Идет загрузка документа (113 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственных гигиенических правил и норм "Регламент максимальных уровней отдельных загрязняющих веществ в пищевых продуктах"

Министерство здравоохранения
Перечень, Приказ, Правила, Нормы от 13.05.2013 № 368

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.05.2013

м. Київ

N 368

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 травня 2013 р. за N 774/23306

Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах"

Відповідно до підпункту 7.1 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467, на виконання вимог підпункту 89.1.13 підпункту 89.1 пункту 89 розділу VI Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128, з метою гармонізації законодавства з Регламентом Європейського Союзу від 19 грудня 2006 року N 1881/2006 про встановлення максимального рівня вмісту певних забруднюючих речовин у харчових продуктах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державні гігієнічні правила і норми "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах", що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток N 2 до Державних санітарних правил і норм захисту продовольчої сировини та продуктів харчування від забруднення нітрозамінами, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року N 30.

3. Вважати такими, що не застосовуються на території України, пункти "Медико-биологических требований и санитарных норм качества продовольственного сырья и пищевых продуктов", затверджених заступником Міністра охорони здоров'я СРСР 01 серпня 1989 року N 5061-89, згідно з переліком, що додається.

4. Харчові продукти, що не відповідають вимогам Державних гігієнічних правил і норм "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах", затверджених пунктом 1 цього наказу, і виготовлені та/або введені в обіг не пізніше ніж через 12 місяців з дня набрання ними чинності, залишаються в обігу на ринку України до закінчення строку їх придатності.

5. Управлінню громадського здоров'я (А. Григоренко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Цей наказ набирає чинності через три роки з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Качура.

 

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент Національної академії
медичних наук України

А. М. Сердюк

 

Державні гігієнічні правила і норми
"Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах"

I. Загальні положення

1.1. Ці Державні гігієнічні правила і норми "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах" (далі - Регламент) встановлюють максимальні рівні окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах.

1.2. Цей Регламент застосовується для всіх операторів ринку, які виробляють харчові продукти, зазначені у додатку до цих Державних гігієнічних правил і норм "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах" (далі - Додаток).

1.3. Харчові продукти та/або інгредієнти не можуть перебувати в обігу, якщо вони містять забруднюючі речовини з перевищенням максимальних рівнів, наведених у Додатку.

1.4. У цьому Регламенті терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про дитяче харчування" та Технічному регламенті щодо правил маркування харчових продуктів, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року N 487, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 11 лютого 2011 року за N 183/18921:

забруднення - внесення або наявність (потрапляння або контамінація) забруднюючої речовини у харчовий(ому) продукт(і) або в об'єкт(ах), з яким(и) харчовий продукт контактує;

забруднююча речовина - будь-яка біологічна речовина, у тому числі організми, мікроорганізми та їх частини, або хімічна речовина, стороння домішка чи інша речовина, що ставить під загрозу безпечність та придатність харчового продукту;

зразок - набір, що складається з однієї або декількох одиниць, частини продукту чи речовини, відібраної(их) різними засобами із партії або значної кількості продукту, призначений для прийняття рішення, що стосується цієї партії або продукту, технологічного процесу;

інгредієнт - складова частина харчового продукту;

максимальний рівень - максимальний вміст (концентрація) забруднюючої речовини у харчовому продукті або кормах для тварин, допустимий для такого продукту;

оператор ринку харчових продуктів (далі - оператор ринку) - виробник, продавець (постачальник), який здійснює діяльність щодо виробництва, транспортування, зберігання та реалізації харчових продуктів.

II. Максимальні рівні для висушених, розбавлених, перероблених і багатоінгредієнтних харчових продуктів

2.1. При застосуванні встановлених у Додатку максимальних рівнів до харчових продуктів, що були висушені, розбавлені, перероблені, або багатоінгредієнтних харчових продуктів (з більш ніж одним інгредієнтом) необхідно враховувати:

зміни концентрації забруднюючих речовин, спричинені процесом висушування або розбавлення;

зміни концентрації забруднюючих речовин, спричинені процесом переробки;

пропорції інгредієнтів у харчовому продукті;

аналітичну межу кількісних показників.

2.2. Оператором ринку обґрунтовуються і надаються коефіцієнти концентрації або розбавлення для відповідних операцій висушування, розбавлення, переробки і/або змішування інгредієнтів або для відповідних висушених, розбавлених, перероблених і/або багатоінгредієнтних харчових продуктів під час проведення державного контролю.

2.3. При неможливості надання оператором ринку необхідного коефіцієнта концентрації чи розбавлення або наявності доказів того, що наданий оператором ринку зазначений коефіцієнт не відповідає характеристикам процесу, він визначає такий коефіцієнт самостійно на основі доступної інформації.

III. Заборона на використання, змішування і детоксикацію

3.1. Забороняється як інгредієнти використовувати харчові продукти, що не відповідають максимальним рівням вмісту забруднюючих речовин, встановленим у Додатку.

3.2. Забороняється змішувати харчові продукти, що відповідають встановленим у Додатку максимальним рівням, з харчовими продуктами, вміст забруднюючих речовин яких перевищує встановлені максимальні рівні.

3.3. Забороняється змішувати харчові продукти, що підлягають сортуванню або іншим видам механічної обробки, для зменшення рівня забруднення з харчовими продуктами, які призначені для прямого споживання людиною, або з харчовими продуктами, які призначені для використання як інгредієнти.

3.4. Забороняється піддавати навмисній детоксикації хімічною обробкою харчові продукти, що містять мікотоксини, зазначені у главі 2 Додатка.

IV. Спеціальні вимоги до окремих видів харчових продуктів

4.1. Спеціальні вимоги до арахісу, горіхів, іншого олієвмісного насіння, сухофруктів, рису і кукурудзи:

арахіс, горіхи, інше олієвмісне насіння, сухофрукти, рис і кукурудза, що не відповідають встановленим максимальним рівням вмісту афлатоксинів, встановленим у підпунктах 2.1.5 - 2.1.8, 2.1.10, 2.1.11 пункту 2 глави 2 Додатка, можуть розміщуватися на ринку за умови, що такі харчові продукти:

не призначені для безпосереднього вживання або використання як компоненти продуктів харчування;

відповідають максимальним рівням, встановленим у підпунктах 2.1.1 - 2.1.4, 2.1.9, 2.1.12 пункту 2 глави 2 Додатка;

підлягають обробці, що пов'язана із сортуванням або з іншою механічною обробкою, якщо після такої обробки максимальні рівні, встановлені в підпунктах 2.1.5 - 2.1.8, 2.1.10, 2.1.11 пункту 2 глави 2 Додатка, не перевищуються і така обробка не спричиняє наявність у харчовому продукті інших забруднюючих речовин;

мають маркування із зазначенням цілей, для яких призначений продукт, і містять напис: "Перед споживанням людиною або використанням як інгредієнта продукція повинна підлягати сортуванню або іншій механічній обробці для зменшення вмісту афлатоксину". Такий напис повинен міститися у маркуванні кожної пакувальної одиниці вантажу/партії та в оригіналі супровідного документа. Код для ідентифікації на вантажі/партії повинен бути нанесений незмивною фарбою на кожну пакувальну одиницю вантажу/партії, коробку відправлення тощо та в оригіналі супровідного документа.

4.2. Спеціальні вимоги до арахісу, іншого олієвмісного насіння та продукції, виробленої з них та зернових:

4.2.1. У маркуванні повинно чітко зазначатися використання цих продуктів за призначенням. Супровідний документ повинен мати зв'язок з відправленням шляхом посилання на код для ідентифікації, що міститься на кожній упаковці, коробці відправлення тощо.

4.2.2. У разі відсутності чіткого посилання на те, що заплановане використання цього продукту не є таким, що призначене для споживання людьми, максимальні рівні, встановлені в підпунктах 2.1.5 і 2.1.11 пункту 2 глави 2 додатка, повинні застосовуватися до всієї партії арахісу, продукції з арахісу і злаків, іншого олієвмісного насіння та продукції, виробленої з них, та зернових, розміщених на ринку.

V. Відбір зразків і проведення досліджень (випробувань)

5.1. Для відбору зразків і проведення досліджень (випробувань), що здійснюються під час державного контролю вмісту забруднюючих речовин, наведених у додатку, використовуються методики відбору зразків та їх досліджень (випробувань), встановлені національними стандартами України. У разі обґрунтування неможливості застосування таких стандартів або їх відсутності застосовуються методики відбору зразків та їх досліджень (випробувань), що встановлені відповідними міжнародними організаціями, у тому числі Міжнародною організацією зі стандартизації, ISO, комісією Кодексу Аліментаріус.

5.2. У разі відсутності референс методів для визначення забруднюючих речовин з метою державного контролю і арбітражних досліджень використовуються відповідні референс методи Міжнародної організації із стандартизації (ISO) та настанови Кодексу Аліментаріус.

5.3. Виконання досліджень (випробувань) вмісту забруднюючих речовин для цілей державного контролю і арбітражних досліджень здійснюється випробувальними лабораторіями, компетентність яких підтверджено акредитацією на національному або міжнародному рівні.

 

Начальник Управління
громадського здоров'я

А. А. Григоренко

 

Максимальні рівні окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах

Глава 1. НІТРАТИ

N з/п

Харчові продукти1

Максимальні рівні, мгNO3/кг

1

2

3

1.1

Свіжий шпинат2
(Spinacia oleracea)

Захищений ґрунт

3000,0

Відкритий ґрунт

2000,0

1.2

Консервований, заморожений або свіжоморожений шпинат

 

2000,0

1.3

Свіжий салат-латук (Lactuca sativa L.), вирощений у захищеному і у відкритому ґрунті, крім латуку, зазначеного в пункті 1.4

Врожай у період з 01 жовтня по 31 березня:

 

латук, вирощений у захищеному ґрунті

3000,0

латук, вирощений у відкритому ґрунті

2000,0

Врожай у період з 01 квітня по 30 вересня:

 

латук, вирощений у захищеному ґрунті

3000,0

латук, вирощений у відкритому ґрунті

2000,0

1.4

Салат-латук "Айсберг"

Латук, вирощений у захищеному ґрунті

2500,0

Латук, вирощений у відкритому ґрунті

2000,0

1.5

Рукола
(Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Врожай у період з 01 жовтня по 31 березня

7000,0

Врожай у період з 01 квітня по 30 вересня

6000,0

1.6

Перероблені продукти харчування, основу яких становлять злаки, і дитяче харчування для дітей грудного віку (0 - 1 рік) та раннього віку (1 - 3 роки)3

 

200,0

Дитяче харчування:
плодово-ягідні консерви, плодово-молочні суміші на фруктовій основі

 

50,0

Плодоовочеві консерви, овоче-молочні суміші на овочевій основі

 

100,0

1.7

Картопля

 

250,0

1.8

Капуста білокачанна

Рання (до 01 вересня)

900,0

Пізня

500,0

1.9

Морква

Рання (до 01 вересня)

400,0

Пізня

250,0

1.10

Томати

 

150,0

1.11

Огірки

Захищений ґрунт

300,0

Відкритий ґрунт

150,0

1.12

Буряк столовий

 

1400,0

1.13

Цибуля ріпчаста

 

80,0

1.14

Цибуля-перо

Захищений ґрунт

800,0

Відкритий ґрунт

600,0

1.15

Листові овочі (салати, шпинат, щавель, капуста салатна, петрушка, селера, кінза, кріп тощо)

Захищений ґрунт

3000,0

Відкритий ґрунт

2000,0

1.16

Дині

 

90,0

1.17

Кавуни

 

60,0

1.18

Перець солодкий

Захищений ґрунт

400,0

Відкритий ґрунт

200,0

1.19

Кабачки

 

400,0

1.20

Гарбузи (для виготовлення консервів для дитячого харчування)

 

200,0

1.21

Яблука

 

60,0

1.22

Груші

 

60,0

1.23

Виноград столових сортів

 

60,0

Глава 2. МІКОТОКСИНИ

N з/п

Харчові продукти1

Максимальні рівні (мкг/кг)

1

2

3

4

5

2.1

Афлатоксини

В1

Разом B1, B2, G1, G2

M1

2.1.1

Арахіс (земляний горіх) та насіння масляних культур, що підлягають сортуванню або іншій механічній обробці до вживання людиною або до використання як інгредієнта, за винятком арахісу (земляного горіха) та насіння масляних культур, що використовуватимуться для вироблення олії

8

15

 

2.1.2

Мигдаль, фісташки та кісточки абрикосів, що підлягають сортуванню або іншій механічній обробці до вживання людиною або до використання як інгредієнта

12

15

 

2.1.3

Ліщина і бразильські горіхи, що підлягають сортуванню або іншій механічній обробці до вживання людиною або до використання як інгредієнта

8

15

 

2.1.4

Горіхи, що ростуть на деревах, за винятком перелічених у підпунктах 2.1.2 та 2.1.3 пункту 2.1 цієї глави, і підлягають сортуванню або іншій механічній обробці до вживання людиною або до використання як інгредієнта

5

10

 

2.1.5

Арахіс (земляний горіх), насіння масляних культур і харчові продукти, вироблені з них, призначені для вживання людиною або до використання як інгредієнта, за винятком олій, що будуть піддаватися процесу рафінації, рафінованих олій

2

4

 

2.1.6

Мигдаль, фісташки та кісточки абрикосів, призначені для вживання людиною або до використання як інгредієнта

8

10

 

2.1.7

Ліщина і бразильські горіхи, призначені для вживання людиною або до використання як інгредієнта

5

10

 

2.1.8

Горіхи, що ростуть на деревах, за винятком перелічених у підпунктах 2.1.6 та 2.1.7 пункту 2.1 цієї глави, і харчові продукти, вироблені з них, призначені для вживання людиною або до використання як інгредієнта

2

4

 

2.1.9

Сухофрукти, за винятком сушених фіг, і харчові продукти, вироблені з них, призначені до вживання людиною або до використання як інгредієнта

5

10

 

2.1.10

Сухофрукти, за винятком сушених фіг, і харчові продукти, вироблені з них, призначені до вживання людиною або до використання як інгредієнта

2

4

 

2.1.11

Насіння злакових культур та харчові продукти, вироблені з них, за винятком харчових продуктів, перелічених у підпунктах 2.1.12, 2.1.15 і 2.1.17 пункту 2.1 цієї глави

2

4

 

2.1.12

Кукурудзяне та рисове зерно, що підлягає сортуванню або іншій механічній обробці до вживання людиною або до використання як інгредієнта

5

10

 

2.1.13

Молоко неперероблене, молоко, піддане термічній обробці, молоко для виготовлення молочних харчових продуктів, молокопродукти, молоко згущене, молоко і молочні продукти сухі, сири і сирні вироби, масло тваринне (коров'яче)

0,1

 

0,05

2.1.14

Види спецій:
Capsicum spp. (сухе насіння з нього, ціле або подрібнене, у тому числі червоний стручковий перець, порошок червоного перцю, каєнський перець і паприка).
Piper spp. (його насіння, у тому числі білий і чорний перець).
Myristica fragrans (мускатний горіх).
Zingiber officinale (імбир).
Curcuma longa (куркума).
Суміші спецій, що містять одну або декілька згаданих у цьому пункті спецій

5

10

 

2.1.15

Харчові продукти, включно з дитячим харчуванням, основу яких становить насіння злакових культур

0,1

 

 

2.1.16

Дитячі суміші початкові та дитячі суміші для подальшого годування3

0,1

 

0,025

2.1.17

Харчові продукти для спеціальних медичних цілей, призначені для дитячого харчування

0,1

 

0,025

2.1.18

Сушені фіги

2

4

 

2.1.19

М'ясо і птиця свіжі, охолоджені і заморожені

5

 

 

2.1.20

Ковбасні вироби

5

 

 

2.1.21

Консерви з м'яса і птиці

5

 

 

2.1.22

Субпродукти сільськогосподарських тварин і птиці, нирки і продукти їх переробки

5

 

 

2.1.23

Яйця і яйцепродукти, яєчний порошок

5

 

 

2.1.24

Крупи, борошно, хліб

5

 

 

2.1.25

Цукерки і подібні вироби

5

 

 

2.1.26

Какао, какао-порошок, шоколад

5

 

 

2.1.27

Кава

5

 

 

2.1.28

Чай

5

 

 

2.1.29

Олія

5

 

 

2.1.30

Ізоляти і концентрати білка, казеїн

5

 

 

2.1.31

Висівки пшеничні

5

 

 

N з/п

Харчові продукти 1

Максимальні рівні (мкг/кг)

1

2

3

2.2

Охратоксин А

2.2.1

Необроблені зерна злакових культур

5

2.2.2

Харчові продукти, основу яких становлять необроблене насіння злакових культур, у тому числі оброблені зерна злакових культур, призначені для безпосереднього вживання людиною, крім харчових продуктів, наведених у підпунктах 2.2.9, 2.2.10 і 2.2.13 пункту 2.2 цієї глави

3

2.2.3

Сушені харчові продукти: смородина, ізюм і кишмиш

10

2.2.4

Смажені кавові зерна і смажена кава, крім розчинної кави

5

2.2.5

Кава розчинна

10

2.2.6

Вино (у тому числі ігристі вина, крім лікерних вин і вин із вмістом спирту не менше 15 %) і фруктове вино

2

2.2.7

Ароматизоване вино, ароматизовані напої на основі вина і ароматизовані коктейлі з вина

2

2.2.8

Виноградний сік, концентрований виноградний сік відновлений, виноградний нектар, виноградне сусло і концентроване виноградне сусло відновлене, безпосередньо призначене для споживання людиною

2

2.2.9

Харчові продукти, основу яких становлять зерна злакових культур, і харчові продукти для немовлят і дітей від одного до трьох років

0,5

2.2.10

Харчові продукти для спеціальних медичних цілей, призначені для дитячого харчування

0,5

2.2.11

Види спецій:
Piper spp. (його насіння, у тому числі білий і чорний перець).
Myristica fragrans (мускатний горіх).
Суміші спецій, що містять одну або декілька згаданих у цьому пункті спецій

