Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения Государственной миграционной службой Украины Справочно-информационного реестра переводчиков

МВД
Порядок, Приказ от 11.03.2013 № 228
действует с 11.06.2013

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.03.2013

м. Київ

N 228

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 травня 2013 р. за N 801/23333

Про затвердження Порядку ведення Державною міграційною службою України Довідково-інформаційного реєстру перекладачів

Відповідно до пунктів 3, 9, 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 383, та пункту 3, підпункту 22 пункту 4 Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 405, пункту 13 Плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1058-р,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення Державною міграційною службою України Довідково-інформаційного реєстру перекладачів, що додається.

2. Управлінню взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління (Черкасський Р. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
міграційної служби України

М. М. Ковальчук

Голова Вищого
адміністративного суду України

І. Х. Темкіжев

Керівник Секретаріату
Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини

Б. В. Крикливенко

В. о. Голови
Верховного Суду України

Я. М. Романюк

Перший заступник
Голови Державної судової
адміністрації України

В. Півторак

Голова Державної служби України
з питань захисту персональних даних

О. І. Мервінський

Т. в. о. Голови Державної
прикордонної служби України

П. А. Шишолін

 

Порядок
ведення Державною міграційною службою України Довідково-інформаційного реєстру перекладачів

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до пунктів 3, 9, 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 383, пункту 3 та підпункту 22 пункту 4 Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 405, а також пункту 13 Плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1058-р.

1.2. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення Довідково-інформаційного реєстру перекладачів за формою, наведеною у додатку до цього Порядку (далі - Реєстр перекладачів), а також порядок користування ним.

1.3. Реєстр перекладачів - це веб-сторінка офіційного веб-сайту Державної міграційної служби України (далі - ДМС), що містить відомості про перекладачів, які можуть залучатися органами державної влади для надання послуг перекладу під час розгляду заяв та проведення співбесід з біженцями та іншими категоріями мігрантів, під час здійснення їх затримання, забезпечення надання їм правової допомоги, розгляду адміністративними судами справ щодо біженців та видворення з України іноземців та осіб без громадянства, здійснення досудового розслідування та розгляду судами кримінальних проваджень і справ про адміністративні правопорушення, вчинені біженцями та іншими категоріями мігрантів на території України.

1.4. Супроводження Реєстру перекладачів здійснює ДМС - володілець Реєстру перекладачів, яка вживає заходів із захисту та обробки визначених цим Порядком відомостей про перекладачів, а також із забезпечення захисту таких відомостей від незаконної обробки, у тому числі від незаконного доступу до них, та виконує інші функції, передбачені цим Порядком.

1.5. Реєстр перекладачів ведеться українською мовою.

II. Порядок унесення відомостей про перекладачів до Реєстру перекладачів

2.1. Відомості про перекладачів уносяться до Реєстру перекладачів на підставі письмової згоди перекладача на внесення до Реєстру перекладачів та обробку його персональних даних, поданої безпосередньо до ДМС або її територіального органу чи територіального підрозділу.

2.2. Унесення відомостей про перекладачів до Реєстру перекладачів здійснюється уповноваженою посадовою особою, визначеною організаційно-розпорядчим наказом ДМС, не пізніше наступного робочого дня після отримання таких відомостей.

2.3. До Реєстру перекладачів уносяться такі відомості:

прізвище, ім'я, по батькові перекладача;

номер свідоцтва (диплома) про кваліфікацію перекладача або інший документ, що підтверджує володіння іноземною мовою;

місцезнаходження перекладача;

номери контактних телефонів, адреса електронної пошти, інші засоби зв'язку перекладача;

іноземні мови, якими володіє перекладач, форма перекладу (усний чи письмовий);

дата внесення відомостей до Реєстру перекладачів.

III. Унесення змін до відомостей, які містяться у Реєстрі перекладачів

3.1. Зміни до відомостей, які містяться в Реєстрі перекладачів, уносяться на підставі інформації перекладача, поданої безпосередньо до ДМС або її територіального органу чи територіального підрозділу, у строк, передбачений пунктом 2.2 розділу II цього Порядку, в разі:

зміни прізвища, імені, по батькові перекладача (зазначаються нові прізвище, ім'я, по батькові);

зміни місцезнаходження перекладача, контактних телефонів, адреси електронної пошти або інших засобів зв'язку (зазначаються нові місцезнаходження, контактні телефони, адреса електронної пошти);

отримання нового свідоцтва (диплома) про здобуття кваліфікації з іншої іноземної мови, іншого документа, що підтверджує володіння іноземною мовою.

3.2. Підставами для виключення перекладача з Реєстру перекладачів є:

припинення перекладацької діяльності;

письмова заява перекладача про виключення його з Реєстру перекладачів;

притягнення перекладача до кримінальної відповідальності відповідно до статей 384 та 385 Кримінального кодексу України;

смерть перекладача.

3.3. Відомості про перекладачів обробляються у строк, зазначений у письмовій згоді перекладача, але не більший ніж п'ятнадцять років.

3.4. У разі виникнення обставин, передбачених пунктом 3.1 цього розділу, перекладач письмово повідомляє про відповідні зміни ДМС або її територіальний орган чи територіальний підрозділ, якому перекладачем надавалася згода на внесення відомостей до Реєстру перекладачів, протягом одного місяця з дня настання таких обставин для подальшої передачі уповноваженій посадовій особі.

Уповноважена посадова особа забезпечує внесення відомостей до Реєстру перекладачів не пізніше наступного робочого дня після їх отримання.

3.5. Знищення відомостей з Реєстру перекладачів здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість їх поновлення, шляхом видалення запису з бази даних відповідної веб-сторінки офіційного веб-сайту ДМС.

IV. Порядок доступу до відомостей про перекладачів, які містяться в Реєстрі перекладачів

4.1. Доступ до відомостей Реєстру перекладачів здійснюється на веб-сторінці офіційного веб-сайту ДМС шляхом перегляду інформації, зазначеної в пункті 2.3 розділу II цього Порядку.

4.2. Доступ до відомостей Реєстру перекладачів надається авторизованим користувачам шляхом уведення логіна та пароля.

На підставі оформлених відповідно до вимог статті 16 Закону України "Про захист персональних даних" звернень органів державної влади уповноважена посадова особа реєструє користувача шляхом призначення йому логіна та пароля для доступу до відомостей Реєстру перекладачів протягом двох робочих днів з дня надходження таких звернень (листів), після чого інформує орган державної влади, який надіслав звернення, шляхом надсилання письмового повідомлення.

4.3. Доступ користувачів, які не пройшли процедуру авторизації, блокується.

V. Забезпечення дотримання вимог цього Порядку

Уповноважена посадова особа забезпечує своєчасність унесення та повноту відомостей, які надаються структурними підрозділами ДМС, її територіальними органами і територіальними підрозділами, а також перекладачами з власної ініціативи.

 

Голова Державної
міграційної служби України

М. М. Ковальчук

 

Довідково-інформаційний реєстр перекладачів

N
з/п

Відомості про перекладача

Відомості про кваліфікацію перекладача

Контактні дані перекладача

Відомості про внесення даних до реєстру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

прізвище

ім'я

по батькові

свідоцтво, диплом (інший документ)

мови, якими володіє перекладач (форма перекладу)

місцезнаходження

номери контактних телефонів

адреса електронної пошти

інші засоби зв'язку

дата внесення відомостей до реєстру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос