Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приложения 1 и 2 к приказу Министерства культуры и искусств Украины от 24 сентября 2003 года N 595

Министерство культуры Украины (2)
Приказ от 15.04.2013 № 308
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.04.2013

м. Київ

N 308

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 квітня 2013 р. за N 696/23228

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 24 вересня 2003 року N 595

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства культури України
 від 27 червня 2017 року N 555)

Відповідно до підпункту 84 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 388,

НАКАЗУЮ:

1. Унести у додатки 1 і 2 до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 24 вересня 2003 року N 595 "Про затвердження зразків паспортів на смичкові музичні інструменти і смички та переліку державних установ, яким надається право проведення державної експертизи смичкових музичних інструментів і смичків", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2003 року за N 920/8241, такі зміни:

1.1. Додаток 1 після позиції

"Розміри (в мм) головки (+ / -0,2)
(Sizes of bulb)

11. Мінімальна ширина ________________________
12. Максимальна ширина ______________________
13. Ширина п'ятки головки _____________________"

доповнити позицією

"Висновок: _____________________________________________________________".
(зазначається належність інструмента до культурних цінностей)

1.2. Додаток 2 після позиції

"Орієнтовна вартість
Cost ___________________________ "

доповнити позицією

"Висновок: _____________________________________________________________".
(зазначається належність смичка до культурних цінностей)

1.3. У додатках 1, 2:

слова

"Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України
State service for control over transferring of cultural treasures across the state border"

замінити словами

"Міністерство культури України
Ministry of culture of Ukraine
________________________________________________________________________";
(найменування державної установи, закладу культури, іншої організації, що видає паспорт)

після слів "державної установи," доповнити словами "закладу культури, іншої організації,";

розділ "ВІДМІТКИ МИТНИЦІ
             CUSTOMS NOTES" виключити.

2. Державним установам, закладам культури, іншим організаціям, визначеним у пункті 12 Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 15 листопада 2002 року N 647, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2002 року за N 948/7236:

2.1. Виготовити типографським способом бланки паспортів на смичковий музичний інструмент та на смичок із урахуванням змін, передбачених у пункті 1 цього наказу, за номерами, наданими Міністерством культури України.

2.2. Здійснювати видачу паспортів на смичковий музичний інструмент та на смичок із урахуванням змін, передбачених у пункті 1 цього наказу.

2.3. Знищити невикористані бланки паспортів на смичковий музичний інструмент та на смичок старих зразків.

3. Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України (Вінграновський А. М.):

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. У десятиденний строк після державної реєстрації довести цей наказ до відома державних установ, закладів культури, інших організацій, визначених у пункті 2 цього наказу.

3.3. Забезпечити єдину нумерацію бланків паспортів на смичковий музичний інструмент та на смичок із урахуванням змін, передбачених у пункті 1 цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра культури України - керівника апарату Б. С. Стичинського.

 

Міністр

Л. М. Новохатько

Опрос