15

2.2.12

Лакриця червона

20

2.2.13

Лакриця червона екстракт

80

2.2.14

Пшенична клейковина (глютен) для промислової переробки

8

2.3

Патулін

2.3.1

Фруктові соки, концентровані відновлені фруктові соки і фруктові нектари

50

2.3.2

Алкогольні напої, сидр та інші ферментовані напої, що зроблені з яблук або які містять яблучний сік

50

2.3.3

Продукція з твердих сортів яблук, у тому числі яблучний компот, яблучне пюре, призначене для безпосереднього вживання людиною, крім продуктів харчування, перелічених у підпунктах 2.3.4 і 2.3.5 пункту 2.3 цієї глави

25

2.3.4

Яблучний сік і продукція з твердих сортів яблук, у тому числі яблучний компот і яблучне пюре для немовлят і дітей від одного до трьох років, яка маркується і продається як така

10

2.3.5

Дитяче харчування, крім харчових продуктів для немовлят і дітей від одного до трьох років, вироблене на основі зерна злакових культур3

10

2.3.6

Овочі, картопля

50

2.3.7

Фрукти, ягоди

50

2.4

Дезоксиніваленол

2.4.1

Необроблені зерна злакових культур, крім твердих сортів пшениці, вівса і кукурудзи

1250

2.4.2

Необроблені зерна пшениці твердих сортів і вівса

1750

2.4.3

Необроблені зерна кукурудзи, крім необробленої кукурудзи, призначеної для переробки шляхом мокрого млива

1750

2.4.4

Зерна злакових культур, призначені для безпосереднього вживання людиною, злакова мука, висівки і зародки, а також кінцева продукція, безпосередньо призначена для вживання людиною, крім продуктів харчування, перелічених у підпунктах 2.4.7, 2.4.8 і 2.4.9 пункту 2.4 цієї глави

750

2.4.5

Паста (макаронні вироби)

750

2.4.6

Хліб, у тому числі невеликі хлібобулочні вироби, кондитерські борошняні вироби, печиво, злакові закуски і злаки для сніданків

500

2.4.7

Оброблена продукція на основі злаків і дитяче харчування для немовлят і дітей

200

2.4.8

Мелені фракції зерен кукурудзи з розміром часток >500 мікрон, що підпадають під ТН, код 1103 13 або 1103 20 40, і інша мелена продукція з кукурудзи з розміром часток >500 мікрон, що не використовується безпосередньо для вживання людиною і підпадає під ТН, код 1904 1010

750

2.4.9

Мелені фракції зерен кукурудзи з розміром часток Ј500 мікрон, що підпадають під ТН, код 1102 20, і інша мелена продукція з кукурудзи з розміром часток Ј500 мікрон, що не використовується безпосередньо для вживання людиною і підпадає під ТН, код 1904 1010

1250

2.5

Зеараленон

2.5.1

Необроблені злаки, крім кукурудзи

100

2.5.2

Необроблена кукурудза, крім необробленої кукурудзи, призначеної для переробки шляхом мокрого млива

350

2.5.3

Злаки, призначені для прямого споживання людиною, злакова мука, висівки і зародки у вигляді кінцевої продукції, призначеної для споживання людиною, крім продуктів харчування, перелічених у підпунктах 2.5.6 - 2.5.10 пункту 2.5 цієї глави

75

2.5.4

Рафінована кукурудзяна олія

400

2.5.5

Хліб, у тому числі невеликі хлібобулочні вироби, кондитерські борошняні вироби, печиво, злакові закуски і злаки для сніданків, крім кукурудзяних закусок і сніданків на основі кукурудзи

50

2.5.6

Кукурудза, призначена для безпосереднього споживання, закуски і сніданки на основі кукурудзи

100

2.5.7

Оброблені продукти харчування на основі злаків (крім закусок і сніданків на основі кукурудзи) і дитяче харчування

20

2.5.8

Оброблені продукти харчування на основі кукурудзи для немовлят і дітей від одного до трьох років

20

2.5.9

Мелені фракції зерен кукурудзи з розміром часток >500 мікрон, що підпадають під ТН, код 1103 13 або 1103 20 40, і інша мелена продукція з кукурудзи з розміром часток >500 мікрон, що не використовується безпосередньо для вживання людиною і підпадає під ТН, код 1904 1010

200

2.5.10

Мелені фракції зерен кукурудзи з розміром часток Ј500 мікрон, що підпадають під ТН, код 1102 20, і інша мелена продукція з кукурудзи з розміром часток Ј500 мікрон, що не використовується безпосередньо для вживання людиною і підпадає під ТН, код 1904 10 10

300

2.6

Фумонізини, сума В і В2

2.6.1

Необроблена кукурудза, крім необробленої кукурудзи, призначеної для переробки шляхом мокрого млива

4000

2.6.2

Кукурудза, призначена для безпосереднього споживання, продукти харчування на основі кукурудзи для прямого вживання, крім продуктів харчування, наведених у підпунктах 2.6.3 і 2.6.4 пункту 2.6 цієї глави

1000

2.6.3

Сніданки і закуски на основі кукурудзи

800

2.6.4

Оброблені продукти харчування, основу яких становить кукурудза, і дитяче харчування для немовлят і дітей

200

2.6.5

Мелені фракції зерен кукурудзи з розміром часток >500 мікрон, що підпадають під ТН, код 1103 13 або 1103 20 40, і інша мелена продукція з кукурудзи з розміром часток >500 мікрон, що не використовується безпосередньо для вживання людиною і підпадає під ТН, код 1904 1010

1400

2.6.6

Мелені фракції зерен кукурудзи з розміром часток Ј500 мікрон, що підпадають під ТН, код 1102 20, і інша мелена продукція з кукурудзи з розміром часток Ј500 мікрон, що не використовується безпосередньо для вживання людиною і підпадає під ТН, код 1904 10 10

2000

Глава 3. МЕТАЛИ

N з/п

Харчові продукти1

Максимальні рівні, мг/кг

1

2

3

3.1

Свинець

3.1.1

Молоко неперероблене, пастеризоване молоко, молоко для виготовлення молочних продуктів

0,02

3.1.2

Дитячі молочні суміші і модифіковані дитячі суміші3

0,02

3.1.3

М'ясо (крім ліверу) великої рогатої худоби, овець, свиней і домашньої птиці

0,1

3.1.4

Лівер із великої рогатої худоби, овець, свиней і домашньої птиці

0,5

3.1.5

М'язове м'ясо риби4

0,3

3.1.6

Ракоподібні, крім коричневого м'яса крабів, крім голів і грудного м'яса омарів і подібних крупних ракоподібних (Nephropidae і Palinuridae)

0,5

3.1.7

Двостулкові молюски

1,5

3.1.8

Головоногі (без внутрішніх органів)

1,0

3.1.9

Злаки, стручкові і бобові5

0,2

3.1.10

Овочі, крім рослин виду brassica, салатні овочі, свіжі пряні трави і гриби. Щодо картоплі максимальний рівень застосовується до чищеної картоплі

0,1

3.1.11

Овочі виду brassica, салатні овочі і такі гриби: Agaricus bisporus (шампіньйон), Pleurotus ostreatus (гливи), Lentinula edodes (шиїтаке)5

0,3

3.1.12

Фрукти, крім ягід і ягідних чагарників5

0,1

3.1.13

Ягоди і ягідні чагарники5

0,2

3.1.14

Жири і олія, у тому числі молочний жир

0,1

3.1.15

Фруктові соки, відновлені з концентрованих, фруктові соки і фруктові нектари

0,05

3.1.16

Вино (у тому числі ігристі вина, крім лікерних вин і вин із вмістом спирту не менше 15 %) і фруктове вино

0,26

3.1.17

Ароматизоване вино, ароматизовані напої на основі вина і ароматизовані коктейлі з вина

0,26

3.1.18

Дієтичні добавки

3,0

3.1.19

Ковбаси та кулінарні вироби із м'яса та птиці

0,5 (0,3 для спеціалізованих
продуктів шкільного харчування)

3.1.20

Консерви м'ясні та м'ясо-рослинні

0,5
1,0 (у збірній жерстяній тарі)

3.1.21

Нирки та продукти їх переробки

1,0

3.1.22

Яйця та яйцепродукти

0,3

3.1.23

Яєчні продукти сухі (яєчний порошок, білок, жовток)

3,0

3.1.24

Молоко згущене

0,3

3.1.25

Сири та сирні вироби

0,3

3.1.26

Рибні консерви та пресерви

1,0
2,0 (тунцеві)

3.1.27

Хлібобулочні вироби

0,3

3.1.28

Цукор

1,0

3.1.29

Горіхи

0,5

3.1.30

Цукерки та подібні вироби

1,0

3.1.31

Какао-порошок, шоколад

1,0

3.1.32

Кава

1,0

3.1.33

Печиво

0,5

3.1.34

Гриби

0,5

3.1.35

Спеції та прянощі

5,0

3.1.36

Чай

10,0

3.1.37

Консерви овочеві

0,5
1,0 (у збірній жерстяній тарі)

3.1.38

Консерви фруктові та ягідні

0,4
1,0 (у збірній жерстяній тарі)

3.1.39

Продукти переробки рослинних олій

0,1

3.1.40

Напої безалкогольні, пиво, горілка та інші спиртові напої

0,3

3.1.41

Ізоляти та концентрати білка

1,0

3.1.42

Казеїн

0,3

3.1.43

Пектин

1,0

3.1.44

Висівки пшеничні

1,0

3.1.45

Желатин

2,0

3.1.46

Крохмаль

0,5

3.1.47

Сіль поварена харчова

2,0

3.1.48

Продукти на зерновій основі для немовлят та дітей раннього віку

0,1

3.1.49

Плодово-ягідні та плодово-овочеві консерви для немовлят та дітей раннього віку

0,3

3.1.50

Овоче-молочні та плодо-молочні суміші для немовлят та дітей раннього віку

0,3 (у відновленому продукті)

3.1.51

М'ясні консерви для немовлят та дітей раннього віку

0,3

3.1.52

Рибні консерви для немовлят та дітей раннього віку

0,5

3.1.53

Спеціалізовані продукти для лікувального харчування дітей

0,05 (у відновленому продукті)

3.2

Кадмій

3.2.1

М'ясо (крім ліверу) великої рогатої худоби, овець, свиней і домашньої птиці

0,05

3.2.2

Конина, крім ліверу

0,05 (усі види тварин)

3.2.3

Печінка великої рогатої худоби, овець, свиней і коней

0,3

3.2.4

Нирки великої рогатої худоби, овець, свиней і коней

1,0

3.2.5

М'язове м'ясо риби, крім видів, зазначених у підпунктах 3.2.6 - 3.2.8 пункту 3.2 цієї глави4

0,05

3.2.6

М'язове м'ясо таких видів риб:
малий тунець (Sarda sarda);
морський смугастий лящ (Diplodus vulgaris);
вугор (Anguilla anguilla);
кефаль (Mugil labrosus labrosus);
ставрида (Trachurus species);
лувар (Luvarus imperialis);
скумбрія (Scomber species);
сардина (Sardina pilchardus);
сардинопс (Sardinops species);
тунець (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis);
морський язик (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7

М'язове м'ясо тунця Bullet (Auxis species)

0,20

3.2.8

М'язове м'ясо таких риб:
анчоус (Engraulis species);
меч-риба (Xiphias gladius)

0,2

3.2.9

Ракоподібні, крім коричневого м'яса крабів і крім голів і грудного м'яса омарів і подібних крупних ракоподібних (Nephropidae і Palinuridae)

0,50

3.2.10

Двостулкові молюски

1,0

3.2.11

Головоногі (без внутрішніх органів)

1,0

3.2.12

Злаки, крім висівок, зародків, пшениці і рису

0,10

3.2.13

Висівки, зародки, пшениця і рис

0,1 (0,03 для виробництва
продуктів дитячого та дієтичного харчування)

3.2.14

Соєві боби

0,1 (0,03 для виробництва
продуктів дитячого харчування)

3.2.15

Овочі і фрукти, крім салатних овочів, свіжих пряних трав, грибів, стеблових овочів, кедрових горіхів і картоплі

0,03

3.2.16

Стеблові овочі, коренеплоди і картопля, крім селери. Щодо картоплі максимальний рівень застосовується до чищеної картоплі

0,03

3.2.17

Листові овочі, свіжі пряні трави, селера і такі гриби5: Agaricus bisporus (шампіньйон), Pleurotus ostreatus (гливи), Lentinula edodes (шиїтаке)

0,03

3.2.18

Гриби, за винятком перелічених у підпункті 3.2.175

0,1

3.2.19

Дієтичні добавки

1,0

3.2.20

Дієтичні добавки, вироблені з морських організмів

3,0

3.2.21

Ковбаси та кулінарні вироби із м'яса та птиці

0,05
(0,03 для спеціалізованих
продуктів шкільного харчування)

3.2.22

Консерви м'ясні та м'ясо-рослинні

0,05
0,1 (у збірній жерстяній тарі)

3.2.23

Рибні консерви та пресерви

0,2

3.2.24

Яйця та яйцепродукти

0,01

3.2.25

Яєчні продукти сухі (яєчний порошок, білок, жовток)

0,1

3.2.26

Молоко та кисломолочні вироби

0,03 (0,02 для виробництва
дитячих та дієтичних продуктів)

3.2.27

Молоко згущене

0,1

3.2.28

Молоко та молочні вироби сухі

0,03 (у перерахунку на вихідний
продукт)

3.2.29

Сири та сирні вироби

0,2

3.2.30

Рибні консерви та пресерви

0,2

3.2.31

Крупи, борошно та макаронні вироби

0,1 (0,03 для виробництва
продуктів дитячого харчування)

3.2.32

Хлібобулочні вироби

0,05

3.2.33

Цукор

0,05

3.2.34

Горіхи

0,1

3.2.35

Цукерки та подібні вироби

0,1

3.2.36

Какао-порошок, шоколад

0,5

3.2.37

Кава

0,05

3.2.38

Печиво

0,1

3.2.39

Гриби

0,1

3.2.40

Спеції та прянощі

0,2

3.2.41

Чай

1,0

3.2.42

Консерви овочеві

0,03
0,05 (у збірній жерстяній тарі)

3.2.43

Консерви фруктові та ягідні

0,03
0,05 (у збірній жерстяній тарі)

3.2.44

Жири тваринні

0,03

3.2.45

Олія рослинна та продукти її переробки

0,05

3.2.46

Напої безалкогольні, пиво, вино, горілка та інші спиртові напої

0,03

3.2.47

Ізоляти та концентрати білка

0,1

3.2.48

Казеїн

0,2

3.2.49

Пектин

0,1

3.2.50

Желатин

0,03

3.2.51

Крохмаль

0,1

3.2.52

Сіль поварена харчова

0,1

3.2.53

Продукти на молочній основі для немовлят та дітей раннього віку

0,02

3.2.54

Продукти на зерновій основі для немовлят та дітей раннього віку

0,02

3.2.55

Плодово-ягідні та плодово-овочеві консерви для немовлят та дітей раннього віку

0,02

3.2.56

Овоче-молочні та плодо-молочні суміші для немовлят та дітей раннього віку

0,02 (у відновленому продукті)

3.2.57

М'ясні консерви для немовлят та дітей раннього віку

0,03

3.2.58

Рибні консерви для немовлят та дітей раннього віку

0,1

3.2.59

Спеціалізовані продукти для лікувального харчування дітей

0,02 (у відновленому продукті)

3.3

Ртуть

3.3.1

Рибна продукція і м'язове м'ясо риби, крім видів, перелічених у підпункті 3.3.2. Максимальний вміст застосовується до ракоподібних, крім коричневого м'яса крабів, голів і грудного м'яса омарів або подібних великих ракоподібних тварин (Nephropidae і Palinuridae)

0,3 (не хижа)
0,5 (хижа)

3.3.2

М'язове м'ясо таких видів риб4:
удильщик (Lophius species);
атлантичний сом (Anarhichas lupus);
малий тунець (Sarda sarda);
вугор (Anguilla species);
лерин, хоплостет, рожева риба-солдат (Hoplostethus species);
корифенові (Coryphaenoides rupestris);
палтус (Hippoglossus hippoglossus);
минь-ошибень (Genypterus capensis);
марлін (Makaira species);
мегрим (Lepidorhombus species);
кефаль (Mullus species);
рожевий морський вугор (Genypterus blacodes);
щука (Esox lucius);
макрелетунець (Orcynopsis unicolor);
капелан звичайний (Tricopterus minutes);
португальська акула (Centroscymnus coelolepis);
скат (Raja species);
морський окунь (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus);
парусник (Istiophorus platypterus);
лепідоп (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo);
морський лящ, червоний пагель (Pagellus species);
акула (всі види);
змієподібна макрель або масляна риба (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens);
осетер (Acipenser species);
меч-риба (Xiphias gladius);

0,4

тунець (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

0,7

3.3.3

Дієтичні добавки

0,1

3.3.4

Сіль

0,01

3.3.5

М'ясо та птиця свіжі, охолоджені та заморожені

0,03

3.3.6

Ковбаси та кулінарні вироби із м'яса та птиці

0,03
(0,02 для спеціалізованих
продуктів шкільного харчування)

3.3.7

Консерви м'ясні та м'ясо-рослинні

0,03

3.3.8

Субпродукти сільськогосподарських тварин та птиці

0,1

3.3.9

Нирки та продукти їх переробки

0,2

3.3.10

Яйця та яйцепродукти

0,02

3.3.11

Яєчні продукти сухі (яєчний порошок, білок, жовток)

0,1

3.3.12

Молоко та кисломолочні вироби

0,005

3.3.13

Молоко згущене

0,015

3.3.14

Молоко та молочні вироби сухі

0,005 (у перерахунку на вихідний
продукт)

3.3.15

Сир та сирні вироби

0,02

3.3.16

Рибні консерви та пресерви

0,3 (прісноводна)
0,4 (морська)
0,7 (тунцева)

