Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка назначения доверенного лица, которому передается право принимать участие в голосовании по акциям Центрального депозитария ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 16.04.2013 № 598
действует с 28.05.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.04.2013

м. Київ

N 598

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 травня 2013 р. за N 712/23244

Про затвердження Порядку призначення довіреної особи, якій передається право брати участь у голосуванні за акціями Центрального депозитарію цінних паперів

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та абзацу четвертого частини третьої статті 9 Закону України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон), з метою забезпечення виконання вимог Закону щодо встановленого граничного розміру частки акціонера разом з його пов'язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок призначення довіреної особи, якій передається право брати участь у голосуванні за акціями Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

 

Порядок
призначення довіреної особи, якій передається право брати участь у голосуванні за акціями Центрального депозитарію цінних паперів

1. Цей Порядок визначає процедуру призначення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) довіреної особи, якій передається право брати участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) за акціями Центрального депозитарію у кількості, що призвела до перевищення розміру, встановленого Законом України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон), у разі виявлення Комісією факту перевищення розміру частки акціонера разом із пов'язаними з ним особами у статутному капіталі Центрального депозитарію розміру, передбаченого Законом.

2. У разі виявлення Комісією факту перевищення розміру частки акціонера разом з його пов'язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію розміру, передбаченого Законом (далі - факт перевищення), Комісія призначає довірену особу, якій передається право цього (цих) акціонера(ів) брати участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів Центрального депозитарію (далі - Загальні збори) за акціями, кількість яких перевищила розмір, встановлений Законом (далі - довірена особа).

3. Довірена особа призначається Комісією протягом двох тижнів з дати виявлення факту перевищення.

4. Довірена особа призначається з числа уповноважених осіб Комісії шляхом прийняття Комісією відповідного рішення.

5. У рішенні про призначення довіреної особи зазначаються:

5.1. Найменування або прізвище, ім'я, по батькові акціонера(ів) Центрального депозитарію, щодо якого(их) встановлено факт перевищення.

5.2. Кількість акцій, за якими акціонер(и) має(ють) право голосу на Загальних зборах з дня призначення довіреної особи.

5.3. Кількість акцій, які належать акціонеру(ам) та голосування за якими на Загальних зборах здійснює довірена особа.

5.4. Посада, прізвище, ім'я та по батькові довіреної особи.

6. Кількість акцій, що зазначається у рішенні про призначення довіреної особи відповідно до підпунктів 5.2 та 5.3 пункту 5 цього Порядку, має бути цілим числом. Якщо підрахована кількість акцій не є цілим числом, така кількість акцій округлюється до цілого числа у бік збільшення кількості акцій, голосування за якими здійснює довірена особа.

7. Про призначення довіреної особи Центральний депозитарій та акціонер(и) Центрального депозитарію, голосування за певною кількістю акцій якого(их) здійснює довірена особа, повідомляються шляхом надсилання їм копій відповідного рішення Комісії про призначення довіреної особи.

8. Рішення Комісії є підставою для:

реєстрації довіреної особи для участі у Загальних зборах з правом брати участь у голосуванні за акціями у передбаченій рішенням Комісії кількості, що перевищує розмір, встановлений Законом;

реєстрації з дня призначення довіреної особи акціонера(ів) Центрального депозитарію, щодо якого(их) встановлено факт перевищення, для участі у Загальних зборах з правом брати участь у голосуванні за акціями у передбаченій рішенням Комісії кількості.

9. Якщо факт перевищення встановлено щодо акціонерів Центрального депозитарію, які є пов'язаними особами, відомості, що зазначаються у рішенні Комісії про призначення довіреної особи відповідно до підпунктів 5.1, 5.2 та 5.3 пункту 5 цього Порядку, вказуються окремо щодо кожного з таких акціонерів.

10. Якщо факт перевищення встановлено щодо акціонерів Центрального депозитарію, які є пов'язаними особами, кількість акцій відповідно до підпункту 5.3 пункту 5 цього Порядку визначається пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру. Якщо визначена таким чином кількість акцій не є цілим числом, така кількість акцій округлюється до цілого числа у бік збільшення кількості акцій, голосування за якими здійснює довірена особа.

11. Довірена особа під час голосування на Загальних зборах повинна діяти в інтересах кваліфікованого та зваженого управління Центральним депозитарієм.

12. Довірена особа призначається на період до приведення частки акціонера разом із пов'язаними з ним особами у статутному капіталі Центрального депозитарію у відповідність із частиною четвертою статті 9 Закону.

13. Центральний депозитарій має повідомляти довірену особу про скликання Загальних зборів та надавати їй всю інформацію, що надається його акціонерам.

14. Довірена особа у разі отримання інформації про скликання Загальних зборів повинна звернутись до Голови Комісії із службовою запискою про необхідність затвердження завдання на голосування, до якої додаються порядок денний Загальних зборів та проекти рішень Загальних зборів з питань порядку денного. Комісія затверджує завдання на голосування шляхом прийняття відповідного рішення. На Загальних зборах довірена особа - уповноважена особа Комісії голосує з кожного питання порядку денного відповідно до завдання на голосування, затвердженого Комісією.

15. Довірена особа не має права отримувати будь-яку винагороду, пов'язану з виконанням функцій довіреної особи.

16. Зміна довіреної особи здійснюється Комісією:

у разі обґрунтованого звернення Центрального депозитарію;

у разі обґрунтованого звернення довіреної особи.

17. Зміна довіреної особи здійснюється шляхом прийняття Комісією відповідного рішення.

18. Про зміну довіреної особи Центральний депозитарій та акціонер(и) Центрального депозитарію, голосування за певною кількістю акцій якого(их) здійснює довірена особа, повідомляються шляхом надсилання копій відповідного рішення Комісії про зміну довіреної особи.

19. Повноваження довіреної особи припиняються за рішенням Комісії, що приймається протягом 10 робочих днів з дня отримання інформації про приведення частки акціонера разом із пов'язаними з ним особами у статутному капіталі Центрального депозитарію у відповідність із частиною четвертою статті 9 Закону.

20. Про припинення повноважень довіреної особи Центральний депозитарій та акціонер(и) Центрального депозитарію, голосування за певною кількістю акцій якого(их) здійснювала довірена особа, повідомляються шляхом надсилання їм копій відповідного рішення Комісії про припинення повноважень довіреної особи.

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна

Опрос