Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке осуществления подразделениями Госавтоинспекции МВД государственной регистрации, перерегистрации и учета транспортных средств, оформления и выдачи регистрационных документов, номерных знаков на них

МВД
Приказ от 29.04.2013 № 417
действует с 04.06.2013

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.04.2013

м. Київ

N 417

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 2013 р. за N 748/23280

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, Митного кодексу України, Закону України "Про адміністративні послуги", Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128, постанови Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року N 1388 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів" (із змінами), з метою приведення нормативно-правових актів МВС України у відповідність до вимог законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них, затвердженої наказом МВС України від 11 серпня 2010 року N 379, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 січня 2011 року за N 123/18861 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту Державтоінспекції МВС України (Астапкович В. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у визначений законодавством термін.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Ратушняка В. І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр оборони України

П. В. Лебедєв

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.1 слова "реєстраційно-екзаменаційними підрозділами Державтоінспекції (далі - РЕП ДАІ) МВС" замінити словами "центрами надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів (далі - Центри),".

1.2. Пункт 1.8 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.9, 1.10 вважати відповідно пунктами 1.8, 1.9.

2. У главі 4:

2.1. В абзаці третьому пункту 4.1 слова ", або постанова (довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків (знака), або довідка про порушення кримінальної справи" виключити.

2.2. В абзаці третьому пункту 4.4 слова ", або постанова (довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта), або довідка про порушення кримінальної справи" виключити.

2.3. В абзаці першому підпункту 4.5.2 пункту 4.5 слово "Мінтрансзв'язку" замінити словами "Мінінфраструктури України".

3. У главі 5:

3.1. В абзаці п'ятому пункту 5.5 слова ", або постанова (довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків (знака), свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта), або постанова про порушення кримінальної справи" виключити.

3.2. У першому реченні пункту 5.7 слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "органу досудового розслідування".

4. В абзаці другому пункту 6.5 глави 6 слова "орган внутрішніх справ" у всіх відмінках замінити словами "орган досудового розслідування" у відповідних відмінках, слова "про відмову в порушенні кримінальної справи" замінити словами "про закриття кримінального провадження".

5. У главі 9:

5.1. Абзац третій пункту 9.4 після слова "засоби" доповнити словами "та на зареєстровані в підрозділах Державтоінспекції транспортні засоби", слово ", двигуна" виключити.

5.2. Доповнити главу пунктом 9.11 такого змісту:

"9.11. Реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку ТЗ можуть проводитися на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу, оформленого в Центрі.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу завіряється підписом уповноваженої посадової особи та відбитком печатки Центру. Договір купівлі-продажу транспортного засобу обліковується у книзі обліку договорів купівлі-продажу транспортних засобів (додаток 17).".

6. У тексті цієї Інструкції абревіатуру "РЕП ДАІ" замінити словом "Центр" у відповідних відмінках.

7. Доповнити цю Інструкцію додатком 17, що додається.

У зв'язку з цим додатки 17 - 20 вважати відповідно додатками 18 - 21 з відповідною зміною посилання на них в тексті цієї Інструкції.

 

Начальник ДДАІ МВС України
полковник міліції

В. І. Астапкович

 

Книга обліку договорів купівлі-продажу транспортних засобів

N з/п

Номер та дата оформлення договору

Продавець (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), місце реєстрації проживання чи перебування фізичної особи, повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ юридичної особи)

Серія, номер документа, за яким встановлено особу, дата видачі, ким видано

Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, серія, номер документа, за яким встановлено особу, дата видачі, ким видано, серія, номер довіреності, дата видачі, ким видана

Покупець (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), місце реєстрації проживання чи перебування фізичної особи, повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ юридичної особи)

Серія, номер документа, за яким встановлено особу, дата видачі, ким видано

Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, серія, номер документа, за яким встановлено особу, дата видачі, ким видано, серія, номер довіреності, дата видачі, ким видана

Марка, модель, тип транспортного засобу, об'єм двигуна

Номерний знак

Серія, номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (свідоцтва про спадщину), дата видачі, ким видане

Номер кузова (шасі, рами)

Підпис продавця про оформлення договору

Підпис покупця про оформлення договору

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос