Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о вахтенном методе прохождения службы (выполнения работы) лицами начальствующего состава и работниками Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в зоне отчуждения

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Положение, Приказ от 15.04.2013 № 219
действует с 07.06.2013

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.04.2013

м. Київ

N 219

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 2013 р. за N 747/23279

Про затвердження Положення про вахтовий метод проходження служби (виконання роботи) особами начальницького складу і працівниками Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в зоні відчуження

Відповідно до Законів України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року N 717, постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року N 831 "Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження", Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1828, з метою забезпечення службової діяльності осіб начальницького складу і працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які виконують службові обов'язки (працюють) в зоні відчуження,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про вахтовий метод проходження служби (виконання роботи) особами начальницького складу і працівниками Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в зоні відчуження, що додається.

2. Начальнику Головного управління урядового зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

 

Голова Служби

Г. А. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра - керівник апарату
Міністерства соціальної політики України

В. Г. Коломієць

В. о. Міністра
надзвичайних ситуацій України

В. П. Бут

В. о. Голови Державного агентства
України з управління зоною відчуження

Д. Г. Бобро

Міністр екології та
природних ресурсів України

О. А. Проскуряков

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

Голова Всеукраїнської професійної спілки
працівників спеціального зв'язку

Н. І. Волк

Спільний представницький орган
репрезентативних всеукраїнських об'єднань
профспілок на національному рівні

Г. В. Осовий

 

ПОЛОЖЕННЯ
про вахтовий метод проходження служби (виконання роботи) особами начальницького складу і працівниками Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в зоні відчуження

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року N 717, постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року N 831 "Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження", Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1828, Основних положень про вахтовий метод організації робіт, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань, Секретаріату ВЦРПС, Міністерства охорони здоров'я СРСР від 31 грудня 1987 року N 794/33-82 (із змінами), визначає порядок проходження служби (виконання роботи) вахтовим методом у зоні відчуження з урахуванням завдань Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку) і специфіку її діяльності.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

вахта - час виконання службових обов'язків (роботи) і міжзмінного відпочинку;

вахтовий метод - особлива форма проходження служби (виконання роботи) особами начальницького складу і працівниками Держспецзв'язку (далі - співробітники Держспецзв'язку), які направляються в зону відчуження, коли щоденне повернення до місця постійного проживання неможливе;

вахтовий підрозділ - структурний підрозділ регіонального органу Держспецзв'язку, на який покладено виконання завдань щодо забезпечення в установленому порядку урядовим зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників підприємств, установ і організацій у зоні відчуження.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".

1.3. Направлення співробітників Держспецзв'язку на вахту не є службовим відрядженням. Таке направлення відбувається шляхом видання відповідного наказу регіонального органу Держспецзв'язку, яким встановлюється тривалість вахти і визначається перелік співробітників Держспецзв'язку, які направляються на вахту.

1.4. Рішення про застосування вахтового методу проходження служби (виконання роботи) приймає Адміністрація Держспецзв'язку за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) Адміністрації Держспецзв'язку (далі - профспілкова організація).

II. Організаційно-кадрові питання

2.1. Вахтовий підрозділ укомплектовують співробітниками регіонального органу Держспецзв'язку, яких направляють для виконання службових обов'язків (роботи) в зону відчуження за їх згодою за умови, що вони не мають медичних протипоказань щодо перебування у цій зоні.

2.2. Співробітники Держспецзв'язку, які добровільно виявили бажання проходити службу (працювати) вахтовим методом у зоні відчуження, зобов'язані за направленням кадрового підрозділу або посадової особи, яка здійснює кадрове забезпечення діяльності регіонального органу Держспецзв'язку, щороку проходити комплексні медичні огляди.

2.3. Забороняється направляти для виконання службових обов'язків (роботи) в зону відчуження вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також осіб, які мають медичні протипоказання щодо виконання службових обов'язків (роботи) в зоні відчуження.

2.4. Співробітники Держспецзв'язку, які проходять службу (працюють) вахтовим методом у зоні відчуження, в разі встановлення захворювання, причина виникнення якого пов'язана з впливом радіаційного фактора, переводяться до інших структурних підрозділів регіонального органу Держспецзв'язку, з якого вони направлялися для виконання службових обов'язків (роботи) в зазначеній зоні, на посади, не нижчі від тих, що вони обіймають.

2.5. Співробітники Держспецзв'язку до направлення для виконання службових обов'язків (роботи) в зону відчуження повинні бути ознайомлені з умовами проходження служби (виконання роботи) вахтовим методом, заходами безпеки, своїми правами та обов'язками, а також соціальними гарантіями.

2.6. Інструктаж співробітників Держспецзв'язку проводить керівник вахтового підрозділу перед їх направленням для виконання службових обов'язків (роботи) в зону відчуження.

Співробітники Держспецзв'язку, які не пройшли інструктажу щодо умов проходження служби (виконання роботи) вахтовим методом, заходів безпеки, прав та обов'язків, соціальних гарантій, до виконання службових обов'язків (роботи) в зоні відчуження не допускаються.

III. Організація службової діяльності

3.1. З метою організації службової діяльності вахтового підрозділу, створення необхідних умов для відпрацювання норм службового (робочого) часу, а також повноцінного відпочинку чисельність співробітників Держспецзв'язку поділяється на дві рівні зміни, які по черзі заступають на вахту.

3.2. При комплектуванні змін вахтового підрозділу необхідно дотримуватися принципу взаємозамінності, щоб у кожній зміні були спеціалісти, здатні забезпечити повноцінне функціонування підрозділу з усіх напрямів його службової діяльності, враховуючи час перебування у відпустці, на лікуванні.

3.3. Доправлення співробітників Держспецзв'язку на зміну до місця проходження служби (виконання роботи) вахтовим методом здійснюється автомобільним транспортом, який закріплений за вахтовим підрозділом.

IV. Режим служби (роботи) і відпочинку.
Облік службового (робочого) часу

4.1. При проходженні служби (виконанні роботи) вахтовим методом запроваджується підсумований облік службового (робочого) часу. Його тривалість за обліковий період (місяць, квартал, рік) не повинна перевищувати норм робочого часу, встановлених чинним законодавством.

4.2. Обліковий період охоплює весь службовий (робочий) час, час у дорозі від пункту збору до місця виконання службових обов'язків (роботи) вахтовим методом у зоні відчуження і назад та час міжвахтового відпочинку, що припадає на цей календарний відрізок часу.

4.3. Тривалість вахти встановлюється строком до 15 діб. За наказом регіонального органу Держспецзв'язку тривалість вахти може бути збільшена до 30 діб. Такий наказ погоджується з профспілковою організацією в частині встановлення строку вахти для працівників Держспецзв'язку.

4.4. Кількість годин, яку співробітник Держспецзв'язку повинен відпрацювати в обліковому періоді, визначається, виходячи з 36-годинного робочого тижня.

4.5. При вахтовому методі проходження служби (виконання роботи) службовий (робочий) час і час відпочинку регламентуються графіком змінності вахтового підрозділу регіонального органу Держспецзв'язку (далі - графік змінності), форма якого наведена в додатку до цього Положення. Графік змінності затверджує керівник регіонального органу Держспецзв'язку на весь обліковий період, його доводять до відома співробітників Держспецзв'язку не пізніше ніж за місяць до введення його в дію.

Графік змінності погоджується з профспілковою організацією в частині залучення до виконання роботи працівників вахтового підрозділу регіонального органу Держспецзв'язку.

4.6. Облік службового (робочого) часу при вахтовому методі проходження служби (виконання роботи) ведеться на основі табеля обліку службового (робочого) часу. Табель обліку службового (робочого) часу співробітників Держспецзв'язку за підписом керівника вахтового підрозділу щомісяця подається до фінансового (бухгалтерського) підрозділу регіонального органу Держспецзв'язку.

