенням тощо) суб'єкта управління об'єктами державної власності, передбаченим законодавством;

у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю подається копія протоколу (витягу з книги протоколів) загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю;

у разі прийняття відповідного рішення іншим уповноваженим органом емітента подається копія такого рішення та копія документа, що підтверджує повноваження такого органу приймати відповідні рішення.

У разі прийняття рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів таке рішення (протокол, наказ тощо) має містити відомості, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, яким встановлюється порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі.

(абзац сьомий підпункту 1.2 пункту 1 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 р. N 435)

Копія відповідного рішення уповноваженого органу емітента (протоколу, виписки з протоколу уповноваженого органу емітента, наказу тощо) повинна бути засвідчена підписом керівника емітента, а у разі якщо така копія має більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані та прошнуровані.

(абзац восьмий підпункту 1.2 пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 10.08.2017 р. N 605)

1.3. Підпункт 1.3 пункту 1 розділу ІІ виключено

(підпункт 1.3 пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.04.2014 р. N 435
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 605,
у зв'язку з цим підпункти 1.4 - 1.7
 вважати відповідно підпунктами 1.3 - 1.6)

1.3. Оригінал (оригінали) свідоцтва (свідоцтв), що підлягають заміні.

1.4. Підпункт 1.4 пункту 1 розділу ІІ виключено

(підпункт 1.4 пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.04.2014 р. N 435
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 605,
у зв'язку з цим підпункти 1.5 - 1.6
 вважати відповідно підпунктами 1.4 - 1.5)

1.4. Копії публікацій повідомлення про прийняття рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів, опублікованого згідно із вимогами нормативно-правового акта Комісії, що встановлює порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, засвідчені підписом керівника емітента.

(пункт 1 доповнено новим підпунктом 1.4 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 р. N 435
,
 у зв'язку з цим підпункти 1.6, 1.7 вважати відповідно підпунктами 1.7, 1.8
,
підпункт 1.4 пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 10.08.2017 р. N 605)

1.5. Складена у довільній формі довідка про персональне повідомлення учасників емітента про проведення загальних зборів учасників емітента (у спосіб, передбачений статутом емітента), на яких прийнято рішення про затвердження (внесення) змін до установчих документів емітента, пов'язаних зі зміною найменування, та/або рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів, засвідчена підписом керівника емітента, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення учасникам емітента, дату складення переліку учасників емітента (акціонерів), які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі якщо персональне повідомлення передбачено законом).

(підпункт 1.5. пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.04.2014 р. N 435
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 605)

1.8. Підпункт 1.8 пункту 1 розділу II виключено

(підпункт 1.8 пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.04.2014 р. N 435
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 11.09.2015 р. N 1433)

2. У разі відмови в заміні свідоцтва (свідоцтв) усі подані документи залишаються в Комісії, крім оригіналу (оригіналів) свідоцтва (свідоцтв), який (які) направляється (направляються) емітенту одночасно з відповідним розпорядженням про відмову.

(пункт 2 розділу II у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 605)

 

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка

 

(У додатках 1 - 13 до Порядку слова "переведенням випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування" замінено словами "забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі" згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 квітня 2014 року N 435)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___-ЗС

"___" ____________ 20__ року

м. ____________

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку - ______________________________________________________________________________,
                                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________, згідно з пунктом 5 розділу I Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___.____________.2013 року за N ________, відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________________
                                                             (найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків)
_____________________________________ у зв'язку з ______________________________________,
                 (перелік емісійних цінних паперів)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

видати _______________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію випуску (випусків)
____________________________________
              (перелік емісійних цінних паперів)
у зв'язку з ____________________________________________________________________________.

__________________
(посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

М. П.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___-В-ЗС

"___" ____________ 20__ року

м. ____________

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку - ______________________________________________________________________________,
                                                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ____________________________________, під час розгляду документів, наданих
_____________________________________________________________________________________
                                                             (найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків)
__________________________________________ у зв'язку з _________________________________,
                         (перелік емісійних цінних паперів)

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Враховуючи вищевикладене та на підставі підпункту _____ пункту 8 розділу I Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___.____________.2013 року за N ______,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

відмовити ____________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
в заміні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків)
__________________________________________ у зв'язку з _________________________________.
                            (перелік емісійних цінних паперів)

__________________
(посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

М. П.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск простих іменних
акцій ______________________________________________
                                    (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_____________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_____________________________________
(сума словами)

гривень

у кількості

_____________________________________
(кількість словами)

штук

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від ______________ ____ року, реєстраційний N ___/1/___, дата видачі ___ ____________ ____ року, видане _____________________________, вважати таким, що втратило чинність.

Реєстраційний N      /1/     .

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.

__________________
(посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск привілейованих іменних акцій ______________________________________________
                                                       (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_____________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_____________________________________
(сума словами)

гривень

у кількості

_____________________________________
(кількість словами)

штук,

у тому числі:

 

 

класу ______________

_____________________________________
(кількість словами)

штук

на суму

_____________________________________
(сума словами)

гривень,

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від ______________ ____ року, реєстраційний N ___/1/___, дата видачі ___ ____________ ____ року, видане _____________________________, вважати таким, що втратило чинність.

Реєстраційний N      /1/     .

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.

__________________
(посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій підприємств

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск облігацій, який здійснюється
_____________________________________________________________________________________,
                                                                          (найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

______________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

______________________________________
(сума словами)

гривень,

форма існування - бездокументарна,
незабезпечених (звичайних)/забезпечених:

 

відсоткових іменних _________________________________

штук

на суму

_____________________________________________

гривень,

 

відсоткових на пред'явника __________________________

штук

на суму

_____________________________________________

гривень,

 

дисконтних іменних ________________________________

штук

на суму

_____________________________________________

гривень,

 

дисконтних на пред'явника __________________________

штук

на суму

_____________________________________________

гривень,

 

цільових іменних ___________________________________

штук

на суму

_____________________________________________

гривень,

 

цільових на пред'явника _____________________________

штук

на суму

_____________________________________________

гривень

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій від ______________ ____ року, реєстраційний N ___/2/___, дата видачі ___ ____________ ____ року, видане ____________________, вважати таким, що втратило чинність.

Реєстраційний N __/2/__.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.

__________________
(уповноважена особа)

_____________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

                М. П.

 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 р. N 435)
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій міжнародних фінансових організацій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск облігацій, який здійснюється
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                            (найменування емітента)

на загальну суму

______________________________________ гривень
(сума словами)

номінальною вартістю

______________________________________ гривень,
(сума словами)

форма існування - бездокументарна,
забезпечених/незабезпечених (звичайних):

            відсоткових іменних _______________________________________  штук

на суму _____________________________________________ гривень,

            дисконтних іменних ________________________________ штук

на суму _____________________________________________ гривень,

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій від "___" ___________ 20__ року, реєстраційний N ___/___/___, дата видачі "____" _________ 20____ року, видане ________________, вважати таким, що анульоване.

Реєстраційний N __/__/__.
Дата реєстрації "___"____________ 20__ року.
Дата видачі "___" ____________ 20__ року.

__________________________
(уповноважена особа)

_____________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

(Порядок доповнено новим додатком 6 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 р. N 435
,
 у зв'язку з цим додатки 6 - 13 вважати відповідно додатками 7 - 14
)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск іпотечних
облігацій __________, що здійснюється
                               (серія)
_____________________________________________________________________________________,
                                                               (повне найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

___________________________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

___________________________________________________
(сума словами)

гривень,

форма існування - бездокументарна,

 

розмір іпотечного
покриття, що
забезпечує випуск
(серії) звичайних
іпотечних облігацій
 

___________________________________________________
(сума словами)

гривень,
 

іменних з фіксованим
процентом

___________________________________________________
(кількість словами)

штук,

іменних з плаваючим
процентом

___________________________________________________
(кількість словами)

штук

на суму

___________________________________________________
(сума словами)

гривень

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій від ___ ____________ ____ року, реєстраційний N ___/4/___, дата видачі ___ ____________ ____ року, видане ___________________, вважати таким, що втратило чинність.

Реєстраційний N ___/4/___.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.

__________________
(посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

М. П.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, який здійснюється
_____________________________________________________________________________________,
                                                            (повне найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

______________________________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

______________________________________________________
(сума словами)

гривень,

форма існування - бездокументарна,

іменних

______________________________________________________
(кількість словами)

штук

на суму

______________________________________________________
(сума словами)

гривень

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю від ___ ____________ ____ року, реєстраційний N _____, видане ______________________, вважати таким, що втратило чинність.

Реєстраційний N _____.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.

__________________
(посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

М. П.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів участі

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск іпотечних сертифікатів участі, який здійснюється
_____________________________________________________________________________________,
                                                                   (повне найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_____________________________________________________
(сума словами)

гривень,

частка консолідованого
іпотечного боргу, що
припадає на один
сертифікат участі
 

_____________________________________________________
(сума словами)

гривень,
 

загальна сума
іпотечних активів, які
забезпечують випуск
іпотечних сертифікатів
 

_____________________________________________________
(сума словами)

гривень,
 

форма існування - бездокументарна,

іменних

_____________________________________________________
(кількість словами)

штук

на суму

_____________________________________________________
(сума словами)

гривень

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів участі від ___ ____________ ____ року, реєстраційний N ____, видане __________________________, вважати таким, що втратило чинність.

Реєстраційний N _____.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.

__________________
(посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

М. П.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск
_________________________________ сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, що здійснюється
                                         (серії)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                   (повне найменування емітента та код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                      (найменування фонду операцій з нерухомістю)

на загальну суму

______________________________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

______________________________________________________
(сума словами)

гривень,

форма існування - бездокументарна,

іменних

______________________________________________________
(кількість словами)

штук

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН від ___ ____________ ____ року, реєстраційний N ___/___/__, дата видачі ___ ____________ ____ року, видане __________________, вважати таким, що втратило чинність.

Реєстраційний N ____/___/____.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.

__________________
(посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

М. П.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск опціонних сертифікатів серії _______
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (повне найменування емітента і код за ЄДРПОУ)
зареєстровано у встановленому порядку.

Характеристики випуску (серії):

вид опціонних сертифікатів ____________________________________________________________,

різновид опціонних сертифікатів ________________________________________________________,

кількість опціонних сертифікатів ___________________________________________________ штук,
                                                                                                                                      (словами)

розмір премії опціонного сертифіката _____________________________________________ гривень,
                                                                                                                                   (словами)

загальний розмір премії опціонних сертифікатів ____________________________________ гривень.
                                                                                                                                          (словами)

Свідоцтво про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів від ___ ____________ ____ року, реєстраційний N ___/___/__, дата видачі ___ ____________ ____ року, видане _________________, вважати таким, що втратило чинність.

Реєстраційний N ____/6/____.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

Дата видачі свідоцтва "___" ____________ 20__ року.

__________________
(посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ініціали)

 

          М. П.

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
"___" ____________ 20__ року
           (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента

Найменування емітента

 

Попереднє найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Номер поточного рахунка та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дані про випуск (випуски) емісійних цінних паперів, свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію якого (яких) підлягає (підлягають) заміні (за кожним випуском окремо):

 

реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів, яке підлягає заміні (реєстраційний номер, дата реєстрації, дата видачі (у разі наявності))

 

вид емісійних цінних паперів

 

форма існування

 

тип (для акцій)

 

клас (для акцій у разі розміщення привілейованих акцій з поділом на класи)

 

серія (для облігацій підприємств, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, звичайних іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, опціонних сертифікатів)

 

різновид (для облігацій підприємств - відсоткові, дисконтні або цільові, незабезпечені (звичайні)/забезпечені; для звичайних іпотечних облігацій - з фіксованим процентом або з плаваючим процентом; для іпотечних сертифікатів - сертифікати з фіксованою дохідністю або сертифікати участі; для опціонних сертифікатів - опціонні сертифікати на купівлю або опціонні сертифікати на продаж)

 

загальна сума випуску, у тому числі для звичайних іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів участі - загальна сума іпотечних активів, які забезпечують випуск, грн

 

номінальна вартість одного цінного папера (для іпотечних сертифікатів участі - частка консолідованого боргу, що припадає на один сертифікат участі), грн

 

кількість цінних паперів, шт.

 

Дата й адреса власного веб-сайту товариства, де розміщено відповідне повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про внесення змін до установчих документів емітента; дата й інформація із зазначенням, яким шляхом у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, розміщено відповідне повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про внесення змін до установчих документів емітента

 

__________________
(посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 р. N 435
,
від 10.08.2017 р. N 605
,
від 16.04.2019 р. N 214)

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
"___" ___________ 20__ року
           (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку з забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі

Найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Номер поточного рахунка та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дані про випуск (випуски) емісійних цінних паперів, свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію якого (яких) підлягає (підлягають) заміні (за кожним випуском окремо):

 

реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів, яке підлягає заміні (реєстраційний номер, дата реєстрації, дата видачі (у разі наявності))

 

вид емісійних цінних паперів

 

форма існування

 

тип (для акцій)

 

клас (для акцій у разі розміщення привілейованих акцій з поділом на класи)

 

серія (для облігацій підприємств, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, звичайних іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, опціонних сертифікатів)

 

різновид (для облігацій підприємств - відсоткові, дисконтні або цільові, незабезпечені (звичайні)/забезпечені; для звичайних іпотечних облігацій - з фіксованим процентом або з плаваючим процентом; для іпотечних сертифікатів - сертифікати з фіксованою дохідністю або сертифікати участі; для опціонних сертифікатів - опціонні сертифікати на купівлю або опціонні сертифікати на продаж)

 

загальна сума випуску, у тому числі для звичайних іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів участі - загальна сума іпотечних активів, які забезпечують випуск, грн

 

Дата й адреса власного веб-сайту товариства, де розміщено відповідне повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про внесення змін до установчих документів емітента; дата й інформація із зазначенням, яким шляхом у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, розміщено відповідне повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про внесення змін до установчих документів емітента

 

__________________
(посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 р. N 435
,
від 10.08.2017 р. N 605
,
від 16.04.2019 р. N 214)

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
"___" ____________ 20__ року
               (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі

Найменування емітента

 

Попереднє найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Номер поточного рахунка та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дані про випуск (випуски) емісійних цінних паперів, свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію якого (яких) підлягає (підлягають) заміні (за кожним випуском окремо):

 

реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів, яке підлягає заміні (реєстраційний номер, дата реєстрації, дата видачі (у разі наявності))

 

вид емісійних цінних паперів

 

форма існування

 

тип (для акцій)

 

клас (для акцій у разі розміщення привілейованих акцій з поділом на класи)

 

серія (для облігацій підприємств, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, звичайних іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, опціонних сертифікатів)

 

різновид (для облігацій підприємств - відсоткові, дисконтні або цільові, незабезпечені (звичайні)/забезпечені; для звичайних іпотечних облігацій - з фіксованим процентом або з плаваючим процентом; для іпотечних сертифікатів - сертифікати з фіксованою дохідністю або сертифікати участі; для опціонних сертифікатів - опціонні сертифікати на купівлю або опціонні сертифікати на продаж)

 

загальна сума випуску,
у тому числі для звичайних іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів участі - загальна сума іпотечних активів, які забезпечують випуск, грн

 

номінальна вартість одного цінного папера (для іпотечних сертифікатів участі - частка консолідованого боргу, що припадає на один сертифікат участі), грн

 

кількість цінних паперів, шт.

 

Дата й адреса власного веб-сайту товариства, де розміщено відповідне повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про внесення змін до установчих документів емітента; дата й інформація із зазначенням, яким шляхом у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, розміщено відповідне повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про внесення змін до установчих документів емітента

 

__________________
(посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

(додаток 14 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 р. N 435
,
від 10.08.2017 р. N 605
,
від 16.04.2019 р. N 214)

____________

Опрос