Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка разработки паспорта водного объекта

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (2)
Порядок, Приказ от 18.03.2013 № 99
действует с 01.07.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2013

м. Київ

N 99

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 травня 2013 р. за N 775/23307

Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об'єкта

Відповідно до статті 51 Водного кодексу України, з метою упорядкування питань, пов'язаних з наданням у користування водних об'єктів на умовах оренди,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розроблення паспорта водного об'єкта, що додається.

2. Державному агентству водних ресурсів України (Сташук В. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства водних ресурсів України Сташука В. А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 18 вересня 2012 року N 5293-VI "Про аквакультуру", але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. А. Проскуряков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
водних ресурсів України

В. Сташук

 

Порядок
розроблення паспорта водного об'єкта

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення паспорта водного об'єкта.

2. Цей Порядок спрямовано на встановлення технічних параметрів водного об'єкта, гідрологічних характеристик річки (водотоку), регламентацію експлуатаційної діяльності на водосховищах, ставках та озерах (далі - водний об'єкт) для забезпечення сталого використання (включаючи кількісне та якісне відновлення) усіх ресурсів, пов'язаних з існуванням водойми, надійності функціонування споруд і для підвищення ефективності їх використання.

3. Замовником робіт із розроблення паспорта водного об'єкта є його орендодавець.

4. Паспорт водного об'єкта розробляється за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, і складається із:

4.1. Короткої пояснювальної записки, де зазначаються:

назва водного об'єкта;

назва річки (водотоку), на якій (якому) розташований водний об'єкт;

місцезнаходження греблі, водного об'єкта, відстань від гирла річки до греблі;

призначення водного об'єкта (водосховища, ставка) відповідно до проекту будівництва;

рік здачі в експлуатацію;

тип водного об'єкта, експлуатація у каскаді (як частина водогосподарської системи) чи ізольовано;

вид регулювання стоку;

дата наповнення до нормального підпірного рівня (далі - НПР);

наявність акта прийому в експлуатацію водосховища (ставка) або гідровузла;

наявність правил експлуатації та режиму роботи водного об'єкта;

замовник проекту будівництва водосховища (ставка) або гідровузла;

розробник проекту будівництва водосховища (ставка) або гідровузла;

відомча приналежність гідровузла (власник, балансоутримувач);

балансова вартість гідровузла;

користувачі, якими здійснюється забір води з водного об'єкта (наявність у них дозволів на спецводокористування).

4.2. Характеристик річки (водотоку):

до якого басейну належить річка (водотік);

водозбірна площа, км2;

рівень зарегульованості річки (співвідношення загального об'єму водосховищ і ставків у басейні річки до обсягу стоку даної річки в розрахунковий маловодний рік, який спостерігається один раз на двадцять років);

гідрологічні показники стоку:

модуль річного стоку, л/с з 1 км2;

середній багаторічний обсяг стоку, тис. м3: за рік, за період повені, за період межені;

витрати води, м3/с: середня багаторічна, середньомісячна максимальна (1 % забезпеченості) та мінімальна (95 % забезпеченості);

величина санітарних витрат води, м3/с;

внутрішньорічний розподіл стоку (у роки із 50, 75, 95 % забезпеченості), тис. м3.

4.3. Характеристик водного об'єкта:

довжина, м;

максимальна та середня ширина, м;

найбільша та середня глибина, м;

площа водного дзеркала при НПР, га;

відсоток заростання водного об'єкта, %;

відмітка НПР, м Балтійської системи висот (далі - БС);

відмітка максимального (форсованого) підпірного рівня, м БС;

відмітка рівня мертвого об'єму (далі - РМО), м БС;

об'єм при НПР, тис. м3;

об'єм при максимальному (форсованому) підпірному рівні, тис. м3;

об'єм при РМО, тис. м3;

корисний об'єм, тис. м3;

об'єм санітарного попуску, тис. м3 (визначається окремо для кожного водного об'єкта для діапазону від 0,3 до 0,5 м від НПР);

основні гідрохімічні показники якості води: головні іони, біогенні речовини, мікроелементи, органічні речовини, специфічні забруднюючі речовини;

втрати на випаровування та фільтрацію протягом року, тис. м3.

4.4. Характеристик греблі:

тип, конструкція;

матеріал;

конструктивні параметри: ширина по гребеню, м, довжина, м, максимальна висота, м;

закладання укосів: верхового, низового;

кріплення укосів: верхового, низового;

наявність та конструктивні параметри переїзду, розташованого на греблі.

4.5. Характеристик водоскидної споруди:

тип;

матеріал;

конструктивні параметри: вхідний оголовок, м, водопровідна частина, м, вихідний оголовок, м;

вид регулювання, затвори щитові, засувка тощо;

пропускна здатність водоскидної споруди, м3/с.

4.6. Характеристик відвідного каналу:

тип;

матеріал;

довжина, м;

ширина по дну, м;

кріплення;

пропускна здатність водоскидної споруди, м3/с.

4.7. Характеристик прибережної захисної смуги:

інформація про встановлення, залуження та заліснення;

розмір (ширина) смуги, м.

4.8. Графічних матеріалів:

ситуаційний план водного об'єкта, М 1:10000 - 1:50000;

план водного об'єкта, М 1:500 - 1:2000;

план гідровузла;

плани та розрізи всіх основних елементів гідровузла (водопідвідних, водорегулюючих, водоскидних, водовідвідних);

поздовжній профіль по осі водного об'єкта;

поперечні перерізи у характерних місцях;

графіки залежності площі водного дзеркала та об'єму від відмітки рівня води: S = f(h), W = f(h), де S - площа водного дзеркала, W - об'єм, h - відмітка рівня води, f - функція.

5. Паспорт водного об'єкта погоджується з Державним агентством водних ресурсів України у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня його надходження.

6. Паспорт водного об'єкта розробляється в чотирьох примірниках, які зберігаються по одному: в архіві басейнового або обласного управління водних ресурсів, Державному агентстві водних ресурсів, у орендодавця, а також надається орендарю.

Після закінчення строку оренди орендар повертає свій примірник паспорта водного об'єкта орендодавцю.

7. Якщо інше не передбачено договором оренди водного об'єкта, паспорт водного об'єкта підлягає перегляду кожні 5 років, а також у разі змін технічних параметрів водного об'єкта і гідротехнічних споруд, зміни гідрологічного режиму річки (водотоку) та відповідному коригуванню.

Коригування паспорта водного об'єкта здійснюється відповідно до Порядку його розроблення.

 

Заступник директора Департаменту
охорони природних ресурсів

М. М. Мовчан

 

ПАСПОРТ
водного об'єкта

______________________________________________________
(тип водного об'єкта (водосховище, ставок, озеро) та його назва)

Замовник

________________________
                             (посада)

_____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Розробник

________________________
                             (посада)

_____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

1. Коротка пояснювальна записка

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Характеристики річки (водотоку)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Характеристики водного об'єкта

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Характеристики греблі

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Характеристики водоскидної споруди

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Характеристики відвідного каналу

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Характеристики прибережної захисної смуги

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Графічні матеріали

____________

Опрос