Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об установлении ведомственных знаков отличия Управления государственной охраны Украины "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие" и утверждении Положения о них

Управление государственной охраны
Положение, Приказ от 18.04.2013 № 255
Утратил силу

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.04.2013

м. Київ

N 255

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 квітня 2013 р. за N 700/23232

Про установлення відомчих відзнак Управління державної охорони України "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" та затвердження Положення про них

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Управління державної охорони України
 від 6 травня 2014 року N 265

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Управління державної охорони України
 від 16 лютого 2021 року N 115)

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", статті 44 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року N 551-XIV,

НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчі відзнаки Управління державної охорони України "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" та затвердити Положення про відомчі відзнаки Управління державної охорони України "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя", що додається.

2. Департаменту роботи з особовим складом щороку складати і не пізніше 1 вересня поточного року подавати до Департаменту матеріально-технічного забезпечення заявки на придбання вогнепальної та холодної зброї для нагородження нею як відомчою відзнакою Управління державної охорони України "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" на наступний рік.

3. Департаменту матеріально-технічного забезпечення організовувати і забезпечувати придбання вогнепальної та холодної зброї, виготовлення посвідчень до вогнепальної та холодної зброї, її збереження та видачу для вручення нагородженим.

4. Департаменту роботи з особовим складом подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Управління державної охорони України від 18 жовтня 2004 року N 74 "Про затвердження Положення про нагородження відомчими відзнаками Управління державної охорони України "Вогнепальна зброя" або "Холодна зброя", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2004 року за N 1332/9931.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник Управління
генерал-лейтенант

С. Кулик

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі відзнаки Управління державної охорони України "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя"

I. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначається порядок нагородження відомчими відзнаками Управління державної охорони України "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" (далі - відзнаки "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя").

1.2. Нагородження відзнакою "Вогнепальна зброя" здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Відзнакою "Вогнепальна зброя" нагороджується дієздатна особа, яка має право на придбання, зберігання та використання вогнепальної зброї відповідно до вимог нормативно-правових актів.

(пункт 1.2 у редакції наказу Управління
 державної охорони України від 06.05.2014 р. N 265)

1.3. Зброя, яка використовується як відзнаки "Вогнепальна зброя" (пістолет заводського виробництва) і "Холодна зброя" (шабля стандартного зразка з темляком золотистого кольору або кортик стандартного зразка), має заводське маркування і товарний знак.

1.4. Реєстрація, зберігання, носіння, використання і застосування зброї здійснюються згідно з чинним законодавством.

1.5. Передача відзнак "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" іншим особам або їх відчуження забороняється.

1.6. За рішенням Начальника Управління державної охорони України або особи, яка виконує його обов'язки, нагороджений може бути позбавлений відзнак "Вогнепальна зброя", "Холодна зброя" у разі:

притягнення нагородженого до кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення згідно із обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили;

наявності у нагородженого військовослужбовця Управління державної охорони України дисциплінарного стягнення: попередження про неповну службову відповідність; звільнення з військової служби за контрактом, за службовою невідповідністю; пониження в посаді у дисциплінарному порядку; звільнення з військової служби за службовою невідповідністю; пониження старших прапорщиків у військовому званні на один ступінь; позбавлення військового звання старший солдат; позбавлення сержантського (старшинського) звання; позбавлення військового звання прапорщик, старший прапорщик із звільненням з військової служби у запас; позбавлення військового звання; пониження військового звання на один ступінь.

Клопотання про позбавлення нагородженого відзнак "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" здійснюється за мотивованим рапортом особами, визначеними у пункті 2.1 розділу II цього Положення.

Відзнаки "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя", що належали особі, якої їх було позбавлено, підлягають поверненню до Управління державної охорони України.

1.7. Після смерті нагородженого відзнаки "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" здаються до органів внутрішніх справ у встановленому законодавством порядку.

II. Порядок представлення до нагородження

2.1. Висунення кандидатур до нагородження відзнаками "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" здійснюється за рапортом керівником самостійного структурного підрозділу Управління державної охорони України, в якому зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про її нагородження.

2.2. Рапорт про нагородження погоджується першим заступником або заступником начальника Управління державної охорони України і подається на розгляд Начальнику Управління державної охорони України або особі, яка виконує його обов'язки.

