Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Положению о порядке ведения реестров владельцев именных ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 18.04.2013 № 729
Утратил силу

Зміни до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів

Зміни втратили чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 17 жовтня 2006 року N 1000
згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 24 червня 2014 року N 808)

1. У пункті 4 розділу III:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Документи, які були підставою для відкриття у системі реєстру особових рахунків емітента та зареєстрованих осіб і внесення змін до них, повинні зберігатись у реєстратора протягом строку існування відповідного рахунку в системі реєстру та протягом п'яти років з дати його закриття або з дати унесення останніх змін, унаслідок яких кількість іменних цінних паперів, інформація про які обліковується на особовому рахунку, стала дорівнювати нулю. Інші документи щодо системи реєстру мають зберігатися реєстратором протягом п'яти років з дати їх надходження. Після закінчення п'ятирічного строку зберігання реєстратор має право самостійно знищити ці документи з обов'язковим складанням акта про знищення.";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Документи щодо формування системи реєстру власників іменних цінних паперів емітента, у статутному капіталі якого на момент закриття системи реєстру є державна частка, знищенню не підлягають.";

в абзаці восьмому слова "до складу якої повинен входити представник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" виключити.

2. У розділі VIII:

абзац десятий пункту 9 викласти в такій редакції:

"У разі неможливості здійснення реєстроутримувачем ведення реєстру всі документи системи реєстру передаються уповноваженому на зберігання, яким може бути емітент або Національний депозитарій України (Центральний депозитарій цінних паперів - після набуття ПАТ "Національний депозитарій України" такого статусу). У разі наявності у реєстратора ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи він може бути уповноваженим на зберігання.";

пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. Реєстроутримувач, який здійснював ведення реєстру, після закінчення строку зберігання документів системи реєстру має право самостійно знищити ці документи з обов'язковим складанням акта про знищення. Знищення документів системи реєстру здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується керівником реєстроутримувача.".

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна

Опрос