Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление правления Пенсионного фонда Украины от 07 августа 1996 года N 10-3

Пенсионный фонд
Постановление от 09.04.2013 № 6-1
действует с 28.05.2013

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

09.04.2013

м. Київ

N 6-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2013 р. за N 677/23209

Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 07 серпня 1996 року N 10-3

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 384, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанови правління Пенсійного фонду України від 07 серпня 1996 року N 10-3 "Про затвердження Порядку переведення і виплати пенсій відповідно до Тимчасової угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, у галузі пенсійного забезпечення від 15 січня 1993 року", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 1996 року за N 590/1615, таку зміну:

у преамбулі слова та цифри "Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.94 N 345" замінити словами та цифрами "пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 384".

2. Затвердити Зміни до Порядку переведення і виплати пенсій відповідно до Тимчасової угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, у галузі пенсійного забезпечення від 15 січня 1993 року, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 07 серпня 1996 року N 10-3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 1996 року за N 590/1615, що додаються.

3. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) разом з управлінням міжнародного співробітництва (Плаксій М. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови правління

В. Кравчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

В. П. Прохоренко

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Заступник Міністра
фінансів України

С. Рибак

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

В. Коломієць

 

Зміни
до Порядку переведення і виплати пенсій відповідно до Тимчасової угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, у галузі пенсійного забезпечення від 15 січня 1993 року

1. В абзаці другому пункту 12 слово "рахунок" замінити словами "поточний рахунок".

2. У пункті 16 слова "установи уповноважених банків" замінити словами "уповноважені банки".

3. У пункті 17:

в абзаці першому слова "одній з установ уповноважених банків" замінити словами "уповноваженому банку";

в абзаці другому слова "рахунку" та "відповідну установу банку" замінити відповідно словами "поточного рахунку" та "відповідний банк".

4. У пункті 18:

абзац перший викласти в такій редакції:

"18. Після зарахування сум пенсій (частин пенсій) на поточні рахунки пенсіонерів банки завіряють відомості-списки на виплату пенсій і не пізніше ніж через два банківських дні повертають їх регіональним управлінням Пенсійного фонду.";

в абзаці другому слова "вкладні рахунки" замінити словами "поточні рахунки".

5. У пункті 19 слово "рахунки" замінити словами "поточні рахунки".

6. В абзаці другому пункту 20 слова та цифри "Інструкції з бухгалтерського обліку та звітності в органах Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 13 грудня 1994 року N 11-4, зі змінами, затвердженими постановами правління Пенсійного фонду України від 4 липня 1996 року N 8-1 та від 23 лютого 1998 року N 2-1" замінити словами та цифрами "Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 196/20509".

7. У тексті Порядку слова "управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах" та "особистий рахунок" у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами "управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах" та "поточний рахунок" у відповідних відмінках та числах.

8. У таблиці додатка 1 до Порядку слова "Начальник управления Пенсионного фонда Украины в районе, городе и районе в городе" замінити словами "Начальник управления Пенсионного фонда Украины в районе, городе, районе в городе, а также в городе и районе".

 

Начальник управління
міжнародного співробітництва

М. В. Плаксій

Опрос