2.3. Після прийняття Начальником Управління державної охорони України або особою, яка виконує його обов'язки, позитивного рішення складається подання до нагородження відомчими відзнаками Управління державної охорони України "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" за формою згідно з додатком 1 до цього Положення і разом з рапортом про нагородження передається до Департаменту роботи з особовим складом.

2.4. Про нагородження відзнаками "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" видається наказ Управління державної охорони України.

III. Порядок вручення

3.1. Вручення відзнак "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" здійснюється в урочистій обстановці Начальником Управління державної охорони України або за його дорученням заступниками Начальника Управління державної охорони України.

3.2. Разом з відзнаками "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" нагородженому вручаються посвідчення до відомчих відзнак Управління державної охорони України "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя", зразок та опис якого наведено у додатку 2 до цього Положення, та завірена копія наказу, яка є підставою для реєстрації вказаної зброї в установленому законодавством порядку.

3.3. Про вручення відзнак "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" та посвідчення до них складається протокол вручення відомчих відзнак Управління державної охорони України "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" за формою згідно з додатком 3 до цього Положення і підписується особою, яка її вручила. Протокол вручення відомчих відзнак Управління державної охорони України "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" не пізніш як через 10 днів після їх вручення надсилається до Департаменту роботи з особовим складом, а його завірена копія - до Департаменту матеріально-технічного забезпечення.

3.4. В облікових документах нагородженого військовослужбовця робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про нагородження відзнакою "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя".

3.5. У разі втрати (псування) відзнак "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" заміна не здійснюється.

 

Директор Департаменту
роботи з особовим складом
полковник

К. Арзянцев

 

ПОДАННЯ
до нагородження відомчими відзнаками Управління державної охорони України "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя"

Кандидатура
______________________________________________________________________________________
                                              (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер, посада)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
представляється до нагородження відомчою відзнакою Управління державної охорони України "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" - ____________________________________________________
                                                                                                                               (найменування зброї, серія та номер)

ХАРАКТЕРИСТИКА ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ПІДСТАВ ДЛЯ НАГОРОДЖЕННЯ
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Перший заступник (заступник) Начальника Управління державної охорони України ______________
______________________________________________________________________________________
                                                          (посада, військове звання, підпис, прізвище та ініціали)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
"___" ____________ 20__ р.

 

ОПИС
посвідчення до відомчих відзнак Управління державної охорони України "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя"

Посвідчення до відомчої відзнаки Управління державної охорони України "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" є книжкою червоного кольору розміром 110 х 160 мм.

На лицьовому боці обкладинки зверху є тисненням жовтого кольору нанесено зображення малого Державного Герба України. Нижче нанесено напис "ПОСВІДЧЕННЯ".

На першій сторінці посвідчення зверху розміщено емблему Управління державної охорони України. Нижче в п'ять рядків розміщено напис "Відомчі відзнаки Управління державної охорони України" "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя".

На другій сторінці зверху розміщено три лінії для зазначення військового звання, прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується, з підрядковими написами під ними "(звання)", "(прізвище)", "(ім'я та по батькові)".

Нижче нанесено напис "НАГОРОДЖЕНИЙ(А) відомчою відзнакою" та розміщено три лінії для зазначення відомчої відзнаки, найменування зброї, серії та номера зброї, якою нагороджується, з підрядковими написами під ними "(вогнепальна, холодна зброя)", "(найменування зброї)", "(серія та номер)".

Під цим написом розміщено у два рядки напис "Наказ N ______ від "___" ____________ 20__ р." для поставлення номера і дати наказу, яким нагороджено особу.

Внизу посвідчення розміщено написи "Начальник Управління державної охорони України" для зазначення підпису Начальника Управління державної охорони України та "М. П." для розміщення відбитку гербової печатки Управління державної охорони України.

Усі написи виконано чорним кольором.

Зразок посвідчення
до відомчих відзнак Управління державної охорони України "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя"

  

  

 

ПРОТОКОЛ
вручення відомчих відзнак Управління державної охорони України "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя"

____________________________
(місце вручення)

"___" ____________ 20__ р.
(дата вручення)

Мною, ________________________________________________________________________________
                                                             (посада, військове звання, прізвище та ініціали особи, яка вручає)
______________________________________________________________________________________,
                                   відповідно до наказу Управління державної охорони України
                                                      від "___" ____________ 20__ р. N ____
вручено відомчі відзнаки Управління державної охорони України "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" ________________________________________________________________________________
                                                                                      (найменування зброї, серія і номер)

____________________
(посада, військове звання)

___________________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

____________

Опрос