Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления пособия по частичной безработице

Министерство социальной политики Украины
Порядок, Приказ от 07.03.2013 № 103
редакция действует с 22.08.2014

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.03.2013

м. Київ

N 103

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 2013 р. за N 756/23288

Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 15 липня 2014 року N 468

Відповідно до статті 47 Закону України "Про зайнятість населення"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання допомоги по частковому безробіттю, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства праці та соціальної політики України:

від 07 лютого 2009 року N 45 "Про затвердження Переліку причин тимчасового припинення виробництва, що призводять до часткового безробіття, і Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 березня 2009 року за N 189/16205;

від 02 вересня 2009 року N 330 "Про затвердження Змін до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2009 року за N 900/16916.

3. Департаменту ринку праці та зайнятості (М. Лазерна) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Голови правління
Пенсійного фонду України

В. О. Кравчук

Голова Державної інспекції
України з питань праці

В. І. Яцкін

 

ПОРЯДОК
надання допомоги по частковому безробіттю

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм та умови надання застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

допомога по частковому безробіттю - кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд), що надаються територіальними органами Державної служби зайнятості у районах, містах, районах у містах (далі - територіальні органи) підприємству для виплати застрахованим особам (далі - працівники) у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин;

зупинення (скорочення) виробництва - зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва (структурному підрозділі підприємства, у якому здійснюються всі етапи технологічного процесу з виробництва певного виду продукції у межах такого підрозділу), що має невідворотний та тимчасовий характер, триває не менше трьох місяців і не перевищує шести місяців, не залежить від працівників та роботодавця, охопило не менш як 20 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, у яких скорочення робочого часу становить 30 і більше відсотків на місяць, а також зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу працівників, яке є вимушеним, оскільки вичерпано всі можливі заходи запобігання йому, що підтверджується узгодженим рішенням роботодавця та виборним органом профспілкової організації, з якою укладено колективний договір, за результатами консультацій між ними. Невідворотний та тимчасовий характер зупинення (скорочення) виробництва виникає у зв'язку з: фінансовою або економічною кризою, економічною блокадою, аварією, пожежею, масовими заворушеннями, терористичним актом, війною, стихійним лихом (землетрусом, буревієм, повінню, смерчем тощо), закриттям морських проток, що трапляється на звичайному морському шляху між портами відвантаження і вивантаження; забороною експорту (імпорту), валютними обмеженнями, прийнятими органами державної влади; забороною органами державної влади використовувати матеріали, сировину, комплектуючі, що застосовувались у цьому виробництві; іншими непередбачуваними та непереборними подіями, що відбуваються незалежно від волі та бажання підприємства і призводять до зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу;

(абзац третій пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 15.07.2014 р. N 468)

комісія з питань надання допомоги по частковому безробіттю - комісія, що створюється територіальним органом для розгляду питання щодо надання допомоги по частковому безробіттю (далі - комісія);

організаційно-виробничі причини - перепрофілювання, технічне переоснащення, зміна технології виробництва, перехід на інші види сировини з метою подолання причин, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві та не пов'язані з припиненням трудових відносин із працівниками;

(абзац п'ятий пункту 1.2 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 15.07.2014 р. N 468)

часткове безробіття - вимушене тимчасове скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції з причин економічного, технологічного і структурного характеру без припинення трудових відносин.

Термін "застраховані особи" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Термін "підприємство" вживається у значенні, наведеному у Господарському кодексі України.

1.3. Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється підприємством у разі зупинення (скорочення) виробництва.

1.4. Допомога по частковому безробіттю надається підприємствам незалежно від їх форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов'язана з виробництвом продукції.

Допомога по частковому безробіттю надається підприємствам, які не мають заборгованості з виплати заробітної плати, що виникла до зупинення (скорочення) виробництва; не мають непогашеної заборгованості щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття за період до 01 січня 2011 року та (або) заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що виникли до зупинення (скорочення) виробництва; не мають несплачених фінансових санкцій за недодержання норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та (або) Закону України "Про зайнятість населення".

1.5. Право на допомогу по частковому безробіттю мають працівники, які протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почалося скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу, працювали не менше шести календарних місяців, за яких сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому, ніж мінімальний розмір страхового внеску, та у яких скорочення тривалості робочого часу становить 50 і більше відсотків на місяць. Право на зазначену допомогу також мають особи, які перебували у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і на день початку зупинення (скорочення) виробництва приступили до роботи.

1.6. Допомога по частковому безробіттю не надається у разі, коли:

зупинення (скорочення) виробництва носить сезонний характер або виникає виключно з організаційно-виробничих причин;

є можливість працевлаштування (тимчасового переведення) працівників на період зупинення (скорочення) виробництва на інших дільницях, у цехах;

працівник:

письмово відмовився від працевлаштування (тимчасового переведення) на підходящу роботу на підприємстві з повним робочим днем (тижнем);

працює на цьому підприємстві за сумісництвом;

проходить на підприємстві альтернативну (невійськову) службу;

залучений до профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків, передбачених статтею 71 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

II. Надання допомоги по частковому безробіттю

2.1. Про можливе зупинення (скорочення) виробництва підприємство письмово повідомляє (далі - повідомлення) територіальний орган за місцем взяття на облік як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування не пізніше дати початку зупинення (скорочення) виробництва.

2.2. Територіальний орган за погодженням з підприємством організовує заходи щодо запобігання вивільненню працівників.

2.3. Підприємство не пізніше 6 місяців з дати початку зупинення (скорочення) виробництва подає територіальному органу такі документи:

2.3.1. У разі зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва (структурному підрозділі підприємства, у якому здійснюються всі етапи технологічного процесу з виробництва певного виду продукції у межах такого підрозділу), що має невідворотний та тимчасовий характер, триває не менше трьох місяців і не перевищує шести місяців, не залежить від працівників та роботодавця, охопило не менш як 20 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, у яких скорочення робочого часу становить 30 і більше відсотків на місяць:

заяву (додаток 1);

копію наказу підприємства про зупинення (скорочення) виробництва, завірену печаткою підприємства, в якому зазначено обставини, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва, його початок та тривалість, а також що зупинення (скорочення) виробництва охопило не менш як 20 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, у яких скорочення робочого часу становить 30 і більше відсотків на місяць;

відомості про працівників (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті)), у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю відповідно до пункту 1.5 розділу I цього Порядку;

висновок організації роботодавців обласного рівня або галузевої організації роботодавців про те, що зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва (структурному підрозділі підприємства, у якому здійснюються всі етапи технологічного процесу з виробництва певного виду продукції у межах такого підрозділу) має невідворотний та тимчасовий характер, не залежить від організаційно-виробничих причин, зазначених у пункті 1.2 розділу I цього Порядку, не має сезонного характеру, або підтвердження форс-мажорних обставин, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва, видане Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом відповідно до чинного законодавства;

довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, що виникла до зупинення (скорочення) виробництва;

довідку про відсутність несплачених фінансових санкцій за недодержання норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та (або) Закону України "Про зайнятість населення".

2.3.2. У разі зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу працівників, яке є вимушеним, оскільки вичерпано всі можливі заходи запобігання йому, що підтверджується узгодженим рішенням роботодавця та виборним органом профспілкової організації, з якою укладено колективний договір, за результатами консультацій між ними:

заяву (додаток 1);

копію наказу підприємства про зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу, завірену печаткою підприємства, в якому зазначено обставини, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва, його початок та тривалість;

копію спільного рішення підприємства та виборного органу профспілкової організації або вільно обраного представника (представників) працівників підприємства (у разі відсутності первинної профспілкової організації), з яким (якими) укладено колективний договір, за результатами консультацій між ними про те, що зупинення (скорочення) виробництва є вимушеним (вичерпано всі можливі заходи запобігання);

відомості про працівників (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті)), у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю відповідно до пункту 1.5 розділу I цього Порядку;

висновок організації роботодавців обласного рівня або галузевої організації роботодавців про те, що зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва (структурному підрозділі підприємства, у якому здійснюються всі етапи технологічного процесу з виробництва певного виду продукції у межах такого підрозділу) має невідворотний та тимчасовий характер, не залежить від організаційно-виробничих причин, зазначених у пункті 1.2 розділу I цього Порядку, не має сезонного характеру, або підтвердження форс-мажорних обставин, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва, видане Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом відповідно до чинного законодавства;

довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, що виникла до зупинення (скорочення) виробництва;

довідку про відсутність несплачених фінансових санкцій за недодержання норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та (або) Закону України "Про зайнятість населення".

(пункт 2.3 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 15.07.2014 р. N 468)

2.4. Територіальний орган вживає заходів щодо залучення до громадських робіт працівників (за їх бажанням) у разі їх обліку в територіальному органі на умовах, визначених чинним законодавством.

Допомога по частковому безробіттю таким працівникам надається в межах строку зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві з наступного дня після закінчення їх участі в громадських роботах на умовах, визначених цим Порядком.

2.5. Територіальний орган забезпечує подання на розгляд комісії узагальненої інформації про результати вжитих територіальним органом заходів щодо запобігання вивільненню працівників та інформації про відсутність або наявність заборгованості зі сплати підприємством єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

2.6. Персональний склад комісії затверджується територіальним органом і включає: представника відповідного територіального органу (дві особи); представника управління економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації (одна особа); представників сторін соціального діалогу від профспілкового органу (три особи); представників сторін соціального діалогу від роботодавців (три особи).

(абзац перший пункту 2.6 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 15.07.2014 р. N 468)

Очолює комісію заступник керівника територіального органу або особа, яка його заміщує.

Питання про надання або відмову у наданні допомоги по частковому безробіттю розглядається комісією протягом 10 календарних днів з дати подання підприємством заяви та документів, зазначених у пункті 2.3 цього розділу.

У разі подання неповного пакета документів або наявності в окремих документах помилок комісія в строки, передбачені цим пунктом, приймає рішення про повернення пакета документів підприємству для доповнення або доопрацювання. Після доповнення або доопрацювання цих документів підприємство має право повторно звернутися до територіального органу.

(пункт 2.6 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 15.07.2014 р. N 468)

У разі повторного подання підприємством пакета документів після їх доповнення або доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у протоколі засідання комісії, питання про надання або відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю розглядається комісією протягом 5 календарних днів з дати повторного подання підприємством документів відповідно до вимог цього Порядку.

(пункт 2.6 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 15.07.2014 р. N 468)

Комісії та територіальному органу забороняється вимагати інші документи, ніж ті, що визначені цим Порядком.

(пункт 2.6 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 15.07.2014 р. N 468)

2.7. Засідання комісії скликається головою (залежно від кількості поданих підприємствами заяв) або на вимогу однієї третини членів комісії. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин членів комісії.

Висновок комісії носить рекомендаційний характер та оформлюється протоколом засідання комісії, що затверджується більшістю голосів присутніх.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

2.8. Рішення про надання або відмову у наданні допомоги по частковому безробіттю приймається керівником територіального органу та оформлюється наказом територіального органу протягом 5 календарних днів після отримання висновку комісії.

Рішення про надання допомоги по частковому безробіттю набирає чинності з дня:

(пункт 2.8 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 15.07.2014 р. N 468)

закінчення тримісячного строку зупинення (скорочення) виробництва за умови подання підприємством повідомлення про зупинення (скорочення) виробництва (додаток 2) до територіального органу у разі надання допомоги по частковому безробіттю відповідно до підпункту 2.3.1 пункту 2.3 цього розділу, та письмового підтвердження (додаток 3), що зупинення (скорочення) виробництва продовжує тривати;

(пункт 2.8 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 15.07.2014 р. N 468)

підписання його керівником територіального органу у разі надання допомоги по частковому безробіттю відповідно до підпункту 2.3.2 пункту 2.3 цього розділу.

(пункт 2.8 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 15.07.2014 р. N 468)

Рішення керівника територіального органу про відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю може бути оскаржене до територіального органу вищого рівня або суду.

(пункт 2.8 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 15.07.2014 р. N 468)

Територіальний орган вищого рівня має право скасувати або переглянути рішення територіального органу повністю чи частково та зобов'язати розглянути питання про надання допомоги по частковому безробіттю повторно.

(пункт 2.8 доповнено новим абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 15.07.2014 р. N 468,
у зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати
 відповідно абзацами сьомим та восьмим)

У разі прийняття рішення про надання допомоги по частковому безробіттю територіальний орган протягом 5 календарних днів рекомендованим листом з повідомленням про вручення надсилає підприємству проект договору про надання допомоги по частковому безробіттю за зразком згідно з додатком 4 до цього Порядку, який укладається між територіальним органом та підприємством та в якому визначаються права та обов'язки сторін, порядок перерахування підприємству коштів Фонду та виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю, гарантії зайнятості працівників, відповідальність сторін, порядок внесення змін та умови розірвання і припинення договору.

(абзац сьомий пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 15.07.2014 р. N 468)

У разі прийняття рішення про відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю територіальний орган протягом 5 календарних днів повідомляє про таке рішення підприємство рекомендованим листом з повідомленням про вручення із зазначенням обґрунтування причин прийняття такого рішення.

III. Виплата, розмір та тривалість надання допомоги по частковому безробіттю

3.1. Перерахування підприємству коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю здійснюється територіальним органом щомісяця протягом 15 робочих днів після отримання від підприємства відомостей про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини другої статті 47 Закону України "Про зайнятість населення" (додаток 5).

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 15.07.2014 р. N 468)

3.2. Підприємство виплачує кошти працівникам у строк не більше ніж 3 робочі дні після їх надходження на рахунок підприємства за окремою платіжною відомістю для виплат допомоги по частковому безробіттю (відомості на виплату грошей). Копія зазначеної відомості з підтвердженням перерахування коштів на рахунок працівника (відомості на виплату грошей) подається територіальному органу не пізніше 10 календарних днів після виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю.

У разі скорочення тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва у працівників, які не були включені до відомостей про осіб, щодо яких прийнято рішення про надання допомоги по частковому безробіттю, підприємство додатково подає територіальному органу на розгляд комісії відомості про таких осіб і копію спільного рішення підприємства та виборного органу профспілкової організації або вільно обраного представника (представників) працівників підприємства (у разі відсутності первинної профспілкової організації), з якою (яким) укладено колективний договір, про те, що зупинення (скорочення) виробництва є вимушеним (вичерпано всі можливі заходи запобігання).

3.3. Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється підприємством з першого дня зупинення (скорочення) виробництва у межах строку зупинення (скорочення) виробництва, але не більш як 180 календарних днів протягом року.

3.4. Допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду.

Розмір допомоги визначається під час затвердження бюджету Фонду, виходячи з фінансових можливостей, і не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом.

3.5. Підприємство не може звернутися за наступним одержанням з Фонду коштів для виплати працівникам, яким виплачувалася допомога по частковому безробіттю, раніше ніж через рік після закінчення строку виплати допомоги по частковому безробіттю.

3.6. Підприємство відповідає за достовірність документів і відомостей, що є підставою для надання допомоги по частковому безробіттю та цільове використання коштів Фонду.

3.7. У разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога по частковому безробіттю (розірвання трудового договору протягом 6 місяців (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів - протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги по частковому безробіттю), з дня закінчення виплати допомоги по частковому безробіттю з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40, пунктом 1 статті 36, частиною третьою статті 38 Кодексу законів про працю України), кошти, отримані підприємством, повертаються до Фонду в повному обсязі у розмірі виплаченої допомоги по частковому безробіттю звільненої особи.

Допомога по частковому безробіттю не надається працівникам, які отримують оплату часу простою, а також при освоєнні нового виробництва (продукції) відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України.

Територіальний орган на підставі інформації з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування про припинення трудових відносин з особами, які отримували допомогу по частковому безробіттю, повідомляє про це територіальний орган Державної інспекції України з питань праці.

3.8. За наявності підстав територіальний орган вживає заходів щодо повернення в повному обсязі коштів, наданих підприємству для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю.

3.9. Кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю не надаються підприємствам, якими не дотримано вимоги статті 47 Закону України "Про зайнятість населення" та цього Порядку.

3.10. Територіальний орган контролює цільове використання коштів, що перераховуються підприємству для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю, шляхом проведення відповідної перевірки протягом 30 календарних днів після останньої виплати такої допомоги працівникам та має право отримувати від підприємства необхідні пояснення з цих питань, у тому числі в письмовій формі.

(абзац перший пункту 3.10 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 15.07.2014 р. N 468)

Територіальний орган має право перевіряти достовірність відомостей, поданих підприємством для отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання підприємством виділених йому коштів Фонду та зупиняти виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю в разі відмови або перешкоджання з боку підприємства у проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним Фонду недостовірних відомостей або порушення порядку використання підприємством коштів Фонду.

3.11. Спори, що виникають з питань надання та цільового використання коштів для виплати підприємством допомоги по частковому безробіттю працівникам, розглядаються у встановленому законодавством порядку.

 

Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості

М. Лазебна

 

ЗАЯВА
про надання коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю

 

                        Директору ____________________
              ___________________________________
                      (найменування територіального органу)

Найменування підприємства ____________________________________________________________

Місцезнаходження підприємства _________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________________

У зв'язку з настанням на ________________________________________________________________
                                                                                                              (підприємство або цех,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         дільниця із замкнутим циклом виробництва)
обставин, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва, причиною
якого є ______________________________________________________________________________,
                                                                                       (зазначається причина)
яке почалося з ______________________ та тривало (триватиме) _______________________ місяців,
                                              (число, місяць, рік)                                                                                 (кількість місяців)
просимо надати кошти для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю, починаючи
з ___________________________________________________________________________________.
                                                                                                     (число, місяць, рік)

До заяви додаються документи, передбачені пунктом _______ Порядку.

Керівник підприємства

_________________
             (підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

Контактний телефон виконавця _______________________

Дата подання заяви ___________________________
                                                               (число, місяць, рік)

(Порядок доповнено новим додатком 1 згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 15.07.2014 р. N 468)
 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зупинення (скорочення) виробництва

_____________________________________________________________________________________
(найменування територіального органу)

Найменування підприємства ____________________________________________________________

Місцезнаходження підприємства ________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ ______________________________________________________________________

Повідомляємо, що у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (зазначається причина)

у ____________________________________________________________________________________
                                                                            (цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва)
_____________________________________________________________________________________
з __________________________________________ відбулося зупинення (скорочення) виробництва,
                                              (число, місяць, рік)

що триває ________________________________ та триватиме ________________________________.
                                           (кількість днів (місяців))                                                                                  (кількість днів (місяців))

Керівник підприємства

_________________
             (підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

Контактний телефон виконавця _______________________

Дата подання повідомлення ___________________________
                                                                                  (число, місяць, рік)

(Порядок доповнено новим додатком 2 згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 15.07.2014 р. N 468)
 

 

                     Директору _____________________
              __________________________________
                     (найменування територіального органу)

Найменування підприємства ____________________________________________________________

Місцезнаходження підприємства _________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________________

Підтверджуємо, що у зв'язку з ____________________________________________________________
                                                                                                              (зазначається причина)
_____________________________________________________________________________________
у ____________________________________________________________________________________
                                                                         (цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва)
з _________________________________________ відбулося зупинення (скорочення) виробництва,
                                  (число, місяць, рік)
що станом на _____________________________ триває ______________________________ місяців.
                                                      (число, місяць, рік)                                                              (кількість місяців)

Керівник підприємства

_________________
             (підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

Контактний телефон виконавця _______________________

Дата подання заяви ___________________________
                                                            (число, місяць, рік)

Примітка. Подається у разі, якщо підприємство відповідає вимогам підпункту 2.3.1 пункту 2.3 роділу II цього Порядку.

