Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке заказа, поставки, учета и отчетности относительно расходования бланков выписки, извлечения, справки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей

Минюст
Приказ от 14.05.2013 № 851/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.05.2013

м. Київ

N 851/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 травня 2013 р. за N 798/23330

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок замовлення, постачання, обліку та звітності щодо витрачання бланків виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Наказ втратив чинність 
(у зв'язку з втратою чинності
наказом
 Міністерства юстиції України від 9 лютого 2012 року N 225/5

згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 7 квітня 2014 року N 598/5)

Відповідно до підпунктів 1 - 4, 7 та 8 пункту 28 розділу I Закону України від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України", пункту 8 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок замовлення, постачання, обліку та звітності щодо витрачання бланків виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2012 року N 225/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 199/20512 (із змінами), що додаються.

2. Державній реєстраційній службі України (Ворона Д. М.) забезпечити доопрацювання державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" (Кирик Ю. Г.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням вимог цього наказу.

3. Структурним підрозділам територіальних органів Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, та виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям забезпечити приймання-передачу залишків бланків виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які не витрачені державними реєстраторами виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій до набрання чинності підпунктами 1 - 4, 7 та 8 пункту 28 розділу I Закону України від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України", за актами приймання-передачі, один примірник якого надіслати на адресу державного підприємства "Інформаційно-ресурсний центр".

4. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування, крім пункту 1 цього наказу, що набирає чинності одночасно із підпунктами 1 - 4, 7 та 8 пункту 28 розділу I Закону України від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О. В. та Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д. М.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної реєстраційної
служби України

Д. М. Ворона

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок замовлення, постачання, обліку та звітності щодо витрачання бланків виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

1. Пункт 3.1 розділу III викласти в такій редакції:

"3.1. Замовником бланків є головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції (далі - замовник).".

2. У розділі IV:

2.1. Пункт 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1. Облік бланків ведеться:

ДП "ІРЦ" - облік отримання бланків від поліграфічного підприємства, постачання бланків замовникам, облік недійсних бланків у Реєстрі;

замовниками - облік надходження бланків та їх передача посадовим особам структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, - у журналі обліку оприбуткування бланків виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (додаток 4);

державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - державні реєстратори) - облік отримання та витрачання бланків - у журналі обліку отримання та витрачання бланків виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (відповідно до пункту 4.3 цього розділу);

посадовими особами з питань реєстрації громадських об'єднань - облік отримання та витрачання бланків - у журналі обліку отримання та витрачання бланків виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (додаток 5).".

2.2. У пункті 4.2:

у підпункті 4.2.2:

в абзацах першому, другому, третьому слова "або посадовою особою уповноваженого органу з питань реєстрації" виключити;

в абзаці четвертому слова "або посадової особи уповноваженого органу з питань реєстрації" виключити;

у підпункті 4.2.3:

слова "або посадової особи уповноваженого органу з питань реєстрації" виключити.

2.3. Пункт 4.4 після слова "здійснюється" доповнити словами "державним реєстратором".

2.4. Доповнити розділ новим пунктом 4.6 такого змісту:

"4.6. Посадові особи з питань реєстрації громадських об'єднань відповідають за своєчасність унесення інформації до журналу обліку отримання та витрачання бланків виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та їх достовірність.".

3. У пункті 5.4 розділу V слово та цифру "додаток 5" замінити словом та цифрою "додаток 6".

У зв'язку з цим додаток 5 вважати додатком 6.

4. У розділі VII:

4.1. У пункті 7.5 слова "та посадовою особою уповноваженого органу з питань реєстрації" виключити.

4.2. У пункті 7.8 слова "та посадові особи уповноважених органів з питань реєстрації" виключити.

5. У розділі VIII:

у пункті 8.5:

в абзаці першому слова "уповноваженого органу з питань реєстрації" замінити словами "з питань реєстрації громадських об'єднань";

абзац другий після слів "державний реєстратор" доповнити словами "або посадова особа з питань реєстрації громадських об'єднань".

6. У тексті додатків 2 та 3 до Інструкції слова "виконавчого комітету міських рад міст обласного значення, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій" замінити словом "замовника".

7. Додаток 4 до Інструкції викласти у новій редакції, що додається.

8. У тексті додатка 6 до Інструкції слова "виконавчого комітету міської ради міста обласного значення або районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації або уповноваженого органу з питань реєстрації" замінити словом "замовника".

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

ЖУРНАЛ
обліку оприбуткування бланків виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

_______________________________________________________
(найменування замовника)

Одержано

N
з/п

дата одержання

N та дата акта приймання-передачі

серія

номер

кількість бланків

П. І. Б. та підпис представника замовника

початковий

останній

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження журналу

Видано

дата видачі

серія

номер

кількість бланків

П. І. Б. та підпис посадової особи, яка отримала бланки

початковий

останній

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ
обліку отримання та витрачання бланків виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Отримано

дата отримання

серія

номер

кількість бланків

П. І. Б. та підпис посадової особи, яка отримала бланки

початковий

останній

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження журналу

Витрачено

N
з/п

дата використання бланків

бланк

код витрачання бланка відповідно до пункту 4.5 розділу IV Інструкції

П. І. Б. та підпис посадової особи з питань реєстрації об'єднань громадян

серія

номер

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос