Идет загрузка документа (124 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка приема в эксплуатацию индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) строений и сооружений, пристроек к ним, общественных зданий, строений и сооружений сельскохозяйственного назначения I и II категорий сложности, построенных без разрешения на выполнение строительных работ, и проведения технического обследования их строительных конструкций и инженерных сетей

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 19.03.2013 № 95
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.03.2013

м. Київ

N 95

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 квітня 2013 р. за N 612/23144

Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 24 квітня 2015 року N 79)

Відповідно до підпункту 30 пункту 7 розділу I Закону України від 20 листопада 2012 року N 5496-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж, що додається.

2. Установити, що звіти про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж, складені після 05 січня 2013 року, є чинними при поданні документів для прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, збудованих у період з 05 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року та громадських будинків I і II категорій складності, які збудовані до 12 березня 2011 року.

3. Департаменту нормативно-правового регулювання (Вернигор Ю. Ю.) разом з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Рибак О. В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д. В.

 

Міністр

Г. П. Темник

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт та механізм проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж:

індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, збудованих у період з 05 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року;

збудованих до 12 березня 2011 року:

громадських будинків I і II категорій складності;

будівель і споруд сільськогосподарського призначення I і II категорій складності.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

господарські (присадибні) споруди - земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій, до яких належать колодязі, вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо;

дачний будинок - будинок, який використовується протягом року з метою позаміського відпочинку;

замовник - особа, що має право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт, та подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

індивідуальний (садибний) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, поверховість якої не повинна перевищувати чотирьох поверхів, призначена для постійного у ній проживання та яка складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання;

технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єктів - комплекс заходів, спрямованих на встановлення технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єктів з метою визначення можливості або неможливості їх безпечної експлуатації.

Громадські будинки та будівлі і споруди сільськогосподарського призначення, які належать до I та II категорій складності, визначаються відповідно до будівельних норм, державних стандартів і правил.

II. Проведення технічного обстеження

2.1. Технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єктів, зазначених у пункті 1.1 розділу I цього Порядку (далі - об'єкти), проводиться відповідно до цього Порядку з урахуванням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил виконавцем.

2.2. Технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єктів (далі - технічне обстеження об'єктів) включає в себе такі етапи:

попереднє (візуальне) обстеження об'єкта, в тому числі огляд і фотографування об'єкта та його конструктивних елементів, визначення категорії складності об'єкта, вирішення питання щодо необхідності застосування спеціального устаткування, приладів та апаратури під час технічного обстеження;

детальне (інструментальне) обстеження об'єкта, в тому числі визначення параметрів і характеристик матеріалів, виробів та конструкцій, а також при необхідності порушення перед виконавцем питання щодо залучення до технічного обстеження атестованих лабораторій для проведення необхідних досліджень чи інших відповідальних фахівців для прийняття обґрунтованого рішення.

Якщо етапи технічного обстеження об'єкта, що проводилось, не збігаються з указаними етапами, зазначаються фактично пройдені етапи технічного обстеження.

2.3. Виконавець з урахуванням виду, складності, технічних та інших особливостей об'єкта при здійсненні технічного обстеження та з урахуванням проведених заходів, передбачених пунктом 2.2 цього розділу, проводить оцінку технічного стану об'єкта та за результатами готує звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта.

2.4. Не дозволяється проведення технічного обстеження виключно за фотографіями, відеозаписами, кресленнями чи іншими документами без візуального огляду об'єкта.

2.5. На основі інформації, отриманої під час технічного обстеження, з урахуванням даних технічного паспорта, а також проектної та іншої технічної документації на об'єкт (якщо така є) складається звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта (далі - звіт) за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

2.6. Пронумерований та прошнурований звіт скріплюється підписом виконавця, що його склав. Звіт зберігається замовником.

2.7. Технічне обстеження об'єктів індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, прибудов до них загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться під час їх технічної інвентаризації з подальшою видачею технічного паспорта.

III. Прийняття в експлуатацію об'єктів

3.1. Прийняття в експлуатацію об'єктів, зазначених у пункті 1.1 розділу I цього Порядку, здійснюється безоплатно територіальними органами Держархбудінспекції України (далі - Інспекція) протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені такі об'єкти, за результатами технічного обстеження цих об'єктів шляхом реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації (далі - декларація), яка складається за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

Документом, який засвідчує відповідність закінчених будівництвом до 05 серпня 1992 року індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, які не підлягають прийняттю в експлуатацію, вимогам законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, зокрема для потреб державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, є технічний паспорт, складений за результатами технічної інвентаризації.

3.2. Замовник або його уповноважена особа подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції за місцезнаходженням об'єкта заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, до якої додаються:

два примірники заповненої декларації;

звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта з висновком про їх відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації (крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, прибудов до них загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них загальною площею до 100 квадратних метрів включно);

засвідчені в установленому порядку копії:

документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт;

технічного паспорта.

Заява про прийняття в експлуатацію об'єкта підписується також співвласниками земельної ділянки та зазначеного об'єкта (у разі їх наявності).

3.3. Інспекція розглядає документи, зазначені у пункті 3.2 цього розділу, та приймає рішення про реєстрацію декларації або її повернення у строк, передбачений пунктом 3.1 цього розділу.

3.4. Дані, зазначені в декларації, повинні узгоджуватись з документами, які подаються разом з нею.

Замовник відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.

3.5. Інспекція повертає замовнику декларацію, якщо вона подана чи оформлена з порушенням вимог, установлених цим Порядком, у тому числі у разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства та виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

3.6. У разі прийняття рішення про повернення декларації Інспекція у строк, передбачений для її реєстрації, надсилає замовнику письмове повідомлення про прийняте рішення з обґрунтуванням причин повернення.

3.7. Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про повернення декларації, замовник може повторно подати до Інспекції документи згідно з цим Порядком.

3.8. Інспекція приймає рішення:

про накладання адміністративного стягнення на фізичних осіб відповідно до статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення на підставі протоколу про адміністративне правопорушення, складеного за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, шляхом винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку;

про накладання штрафної санкції на юридичних осіб відповідно до пункту 2 частини другої статті 2 Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" на підставі протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, шляхом винесення постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності за формами, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року N 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за N 1116/21428.

3.9. Один примірник декларації після проведення реєстрації повертається замовнику, а другий залишається в Інспекції, яка її зареєструвала.

3.10. Датою прийняття в експлуатацію об'єкта є дата реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

3.11. Зареєстрована декларація є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

За наявності правовстановлюючих документів щодо об'єкта, який вводиться в експлуатацію, зареєстрована декларація є також підставою для внесення змін до технічного паспорта об'єкта.

3.12. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня прийняття в експлуатацію об'єкта подати копію декларації місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта для подання такими органами інформації про прийнятий в експлуатацію об'єкт до органу державної статистики за формами, передбаченими звітно-статистичною документацією.

IV. Видача дублікатів зареєстрованих декларацій

4.1. У разі втрати або пошкодження декларації Інспекція видає безоплатно дублікат зареєстрованої декларації протягом десяти робочих днів з дня надходження від замовника відповідної заяви та підтвердження розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про втрату декларації або надання пошкодженої декларації.

4.2. Виготовлення дубліката здійснюється шляхом проставлення на копії зареєстрованої декларації слова "ДУБЛІКАТ", підпису уповноваженої посадової особи, скріпленого печаткою Інспекції, та дати видачі дубліката.

 

Заступник директора Департаменту
державних програм та розвитку
житлового будівництва

В. М. Височин

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
____________________________
(найменування професії
____________________________
виконавця,
____________________________
його підпис, прізвище
____________________________
та ініціали)
___ ____________ 20__ року
М. П. (у разі наявності)

ЗВІТ
про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта

Об'єкт: _______________________________________________________________________________
                                                                                       (назва, місцезнаходження об'єкта)

Замовник: ____________________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові або найменування замовника,
_____________________________________________________________________________________
                                                      його місце проживання або місцезнаходження, номер телефону,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 адреса електронної пошти, якщо така є)

Відповідальний виконавець
(виконавці - у разі наявності):

 
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 
____________
(посада)
____________
(посада)
____________
(посада)

 

    ______________________________
                    (місце та рік складання звіту)

1. ПІДСТАВИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Роботи з технічного обстеження _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (назва та місцезнаходження об'єкта)
_____________________________________________________________________________________
проводяться з метою визначення його фактичного технічного стану та надання у разі необхідності рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків (дефектів, пошкоджень) для безпечної експлуатації.

