Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Украины от 23 июля 2002 года N 280

Министерство здравоохранения
Приказ от 21.02.2013 № 150
редакция действует с 05.09.2014

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.02.2013

м. Київ

N 150

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 квітня 2013 р. за N 662/23194

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року N 280

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерство охорони здоров'я України
 від 28 липня 2014 року N 527

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 року N 456 "Деякі питання використання бланків цінних паперів, документів суворої звітності, господарська діяльність з виготовлення яких підлягає ліцензуванню"

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року N 280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за N 639/6927 (далі - Наказ N 280), такі зміни:

доповнити пункт 1 цього наказу трьома новими абзацами такого змісту:

"Форму первинної облікової документації N 1-ОМК "Особиста медична книжка" та Інструкцію щодо її заповнення (додаються).

Форму первинної облікової документації N 140-4/о "Журнал комісії медичного огляду осіб з визначенням спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров'я" та Інструкцію щодо її заповнення (додаються).

Форму первинної облікової документації N 140-5/о "Медична карта огляду осіб для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров'я" та Інструкцію щодо її заповнення (додаються)";

внести зміни до Правил проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджених Наказом N 280, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити проведення попередніх та періодичних медичних оглядів населення відповідно до вимог, затверджених цим наказом.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 11 березня 1998 року N 66 "Про затвердження форми первинного обліку N 1-ОМК та Інструкції щодо порядку її ведення", зареєстрований у Міністерстві юстиції 26 березня 1998 року за N 210/2650.

4. Директору Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги М. Хобзею забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови СПО

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової
документації
N 1-ОМК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України

 

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма

 

Код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

ОСОБИСТА
МЕДИЧНА КНИЖКА

 

Місце для
фотографії
3 х 4 см

 

 


Прізвище ______________________________________

Ім'я          ______________________________________

По батькові ____________________________________


 

 

1. _______________________________________________________________________________
                                                                       (найменування суб'єкта господарювання)
_________________________________________________________________________________

2. Протипоказання відсутні для виконання обов'язків ____________________________________
                                                                                                                                                                (назва професії)
_________________________________________________________________________________
                                                                                (характер виконуваних робіт)

3. Дата наступного медичного огляду "___" ____________ ____ року.

4. Найменування закладу охорони здоров'я, який проводив медичний огляд ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Дата проведення медичного огляду "___" ________________ року

М. П.
Керівник закладу
охорони здоров'я

 
_____________________
(підпис)

 
_____________________
(П. І. Б.)

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 1-ОМК "Особиста медична книжка"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації "Особиста медична книжка" N 1-ОМК (далі - форма N 1-ОМК).

2. Форма N 1-ОМК видається особі у разі відсутності протипоказань для зайняття відповідним видом діяльності.

3. Форма N 1-ОМК заповнюється посадовою особою медичної комісії закладу охорони здоров'я.

4. На титульній сторінці форми N 1-ОМК зазначаються прізвище, ім'я та по батькові оглянутої особи.

4.1. У пункті 1 зазначається повне найменування суб'єкта господарювання, де працює оглянута особа.

4.2. У пункті 2 вписуються назва професії та характер виконуваних робіт відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року N 559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок".

4.3. У пункті 3 проставляються число, місяць, рік наступного медичного огляду.

4.4. У пункті 4 зазначається повне найменування закладу охорони здоров'я, де проводився медичний огляд.

4.5. У пункті 5 проставляються число, місяць, рік проведення медичного огляду.

4.6. Форма N 1-ОМК підписується керівником та засвідчується печаткою закладу охорони здоров'я.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Опрос