Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства обороны Украины от 28.12.2011 N 840

Минобороны
Приказ от 01.04.2013 № 220
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.04.2013

м. Київ

N 220

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 квітня 2013 р. за N 661/23193

Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 28.12.2011 N 840

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства оборони України
 від 28 грудня 2011 року N 840
згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 18 січня 2016 року N 23)

Відповідно до Законів України "Про Збройні Сили України", "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав", "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки" та з метою виконання завдань національними контингентами (персоналом) Збройних Сил України під час їх участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, коригування та перерозподілу функцій та повноважень органів військового управління, задіяних у системі діяльності Збройних Сил України з підтримання миру і безпеки,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства оборони України від 28 грудня 2011 року N 840 "Про затвердження Інструкції з організації участі миротворчих контингентів (персоналу) Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 січня 2012 року за N 125/20438, такі зміни:

у тексті наказу слова "миротворча операція", "миротворчий контингент", "миротворчий персонал" у всіх відмінках замінити відповідно словами "операція з підтримання миру і безпеки", "національний контингент", "національний персонал" у відповідних відмінках.

2. Затвердити Зміни до Інструкції з організації участі миротворчих контингентів (персоналу) Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 28 грудня 2011 року N 840, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30 січня 2012 року за N 125/20438, що додаються.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

П. В. Лебедєв

 

ЗМІНИ
до Інструкції з організації участі миротворчих контингентів (персоналу) Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях

1. У розділі II:

1.1. У пункті 2.16:

абзаци восьмий та дев'ятий викласти в такій редакції:

"здійснюють практичні заходи щодо забезпечення захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах, безпеки всіх видів зв'язку, у тому числі засекреченого, IP-шифрування, під час підготовки національних контингентів до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

визначають потребу в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, фінансовому ресурсі, інших матеріальних засобах, необхідних для підготовки та виконання завдань національних контингентів, беруть участь у здійсненні контролю за якістю та прийомом робіт, проведених ремонтними підприємствами Міністерства оборони України з ремонту (відновлення) авіаційної техніки (кораблів та суден)";

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцятий вважати абзацами десятим - дев'ятнадцятим;

абзац чотирнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - дев'ятнадцятий вважати абзацами чотирнадцятим - вісімнадцятим;

абзаци чотирнадцятий, п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"здійснюють (відповідно до закріпленої номенклатури товарів, робіт і послуг) матеріально-технічне забезпечення підготовки національних контингентів;

у встановлені строки опрацьовують обґрунтовані належним чином фінансово-економічні розрахунки, здійснюють фінансове планування, використання та звітування за отримані бюджетні асигнування на організацію підготовки національних контингентів у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки";

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"організовують управління (підтримання системи управління, яка дозволяє у цілодобовому режимі здійснювати управління національними контингентами) та здійснюють безпосереднє управління діяльністю національних контингентів (на етапах формування, підготовки, бойового злагодження, переміщення до району виконання завдань, ротації та повернення в Україну) до моменту передачі в оперативне підпорядкування Головному командному центру Збройних Сил України.".

1.2. У пункті 2.17:

абзац дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци десятий - двадцятий відповідно вважати абзацами дев'ятим - дев'ятнадцятим;

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - дев'ятнадцятий відповідно вважати абзацами десятим - вісімнадцятим.

1.3. Абзац перший пункту 2.20 викласти в такій редакції:

"2.20. Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України:".

1.4. Доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"2.29. Головний командний центр Збройних Сил України:

приймає підготовлені національні контингенти в оперативне підпорядкування та здійснює комплекс заходів з безпосереднього управління національними контингентами та оперативного реагування на кризові ситуації (на етапі застосування);

організовує збір та аналіз інформації у районах виконання завдань національними контингентами, а також прогнозування можливих сценаріїв розвитку обстановки;

бере участь у визначенні потреби в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, інших матеріальних засобах, необхідних для виконання завдань національними контингентами;

розробляє та затверджує обґрунтований належним чином проект переліку товарно-матеріальних цінностей (у кількісних та вартісних показниках), які підлягають придбанню за межами України в іноземній валюті за готівку (далі - Перелік), погодженого з Фінансовим управлінням Генерального штабу Збройних Сил України, службами забезпечення Збройних Сил України, у віданні яких знаходиться відповідна номенклатура товарів, та відповідальним виконавцем бюджетної програми, за рахунок коштів якої здійснюватиметься закупівля;

розробляє та надає до Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України пропозиції щодо організації зв'язку і використання інформаційних систем, забезпечення захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах, безпеки всіх видів зв'язку, у тому числі засекреченого, IP-шифрування у національних контингентах;

забезпечує подання до Департаменту фінансів Міністерства оборони України (через Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України) документальних підтверджень та інших належним чином оформлених документів щодо понесених витрат, які відповідно до укладених міжнародних договорів України підлягають відшкодуванню міжнародними організаціями;

здійснює координацію діяльності структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України з питань підготовки, направлення (ротацій, виведення), виконання завдань національними контингентами, а також їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення;

планує та організовує проведення поточних перевірок під час підготовки та виконання завдань національними контингентами (персоналом)".

2. У розділі IV:

2.1. У підпункті 4.5.1 пункту 4.5:

абзац третій викласти в такій редакції:

"бере участь в аналізі вихідних даних від міжнародної організації, під егідою якої проводиться міжнародна операція з підтримання миру і безпеки, щодо основних завдань і чисельності національного контингенту, його оснащення і фахової підготовки, місця дислокації та термінів готовності";

абзац сімнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять третій вважати абзацами сімнадцятим - двадцять другим;

доповнити підпункт трьома новими абзацами такого змісту:

"Головний командний центр Збройних Сил України:

бере участь в аналізі вихідних даних від міжнародної організації, під егідою якої проводиться міжнародна операція з підтримання миру і безпеки, щодо основних завдань і чисельності національного контингенту, його оснащення і фахової підготовки, місця дислокації та термінів готовності;

за рішенням Міністра оборони України спільно з іншими органами військового управління та заінтересованими структурними підрозділами Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України формує та організовує направлення рекогносцирувальних груп до майбутнього району виконання завдань національним контингентом (у разі необхідності)".

2.2. У підпункті 4.6.1 пункту 4.6:

абзац тридцятий викласти в такій редакції:

"опрацьовує плани направлення (ротації, виведення) національного контингенту до району виконання завдань за призначенням";

абзаци тридцять перший - тридцять третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять четвертий - п'ятдесят третій вважати абзацами тридцять першим - п'ятдесятим;

абзац сорок третій викласти в такій редакції:

"Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України здійснює контроль заходів морально-психологічного забезпечення підготовки національного контингенту та ефективності професійно-психологічного відбору особового складу;";

доповнити підпункт чотирма новими абзацами такого змісту:

"Головний командний центр Збройних Сил України:

формує рекогносцирувальні групи із залученням зацікавлених структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління Збройних Сил України та видів Збройних Сил України для направлення до майбутнього району виконання завдань національним контингентом (за потреби);

формує відповідні комплексні комісії із залученням зацікавлених структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України та організовує перевірку готовності національного контингенту до виконання завдань за призначенням;

формує оперативні групи із залученням зацікавлених структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління Збройних Сил України та видів Збройних Сил України для проведення ротацій (направлення, виведення) національних контингентів та подає на затвердження Міністру оборони України їх склад.".

2.3. Абзац п'ятий пункту 4.8 викласти в такій редакції:

"Контроль готовності національного контингенту до виконання завдань за призначенням здійснюється комплексною комісією, яка створюється Головним командним центром Збройних Сил України, за участю представників зацікавлених структурних підрозділів Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України та представників інших органів військового управління.".

3. У розділі V:

3.1. Абзац перший пункту 5.8 викласти в такій редакції:

"5.8. Морально-психологічне забезпечення підготовки та виконання завдань національними контингентами (персоналом) організовується і здійснюється Головним управлінням по роботі з особовим складом Збройних Сил України.".

3.2. Пункт 5.10 викласти в такій редакції:

"5.10. Забезпечення національних контингентів (персоналу) технічними засобами виховання та культурно-просвітницьким майном здійснюється Головним управлінням по роботі з особовим складом Збройних Сил України у межах виділених асигнувань.