Виконавець проводить роботи з технічного обстеження відповідно до кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури за напрямом - експертиза та обстеження у будівництві
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (серія і номер кваліфікаційного сертифіката,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                ким та коли виданий)
_____________________________________________________________________________________.

2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Об'єкт, що обстежується, розміщений на території __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (місцезнаходження об'єкта)
_____________________________________________________________________________________.

Класифікація об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженим наказом Держстандарту України від 17 серпня 2000 року N 507, - _________________.

Цей район належить до району __________________________________________________________
                                                                                                                        (за характерними значеннями
_____________________________________________________________________________________
                                                                         ваги снігового покрову, вітрового тиску;
_____________________________________________________________________________________
                                                           з підроблювальною або підтоплювальною територією)

Розрахункова сейсмічність - до ___ балів.

Рельєф ділянки (спокійний, горбистий) із значним (незначним) падінням відміток поверхні землі в бік __________________ (прив'язка до суміжних земельних ділянок або вулиць).

Об'єкт розташований в ____________________ (лісистій, рівнинній) зоні.

Під час проведення робіт установлено зі слів забудовника, що об'єкт згідно з документацією, яка збереглася, був збудований у період з ____________ по ____________ роки.

Вогнестійкість об'єкта - ________________________ (згідно з додатком В ДБН В.1.1.-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва").

Категорія складності об'єкта - ________________________ (згідно з ДБН А.2.2-3-2012 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" на підставі класу наслідків (відповідальності)).

Площа забудови земельної ділянки - __________ кв. м

Об'єкт зведено ___________________________ способом будівництва.

Проектна та робоча документація у замовника ______________________________________________
                                                                                                                                                         (у наявності,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                              частково в наявності, відсутня)

Попередні обстеження об'єкта ___________________________________________________________
                                                                                                                      (коли і ким проводились
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         або не проводились)
_____________________________________________________________________________________.

Дані про геологічні умови на цей час _______________________________________________ (наявні, відсутні).

Відомості про наявні на земельній ділянці будівлі та споруди (сарай, гараж, сауна, вбиральні тощо): _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

3. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ*

Об'єкт - ________________________ поверхова споруда, ____________________________________
(__________________________________________________________________) форми з розмірами
                                                                   (прямокутна тощо)
в плані _____ х _____ м.

Висота першого поверху - _____ м, другого поверху - ______ м.

Будівельний об'єм - _________ куб. м.

Конструктивна система будівлі - стінова з несучими зовнішніми стінами.

Фундаменти - _________________________________________________________________________
                                                                                       (стрічкові зі збірних залізобетонних блоків,
_____________________________________________________________________________________
                                                     з паль, стовпчасті цегляні, бетонні, залізобетонні, бутові тощо)
_____________________________________________________________________________________
глибина закладання - _________ м, ширина - ________ м.

Підвал - ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________, ________________ розташування відносно частин будинку, висота - ________ м.

Стіни - _______________________________________________________________________________
                                                                     (цегляні, з керамічних блоків, штучного і природного
_____________________________________________________________________________________
                                                                             каменю, з несучих панелей тощо)
_____________________________________ товщиною - _______ м, зовнішнє оздоблення -
_____________________________________________________________________________________,
                                                    (облицювальна плитка, сайдинг, облицювальна цегла тощо)
внутрішнє оздоблення - ________________________________________________________________
                                                                                                          (штукатурка, гіпсокартон тощо)
_____________________________________________________________________________________,
утеплювач - __________________________________________________________________________.
                                                                          (мінераловатні плити, пінопласт, базальтові мати тощо)

Перекриття (покриття) - ________________________________________________________________
                                                                                                                  (зі збірних монолітних плит,
_____________________________________________________________________________________
                                                                             монолітні залізобетонні, дерев'яні тощо)
_____________________________________________________________________________________
___________________ товщиною - _________ м.

Підлога - _____________________________________________________________________________
                                                                                   (дерев'яна, паркетна, кахельна, мозаїчна тощо)
_____________________________________________________________________________________.

Перегородки - ________________________________________________________________________
                                                                                             (цегляні, гіпсобетонні, шлакобетонні,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     дерев'яні, гіпсокартонні тощо)
_____________________________________________________________________________________
___________________ товщиною - _________ м.

Сходи - ______________________________________________________________________________
                                                                      (по стальних косоурах, залізобетонні, дерев'яні тощо)
_____________________________________________________________________________________
___________________ шириною - ________ м.

Балкони, козирки, лоджії - ______________________________________________________________
                                                                                                                (монолітні, збірні залізобетонні,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        дерев'яні, металеві тощо)
___________________ шириною - ________ м, довжиною - ________ м.

Дах (горище) - ________________________________________________________________________
                                                                                                  (дерев'яний, металевий тощо)
_____________________________________________________________________________________.

Покрівля - ____________________________________________________________________________
                                                                             (рулонна, мастична, шиферна, металева, черепична,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                             м/черепична, з полімерних виробів тощо)

Вікна - _______________________________________________________________________________
                                                            (дерев'яні, металопластикові, зі склоблоків тощо)
розміри - _____________________________________________________________________________.

Вхідні двері - _________________________________________________________________________
                                                                                       (металеві, дерев'яні, комбіновані тощо)
розміри - _____________________________________________________________________________.

Електропостачання на об'єкті передбачено для - ____________________________________________
                                                                                                                                                           (освітлення,
_____________________________________________________________________________________
                                                                           обігріву,підключення побутових приладів)
напруга - __________ Вт (220, 380).

Опалення - ___________________________________________________________________________
                                                                              (автономне або централізоване, камінне, пічне,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                          газове чи електричне)

Системи водопроводу та водовідведення (каналізації) - ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                           (наявне або відсутнє, матеріал труб: пластикові, металеві,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                            чавунні тощо)

Вентиляція - __________________________________________________________________________
                                                                                                  (природна, канальна тощо)
_____________________________________________________________________________________.

Інженерне обладнання - ________________________________________________________________
                                                                                                                   (котли, насоси тощо)
_____________________________________________________________________________________.

____________
* За наведеною у цьому розділі схемою підлягають технічному обстеженню та опису усі будівлі, споруди та прибудови до них, які розташовані на земельній ділянці.

План забудови (специфікація будівель та споруд), план будинку та споруд, плани поверхів, підвалу, горища, мансарди, експлікація приміщень з визначенням площ копіюються із складеного технічного паспорта (якщо такі є). Зазначені копії додаються до звіту.

4. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Під час технічного обстеження були оглянуті основні несучі та огороджувальні конструкції об'єкта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
та встановлено їх готовність до експлуатації.

При виявленні недоліків (дефектів, пошкоджень), зокрема тріщин, відшарувань тощо, за згодою власника проводилося вибіркове зняття захисних шарів та оздоблювальних покриттів.

Приклад опису результатів технічного обстеження з виявленими недоліками (дефектами, пошкодженнями) наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

N з/п

Опис недоліків (необхідне підкреслити або доповнити)

Посилання на фото

1

2

3

1. Будинок

1.1. Зовнішні та внутрішні стіни, фундаменти, перегородки

1.1.1

Вертикальна тріщина розкриттям до ___ мм від дверного отвору до покрівлі довжиною до ___ м (див. між осями "___" - "___") та похила з шириною розкриття до ___ мм, довжиною до ___ м (на фасаді "___" - "___") від центра стіни до покрівлі.
Можливі причини:
нерівномірне просідання основи

Фотографії, які додаються

1.2. Покриття, покрівля

1.2.1

Тріщини та часткове руйнування в азбестоцементних листах покрівлі. Крокви покрівлі втратили свої природні властивості внаслідок усихання та короблення.
Можливі причини:
несвоєчасне виконання поточного ремонту

Фотографії, які додаються

2. Господарська будівля

2.1. Зовнішні та внутрішні стіни, фундаменти, перегородки

2.1.1

Вивітрювання швів кладки між залізобетонними блоками особливо по ряду "___" з руйнуванням поверхні фундаментних блоків. Наявність тріщини шириною розкриття до ____ мм під віконним отвором зі сторони ряду "____". Руйнування кладки парапету. Часткове руйнування оздоблення фасаду з вапняної побілки, площа руйнування становить ____ %. Випадіння окремих цеглин. Руйнування стін комахами. Наявність тріщин в місцях закладання перемичок (між осями "___" - "___"). Часткове руйнування карниза та парапету будівлі (між осями "___" - "___"), протікання та підмочені ділянки стіни.
Можливі причини:
перемінне змочування та замерзання води, що стікає з покрівлі в кладці, недотримання нахилу покрівлі по довжині звісу - стікання проходить на кут по ряду "___". Відсутність захисних фартухів парапетів стін. Несвоєчасний огляд та ремонт покрівлі

Фотографії, які додаються

2.2. Покриття, покрівля

2.2.1

Руйнування захисного шару з бетону плит покриття особливо між рядами "___" - "___" на ділянках на всій площі покриття. Часткове руйнування м'якої покрівлі у вигляді тріщин та розривів у руберойді. Масове протікання крізь плити. Розгерметизація покрівлі у місцях примикань. Здуття від основи та між окремими шарами покрівлі. Наявність рослин та сміття.
Можливі причини:
недієздатність водовідведення з покрівлі (помилки при проектуванні - утворення застоїв води між добудовою по вісях "___" - "___" та "___" - "___"), несвоєчасний огляд та прибирання рослинного сміття, невиконання поточного ремонту

Фотографії, які додаються

3. Інші недоліки

3.1.1

Інші недоліки (дефекти або пошкодження):

Фотографії, які додаються

 

 

 

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ, ПОШКОДЖЕНЬ)

За результатами проведеного технічного обстеження об'єкта, стан якого оцінюється як непридатний до нормальної експлуатації або аварійний, замовнику слід виконати роботи згідно з рекомендаціями, наведеними у таблиці 2.

Рекомендації розробляються для кожної будівлі, споруди та прибудови у разі необхідності окремо.

Таблиця 2

N з/п згідно з таблицею 1

Рекомендації щодо усунення недоліків (дефектів, пошкоджень)

Строк виконання

1

2

3

Житловий будинок, господарська будівля

 

Виконати ремонт вимощення по периметру _____, що має бути шириною ____ м, з обов'язковим ухилом від стін. Щілини між вимощенням та стіною слід розчистити та закрити гарячим бітумом чи асфальтом. Не допускати росту рослин між стіною та вимощенням і в самому вимощенні

 

 

Для дрібних і не наскрізних тріщин розкриттям до ___ мм поновлення несучої здатності існуючої кладки виконати шляхом ін'єктування тріщин цементно-піщаним (або цементно-полімерним) розчином марки М 100 після розчищення. Перед виконанням робіт поверхня стіни вздовж тріщини та сама тріщина повинні бути очищені від пилу та зволожені

 

 

Виконати ремонт покрівлі зі збільшенням звісу покрівлі та влаштуванням зовнішнього організованого водовідведення з покрівлі. Виконати розчищення і зашпарування нещільностей у швах кладки фундаментних блоків.
Виконати ремонт оздоблення фасаду будівлі з вапняної побілки

 

 

Виконати ремонт поверхні цегляної кладки стін.
Провести заміну пошкодженого шару кладки на новий з дотриманням перев'язки швів як в новій кладці, так і при поєднанні зі старою кладкою. Окремі цеглини, котрі втратили зчеплення з розчином, повинні бути замінені на нові. Гнізда від витягнутих цеглин потрібно очистити від старого розчину, змочити водою, нанести новий розчин на стінки та цеглини, а також у гніздо. Виконати ретельне примикання швів. Поверхня зруйнованої кладки повинна бути розчищена металевою щіткою з подальшим нанесенням штукатурного розчину з молотої цегли. Перекладання горизонтальних рядів цегляної кладки під покриттям з дотриманням перев'язки нових швів зі старими, при цьому цегла повинна бути марки не менше М75, розчин - М25

 

 

Необхідною умовою виконання ремонтних робіт з відновлення захисного шару бетону плит покриття є першочерговий капітальний ремонт покрівлі зі збільшенням звісу покрівлі та влаштуванням зовнішнього організованого водовідведення з покрівлі.
Ретельно розчистити та видалити дефектні чи пошкоджені ділянки бетону до непошкодженого. Бетон видалити гострим зубилом до глибини, де він не крихкий та не видає глухий звук при простукуванні молотком. Оголені стержні арматури повинні бути очищені від корозії та окалини. Для кращого зчеплення нового бетону необхідно:
поверхню бетону очистити від бруду, промити; здійснити насічку поверхні старого бетону; оголені ділянки арматури та бетону покрити шаром пластичного цементно-піщаного розчину (склад 1:2, 1:1,5) або жирного цементного тіста у вигляді плівки завтовшки 1,5 - 2 мм. Шар бетону нанести через 2 години. Марка бетону не нижче М 200 на дрібному заповнювачі

 

 

Замінити непридатні азбестоцементні листи

 

 

Виконати ремонт віконних укосів.
Провести ремонт внутрішнього опорядження

 

 

Розчин стиків між плитами, що випадає або втратив зчеплення з плитами покриття, повинен бути видалений, шви між плитами розчищені від старого розчину, змочені водою. Нанести новий розчин з ретельним зачеканюванням швів.
Замінити непридатні азбестоцементні листи покрівлі.
Для підвищення корозійної стійкості деревини крокв її покривають стійкими лакофарбовими матеріалами або просочують синтетичними смолами (як приклад - фенол-формальдегідні)

 

 

Виконати ремонт покрівлі

 

 

Виконати ремонт підлоги

 

 

Привести в робочий стан вентиляцію, періодично виконувати провітрювання приміщень, підтримувати необхідний температурний режим приміщень

 

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ

Для більш повної характеристики об'єкта додаються:

1. Фотографії фасадів місць виявлення недоліків (дефектів, пошкоджень).

2. Копії сертифікатів виконавців.

3. Копія технічного паспорта, проектної (проектно-технічної) та виконавчої документації (якщо така є).

7. ВИСНОВОК

За результатами проведення технічного обстеження об'єкта __________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                       (назва, місцезнаходження об'єкта, його основні показники,
_____________________________________________________________________________________
                                                        прізвище, ім'я, по батькові чи найменування замовника)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
встановлено його ______________________________________________________________ вимогам
                                                                                            (відповідність або невідповідність)
надійності і безпечної експлуатації і ______________________________________________________
                                                                                                                          (можливість чи неможливість)
його безпечної експлуатації.

Для забезпечення надійної та безпечної експлуатації об'єкта необхідно усунути виявлені під час технічного обстеження недоліки (дефекти, пошкодження), зазначені у рекомендаціях (у разі відсутності недоліків (дефектів, пошкоджень) цей абзац не зазначається).

Звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта склав:

Відповідальний
виконавець -

 
____________   ________________________________
(підпис)                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П. (у разі наявності)

(відповідальні
виконавці -
у разі наявності)

 
____________   ________________________________
(підпис)                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П. (у разі наявності)
____________   ________________________________
(підпис)                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П. (у разі наявності)

 

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО
__________________________________
(найменування органу, який проводив
реєстрацію)
___ ____________ 20__ р. N _________
__________________________________
(підпис)  (прізвище та ініціали посадової особи)

М. П.

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність об'єкта до експлуатації

_____________________________________________________________________________________
(найменування об'єкта будівництва
_____________________________________________________________________________________
та код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові замовника, місце реєстрації, місцезнаходження або місце проживання, номер телефону
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ БУДІВНИЦТВА

Найменування
об'єкта
будівництва та його
місцезнаходження

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Початок будівництва
Закінчення
будівництва
Загальна площа
будівлі (кв. м)
Поверховість
Матеріали стін
Площа
господарських
(присадибних)
будівель
і споруд, прибудов
(кв. м)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

Кількість кімнат

Загальна площа (кв. м)

Житлова площа (кв. м)

 

 

 

Перелік
інженерного
обладнання

Водопровід, гаряче водопостачання, каналізація, сміттєпровід, опалення:
центральне, пічне, від індивідуальних установок (необхідне підкреслити)


Площа вбудованих або добудованих приміщень (кв. м) _____________

4. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

Назва нежитлового приміщення
 
__________________________

Функціональне призначення
нежитлового приміщення
________________________

Об'єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна, провізна здатність, кількість робочих місць тощо (заповнюється на громадські будинки I та II категорій складності, будівлі та споруди сільськогосподарського призначення I та II категорій складності в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів послуг):

Назва показника
____________________
____________________
____________________
____________________

Одиниця виміру
____________________
____________________
____________________
____________________

Кількість
___________________
___________________
___________________
___________________

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ОБ'ЄКТА

 

Ким виданий
____________________
____________________

Дата видачі
____________________
____________________

Номер
___________________
___________________

 

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ОБ'ЄКТА

Ким виданий

Дата складання

Висновок про відповідність вимогам надійності будівель і споруд та можливість їх безпечної експлуатації

____________________
____________________

____________________
____________________

___________________
___________________

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

Місце розташування

__________________________________________
__________________________________________

Площа земельної
ділянки (кв. м)

__________________________________________

Кадастровий номер

__________________________________________

Цільове призначення

__________________________________________

Документ, що
посвідчує право
власності
(користування)
земельною ділянкою

Назва _____________________________________
Дата "___" ____________ року, N _____________
Орган, який видав документ _________________
__________________________________________

Форма власності або
користування

__________________________________________

Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, _____ тис. грн.

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ
ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Я, _______________________________________________________________________, усвідомлюю
                                                     (прізвище, ім'я та по батькові замовника)
наслідки, передбачені за подання неповних та недостовірних даних.

____________
(посада)

___________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

      М. П.

 

 

Примітка. Кожна сторінка підписується керівником замовника або замовником та засвідчується печаткою (для юридичних осіб).

 

 

Начальнику __________________________
                                 (найменування
_____________________________________
органу, що здійснює реєстрацію заяви)
_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові
заявника)
_____________________________________
(місце проживання або місцезнаходження)

ЗАЯВА
про прийняття в експлуатацію об'єкта

Відповідно до пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу прийняти об'єкт до експлуатації
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (найменування об'єкта)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (місцезнаходження об'єкта)
_____________________________________________________________________________________,
побудованого без дозволу на виконання будівельних робіт.

 

____________________________
(код об'єкта згідно
з
Державним класифікатором будівель
та споруд ДК 018-2000
)
______________________________
(підпис замовника: керівника
юридичної особи / фізичної особи -
підприємця / фізичної особи /
уповноваженої особи)

 

  

__________________________________________________________________________________________________
(найменування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон, електронна адреса)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

____________________
(дата складання протоколу)

 

__________________________
(місце складання протоколу)

Мною, ______________________________________________________________________________,
                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________________________________________
відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та статей 254, 255 та 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення складено цей протокол стосовно
__________________________________________________________________________________________________:
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка
__________________________________________________________________________________________________
                                                                     притягається до адміністративної відповідальності)

1. Дата народження ____________________________________________________________________

2. Місце народження ___________________________________________________________________

3. Місце проживання ___________________________________________________________________

4. Місце роботи (навчання) ______________________________________________________________

5. Посада _____________________________________________________________________________

6. Документ, що посвідчує особу, __________________ серія _______, N _______________________,
виданий _____________________________________________________________________________

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) __________________

8. Інші відомості _______________________________________________________________________
про те, що на підставі _____________________________, поданих ____________________________
                                                                        (назва документів)                                                         (прізвище, ім'я, по батькові
________________________ про прийняття в експлуатацію __________________________________
                         особи)                                                                                                                                     (назва та
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                           місцезнаходження об'єкта)
виявлено порушення ___________________________________________________________________
                                                                                       (час, місце та суть правопорушень із посиланням на
_____________________________________________________________________________________
                                                     структурні одиниці нормативно-правових актів, будівельних норм,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                           державних стандартів і правил, які порушено)

Відповідальність за правопорушення передбачена статтею 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Інші відомості: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності: ______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснено її права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи), зміст частини першої статті 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом) та частини третьої статті 10 Конституції України (в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України).

Підпис ___________________

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, повідомлено, що розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться о ___ год. ___ хв. "___" ____________ 20__ року у приміщенні ___________________________________________________________________________
                                                                   (повне найменування органу, у якому буде розглядатися справа)
за адресою: ___________________________________________________________________________.
                                                                       (повна поштова адреса місця, де буде розглядатися справа)

Підпис особи, яка склала протокол:
                                                                                          _______________(_________________________)

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності:
                                                                                            _____________________(__________________)

У разі відмови особи від підписання протоколу робиться відмітка
______________________________________________________________________________________

Свідки правопорушення (за наявності):

1. ____________________________________________________________ підпис ________________,
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
який проживає за адресою: _____________________________________________________________.