(Порядок доповнено новим додатком 3 згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 15.07.2014 р. N 468,
у зв'язку з цим додатки 1 та 2 вважати відповідно додатками 4 та 5)

 

ЗРАЗОК

ДОГОВІР
про надання допомоги по частковому безробіттю

м.

"______" ___________ 20__ р.

__________________________________ територіальний орган Державної служби зайнятості у районі, місті, районі у місті (далі - Територіальний орган) в особі керівника _______________________________________________________, що діє на підставі Положення про
(прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________, з одного боку, та
(найменування Територіального органу)
____________________________________________________________ (далі - Підприємство) в особі
(повне найменування підприємства)
________________________________________, що діє на підставі ____________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)                                                                                 (назва установчого документа)
з іншого боку (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Надання Територіальним органом Підприємству коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю відповідно до Порядку надання допомоги по частковому безробіттю, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 07 березня 2013 року N 103 (далі - Порядок), у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин.

II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Територіальний орган має право:

2.1.1. Перевіряти достовірність відомостей, поданих Підприємством для отримання коштів Фонду.

2.1.2. Перевіряти цільове використання коштів Фонду, наданих Підприємству для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю.

2.1.3. Отримувати від Підприємства необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі).

2.2. Територіальний орган зобов'язується:

2.2.1. Надавати Підприємству кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю відповідно до Порядку та цього Договору.

2.2.2. Щомісяця, протягом 15 робочих днів після отримання відомостей про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини другої статті 47 Закону України "Про зайнятість населення" (далі - відомості про осіб), перераховувати Підприємству кошти для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю.

2.2.3. Повідомляти Підприємство про зміни у законодавстві, що регулює відносини в сфері надання допомоги по частковому безробіттю.

2.3. Підприємство має право:

2.3.1. Отримувати від Територіального органу кошти для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю.

2.3.2. Додатково надавати Територіальному органу відомості про працівників, які не були включені до відомостей про осіб, щодо яких прийнято рішення про надання допомоги по частковому безробіттю, і копію спільного рішення підприємства та виборного органу профспілкової організації або вільно обраного представника (представників) працівників підприємства (у разі відсутності первинної профспілкової організації), з якою (яким) укладено колективний договір, про те, що зупинення (скорочення) виробництва є вимушеним (вичерпано всі можливі заходи запобігання).

2.3.3. Оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність Територіального органу до територіального органу вищого рівня або до суду.

2.3.4. Отримувати у Територіального органу консультації з питань, що стосуються надання допомоги по частковому безробіттю.

2.4. Підприємство зобов'язується:

2.4.1. Забезпечувати цільове використання коштів Фонду, наданих як допомога по частковому безробіттю.

2.4.2. Щомісяця (до закінчення строку дії цього Договору), не пізніше 10 числа поточного місяця, надавати Територіальному органу відомості про осіб відповідно до пункту 3.1 розділу III Порядку, що є підставою для перерахування коштів Фонду на виплату працівникам Підприємства допомоги по частковому безробіттю, а також повідомляти про зміну вищезазначених даних протягом 5 календарних днів.

2.4.3. Виплачувати працівникам допомогу по частковому безробіттю протягом 3 робочих днів після їх надходження на рахунок Підприємства за окремою платіжною відомістю для виплат допомоги по частковому безробіттю (відомістю на виплату грошей).

