Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя

МВД
Приказ от 22.02.2013 № 176
действует с 24.05.2013

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2013

м. Київ

N 176

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 квітня 2013 р. за N 701/23233

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія

Відповідно до статей 15, 52-1 Закону України "Про дорожній рух", постанов Кабінету Міністрів України від 08 травня 1993 року N 340 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами", від 31 січня 1992 року N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів" та з метою організації видачі міжнародних посвідчень водія

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затвердженої наказом МВС України від 07 грудня 2009 року N 515, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за N 74/17369 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України (Астапкович В. І.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Ратушняка В. І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія

1. Доповнити Інструкцію після розділу III новим розділом IV такого змісту:

"IV. Порядок видачі та обміну міжнародного посвідчення водія

4.1. Міжнародне посвідчення водія видається Центром строком на 3 роки на підставі національного посвідчення водія (за заявою його власника), але не більше строку дії національного посвідчення водія. Оформлення та видача здійснюються у строк до п'яти робочих днів з дня подання необхідних документів.

4.2. Для отримання (обміну) міжнародного посвідчення водія особи подають до Центру:

заяву, зразок якої наведений у додатку 17 до цієї Інструкції;

ксерокопію національного посвідчення водія та пред'являють оригінал цього посвідчення;

фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см на матовому папері.

Після перевірки поданих документів посадова особа Центру одразу повертає заявнику національне посвідчення водія.

4.3. Під час оформлення документів для видачі або обміну міжнародних посвідчень водія проводяться перевірки за відповідними інтегрованими інформаційно-пошуковими системами раніше виданих посвідчень водія, наявності осіб, яких позбавлено права керування транспортними засобами, документів, які знаходяться у розшуку, осіб, які перебувають у розшуку. За результатами перевірок отримані матеріали долучаються до документів. Посадові особи Центру засвідчують результати перевірок особистими підписами (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові). Перевірки проводяться в межах строку, визначеного пунктом 4.1 цього розділу.

4.4. Після проведення перевірок на заяві посадовою особою робиться чіткий письмовий напис про прийняте щодо видачі або обміну міжнародного посвідчення водія рішення, який підтверджується підписом із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові і дати.

У разі відмови у видачі або обміні міжнародного посвідчення водія до заяви вноситься запис із зазначенням причин та підстав відмови, а саме:

позбавлення права керування транспортним засобом;

особа перебуває в розшуку;

посвідчення водія знаходиться в розшуку;

встановлення факту підробки національного посвідчення водія;

закінчення строку дії національного посвідчення водія на дату отримання міжнародного посвідчення водія;

невідповідність персональних даних заявника.

4.5. Якщо при проведенні перевірки поданих особами документів буде встановлено, що вони позбавлені права керування транспортними засобами, національне посвідчення водія посадовими особами вилучається і надсилається до Центру за місцем проживання особи на зберігання до закінчення строку такого позбавлення. Строк позбавлення права керування транспортними засобами в цьому випадку обчислюється відповідно до вимог статті 321 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4.6. Якщо особи, які бажають отримати (обміняти) міжнародне посвідчення водія, перебувають у розшуку або подане ними національне посвідчення водія знаходиться в розшуку чи має ознаки підробки, то таке посвідчення вилучається, а щодо таких осіб вживаються заходи в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.7. Видача (обмін) міжнародного посвідчення водія здійснюється без складання іспитів. Облік виданих (обміняних) міжнародних посвідчень водія ведеться в книзі видачі (обміну) міжнародних посвідчень водія (додаток 18) та реєстрі міжнародних посвідчень водія (додаток 19).

4.8. Міжнародне посвідчення водія видається власнику під особистий підпис у книзі видачі (обміну) міжнародних посвідчень водія. Національне посвідчення водія, на підставі якого було видано міжнародне, не вилучається.

4.9. Міжнародне посвідчення водія у разі пошкодження підлягає обміну, а в разі втрати повторно видається з відміткою "Дублікат" в порядку, визначеному пунктами 4.2 - 4.7 цього розділу.

При пошкодженні міжнародного посвідчення водія разом із документами, зазначеними у пункті 4.2 цього розділу, до Центру подається пошкоджене міжнародне посвідчення водія.".

У зв'язку з цим розділ IV вважати розділом V.

2. У тексті Інструкції:

2.1. У пункті 1.3 розділу I слова "реєстраційно-екзаменаційних підрозділах Державтоінспекції (далі - РЕП ДАІ)" замінити словами "Центрах надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів (далі - Центр).".

2.2. Абревіатуру "РЕП ДАІ" замінити словом "Центр" у відповідних відмінках.

3. Доповнити Інструкцію новими додатками 17 - 19, що додаються.

 

Начальник Департаменту
Державної автомобільної інспекції
полковник міліції

В. І. Астапкович

 

Зразок

Додаток 17
до Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія

Начальникові _________________________________________________________________________
                                                                                   (найменування Центру, П. І. Б. керівника)
від гр. _______________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові латинськими літерами)

Дата народження ___________________ Місце народження __________________________________
_____________________________________________________________________________________

Національне посвідчення водія __________________________________________________________
                                                                                                                              (серія, номер)

Дата видачі ______________, строк дії ____________________________________________________

Ким видано __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ЗАЯВА

Прошу видати (обміняти) мені міжнародне посвідчення водія:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Заявник _____________ /___________________/
                             (підпис)                             (П. І. Б.)
_________________
              (дата)

Рішення працівника Центру: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                    (зміст рішення, підпис, прізвище, ініціали працівника Центру, дата)

Проведено перевірку за відповідними інтегрованими інформаційно-пошуковими системами.

 

___________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали працівника Центру, дата)

 

КНИГА
видачі (обміну) міжнародних посвідчень водія

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата, місце народження

Реєстрація місця проживання

Серія, номер національного посвідчення водія

Категорія

Дата видачі (обміну) національного посвідчення водія

Ким видане (обміняне) національне посвідчення водія

Серія, номер міжнародного посвідчення водія

Дата видачі (обміну) міжнародного посвідчення водія

Підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЄСТР
міжнародних посвідчень водія

з ___________________ по _____________________
(серія, номер)                                    (серія, номер)

(формується за кожною сотнею міжнародних посвідчень водія)

N
з/п

Прізвище

Ім'я

По батькові

Дата народження

Місце народження

Реєстрація місця проживання

Серія,
номер національного посвідчення водія

Дата видачі національного посвідчення водія

Ким видане національне посвідчення водія

Категорія

Серія, номер міжнародного посвідчення водія

Дата видачі (обміну) міжнародного посвідчення водія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос