Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и связи Украины от 22 июля 2010 года N 514

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 15.04.2013 № 219
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.04.2013

м. Київ

N 219

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2013 р. за N 683/23215

Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 22 липня 2010 року N 514

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 22 липня 2010 року N 514
згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України
 від 13 серпня 2015 року N 310)

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", підпункту 4.2.2 підпункту 4.2 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 22 липня 2010 року N 514 "Про затвердження Положення про ліцензійну картку, що додається до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2010 року за N 681/17976, слова "і вантажів" замінити словами ", небезпечних вантажів, багажу".

2. Внести до Положення про ліцензійну картку, що додається до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 22 липня 2010 року N 514, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2010 року за N 681/17976, такі зміни:

2.1. У заголовку слова "і вантажів" замінити словами ", небезпечних вантажів, багажу".

2.2. У розділі I:

у пункті 1.1 слова та цифри "та наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 02.07.2010 N 427 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 липня 2010 року за N 562/17857 (далі - Ліцензійні умови)" замінити словами та цифрами ", Указу Президента України від 06 квітня 2011 року N 387 "Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті" та постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";

у пункті 1.4 слова "Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до якої" замінити словами "До ліцензійної картки";

пункт 1.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"наявності дійсної ліцензійної картки на заявлений транспортний засіб.".

2.3. У розділі III:

у пунктах 3.2, 3.9 слова "одного робочого дня" замінити словами "двох робочих днів";

у пункті 3.5 слово "Начальник" замінити словом "Голова";

у пункті 3.9 слово "відповідне" замінити словом "відповідний";

пункт 3.10 після слів "Управління ліцензування" доповнити словами "та адміністративних послуг".

2.4. У тексті Положення слово "Головавтотрансінспекція" в усіх відмінках замінити словами "Укртрансінспекція України" у відповідних відмінках, слова "територіальні управління" в усіх відмінках та числах замінити словами "територіальні органи" у відповідних відмінках та числах.

2.5. У тексті Положення та додатках до нього слова "і вантажів" замінити словами ", небезпечних вантажів, багажу".

2.6. У додатку 1 до Положення слова:

"Міністерство транспорту та зв'язку України
Головна державна інспекція на автомобільному транспорті"

замінити словами:

"Державна інспекція України
з безпеки на наземному транспорті".

2.7. У колонці 10 додатка 4 до Положення слово "управління" замінити словом "органу".

3. Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечити:

3.1. У встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

Міністр

В. В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного комітету України

В. П. Цушко

Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті

Є. А. Пронченко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Опрос