2.4.4. Щомісяця, не пізніше 10 календарних днів після виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю, надавати Територіальному органу копії платіжних відомостей для виплат допомоги по частковому безробіттю з підтвердженням перерахування коштів на рахунки працівників.

2.4.5. Письмово інформувати Територіальний орган про звільнення працівника (працівників) протягом 6 місяців або протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги по частковому безробіттю (якщо допомога по частковому безробіттю виплачувалася менше ніж 180 календарних днів) з підстав, зазначених у розділі III цього Договору.

2.4.6. Повернути Територіальному органу за наявності підстав (в тому числі відповідно до розділу III цього Договору) кошти в повному обсязі, надані підприємству для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю.

2.4.7. Допускати представників Територіального органу до проведення перевірок даних, що є підставою для перерахування коштів Фонду на виплату працівникам Підприємства допомоги по частковому безробіттю.

III. ГАРАНТІЇ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКА, ЯКОМУ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ДОПОМОГА ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ

3.1. Підприємство не має права розірвати трудовий договір з працівником протягом 6 місяців (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів - протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги по частковому безробіттю) з дня закінчення виплати допомоги по частковому безробіттю з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 40, пунктом 1 частини першої статті 36, частиною третьою статті 38 Кодексу законів про працю України.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором, за невиконання або неналежне виконання умов Договору.

4.2. Підприємство у встановленому законодавством порядку відповідає за достовірність документів і відомостей, що є підставою для виплати допомоги по частковому безробіттю, та цільове використання коштів Фонду. У разі подання недостовірних відомостей, передбачених пунктом 2 частини другої статті 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", використання Підприємством коштів Фонду з порушенням встановленого порядку Підприємство добровільно чи на підставі рішення суду повинно відшкодувати Фонду заподіяну шкоду.

4.3. За порушення порядку використання Підприємством коштів Фонду накладається штраф у розмірі наданої Фондом суми, використаної з порушенням, відповідно до частини другої статті 38 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

V. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до виконання ними всіх зобов'язань, передбачених цим Договором.

5.2. Спори, що виникають за цим Договором, вирішуються Сторонами під час переговорів, а у разі недосягнення згоди - територіальним органом вищого рівня або у судовому порядку.

5.3. Договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. Кожна зі Сторін має один примірник цього Договору.

VI. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Територіальний орган:
____________________________

Підприємство:
__________________

Місцезнаходження:

Місцезнаходження:

Поточний рахунок:

Поточний рахунок:

Установа банку:

Установа банку:

МФО:

МФО:

Код за ЄДРПОУ:

Код за ЄДРПОУ:

Керівник ____________

Керівник ___________

_____________ року
М. П.

_______________ року
М. П.

 

Відомості про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини другої статті 47 Закону України "Про зайнятість населення"

Найменування та місцезнаходження підприємства __________________________________________________________________________

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові працівника

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

Професія (посада)

Тарифна ставка (оклад), грн

Протягом дванадцяти місяців, що передували місяцю, в якому почалося скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу, працював не менше шести календарних місяців і сплачував єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального єдиного внеску

(ТАК/НІ)

Відсутня можливість працевлаш-
тування (тимчасового переведення) працівника на період зупинення (скорочення) виробництва на інших дільницях, у цехах підприємства

 
(ТАК/НІ)

Особа відмовилася від працевлаш-
тування (тимчасового переведення) на підходящу роботу на підприємстві з повним робочим днем (тижнем)

 

 
(ТАК/НІ)

Особа працює на цьому підприємстві за сумісництвом

 

 

 

 

(ТАК/НІ)

Особа проходить на підприємстві альтернативну (невійськову) службу

 

 

 
(ТАК/НІ)

Кількість годин нормальної тривалості робочого часу на місяць

Кількість годин часткового безробіття за місяць

Сума допомоги по частковому безробіттю, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Назва структурного підрозділу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства

__________
(підпис)

________________________
           (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
М. П.

__________
(підпис)

________________________
           (ініціали та прізвище)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

____________

Опрос