2. ___________________________________________________________ підпис _________________,
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
який проживає за адресою: _____________________________________________________________.

3. ___________________________________________________________ підпис _________________,
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
який приживає за адресою _____________________________________________________________.

4. ___________________________________________________________ підпис _________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
який проживає за адресою ______________________________________________________________.

Додатки (за наявності):

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________________

Другий примірник протоколу отримав

 

_____________
(дата)

________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали та прізвище особи, яка
притягається до адміністративної
відповідальності)

У разі відмови особи в отриманні примірника робиться відмітка
_____________________________________________________________________________________.

 

  

__________________________________________________________________________________________________
(найменування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон, електронна адреса)

ПОСТАНОВА* N _____
по справі про адміністративне правопорушення

____________________
   (дата складання постанови)

 

____________________________
(місце складання постанови)

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
_____________________________________________________________________________________,
розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення у сфері містобудівної діяльності: ______________________________________________________________________________________
                                                                    (зазначаються документи, що стали підставою
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       для винесення постанови)

УСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________:
                    (зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

1. Дата народження ____________________________________________________________________

2. Місце народження ___________________________________________________________________

3. Місце проживання ___________________________________________________________________

4. Місце роботи (навчання) ______________________________________________________________

5. Посада _____________________________________________________________________________

6. Документ, що посвідчує особу, ________________________ серія _____, N ___________________,
виданий _____________________________________________________________________________

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) _______________________________________________________,
______________________________________________________________________________________
                                                              (опис обставин, установлених при розгляді справи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
чим порушив _________________________________________________________________________
                                               (зазначаються абзаци, пункти, частини, статті, глави, розділи нормативно-правових актів,
_____________________________________________________________________________________.
                                             будівельних норм, державних стандартів і норм, вимоги яких порушено)

Відповідальність за правопорушення передбачена статтею 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП).

На підставі поданих документів і матеріалів та заслухавши осіб, які брали участь у розгляді справи: ______________________________________________________________________________________
                                                                            (посади, прізвища, імена та по батькові)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
керуючись статтями 24, 33, 2446, 276 - 280, 283 та 284 КУпАП,

ПОСТАНОВИВ:

Визнати ______________________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної
______________________________________________________________________________________
                                                                               відповідальності, місце проживання)
винним(ою) у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 97 КУпАП, накласти на ___________________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до
______________________________________ адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі
                  адміністративної відповідальності)
___________________________________________________________ гривень, які перераховуються
                                                         (цифрами та словами)
до державного бюджету за реквізитами ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

_____________________
(посада)

       _____________
                   (підпис)

__________________
(П. І. Б. посадової особи)


           М. П.

Відповідно до статті 291 КУпАП постанова набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження, а саме: "___" ________________ року.
                                              (зазначається у разі направлення цієї постанови на примусове
                                               виконання до відповідного органу державної виконавчої служби)

Відповідно до частини першої статті 287 КУпАП постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено прокурором, особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 288 КУпАП постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному КУпАП, з особливостями, встановленими цим Кодексом.

Відповідно до статті 289 КУпАП скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою прокурора, особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

Відповідно до частини першої статті 303 КУпАП не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. В разі оскарження постанови або внесення на неї подання прокурора перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або подання прокурора. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки.

Відповідно до частини першої статті 307 КУпАП штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або внесення на неї подання прокурора такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення.

Копію звіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надіслати до _____________________________________________________________________
                                                                                                    (найменування та місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                 органу, що наклав штраф)

Відповідно до частини першої, абзаців першого та другого частини другої статті 308 КУпАП у разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті КУпАП та зазначеного у цій постанові, і становить _________________________________________ грн.

Копію постанови одержав ______________________________________________________________
                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

 

_________ _______________
      (дата)                     (підпис)


Копію постанови надіслано поштою _____________________________________________________
                                                                                                                              (підприємство зв'язку, дата і
_____________________________________________________________________________________
                                                                                номер поштового відправлення)

____________
* У разі наявності підстав, передбачених статтею 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також за наявності обставин, передбачених статтею 247 цього Кодексу, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю, про що приймається відповідне рішення інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

____________

Опрос