Відповідальним за безпосередню організацію забезпечення технічними засобами виховання та культурно-просвітницьким майном є командування органу військового управління Збройних Сил України, яке здійснює підготовку національних контингентів (персоналу).".

3.3. Абзац перший пункту 5.19 викласти в такій редакції:

"5.19. Позапланове забезпечення національного контингенту в районі проведення міжнародної операції з підтримання миру і безпеки матеріально-технічними засобами, які потребують постачання з України, здійснюється централізовано відповідними службами забезпечення Збройних Сил України. Організація забезпечення покладається на Головний командний центр Збройних Сил України.".

4. Пункт 6.2 розділу VI викласти в такій редакції:

"6.2. Координація заходів з:

направлення, проведення ротацій та повернення національних контингентів здійснюються Головним командним центром Збройних Сил України;

направлення, проведення ротацій та повернення національного персоналу здійснюються Головним управлінням військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України;

погодження вартості та термінів перевезень з міжнародними організаціями здійснюється Головним управлінням військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України через Постійне представництво України при ООН, Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні, Місію України при НАТО, Представництво України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі), Військове представництво Збройних Сил України в Коаліційному координаційному центрі при Об'єднаному центральному командуванні Збройних Сил США та представників інших міжнародних організацій.".

5. У розділі VII:

5.1. Пункт 7.1 викласти в такій редакції:

"7.1. Управління національними контингентами під час участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки здійснюється Головним командним центром Збройних Сил України (з моменту прийому контингенту в оперативне підпорядкування).

Прийом національного контингенту в оперативне підпорядкування Головним командним центром Збройних Сил України здійснюється з моменту прийому контингентом повноважень в зоні відповідальності.".

5.2. Абзац другий пункту 7.5 викласти в такій редакції:

"Для управління діяльністю національних контингентів у кризових умовах Головним командним центром Збройних Сил України завчасно готуються відповідні плани (плани екстреного виводу).".

6. Абзац третій пункту 8.2 розділу VIII викласти в такій редакції:

"У разі отримання наказів або розпоряджень від командувача (штабу) сил (багатонаціональних) з підтримання миру і безпеки, які суперечать законодавству України, командир національного контингенту негайно доповідає начальнику Головного командного центру Збройних Сил України, старший українського національного персоналу доповідає начальнику Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України та діють відповідно до отриманих вказівок.".

7. У розділі IX:

7.1. Пункт 9.2 викласти в такій редакції:

"9.2. Загальне керівництво вивченням і впровадженням досвіду підготовки та участі національних контингентів (персоналу) в операціях з підтримання миру і безпеки покладається на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Безпосереднє керівництво вивченням і впровадженням досвіду участі Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки здійснюється:

видами Збройних Сил України - у частині, що стосується підготовки національних контингентів;

Головним командним центром Збройних Сил України - у частині, що стосується виконання завдань з підтримання миру і безпеки національними контингентами;

Головним управлінням військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України - у частині, що стосується виконання завдань з підтримання миру і безпеки національним персоналом;

Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського - у частині, що стосується підготовки національного персоналу.".

7.2. Абзац четвертий пункту 9.3 викласти в такій редакції:

"Інформація надсилається за встановленим порядком від національних контингентів - через Головний командний центр Збройних Сил України, а від національного персоналу - через Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України. Зазначені органи військового управління здійснюють первинну обробку отриманих звітів, підсумкових зведень і донесень щодо виконання завдань з підтримання миру і безпеки та надають для подальшого вивчення узагальнену інформацію до Національного університету оборони України, Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України та командування виду Збройних Сил України, від якого направляється контингент.".

8. У тексті Інструкції слова "миротворча операція", "миротворчий контингент", "миротворчий персонал" у всіх відмінках замінити відповідно словами "операція з підтримання миру і безпеки", "національний контингент", "національний персонал" у відповідних відмінках.

 

Начальник Головного командного центру
Збройних Сил України
генерал-лейтенант

С. М. Попко

Опрос