При вахтовому методі щомісяця ведеться спеціальний облік службового (робочого) часу і часу відпочинку кожного співробітника Держспецзв'язку наростаючим підсумком за весь обліковий період. Контроль за веденням спеціального обліку службового (робочого) часу покладається на керівника вахтового підрозділу.

4.7. Співробітникам Держспецзв'язку, які проходять службу (працюють) вахтовим методом у зоні відчуження, грошове забезпечення (заробітна плата) виплачується відповідно до чинного законодавства України.

4.8. Тривалість робочого дня при вахтовому методі проходження служби (виконання роботи) при 36-годинному робочому тижні не повинна перевищувати 10 годин.

4.9. У разі неприбуття співробітників Держспецзв'язку на зміну до місця проходження служби (виконання роботи) можна залучати до служби (роботи) співробітників Держспецзв'язку попередньої вахти понад тривалість службового (робочого) часу, встановлену графіком змінності, але не більше ніж на три дні з дотриманням річної норми підсумованого службового (робочого) часу.

4.10. Залучення до виконання службових обов'язків (роботи) співробітників Держспецзв'язку, які проходять службу (працюють) вахтовим методом у зоні відчуження, в період міжвахтового відпочинку не дозволяється, за винятком виникнення службової потреби, про що видається відповідний наказ регіонального органу Держспецзв'язку. Такий наказ погоджується із профспілковою організацією в частині залучення до виконання роботи працівників вахтового підрозділу регіонального органу Держспецзв'язку.

V. Порядок надання гарантій і компенсацій

5.1. На співробітників Держспецзв'язку, які виконують службові обов'язки (роботу) вахтовим методом у зоні відчуження, поширюються пільги і компенсації, встановлені чинним законодавством України.

5.2. Співробітникам Держспецзв'язку, які проходять службу (працюють) вахтовим методом у зоні відчуження, медична допомога надається в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.3. Щорічна основна і додаткова відпустки співробітникам Держспецзв'язку, які виконують службові обов'язки (роботу) вахтовим методом у зоні відчуження, надаються відповідно до чинного законодавства України.

VI. Соціально-побутове забезпечення

6.1. Співробітників Держспецзв'язку в період їх перебування на вахті забезпечують проживанням у спеціально обладнаному для цього гуртожитку. Проживання співробітників Держспецзв'язку в період міжвахтового відпочинку в зоні відчуження забороняється.

6.2. Співробітникам Держспецзв'язку, які проходять службу (працюють) у зоні відчуження, безоплатно видають засоби індивідуального захисту, спеціальний одяг і взуття. Зазначених осіб безоплатно забезпечують лікувально-профілактичним харчуванням.

6.3. Постільну білизну співробітників Держспецзв'язку замінюють не рідше ніж один раз на тиждень.

Спеціальний одяг, взуття і постільну білизну замінюють (чистять із використанням хімічних засобів / перуть) у кожному випадку радіаційного забруднення понад установлену норму.

 

Начальник Головного управління
урядового зв'язку Державної
служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України

С. Ф. Гончар

 

Графік змінності вахтового підрозділу регіонального органу Держспецзв'язку
на 20__ рік

N
з/п

Показники режиму робочого часу

Кількість

1

Облікова чисельність співробітників вахтового підрозділу на зміну, осіб

 

2

Тривалість вахти, діб

 

3

Тривалість служби (роботи), год.

 

4

Початок служби (роботи), год.

 

5

Закінчення служби (роботи), год.

 

6

Перерва для відпочинку й харчування, год.

 

7

Щоденний (міжзмінний) відпочинок, год.

 

8

Години, які необхідно відпрацювати в обліковому періоді

 

Виконавець

____________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

____________

Опрос