3.3.17

Зернові

0,03

3.3.18

Зернобобові

0,02

3.3.19

Крупи

0,03

3.3.20

Борошно та макаронні вироби

0,02

3.3.21

Хлібобулочні вироби

0,01

3.3.22

Бараночні та сухарні вироби

0,02

3.3.23

Цукор

0,01

3.3.24

Цукерки та подібні вироби

0,01

3.3.25

Какао-порошок, шоколад

0,1

3.3.26

Кава

0,02

3.3.27

Печиво

0,02

3.3.28

Овочі та картопля

0,02

3.3.29

Фрукти та виноград

0,02

3.3.30

Ягоди

0,02

3.3.31

Гриби

0,05

3.3.32

Консерви овочеві

0,02

3.3.33

Консерви фруктові та ягідні

0,02

3.3.34

Чай

0,1

3.3.35

Олія рослинна

0,03

3.3.36

Продукти переробки рослинних олій

0,05

3.3.37

Жири тваринні

0,03

3.3.38

Напої безалкогольні, пиво, вино, горілка та інші спиртові напої

0,005

3.3.39

Ізоляти та концентрати білка

0,003

3.3.40

Пектин

0,1

3.3.41

Висівки пшеничні

0,03

3.3.42

Желатин

0,05

3.3.43

Крохмаль

0,02

3.3.44

Продукти на молочній основі для немовлят та дітей раннього віку

0,005

3.3.45

Продукти на зерновій основі для немовлят та дітей раннього віку

0,01

3.3.46

Плодово-ягідні та плодово-овочеві консерви для немовлят та дітей раннього віку

0,01

3.3.47

Овоче-молочні та плодо-молочні суміші для немовлят та дітей раннього віку

0,01 (у відновленому продукті)

3.3.48

М'ясні консерви для немовлят та дітей раннього віку

0,02

3.3.49

Рибні консерви для немовлят та дітей раннього віку

0,15

3.3.50

Спеціалізовані продукти для лікувального харчування дітей

0,005 (у відновленому продукті)

3.4

Олово (неорганічне)*
(ці нормативи стосуються тільки готової продукції для продажу у збірній жерстяній тарі)

3.4.1

Консервовані продукти харчування, крім напоїв

200

3.4.2

Консервовані напої, у тому числі фруктові й овочеві соки

100

3.4.3

Консервоване дитяче харчування і оброблені продукти харчування, основу яких становлять злаки, для немовлят і дітей, крім сухих продуктів і порошків7

50

3.4.4

Консервовані дитячі молочні суміші і модифіковані дитячі суміші (у тому числі молоко для немовлят і модифіковане молоко), крім сухих продуктів і порошків7

50

3.4.5

Консервовані дієтичні продукти для спеціального медичного призначення7, призначені спеціально для немовлят і дітей, крім сухих продуктів і порошків

50

Глава 4. 3-монохлорпропан-1,2-діол (3-MCDP)

N з/п

Харчові продукти1

Максимальні рівні (мкг/кг)

1

2

3

1

Гідролізовані рослинні протеїни8

20

2

Соєвий соус8

20

Глава 5. Діоксини і ПХБ

N
з/п

Харчові продукти

Максимальні рівні

сума діоксинів (WHO-PCDD/F-TEQ)

сума діоксинів і діоксиноподібних PCB (WHO-PCDD/F-TEQ)

сума PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 та PCB180
(ICES-6)

1

2

3

4

5

5.1

М'ясо і м'ясна продукція (крім придатного для вживання ліверу) таких тварин:

 

 

 

крупної рогатої худоби і овець

2,5
пг/г жиру

4,0 пг/г жиру

40 нг/г жиру

домашньої птиці

1,75
пг/г жиру

3,0 пг/г жиру

40 нг/г жиру

свиней

1,0
пг/г жиру

1,25 пг/г жиру

40 нг/г жиру

5.2

Печінка наземних тварин, зазначених у пункті 5.1 цієї глави, і похідні з неї

4,5
пг/г жиру

10,0 пг/г жиру

40 нг/г жиру

5.3

М'язове м'ясо риби і рибна продукція, а також їх похідні4, крім вугра. Максимальний вміст застосовується до ракоподібних, крім коричневого м'яса крабів, голів і грудного м'яса омарів або подібних крупних ракоподібних тварин (Nephropidae і Palinuridae)

3,5
пг/г жиру

6,5 пг/г ваги у вологому стані

75 нг/г ваги у вологому стані

5.4

М'язове м'ясо прісноводної риби, за винятком прохідних видів риби, виловленої у прісній воді, та вироби з нього4

3,5
пг/г жиру

6,5 пг/г ваги у вологому стані

125 нг/г ваги у вологому стані

5.5

М'язове м'ясо вугра (Anguilla anguilla) і похідна продукція

3,5
пг/г жиру

10,0 пг/г ваги у вологому стані

300 нг/г ваги у вологому стані

5.6

Рибна печінка та похідні від неї продукти, за винятком морських жирів, зазначених у пункті 5.7 цієї глави

-

20,0 пг/г ваги у вологому стані

200 нг/г ваги у вологому стані

5.7

Жири тварин морського походження (риб'ячий жир, жир з риб'ячої печінки і жири інших морських організмів, призначені для вживання людиною)

1,75
пг/г жиру

6,0 пг/г жиру

200 нг/г жиру

5.8

Неперероблене молоко і молочна продукція, у тому числі молочний жир

2,5
пг/г жиру

5,5 пг/г жиру

40 нг/г жиру

5.9

Курячі яйця і яєчна продукція

2,5
пг/г жиру

5,0 пг/г жиру

40 нг/г жиру

5.10

Жир таких тварин:

 

 

 

великої рогатої худоби і овець

2,5
пг/г жиру

4,0 пг/г жиру

40 нг/г жиру

домашньої птиці

1,75
пг/г жиру

3,0 пг/г жиру

40 нг/г жиру

свиней

1,0
пг/г жиру

1,250 пг/г жиру

40 нг/г жиру

5.11

Змішані жири тваринного походження

1,5
пг/г жиру

2,5 пг/г жиру

40 нг/г жиру

5.12

Рослинні олії і жири

0,75
пг/г жиру

1,25 пг/г жиру

40 нг/г жиру

5.13

Харчові продукти для немовлят і дітей від одного до трьох років

0,1 пг/г ваги у вологому стані
(не допускається у дитячому харчуванні)

0,2 пг/г ваги у вологому стані

1,0 нг/г ваги у вологому стані

Глава 6. Поліциклічні ароматичні вуглеводні

N
з/п

Харчові продукти

Максимальні рівні (мкг/кг)

1

2

3

6.1

Бенз(а)пірен, бенз(а)антрацен, бензо[b]флуорантен

 

бенз(а)пірен

сума бенз(а)пірену, бенз(а)антрацену, бензо[b]флуорантену

6.1.1

Олії і жири (крім масла какао), призначені для безпосереднього вживання або для використання як компонента продуктів харчування

2,0

10,0

6.1.2

Какао-боби та продукція з них

5,0

30,0

6.1.3

Кокосова олія, призначена для безпосереднього вживання або для використання як компонента продуктів харчування

2,0

20,0

6.1.4

Копчене м'ясо і копчена м'ясна продукція

2,0

12,0

6.1.5

М'язове м'ясо копченої риби і копченої рибної продукції, крім двостулкових молюсків. Максимальний вміст застосовується до ракоподібних, крім коричневого м'яса крабів і крім голів і грудного м'яса омарів або подібних великих ракоподібних тварин (Nephropidae і Palinuridae)

2,0

12,0

6.1.6

Шпроти копчені і шпроти копчені консервовані (sprattus sprattus), двостулкові молюски, свіжі, охолоджені і заморожені, термічно оброблені м'ясо та м'ясопродукти, безпосередньо призначені для споживання людиною

5,0

30

6.1.7

Двостулкові молюски (копчені)4

6,0

35,0

6.1.8

Оброблені продукти харчування і дитяче харчування для немовлят і дітей

1,0

1,0

6.1.9

Дитячі молочні суміші і модифіковані дитячі суміші, у тому числі молоко для немовлят і модифіковане молоко7

1,0

1,0

6.1.10

Дієтична продукція спеціального медичного призначення, призначена для немовлят7

1,0

1,0

Глава 7. МЕЛАМІН

N
з/п

Харчові продукти

Максимальні рівні (мг/кг)

1

2

3

7.1

Меламін

7.1.1

Харчові продукти, за винятком дитячих сумішей початкових та дитячих сумішей для подальшого годування

2,5

7.1.2

Дитячі суміші початкові та дитячі суміші для подальшого годування

1,0

____________
1 Гречку (Fagopyrum sp) включено до "злаків", а продукція, вироблена з гречки, віднесена до "злакової продукції". Максимальний вміст для фруктів не застосовується до лісових горіхів.

2 Максимальні рівні не застосовуються до свіжого шпинату, що підлягатиме переробці і безпосередньо транспортується без упаковки з поля на переробний завод.

3 Максимальні рівні стосуються готової до споживання продукції (що продається як така або після відновлення відповідно до інструкцій виробника).

4 Якщо риба призначена для споживання без поділу на частини, максимальний рівень вмісту застосовується до всієї риби.

5 Максимальний рівень вмісту застосовується після висушування фруктів або овочів і після відділення частини, призначеної для споживання.

6 Максимальний рівень вмісту застосовується до продукції, виготовленої з врожаю фруктів 2001 року і пізніше.

7 Максимальний рівень вмісту застосовується до стану продукції, у якому вона продається.

8 Максимальний рівень вмісту надається для рідин, що містять 40 % сухої речовини, що відповідає максимальному рівню 50 мкг/кг сухої речовини. Рівень повинен визначатися пропорційно сухій речовині, що міститься у продукції.

 

Начальник Управління
громадського здоров'я

А. А. Григоренко

 

Перелік пунктів "Медико-биологических требований и санитарных норм качества продовольственного сырья и пищевых продуктов", затверджених заступником Міністра охорони здоров'я СРСР 01 серпня 1989 року N 5061-89, що не застосовуються на території України

1. Підпункти 6.1.1, 6.1.2 та 6.1.3 частини IV, 3.1.3.2 та 3.2.3.2 розділу 3 частини V у частині допустимих рівнів нітратів.

2. Підпункти та пункти 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2, 2.1, 2.2.1, 2.3, 2.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.5, 6.3.1.1, 6.3.1.2, 6.3.2.2, 7.1, 7.3.1, 9.1, 9.2, 9.5 частини IV розділу 4А; 1.1.3.3, 1.2.1.3.3, 1.2.2.3.3, 1.2.3.3.3, 2.1.3.2, 2.2.(1-2).3.3, 2.2.3.3.2, 3.1.3.3, 3.2.3.3, 4.3.4, 5.3.2, 6.1.3.2, 6.2.3.2, 6.4.3.3, 6.5.3.2 частини V у частині допустимого вмісту мікотоксинів.

3. Підпункти та пункти 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.2 розділу 1 частини IV; 2.1, 2.3, 2.4 розділу 2; 3.1, 3.4 розділу 3; 4.1, 4.3 розділу 4; 5.1, 5.2 розділу 5; 6.1, 6.1.4, 6.2.4, 6.2.5 розділу 6; 7.1, 7.2, 7.3 розділу 7; 8.1, 8.2, 8.3 розділу 8; 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 розділу 9 у частині допустимого вмісту свинцю.

4. Пункти 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 розділу 1 частини IV; 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 розділу 2; 3.1, 3.2, 3.4 розділу 3; 4.1, 4.2, 4.3 розділу 4; 5.1 розділу 5 у частині допустимого вмісту кадмію.

5. Пункти 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 розділу 1 частини IV; 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 розділу 2; 3.1, 3.2, 3.4 розділу 3; 4.1, 4.2, 4.3 розділу 4; 1.1.3.1, 1.2.2.3.1, 1.2.3.3.1, 2.1.3.1, 2.2.(1-2).3.1, 2.2.3.3.1, 3.1.3.1, 3.2.3.1, 4.3, 5.3.1, 6.1.3.1, 6.2.3.1, 6.4.3.1, 6.5.3.1 розділу 5 у частині допустимого вмісту ртуті.

 

Начальник Управління
громадського здоров'я

А. А. Григоренко

Опрос